Хон. гл. ас. д-р Албена Стефанова Ивановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(81) "ВТУ "Св. св. Кирил и Методий, Немска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "Варна, VII СОУ "Найден Геров"" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(117) "1995 - 2000: асистент 2000 - 2005: старши асистент 2009 - 2015: главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(121) "Доктор по научната специалност "Германски езици" (Немски език) - 2013." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(913) "Семинарни упражнения към лекциите по фонетика (Немска филология) ПНЕ - упражнения по практически немски език: превод, корективна граматика и корективна фонетика (НФ) ПНЕ - ПГ, АЕНЕ, ТЕНЕ Увод в екскурзоводството - ПГ Туристически обекти в България - ПГ Увод в хотелиерството - ПГ Увод в ресторантьорството - ПГ Немски като втори чужд език в специалност "Туризъм" в ДИПКУ, Варна Практически курс по екскурзоводство на немски език, ДИПКУ Варна Немски като чужд език в специалност ''Английска филология"" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(293) "Лекция в Университет Потсдам, 19.-23. 05. 2010 на тема "Bulgarienbilder im Schaffen deutschsprachiger Autoren" и Workshop на тема "Meine Vorstellungen ueber Bulgarien" в рамките на преподавателска мобилност по ERASMUS" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(456) "Текстолингвистика, стилистика, психолингвистика, теория на превода, реклама, медиен език, словесни игри в рекламни текстове, имагология - образът на България в литературни и публицистични текстове, антропология, кулурология, компаративистика и. др." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(201) "Университет Кемниц - 1995 Университет Будапеща - 1999 Виенски университет - 2002 Университет Потсдам - 2011, 2014" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(1330) "TEMPUS 1995 - 1997 Ceepus 2000 - 2004 Erasmus 2005 - 2011 2008 РД-09-1366 Чуждото и текстът, ръководител доц. С. Бойчева 2009 РД-05-268 Културно-специфични различия в езиците и текстовете, ръководител доц. С. Бойчева 2010 РД-05-347 Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век, ръководител доц. С. Бойчева 2010-2013 GIP: Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, координатор от българска страна доц. С. Бойчева. 2011 РД-05-167 Езиците и културите във (взаимо)действие, ръководител доц. С. Бойчева 2013 РД-08-272/15.03.2013: „Език – памет – фикция – лъжа“, ръководител доц. д-р А. Димитрова, ШУ „Епископ К. Преславски“ 2014: "Език и комуникация в научната и образователната сфера", ръководител доц. д-р А. Димитрова, ШУ „Епископ К. Преславски“" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(86) "Членство в Съюза на германистите в България (BGV)" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. гл. ас. д-р  Албена Стефанова Иванова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: 0889 993789, 052 305998

Email: albena_ivanova56@yahoo.de, a.ivanova@shu.bg

Приемно време: I седмица: сряда 13.00-15.00 ч. К2, 307; II седмица: сряда 11.00-13.00 ч. К2, 307

Завършен университет, специалност

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий, Немска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

Варна, VII СОУ "Найден Геров"

Заемани академични длъжности

1995 - 2000: асистент

2000 - 2005: старши асистент

2009 - 2015: главен асистент

Придобити научни степени

Доктор по научната специалност "Германски езици" (Немски език) - 2013.

Водени лекции и/или упражнения

Семинарни упражнения към лекциите по фонетика (Немска филология)

ПНЕ - упражнения по практически немски език: превод, корективна граматика и корективна фонетика (НФ)

ПНЕ - ПГ, АЕНЕ, ТЕНЕ

Увод в екскурзоводството - ПГ

Туристически обекти в България - ПГ

Увод в хотелиерството - ПГ

Увод в ресторантьорството - ПГ

Немски като втори чужд език в специалност "Туризъм" в ДИПКУ, Варна

Практически курс по екскурзоводство на немски език, ДИПКУ Варна

Немски като чужд език в специалност ''Английска филология"

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Лекция в Университет Потсдам, 19.-23. 05. 2010 на тема "Bulgarienbilder im Schaffen deutschsprachiger Autoren" и Workshop на тема "Meine Vorstellungen ueber Bulgarien" в рамките на преподавателска мобилност по ERASMUS

Области на научни интереси

Текстолингвистика, стилистика, психолингвистика, теория на превода, реклама, медиен език, словесни игри в рекламни текстове, имагология - образът на България в литературни и публицистични текстове, антропология, кулурология, компаративистика и. др.

Специализации

Университет Кемниц - 1995

Университет Будапеща - 1999

Виенски университет - 2002

Университет Потсдам - 2011, 2014

Участия в международни и национални научни проекти

TEMPUS 1995 - 1997

Ceepus 2000 - 2004

Erasmus 2005 - 2011

2008 РД-09-1366 Чуждото и текстът, ръководител доц. С. Бойчева

2009 РД-05-268 Културно-специфични различия в езиците и текстовете, ръководител доц. С. Бойчева

2010 РД-05-347 Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век, ръководител доц. С. Бойчева

2010-2013 GIP: Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, координатор от българска страна доц. С. Бойчева.

