Гл. ас. д-р Ирена Димитрова Петроваабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(336) "Завършва специалност Руски език и литература в Кубанския държавен университет, гр. Краснодар, Русия през 1989 г. От 1996 г. работи като асистент по Методика на обучението по руски език в ШУ." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(138) "Десето основно училище, гр. Шумен от 1990 до 1994; СОУ "Васил Левски" от 1994 до 1996 г." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(72) "От 1996 - асистент; от 2005 - главен асистент." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(38) "Доктор по педагогика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(632) "Лекции по Избираема дисциплина "Лингвистические основы обучения русскому языку как иностранному"; Семинарни упражнения по Методика на обучението по руски език; лабораторни упражнения по Методика на обучението по руски език; практически руски език; специализиран превод; факултатив по руски език, семинарни упражнения по странознание на Русия." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(94) "2007 - Лекции в Тартуски университет, Колеж в гр. Нарва" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(82) "Методика на обучението по руски език във ВУЗ." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(314) "Методика на обучението по руски език и лингводидактическо тестиране в РУДН, гр. Москва - 1999 г. Лингводидактическо тестиране по руски език в ИРЕ "А.С. Пушкин", гр. Москва - 2018 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(2159) "2008 - Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика. Р-л проф. д-р Валентина Аврамова, ШУ. 2009 - Модел за портфолио на учителя по български език и литература. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ. 2010 - Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ. 2011- Интерактивни методи в обучението. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ. 2012 - Разработване на диагностичен инструментариум за периодична проверка на подготовката на студентите по методика на обучението по руски език. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ. 2013 - Портфолиото като средство за мониторинг на професионалната компетенция на студентите. технологични и практико-приложни аспекти. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ. 2013 - 2014 - Студентски практики. 2014 - Езици на учебния дискурс. Р-л доц. д-р Т. Тенева. ШУ. 2015 - Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. Ръководител доц. д-р Т. Тенева. ШУ. 2016 - Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Р-л доц. д-р Цв. Иванова 2017 - Изкуството в урока, ръководител доц. д-р К. Йочева. 2018 - Технологии за подобряване на качеството на образователната услуга, ръководител доц. д-р Т. Тенева" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(147) "Член на Методическия съвет от 2003 г.; Отговорник по качеството в катедра Методика." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(207) "МАПРЯЛ; Дружество на русистите в България.Българска национална мрежа на преподавателите по руски език и култура." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Ирена Димитрова Петрова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 207

Телефон: 054 830495 вътр.253

Email: irena_kost@abv.bg, i.kostadinova@shu.bg

Приемно време: В творчески отпуск до 2.02.2019 г. до 30.07.2019 г.

Завършен университет, специалност

Завършва специалност Руски език и литература в Кубанския държавен университет, гр. Краснодар, Русия през 1989 г. От 1996 г. работи като асистент по Методика на обучението по руски език в ШУ.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Десето основно училище, гр. Шумен от 1990 до 1994; СОУ "Васил Левски" от 1994 до 1996 г.

Заемани академични длъжности

От 1996 - асистент; от 2005 - главен асистент.

Придобити научни степени

Доктор по педагогика

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по Избираема дисциплина "Лингвистические основы обучения русскому языку как иностранному"; Семинарни упражнения по Методика на обучението по руски език; лабораторни упражнения по Методика на обучението по руски език; практически руски език; специализиран превод; факултатив по руски език, семинарни упражнения по странознание на Русия.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

2007 - Лекции в Тартуски университет, Колеж в гр. Нарва

Области на научни интереси

Методика на обучението по руски език във ВУЗ.

Специализации

Методика на обучението по руски език и лингводидактическо тестиране в РУДН, гр. Москва - 1999 г.

Лингводидактическо тестиране по руски език в ИРЕ "А.С. Пушкин", гр. Москва - 2018 г.

Участия в международни и национални научни проекти

2008 - Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика. Р-л проф. д-р Валентина Аврамова, ШУ.

2009 - Модел за портфолио на учителя по български език и литература. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ.

2010 - Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ.

2011- Интерактивни методи в обучението. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ.

2012 - Разработване на диагностичен инструментариум за периодична проверка на подготовката на студентите по методика на обучението по руски език. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ.

