КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Бисерка Бончева Йовчеваабв

Гл. ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 218

Телефон: 054 830495 вътр.217

Email: bissy_y@yahoo.com, b.yovcheva@shu.bg

Приемно време: понеделник 15:00 - 16:00, вторник 12:00 - 13:00

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", математика - преподавател по математика, 1981 г.

Заемани академични длъжности

асистент - 1985-1989

старши асистент - 1989 - 1996

главен асистент - 1996 - до момента

Придобити научни степени

доктор по методика на обучението по информатика - придобита на 26.11.2009 г.

Водени лекции и/или упражнения

лекции:

Програмиране І и ІІ част

Обектно-ориентирано програмиране

Теория на графите

Алгоритми и нелинейни структури

Структури от данни

упражнения:

Програмиране І и ІІ част

Обектно-ориентирано програмиране

Теория на графите

Алгоритми и нелинейни структури

Структури от данни

Програмиране в графично ориентирани среди

Проектиране и анализ на компютърни алгоритми

Увод в специалността

Операционни системи

Програмиране в Linux

Компютърни мрежи

Дизайн и анализ на алгоритми

Увод в програмирането

Принципи но обектно-ориентираното програмиране

Области на научни интереси

Теория на графите

Тестване на софтуер

Състезателно програмиране

Greading sysytems

Методика на преподаване по информатика - "Спираловиден подход в обучението по информатика"

Участия в международни и национални научни проекти

Национален проект BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики”.

Национален проект BG051РО001/3.3.07-0001 „Ученически практики”.

Национален проект BG051PO001-3.3.06-003, “Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”

Национален проект BG051PO001-4.3.04-0020, "Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение"

Проект на МОН "С грижа за всеки ученик", Модул 1 "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади"

Национален проект BG051PO001-3.1.07 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието“

Университетски проект "Изследване на алгоритми за електронна идентификация" - РД-08-121/06.02.2018

Национална програма "Ученически олимпиади и състезания"

Заемани ръководни позиции

Член на Националната комисия по информатика към Министерството на образованието и науката - от 2006 до 2009 година

Член на журито за определяне на наградата "Джон Атанасов" на Президента на Република България

Член на международния комитет на Европейската младежка олимпиада по информатика.

Организационна дейност

Инициатор и създател на Европейска Младежка Олимпиада по информатика

Председател на организационния комитет на Международен есенен турнир (IATI)

Общински съветник

Ръководител на студентския отбор по информатика на ШУ, четирикратен вицешампион на България - до 2015 г.

Ръководител на Младежкия национален отбор по информатика за ученици - 2007 - 2009 г.

Заместник ръководител на Националния отбор по информатика за ученици - 2006 г., спечелил Балканската олимпиада по информатика

Ръководител и треньор на:

Ростислав Руменов - 2 сребърни и 2 златни медала от Международна олимпиада по информатика за ученици; 3 сребърни и 1 златен медал от Балканска олимпиада по информатика

Румен Христов - 2 сребърни и три златни медала (на второ място в света за 2010 г.) от Международната олимпиада по информатика - 2 златни медала от Младежка балканска олимпиада по информатика, 1 сребърен и 4 златни медала от Балканска олимпиада по информатика, четири пъти носител на наградата "Джон Атанасов" за ученици и др.

Момчил Иванов - сребърен медал от Международната олимпиада по информатика

Михаил Ковачев - 2 бронзови медала от Международна олимпиада по информатика и др.

Атанас Добрев - сребърен медал от Младежка балканска олимпиада по информатика - 2008, два сребърни медала от Международен есенен турнир по информатика

Симеон Иванов - сребърен медал от Младежка балканска олимпиада по информатика - 2008, златен медал от Младежка балканска олимпиада по информатика - 2009

Георги Георгиев - златен медал от Младежка балканска олимпиада по информатика - 2009, един сребърен и един бронзов медал от Международна олимпиада по информатика

Момчил Пейчев - сребърен и бронзов медал от Международна олимпиада по информатика

Антон Чернев - Бронзов медал от Балканска олимпиада по информатика - 2012, Златен медал от Международен есенен турнир - 2012, бронзов медал от Международен есенен турнир - 2013, бронзов медал от Международен есенен турнир - 2014

