КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Красимир Валентинов Харизановабв

Доц. д-р  Красимир Валентинов Харизанов

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 316

Телефон: 054 830495 вътр.136

Email: kr.harizanov@shu.bg

Приемно време: вторник 09:00 - 10:00, сряда 13:00-14:00 (I и II седмица)

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски" специалност "Информатика" 2004 - бакалавър

ШУ "Епископ Константин Преславски" специалност "Системно администриране" 2006 - магистър

Заемани академични длъжности

асистент

Придобити научни степени

доктор

Водени лекции и/или упражнения

''Хоспитиране по информатика'', ''Текуща педагогическа практика по информатика'', ''Преддипломна педагогическа практика по информатика'', Училищен курс по информатика с методика на обучението по информатика, Софтуерни технологии в производството, WEB дизайн, Релационни база данни на базата на PHP и MySql, Мултимедийни технологии

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

не

Области на научни интереси

методика на обучението по информатика и информационни технологии, WEB дизайн, графичен дизайн, мултимедийни технологии, WEB базирани информационни системи, интерактивно обучение.

Специализации

не

Участия в международни и национални научни проекти

Изследовател в: Моделиране на процесите на обучение по математика, информатика и информационни технологии - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05-286/11.03.2009

Изследовател в: Методологически и методически изследвания на обучението по математика, информатика и информационни технологии - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05-340/10.03.2010

Изследовател в: Методически анализ на иновационни методи в обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-05-154/25.02.2011

Съвременни дидактически технологии в обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-08-248/13.03.2013

Международен: Проект по 7 РП на ЕС програма - Project - 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, „GEOTHNK”, (2013-2015)

Проект "Успех" към I СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище (2013/2014)

Web-базирано обучение в областта на математика, информатика и информационните технологии РД-08-235/13.03.2014

Заемани ръководни позиции

не

Членства в научни организации

не

Държавни и/или научни награди

не

Дисертации

2016г. - КОНСТРУКТИВИСТКИ ПОДХОДИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Монографии

2019г. - Павлова, Н., Харизанов, Кр., Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, Второ преработено и допълнено издание, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2019, 264 с., ISBN 978-619-201-052-2

2015г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, УИ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-052-2, Шумен, 2015,155 с.

Учебници

2019г. - Кр. Харизанов,А. Ангелов, Е. Ковачева, Т. Сребрева "Информационни технологии за 10 клас", издателство Булвест 2000, ISBN 9789541813997, София 2019

2019г. - Кр. Харизанов, А. Ангелов, Е. Ковачева, Т. Сребрева, Т. Момчева - Михалева, С. Петрова, "Компютърно моделиране за 4 клас", издателство Булвест 2000, ISBN 9789541814055, София 2019

2018г. - Харизанов, Кр., Ангелов-Ачо, А., Ковачева, Е., Сребрева, Т., Дафчева В., Учебик по Информационни технологии 9 клас, изд. Булвест 2000, София, 2018 ISBN 978-954-18-1239-6

2018г. - Харизанов, Кр., Момчевам Г., Ангелов, А., Ковачева, Е., Сребрева, Т., Дафчева В., Учебик по Информационни технологии 7 клас, изд. Булвест 2000, София, 2018 ISBN 978-954-180-270-7.

2018г. - Харизанов, Кр., Ангелов, А., Ковачева, Е., Сребрева, Т., Момчева, Т., Петрова, С., Учебик по Компютърно моделиране 3 клас, изд. Булвест 2000, София, 2018 ISBN 978-954-18-1209-9.

2017г. - Харизанов, Кр., Момчевам Г., Ангелов, А., Ковачева, Е., Учебник по Информационни технологии 6 клас, изд. Булвест 2000, София, 2017 ISBN 978-954-18-1100-9.

2017г. - Харизанов, Кр., Момчевам Г., Ангелов, А., Ковачева, Е., Сребрева, Т., Дафчева В., Учебик по Информационни технологии 8 клас, изд. Булвест 2000, София, 2017 ISBN 978-954-18-1074-3.

2016г. - Харизанов, Кр., Момчевам Г., Ангелов, А., Ковачева, Е., Учебник по Информационни технологии 5 клас, изд. Булвест 2000, София, 2016 ISBN 978-954-18-0973-0.

2013г. - Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 11 клас профилирана подготовка, изд. Изкуства, София, 2013 (В съавт. Коста Гъров, Ангел Ангелов, Галина Момчева - Гърдева).

2013г. - Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 12 клас профилирана подготовка, изд. Изкуства, София, 2013 (В съавт. Коста Гъров, Ангел Ангелов, Галина Момчева - Гърдева).

