Доц. д-р Нели Христова Митеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(119) "ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Немска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(89) "Математическа гимназия "Нанчо Попович", гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(142) "2000 - 2005 - асистент 2005 - 2008 - старши асистент 2008 - 2015 - главен асистент 2015 - доцент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(94) "2008 - доктор по методика на обучението по немски език" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(494) "Практически немски език (у) Германистична лингвистика I ч. (Фонетика/фонология) (л/у) Ключови компетентности в академичната сфера (л/у) Интеркултурна комуникация (л/у) Хоспитиране (сем. у) Текуща педагогическа практика (лаб. у) Преддипломна педагогическа практика (лаб. у)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(204) "Методика на обучението по чужд език Фонетика и фонология на немския език Академично писане Академично четене" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(648) "2001, 2002 - специализация във Виенския университет в рамките на CEEPUS-проект 2002 - 2003 - специализация в педагогически университет гр. Фрайбург, Германия 2011, 2013 - специализация в университета в гр. Потсдам, Германия 2016 - гост-лектор в университета в гр. Одрин, Турция по програма Еразъм + 2017 - специализация в университета в град Кордоба, Испания по програма Еразъм +" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(5826) "Университетски проекти 1. Проект № РД-09-1366 „Чуждото и текстът“, 2008, 4 докторанти, 1 студент, ръководител доц. С. Бойчева, ШУ „Епископ К. Преславски“ 2. Проект № РД-05-268 „Културно-специфични различия в езиците и текстовете“, 2009, 4 докторанти, 3 студенти, ръководител доц. С. Бойчева, ШУ „Епископ К. Преславски“ 3. Проект № РД-05-347 „Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век“, 2010, 4 докторанти, 3 студенти, ръководител доц. С. Бойчева, ШУ „Епископ К. Преславски“ 4. Проект № РД-05-167 „Езиците и културите във (взаимо)действие“, 2011, 4 докторанти, 3 студенти, ръководител доц. С. Бойчева, ШУ „Епископ К. Преславски“ 5 Проект № РД-05-264 „Език на културата и култура на езика“, 2012, 4 докторанти, 3 студенти, ръководител доц. А. Димитрова, ШУ „Епископ К. Преславски“ 6. Проект № РД-08-272/15.03.2013 г. „Език – памет – фикция – лъжа“, ръководител доц. д-р А. Димитрова, ШУ „Епископ К. Преславски“ 7. Проект № РД-08-271/14.03.2014 г. "Език и комуникация в образователната и научната сфера", ръководител доц. д-р А. Димитрова, ШУ „Епископ К. Преславски“ 8. Проект № РД-08-311/13.03.2015 г. „Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 9. Проект № РД-08-318/13.03.2015 г. „Германистиката – вчера, днес и утре“, ръководител доц. д-р А. Димитрова, ШУ „Епископ К. Преславски“, 10. Проект № РД-10-440/07.03.2016 г. „Език - литература – медии“, ръководител доц. д-р Н. Митева, ШУ „Епископ К. Преславски“. 11. Проект РД-08-112/06.02.2017 г. „Език, медии, култура във взаимодействие ”, р-л доц. д-р Нели Митева /д-р Даниела Кирова, ШУ „Епископ К. Преславски“. 12. Проект РД-08-94/06/02/2017 Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, р-л доц. д-р С. Бойчева, ШУ „Епископ К. Преславски“. Междууниверситетски проекти Проект „Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители“, финансиран от Европейски социален фонд и Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2009, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Национални проекти Курс по английски език (ниво В2) в рамките на проект за повишаване квалификацията на преподавателите във висшите учебни заведения, финансиран от Европейския съюз, 2010, Нов български университет, София. Международни проекти 1. Ключови компетенции в преподаването на чужд език и култура, 2008-2009, проект на ЕС, 20 студенти, 4 докторанти. 2. Проект за усвояване на ключови компетентности в университетите от Югоизточна Европа, иницииран от лекторите на Фондация Робърт Бош, Германия. 2009, гр. Мостар, Босна и Херцеговина. 3. 2010-2013 Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, координатор от българска страна доц. С. Бойчева. 4. 2012-2014 Международен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, 3 г.; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany. 5. Международен проект по Еразъм + “Schools: Future Labs”, 3 г.; № на проекта: VG-SPS-14-001559-3 - водеща организация Гьоте Институт Mюнхен, Германия, лице за контакт от ШУ Иванка Камбурова- Миланова, ДИКПО- Варна" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(161) "Съюз на германистите в България Дружество на преподавателите на немски език в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(165) "2003 – награда на Германската служба за академичен обмен за изключителни научни постижения" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Нели Христова Митева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 307