Валентин Боорисов - Сребърен медал на Балканска олимпиада по информатика, Бронзов медал от международен есенен турнир

Радостин Чонев - Златен медал от Младежка балканска олимпиада по информатика за 2013, бронзов медал от Международен есенен турнир - 2013

Иван Ганев - сребърен медал на Младежка балканска олимпиада по информатика 2014, бронзов медал от Международен есенен турнир - 2014

Александър Георгиев - бронзов медал от Международен есенен турнир - 2014

Членства в научни организации

СМБ

Съюз на учените в България

Държавни и/или научни награди

Специална награда на БАИТ за принос към IT индустрията - 2015

Награда на фондация "Св. Св. Кирил и Методий" за откриване и развитие на млади таланти в областта на информатиката - 2007 и 2008 г.

Наградата на Шумен за преподавател в сферата на висшето образование - 2010 г.

Наградата на вестник ТопНовини - "Личност на годината за 2010"

Почетен гражданин на Шумен

Наградата на вестник ТопНовини - "Преподавател на годината за 2013"

Дисертации

2012г. - СПИРАЛОВИДЕН ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОГРАМИРАНЕ НА 10-11 ГОДИШНИ ДЕЦА

Учебни помагала

2018г. - Йовчева, Б., П. Петров, И. Иванова "Втори стъпки в програмирането на базата на С++", София, Издателство КЛМН, 3-то издание, ISBN: 9789548212045778-954-8212-045

2015г. - Йовчева, Б., П. Петров, И. Иванова "Втори стъпки в програмирането на базата на С++", София, Издателство КЛМН, 2-ро издание, ISBN: 9789548212045778-954-8212-045

2015г. - Йовчева, Б., И.Иванова, "Първи стъпки в програмирането на базата на езика С++", София, Издателство КЛМН, 6-то издание, ISBN: 978-954-8212-01-4

2014г. - Йовчева Б. и др. Втори стъпки в програмирането на С/С++, издателство КЛМН, София - 2014, ISBN 978-954-8212-04-5

2014г. - Йовчева, Б. Програмиране 2 - упражнения, Сайт за електронни книги, cdo.shu.bg, ISBN - 978-954-5777-930-5

2014г. - Йовчева, Б., Теория на графите, Методическо ръководство VI част, 2014, 79--99.

2014г. - Йовчева Б. Б., Иванова И. “ПЪРВИ СТЪПКИ В ПРОГРАМИРАНЕТО НА С/С++”, София, 2014, Издателство КЛМН. – учебно пособие, трето преработено издание, ISBN -10: 954-8212-01-3, ISBN-13: 978-954-8212-01-4

2013г. - Б. Йовчева и др. Информатика за 9.-10. клас Задължителна подготовка, издателство "Изкуства", София - 2013, ISBN -978-954-9463-85-9

2009г. - Йовчева Б. Б. и др. „Образователен комплект по информационни технологии за 3 клас” , София 2009, Издателство „Изкуства”

2009г. - Йовчева Б. Б. и др. „Образователен комплект по информационни технологии за 4 клас” , София 2009, Издателство „Изкуства”

2008г. - Йовчева Б. Б. и др. „Образователен комплект по информационни технологии за 2 клас” , София 2008, Издателство „Изкуства”

2008г. - Йовчева Б. Б. и др. „Образователен комплект по информационни технологии за 1 клас” , София 2008, Издателство „Изкуства”

2008г. - Йовчева Б. Б. и др. „Информационни технологии за задължителна подготовка в 8 клас”- учебно помагало , София 2008, Издателство „Изкуства”

2008г. - Йовчева Б. Б. и др. „Информационни технологии за задължителна подготовка в 7 клас”- учебно помагало , София 2008, Издателство „Изкуства”

2008г. - Йовчева Б. Б. и др. „Информационни технологии за задължителна подготовка в 7 клас” – книга за учителя , София 2008, Издателство „Изкуства”

2008г. - Йовчева Б. Б. и др. „Информационни технологии за задължителна подготовка в 8 клас” – книга за учителя , София 2008, Издателство „Изкуства”

