Гл. ас. д-р Иван Стоянов Капраловабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(372) "2017 - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, присъдена образователна и научна степен доктор по журналистика 1999 - Софийски университет „Св.Климент Охридски”, специалност Право, магистър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(114) "2012 - към настоящия момент - Обществен посредник на Община Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(36) "2018 - главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(49) "2017 - доктор по журналистика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(178) "Журналистика и институции Правни и професионални етични норми Радиосистеми и радиокомуникация" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(148) "Регулация и саморегулация на медиите Морал и право Радио Комуникация с медиите" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1079) "Проект „Градът - памет и медии“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017), ръководител:проф. д.ф.н. Елка Добрева, катедра „Журналистика и масови комуникации“, “Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2018 Проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“. Проект, финансиран от Министерството на външните работи на Кралство Холандия, 2017 Проект „Нови медии, аудитории, бизнесмодели". Договор РД -10-613-04.2014 (Вх.№ РД-08-276), ръководител: доц. д-р Юрий Проданов, катедра „Журналистика и масови комуникации“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, 2015" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Иван Стоянов Капралов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Кабинет: Корпус 1, стая 518

Телефон: 0888 202 858

Email: i.kapralov@shu.bg

Приемно време: Четвъртък: 14-16 ч.

Завършен университет, специалност

2017 - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, присъдена образователна и научна степен доктор по журналистика

1999 - Софийски университет „Св.Климент Охридски”, специалност Право, магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

2012 - към настоящия момент - Обществен посредник на Община Шумен

Заемани академични длъжности

2018 - главен асистент

Придобити научни степени

2017 - доктор по журналистика

Водени лекции и/или упражнения

Журналистика и институции

Правни и професионални етични норми

Радиосистеми и радиокомуникация

Области на научни интереси

Регулация и саморегулация на медиите

Морал и право

Радио

Комуникация с медиите

Участия в международни и национални научни проекти

Проект „Градът - памет и медии“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017), ръководител:проф. д.ф.н. Елка Добрева, катедра „Журналистика и масови комуникации“, “Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2018

Проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“. Проект, финансиран от Министерството на външните работи на Кралство Холандия, 2017

Проект „Нови медии, аудитории, бизнесмодели". Договор РД -10-613-04.2014 (Вх.№ РД-08-276), ръководител: доц. д-р Юрий Проданов, катедра „Журналистика и масови комуникации“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, 2015

Дисертации

2017г. - Институцията омбудсман и саморегулацията в българските медии - 1

Статии

2018г. - Медийна памет. - В: Градът - памет и медии. (Серия Обществени комуникации - т. 8), Шумен, 2018., 3-17, ISSN 2603-4506 (Print), ISSN 2603-4514 (Online), (Central and Eastern European Online Library - CEEOL) - 4

2017г. - Омбудсманът - непознатият приятел на българските медии. - В: Непознати приятели, познати неприятели (Серия Обществени комуникации - т. 7), Шумен, 2017., с. 28-38 - 4

2017г. - Извънсъдебни правозащитни институции. Омбудсман. – В: Структура и организация на съдебната власт. Нов правен курс. София, 2017, с. 211-217 ISBN 978-954-92585-3-0 - 4

2016г. - Поляризиращият потенциал на масовите медии (в съавт. със Снежана Великова ) – В: Епископ-Константинови четения. Т. 22. Шумен, 2016, с. 1-24. . ISSN, електронно издание с формат интерактивен *.pdf: 1314-7358 - 4

2016г. - Медийният омбудсман в контекста на журналистическата саморегулация (в съавт. със Снежана Великова ) – В: Матерiали V Международного науково-методичного семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, культури та icторii. Бердянськ, 2016, с. 184-187 - 4

2015г. - За правните основи на журналистиката. – В: Нови медии, аудитории, бизнес модели (Серия Обществени комуникации - т. 5), Шумен: Фабер, 2015, с. 158-171. ISBN: 978-619-00-0354-0 - 4

2015г. - Девалвация на журналистическите професионални ценности (в съавт. със Снежана Великова) – В: Матерiали IV Международного науково-методичного семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, культури та iсторii. Бердянськ, 2015, с. 167-169 - 4

2014г. - Омбудсманът – възможен коректив на „четвъртата власт“? – В: Епископ-Константинови четения. Т. 20. Шумен, 2014, с. 223-233. ISSN, електронно издание с формат интерактивен *.pdf: 1314-7358 - 4