КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Радка Пенева Русеваабв

Доц. д-р  Радка Пенева Русева

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 320

Телефон: 0894-612343

Email: r.russeva@shu.bg

Приемно време: вторник 11:00-13:00

Завършен университет, специалност

ШУ "Еп. Константин Преславски" , математика, 1985

Заемани академични длъжности

Шуменски университет, асистент, 1987;

Шуменски университет, гл. асистент, 1998;

Шуменски университет, доцент, 2007;

Придобити научни степени

Шуменски Университет, доктор, 2000.

Водени лекции и/или упражнения

Водени семинарни упражнения :

- Алгебра І и ІІ част, Теория на алгебричните числа, Алгебра, Линейна алгебра и аналитична геометрия и Дискретна математика (за специалности Математика, Математика и информатика, Информатика и Физика и математика);

- спецкурсове по Теория на Галоа, Теория на групите, Алгебрична теория на кодирането, Въведение в криптографията и Кодиране и защита на данни ( за специалностите Математика и Информатика).

Водени лекции:

Теория на числата, Алгебра І част, Алгебра, Дискретна математика, Кодиране и защита на данни, Линейна алгебра и аналитична геометрия и Математика ІІ част (за специалности Математика, Математика и информатика, Информатика, Химия и ПУНУП).

Дискретна математика,Алгебрична теория на кодирането, Въведение в криптографията и Кодиране и защита на данни, Математика І част (за специалности Информатика, Математика и Икономика)

Дискретни структури (за специалност Компютърни информационни системи)

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Няма

Области на научни интереси

кодиране на данни, алгебра, дискретна математика, криптография

Специализации

University College of London, м. март, 1997.

Участия в международни и национални научни проекти

Два проекта към МОН: MM-503/1995 и MM-1304/2003 (Самоортогонални кодове и групи от автоморфизми);

и в проекти към ШУ от 2002 г. до 2016 г.

Заемани ръководни позиции

Шуменски Университет, заместник-декан на ФМИ на ШУ, от 2008 г.до 2015 г.

Шуменски Университет, ръководител на катедра Алгебра и геометрия във ФМИ на ШУ от м. юни 2016 г.

Организационна дейност

Член на Академичния Съвет на ШУ от 2008 - 2016 g.

Член на Факултетния Съвет на ФМИ. от 2007 г.

Председател на Университетската комисия по качество на обучението от 2009 - 2012 г.

Член на Университетската комисия по качество на обучението от 2008 г.

Председател на Общото събрание на ФМИ от 2015 г.

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Държавни и/или научни награди

няма

Дисертации

2000г. - Екстремални самодуални кодове над GF(2) и GF(4) дисертация, 2000г, София, 71 стр

Учебници

2012г. - Н.Зяпков, Р.Русева, Математика II част, - Шумен, 2012 г., 170 стр., Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-954-577-351-8, .

2012г. - Р. П. Русева, Н. И. Янков, В. С. Дянкова, Дискретна математика, I и II част, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012 г., ISBN 978-954-577-928-2.

Статии

2019г. - Yankov, Nikolay Ivanov, Russeva, Radka Peneva, Karatash, Emine Ahmed, Classification of binary self-dual [76,38,14] codes with an automorphism of order 9. (English), IEEE Transactions on Information Theory, vol. 65, No. 2, pp. 1101-1105, February 2019, Print ISSN: 0018-9448, Electronic ISSN: 1557-9654, DOI: 10.1109/TIT.2018.2846564 (Web of Science, Scopus)

2019г. - Bouyuklieva St, Russeva, R., Karatash, E., Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order, Mathematics in Computer Science, 2019, ISSN 1661-8270 (print), ISSN 1661-8289 (electronic), https://doi.org/10.1007/s11786-019-00417-4 (Scopus)

2018г. - Bouyuklieva, St., Russeva, R., Karatash, E. June 2018. Binary Isodual Codes Having an Automorphism of Odd Prime Order. // Proceedings of the 24th International Conference on Applications of Computer Algebra (ACA2018), Santiago de Compostela, Spain, pp. 200-203, ISBN 9788416954872, http://dx.doi.org/10.15304/9788416954872

2018г. - Yankov, N., Russeva, R., Karatash, E. 2018. Optimal self-dual codes of length 74 with an automorphism of order 9 and new self-dual [74, 37, 12] codes. // Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the 47th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, vol. 47, pp 121 – 126, ISSN 1313-3330 - Google Scholar

2017г. - Stefka Bouyuklieva, Radka Russeva, Emine Karatash, On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes, Electronic Notes in Discrete Mathematics, Vol. 57, March 2017, pp. 73-78, ISSN 1571-0653, doi.org/10.1016/j.endm.2017.02.013 (Scopus)

2016г. - Russeva R., N. Yankov, E. Karatash, On the Automorphisms of the Optimal Self Dual Code of Length 74, MATTEX 2016, Conference Proceedings, Vol. 1, 2016, pp 36-42, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-3921.

