Гл. ас. д-р Вежди Мехмед Хасанабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(401) "ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Турска филология" Икономически университет - Варна, специалност "Икономика и управление на индустрията" ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий, специалност "Счетоводство и контрол"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(101) "главен асистент - 2014 г. хоноруван преподавател - 2006-2013 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(62) "доктор по турска литература - 2014 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(188) "Стара турска литература Нова и най-нова турска литература Османско изкуство Практически турски език" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(283) "Преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Тракийския университет, гр. Одрин, Р. Турция - 2016 г.; Университет "Намък Кемал", гр. Текирдаг, Р. Турция - 2017 г." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(33) "Турска литература" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1658) "Вътрешноуниверситетски проект „Времето на Балканите: език, история, памет” – 2013 г., договор № РД-08-284/ 15.03.2013 г., ръководител на проекта: доц. д-р Венета Янкова Вътрешноуниверситетски проект „Места на всекидневието” – 2014 г., договор № РД-08-279/ 14.03.2014 г., ръководител на проекта: доц. д-р Венета Янкова Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим Проект „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини” - 2016 г., с ръководител проф. д-р Т. Чалъкова Международен симпозиум "По пътя на Евлия Челеби" - 2017 г., ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова Вътрешноуниверситетски проект "Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи,", договор № РД-08-148/09.02.2018 г., ръководител на проекта гл. ас. д-р Вежди Хасан" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Вежди Мехмед Хасан

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Кабинет: Корпус 2, стая 04

Телефон: 054 830365 вътр.142

Email: v.hasan@shu.bg

Приемно време: Първа седмица: сряда 11-13 часа; Втора седмица: четвъртък 15-17 часа3-15 часа

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Турска филология"

Икономически университет - Варна, специалност "Икономика и управление на индустрията"

ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий, специалност "Счетоводство и контрол"

Заемани академични длъжности

главен асистент - 2014 г.

хоноруван преподавател - 2006-2013 г.

Придобити научни степени

доктор по турска литература - 2014 г.

Водени лекции и/или упражнения

Стара турска литература

Нова и най-нова турска литература

Османско изкуство

Практически турски език

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Тракийския университет, гр. Одрин, Р. Турция - 2016 г.; Университет "Намък Кемал", гр. Текирдаг, Р. Турция - 2017 г.

Области на научни интереси

Турска литература

Участия в международни и национални научни проекти

Вътрешноуниверситетски проект „Времето на Балканите: език, история, памет” – 2013 г., договор № РД-08-284/ 15.03.2013 г., ръководител на проекта: доц. д-р Венета Янкова

Вътрешноуниверситетски проект „Места на всекидневието” – 2014 г., договор № РД-08-279/ 14.03.2014 г., ръководител на проекта: доц. д-р Венета Янкова

Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим

Проект „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини” - 2016 г., с ръководител проф. д-р Т. Чалъкова

Международен симпозиум "По пътя на Евлия Челеби" - 2017 г., ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова

Вътрешноуниверситетски проект "Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи,", договор № РД-08-148/09.02.2018 г., ръководител на проекта гл. ас. д-р Вежди Хасан

Статии

2018г. - Персийски митологични образи. – В: „Любословие 2018”, Брой 18, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018, стр. 139-153. - 4

2018г. - Турска суфийска поезия в България. – В: Сборник с доклади от научната конференция с международно участие „По пътя на Евлия Челеби”, 03 - 04 ноември 2017, Шуменски университет, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018, стр. 260-282. - 4

2018г. - Пътешествието на Евлия Челеби в България. – В: Сборник с доклади от научната конференция с международно участие „По пътя на Евлия Челеби”, 03 - 04 ноември 2017, Шуменски университет, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018, стр. 98-114. - 4

2018г. - Турското народно творчество в българските земи. – В: „Туркологични изследвания 2018”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018, стр. 99-117. - 4

2017г. - Свободата на словото и печата в Османската държава. В: Сборник с доклади от Национална научна конференция „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?”, 25 и 26 април 2017 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, с. 248-255. (в съавт. с М. Салим) - 4