Телефон: 054 830365 вътр.145

Email: n.miteva@shu.bg

Приемно време: I с. вторник 16.00 - 18.00 ч., II с. четвъртък 08.00 - 10.00 ч., К2 307

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Немска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

Математическа гимназия "Нанчо Попович", гр. Шумен

Заемани академични длъжности

2000 - 2005 - асистент

2005 - 2008 - старши асистент

2008 - 2015 - главен асистент

2015 - доцент

Придобити научни степени

2008 - доктор по методика на обучението по немски език

Водени лекции и/или упражнения

Практически немски език (у)

Германистична лингвистика I ч. (Фонетика/фонология) (л/у)

Ключови компетентности в академичната сфера (л/у)

Интеркултурна комуникация (л/у)

Хоспитиране (сем. у)

Текуща педагогическа практика (лаб. у)

Преддипломна педагогическа практика (лаб. у)

Области на научни интереси

Методика на обучението по чужд език

Фонетика и фонология на немския език

Академично писане

Академично четене

Специализации

2001, 2002 - специализация във Виенския университет в рамките на CEEPUS-проект

2002 - 2003 - специализация в педагогически университет гр. Фрайбург, Германия

2011, 2013 - специализация в университета в гр. Потсдам, Германия

2016 - гост-лектор в университета в гр. Одрин, Турция по програма Еразъм +

2017 - специализация в университета в град Кордоба, Испания по програма Еразъм +

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проекти

1. Проект № РД-09-1366 „Чуждото и текстът“, 2008, 4 докторанти, 1 студент, ръководител доц. С. Бойчева, ШУ „Епископ К. Преславски“

2. Проект № РД-05-268 „Културно-специфични различия в езиците и текстовете“, 2009, 4 докторанти, 3 студенти, ръководител доц. С. Бойчева, ШУ „Епископ К. Преславски“

3. Проект № РД-05-347 „Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век“, 2010, 4 докторанти, 3 студенти, ръководител доц. С. Бойчева, ШУ „Епископ К. Преславски“

4. Проект № РД-05-167 „Езиците и културите във (взаимо)действие“, 2011, 4 докторанти, 3 студенти, ръководител доц. С. Бойчева, ШУ „Епископ К. Преславски“

5 Проект № РД-05-264 „Език на културата и култура на езика“, 2012, 4 докторанти, 3 студенти, ръководител доц. А. Димитрова, ШУ „Епископ К. Преславски“

6. Проект № РД-08-272/15.03.2013 г. „Език – памет – фикция – лъжа“, ръководител доц. д-р А. Димитрова, ШУ „Епископ К. Преславски“

7. Проект № РД-08-271/14.03.2014 г. "Език и комуникация в образователната и научната сфера", ръководител доц. д-р А. Димитрова, ШУ „Епископ К. Преславски“

8. Проект № РД-08-311/13.03.2015 г. „Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

9. Проект № РД-08-318/13.03.2015 г. „Германистиката – вчера, днес и утре“, ръководител доц. д-р А. Димитрова, ШУ „Епископ К. Преславски“,

10. Проект № РД-10-440/07.03.2016 г. „Език - литература – медии“, ръководител доц. д-р Н. Митева, ШУ „Епископ К. Преславски“.

