Ас. Християн Стоянов Узуновабв

array(2) { ["bio"]=> array(4) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(143) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Археология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(50) "Исторически музей - Исперих" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(35) "Хоноруван асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(384) "Археология, специалност История Археология, специалност История и география Археология на Първото българско царство, специалност Археология Археология на Второто българско царство, специалност Археология" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ас.  Християн Стоянов Узунов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 301

Телефон: 054/830-495, вътр. 175

Email: h.uzunov@shu.bg

Приемно време: Първа седмица: четвъртък 12-14 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Археология

Месторабота преди постъпване в ШУ

Исторически музей - Исперих

Заемани академични длъжности

Хоноруван асистент

Водени лекции и/или упражнения

Археология, специалност История

Археология, специалност История и география

Археология на Първото българско царство, специалност Археология

Археология на Второто българско царство, специалност Археология

Статии

2017г. - Узунов, Х. Музейни анимации – Основа на националния панаир на царевицата в община Исперих – В: Сборник Преглед на музейните анимации – Шумен – 2017, 69-83, (в съавторство с М. Николаева, Ц. Цветанов, Т. Василева, В. Белева, Д. Илиева, Ю. Събева ) ISBN 978-619-00-0657-2 - 4

2016г. - Узунов, Х. Находка от римски сребърни монети от територията на резерват „Воден” Разградско - В: Сборник Есенни четения – Сборяново. „От находката до витрината” т. 11, 2016, 68-106, (в съавторство с В. Върбанов) 68 -106. ISBN 978-619-00-0485-5 - 4

2015г. - Узунов, Х. Част първа. Укрепителна система и градоустройство. I -3 Югозападен квартал, В: Сборяново - Тракийски град. Градоустройство. Укрепителна система. Архитектура. т. 3, 2015, 169-217, ( В съавторство с Т. Стоянов, Ж. Михайлова, К. Ников, Д. Стоянова, М. Николаева, В. Бонев, К. Маджаров, Ю. Емилов, Т. Василева ). ISBN 978-954-92975-2-2 - 4

2015г. - Узунов, Х. Още веднъж за халкидските шлемове в Тракия - Журнал за исторически и археологически изследвания, 3, 2015, 5-16, ISSN 1314-748X - 4

2015г. - Узунов, Х. Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново” – В: Археологически открития и разкопки през 2014 - 2015, 224-228, (в съавторство с Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, Даниела Стоянова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева ), ISSN: 1313-0889 - 4

Други публикации

2018г. - Узунов Х. Археологически проучвания на средновековното селище в местността „Петрова нива”, Археологически резерват „Сборяново” – В Археологически открития и разкопки през 2017 -2018, 537-540, (в съавторство с Елена Пенчева, Мария Николаева) ISSN 1313-0889 - 12

2018г. - Узунов Х. Археологически проучвания на средновековното селище в местността „Петрова нива”, Археологически резерват „Сборяново” – В Археологически открития и разкопки през 2017 -2018, 537-540, (в съавторство с Елена Пенчева, Мария Николаева) ISSN 1313-0889 - 12

2018г. - Узунов Х. Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново” – В: Археологически открития и разкопки през 2017 - 2018, 102-106, (в съавторство с Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, Даниела Стоянова, Живка Михайлова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева ), ISSN 1313-0889 - 12

2017г. - Узунов Х. Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново” – В: Археологически открития и разкопки през 2016 - 2017, 159-163, (в съавторство с Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, Даниела Стоянова, Живка Михайлова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева ), ISSN 1313-0889 - 12

2016г. - Узунов Х. Проучвания на тракийския град в АР „Сборяново” – В: Археологически открития и разкопки през 2015 - 2016, 262-266, (в съавторство с Тотко Стоянов, Мария Николаева, Красимир Ников, Даниела Стоянова, Живка Михайлова, Велислав Бонев, Калин Маджаров, Теодора Василева ), ISSN: 1313-0889 - 12