Гл. ас. д-р Илонка Христова Стояноваабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(224) "1997 г. - ШУ „Епископ Константин Преславски” - специалност „Теология” 2013 г. - ВСУ „Черноризец Храбър”- специалност "Право”" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(122) "От 2001 г. асистент От 2006 г. старши асистент От 2009 г. главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(45) "доктор по теология - 2015 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(607) "Църковно право - Л/СУ, Устройство и управление на Българската православна църква - Л/СУ, Патрология - СУ, Обща история на Църквата - СУ, История на религиите - СУ, Догматическо богословие – СУ, Апологетика – СУ, История на съвременните православни църкви – СУ, ФД: Религия, морал и право - СУ, ИД: Православната църква и човешките права - Л" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(26) "религия, право" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(4574) "2010 г. – участие в проект “Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим”, научен ръководител - доц. д-р Веселин Божков Панайотов; 2011 г. – участие в проект „Изследване и издаване на паметници свързани със славянската културна традиция на Балканите ”, научен ръководител - доц. д-р Цветанка Янакиева, Вх. № РД-05-169 / 25.02.2011 г. 2013 г. - участие в Университетски проект "България във война и мир", научен ръководител - доц. д-р Росица Ангелова, Вх. № РД-08-277 / 15.03.2013 г. 2014 г. - участие в проект "България в европейската култура, наука, образование, религия", научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-270/14 март 2014 г. 2014 г. - участие в проект "Чуждоезиково обучение за преподаватели от ШУ", научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева. Вх. № РД-08-248/2014 г. 2015 г. - участие в проект "България в европейската история, култура, наука, образование и религия", научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-321/13.03.2015 г. 2015 г. - участие в проект "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева, РД-08-311/14.03.2015 г. 2016 г. - участие в проект "Непознати приятели - познати неприятели", научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-122. 2016 г. - участие в проект "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева,Вх. №РД-08-065/2016 2016 г. - Национален проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, бенефициент – Министерството на образованието и науката. 2017 г. - участие в проект "Война и общество" научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. №РД - 08-113/06.02.2017, 2017 г. - Чуждоезиковата подготовка на кадрите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - практико-приложни аспекти, научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева,Вх. №РД-08-94/06.02.2017 2017 г. - Студентски практики – фаза 1, Национален проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M2OP001-2.003-0001, 2017. 2018 г. Студентски практики – фаза 1, Национален проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M2OP001-2.003-0001, 2018 2018 г. - „Личността в историята", научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. №РД - 08-156/09.02.2018. 2018 г. - „Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет“, научен ръководител доц. д.ф.н. Сн. Бойчева, № РД - 08-157/09.02.2018 2019 г. - „Град и градска култура" научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. № РД - 08-110/01.02.2019 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(74) "Курсов ръководител на III курс - "Теология"" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Илонка Христова Стоянова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 507

Телефон: 054 830495 вътр.173

Email: i.stoyanova@shu.bg; ilonkahristova@abv.bg

Приемно време: I седмица: вторник 8:00-10:00 ч.; II седмица: вторник :9:00-11:00 ч.

Завършен университет, специалност

1997 г. - ШУ „Епископ Константин Преславски” - специалност „Теология”

2013 г. - ВСУ „Черноризец Храбър”- специалност "Право”

Заемани академични длъжности

От 2001 г. асистент

От 2006 г. старши асистент

От 2009 г. главен асистент

Придобити научни степени

доктор по теология - 2015 г.

Водени лекции и/или упражнения

Църковно право - Л/СУ, Устройство и управление на Българската православна църква - Л/СУ, Патрология - СУ, Обща история на Църквата - СУ, История на религиите - СУ, Догматическо богословие – СУ, Апологетика – СУ, История на съвременните православни църкви – СУ, ФД: Религия, морал и право - СУ, ИД: Православната църква и човешките права - Л

Области на научни интереси

религия, право

Участия в международни и национални научни проекти

2010 г. – участие в проект “Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим”, научен ръководител - доц. д-р Веселин Божков Панайотов;

2011 г. – участие в проект „Изследване и издаване на паметници свързани със славянската културна традиция на Балканите ”, научен ръководител - доц. д-р Цветанка Янакиева, Вх. № РД-05-169 / 25.02.2011 г.

2013 г. - участие в Университетски проект "България във война и мир", научен ръководител - доц. д-р Росица Ангелова, Вх. № РД-08-277 / 15.03.2013 г.

2014 г. - участие в проект "България в европейската култура, наука, образование, религия", научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-270/14 март 2014 г.

2014 г. - участие в проект "Чуждоезиково обучение за преподаватели от ШУ", научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева. Вх. № РД-08-248/2014 г.

2015 г. - участие в проект "България в европейската история, култура, наука, образование и религия", научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-321/13.03.2015 г.

2015 г. - участие в проект "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева, РД-08-311/14.03.2015 г.

2016 г. - участие в проект "Непознати приятели - познати неприятели", научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-122.

2016 г. - участие в проект "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева,Вх. №РД-08-065/2016

2016 г. - Национален проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, бенефициент – Министерството на образованието и науката.

2017 г. - участие в проект "Война и общество" научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. №РД - 08-113/06.02.2017,

2017 г. - Чуждоезиковата подготовка на кадрите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - практико-приложни аспекти, научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева,Вх. №РД-08-94/06.02.2017

2017 г. - Студентски практики – фаза 1, Национален проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M2OP001-2.003-0001, 2017.

2018 г. Студентски практики – фаза 1, Национален проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M2OP001-2.003-0001, 2018

2018 г. - „Личността в историята", научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. №РД - 08-156/09.02.2018.