2013 - Портфолиото като средство за мониторинг на професионалната компетенция на студентите. технологични и практико-приложни аспекти. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ.

2013 - 2014 - Студентски практики.

2014 - Езици на учебния дискурс. Р-л доц. д-р Т. Тенева. ШУ.

2015 - Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. Ръководител доц. д-р Т. Тенева. ШУ.

2016 - Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Р-л доц. д-р Цв. Иванова

2017 - Изкуството в урока, ръководител доц. д-р К. Йочева.

2018 - Технологии за подобряване на качеството на образователната услуга, ръководител доц. д-р Т. Тенева

Организационна дейност

Член на Методическия съвет от 2003 г.; Отговорник по качеството в катедра Методика.

Членства в научни организации

МАПРЯЛ; Дружество на русистите в България.Българска национална мрежа на преподавателите по руски език и култура.

Дисертации

2015г. - Словообразувателният компонент в обучението по лексика на студентите русисти. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор". Защитена през 2015 г. Автореферат, 47 с., Шумен, 2015 - 1

Книги

2017г. - Превод от руски език: О. Хайновская. Успешен бизнес в красотата. София, 2017, - 268 с. ISBN 978-619-188-105-5 - 8

Учебници

2004г. - Руски език. Първа част. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2004. -188 с - 6

Учебни помагала

2013г. - Електронно помагало: Образователни тестове в помощ на методика на обучението по... (в съавт.), 48-64, http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=143 - 7

2011г. - Текстът - цел и средство на комуникативната образованост. Учебно помагало. Част трета: Руски език. Университетско издателство "Епископ КонстантинПреславски", Шумен, 2011, с. 40 - 52 - 7

Студии

2015г. - Словообразувателният компонент в обучението по лексика на студентите русисти. Автореферат, 47 с., Шумен, 2015 - 3

Статии

2018г. - К вопросу о преподавании русского языка для специальных целей. В: Русистика 2018. Материалы Международного научного симпозиума «Экология языка и современная коммуникация», Посвещенного 45-летию русистики в Шуменском университете им. Епископа Константина Преславского 26-29 апреля 2018 г. с. 383-388. - 4

2018г. - К вопросу об описании терминологии косметологии и косметической промышленности в целях преподавания русского языка как иностранного. В: „Полный разума русский язык!”. ХХ юбилейная международная конференция. Москва, 29-31 мая. - 4

2018г. - К вопросу о преподавании жаргона в иностранной аудитории. В: Болгарская русистика. 2017/4, с. 76-84; ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online) - 4

2018г. - Преподаването на жаргон в часовете по руски език като чужд. В: Конференция на тема: Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще. 2-3 февруари 2018 г., София, 2018. - 4

2017г. - Почему значима мотивация на уроке по языку? (в съавт с Г. И. Янкова). В: Дидактическая филология. № 1(5). 2017. http://journals.state-and-society.ru/index.php/dfil/article/view/279 - 4

2016г. - О некоторых проблемах и путях их решения в обучении русскому языку как иностранному (на материале обучения чтению).http://journals.state-and-society.ru/index.php/dfil/article/view/127 - 4

2016г. - Использование медиатекстов в практике преподавания русского языка как иностранного. (в съавт. с К. Петрова); http://medialing.spbu.ru/part10/58.html; ISSN 2312-0274 (print), ISSN 2312-9263 (online); индекс на научно цитиране РИНЦ (elibrary) и европейски научен индекс ERIH PLUS. - 4

2016г. - Специфика педагогического общения в обучении русскому языку как иностранному. В: Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016; ISBN 978-619-201-102-4] с. 64-80 - 4

2015г. - Езиковата игра в словообразуването (методически аспекти). Епископ-Консантинови четения, Шумен, 2015, с. 306-313 - 4

2014г. - Дискурсивната компетенция в процеса на обучението по чужд език. В сб. Езици на учебния дискурс. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2014 - 4

2013г. - Интерактивные технологии в обучении. В: Епископ-Константинови четения, Т.19,„Памет и спомен“, Шумен,2013, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2013, 294 - 301 - 4

2012г. - Интерактивността в урока по руски език. В: Интерактивни технологии в обучението. Шумен, 2012. с.120-126 - 4

