Ас. Мария Дианова Йордановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(5) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(137) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност История" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(96) "асистент по Методика на обучението по история - 2017 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(214) "Упражнения по практико-педагогическите дисциплини за придобиване на професионална квалификация "учител по история"" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(62) "Методика на обучението по история" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(921) "2018 г. „Технологии за подобряване на качеството на образователната услуга” № на проекта: РД-08-151/09.02.2018 г. Период на разработване – 2018 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Теменужка Тенева 2017 г. „Изкуството в урока“; № на проекта: РД-08-114/06.02.2017 г. Период на разработване – 2017 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Ганка Янкова 2016 г. „Иновативни практики в урока като основна форма на педагогически дискурс”, № на проекта: РД-08-123/08.02.2016 г. Период на разработване – 2016 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Ганка Янкова" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ас.  Мария Дианова Йорданова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 207

Телефон: 054 830495 вътр.175

Email: m.jordanova@shu.bg

Приемно време: Сряда 10:00 - 12:00 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност История

Заемани академични длъжности

асистент по Методика на обучението по история - 2017 г.

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по практико-педагогическите дисциплини за придобиване на професионална квалификация "учител по история"

Области на научни интереси

Методика на обучението по история

Участия в международни и национални научни проекти

2018 г. „Технологии за подобряване на качеството на образователната услуга” № на проекта: РД-08-151/09.02.2018 г. Период на разработване – 2018 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Теменужка Тенева

2017 г. „Изкуството в урока“; № на проекта: РД-08-114/06.02.2017 г. Период на разработване – 2017 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Ганка Янкова

2016 г. „Иновативни практики в урока като основна форма на педагогически дискурс”, № на проекта: РД-08-123/08.02.2016 г. Период на разработване – 2016 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Ганка Янкова

Статии

2018г. - Йорданова, М. Обучението по «История и цивилизация» в социалната мрежа Facebook – възможности и предизвикателства. – Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще, сб. доклади от международна научна конференция. Велико Търново, 2018, 164–173. - 4

2018г. - Йорданова, М. Развиване на умения за интерпретация на изображения – печатите и монетите на средновековна България. – В: Изкуството в урока. Шумен, 2018, 123 – 147. - 4

2017г. - Йорданова, М. Интердисциплинарните връзки в обучението по история – отправна точка за формиране на компетентности. – В: Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Шумен, 2017, 178–192. - 4