КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Преп. Цветелина Росенова Ивановаабв

Преп. Цветелина Росенова Иванова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 218

Телефон:

Email: ts.r.ivanova@shu.bg

Приемно време: I седмица : четвъртък 13:15- 15:15, II седмица: четвъртък 9:00 - 11:00

Завършен университет, специалност

ШУ "Еп. К. Преславски" бакалавър: компютърни информационни технологии, магистър: софтуерно инженерство

Водени лекции и/или упражнения

Визуално програмиране - ЛУ, Програмиране 1 - ЛУ, Програмиране 2 - СУ, ЛУ, Основи на бизнес информатиката - ЛУ, Приложение на базите от данни в икономиката - ЛУ, Бизнес информатика - ЛУ, Алгоритми и нелинейни структури - ЛУ, Обектно ориентирано програмиране - ЛУ, Проектиране и дизайн на информационни системи - ЛУ, Синтез и анализ на алгоритми - ЛУ

Участия в международни и национални научни проекти

1. РД-08-74/30.01.2019 г. Синтез на алгоритми за защита на данни

2. Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)

Организационна дейност

Участие в организационен комитет на I Европейска младежка олимпиада по информатика 2017 (eJOI), гр. София

Участие в технически комитет на VIII Международен есенен турнир по информатика 2016 (IATI), гр. Шумен

Участие в технически комитет на IX Международен есенен турнир по информатика 2017(IATI), гр. Шумен

Участие в технически комитет на X Международен есенен турнир по информатика 2018(IATI), гр. Шумен

Участие в технически комитет на XI Международен есенен турнир по информатика 2019(IATI), гр. Шумен

Статии

2019г. - Stoyanov, B., and Ivanova, T. (2019, November) CHAOSA: Chaotic map based random number generator on Arduino platform. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2172, No. 1, p. 090001). AIP Publishing.

2019г. - Stoyanov, B., Todorova, M., Ivanova, T., Borboryan, G., and Hasanov, A. (2019, October). Two Zaslavsky maps in pseudorandom byte generation. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2164, No. 1, p. 120013). AIP Publishing.

Доклади

2019г. - Изнасяне на доклад на тема Chaotic map based random number generator on Arduino platform на международна конференция „Приложение на математиката в техниката и икономиката (AMEE’19)“

2018г. - Участие в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ МАТТЕХ 2018 с доклад на тема „Криптографски анализ на паралелни алгоритми за защита на изображения“