Ст. преп. д-р Аглика Добринова Добреваабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(228) "3авършва ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 1993 г., специалност Английска филология. От 1994 г. е на работа в Шуменския университет." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(54) "ГПЧЕ " Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(167) "от 1994-1998 асистент от 1998-2008 старши асистент от 2008 главен асистент от 2015 старши преподавател" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(12) "доктор" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1191) "- Английска филология - бакалавърска степен: упражнения по практически английски (превод, лексика, английски за академични цели), семинарни занятия по лексикология и семантика - Занятия със студенти от магистърка програма "Лингвистика и превод"и "Езиково обслужване на бизнеса и туризма": упражнения по художествен превод и култура на деловото общуване. - английски език за студенти неспециалисти от бакалавърските програми: приложна германистика и специалностите от ФТН и ФМИ: компютърни информационни системи, СС, СОСТ, КТАП - бизнес английски със студенти от специалност "Икономика" - упражнения по практически английски език със студенти към ЦПО" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(688) "преподаване в университета в Гент, Белгия по линия на Еразъм - декември, 2011 преподаване в Тракийския университет в Одрин, Турция по линия на Еразъм - май 2013 преподаване в университета в Кордоба, Испания по линия на Еразъм - май 2016 преподаване на дисциплината „Английски език за академични цели“ в университета във Фафе, Португалия в рамките на програма „Еразъм+“ (08-12.05. 2017 г.)." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(313) "английски за академични цели, лингвистика, когнитивна лингвистика, семантика, когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции, преподаване на английски език" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(1910) "тримесечно посещение на университета в Улвърхемптън (1995) по проект Темпус двуседмично посещение на университета “Сейнт Андрюз” (1999) по проект съвместно с университета “Сейнт Андрюз”, Британски съвет и Нов Български Университет (1999) Участие в семинар като стипендиант в рамките на Европейски форум, Алпбах, Австрия (2002 г.) - Обучение по проект Студентски практики. - Обучителен курс за използване на база данни Scopus с лектор от Американски университет в Благоевград 10.04.2013, - Обучение във връзка с работа във фонетичен кабинет ОТЕХ ООД 2013 - Семинар проведен от Educational Centre, Варна n 28.03.2017г. на тема: Passport to Success. Life in the Fast Lane. - Обучение по немски език – ниво Б1.1 по проект, ръководен от доц. д-р Снежана Бойчева. (29.05.-12.06.2017 г.) - Семинар, проведен от Educational Centre, във Варна на 14.11.2017 г., на тема: The Magic of the Words: Maximizing Student Talk Time -Обучение по немски език – ниво Б1 (втора част) по проект, ръководен от доц. д-р Снежана Бойчева. (18.06.-02.07.2018 г.) -Практически семинар на Elsevier (Science Direct, Scopus, Mendeley) – 18.10.2018 г. - Oбучение за използванито на бази данни Web of Sciense - ШУ, 28.02. 2019 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(3910) "международен проекти 'Темпус' съвместно с университета в Улвърхемптън, (1995); проект съвместно с университета “Сейнт Андрюз”, Британски съвет и Нов Български Университет(1999), Университетски проект"Език, култура, идентичност" през 2009, Университетски проекти на катедрата по английска филология през 2010, 2011, 2012 Участие в \'Еразъм\' с посещение и преподаване в университета в Гент, Белгия, 2011 и Тракийския университет в Одрин Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014) 2013 - „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката“. Ръководител доц.д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. РД-08/273/15.03.2013г. 2014 "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ 2014 Преподаване по ПРОЕКТBG51РО001-3.3.06-0003 "Изграждане на устройчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки", януари, р-л. Проф. Б. Беджев 2014 Преподаване по ПРОЕКТ РД-08-248, р-л доц. д-р Сн. Бойчева 2014 Участие в международна конференция в университета Каляри, Италия, с подкрепа на проекти: РД-08-268/14.03.2014 с р-л проф. д.ф.н. И. Савова и РД-08-277/14.03.2014, р-л доц. д-р Светлана Неделчева 2015 Национален проект на ШУ: "Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ 2016 Проект на катедра "Германистика":„Език - литература – медии“, № РД-10-440/07.03.2016 г. 2017 Проект РД-08-112/06.02.2017 „Език, медии, култура във взаимодействие ”, р-л доц. д-р Нели Митева/д-р Даниела Кирова 2017 26-а конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език, проведена в рамките на „Първи източноевропейски регионален конгрес на FIPLV“ в ШУ „Епископ К. Преславски“, ДИКПО Варна (22.06.-25.06.2017 г.) - участие с доклад на тема: „Teaching Language and Culture through Phraseology“ 2018 - Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. "Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.", р-л д-р Даниела Кирова Проект РД 19-08-05 "Език и комуникация - медиалингвистични измерения", р-л преп. д-р Г. Герова" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(480) "курсов ръководител на студенти-бакалаври (ежегодно) и студенти към ЦПО (2004-2008), координиране на обучението по практически английски език (ежегодно) участие в комисия по признаване на кредити и изготвяне на индивидуални планове на студенти по английска филология" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(147) "БДБИ - Българско дружество за британски изследвания ВЕТА - Bulgarian English Teachers' Association" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ст. преп. д-р  Аглика Добринова Добрева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 307

