Доц. д-р Радка Пенева Русеваабв

Доц. д-р  Радка Пенева Русева

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 211

Телефон: 054 830495 вътр.126, 0894-612343

Email: r.russeva@shu.bg

Приемно време: сряда 13:30-15:30

Завършен университет, специалност

ШУ "Еп. Константин Преславски" , математика, 1985

Заемани академични длъжности

Шуменски университет, асистент, 1987;

Шуменски университет, гл. асистент, 1998;

Шуменски университет, доцент, 2007;

Придобити научни степени

Шуменски Университет, доктор, 2000.

Водени лекции и/или упражнения

Водени семинарни упражнения :

- Алгебра І и ІІ част, Теория на алгебричните числа, Алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия и Дискретна математика (за специалности Математика, Математика и информатика, Информатика и Физика и математика);

- спецкурсове по Теория на Галоа, Теория на групите, Алгебрична теория на кодирането, Въведение в криптографията и Кодиране и защита на данни ( за специалностите Математика и Информатика).

Водени лекции:

Теория на числата, Алгебра І част, Алгебра, Дискретна математика, Кодиране и защита на данни, Линейна алгебра и аналитична геометрия и Математика ІІ част (за специалности Математика, Математика и информатика, Информатика, Химия и ПУНУП).

Дискретна математика,Алгебрична теория на кодирането, Въведение в криптографията и Кодиране и защита на данни, Математика І част (за специалности Информатика, Математика и Икономика)

Дискретни структури (за специалност Компютърни информационни системи)

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Няма

Области на научни интереси

кодиране на данни, алгебра, дискретна математика, криптография

Специализации

University College of London, м. март, 1997.

Участия в международни и национални научни проекти

Два проекта към МОН: MM-503/1995 и MM-1304/2003 (Самоортогонални кодове и групи от автоморфизми);

и в проекти към ШУ от 2002 г. до 2016 г.

Заемани ръководни позиции

Шуменски Университет, заместник-декан на ФМИ на ШУ, от 2008 г.до 2015 г.

Шуменски Университет, ръководител на катедра Алгебра и геометрия във ФМИ на ШУ от м. юни 2016 г.

Организационна дейност

Член на Академичния Съвет на ШУ от 2008 - 2016 g.

Член на Факултетния Съвет на ФМИ. от 2007 г.

Председател на Университетската комисия по качество на обучението от 2009 - 2012 г.

Член на Университетската комисия по качество на обучението от 2008 г.

Председател на Общото събрание на ФМИ от 2015 г.

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Държавни и/или научни награди

няма

Дисертации

2000г. - Екстремални самодуални кодове над GF(2) и GF(4) дисертация, 2000г, София, 71 стр

Учебници

2014г. - Р. П. Русева, Н. И. Янков, В. С. Дянкова, Дискретна математика, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014г.

2012г. - Н.Зяпков, Р.Русева, Математика II част, - Шумен, 2012 г., 170 стр.

Статии

2018г. - Bouyuklieva, St., Russeva, R., Karatash, E. June 2018. Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order. // Proceedings of the 24th International Conference on Applications of Computer Algebra (ACA2018), Santiago de Compostela, Spain, pp. 200-203.

2018г. - Yankov, N., Russeva, R., Karatash, E. 2018. Optimal self-dual codes of length 74 with an automorphism of order 9 and new self-dual [74, 37, 12] codes. // Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the 47th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, vol. 47, pp 121 – 126, ISSN 1313-3330 - Google Scholar

2017г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes, Electronic Notes in Discrete Mathematics, Vol. 57, March 2017, pp. 73-78 (SJR 0,320 (2015); SNIP 0,389 (2015))

2016г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes, Proceedings of the Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT2016), 2016, Albena, Bulgaria, pp. 72-77.

2016г. - Russeva R., N. Yankov, E. Karatash, On the Automorphisms of the Optimal Self Dual Code of Length 74, MATTEX 2016, Conference Proceedings, Vol. 1, 2016, pp 36-42.

2015г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, Notes on binary optimal self-dual [74, 37, 14] codes, Сборник трудове от юбилейна научна конференция „25 години ФМИ на ВТУ”, 2015, стр. 86-90, изд. ”Фабер”, ISBN 978-619-00-0419-6.

2015г. - Nikolay Yankov, Radka Russeva, Further results on the classification of binary self-dual [52, 26, 10] codes with an automorphism of odd prime order // Proceedings of University of Ruse, vol. 54, book 6.1: Mathematics, Informatics and Physics, 2015, ISSN 1311-3321, pp. 33-37.

2014г. - N.I.Yankov, R.P.Russeva, New results on the classification of binary self-dual [52, 26, 10] codes with an automorphism of odd prime order, Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" - 2013, ISSN 1311-3321, том 52, серия 6.1, стр. 21-25.

2012г. - N. Yankov, Radka Russeva, Self-dual codes of length 62 with an automorphism of order 31, Proceedings of MATHTECH 2012 Shumen, vol. 1, pp. 53-58, 2012.