2011 РД-05-167 Езиците и културите във (взаимо)действие, ръководител доц. С. Бойчева

2013 РД-08-272/15.03.2013: „Език – памет – фикция – лъжа“, ръководител доц. д-р А. Димитрова, ШУ „Епископ К. Преславски“

2014: "Език и комуникация в научната и образователната сфера", ръководител доц. д-р А. Димитрова, ШУ „Епископ К. Преславски“

Членства в научни организации

Членство в Съюза на германистите в България (BGV)

Учебници

2005г. - Помагало за кандидат-студенти по немски език, Шумен 2005 (в съавторство) - 6

Статии

2015г. - 27. Ivanova, A: Arbeit mit Werbetexten im Deutschunterricht. В: Germanistik in Bulgarien. Band 1. Sofia: УИ на НБУ, 2015, с. 463 – 473. - 4

2015г. - 28. Паремиите като текстов жанр и функциите им в езика на масовите комуникации. В: Сборник от Епископ-Константинови четения „Непознатият съсед“, том 21. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015, с. 320 – 334. - 4

2014г. - 25. Ivanova, A: Поговорки и пословици в обществения дискурс. В: "Език и комуникация в образователната и научната сфера", сборник на катедра "Германистика" по проект РД-08271. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" 2014, с. 50 - 58. - 4

2014г. - 26. Ivanova, A: Рекламни рефлексии върху чуждоезиковото обучение. В: Сборник с доклади от Епископ-Константинови четения, том 20 "Контакти и конфликти". Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ 2014, с. 259 - 268 - 4

2013г. - 22. Die Sprache der Bilder in der Werbung. Reklamesammelbilder im kolonialen Diskurs. Публикация от 2013 г. В: ttp://litermedia.com - 4

2013г. - 24. Ivanova, A: Wortspiele in den Slogans bulgarischer und deutscher Werbung. Публикация от 2013 г. В: ttp://litermedia.com - 4

2012г. - 21. Ivanova, A: Freuds Ansichten und ihr Einfluss auf Werbetheorie und Werbepraxis. В: Ana Dimova, Snezhana Boycheva, Neli Miteva, Bettina Wenzel (Hg.). Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert. Veliko Tarnovo: Faber 2012, с. 242-251. - 4

2012г. - 19. Ivanova, A: Рекламата като текстов жанр. Публикация от 06.12. 2012 г. В: ttp://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=89 - 4

2012г. - 20. Ivanova, A: Es war einmal ... . Maerchenmotive in der Werbung. В: Pavel Petkov, Snezhana Boycheva, Antoaneta Dimitrova (Hg.), unter Mitarbeit von Katalin Sebestyen. Sprache der Kultur und Kultur der Sprache, Festschrift fuer Prof. Dr. sc. Ana Dimova. Veliko Tarnovo: Faber 2012, с. 131-141. - 4

2009г. - 18. Иванова, А: Езикът на рекламата като гаранция за ефективен бизнес. В: Сборник с доклади от кръгла маса. Варна: „Наука и икономика“ на ИУ Варна 2009, с. 150-159. - 4

2008г. - 15. Ivanova, A: Интертекстуалност и цитати в български и немски рекламни текстове. В: Сборник с доклади от Епископ-Константинови четения, том 19 А. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ 2008, с. 137-152. - 4

2008г. - 17. Ivanova, A: Riten und Tabus im Lebensrad intra-/interkulturell betrachtet. V Международна конференция „Езикът – феномен без граници”. В съавторство с Антоанета Димитрова. В: Сборник доклади от V международна конференция „Езикът – феномен без граници”, Варна: Медицински университет, електронно издание, 2008, с. 473-484. - 4

2008г. - 16. Ivanova, A: Немският слоган – особености, игрова употреба на реторични средства и тенденции. В: Сборник с доклади от Епископ-Константинови четения „Игри и играчки“, том 13. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ 2008, с. 110-117. - 4

2008г. - 14. Ivanova, A: Ueber das Wesen der Trivialliteratur und die Stelle des Wildwestromans in ihren Reihen. V Международна конференция „Езикът – феномен без граници”. В: Сборник доклади от V международна конференция „Езикът – феномен без граници”, Варна: Медицински университет, електронно издание 2008, с. 469-473. - 4

2006г. - 11. Иванова, А: Der „Wolf“ in deutschen und bulgarischen Woerterbuechern. In "Germanistische Linguistik 184 -185", Hildesheim. Zurich. New Jork 2006, S. 169 -179 - 4

2006г. - 13. Ivanova, A/ Dimitrova, A: Riten und Tabus im Jahresring intra-/interkulturеll betrachtet. In "Die Sprachpolitik der EU und die europaische Hochschulbildung",Weliko Tarnowo 2006, S. 788 - 808 - 4

2006г. - 12. Ivanova, A: Das Bulgarienbild in der Auslandspresse. Ein Blick von aussen. In "Die Sprachpolitik der EU und die europaische Hochschulbildung, Weliko Tarnowo 2006, S.808 - 818 - 4

