Гл. ас. д-р Грета Живкова Стояноваабв

array(2) { ["bio"]=> array(6) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(160) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Българска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(358) "02/2002 г. Образователна и научна степен “Доктор по филология” - Защита на докторска дисертация на тема: “Църковното сказание и старобългарската литература от края на ІХ и началото на Х век” – 2002 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(230) "Стара българска литература Старобългарска духовна книжнина Възрожденска литература Семиотика на храма Детска литература" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(96) "Стара българска литература, агиография, химнография" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(7335) "1. Научноизследователски проект, осигурен на конкурсни начала със средства целево от Държавния бюджет, на тема: “Изследване и издаване на произведения, свързани с ръкописната традиция на Плисковско-Преславското книжовно средище” - I-ви етап - през 2001 г. като НИП №7 (от 04.05.2001); II-ри етап - през 2002 г. като НИП № 37 (по договор №009). Проектът е с научен ръководител проф. д.ф.н. Христо Трендафилов. 2. Научноизследователски проект №44/15.03.2002 г. по Договор №039/04.06.2002 г. (на конкурсни начала със средства, осигурени целево от Държавния бюджет) на тема “Палеографски и езикови особености на пергаментен псалтир №2605 от ШРИМ и НБКМ”, с ръководител доц. д-р Цветанка Янакиева. 3. Научноизследователски проект №6/14.03.2006 г. по Договор №2024/15.06.2006 г (на конкурсни начала със средства, осигурени целево от Държавния бюджет) на тема “Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция”, с ръководител доц. д-р Цветанка Янакиева. 4.Университетски научноизследователски проект на тема: “Изследвания и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция” (вх. № 4/16.03.2007 г. договор № PD-07-1284/19.06.2007 г., финансов № 4, с научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева). 5. Университетски научноизследователски проект на тема: “Изследвания и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция” (вх. №.РД-05-412/25.04.2008 по договор №. РД-07-922/09.06. 2008 г., с научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева). 6. Научноизследователски проект на тема: ”ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ”, Договор №РД-07-648/09.04.2009 г. (Вх. №РД-05-275/11.03.09), Ръководител на колектива: доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиева. 7. Проект за частично финансиране на научни или творчески прояви на колективи от ШУ на тема: Международен симпозиум “Свети Константин-Кирил Философ – дипломат, книжовник, равноапостол”, Договор № РД-07-665/09.04.2009 г. (Вх. № РД-05-281/11.03.09), Ръководител на колектива: доц. д-р Веселин Божков Панайотов. 8.Научноизследователски проект на тема: “Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим”, Договор № РД-07-1019/30.03.2010 г. (Вх. № РД-05-353/12.03.2010 г.), ръководител на колектива: доц. д-р Веселин Божков Панайотов. 9. Научноизследователски проект “ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ”, Договор № РД-07-330/15.03.2011 г. (Вх. № РД-05-169/25.02.2011 г.), ръководител на колектива: доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиева. 10. Проект ПИСМЕНАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЛАТЕН ВЕК. ИЗТОЧНИЦИ И ТРАДИЦИИ. Проект към МОМН, ФНИ, конкурс „СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА” – 2010 г. 11.Научноизследователски проект: “ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ” – 2011 г., Вх. № РД-05-169/25.02.2011, научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева 12. Проект Международен симпозиум „БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК”, 2012 г., Вх. № РД-05-258/15.03.2012 г., по договор №РД-07-728/05.04.2012 г., научен ръководител: проф. д.ф.н. Христо Трендафилов 13. Проект “Международен симпозиум „Св. Св. Кирил и Методий и БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК”, вх. № РД-08-276/15.03.2013 г., научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева 14. Проект ”МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ХРИСТИЯНСТВО И КНИЖНИНА“, Договор № РД-10-606/04.04.2014 г. (вх. № РД-08-269/14.03.2014 г.), научен ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов 15.Проект “Епохата на цар Петър I (927-969): култури и субкултури”, 13-14 ноември 2015 г., гр. Шумен, Договор № РД-10-666/01.04.2015 г. (Вх. № РД-08-327/13.03.2015 г.), научен ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов 16. Проект „Международен симпозиум “Кирило-методиевите ученици в плиска”, Договор № РД-10-443/07. 03. 2016 г. (вх. № РД-08-124/08.02.2016 г.), ръководител проф. д-р Веселин Панайотов 17. Проект Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха“, №РД-08-109/06.02.2017, финансиран от параграф “Научни изследвания” на Шуменския университет, ръководител – доц. д-р Тодор Тодоров. 18. Проект „ПРЕСЛАВСКА КНИЖОВНА ШКОЛА, Т. 19“, № РД 08-147/ 9.02.2018, финансиран от параграф “Научни изследвания” на Шуменския университет, ръководител – гл. ас. д-р Грета Стоянова." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(76) "Научен център "Преславска книжовна школа"" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Грета Живкова Стоянова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 3, стая 313

