Гл. ас. д-р Неврие Ахмедова Чуфадарабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(132) "ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Руски език и турски език" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(36) "главен асистент - 2014" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(118) "Доктор по Фолклористика (Турски фолклор) - 2013, БАН - ИЕФЕМ гр.София" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(1072) "Интеркултурна комуникация Увод в теорията на комуникацията Странознание на Турция и бизнес туризъм Етнопсихолингвистични аспекти на туристическия дискурс Практически турски език І част - ЛУ Практически турски език ІІ част - ПУ Практически турски език ІIІ част - ПУ Практически турски език ІV част - ПУ ИД:Интеркултурна комуникация в сферата на туризма ИД: Интеркултулна бизнескомуникация ИД:Културологични аспекти в турския рекламен бизнес ИД: Символи на турската култура ИД: Културологични аспекти в туристическите маршрути на Турция и България ИД:Бизнес етикет (Турски език)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(350) "2015 - преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Тракийски университет, Одрин (Турция) 2017 - преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Университет "Намък Кемал", Тегирдаг (Турция)" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(146) "Фолклор, Интеркултурна комуникация, История на турската култура, Език и култура" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(60) "Тракийски Универсисет - Одрин, 2013" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(2153) "2011: „Туркологични изследвания 2011”, ръководител доц. Хашим Акиф, ШУ “Еп. К. Преславски” 2012:“Туркологични изследвания 2012”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски” 2015: Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител доц. д-р Мийрям Салим " Организационен комитет: проф. д-р Ахмед Гюншен, Тракийски Университет Одрин, проф.Татяна Чалъкова ШУ " Еп. К. Преславски" 2016: Проект „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, с ръководител проф. д-р Т. Чалъкова, договор № РД-08-125/08.02.2016 г, 2017: Юбилейна научна конференция с международно участие на тема "По пътя на Евлия Челеби", (По случай 25 години от създаването на специалността Турска филология в Шуменския университет) с научен ръководител доц. д-р В. Янкова договор № РД-08-79/09. 02. 2017 г. 2018:Тюркологията в образованието - традиции, иновации, перспективи с научен ръководител гл. д-р В. Хасан договор Вх. № РД-08-148/09.02.2018 г. 2019:Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа. № на проекта РД 08-106/1.02.2019 г., с ръководител преп. д-р М. Шукриева" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(49) "Курсов ръководител от 2017 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(87) "Член на Комисията по качество на образованието." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(118) "Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Неврие Ахмедова Чуфадар

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Кабинет: Корпус 2, стая 04

Телефон: +359 54 830365 вътр.143

Email: enes2@abv.bg, n.chufadar@shu.bg

Приемно време: І седмица - понеделник от 8 -10 ч.; ІІ седмица - понеделник от 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Руски език и турски език

Заемани академични длъжности

главен асистент - 2014

Придобити научни степени

Доктор по Фолклористика (Турски фолклор) - 2013, БАН - ИЕФЕМ гр.София

Водени лекции и/или упражнения

Интеркултурна комуникация

Увод в теорията на комуникацията

Странознание на Турция и бизнес туризъм

Етнопсихолингвистични аспекти на туристическия дискурс

Практически турски език І част - ЛУ

Практически турски език ІІ част - ПУ

Практически турски език ІIІ част - ПУ

Практически турски език ІV част - ПУ

ИД:Интеркултурна комуникация в сферата на туризма

ИД: Интеркултулна бизнескомуникация

ИД:Културологични аспекти в турския рекламен бизнес

ИД: Символи на турската култура

ИД: Културологични аспекти в туристическите маршрути на Турция и България

ИД:Бизнес етикет (Турски език)

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

2015 - преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Тракийски университет, Одрин (Турция)

2017 - преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Университет "Намък Кемал", Тегирдаг (Турция)

Области на научни интереси

Фолклор, Интеркултурна комуникация, История на турската култура, Език и култура

Специализации

Тракийски Универсисет - Одрин, 2013

Участия в международни и национални научни проекти

2011: „Туркологични изследвания 2011”, ръководител доц. Хашим Акиф, ШУ “Еп. К. Преславски”

2012:“Туркологични изследвания 2012”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”

2015: Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител доц. д-р Мийрям Салим "

Организационен комитет: проф. д-р Ахмед Гюншен, Тракийски Университет Одрин, проф.Татяна Чалъкова ШУ " Еп. К. Преславски"

2016: Проект „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, с ръководител проф. д-р Т. Чалъкова, договор № РД-08-125/08.02.2016 г,

2017: Юбилейна научна конференция с международно участие на тема "По пътя на Евлия Челеби", (По случай 25 години от създаването на специалността Турска филология в Шуменския университет) с научен ръководител доц. д-р В. Янкова договор № РД-08-79/09. 02. 2017 г.