2017г. - Особености но старата турска литература през Втория класически период. В: Сборник с доклади от Националната научна конференция на тема: “Образование и наука – за личностно и обществено здраве”, 27-28 октомври 2017, Смолян, с. 70-85. https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1318/ - 4

2017г. - Класически турски поети, родени в Шумен, – В: „Туркологични изследвания 2017", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2017, с. 114-131. - 4

2017г. - CONTRIBUTION OF SULTAN POETS TO DIWAN POETRY. SocioBrains ISSN 2367-5721, , JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTORISSUE 38, OCTOBER 2017, р. 79-86. http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/79_86_Vejdi_Hasan_CONTRIBUTION_OF_SULTAN_POETS_TO_DIWAN_POETRY.pdf - 4

2017г. - Стилът себки хинди в класическата турска литература. – В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по Хуманитарни науки. Т. ХХVIIIA. Университетско издателство "Еп. Константин Преславски" , Шумен, 2017, с. 80-90. - 4

2016г. - Мястото на шехренгизите в класическата турска поезия. – В: Сборник с доклади от ХХIІІ-тите „Епископ - Константинови четения” на тема: „Фрагментирани светове”, Т. 22. УИ на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2016, с. 119-126. Електронно издание http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/epch-22-Fragmentirani-svetove.pdf - 4

2016г. - За виното и любовта в диванската поезия. – В: Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие „Виното – история и вдъхновение”, 25 и 26 април 2016 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, 2016, c. 265-272. (в съавт. с М. Салим) - 4

2015г. - Възхвалата и самовъзхвалата в диванската поезия. – Епископ-Константинови четения, т. 1 “Непознатият съсед”, Т. 21. УИ на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2015, с. 88-98, Електронно издание http://shu.bg/faculties/fhn/izdaniq/ek-cheteniq. - 4

2015г. - Здравето в класическата турска поезия. В: Сборник с доклади от Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве", 21-23 октомври 2015, гр. Одрин, Република Турция, с. 249-256. - 4

2015г. - Образът на любимата в класическата турска поезия . – В: Места на всекидневието на Балканите. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 51-55 - 4

2014г. - Чашата и короната в газелите на Нефи: Пустотата като непроявена същност. В: Сборник с доклади научната конференция "Тюркологията - настояще и бъдеще" (Юбилейна конференция "60 години специалност Тюркология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Университетско издателство "Св. Климент Охридски" София, 2014, 103-113. - 4

2014г. - Образи на времето в диванската поезия. - В: Сб. Времето на Балканите: език, история, памет, Шумен, 2014, с. 127-131. - 4

2012г. - Сатирата в творчеството на поета Юмер Нефи. – В: Сб. Туркологични изследвания", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, 292-307. - 4

2008г. - Метафора в един от газелите на Нефи. Паяжина на смисъла. - В: Годишник на ШУ, ФХН, 2008, с. 197–223. (в съавторство с Татяна Чалъкова) - 4

2006г. - Теми в диванската поезия. - В: сб. материали от международната научна конференция “Mеждуетнически контакти. Интеркултурна комуникация Изток- Запад”, Шумен, 2006, с.197-203. - 4

2006г. - Стил и начин на изразяване на поета Юмер Нефи. - В: сб. материали от международната научна конференция “Mеждуетнически контакти. Интеркултурна комуникация Изток- Запад”, Шумен, 2006, с. 204-211. - 4

2004г. - Състояние на проучванията на живота и творчеството на Юмер Нефи. - В: Сб. материали от научна конференция “Турският език и турската култура в контекста надиалога Изток - Запад” - Шумен, 2004, с. 237-246. - 4

Доклади

2016г. - За виното и любовта в диванската поезия.- Национална научна конференция с международно участие ”Виното - история и вдъхновение”, 25 и 26 април 2016 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов” - Русе (в съавт. с М. Салим) - 5

2015г. - Възхвалата и самовъзхвалата в диванската поезия. – Епископ-Константинови четения, т. 1 “Непознатият съсед”, Шумен, 2015, с. 88-98, - 5

2014г. - Чашата и короната в газелите на Нефи: Пустотата като непроявена същност. – В: Сб. Тюркологията - настояще и бъдеще, 60 години специалност Тюркология в СУ " Св. Климент Охридски", София, 2014, - 5