2012г. - К проблеме повышения эффективности преподавания русского языка студентам-филологам на начальном этапе. В: сб."Качество обучения русскому языку". Материалы Международного форума в Софии. С., 2012. с.76-79 (в съавт. с Хр. Христова) - 4

2010г. - Инновационные технологии в преподавании русского языка как иностранного (на примере обучения чтению). В: Русское слово на Балканах. Международныйнаучный симпозиум. Шумен - 4

2008г. - Упражнения в обучението по лексика на чуждия език и ролята на словообразуването за разширяването на речниковия запас. В: Проблемы когнитивного ифункционального описания болгарского и русского языков. Выпуск 7, Шумен, 2008 - 4

2007г. - Использование словообразовательной модели в обучении лексике русского языка. В: Мир русского слова и русское слово в мире. ХІ Конгресс МАПРЯЛ, Т. 6(1),София, 2007, с. 71-74 - 4

2007г. - Формиране на механизми за разпознаване и създаване на лексикални единици на основата на словообразуването. В: Проблемы функционального и когнитивногоописания русского и болгарского языков. Выпуск 5. Шумен, 2007 - 4

2007г. - Изучаването на чужд език като когнитивен процес. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Выпуск 6, Шумен, 2007,с.165-168 - 4

2006г. - Формирование лексического навыка на русском языке на основе словообразования. В: Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного.Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке. ІХ международный симпозиум МАПРЯЛ. Доклады и сообщения. В-Тырново, 2006. с. 559 – 564 - 4

2005г. - Интеркултурно общуване и педагого-психологическите проблеми на ранното чуждоезиково обучение. В: национална младежка конференция по хуманитарни науки“Съединението - България и Европа”. Шумен, 2005. с. 112 - 120 - 4

2003г. - Учебное содержание и тематическая проверка знаний по русскому словообразованию в болгарской средней школе. В: Русистика 2003. Язык, коммуникация,культура. Шумен. 2003 - 4

2003г. - Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского иболгарского языков. Часть 2. Шумен. 2003. с. 148 - 162 - 4

2003г. - Словообразуването в аспекта на речевата дейност с оглед обучението по чужд език. В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского иболгарского языков. Часть 3. Шумен. 2003 - 4

2002г. - Некоторые вопросы взаимодействия словообразования и лексики в аспекте преподавании русского языка.- В: Русский язык. Проблемы теории, истории и методикипреподавания. Сборник научных трудов, посвященных 30-летию Шуменского университета и 120-летию педагогического образования в Шумене. Шумен, 2002, с. 462 - 469 - 4

2002г. - К вопросу о роли словообразования в развитии языковой догадки.- В: Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Восьмоймеждунарадный симпозиум МАПРЯЛ. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 2002, с. 455 - 458 - 4

2002г. - Коммуникативные аспекты словообразовательной номинации и преподавание русского языка как иностранного.- В: Проблемы когнитивного и функциональногоописания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с. 195 - 206 - 4

2002г. - Об организации языкового материала по словообразованию в учебно-справочном словаре. - В сб.: Теоретическая и прикладная семантика. Парадигматика исинтагматика языковых единиц. Сборник трудов. Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2002, с. 255 - 260 - 4

1999г. - О контрастивном изучении русских и болгарских невербальных средств в процессе общения. // Лингвистические, культурологические и методические вопросыобучения русскому языку как иностранному. Велико Търново, 1999, с. 276 -278 - 4

1999г. - О словообразовательном аспекте преподавания лексики в высшей школе. // Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1999, с. 105 -114.(в съавт. с Д. Митев) - 4

Цитирания

2018г. - . Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка / И. Костадинова // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. Източник: Бурковська О. Б. УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЛІСІВНИЦТВА: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА СИСТЕМНО-СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Львів – 2018, 392 с. - 11

2018г. - Дискурсивната компетенция в обучението по чужд език //Езици на учебния дискурс. Български език Литература История Руски език. Ш.: Университетско издателство „Еп. Константин Преславски“, 2014, С. 84 – 92. Източник: ОЦЕНИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА НАПРОТИВ ТЕБЯ/РЯДОМ С ТОБОЙ/ТАКОГО, КАК ТЫ В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ. Георгиева С. В: Материали IХ-та Международна научно-практическа конференция «Личность профессионала: развитие, образование, здоровье», 6-9 ноември. Омск, 2018 г. - 11

