КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ас. Георги Господинов Димитровабв

Ас. Георги Господинов Димитров

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 219

Телефон:

Email: g.dimitrov@shu.bg

Приемно време: I седмица: Четвъртък 13:00-15:00; II седмица: Сряда 11:00-13:00

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", Софтуерно инженерство - магистър

ШУ "Епископ Константин Преславски", Английска филология - магистър

ШУ "Епископ Константин Преславски", Компютърна информатика - бакалавър

Заемани академични длъжности

асистент от 2017

Водени лекции и/или упражнения

Английски език

Алгоритми и нелинейни структури

Алгоритмични стратегии

Базови концепции в програмирането

Дизайн и анализ на алгоритми

Изчислимост и алгоритми

Основи на бизнес информатиката

Основи на компютърната информатика

Основи на ООП

Основи на програмирането

Програмиране

Програмиране 2

Практикум по ООП

Практикум по програмиране

Принципи на ООП

Синтез и анализ на алгоритми

Сложност и алгоритми

Увод в програмирането

Увод в програмирането и алгоритмите

Организационна дейност

Курсов ръководител

Статии

2018г. - Marchev, D., Dimitrov, G., Pavlova, N., Vasileva, D., Borisov, B. and Atanasova, T. “New version of SpectraView for spectra analysis”, Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (XI BSAC) Belogradchik, Bulgaria, May 14-18, 2018 Editors: Milcho K. Tsvetkov, Milan S. Dimitrijevic and Momchil Dechev, Publ. Astron. Soc. “Rudjer Boskovic” No 18, 2019, p.225-227, ISBN 978-86-89035-11-7

2018г. - Marchev, D., Dimitrov, G., Pavlova, N. and Stoyanov, B. “SpectraView 1.0 – 2D visualization of stellar spectra”, ASN, 2018, Vol 5, No 1, Pages 35-39