11. Проект РД-08-112/06.02.2017 г. „Език, медии, култура във взаимодействие ”, р-л доц. д-р Нели Митева /д-р Даниела Кирова, ШУ „Епископ К. Преславски“.

12. Проект РД-08-94/06/02/2017 Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, р-л доц. д-р С. Бойчева, ШУ „Епископ К. Преславски“.

Междууниверситетски проекти

Проект „Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители“, финансиран от Европейски социален фонд и Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2009, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.

Национални проекти

Курс по английски език (ниво В2) в рамките на проект за повишаване квалификацията на преподавателите във висшите учебни заведения, финансиран от Европейския съюз, 2010, Нов български университет, София.

Международни проекти

1. Ключови компетенции в преподаването на чужд език и култура, 2008-2009, проект на ЕС, 20 студенти, 4 докторанти.

2. Проект за усвояване на ключови компетентности в университетите от Югоизточна Европа, иницииран от лекторите на Фондация Робърт Бош, Германия. 2009, гр. Мостар, Босна и Херцеговина.

3. 2010-2013 Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, координатор от българска страна доц. С. Бойчева.

4. 2012-2014 Международен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, 3 г.; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany.

5. Международен проект по Еразъм + “Schools: Future Labs”, 3 г.; № на проекта: VG-SPS-14-001559-3 - водеща организация Гьоте Институт Mюнхен, Германия, лице за контакт от ШУ Иванка Камбурова- Миланова, ДИКПО- Варна

Членства в научни организации

Съюз на германистите в България

Дружество на преподавателите на немски език в България

Държавни и/или научни награди

2003 – награда на Германската служба за академичен обмен за изключителни научни постижения

Дисертации

2007г. - Ограмотяването на немски език в началния етап на основната образователна степен. 2007 г. - 1

Монографии

2015г. - Rezeptive Textkompetenzen in der wissenschaftlichen Arbeit. Universitaetsverlag "Episkop Konstantin Preslavski" Schumen, 2015 - 2

2015г. - Бърнаут синдромът в учителската професия (в съавторство с Наталия Витанова). Университетско издателство “Епископ К. Преславски” Шумен, 2015 г. - 2

Учебници

2014г. - Schluesselkompetenzen in der wissenschaftlichen Arbeit. Vorarbeiten zum Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit: Literatur recherchieren, auswerten und bearbeiten. Universitaetsverlag "Episkop Konstantin Preslavski" Schumen, 2014 - 6

Учебни помагала

2014г. - Schluesselkompetenzen in der wissenschaftlichen Arbeit. Uebungsbuch. Universitaetsverlag "Episkop Konstantin Preslavski" Schumen, 2014 - 7

2005г. - Помагало за кандидат-студенти по немски език (в съавторство със С. Бойчева, А. Димитрова, С. Атанасова, А. Иванова и Н. Лечева). Университетско издателство “Еп. К. Преславски” Шумен, 2005 г. - 7

Студии

2014г. - Literatur recherchieren fuer das wissenschaftliche Arbeiten – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по хуманитарни науки, Том XXV A. Университетско издателство „Епископ К.Преславски” Шумен, стр. 188-219, 2014 г. - 3

Статии

2017г. - Коучинг. Образователен коучинг (в съавторство с Н. Витанова). Сп. Стратегии на образователната и научната политика, година XXV, книжка 4, 2017, с. 430-441. - 4

2017г. - Дидактически компетентности (в съавторство с Н. Витанова). Сп. Педагогика, книжка 7, 2017, с. 867-880. - 4

2017г. - Team teaching и/или Cо-tеаching в контекста на приобщаващото и интеркултурното образование (в съавторство с Н. Витанова). В: Стратегии на образователната и научната политика, бр. 2, 2017 г., с. 190-208. - 4

2017г. - Foerderung der Lernerautonomie durch Blended Language Learning. В: Чуждият език и съвременното висше образование. Сборник с доклади VІІІ международна научна конференция 23-25. VI. 2017 г., Варна, България, част 2. Варна: Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, с. 609-616. - 4

