Преп. д-р Ирина Пламенова Стоянова-Георгиеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(590) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС „Магистър”, специалност „Английска филология”, Магистърска програма „Езиково обслужване на туризма и бизнеса” - 2010 г. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС "Бакалавър", специалност "Приложна лингвистика (английски език и немски език)" - 2009 г." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(16) "асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(162) "доктор по научна специалност 05.04.20 "Германски езици" (Съвременен английски език) - 13.12.2018 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(111) "Практически английски език Компютърни технологии в превода" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(12) "превод" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(830) "Участие в международен езиков курс по немски език - Технически университет, Дрезден, Германия - 2007 г. Стаж по писмен превод в Български езиков отдел за писмени преводи, Генерална дирекция за писмени преводи, Европейски парламент - 2012 г. Участие в обучение (OPTIMALE training of trainers session) по проект OPTIMALE (Erasmus Network for Professional Translator Training) в рамките на секторна програма Еразъм, Програма за учене през целия живот - 2013 г. Memsource Certified Trainer - 02/06/2017 TRAAD NBU Лятна школа по превод 2017" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1123) "Проект „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.) Проект „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2017 г. - р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. №РД-08-118/ 06.02.2017) Проект “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, № РД 08-153/ 09.02.2018 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(428) "Административен Еразъм координатор в Център за междунаросно сътрудничество и проекти към ШУ "Еп. Константин Преславски" - септември 2008 - август 2016 г. курсов ръководител на студенти от специалност "Английска филология" - септември 2017 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп. д-р  Ирина Пламенова Стоянова-Георгиева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: 054 830365 вътр.145

Email: i.stoyanova-georgieva@shu.bg

Приемно време: I-ва седмица - понеделник 08.00 - 10.00 ч.; II-ра седмица - понеделник 13.00 - 14.00 ч. и четвъртък 13.00 - 14.00 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС „Магистър”, специалност „Английска филология”, Магистърска програма „Езиково обслужване на туризма и бизнеса” - 2010 г.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС "Бакалавър", специалност "Приложна лингвистика (английски език и немски език)" - 2009 г.

Заемани академични длъжности

асистент

Придобити научни степени

доктор по научна специалност 05.04.20 "Германски езици" (Съвременен английски език) - 13.12.2018 г.

Водени лекции и/или упражнения

Практически английски език

Компютърни технологии в превода

Области на научни интереси

превод

Специализации

Участие в международен езиков курс по немски език - Технически университет, Дрезден, Германия - 2007 г.

Стаж по писмен превод в Български езиков отдел за писмени преводи, Генерална дирекция за писмени преводи, Европейски парламент - 2012 г.

Участие в обучение (OPTIMALE training of trainers session) по проект OPTIMALE (Erasmus Network for Professional Translator Training) в рамките на секторна програма Еразъм, Програма за учене през целия живот - 2013 г.

Memsource Certified Trainer - 02/06/2017

TRAAD NBU Лятна школа по превод 2017

Участия в международни и национални научни проекти

Проект „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.)

Проект „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2017 г. - р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. №РД-08-118/ 06.02.2017)

Проект “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, № РД 08-153/ 09.02.2018 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

Организационна дейност

Административен Еразъм координатор в Център за междунаросно сътрудничество и проекти към ШУ "Еп. Константин Преславски" - септември 2008 - август 2016 г.

курсов ръководител на студенти от специалност "Английска филология" - септември 2017 г.

Статии

2018г. - BRIDGING ENGLISH AND BULGARIAN INTENSIFIERS AND ADJECTIVES. In: Todorova et al. (eds.). Trends and Intersections in Media Studies, Linguistics and FLT. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol 4. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia. 2018. 73-87. IF 4.685 (SJIF 2018) - 4

2017г. - Stoyanova-Georgieva, I. “Use of Intensifiers in British and Bulgarian Newspapers Letters to the Editor”. Сп. „Съпоставително езикознание”. кн. 3. 2017. 5-17 с. - 4

2017г. - Stoyanova-Georgieva I. Translation Equivalents in British and Bulgarian Print Media.// „Съвременни тенденции в обучението по английски език“. - In: Todorova et al. (eds.). Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. – Series in Linguistics, Culture and FLT, issue 2. Assenevtsi, 2017. 119-128 с. - 4

2016г. - Stoyanova-Georgieva, I. “Absolutely Modifying Adjectives in British and Bulgarian Newspapers in Comparison with the British National Corpus”. In Todorova et al. (eds.). “Challenges in English Teaching and Research”. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 1. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2016. 57-64. IF: 3.363 (SJIF 2016) - 4