Телефон: 054 830365 вътр.145

Email: aglikado@gmail.com, a.dobreva@shu.bg

Приемно време: първа седмица: понеделник 12-14 ч., К2 - 307; втора седмица: четвъртък 16-18 ч., К3

Завършен университет, специалност

3авършва ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 1993 г., специалност Английска филология.

От 1994 г. е на работа в Шуменския университет.

Месторабота преди постъпване в ШУ

ГПЧЕ " Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен

Заемани академични длъжности

от 1994-1998 асистент

от 1998-2008 старши асистент

от 2008 главен асистент

от 2015 старши преподавател

Придобити научни степени

доктор

Водени лекции и/или упражнения

- Английска филология - бакалавърска степен: упражнения по практически английски (превод, лексика, английски за академични цели), семинарни занятия по лексикология и семантика

- Занятия със студенти от магистърка програма "Лингвистика и превод"и "Езиково обслужване на бизнеса и туризма": упражнения по художествен превод и култура на деловото общуване.

- английски език за студенти неспециалисти от бакалавърските програми: приложна германистика и специалностите от ФТН и ФМИ: компютърни информационни системи, СС, СОСТ, КТАП

- бизнес английски със студенти от специалност "Икономика"

- упражнения по практически английски език със студенти към ЦПО

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

преподаване в университета в Гент, Белгия по линия на Еразъм - декември, 2011

преподаване в Тракийския университет в Одрин, Турция по линия на Еразъм - май 2013

преподаване в университета в Кордоба, Испания по линия на Еразъм - май 2016

преподаване на дисциплината „Английски език за академични цели“ в университета във Фафе, Португалия в рамките на програма „Еразъм+“ (08-12.05. 2017 г.).

Области на научни интереси

английски за академични цели, лингвистика, когнитивна лингвистика, семантика, когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции, преподаване на английски език

Специализации

тримесечно посещение на университета в Улвърхемптън (1995) по проект Темпус

двуседмично посещение на университета “Сейнт Андрюз” (1999) по проект съвместно с университета “Сейнт Андрюз”, Британски съвет и Нов Български Университет (1999)

Участие в семинар като стипендиант в рамките на Европейски форум, Алпбах, Австрия (2002 г.)

- Обучение по проект Студентски практики.

- Обучителен курс за използване на база данни Scopus с лектор от Американски университет в Благоевград 10.04.2013,

- Обучение във връзка с работа във фонетичен кабинет ОТЕХ ООД 2013

- Семинар проведен от Educational Centre, Варна n 28.03.2017г. на тема: Passport to Success. Life in the Fast Lane.

- Обучение по немски език – ниво Б1.1 по проект, ръководен от доц. д-р Снежана Бойчева. (29.05.-12.06.2017 г.)

- Семинар, проведен от Educational Centre, във Варна на 14.11.2017 г., на тема: The Magic of the Words: Maximizing Student Talk Time

-Обучение по немски език – ниво Б1 (втора част) по проект, ръководен от доц. д-р Снежана Бойчева. (18.06.-02.07.2018 г.)

-Практически семинар на Elsevier (Science Direct, Scopus, Mendeley) – 18.10.2018 г.

- Oбучение за използванито на бази данни Web of Sciense - ШУ, 28.02. 2019 г.