2011г. - Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 9 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2011 (В съавт. Красимир Манев, Коста Гъров,Нели Манева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)

2011г. - Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 10 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2011 (В съавт. Красимир Манев, Коста Гъров,Нели Манева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)

2009г. - Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 8 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. Красимир Манев, Коста Гъров,Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)

2009г. - Харизанов, Красимир Информационни технологии 8 клас задължителна подготовка – Книга за учителя, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. Красимир Манев, КостаГъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)

2009г. - Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 2 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. Красимир Манев, РумянаПапанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)

2009г. - Харизанов, Красимир Информационни технологии 2 клас задължителна подготовка – ръководство за потребителя, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. КрасимирМанев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)

2009г. - Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 3 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. Красимир Манев, РумянаПапанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)

2009г. - Харизанов, Красимир Информационни технологии 3 клас задължителна подготовка – ръководство за потребителя, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. КрасимирМанев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)

2009г. - Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 4 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. Красимир Манев, РумянаПапанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)

2009г. - Харизанов, Красимир Информационни технологии 4 клас задължителна подготовка – ръководство за потребителя, изд. Изкуства, София, 2009 (В съавт. КрасимирМанев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)

2008г. - Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 7 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2008 (В съавт. Красимир Манев, Коста Гъров,Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)

2008г. - Харизанов, Красимир Информационни технологии 7 клас задължителна подготовка – Книга за учителя, изд. Изкуства, София, 2008 (В съавт. Красимир Манев, КостаГъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)

2008г. - Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 1 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2008 (В съавт. Красимир Манев, РумянаПапанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)

2008г. - Харизанов, Красимир Информационни технологии 1 клас задължителна подготовка – ръководство за потребителя, изд. Изкуства, София 2008 (В съавт. КрасимирМанев, Румяна Папанчева, Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Коста Гъров, Нели Манева, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова)

2007г. - Харизанов, Красимир Информационни технологии 5 клас задължителна подготовка – Книга за учителя, изд. Изкуства, София, 2007 (В съавт. Красимир Манев, КостаГъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)

2006г. - Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 5 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2006. (В съавт. Красимир Манев, Коста Гъров,Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)

2006г. - Харизанов, Красимир Учебник по Информационни технологии 6 клас задължителна подготовка, изд. Изкуства, София, 2006. (В съавт. Красимир Манев, Коста Гъров,Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)

2006г. - Харизанов, Красимир Информационни технологии 6 клас задължителна подготовка – Книга за учителя, изд. Изкуства, София, 2006. (В съавт. Красимир Манев,Коста Гъров, Нели Манева, Бисерка Йовчева, Стефка Анева, Ангел Ангелов, Димитър Данаилов, Елена Тодорова)

Учебни помагала

2019г. - Кр. Харизанов, А. Ангелов, Е. Ковачева, Т. Сребрева, Т. Момчева - Михалева, С. Петрова, Книга за учителя по "Компютърно моделиране за 4 клас", издателство Булвест 2000, ISBN 9789541814178, София 2019

2019г. - Кр. Харизанов, А. Ангелов, Е. Ковачева, Т. Сребрева, Т. Момчева - Михалева, С. Петрова, Учебна тетрадка по "Компютърно моделиране за 4 клас", издателство Булвест 2000, ISBN 9789541814321, София 2019

2017г. - Харизанов, Кр., Момчевам Г., Ангелов, А., Ковачева, Е., Книга за учителя по Информационни технологии 6 клас, изд. Булвест 2000, София, 2017 ISBN 978-954-18-1051-4.

2017г. - Харизанов, Кр., Момчевам Г., Ангелов, А., Ковачева, Е., Сребрева, Т., Дафчева В., Книга за учителя по Информационни технологии 8 клас, изд. Булвест 2000, София, 2017 ISBN 978-954-18-1055-2.

2014г. - Училищен курс по информатика с методика на обучението по информатика

Статии

2019г. - Харизанов, Кр., Османова Х., Модел на електронно обучение по информационни технологии, Сборник със студентски публикации, стр. 123-130, ISSN 2683-023X, Шумен 2019

2019г. - Kraimir Harizanov, Kristiyan Konstantinov, Web Schools Diary, Matematical and Software Engineering, Vol. 5, pp 9-14, ISSN: 2367-7449, 2019

2019г. - Харизанов Кр., Димитрова Д., Информационни и комуникационни технологии в обучението по математика, Годишник на ФМИ, vol. ХX С, ISSN 1311-834X, стр181-190, Шумен 2019

2018г. - Харизанов, Кр., Облачните технологии в обучението, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по математика и информатика, том ХIX С, 2018, ISSN 1311-834X, стр. 91 - 99.

2018г. - Харизанов, Кр., Георгиева, С., Активните методи на обучение при деца билингви, Сборник научни трудове МАТТЕХ 2018, ISSN: 1314-3921, Шумен, 2018, стр. 251-256.

2017г. - Харизанов, Кр., ИНТРЕРАКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ С ПОМОЩЬЮ WEB - БАЗИРОВАННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ, Социальные сети в обучении математике, Нуковий часопис, Серия 3, Випуск 18, Киiв, Украiна, стр 121-122.

2017г. - Harizanov, K., Ivanova Ts., Multimedia and Hypermedia tools in knowledge presentation and analysis, SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal SocioBrains, Issue 35, July 2017, pp.198-202, ISSN 2367-5721.