2018:Тюркологията в образованието - традиции, иновации, перспективи с научен ръководител гл. д-р В. Хасан договор Вх. № РД-08-148/09.02.2018 г.

2019:Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа. № на проекта РД 08-106/1.02.2019 г., с ръководител преп. д-р М. Шукриева

Заемани ръководни позиции

Курсов ръководител от 2017 г.

Организационна дейност

Член на Комисията по качество на образованието.

Членства в научни организации

Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации

Дисертации

2013г. - Митологеми „Съдба” и Смърт” в епоса „Книгата на Деде Коркут”. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2013. - 1

Монографии

2016г. - Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. Сакралните числа в „Книгата на Деде Коркут”, с. 130 - 158 .УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016 (в съавторство с Чалъкова,Т., Янкова, В., Салим, М.,Кязим, Е.,Стоянова, Е.). - 2

2013г. - Митологеми „Съдба” и Смърт” в епоса „Книгата на Деде Коркут”. ISBN 978-954-577-791-2. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2013, с.326. - 2

Учебници

2018г. - Чуфадар, Н. 2018: Ulkebilgisi. Turkiyenin Fiziki Cografyasi. Kultur ve Turizmi. Universite Yayinlari “Piskopos Konstantin Preslavski”. Shumen 2018 ( s. 245) ISBN 978-619-201-242-7 - 6

Студии

2019г. - Чуфадар, Н. 2019: Gizli Chichek dilinin Turk Halk Kulturunde Iletishimsel Ozellikleri (Sayularun, Renklerin ve Chicheklerin Anlamlaru) (Комуникативни характеристики на тайния език на цветята в турската народна култура (значение на числата, цветовете и цветята) (Study) s. 130-176. – В: Тюркологията в образованието-традиции, иновации, перспективи. Сборник с доклади от международен научно-преподавателски семинар на тема "Тюркологията-традиции и иновации" проведен в Университет Къркларели, Турцияна 01 ноември 2018 г. Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2019. ISBN978-619-201-317-2 - 3

2018г. - Чуфадар, Н. 2018: Trickster: The shadow of Koroglu’s ego (Helpers and magic attributes of Koroglu-hors, sword and saz) (Study) SocioBrains - international scientific refereed online journal ISSUE 50,Octomber 2018 (10-35). Journal homepage:www.sociobrains.com. Impact faktor and Indexing. ISSN 2367-5721 - 3

Статии

2019г. - Чуфадар, Н. 2018: Sacral communications of epic of Korogli/Gorogli (Hero-Peri, Hero-Wild, Hero-Saint Ali) in the Azerbaijani, Turkmen and Uzbek version. SocioBrains - international scientific refereed online journal ISSUE 52, Dekember 2018 (117-129). Journal homepage:www.sociobrains.com. Impact faktor and Indexing. ISSN 2367-5721 - 4

2019г. - Чуфадар, Н. 2019: The image of the horse in the Koroglu Epik. SocioBrains - international scientific refereed online journal ISSUE 56, April 2019 (36-46). Journal homepage:www.sociobrains.com. Impact faktor and Indexing. ISSN 2367-5721 - 4

2019г. - Чуфадар, Н. 2019: Koroglu Destanu nda Atun Mitolojik Gostergeleri ((Митологични индикатори на коня в епоса Кьороглу) s. 215-226 - B: RumeliDE Dil ve Edebiyat Arashturmalaru Dergisi 2019, (O5) ( A g u s t o s ) http://www.rumelide.com/, DOI: 10.29000/rumelide.606128. ORCID ID: 0000-0002-9734-7435 - 4

2018г. - Чуфадар, Н. 2018: Bulgaristanun Kuzyedogu Bolgesinde Koroglu Halk Anlatmalaru (Народни разкази за Кьороглу в североизточния район на България) // Сборник „По пътя на Евлия Челеби”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, стр. 313-323. ISBN 978-619-201-245-8 - 4

2018г. - Чуфадар, Н. 2018: Трикстер:сянката на аза на Кьороглу //Сборник „Туркологични изследвания 2018. Катерина Венедикова-лъч на османистичната наука в България.”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, стр. 118-136. ISSN 1314-989X - 4

2017г. - Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е ? Международна научна конференция, 25-26 април, гр. Русе, 2017 г. Сборник доклади от Международна научнаконференция - В: Свободата на жената в огузкото общество. Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе. 256-264. - 4

2017г. - About the original and the name of the mythical hero Koroglu.SOCIOBRAINS – international scientific Refereed online journal ISSN: 2367-5721 . ISSUE 38, OCTOBER 2017. (За произхода и името на митичния герой Кьороглу). Реферирано електронно списание,брой 38, м. октомври. - 4