2007г. - Йовчева Б. Б. и др. „Информационни технологии за задължителна подготовка в 5 клас”- книга за учителя , София 2007, Издателство „Изкуства”

2007г. - Йовчева Б. Б. и др. „Информационни технологии за задължителна подготовка в 6 клас” – книга за учителя , София 2007, Издателство „Изкуства”

2007г. - Йовчева Б. Б., Иванова И. “ПЪРВИ СТЪПКИ В ПРОГРАМИРАНЕТО НА С/С++”, София, 2007, Издателство КЛМН. – учебно пособие – второ преработено издание

2007г. - Йовчева Б. Б. и др. „Информационни технологии за задължителна подготовка в 5 клас”- книга за учителя , София 2007, Издателство „Изкуства”

2006г. - Б.Йовчева, И. Иванова “РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ПРОГРАМИРАНЕ І ЧАСТ (НА БАЗАТА НА ЕЗИКА С++)”, Шумен 2006 , Университетско издателство на ШУ

2006г. - Йовчева Б. Б., Иванова И. “ПЪРВИ СТЪПКИ В ПРОГРАМИРАНЕТО НА С/С++”, София, 2006, Издателство КЛМН. – учебно пособие

2006г. - Йовчева Б. Б. и др. „Информационни технологии за задължителна подготовка в 5 клас”- учебно помагало , София 2006, Издателство „Изкуства”

2006г. - Йовчева Б. Б. и др. „Информационни технологии за задължителна подготовка в 6 клас” – учебно помагало , София 2006, Издателство „Изкуства”

1990г. - Б.Йовчева, Д. Спасова “СБОРНИК ПО ПРОГРАМИРАНЕ НА БАЗАТА НА ЕЗИКА PASCAL”, Шумен 1990 , За нуждите на 18-месечните очно-задочни специализации поинформатика във ВПИ – гр. Шумен

1990г. - Б. Йовчева , Д.Спасова, “ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА”, Свитък на лекции за нуждите на тримесечните курсове по информатика във ВПИ – гр. Шумен

Статии

2017г. - K. MANEV, B. YOVCHEVA., First European Junior Olympiad in Informatics, OLYMPIADS IN INFORMATICS, ISSN 1822-7732, volume 11, 2017, (171-173)

2015г. - Бисерка Йовчева, Виктория Събева, "Пример за приложение на спираловидния подход при изучаването на понятието „производна на функция в точка“ в средната и висшаtа образователна степен", София, Математика и математическо образование, 2015, стр. 353 - 360

2014г. - Petar Ivanov, Valentina Dyankova, Biserka Yovcheva, Ordered Hash Map: Search Tree Optimized by a Hash Table, Advances in Information Science and Application, Volume I, p. 237, 18-th International Conference on Computers, Santorini Island, Greece, july 17-21, 2014

2011г. - Моллов А., Б. Йовчева, П.Петров, И.Иванова. Въвеждане и извеждане на данни в С++ програма (Четиво по информатика за 4-5 клас). - Математика плюс, 2011, No:1, стр.15- 21

2011г. - Моллов А., Б.Йовчева, П.Петров. Указатели (Четиво по информатика за 6-7 клас).- Математика плюс, 2011, No:1, стр. 22-26

2010г. - Моллов А. , Б.Йовчева, В. Спасова. Unsolved problems in teaching informatics and information technology -ИНТЕРНЕТ-ОСВИТА-НАУКА-2010, съома мiжнародна конференцiя IOH-2010, 2010, Вiнниця:ВНТУ, стр. 95-96

2010г. - Моллов А., Б.Йовчева, П.Петров. Задачи по математика и задачи по информатика- едни в други. Как и защо? - Синергетика и рефлексия в обучението по математика. Доклади на юбилейната международна конференция посветена на 60 г. на проф. Сава Гроздев, Бачиново, България, 2010, стр. 436-444, ISBN 978-954-423-621-2

2010г. - K. Manev, B. Yovcheva, M. Yankov, P. Petrov. “Testing of programs with random generated test cases”, Olympiads in Informatics, Volume 4, Vilnius 2010, ISSN 1822-7732, c. 76 – 86