2016г. - Schluesselkompetenzen fuer lebenslanges Lernen. В: Asutay, Hikmet at. all. (Ed.): Peace Culture in Child and Youth Literature. Trakya Ueniversitesi Yayinlari No: 171. (електронно издание), 2016, с. 1032-1040. http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf - 4

2016г. - Текстовата компетентност в академичната работа. В: “Годишник на департамент „Романистика и германистика“ – Том II”(електронно издание), 2016 http://ebox.nbu.bg/drg16/lessons.php - 4

2016г. - Медийната компетентност в контекста на ученето и преподаването в дигитална среда. В: Първа Варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието. Сборник с доклади на участниците в конференцията, Издателство на МУ – Варна, 2016 - 4

2016г. - Schreibkompetenz im Studium. В: Митева, Н., Бойчева, С., Кирова, Д.: Език - литература - медии, ел. издание, Издателство на ШУ, 2016 - 4

2016г. - Team teaching (в съавторство с Н. Витанова). В: Сп. Управление и образование, том XІІ (3), Бургас, 2016 - 4

2015г. - Informationsquellen fuer das wissenschaftliche Arbeiten. Електронна публикация в Литермедия, вж. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=171, 2015 г. - 4

2015г. - Recherche- und Medienkompetenzen in der wissenschaftlichen Arbeit. Електронна публикация в Литермедия, вж. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=172, 2015 г. - 4

2015г. - Beschaffung und Auswertung wissenschaftlicher Literatur. Електронна публикация в Литермедия, вж. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=173, 2015 г. - 4

2015г. - Recherchemoeglichkeiten elektronischer Bibliothekskataloge. Електронна публикация в Литермедия, вж. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=174, 2015 г. - 4

2015г. - Terminologische Abgrenzung der Textkompetenz von verwandten Konzepten. Електронна публикация в Литермедия, вж. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=175, 2015 г. - 4

2015г. - Textkompetenz, wissenschaftliche Textkompetenz, Textsortenkompetenz – Begriffsbestimmung. Електронна публикация в Литермедия, вж. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=176, 2015 g. - 4

2015г. - Причини и фактори за възникване на бърнаут при учителите (в съавторство с Н. Витанова). В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, том XІX D, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015 г., с. 667-682 - 4

2015г. - Превенция и профилактика на бърнаут синдрома в учителската професия (в съавторство с Н. Витанова). В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, том XІX D, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен 2015 г., с. 683-695 - 4

2015г. - Informationskompetenz – eine Schluesselkompetenz in der Informationsgesellschaft von heute. В: Germanistik in Bulgarien, Band I. Издателство на Нов български университет, София, 2015, с. 409-418 - 4

2015г. - Дефиниции и симптоматика на бърнаут синдрома (в съавторство с Н. Витанова). В сп. Управление и образование, том XІ (книжка 3), Бургас, 2015 г.,с. 29-39 - 4

2015г. - Durchfuehrung einer wissenschaftlichen Recherche - Recherchetechniken und Recherchenstrategien. В: SCIENTIA EST POTENTIA. Знанието е сила. Юбилеен сборник по случай 65-та годишнина на доц. д-р Нели Раданова, Нов български университет, София, 2015, с. 279 - 289 - 4

2015г. - Интегрирано изучаване на учебно съдържание на природонаучен предмет и чужд език. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том I. Съставители: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015, с. 384-395. - 4

2014г. - Schluesselkompetenzen im Medizinstudium. В: Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник с доклади от VII международна конференция 08–09.XII.2014 г. Варна, България. Варна: Стено, 2014, стр. 297 - 305 - 4

2014г. - Das Rollenspiel - eine Moeglichkeit zur Ueberwindung von Stereotypen und Vorurteilen. – В: Studia Hungaro-Bulgarica, Tomus 3, Sumen – Szeged, 2014, стр. 111-122 - 4

