Деканско ръководствоабв

Декан: проф. д-р Димчо Станков

 • Кабинет: Корпус 3, кабинет 210
 • Тел.:  +359 54 830 495 / ext. 160
 • Факс:  +359 54 860 207
 • E-mail: stankov@shu.bg
 • Приемно време: понеделник и сряда от 14  до 16 ч.


зам.-декан по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав: доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева

 • Кабинет: Корпус 3, кабинет 212
 • Тел.:  +359 54 830495/ ext. 165
 • Факс:  +359 54 860 207 
 • E-mail: k.todorova@shu.bg
 • Приемно време: понеделник от 9 до 11 ч. и четвъртък от 14  до 16 ч.


зам.-декан по учебната дейност: доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев

 • Кабинет: Корпус 3, каб. 211
 • Тел.:  +359 54 830495/ext. 165
 • Факс: +359 54 860 207
 • E-mail: t.teodosiev@shu.bg
 • Приемно време: вторник от 10 до 12 ч. и четвъртък от 9 до 11 ч.


зам.-декан по НИД и международно сътрудничество: доц. д-р Радостина Петрова Енчева

 • Кабинет: Корпус 3, каб. 211
 • Тел.:  +359 54 830 495 /ext. 165
 • Факс: +359 54 860 207
 • E-mail: r.encheva@shu.bg
 • Приемно време: I седмица - сряда от 9 до 11 ч. и петък от 10 до 12 ч.;                     

                           II седмица - сряда и петък от 10 до 12 ч.


главен координатор на деканското ръководство: главен специалист Радостина А. Адамидовска

 • Кабинет: Корпус 3, кабинет 202
 • Телефон: +359 54 830 495 / вътр. 150
 • Факс: +359 54 860 207
 • E-mail: r.adamidovska@shu.bg