2018г. - Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка / И. Костадинова // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. Източник: Філатова К.О. ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРИНЦИПИ КОГНІТИВНОЇ ОНОМАСІОЛОГІЇ ТА ТЕОРІЇ НОМІНАЦІЇ. В: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ: Збірник матеріалів XX підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / За заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДУ, 2018. – 368 арк. с. 221-223 - 11

2017г. - Дискурсивната компетенция в обучението по чужд език //Езици на учебния дискурс. Български език Литература История Руски език. Ш.: Университетско издателство „Еп. Константин Преславски“, 2014, С. 84 – 92.Източник: ОТ КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ КЪМ КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧЕНИКА. Георгиева, С. Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Педагогически факултет. Том XXI D. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2017, ISSN 1314 – 6769, с. 709 – 726. - 11

2017г. - Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. // Сб. «Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков». Выпуск второй. Шуман: Изд-во Ун-та «Епископ Константин Преславски», 2003 https://bstudy.net/643825/literatura/literatura#638 Маркова, Татьяна Сергеевна Возможности лексикографического представления компонентов концептуального мегаполиса менеджмента в ономасиологическом аспекте : (на материале современного немецкого языка) монография / Т. С. Маркова, О. Р. Цаболова; Гос. ун-т упр., Ин-т упр. персоналом, социал. и бизнес коммуникаций, каф. герм. и роман. яз. и каф. упр. в междунар. бизнесе и индустрии туризма. - Москва : Русайнс, 2017. - 228 с. : ил. - Библиогр.: с. 225-228. - ISBN 978-5-4365-1779-7 ББК 81.432.4-3 - 11

2017г. - Diskursivnata kompetentsiya v protsesa na obuchenieto po chuzhd ezik. (Diskursive competence in the prossess of foreign language learning) – V: Ezitsi na uchebniya diskurs. Shumen: Universitetsko izdatelstvo „Episkop Konstantin Preslavski“, 2014 http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/407_418_Snezhanka_Georgieva_FROM_COMMUNICATIVE_COMPETENCE_OF_THE_TEACHER_TO_COMMUNICATIVE_COMPETENCE_OF_THE_STUDENT.pdf - 11

2017г. - Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. // Сб. «Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков». Выпуск второй. Шуман: Изд-во Ун-та «Епископ Константин Преславски», 2003 https://bstudy.net/643825/literatura/literatura#638 Източник: Фiлатова К.О. ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ НОМIНАТИВНИХ ПРОЦЕСIВ ЛЕКСИКИ: КОГНIТИВНI ЗАСАДИ. В: Науковий веснiк ДДПУ iменi I. Франка. Серiя „Фiлологiчнi науки“. Мовознанство, Том 2, № 8, 2017. http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2017/NV_2017_8-2/32.pdf - 11

2016г. - О некоторых проблемах и путях их решения в обучении русскому языку как иностранному (на материале обучения чтению)//Дидактическая филология. -2016. -№ 2. -С. 62-74. Източник: К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ-ЗАОЧНИКОВ (ОПЫТ ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) Никитина Т.Г. Дидактическая филология. 2016. № 3. С. 55-65. https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=897934&show_option=1 - 11

2016г. - О некоторых проблемах и путях их решения в обучении русскому языку как иностранному (на материале обучения чтению)//Дидактическая филология. 2016. №2. С. 62-74. Източник: ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА. Баракатова Д.А. NovaInfo.Ru. 2016. Т. 3. № 57. С. 451-457. https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=897934&show_option=1 - 11

2016г. - О некоторых проблемах и путях их решения в обучении русскому языку как иностранному (на материале обучения чтению)//Дидактическая филология. 2016. №2. С. 62-74. Източник: НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Баракатова Д.А. NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 57. С. 376-380. https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=897934&show_option=1 - 11

2014г. - Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка / И. Костадинова // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. Източник: К.Іваненко. ПРОБЛЕМА ТЕОРІЇ НОМІНАЦІЇ У ЛІНГВІСТИЦІ. Studia methodologica. ISSN 2307-1222. 2014; (36) - 11