2005г. - 10. Иванова, А/ Димитрва, А: Табу в интеркултурната комуникация – етнологични аспекти. В "50 години ДИПКУ Варна. Образование и квалификация на педагогическите кадри - развитие и проекции през XXI век", Варна 2005, стр. 277 - 286 - 4

2005г. - 9. Иванова, А/ Димитрва, А: Табу и календарни празници в немскоезичния и славянския културен ареал. В "Епископ-Константинови четения "Личност исоциум", т. 10, ч. I, Шумен 2005, стр. 77 – 97 - 4

2004г. - 8. Иванова, А: Der viel umstrittene Karl May - Klassiker oder Trivialautor? In "30 Jahre Germanistik an der Universitat zu Veliko Tarnovo – Traditionen und Reformen", Weliko Tarnowo 2004, S. 287-294 - 4

2002г. - 7. Иванова, А: Die bulgarischen Wurzeln von Angelika Schrobsdorf. In "Sprache - Kommunikation – Verstandigung: Deutsch – die Sprache, die uns verbindet. Erster Kongress der Germanisten Suedosteuropas", Weliko Tarnowo 2002, S. 390-396 - 4

2002г. - 6. Иванова, А: Besonderheiten des Hoerverstehens im sprachpraktischen Unterricht bei Germanistikstudenten. Im "Beitrage zur Germanistik und zu Deutsch alsFremdsprache", Schumen 2002, S.184-187 - 4

2001г. - 5.Иванова, А: Die Ungarndeutschen – eine sonderbare Minderheit, die den Entwicklungsweg Ungarns zu der EU kennzeichnet. In "Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на международната година на езиците", Weliko Tarnowo 2001, стр. 60-64 - 4

1999г. - 4. Иванова, А: Das Wiener Kaffeehaus-Tradition und Geist (aus der Sicht eines gegenwartigen Fans). In "Foreign Language Teaching", Sofia 1999/5, S. 65-71 - 4

1999г. - 3. Иванова, А: Kreativer Umgang mit literarischen Texten im DaF-Unterricht am Beispiel der Fabeln von Dimitar Inkiov. In "Foreign Language Teaching", Sofia1999/6, S.56-70 - 4

1993г. - 2. Иванова, А: Feste und Brauche. Eine neue Form des Unterrichts. Im Thesenband der 10. Internationalen Deutschlehrertagung, Leipzig 1993, Seite 128 - 4

1991г. - 1. Иванова, А: Упражнения за усъвършенстване на диалогични умения, сварзани с професионалната реализация списание. В “Чуждоезиково обучение”, 4/5, София1991, с.86-93 - 4

Цитирания

2014г. - Иванова, А. Словесната игра в български и немски рекламни текстове. Автореферат на дисертация за получаване на ОНС „доктор“. УИ „Епископ Константин Преславски”: Шумен 2013. цитирано в дисертация: Айля Илиязова. Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. Шумен 2014 - 11

2014г. - Иванова, А. Табу в интеркултурната комуникация – етнологични аспекти. В съавторство с Антоанета Димитрова. В: Образование и квалификация на педагoгическите кадри – развитие и проекции през XXI век. Сборник от Юбилейната научна конференция, посветена на 50-годишнината на ДИПКУ- Варна. Том II. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2006, с. 277-285. цитирано в монография: Севгинар Динчерова. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 232 - 11

2014г. - Иванова, А. Табу в интеркултурната комуникация – етнологични аспекти. В съавторство с Антоанета Димитрова. В: Образование и квалификация на педагoгическите кадри – развитие и проекции през XXI век. Сборник от Юбилейната научна конференция, посветена на 50-годишнината на ДИПКУ- Варна. Том II. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2006, с. 277-285. цитирано в автореферат: Агнешка Данута Методиева. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” УИ “Епископ К. Преславски”, Шумен 2014, с. 11; 31; 42. - 11

2014г. - Иванова, А. Календарни празници и табута в немскоезичния и славянския (предимно българския) културен ареал. В съавторство с Антоанета Димитрова. В: Сборник „Епископ-Константинови Четения“. Том X, част I. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2005, с. 77-96. 1.т. цитирано в автореферат: Агнешка Данута Методиева. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” УИ “Епископ К. Преславски”, Шумен 2014, с. 11; 31; 42. 1.т. - 11

2013г. - Иванова, А. Табу в интеркултурната комуникация – етнологични аспекти. В съавторство с Антоанета Димитрова. В: Образование и квалификация на педагoгическите кадри – развитие и проекции през XXI век. Сборник от Юбилейната научна конференция, посветена на 50-годишнината на ДИПКУ- Варна. Том II. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2006, с. 277-285. цитирано в монография: Севгинар Динчерова. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 232. 1 т. - 11

Други публикации

2013г. - Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" по научната специалност "Германски езици (немски език)" - 12

Grammatikubungen
Luckentext, gr. Transformationen


Texte zum Ubersetzen
Gesundheit, gesundes Ernahren