2016г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, On Some Automorphisms of Order 3 of the Extremal Binary Codes, Proceedings of the Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT2016), 2016, Albena, Bulgaria, pp. 72-77. Zbl 1375.94013 (ZbMATH)

2015г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, E. Karatash, Notes on binary optimal self-dual [74, 37, 14] codes, Сборник трудове от юбилейна научна конференция „25 години ФМИ на ВТУ”, 2015, стр. 86-90, Издателство ”Фабер”, ISBN 978-619-00-0419-6.

2015г. - Nikolay Yankov, Radka Russeva, Further results on the classification of binary self-dual [52, 26, 10] codes with an automorphism of odd prime order, Proceedings of University of Ruse, vol. 54, book 6.1: Mathematics, Informatics and Physics, 2015, University of Ruse “Angel Kanchev” , pp. 33-37, ISSN 1311-3321. (ROAD)

2013г. - N.I.Yankov, R.P.Russeva, New results on the classification of binary self-dual [52, 26, 10] codes with an automorphism of odd prime order, Научни Proceedings of University of Ruse, vol. 54, book 6.1: Mathematics, Informatics and Physics, 2013, University of Ruse “Angel Kanchev”, pp. 21-25, ISSN 1311-3321. (ROAD)

2012г. - Nikolay Yankov, Radka Russeva, Self-dual codes of length 62 with an automorphism of order 31, MATTEX 2012, vol. 1, section Mathematics, pp.53-58, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-3921.

2011г. - Stefka Bouyuklieva, Nikolay Yankov and Radka Russeva, On the classification of binary self-dual [44, 22, 8] codes with an automorphism of order 3 or 7, International Journal of Information and Coding Theory, vol. 2, no.1, pp. 21 – 37, 2011, ISSN online 1753-7711, ISSN 1753-7703 (print), doi.org/10.1504/ IJICOT.2011.044676, Zbl 1320.94091 (ZbMATH)

2011г. - Nikolay Yankov, Radka Russeva, Binary self-dual codes of lengths 52 to 60 with an automorphism of order 7 or 13, IEEE Transactions on Information Theory, vol. 56 (Issue 11), 2011, IEEE pp. 7498-7506, Print ISSN: 0018-9448, Electronic ISSN: 1557-9654, DOI: 10.1109/TIT.2011.2155619 (Web of Science, Scopus)

2010г. - N. Yankov, R. Russeva - On the self-dual codes of lengths 52 to 60 having an automorphism of order 7 or 13, MATTEX 2010, vol. 1, section Mathematics, pp.63-70, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-3921.

2009г. - St. Bouyuklieva, R. Russeva, N. Yankov, N. Ziapkov, M. Nikolava, On classification of binary [44,22,8] codes with an automorphism of order 3, Proceedings of the Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Varna, 2009, pp 32-37, ISSN: 1313-1117.

2008г. - Nikolay Yankov, Radka Russeva, Classification of the Binary Self-Dual [44, 21, 8] Codes with Automorphisms of Order 7, Proceedings of the Thirty Seventh Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 2–6, 2008, vol. 37 (2008), 239 - 244, ISSN 1313-3330, Zbl 1214.00021 (ZbMATH)

2007г. - Yorgova, R., R.Russeva, On Binary [80,40,16] Self-Dual Codes, Proceedings of the International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Balchik, Bulgaria (2007) pp.254-259, ISSN: 1313-1117

2007г. - St.Bouyuklieva, N.Yankov, R.Russeva, Classification of the Binary Self-Dual [42,21,8] Codes having an Automorphism of Order 3, Finite Fields and Their Applications, 13 (2007), pp 605-615, ISSN: 1071-5797, doi.org/10.1016/j.ffa.2006.01.001. (Web of Science, Scopus)