Телефон:

Email: g.stoyanova@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Българска филология

Придобити научни степени

02/2002 г. Образователна и научна степен “Доктор по филология” - Защита на докторска дисертация на тема: “Църковното сказание и старобългарската литература от края на ІХ и началото на Х век” – 2002 г.

Водени лекции и/или упражнения

Стара българска литература

Старобългарска духовна книжнина

Възрожденска литература

Семиотика на храма

Детска литература

Области на научни интереси

Стара българска литература, агиография, химнография

Участия в международни и национални научни проекти

1. Научноизследователски проект, осигурен на конкурсни начала със средства целево от Държавния бюджет, на тема: “Изследване и издаване на произведения, свързани с ръкописната традиция на Плисковско-Преславското книжовно средище” - I-ви етап - през 2001 г. като НИП №7 (от 04.05.2001); II-ри етап - през 2002 г. като НИП № 37 (по договор №009). Проектът е с научен ръководител проф. д.ф.н. Христо Трендафилов.

2. Научноизследователски проект №44/15.03.2002 г. по Договор №039/04.06.2002 г. (на конкурсни начала със средства, осигурени целево от Държавния бюджет) на тема “Палеографски и езикови особености на пергаментен псалтир №2605 от ШРИМ и НБКМ”, с ръководител доц. д-р Цветанка Янакиева.

3. Научноизследователски проект №6/14.03.2006 г. по Договор №2024/15.06.2006 г (на конкурсни начала със средства, осигурени целево от Държавния бюджет) на тема “Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция”, с ръководител доц. д-р Цветанка Янакиева.

4.Университетски научноизследователски проект на тема: “Изследвания и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция” (вх. № 4/16.03.2007 г. договор № PD-07-1284/19.06.2007 г., финансов № 4, с научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева).

5. Университетски научноизследователски проект на тема: “Изследвания и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция” (вх. №.РД-05-412/25.04.2008 по договор №. РД-07-922/09.06. 2008 г., с научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева).

6. Научноизследователски проект на тема: ”ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ”, Договор №РД-07-648/09.04.2009 г. (Вх. №РД-05-275/11.03.09), Ръководител на колектива: доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиева.

7. Проект за частично финансиране на научни или творчески прояви на колективи от ШУ на тема: Международен симпозиум “Свети Константин-Кирил Философ – дипломат, книжовник, равноапостол”, Договор № РД-07-665/09.04.2009 г. (Вх. № РД-05-281/11.03.09), Ръководител на колектива: доц. д-р Веселин Божков Панайотов.

8.Научноизследователски проект на тема: “Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим”, Договор № РД-07-1019/30.03.2010 г. (Вх. № РД-05-353/12.03.2010 г.), ръководител на колектива: доц. д-р Веселин Божков Панайотов.

9. Научноизследователски проект “ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ”, Договор № РД-07-330/15.03.2011 г. (Вх. № РД-05-169/25.02.2011 г.), ръководител на колектива: доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиева.

10. Проект ПИСМЕНАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЛАТЕН ВЕК. ИЗТОЧНИЦИ И ТРАДИЦИИ.

Проект към МОМН, ФНИ, конкурс „СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА” – 2010 г.

11.Научноизследователски проект: “ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ” – 2011 г., Вх. № РД-05-169/25.02.2011, научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева

12. Проект Международен симпозиум „БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК”, 2012 г., Вх. № РД-05-258/15.03.2012 г., по договор №РД-07-728/05.04.2012 г., научен ръководител: проф. д.ф.н. Христо Трендафилов

13. Проект “Международен симпозиум „Св. Св. Кирил и Методий и БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК”, вх. № РД-08-276/15.03.2013 г., научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева

14. Проект ”МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ХРИСТИЯНСТВО И КНИЖНИНА“, Договор № РД-10-606/04.04.2014 г. (вх. № РД-08-269/14.03.2014 г.), научен ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов

15.Проект “Епохата на цар Петър I (927-969): култури и субкултури”, 13-14 ноември 2015 г., гр. Шумен, Договор № РД-10-666/01.04.2015 г. (Вх. № РД-08-327/13.03.2015 г.), научен ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов

16. Проект „Международен симпозиум “Кирило-методиевите ученици в плиска”, Договор № РД-10-443/07. 03. 2016 г. (вх. № РД-08-124/08.02.2016 г.), ръководител проф. д-р Веселин Панайотов

17. Проект Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха“, №РД-08-109/06.02.2017, финансиран от параграф “Научни изследвания” на Шуменския университет, ръководител – доц. д-р Тодор Тодоров.