2011г. - Nikolay Yankov, Radka Russeva , Binary self-dual codes of lengths 52 to 60 with an automorphism of order 7 or 13, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 56 (11), 2011, 7498-7506

2011г. - Stefka Bouyuklieva, Nikolay Yankov and Radka Russeva, On the classification of binary self-dual [44, 22, 8] codes with an automorphism of order 3 or 7, International Journal of Information and Coding Theory, vol. 2, no.1, pp. 21 – 37, 2011

2010г. - N. Yankov, R. Russeva - On the self-dual codes of lengths 52 to 60 having an automorphism of order 7 or 13, MATHTECH 2010, 2010, v.1, ISSN 13143921, pp. 63-70.

2009г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, N. Yankov, N. Ziapkov, M. Nikolava, “On classification of binary [44,22,8] codes with an automorphism of order 3”, International workshop on Optimal codes and related topics, Varna, 2009, pp 32-37.

2008г. - Nikolay Yankov, Radka Russeva - Classification of the Binary Self-Dual [44, 21, 8] Codes with Automorphisms of Order 7, Proceedings of the Thirty Seventh Spring Conferenceof the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovec, Bulgaria (2008), pp. 239-244

2007г. - St.Bouyuklieva, N.Yankov, R.Russeva, “Classification of the Binary Self-Dual [42,21,8] Codes having an Automorphism of Order 3”, Finite Fields and Their Applications, 13 (2007), pp 605-615

2007г. - R.Russeva, N.Yankov, “On Binary Self-Dual Codes of Lengths 60, 62, 64 and 66 Having an Automorphism of Order 9", Designs, Codes and Cryipthography, 45 (2007) pp 335-346.

2007г. - R.Yorgova, R.Russeva, “On Binary [80,40,16] Self-Dual Codes”, Proceedings of the International Workshop OCRT, Balchik, Bulgaria (2007) pp.254-259

2005г. - Nikolay Yankov, Radka Ruseva, Stefka Bouyuklieva, “Classification results on binary optimal self-dual codes of length 42”, Proceedings of the International Workshop OCRT,Pamporovo, Bulgaria (2005), pp. 286-291

2005г. - St.Bouyuklieva, R.Russeva, N.Yankov, “Binary Self-Dual Codes Having an Automorphism of order p2”, Mathematika Balkanica, vol.19, pp 25-32, 2005.

2005г. - St.Bouyuklieva, R.Russeva, N.Yankov, On the Structure of Binary Self-Dual Codes Having an Automorphism of Order a Square of an Odd Prime, IEEE Trans. Inf. Theory, Vol. 51, №10, pp 3678-3686, 2005.

2004г. - St.Bouyuklieva, R.Russeva, N.Yankov, “Binary Self-Dual Codes Having an Automorphism of order 9”, Workshop ACCT, Kranevo, Bulgaria, June, 2004, pp 73-79

2003г. - V.Y.Yorgov and R.P.Russeva, “On the [24,12,8] Self-Dual Quaternary Codes”, Journal Combin. Math. Combin. Computing,Vol.44, Febr. 2003, pp.225-236

2002г. - R.P.Russeva, "Self-dual [24,12,8] quaternary codes with a nontrivial automorphism of order 3", Finite Fields and Their Applications, vol. 8, №1, 2002, стр 34-51

2002г. - St.Kapralov, R. Russeva, V.Radeva,” New Extremal Doubly Even [80,40,16] Codes with an Automorphism of Order 13”, Proc. Eighth Intern. Workshop ACCT, Tsarskoe Selo, Russia, 8-14 September, 2002, pp 139-142.

2001г. - R.Dontcheva, R.Russeva, N.Ziapkov, "On the binary extremal codes of length 92", Intern.Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Sunny Beach, Bulgaria,2001, pp 53-58

1999г. - R.P.Russeva, "Self-dual [24,12,8] quaternary codes with a permutation automorphism of order 3", Математика и математическо образование, (1999), стр154-159

1998г. - V.Y.Yorgov and R.P.Russeva, "On the [24,12,8] quaternary self-dual codes", Математика и математическо образование, (1998), pp167-172

1996г. - Р.П.Русева, "Нови екстремални самодуални кодове с дължина 36", Математика и математическо образование,(1996), стр.150-153

1996г. - R.P.Russeva, "On the extremal self-dual binary codes of length 38 with an automorphism of оrder 7", Proceedings of the International Workshop ACCT, Sozopol, Bulgaria (1996) pp. 239-244.

1995г. - R.P.Russeva, "Uniqueness of the [36,18,8] double circulant code", Proceedings of the International Workshop OCRT, Sozopol, Bulgaria (1995) pp.126-129

1993г. - R.P.Russeva and V.Y.Yorgov, "Two extremal codes of length 42 and 44", (in Russian) Probl. Pered. Inform., vol. 29 (1993) pp. 99-103. English translation in Prob.Inform. Trans. 29 (1994), pp. 385-388

Примерен тест по Дискретна математика
Примерен тест по Дискретна математика