2010г. - Моллов А., Б.Йовчева. Елементи на езиците за програмиране (Четиво по програмиране за 4-5 клас). - Математика плюс, 2010, No:1, стр. 24-30

2010г. - Моллов А., Б. Йовчева. Двумерни масиви (матрици) (Четиво по програмиране за 6-7 клас). - Математика плюс, 2010, No:1, стр. 31-37

2010г. - Моллов А., Б. Йовчева, Т.Теодосиев, П.Петров, И.Иванов. Аритметични операции, операции за присвояване и изрази в С ++ (Четиво по информатика за 4-5 клас). -Математика плюс, 2010, No:4, стр.18-21

2010г. - Моллов А., Р. Папанчева., К. Димитрова, К. Манев, А. Ангелов, К. Харизанов, Б. Йовчева. ITI- learning design for teaching Informational Thechnologies in the Primary School. - ATEE Winter Conference 2010, Charles University in Prague, 2010.

2009г. - Йовчева Б., “Един опит за реализация на начално обучение по програмиране на 10-11 годишни ученици на базата на спираловиден подход към обучението”,Математика и математическо образование, София, 2009, с. 289-295, ISBN: 978-954-8212-01-4

2009г. - Anton Mollov, Biserka Yovcheva, Peter Petrov. “Internal contests as an element of the training of pupils for competitions in informatics”, Математика и математическообразование, София, 2009, с. 217-223, ISBN: 978-954-8212-01-4

2009г. - Йовчева Б., “ Преподаване на темата “Обработка на знакова информация” чрез спираловиден подход”, Научно-практическа конференция с международно участиеТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ – Варна 2009, (в печат)

2009г. - Yovcheva B., G. Momcheva, P. Petrov, " jBOI – one more possibility for increasing the number of competitors in Informatics”, OLYMPIADS IN INFORMATICS, AnInternational Journal, ISSN 1822-7732 , Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius-2009

2009г. - Моллов А., Б.Йовчева, Алгоритъм- що е то? (Четиво по програмиране за 4-5 клас). - Математика плюс, 2009, No:3, стр. 23-26

2009г. - Моллов А., Б.Йовчева, А.Ангелов. Взаимоотношението учител-възложител-изпълнител в проекто-ориентирания подход в обучението по информационни технологии. - Сборник научни трудове посветен на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, том 1, Шумен,2009, стр. 290-296

2009г. - Моллов А., Б.Йовчева, М.Янков. Преподаване на темата “Обработка на знакова информация” чрез спираловиден подход - Технологично обучение-традиции и бъдеще, “Епископ Константин Преславски”, , Шумен, 2009, стр. 341-349

2009г. - Моллов А., Б. Йовчева. Масиви (Четиво по програмиране за 6-7 клас). - Математика плюс, 2009, No:3, стр.27-30 и стр.43-46

2009г. - Моллов А., Б.Йовчева. Среди за програмиране (Четиво по програмиране за 4-5 клас). - Математика плюс, 2009, No:4,стр.18-23

2009г. - Моллов А., Б. Йовчева. Редици от знаци (низове) (Четиво по прграмиране за 6-7 клас). -Математика плюс, 2009, No:4, стр.24 и стр.49-55

2008г. - Йовчева Б., Манев К., Папанчева Р., Моллов А., Ангелов А., Димитрова К., Харизанов К., Идеи и принципи на образователния комплект по предметаИнформационни технологии за първи клас на издателство "Изкуства", в Сб. доклади на Шестата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика "120 годиниСофийски университет "Св. Климент Охридски" и развитие на педагогическата практика", "Веда Словена - ЖГ", София, 2008

2008г. - Йовчева Б., “Спираловиден подход в обучението по темата “Оптимални елементи и последователности в курса по програмиране за 10-11 годишни деца””,Международна научна конференция посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон Фон Нойман – Шумен, 4 – 5.12.2008 (в печат)

