Ас. д-р Владимир Росенов Василевабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(214) "Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”: Журналистика - бакалавър, PR - магистър, Журналистика - доктор." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(80) "Журналист на свободна практика (фрийлансър)" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(23) "асистент - 2017" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(49) "доктор по журналистика - 2016" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(408) "Репортерство (СУ), Основи на рекламата (СУ), Теория и история на рекламата (СУ), Нови информационни технологии (Л) (ЛУ), Нови медии (СУ), АВИТО (ЛУ), Информационни и компютърни технологии (ЛУ), ИКТОРДС (ЛУ), Интернет реклама и СМ (СУ)." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(193) "Гражданска журналистика Онлайн реклама Онлайн журналистика Графичен дизайн Информационни технологии" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1153) "Вътрешноуниверситетски проект "Личността в историята" - РД-08-156/9.02. 2018, научен р-л проф. д-р Росица Йорданова. Вътрешноуниверситетски научен проект на Тема: ”ГРАДЪТ: ПАМЕТ И МЕДИИ“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017). Катедра Журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Елка Добрева Проект на КЖМК "КРИМИНАЛНОТО - ФАКТИ И ФИКЦИИ". Договор РД-10-669 - 04.2015 (Вх.№ РД-08-323). Ръководител на проекта: доц. д-р Пламен Шуликов Проект на КЖМК " НОВИ МЕДИИ, АУДИТОРИИ, БИЗНЕСМОДЕЛИ". Договор РД -10-613-04.2014 (Вх.№ РД-08-276) . Ръководител на проекта: доц. д-р Юрий Проданов" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(589) "Технически редактор на научно електронно издание „Литермедия” (litermedia.com), ISSN 2534-8906. Технически отговорник на Лабораторията по приложна лингвистика към ФХН. Поддръжка и обновяване на сайтове на научни издания и инициативи: http://litermedia.com/, http://silc.shu.bg/, http://lyuboslovie.shu.bg/, http://prb.shu.bg/, http://sas.shu.bg/, http://silc.shu.bg/, http://labling.shu.bg/ и http://kbe.shu.bg/." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(433) "Поощрителна награда за успешна научна разработка и достойно представяне на XV Научна конференция за студентско научно творчество от Бургаския свободен университет (БСУ). 26.03.2014 г. Тема на наградения доклад: "Виралната реклама в интернет"." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ас. д-р  Владимир Росенов Василев

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Кабинет: Корпус 1, стая 518

Телефон:

Email: E-mail: vl.vasilev@shu.bg (предпочитан метод за връзка със студенти)

Приемно време: Първа седмица: Вторник, 12:00-14:00 / Втора седмица: Четвъртък, 11:00-13:00

Завършен университет, специалност

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”: Журналистика - бакалавър, PR - магистър, Журналистика - доктор.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Журналист на свободна практика (фрийлансър)

Заемани академични длъжности

асистент - 2017

Придобити научни степени

доктор по журналистика - 2016

Водени лекции и/или упражнения

Репортерство (СУ), Основи на рекламата (СУ), Теория и история на рекламата (СУ), Нови информационни технологии (Л) (ЛУ), Нови медии (СУ), АВИТО (ЛУ), Информационни и компютърни технологии (ЛУ), ИКТОРДС (ЛУ), Интернет реклама и СМ (СУ).

Области на научни интереси

Гражданска журналистика

Онлайн реклама

Онлайн журналистика

Графичен дизайн

Информационни технологии

Участия в международни и национални научни проекти

Вътрешноуниверситетски проект "Личността в историята" - РД-08-156/9.02. 2018, научен р-л проф. д-р Росица Йорданова.

Вътрешноуниверситетски научен проект на Тема: ”ГРАДЪТ: ПАМЕТ И МЕДИИ“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017). Катедра Журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Елка Добрева

Проект на КЖМК "КРИМИНАЛНОТО - ФАКТИ И ФИКЦИИ". Договор РД-10-669 - 04.2015 (Вх.№ РД-08-323). Ръководител на проекта: доц. д-р Пламен Шуликов

Проект на КЖМК " НОВИ МЕДИИ, АУДИТОРИИ, БИЗНЕСМОДЕЛИ". Договор РД -10-613-04.2014 (Вх.№ РД-08-276) . Ръководител на проекта: доц. д-р Юрий Проданов

Организационна дейност

Технически редактор на научно електронно издание „Литермедия” (litermedia.com), ISSN 2534-8906.