2013г. - Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков : сборник. Ч. 2. / [Под общей редакцией доц. д-ра Д. Митева и др. ]– Шумен : Изд-во "Епископ Константин Преславский", 2003. – С. 148–162. – (Серия "Язык, коммуникация, культура"). Цымбалюк Е. ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ ОПИСАНИЯ МЕЖУРОВНЕВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОМОНИМИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ОМОГРУППЫ ПРЕДЛОГА-ПРИСТАВКИ ОТ В ТЕКСТАХ XVIIВЕКА) ЛІНГВІСТИКА. Інформаційні технології в освіті. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: “Лінгвістика”Розділ ІІ. Когнітивна лінгвістика, семантика, термінологія, ономасіологія. 2013. - № 18. - С. 145-150. - 11

2012г. - Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка/И. Костадинова, 2010. www.russian.slavica.org/article 1018.html Източник: СЕМАНТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕТАФОРИЗАЦИИ В ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ. Ковязина, Е. Н.Диссер. на соиск. научн. нт. кфн - 10.02.19 - Пермь, 2012. http://www.dissercat.com/content/semantiko-tipologicheskii-aspekt-metaforizatsii-v-filosofskom-diskurse#ixzz5Za0HSRhQ - 11

2012г. - Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка/И. Костадинова, 2010. www.russian.slavica.org/article 1018.html Източник: ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ФИЛОЛОГА-РУСИСТА (РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ). 2012. Красильникова, Л. В. Диссер. на соиск. научн. ст. доктора пед. наук 13.00.02, http://www.dissercat.com/content/formirovanie-slovoobrazovatelnoi-kompetentsii-filologa-rusista-russkii-yazyk-kak-inostrannyi#ixzz5Za17Hrar - 11

2012г. - Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. // Сб. «Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков». Выпуск второй. Шуман: Изд-во Ун-та «Епископ Константин Преславски», 2003 https://bstudy.net/643825/literatura/literatura#638 Източник: Туреханова А.М. Когнитивный аспект терминообразования в немецком техническом языке. В: V международная заочная научно-практическая конференция научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. - Москва, 2012. http://portal.kazntu.kz/files/publicate/2014-06-18-elbib_3.pdf - 11

2011г. - Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2011. Източник СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА ИНИЦИАЛЬНЫХ АББРЕВИАТУР МЕГАПОЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) Миляева Н. Н. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-i-semantika-initsialnyh-abbreviatur-megapolya-menedzhmenta-na-materiale-sovremennogo-nemetskogo-yazyka - 11

2010г. - Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. // Сб. «Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков». Выпуск второй. Шуман: Изд-во Ун-та «Епископ Константин Преславски», 2003 https://bstudy.net/643825/literatura/literatura#638 Източник: А. РИЖКОВ. СЛОВОТВІРНІ МОДЕЛІ ДВОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ-КОМПОЗИТІВ ГАЛУЗІ ПРАВА КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ. "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка" Серія: Східні мови та літератури. Випуск № 16 за 2010, с. 22-27. - 11

2009г. - Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка/И. Костадинова, 2010. www.russian.slavica.org/article 1018.html Източник: ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КАК МОТИВАЦИОННАЯ БАЗА ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. Челнокова, А. А. Диссер. на соиск. научн. нт. кфн — 10.02.04 - Самара, 2009. - Казань: Унипресс, 2002. С. 59-72. http://www.dissercat.com/search?page=1&keys=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8.#ixzz5Za1lGPwm - 11

2007г. - Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. // Сб. «Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков». Выпуск второй. Шуман: Изд-во Ун-та «Епископ Константин Преславски», 2003 https://bstudy.net/643825/literatura/literatura#638 Източник: Рижков А. Г. ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРА А СЕМАНТИКА. Диссер. на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13- мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. КИЇІВ 2007. https://mydisser.com/ru/catalog/view/312/791/22221.html - 11

2006г. - Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка/И. Костадинова, 2010. www.russian.slavica.org/article 1018.html Източник: АНГЛИЙСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Князев, Н. А. Диссер. на соиск. научн. нт. кфн -10.02.04 - Пятигорск, 2006. http://www.dissercat.com/search?page=2&keys=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8.#ixzz5Za1yP9zH - 11