2008г. - Йовчева Б., “Спираловиден подход в обучението по темата “Теория на числата” в курса по програмиране за 10-11 годишни деца”, Научно-практическатаконференция на тема: “Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието” – Шумен, 30 – 31.10.2008 (в печат)

2008г. - Yovcheva B., “Spiral Teaching Of Programming To 10 – 11 Year-Old Pupils After Passed First Training (Based On The Language C++)”, 3rd International Conference “IseepInformatics in Secondary School Evolution and Perspectives Informatics Education – Contributing Across the Curriculum”, Torun, Poland, 2008, с. 171 – 179, ISBN 978-3-540-69923-1

2007г. - Йовчева Б. Б. Спираловидно обучение по програмиранена 10-11 годишни деца (на базата на езика С++), Математика и математическо образование – доклади на36 пролетна конференция на СМБ, София 2007. с. 369-375

2007г. - Моллов А. И., Йовчева Б. Б. Идея за реализация на спираловидния подход в началното обучение по програмиране (на базата на езика С++), ІV БАЛКАНСКИКОНГРЕС “ОБРАЗОВАНИЕТО, БАЛКАНИТЕ, ЕВРОПА”, Стара Загора, юни 2007

2005г. - Моллов А. И., Йовчева Б. Б. Основни проблеми свързани с разработването на учебна програма по програмиране за 10 - 11-годишни деца (на базата на езика С++),Сб"Осигуряване и оценяване качеството на обучение. Доклади на Трета есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ "Св. КлиментОхридски", "Веда Словена - ГЖ, София

2005г. - Моллов А. И., Йовчева Б. Б. Тематика и цели на обучение по програмиране за 10-11 годишни деца (на базата на езика С++), Oбразование и квалификация напедагогическите кадри – развитие и проекции през ХХI век, Сборник от юбилейна научна сесия – Варна, 26-28 май , Университетско издателство”Епископ Константин Преславски”

2003г. - Бисерка Б. Йовчева, Ирина И. Апостолова, Славка Василева, Традиционните дидактични методи за обучение и приложението им в обучението по информатика иинформационни технологии, Научна конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов – Шумен, 4-5.12

2002г. - Йовчева, Б. Основни принципи на дистанционното обучение. // Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, ФМИ, том XV C, , с. 149-157. (В съавт. с К. Колев, НайденНенков)

2002г. - Йовчева, Б. Темата “Програмиране” в задължителния курс по информатика. // Юбилейна научна конференция с международно участие “30 г. Педагогическиколеж”, Добрич, , (под печат) (В съавт. с А. Моллов, И. Апостолова, П. Димитрова)

2002г. - Йовчева, Б. Обучение по компютърни технологии за деца от начална училищна възраст на базата на ОС WINDOWS’ 98. // Юбилейна научна конференция смеждународно участие “30 г. Педагогически колеж”, Добрич, , (под печат) (В съавт. с А. Моллов)

2001г. - Йовчева, Б. Системите за дистанционно обучение в Internet – мощен педагогически инструмент. // Годишна научна сесия на ФМИ, Шуменски Университет “ЕпископК. Преславски, Шумен, 2001 (В съавт. с К. Колев, Кр. Спасова)

2001г. - Йовчева, Б. Особености при преподаване на основите на структурното програмиране на базата на езика Pascal. // Годишна научна сесия на ФМИ, ШуменскиУниверситет “Епископ К. Преславски”, (в печат)

2001г. - Йовчева, Б. Анализ на дистанционното обучение в среда с Интернет. // Юбилейна научна конференция “30 години Шуменски Университет “Епископ К.Преславски”, Шумен, 30.10-1.11. (в печат) (В съавт. с Кр. Бояджиева, К. Колев)

2001г. - Йовчева, Б. Програма за генериране, редактиране и използване на тестове и приложението и в учебните курсове по информатика. // Юбилейна научнаконференция “30 години Шуменски Университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, 30.10-1.11. (в печат) (В съавт. с Р. Стойчев, Сл. Димитрова)

2001г. - Йовчева, Б. Аспекти и проблеми на обучението по информатика в средното училище. // Юбилейна научна конференция “30 години Шуменски Университет“Епископ К. Преславски”, Шумен, 30.10-1.11. (в печат) (В съавт. с В. Спасова, Р. Христова, Д. Челебиева, Т. Теодосиев)