Технически отговорник на Лабораторията по приложна лингвистика към ФХН.

Поддръжка и обновяване на сайтове на научни издания и инициативи: http://litermedia.com/, http://silc.shu.bg/, http://lyuboslovie.shu.bg/, http://prb.shu.bg/, http://sas.shu.bg/, http://silc.shu.bg/, http://labling.shu.bg/ и http://kbe.shu.bg/.

Държавни и/или научни награди

Поощрителна награда за успешна научна разработка и достойно представяне на XV Научна конференция за студентско научно творчество от Бургаския свободен университет (БСУ). 26.03.2014 г. Тема на наградения доклад: "Виралната реклама в интернет".

Дисертации

2016г. - Рекламата в света на високите технологии / Advertisement in the High-Tech World - 1

Учебни помагала

2018г. - Нови информационни технологии (христоматия). Съставител: Владимир Василев, Литермедия, ISSN: 2534-8906. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=276 - 7

Статии

2018г. - Василев, В. Знак и реклама в историческа перспектива. – В: Неделчева С. (гл. ред.) сп. Любословие, Тема на броя: Символите, 18, 2018, ISSN 1314-6033, 219-232, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен. - 4

2018г. - Василев, В. Роля на медиите при съхраняването на паметта за отзивите на гражданите. – В: Градът – памет и медии, кн. 8, 2018-11-21, Изд. Фабер – Велико Търново, ISSN 2603-4506 (Print), ISSN 2603-4514 (Online), Авторски колектив – КЖМК, ШУ „Еп. К. Преславски”, Шумен. - 4

2016г. - Василев, В. Аферата "Google AdSense Leak". – В: Криминалното - факти и фикции, В. Търново, 2016, стр. 334-351. ISBN 978-619-00-0512-4 - 4

2016г. - Василев, В. Тенденции при рекламата в областта на електронните спортове и социалните мрежи. – В: Язык в координатах массмедиа. Материалы I Международной научно-практической конференции 6–9 сентября 2016, С. Петербург, 2016, стр. 265-267. ISSN 2312-0274 - 4

2015г. - Василев, В. Рекламните трикове на "Ислямска държава" в интернет. – В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, том II, Бургас, 2015, Научна конференция с международно участие на Бургаски свободен университет, стр. 116-122. - 4

2015г. - Василев, В. Рекламните пародии като източник на трафик в световната мрежа. – В: Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието, том II, Бургас, 2015, Научна конференция с международно участие на Бургаски свободен университет, стр. 123-130. - 4

2015г. - Василев, В. Естествената (нейтив) реклама в онлайн пространството. – В: Конференция за студентско научно творчество – годишник, том XXXI, Бургас, 2015, стр. 186-192. - 4

2014г. - Василев, В. Виралната реклама в интернет. – В: БСУ – Годишник, том XXX, Бургас: БСУ, 2014, стр. 129-135. - 4

2013г. - Василев, В. Рекламните мрежи в интернет. – В: Студентско научно творчество – Годишник на Бургаския свободен университет, том XXVIII, Бургас, 2013, стр. 338-347. - 4

2013г. - Василев, В. Мрежата Onion – подземната част на интернет, която съхранява неудобните тайни на човечеството. – В: Знанието – традиции, иновации, перспективи. том I, Бургас, 2013, Научна конференция с международно участие на Бургаски свободен университет, стр. 124-130. - 4

2013г. - Василев, В. Принудителната анонимност на гражданите при интеракцията им с медиите в световната мрежа. – В: Граждани и медии. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, стр. 165-177. - 4

2012г. - Василев, В. Особености на онлайн рекламата и гражданската журналистика в условията на развити комуникации през XXI век. – В: Масовите комуникации в информационното общество, В. Търново, 2012, стр. 95-120. - 4