Участия в международни и национални научни проекти

международен проекти 'Темпус' съвместно с университета в Улвърхемптън, (1995);

проект съвместно с университета “Сейнт Андрюз”, Британски съвет и Нов Български Университет(1999),

Университетски проект"Език, култура, идентичност" през 2009,

Университетски проекти на катедрата по английска филология през 2010, 2011, 2012

Участие в \'Еразъм\' с посещение и преподаване в университета в Гент, Белгия, 2011 и Тракийския университет в Одрин

Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

2013 - „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката“. Ръководител доц.д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. РД-08/273/15.03.2013г.

2014 "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

2014 Преподаване по ПРОЕКТBG51РО001-3.3.06-0003 "Изграждане на устройчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки", януари, р-л. Проф. Б. Беджев

2014 Преподаване по ПРОЕКТ РД-08-248, р-л доц. д-р Сн. Бойчева

2014 Участие в международна конференция в университета Каляри, Италия, с подкрепа на проекти: РД-08-268/14.03.2014 с р-л проф. д.ф.н. И. Савова и РД-08-277/14.03.2014, р-л доц. д-р Светлана Неделчева

2015 Национален проект на ШУ: "Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

2016 Проект на катедра "Германистика":„Език - литература – медии“, № РД-10-440/07.03.2016 г.

2017 Проект РД-08-112/06.02.2017 „Език, медии, култура във взаимодействие ”, р-л доц. д-р Нели Митева/д-р Даниела Кирова

2017 26-а конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език, проведена в рамките на „Първи източноевропейски регионален конгрес на FIPLV“ в ШУ „Епископ К. Преславски“, ДИКПО Варна (22.06.-25.06.2017 г.) - участие с доклад на тема: „Teaching Language and Culture through Phraseology“

2018 - Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. "Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.", р-л д-р Даниела Кирова

Проект РД 19-08-05 "Език и комуникация - медиалингвистични измерения", р-л преп. д-р Г. Герова

Организационна дейност

курсов ръководител на студенти-бакалаври (ежегодно) и студенти към ЦПО (2004-2008), координиране на обучението по практически английски език (ежегодно)

участие в комисия по признаване на кредити и изготвяне на индивидуални планове на студенти по английска филология

Членства в научни организации

БДБИ - Българско дружество за британски изследвания

ВЕТА - Bulgarian English Teachers' Association

Дисертации

2017г. - 2017г. - "Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език" - 1

2017г. - Добрева, А. COGNITIVE ASPECT IN THE DESCRIPTION OF BASIC EMOTION CONCEPTS IN ENGLISH AND BULGARIAN (Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език) АВТОРЕФЕРАТ НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „Германски езици“ (Съвременен английски език), Шумен: ШУ Епископ Константин Преславски, 41 стр., http://shu-bg.net/sites/default/files/stefka/AVTOREFERAT%20FINAL.pdf - 1

Учебни помагала

2015г. - Добрева, А и др., под редакцията на Тодорова, Р. и Т. Сеизова “120 български и английски текста за превод“ (второ издание), Асеневци трейд ЕООД, 2015 - 7

2011г. - Добрева, А. „120 български и английски текста за превод в съавторство с език” (в съавторство с А. Александрова и др.), Университетско издателство”ЕпископКонстантин Преславски”, гр. Шумен - 7

2010г. - Добрева, А. „12 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език” (в съавторство с Т. Сеизова, Св, Неделчева, Зл. Тодоров, Д Чешмеджиева и Сн.Обейд), Университетско издателство”Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен - 7

2009г. - Добрева, А. „10 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език” (в съавторство с Т. Сеизова, Св, Неделчева, Зл. Тодоров, Д Чешмеджиева и Сн.Обейд), Университетско издателство”Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен - 7

2005г. - 15 Model Tests for Admission to Shumen University (В съавторство с Пепа Смядовска ), “Episkop Konstantin Preslavski” University Press, 2005 - 7

2004г. - Примерни тестове по английски език за кандидат-студенти (в съавторство с Мирослава Цветкова и Деяна Вълчева), издателство на ШУ “Епископ КонстантинПреславски”, 2004 - 7