2017г. - Harizanov, K., Application of electronic training in pedagogical statistics through methodology web platform, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V(57), Issue: 129, www.seanewdim.com, pp. 14-17, 2017, e-ISSN 2308-1996, p-ISSN 2308-5258.

2017г. - Harizanov, K., Ivanova, S., Kenova, R., Yaneva M., Salim, D., Modern didactic technologies in mathematics education, , SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal SocioBrains, Issue 33, May 2017, pp.90-95, ISSN 2367-5721.

2017г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., Харизанова, Д., Web - базираните методически платформи - новите перспективи пред съвременния преподавател, Четиридесет и шеста пролетна конференция, Боровец, 2017, стр. 301-106, ISSN 1313-3330.

2017г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ПРАКТИКИ НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ, "Математика и информатика", книжка 3, година LX, 2017, стр. 285-290

2016г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., АДАПТАЦИЯ НА WEBPLATFORM.INFO, Сборник научни трудове МАТТЕХ 2016, Шумен, 2016, стр. 316-322.

2016г. - Harizanov Kr., Pavlova N., Aliev S., Eminov D., First steps in e-learning. Perspective on teaching practice, SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal SocioBrains, Issue 17, January 2016, pp.9-12, ISSN 2367-5721

2016г. - Harizanov, K., Pavlova, N., Nenkov, N., Badjanova, J., E-learning in pedagogical practices, Proceedings of the 58th international scientific conference of daugavpils university, Daugavpils, Latvija, 2016, pp. 199-205

2015г. - Харизанов Кр.В., Павлова Н.Хр., Роль web-платформ в обучении будущих педагогов, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 www.seanewdim.com, стр. 64-67

2015г. - Pavlova, N., Marchev, D., Borisov, B., Harizanov, K., Inquiry Based Learning in Science Education and Mathematics for Developing Bilinguals, Journal Education Culture and Society, ISSN 2081-1640 International Scientific Journal semiannual peer-reviewed, Issue: 1, 2015, pp. 65-74

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2014, „The project “GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, International Scientific Online Journal SocioBrains, ISSUE 8, APRIL 2015 , ISSN 2367-5721 http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/24_29_The_project_GEOTHNK_semantic_pathways_for_building_a_spatially_thinking

2014г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., Платформа за описание на план-конспекти – проблеми и решения, 43 Пролетна конференция на СМБ, Боровец, 2-6 април, 2014, стр 101-107.

2014г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., Марчев, Д., Мобилно обучение в студентските практики, Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 15-17 май, 2014, стр. 235-240.

2014г. - Харизанов, Кр., Електронното обучение в педагогическите практики, конференция с международно участие "Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука", 6-8 юни 2014, София

2014г. - WEB ПЛАТФОРМИТЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", 65-77 с., Шумен (В съавт. Наталия Хр. Павлова)

2013г. - Харизанов Кр.,Йорданова П., Лечева Д., Уеб-базиран софтуер за обработка на анкети, приета за печат в "Научни трудове", РУ "Ангел Кънчев" 2013.

2013г. - WEB Платформа сoздания план-конспектов, Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Budapest,/под печат/ (в съавторство с Павлова, Н.)

2012г. - Състезания по математика и Информационни Технологии за ученици от I и II клас, Национална конференция смеждународно участие „МАТТЕХ 2012", Шумен (В съавт. Наталия Хр. Тончева)

2011г. - ИНТЕРАКТИВНАТА ДЪСКА В ОБУЧЕНИЕТО, Национална конференция с международно участие "40 години шуменски университет 1971-2011", 298-302 с., Шумен (В съавт. Наталия Хр. Тончева)

2011г. - МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ RIBBON-ИНТЕРФЕЙСА В MS OFFICE, Национална конференция с международно участие "40 години шуменски университет 1971-2011", 293-297 с., Шумен (В съавт. Наталия Хр. Тончева)

2010г. - Харизанов, Красимир ITI – learning design for teaching Informational Technologies in the Primary School, 31 януари Прага Чехия, 2010 (В съавт. Румяна Папанчева,Антон Моллов, Бисерка Йовчева, Красимир Манев, Ангел Ангелов, Красимира Димитрова) /в печат /

2010г. - НАСОКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ, СЪГЛАСНО НОВИТЕ ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, Първата национална конференция смеждународно участие „МАТТЕХ 2010" 19-21.11., Шумен (В съавт. Наталия Хр. Тончева)

2008г. - Харизанов, Красимир Идеи и принципи на образователния комплект по предмета Информационни технологии за първи клас на издателство „Изкуства“, Шестаесенна научна конференция, 120 години Софийски университет “Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука, София, 21 ? 22 Ноември 2008 (В съавт. Красимир Неделчев Манев, Румяна ЙордановаПапанчева, Антон Иванов Моллов, Бисерка Бончева Йовчева, Ангел Стоянов Ангелов, Красимира Атанасова Димитрова)

2008г. - Харизанов, Красимир Задачите в методическия курс по информатика и информационни технологии, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие 4 - 5 декември 2008 година Посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен (В съавт. Наталия Хр. Тончева)