2018 г. - „Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет“, научен ръководител доц. д.ф.н. Сн. Бойчева, № РД - 08-157/09.02.2018

2019 г. - „Град и градска култура" научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. № РД - 08-110/01.02.2019 г.

Организационна дейност

Курсов ръководител на III курс - "Теология"

Дисертации

2015г. - Църковни канони и религиозна толерантност. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, 199 с. Защитена 2015 г.; Автореферат 32 с., Шумен, 2014. - 1

Статии

2017г. - Стоянова, И. Приложение на принципа на икономия по отношение на светите тайнства, В: Електронен портал Литермедия - 4

2016г. - Стоянова, И. Снизхождението на Православната църква относно приемането на еретици, сектанти и инославни, В: Епископ - Константинови четения „Фрагментирани светове”,т. 22, Шумен, 2016, с.144-151. - 4

2015г. - Стоянова, И. Свободата на вероизповедание в конституциите на България, В: Северный Кавказ: проблемы и перспективы развития этноконфессиональных отношений, Материалы II Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции, Славянск-на-Кубани, 2015 г., с. 98-104. - 4

2015г. - Стоянова, И. Християнското отношение към непознатия, В: ХХIІ Епископ-Константинови четения „Непознатият съсед”, Шумен, 2015 г., с.99-108. - 4

2014г. - Стоянова, И.Толерантността - отражение на духа на християнството. В: Историки, т.7, УИ "Епископ Константин Преславки", 2014, с. 314-322. - 4

2013г. - Стоянова, И. Църковният обичай - неписания канон.В: Епископ-Константинови четения, т.19, Шумен, 2013, с. 344-348 - 4

2013г. - Стоянова, И. Ролята на църковно-народните събори в живота на Българската православна църква, - В: Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20 годишнината от създаването на специалност "Теология" в Шуменския университет, Шумен, 2013, с. 152-162. - 4

2012г. - Стоянова И. Принципът на църковна икономия в каноните, В: 40 години Шуменски университет 1971-2011. Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 677-684 - 4

2011г. - Стоянова, И., За свободата на вероизповедание и толерантността. - В: Епископ-Константинови четения, т. 17, Шумен, 2011, с. 187-194 - 4

2010г. - Стоянова, И., Обучението на децата според църковните канони -В: Осми „Светиниколаевски православни образователни четения”, Бургас, 2010, с. 115-123 - 4

2010г. - Стоянова, И., Управлението на църковното имущество и употребата на църковния имот според каноните. - В: Епископ-Константинови четения, т. 16, Шумен, 2010, с. 225-232 - 4

2009г. - Стоянова, И., Проф. Стефан Цанков – бележит богослов и канонист. – В: Епископ-Константинови четения, т. 14, Шумен, 2009 - 4

2008г. - Стоянова, И., За игрите в каноните на Православието. – В: Епископ-Константинови четения, т. 13, Шумен, 2008, с.36-41 - 4

2008г. - Стоянова, И., За изменяемостта на църковните канони. – В: Епископ-Константинови четения, т. 13, Шумен, 2008, с.549-557 (съав. Йорданова, Е.) - 4

2008г. - Стоянова, И., Църковните канони за дейността на енорийския свещеник да поучава -В: Седми „Светиниколаевски образователни четения", Бургас, 2008,с.191-199 - 4

2006г. - Стоянова, И., За толерантността на св. ап. Павел. – В: Трудове на катедрите по история и богословие, т.ІХ, Шумен, 2006, с.106-112 - 4

2004г. - Стоянова, И., За толерантността в контекста на историята. – В: Трудове на катедрите по история и богословие, Т.VІ, С., 2004, с.348-353 - 4

2001г. - Стоянова, И., За канонизацията на светиите. – В: Преславска книжовна школа, т.5, С. 2001, с.327-334 - 4

Доклади

2017г. - Стоянова, И. Доклад на тема: Основания и принципи за извършване на канонизация в Православната църква, В: Международната научна конференция „СЪВРЕМЕННАТА СВЯТОСТ: ИСТОРИЯ, ОБРАЗИ, СИМВОЛИ, ПРАКТИКИ“, 9 и 10 ноември 2017 г., Пловдив. - 5

2016г. - Стоянова, И. доклад на тема: Съдебният процес срещу Иисус Христос – богословски и юридически фрагменти , XXIII Епископ-Константинови четения „Фрагментирани светове”, Шумен, 19 май 2016. - 5

2014г. - Стоянова, И. Църква и държава - взаимодействие и конфликти, XXI Епископ-Константинови четения, Шумен, май 2014. - 5

2014г. - Стоянова, И. доклад на тема: Отново за първият наш християнски правен паметник "Закон за съдене на людете". В: Международен симпозиум Християнство и книжнина, Шумен, 24-25.10.2014 г. - 5

2012г. - Стоянова, И., Доклад на тема: "Библия и време",18 Епископ-Константинови четения, Шумен, май 2012. - 5

Цитирания

2011г. - Стоянова, И., За игрите в каноните на Православието. Сб. Епископ-Константинови четения „Игри и играчки”, том 13, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008 Цитирано в: Дечев. З. : Педагогическата игра в обучението по религия в началното училище. Бургас: Диамант, 2011, с. 31, 32. - 11

2008г. - Стоянова, И. За толерантността на св. ап. Павел. – В: Трудове на катедрите по история и богословие, т. ІХ, Шумен, 2006, с. 106-112. Цитирано в: Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква, 2008, с. 139. - 11

2008г. - Стоянова, И. За толерантността в контекста на историята. – В: Трудове на катедрите по история и богословие, Т. VІ, С., 2004, с. 348-353. Цитирано в: Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква, 2008, с. 139. - 11