Статии

2018г. - 2018г. - Dobreva, A. Teaching Idioms and Etymology. In: Balkan Educational Studies. Edited by Prof. Dr. Hikmet Asutay. Edirne – 2018, Trakia University Publication No: 195 ISBN: 978-975-374-201-6, pp. 1-6 - 4

2017г. - Dobreva A. (2017) Teaching Language and Culture through Phraseology. In: Balkan Educational Studies 2017. Editor: Prof. Dr. Hikmet Asutay. Turkey: Trakya Universitesi Yayin N 188, ISBN: 978-975-374-213-9, pp. 199-204, - 4

2016г. - Добрева, А. 2016. Цветовете в езикови изрази за емоции в английския и българския език. В: Митева, Н., Бойчева, С., Кирова, Д.: Език - литература - медии, ел. издание, Издателство на ШУ, 2016. - 4

2015г. - Добрева 2015: Аглика Добрева. За някои лингвокултурни специфики на концептите страх, тъга, гняв/яд в английския и българския език. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том I. Съставители: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015, с. 116-122. - 4

2015г. - On the Lexical Representation of the Concept of Fear in English and Bulgarian. В: "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание“ УИ „Епископ К. Преславски“, Шумен 2014, стр.80-86 - 4

2015г. - Добрева, А. За някои лингвокултурни особености на концептa радост в английския и българския език. В: Литермедия. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=202 - 4

2014г. - Dobreva, А.,Cognitive and Cultural Aspects of Metaphors for Basic Emotions in English and Bulgarian, in SocioBrains, Scientific Refereed Online Journal, Issue1, ISSN: 2367-5721, 2014. IF 3.32 (SJIF 2014) - 4

2013г. - Aglika Dobreva. The Concept of Sadness in English and Bulgarian, в сборник на катедрата по английска филология - Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity, Konstantin Preslavsky University Press, 2013, стр. 5-9. - 4

2012г. - Dobreva A., The Opposition Positive-Negative in Figurative Expressions of Emotions. in Book of Proceedings from Тhe 12th International Language and Stylistics Symposium, vol.2,Edirne: Trakya University Publishing House, 2012, pp. 854-858 - 4

2012г. - Добрева, А., Metaphorical Schemes in the Representation of Some Emotions, в Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план, УИ, 2012, стр. 4-17 - 4

2010г. - Добрева А., Universality of Emotion Concepts, в: Език, култура идентичност; изд. Фабер: Шумен, 2010, стр.14-19 - 4

2010г. - Добрева А.,Theories of Emotion and Metaphors for Emotion, в: Language, Cognition, Communication; изд. Епископ Константин Преславски: Шумен, 2010, стр.5-11 - 4

2009г. - Добрева А., Храна и културна идентичност ( в съавторство с Е. Григорова) - Всекидневието - места, памет, езици, изд. Фабер: В. Търново, 2009, 51-57 - 4

2008г. - Добрева А., The Concept of Shame in English and Bulgarian. – Проблемъi когнитивного и функционалъного описания русского и болгарского язъiков, въiпуск седмой,Шумен: издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, 178-183 - 4

2007г. - Conceptual Structure of Positive Еmotions in Idioms // За човека и езика (сборник с научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майа Пенчева)София: Университетско издателство “ Св. Климент Охридски”, 2007: стp.135-145 - 4

2002г. - Culture Specific Theories Reflected in Ideational Idioms of Emotions // Икономика и развитие на обществото, т. V, 2002, стp. 324-329, Университетско издателство наикономически университет, Варна, ISBN 954-21-0125-2(vol. 5) - 4

Доклади

2018г. - Etymology of Idioms and Their Teaching. (presented at 27th BETA-IATEFL Annual International Conference: Promoting 21st century ELT: language, life skills and digital literacies. 22-24.06. 2018, Burgas Free University) In: E-Newsletter © Published bimonthly by the Bulgarian English Teachers’ Association (BETA-IATEFL), Edited by Polly Petcova, Issue 36, Year VII, July – August 2018, pp. 41-55, ISSN 1314-6874 - 5

2017г. - 2017г. - Dobreva, A. Teaching Language and Culture through Language Specific Similes. In: Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. (E-newsletter “ Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress 26th BETA-IATEFL Annual International Conference 22nd-25th June 2017 Varna, Bulgaria.”) Edited by Velikova S. et al. Issue 30,year VI, July-August 2017, ISSN 1314-6874, pp.71-84 /http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf/ - 5