2001г. - Йовчева, Б. Обучението по информатика в начална училищна възраст. // Юбилейна научна конференция “30 години Шуменски Университет “Епископ К.Преславски”, Шумен, 30.10-1.11. (в печат) (В съавт. с А. Веждарова)

1998г. - Йовчева, Б. За дискретните типове. // Юбилейна научна конференция с международно участие във ВВУАПВО “П. Волов”, гр. Шумен, октомври (В съавт. с Й. Денев)

1996г. - Йовчева, Б. CDL - Object - Suggesting Object - Oriented expansion of CDL language. // Twenty-first International Conferefce with Summer School “Information Technologiesand Programming” – Plovdiv, 1996, Пловдив, с.105

1994г. - Йовчева, Б. Развитието на езика CDL и обектноориентирания подход в програмирането. // Първа Hационална Конференция “Информатика '94”,сборник, София, 1994, с. 112-115

1990г. - Йовчева, Б.. Занимательность в обучении граматике компьютером. // Герценовские чтгения кафедры русского языка в национаьлной школе ЛГПИ им. А.И. Герцена,Ленинград, 18.V. (В съавт. с Б. Кръстев)

1990г. - Йовчева, Б. Технология розроботки методики ознайомления iз структурами даних на уроках iнформатики. // Збiрник наукoвих праць, Використанная новоiiнформационноi технологи у навчальному процесi, Киiв, РНМК, 1990, с. 150. (В съавт. с А.Моллов, Д. Атанасчева, И.Иванов,Н.В.Морзе)

1989г. - Йовчева, Б. Обучение программированию на база языка Паскаль в Высшем педагогическом институти – Шумена. // Межвуз. науч. - практ. конф. Киев, 1989, с.42-45. (Авт. колектив)

1988г. - Йовчева, Б. Занимателността и игровия метод в родноезиковото обучение. // Юбилейна научна сесия на ВТУ "Кирил и Методий". В. Търново, 1988. (Всъавт. с Б. Кръстев)

1988г. - Йовчева, Б. Лингвистичните компютърни игри за "Правец 82" в родно¬езиковото обучение.// Общуване и култура - Първа национална конференция смеждународно участие по въпросите на езиковото и литературното обучение, София, 16-18 ноември, , с. 117-124. (В съавт. с Б. Кръстев, Р. Стойчев)

1987г. - Йовчева, Б. Обучение программированию на базе языка Паскаль в высшем педагогическом интитуте, Подготовка студентов пединститутов к использованию'лектронно-вычислительной техники в школе и вузе. // Материалы межвузовской научно-практической конференции , 8-10 октября, , с.42 (В съавт. с Д.С.Атанасчева, Т.Т. Теодосиев, Р.П. Христова)

1987г. - Йовчева, Б. Система за първична счетоводна отчетност на склад в СО”Търговия на едро” гр. Шумен. // Дванадесета школа по програмиране с международноучастие “Програмиране 87” – Варна, сборник резюмета, , с. 136. (В съавт. с Д.Спасова, Е.Чакъров, Р. Чакърова)

Доклади

2018г. - Йовчева, Б. "Ролята на алгоритмичното програмиране за подготовка на висококвалифицирани специалисти за IT сектора" - доклад по покана, Единадесета конференция с международно участие „Образованието и изследванията в информационното общество”"

2013г. - Biserka Yovcheva, Petar Ivanov, Valentina Dyankova, Heuristic approaches to glass cutting optimization, BGSIAM2013, 18-19 декември 2013, София

2002г. - 2012г. - Йовчева, Б. Развитието на езика CDL и обектноориентирания подход в програмирането. // XXIII Пролетна конференция на Съюза на математиците в България –доклад

1989г. - Йовчева, Б. Приминение дидактических компьютерных игр в обучении. // Межвузовская научно- практическая конференция с международном участии “Использование информационной технологии в учебном процессе”, Киев, 27-28 април, пленарен доклад. (В съавт. с Д.Спасова, Р. Стойчев, А.Начев)