Ас. д-р Надежда Стефанова Цочеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(149) "Шуменски университет "Еп. К. Преславски" специалност "Български език и руски език"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(173) "Асистент в Катедрата по история и теория на литературата на ШУ "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(332) "Доктор по филология, научна специалност 05.04.02 "Българска литература". Защитена дисертация на тема: "Прозата на Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни" 3.10.2007г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(225) "Семинарни занятия по дисциплините "Най-нова българска литература", "Възрожденска литература", "Увод в литературната теория"" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(128) "История на българската литература Български и европейски модернизъм" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(130) "Научен център за православна култура и изкуства “Св. Архангел Михаил”" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(453) "Награда на Шумен за 2001 г. в системата на образованието и науката. Поощрителна награда на международна фондация “Св. св. Кирил и Методий” за 2005 г. за постижения в хуманитарната област. Награда на Шумен за 2011 г. в системата на образованието и науката." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ас. д-р  Надежда Стефанова Цочева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 1, стая 203

Телефон:

Email: n.tsocheva@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Еп. К. Преславски"

специалност "Български език и руски език"

Заемани академични длъжности

Асистент в Катедрата по история и теория на литературата на ШУ "Епископ Константин Преславски"

Придобити научни степени

Доктор по филология, научна специалност 05.04.02 "Българска литература". Защитена дисертация на тема: "Прозата на Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни" 3.10.2007г.

Водени лекции и/или упражнения

Семинарни занятия по дисциплините "Най-нова българска литература", "Възрожденска литература", "Увод в литературната теория"

Области на научни интереси

История на българската литература

Български и европейски модернизъм

Членства в научни организации

Научен център за православна култура и изкуства “Св. Архангел Михаил”

Държавни и/или научни награди

Награда на Шумен за 2001 г. в системата на образованието и науката.

Поощрителна награда на международна фондация “Св. св. Кирил и Методий” за 2005 г. за постижения в хуманитарната област.

Награда на Шумен за 2011 г. в системата на образованието и науката.

Книги

2007г. - "Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни", София, "Изток-Запад", 2007. - 8

Статии

2014г. - ”Календарът в контекста на българския авангард (“Експресионистично календарче за 1921 г.)” - http://bgmodernism.com/ - 4

2014г. - „Подир сенките на облаците, знаците, ароматите в българския модернизъм” - http://bgmodernism.com/ - 4

2014г. - „Между гласа и мълчанието, или за образа на твореца в антологийния сборник „На острова на блажените“ на Пенчо Славейков“ - http://bgmodernism.com/ - 4