2012г. - Добрева, А., The opposition positive-negative in Figurative Expressions of Emotions, в сборник от 12 международен симпозиум по литература и стилистика, Одрин, Турция, 2012 (Тhe 12th International Language and Stylistics Symposium) - 5

2009г. - Добрева, А. Approaches in Teaching Essay Writing within an EAP Course at Advanced Level, публикувано в сборник с доклади от национална кръгла маса ‘Владеенето начужд език – условие за успешен бизнес’ изд. ‘Наука и икономика’, Варна, 2009 - 5

2009г. - Добрева, А. Metaphorical and Metonymical Models of Fear in English and Bulgarian, in Intercultural Communication (Proceedings of the International Conference of theBulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies,Plovdiv, 2006) Sofia, P OLIS publishers, 2009 - 5

2009г. - Добрева, А., Approaches in teaching of Essay Writing within an EAP Course at Advanced Level , публикувано в сборник ‘Владеенето на чужд език – условие за успешенбизнес’, изд. ‘Наука и икономика’ Икономически университет, Варна, 2009, 261-266 - 5

2007г. - Intercultural Pragmatics in Jokes // Cognitive Modeling in Linguistics (Proceedings of the IXth international conference - Sofia 2007), Moscow Steel and Alloys Institute,Copyright, 2007: стp.57-62 - 5

2005г. - Prototypical Models in Metaphorical Expressions of Pride. The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context. Conference proceedings. M. Danova(ed.)Polis Publishing. Sofia 2005. pp.170-182 - 5

2004г. - Metaphorical Expressions of Respect in English and Bulgarian, в Годишник на Техническия университет във Варна, т. 5- 312 - 5

2003г. - Ideational Idioms of Emotions Reflecting a Cultural Theory // Годишник на ШУ, Факултет по хуманитарни науки, т.16-17А, стp.151-158,2003, Университетскоиздателство на ШУ “Епископ Константин Преславски” , Шумен - 5

2003г. - Metaphorical Structuring of Anger in English and Bulgarian // Годишник на Технически университет, стр.195-200 Варна, 2003 - 5

2001г. - Conceptual Motivation and Cultural Specifities of Ideational Idioms of Emotions // Морски научен форум, т.3, стp. 120-126, Приложна лингвистика и чуждоезиковообучение, Вaрнa 2001, Висше Военноморско Училище “Никола Йонков Вапцаров, ISSN 1310-9278 - 5

1999г. - Bulgarian-English Interlanguage of Idioms // Сборник научни трудове 1999, стp.201, ВВУАПО, Шумен, ISBN 954-9681-01 - 5

1999г. - Translatabilty and Equivalence of English Idioms // Научни трудове, т..37, серия 7,1999,стp.177,publ. РУ “Ангел Кънчев”, Русе ISSN 1311-3321 - 5

1998г. - Students’ strategies in the Translation of Business English Idioms // ”Foreign Languages for Specific Purposes”, vol/1, International Conference Proceedings,1998, стp.159,publ. house of University of Medicine,Varna,Bulgaria, ISBN 954-9685-04-7 - 5

Цитирания

2016г. - 2014г. - Dobreva, А.,Cognitive and Cultural Aspects of Metaphors for Basic Emotions in English and Bulgarian, in SocioBrains, Scientific Refereed Online Journal, Issue1, ISSN: 2367-5721, 2014 Цитирано в: Strudholm, E., Carla Bazzanella and Irene Ronga. 2016. Metaphor and Emotion In Colour Words. In: Silvestre, J.P., E. Cardeira and A. Villalva (eds.). Colour and Colour Naming: Crosslinguistic Approaches. Lisboa: CENTRO DE LINGUISTICA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, UNIVERSIDADE DE AVEIRO. pp. 130-144 - 11

Други публикации

2014г. - Dobreva, А.Cognitive and Cultural Aspects of Metaphors for Basic Emotions in English and Bulgarian,presented at RaAM 10 – The 10th Conference of the Association for Researching and Applying of Metaphor and Metonymy, Cagliari, Italy, 20-23 June, 2014, in book of abstracts/http://www.raam.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/Cagliari-book-of-abstracts.pdf/ - 12