Доц. д-р Теодор Божидаров Стойчевабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(93) "2000 г. - СУ "Св. Климент Охридски" - магистър, теология." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(99) "Свещеник към Варненска и Великопреславска митрополия" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(106) "2016-2017 хонорован асистент, 2017-2018 главен асистент 2018 Доцент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(38) "Д-р по теология - 2009 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(324) "Лекции и упражнения по Въведение в Новия Завет, Тълкувание на Новия Завет Упражнения по Въведение в Стария Завет, Тълкувание на Стария Завет, Библейски материални свидетелства" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(22) "Библеистика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(61) "Специализация в Регенсбург, 2003 г.;" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(371) "2017 г. Студентски практики - фаза 1, Национален проект по оперативна програма "Наука и образование за интелегентен растеж", BG 05M2OP001-2.003-0001. 2018 г. Личността в историята, РД-08-156/9.02.2018, науч. рък. проф. д-р Ангелова" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Теодор Божидаров Стойчев

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус , стая

Телефон: 054830495, вътр. 175

Email: t.stojchev@shu.bg

Приемно време: понеделник 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

2000 г. - СУ "Св. Климент Охридски" - магистър, теология.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Свещеник към Варненска и Великопреславска митрополия

Заемани академични длъжности

2016-2017 хонорован асистент,

2017-2018 главен асистент

2018 Доцент

Придобити научни степени

Д-р по теология - 2009 г.

Водени лекции и/или упражнения

Лекции и упражнения по Въведение в Новия Завет, Тълкувание на Новия Завет

Упражнения по Въведение в Стария Завет, Тълкувание на Стария Завет, Библейски материални свидетелства

Области на научни интереси

Библеистика

Специализации

Специализация в Регенсбург, 2003 г.;

Участия в международни и национални научни проекти

2017 г. Студентски практики - фаза 1, Национален проект по оперативна програма "Наука и образование за интелегентен растеж", BG 05M2OP001-2.003-0001.

2018 г. Личността в историята, РД-08-156/9.02.2018, науч. рък. проф. д-р Ангелова

Студии

2018г. - Боговдъхновеност на Свещеното Писание. Литермедия, 2018. Химнът за Христос в Посланието на св. апостол Павел до Кол. 1: 15-20. Литермедия, 2018. - 3

2018г. - Химнът за Христос в Посланието на св. апостол Павел до Фил. 2:5-11. В Историкии, т. X. (под печат) - 3

2017г. - За някои актуални проблеми в новозаветната христология. - ГШУ "Епископ Константин Преславски" ФХН. Том XXVIII A, Шумен, 2017, с.7-31. - 3

2016г. - Месиански акценти в евангелието от Марк. – В: Св. Писание в Църковното Предание. С., 2016, с. 186-213. - 3

Статии

2015г. - Mensch von oben: Eine Diskussion mit Karl-Wilhelm Niebuhr. – In: Dragotinovic, P., Nicklas, T., Rodenbiker, K., and Vladan, T. Christ of the Sacred Stories. Biblical Conference held at the Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade, September 10–13, 2015. - 4

2011г. - Св. апостол . Павел в светлината на 4QMMT. – В: Изворът на живота. Библейска библиотека 7. С., 2011, с. 99-113 - 4

2010г. - Бъдещи предизвикателства през БПЦ (Етосът на новото време). – В: Православие и постмодернизъм. С. 2010, с. 308-325. - 4

2009г. - Истината в Посланието на св. апостол Павел до галатяни. – В: Библията и морето, С. 2009, с. 99-113. - 4

2008г. - Трудността да живееш с другия. Амвон, 1/ апр., 2008, с. 15-19. - 4

2007г. - Канонична култура. – В: Канон & култура. Варна, 2007, с. 75-85. - 4

2007г. - Канон и култура. Амвон,1/апр., 2007, с. 22-24. - 4

2005г. - Европейският съюз и православната ни идентичност. – В: Амвон, 3/дек., 2005, с. 9-12 - 4

Доклади

2018г. - Прологът на Евангелието от Йоан - исагогически и богословски проблеми. Доклад, прочетен на международна конференция "20 години библиотека "Библика" " в София на 12.10. 2018 - 5

2015г. - Mensch von oben: Eine Diskussion mit Karl-Wilhelm Niebuhr. Доклад, четен на международна конференция в Белград, 2015. - 5

Цитирания

2014г. - Попмаринов, Д. Между вярата и разума. С., 2014, с. 7; - 11

2014г. - Значението на Кръста Христов в Посланието на св. апостол Павел до галатяни. С., 2009. Цит. в: Трайчев, Е. Н. Н. Глубоковски и неговото влияние върху библейската мисъл у нас. – В: Forum Theologicum Sardicense. С., 2/2014, с. 240, 242. - 11

2012г. - «Значението на кръста Христов в Посланието на св. апостол Павел до галатяни». Цит. в: Трайчев, Е. Тълкуването на старозаветните текстове в Новия Завет. С., 2012, с. 164 - 11