2007г. - Radka Russeva and Nikolay Yankov, On Binary Self-Dual Codes of Lengths 60, 62, 64 and 66 Having an Automorphism of Order 9, Designs, Codes and Cryipthography, 45 (2007) pp 335-346, doi.org/10.1007/s10623-007-9127-9, (Web of Science, Scopus)

2005г. - St.Bouyuklieva, R.Russeva, N.Yankov, On the Structure of Binary Self-Dual Codes Having an Automorphism of Order a Square of an Odd Prime, IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 51, № 10, pp 3678-3686, 2005, Print ISSN 0018-9448. (Web of Science, Scopus)

2005г. - St.Bouyuklieva, R.Russeva, N.Yankov, Binary Self-Dual Codes Having an Automorphism of order p2, Mathematica Balkanica New Series, vol.19, № 1-2, 2005, pp 25-32, Zbl 1078.94032 (ZbMATH)

2005г. - Nikolay Yankov, Radka Russeva, Stefka Bouyuklieva, Classification results on binary optimal self-dual codes of length 42, Proceedings of the International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Pamporovo, Bulgaria (2005), pp. 286-291, ISBN: 954-8986-18-3.

2004г. - St.Bouyuklieva, R.Russeva, N.Yankov, Binary Self-Dual Codes Having an Automorphism of order 9, 9th international workshop on Algebraic and combinatorial coding theory, Proceedings, Kranevo, Bulgaria, June, 2004, pp 73-79, ISBN: 954-8986-14-0.

2003г. - Yorgov, Vassil, Russeva, Radka, On the [24,12,8] Self-Dual Quaternary Codes, The Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing, Vol.44, February, 2003, pp.225-236, ISSN: 0835-3026, Zbl 1027.94025 (ZbMATH)

2002г. - St. Kapralov, R. Russeva, V. Radeva, New Extremal Doubly Even [80,40,16] Codes with an Automorphism of Order 13, Eighth international workshop on Algebraic and combinatorial coding theory, Proceedings, Tsarskoe Selo, Russia, 8-14 September, 2002, pp 139-142.

2002г. - R.P.Russeva, Self-dual [24,12,8] quaternary codes with a nontrivial automorphism of order 3, Finite Fields and Their Applications, vol. 8, №1, 2002, стр 34-51, ISSN: 1071-5797, doi.10.1006/ffta. 2001.0322 . (Web of Science, Scopus)

2001г. - R.Dontcheva, R.Russeva, N.Ziapkov, On the binary extremal codes of length 92, Proceedings of the International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Sunny Beach, Bulgaria,2001, pp 53-58, ISBN: 954-8986-18-3

1999г. - R.P.Russeva, Self-dual [24,12,8] quaternary codes with a permutation automorphism of order 3, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the 28th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, (1999), pp 154 – 159, ISSN 1313-3330 - Google Scholar

1998г. - V.Y.Yorgov and R.P.Russeva, On the [24,12,8] quaternary self-dual codes, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the 27th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, (1998), pp 167 – 172, ISSN 1313-3330, Zbl 0914.00055 (zbMATH)

1996г. - Р.П.Русева, Нови екстремални самодуални кодове с дължина 36, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the 25th Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, (1996), pp.150-153 , ISSN 1313-3330.

1996г. - R.P.Russeva, On the extremal self-dual binary codes of length 38 with an automorphism of оrder 7, 5th international workshop on Algebraic and combinatorial coding theory. Sozopol, Bulgaria, June 1–7, 1996. Proceedings. Shumen: UNICORN. 239-244 (1996), ISBN: 954-8384-03-5, Zbl 0908.94034 (ZbMATH)

1995г. - R.P.Russeva, Uniqueness of the [36,18,8] double circulant code, Optimal codes and related topics. Proceedings, international workshop, May 26 - June 1, 1995. Sozopol, Bulgaria. Shumen: Panorama, pp. 126-129 (1995), ISBN: 954-8384-02-7, Zbl 0908.94033 (zbMATH)

1993г. - V.I.Yorgov, R.P.Ruseva, Two extremal codes of length 42 and 44, (in Russian) Problemy Peredachi Informatsii, vol. 29:4 (1993) pp. 99-103, ISSN 05552923, English translation in Problems of Information Transmission, vol. 29:4 (1994), pp. 385-388, MR1257600 94B60, (MathSciNet), Zbl 0810.94030(zbMATH), (Scopus)

Примерен тест по Дискретна математика
Примерен тест по Дискретна математика