Ас. д-р Любомир Тошев Делевабв

array(2) { ["bio"]=> array(4) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(162) "Шуменски университет 'Епископ Константин Преславски", специалност "Българска филология"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(173) "Асистент в Катедрата по история и теория на литературата на ШУ "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(295) "Доктор по филология, научна специалност 05.04.02 "Българска литература". Защитена дисертация на тема "Езикът на ужаса в българската литература след войните", 10.01.2010 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(213) "Семинарни занятия по дисциплините "Славянски литератури", "Най-нова българска литература", "Възрожденска литература"" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ас. д-р  Любомир Тошев Делев

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 1, стая 203

Телефон:

Email: l.delev@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

Шуменски университет 'Епископ Константин Преславски", специалност "Българска филология"

Заемани академични длъжности

Асистент в Катедрата по история и теория на литературата на ШУ "Епископ Константин Преславски"

Придобити научни степени

Доктор по филология, научна специалност 05.04.02 "Българска литература". Защитена дисертация на тема "Езикът на ужаса в българската литература след войните", 10.01.2010 г.

Водени лекции и/или упражнения

Семинарни занятия по дисциплините "Славянски литератури", "Най-нова българска литература", "Възрожденска литература"