2014г. - Fachliteratur lesen – B: А. Димова; С. Бойчева; А. Димитрова (съст.). Език и комуникация в образователната и научната сфера. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 12-23 - 4

2014г. - Techniken zur Erschliessung der Textstruktur von wissenschaftlichen Texten – В: Константинови четения. Т. 20: Контакти и конфликти. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2014, стр. 278-290 (http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_20_indesign.pdf) - 4

2014г. - Разграничаване на бърнаут-синдрома от близки до него конструкти. (в съавторство с Н. Витанова и Н. Николов) – В: Научни трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, том 53, серия 6.2 Педагогика и психология, история, етнология и фолклор. Русе, стр. 26-33. И онлайн: http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc14-6.2, 2014 г. - 4

2013г. - Ключови компетентности в академичната работа. В: Чуждоезиковото обучение днес. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Павлина Стефанова. София: Нов български университет, 2013, с. 59-71 - 4

2012г. - Entwicklung der wissenschaftlichen Textkompetenz bulgarischer Studierenden. В: Pavel Petkov, Snezhana Boycheva, Antoaneta Dimitrova (Hg.), unter Mitarbeit von Katalin Sebestyen. Sprache der Kultur und Kultur der Sprache, Festschrift fuer Prof. Dr. sc. Ana Dimova, Veliko Tarnovo: Faber, 2012, с. 148-156. - 4

2010г. - Сричката при усвояването на немския правопис. В: Език, култура, идентичност. Том 2: Културология, методика и педагогика. Шумен, 2010, стр. 223-229 - 4

2008г. - Методът „Динамично-интегративно говорене – писане – четене” на Хайде Бушман. Чуждоезиково обучение, бр. 1. 2008, стр. 33-35 - 4

2008г. - Методът „Четене чрез писане” на Юрген Райхен. Чуждоезиково обучение, бр. 2. 2008, стр. 13-20 - 4

2005г. - Модели на ранно чуждоезиково обучение в Германия. Цели, методи и принципи на обучение. Чуждоезиково обучение, бр. 1, 2005, стр. 27-36 - 4

2003г. - Deutsch als Fremdsprache – Deutsch als Zweitsprache – Deutsch als Muttersprache. Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Чуждоезиково обучение, бр.3, 2003 г., стр. 3-20 - 4

2003г. - Schreibenlernen unter Beruecksichtigung der prosodischen Markierungen des Deutschen durch die Schrift. Die „Haeuschen – Methode“ von Christa Roeber-Siekmeyer. Чуждоезиково обучение, бр. 5, 2003 г., стр. 30-45 - 4

2003г. - Lesenlernen unter Beruecksichtigung der prosodischen Markierungen des Deutschen durch die Schrift. Die „Lasso – Methode“ von Christa Roeber-Siekmeyer. Чуждоезиково обучение, бр. 6, 2003 г., стр. 15-24 - 4

2002г. - Проблеми и трудности в създаването на писмена грамотност по немски език при учениците в начална училищна степен. Чуждоезиково обучение, бр. 2, 2002 г., стр. 32-51 - 4

Доклади

2012г. - Ключови компетентности и конкурентноспособност. Научно-практически форум с международно участие "Педагогическото образование - кариерно развитие и конкурентноспособност". Бургас, 02.- 03.11.2012 г - 5

2012г. - Deutschlehrerausbildung an der Universitaet Schumen. In: Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21.Jahrhundert. Tagungsbeitraege. Faber, 2012, 235-241 - 5

2009г. - Ролевите игри – една възможност за преодоляване на стереотипи и предразсъдъци. – В: Технологични аспекти на интеркултурното образование. ЮЗУ: Благоевград, 2009, стр. 179-184 - 5

2004г. - Erich Kaestner – Klassiker der Kinderliteratur ode Trivialautor? In: Middeke, A., Hoffmann, T., Springer, M. (Hrsg.): Texte aus dem Supermarkt. Beitraege zur Trivialliteratur. Universitaetsverlag Episkop Konstantin Preslavsky, Schumen, 2004 - 5