18. Проект „ПРЕСЛАВСКА КНИЖОВНА ШКОЛА, Т. 19“, № РД 08-147/ 9.02.2018, финансиран от параграф “Научни изследвания” на Шуменския университет, ръководител – гл. ас. д-р Грета Стоянова.

Членства в научни организации

Научен център "Преславска книжовна школа"

Дисертации

2002г. - Църковното сказание и старобългарската литература от края на ІХ и началото на Х век. Автореферат на дисертация. Шумен, 31 с. - 1

Монографии

2015г. - Ръкопис № 403 от сбирката на ЦИАИ – София (миней за януари и февруари). - Глубины кънижьные. Кн. 6. Шумен, 2015, с. 222. - 2

Учебни помагала

2013г. - Старобългарска агиография. (Електронен модул). ISBN: 978-954-577-747-9 - http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=275 - 7

2002г. - Старобългарска книжнина. Анализи за 9. клас. Издателство „Кръгозор“, София. (в съавторство с Д. Иванова и В. Панайотов) - 7

Студии

2017г. - Римският патерик и старобългарската агиография. – В: Преславска книжован школа. Т. 17. Шумен, 2017, с. 242-273. - 3

2016г. - „Слово на Петър Черноризец върху сказанието на Златоуст за поста към неизвестен монах“. – В: Преславска книжовна школа. Т. 16, Шумен, 2016, с. 175-203. - 3

2015г. - Призренски препис на Църковното сказание. – В: Преславска книжовна школа. Т. 15, Шумен, 2015, с. 232-263. - 3

2014г. - Старобългарският превод на Мъчение на св. Климент, папа римски. – В: In honorem. 2. Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер. Шумен, 2014, с. 257-287. - 3

2003г. - Църковно сказание. // Глубины кънижьные. Шумен, 2003, с. 67-174. - 3

Статии

2018г. - Служба за Методий от Константин Преславски и Служба за Текла – една възможна връзка. – В: Преславска книжовна школа. Т. 18, Шумен, 2018, с. 259-279. ISSN 2603-4522 (Print); ISSN 2603-4530 (Online) - 4

2018г. - Скритият протообраз на Св. Кирил в пространното му житие“. – В: Писменост, книжовници, книги. (Доклади от Пета национална конференция „ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ“, Шумен, 26-28 април 2016 г.). Шумен, 2018, с. 34-47. - 4

2017г. - Топоси и протообрази за Методий като славянски светец в Пространното житие на свети Методий. – Limes Slavicus. 2. Културни концепти на славянството. Шумен, 2017, с. 55-77. - 4

2016г. - Християнската символика на елена като агиографски и химнографски топос. – В: In honorem. 3. Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, с. 366-382. - 4

2016г. - Петър Черноризец и патристичната проповедническа традиция. – В: Limes Slavicus. Славянството – граници на общността. Шумен, 2016, с. 254-269. - 4

2015г. - Проложното житие за св. Сава Сръбски. - В: Търновска книжовна школа. Т. 10. Велико Търново, 2015, с. 103-114. - 4

2014г. - Декалогът в Архивския хронограф. – В: Преславска книжовна школа. Т. 14. Шумен, 2014, с. 319-329. - 4

2013г. - Цифрови несъответствия в книга Числа от Цар-Симеоновия исторически сборник (по препис от ХV век). – В: Преславска книжовна школа. Т. 13. Шумен, 2013, с. 277-292. - 4

2013г. - Служба за Евтимий Велики по ръкопис № 403 от сбирката на ЦИАИ – СОФИЯ. – В: Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност «Теология» в Шуменския университет. Шумен, 2013, с. 234-248. Същото и в: https://draganbachev.wordpress.com/page/60/ - 4

2013г. - Проложното житие за свети Кирил Философ в ръкописната сбирка на Троицко-Сергиевата лавра. - Български език и литература, кн. 5, 2013, с. 462-473. - 4

2013г. - Чьтение книгь – християнска добродетел и агиографски топос в старобългарската книжнина. - Любословие, № 13, 2013, с. 75-88. - 4

2013г. - Книга Изход от Царсимеоновия (Григориев) исторически сборник (текстологични особености по Архивски препис от ХV век) – В: In honorem. 1. TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов. Шумен, 2013, с. 164-176. - 4

2012г. - Нови свидетелства за разпространението на откъси от Църковното сказание. – В: Преславска книжовна школа. Т. 12. Шумен, 2012, с. 317-325. - 4

2011г. - Нов препис на Слово за правдата и неправдата от Петър Черноризец. – В: Търново и идеята за християнския универсиализъм. Търновска книжовна школа. Т. 9. Девети международен симпозиум, 15-17 октомври 2009. Велико Търново, 2011, с. 122-137. - 4

2010г. - Откъсът за Соломоновата чаша от Пространното житие на Константин-Кирил Философ (по непубликуван препис от Троицко-Сергиевата лавра). – В: Преславска книжовна школа, Т. 11. Шумен, 2010, с. 208-215. - 4

2010г. - Слово за този временен живот на Петър Черноризец по непубликуван препис от ръкописната сбирка на Троицко-Сергиевата лавра. – В: Акы бъчела любодялна7 Сб. В чест на 60-годишнините на доц. д-р Цветанка Янакиева, доц. д-р Валентин Кулев и ст.н.с. ІІ ст. Павел Георгиев. Шумен, 2010, с. 149-160. - 4

2010г. - Представата за храма като феномен на християнската култура в Църковното сказание. – В: Концепти на българската култура. Шумен, 2010, с. 309-319. - 4

2009г. - Агиографският канон според пространните жития на светите братя Кирил и Методий. – В: Представи за българския литературен канон. Книга I. В. Търново, Фабер, 2009, с- 33-47. - 4

2009г. - Средновековният преписвач криптограф през ХV-ХVІ век (по два ръкописа от Троицко–Сергиевата лавра). – В: Епископ-Константинови четения – 2009, Професии и професионалисти. Шумен 21-22 05. 2009, Т. ХІV, с. 13-23. - 4

2008г. - Словесен образ на Христос-тетраморф в Църковното сказание. // Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, с. 233-243. - 4

2006г. - Преводаческото изкуство в Църковното сказание. // Проф. Тотю Тотев и столицата Велики Преслав. София, 2006, с. 318-327. - 4

2006г. - Славянската азбука в агиографски текстове от ІХ-ХІІ век. // Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006, с. 192-200. - 4

2005г. - Значението на Църковното сказание за развитието на монашеството в България. // Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 5. В памет на Пейо Димитров. София, 2005, с.76-81. - 4

2004г. - Преводите на Църковното сказание и контактите между Константин-Кирил Философ и Атанасий Библиотекар. // Преславска книжовна школа, Т. 7. Изследвания в памет на проф. Иван Гълъбов. София, 2004, с. 316-322. - 4

2002г. - Библейските цитати в църковното сказание. // Преславска книжовна школа. Т. 6., София, 2002, с. 114-122. - 4

2001г. - Църковното сказание в контекста на старобългарски преводни текстове от IХ-Х век. // Преславска книжовна школа. Т. 5, София, 2001, с. 217-229. - 4

1999г. - Структурно-семантични особености на Съказанье црькъвьное. // Преславска книжовна школа. Т. 4, Шумен, 1999, с. 127-135. - 4

1998г. - Кой е гръцкият протограф на Църковното сказание? // Преславска книжовна школа. Т. 3., Шумен, 1998, с. 119-128. - 4

1997г. - Църковното сказание и проблемът за неговия гръцки протограф. // Преславска книжовна школа. Т. 2, Шумен, 1997, с. 57-64. - 4

1996г. - За някои успоредици между Завета на св. Йоан Рилски и поучителните слова на Петър Черноризец. // Епископ-Константинови четения - май 1996. Т. 3, Шумен, 1996, с. 55-61. - 4

1996г. - За термина на поучителните слова на Петър Черноризец и библейските цитати в тях. // Медиевистични изследвания (в памет на Пейо Димитров). Шумен, 1996, с. 149-159. - 4

Други публикации

2002г. - Международен симпозиум “Кирило-Методиевите ученици в България” Шумен, 26-27 октомври 2001 г. - Palaeobulgarica, XXVI (2002), 2, с. 119-120. (в съавторство с Анета Маринова) - 12