2017г. - Koroglu Chalushmalarunun Dyunyu, Bugyunyu, Yarunu Uluslararasu Chalushtayu. Международна конференция "Изследвания за Кьороглу, вчера, днес и утре" Университет Абант Изет Байсал, гр. Болу, Турция. 15-16 септември 2017, с. 537 - 4

2016г. - Митологичният образ на Демир Баба (Опит за интерпретация на антропонима Демир Баба). SOCIOBRAINS – international scientific Refereed online journal ISSN: 2367-5721 Реферирано електронно списание: Социобраинс, бр. 24, м.08. 2016, с.112-118(в съавторство с Ибрахим, А.) - 4

2016г. - Kултурната ценност на произведенията на турската народна култура при детското възпитание. SOCIOBRAINS – international scientific Refereed online journal ISSN: 2367-5721 . Реферирано електронно списание: Социобраинс, бр. 25, м.09, 2016, с.61-73. - 4

2016г. - Cocuk ve Genclik Edebiyat?nda Bar?sh Kulturu/ Peace Culture in Child and Youth Literature: –В: Turk Halk Kulturu Urunlerinin Cocuk Egitiminde Kulturel Degeri, Trakya Universitesi Yay?n No: 171 ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) 978-975-374-192-7 (1.c) 978-975-374-193-4 (2.c), s.1009-1016 http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf - 4

2015г. - Mythologemes and Personifications of the Fate. The Attempt for Interpretation of the Anthroponomy “Korkut” 2. Mythologemes and Personifications of the Fate (Митологеми и персонификации на съдба): The Attempt for Interpretation of the Anthroponomy “Korkut” SOCIOBRAINS – international scientific Refereed online journal ISS 2367-5721 ISSU 7 march 2015 69-74 - 4

2015г. - Лечебната сила на природните елементи: дърво, вода и камък. Годишник на Шуменския Университет „Епископ КонстантинПреславски”. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. 2015 г. том XXVI А . 2015, стр. 223-235. - 4

2015г. - Непознатият-познат съсед: турската жена в историята на турската култура и литература. Епископ-Константинови Четения. „Непознатият съсед” Т. 21. УИ на ШУ „Еп. Константин Преславски”. Шумен 2015, стр. 73-87. Електронно издание http://shu.bg/faculties/fhn/izdaniq/ek-cheteniq. - 4

2015г. - Agach, Su ve Tash Gibi Doga Birimlerin Sagalt?m Gyucyu. Uluslararas? Syoz, Sanat, Sagl?k Sempozyumu 21-23 Ekim, 2015 Trakya Universitesi Edirne. Електронно издание на Тракийски Университет гр. Одрин, Турция. Международна конференция,Слово, изкуство и здраве : http://bys.trakya.edu.tr/file/open/89591739, стр. 431- 436 - 4

2014г. - Числата в епоса „Книгата на Деде Коркут”. Електронно издание. Епископ - Константинови четения. Контакти и Конфликти Т 20, Шумен, 2014. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” - 4

2013г. - Моделът на света при огузите и пространствено – времевата структура на епоса „Книгата на Деде Коркут”. Електронно издание с формат интерактивен *.pdf на Факултета по Хуманитарни науки. Епископ Константинови четения: “Памет и Спомен” 2013, 317-322, Т. ХIX: http://shu.bg/faculties/fhn/izdaniq/ek-cheteniq. - 4

2013г. - Сънят на Салур Казан и другите сънища в Книгата на Деде Коркут. – В: Туркологични изследвания 2013.Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2013, 60-73.(в съавторство с Т. Чалъкова) - 4

2013г. - Цветовете в митологичното знание за съдбата и смъртта в епоса Книгата на Деде Коркут. – В: Туркологични изследвания 2013.Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2013, 115-131. - 4

2013г. - Цветовете в митологичното знание за съдбата и смъртта в епоса Книгата на Деде Коркут. – В: Туркологични изследвания 2013.Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2013, 115-131 туркологични изследвания - ResearchGate https://www.researchgate.net/.../54398df10cf204cab1d9673f.pdf - 4

2011г. - Традиции и обичаи в турската народна култура в село Копрец, Търговищка област. – В: Турският фолклор в България. Съставител: Хашим Акиф. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011,32-51. - 4

2011г. - Митологично мислене и митологема като единица знание. – В: Епископ-Константинови четения – 2011: 20.05.11 “Vivat academia” , Т. XVII., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2011, 137-148. - 4

2011г. - Конят и неговите функции в епоса Китаб-и Деде Коркут. – В: Епископ Константинови четения, Том 16, Университетско издателство, „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2011, 168-174.(в съавторство с Т.Чалъкова) - 4

2011г. - Малката смърт на бейовете в Книгата на Деде Коркут. – В: Годишник на Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски”, Факултет по Хуманитарни Науки. Т.XXII A. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен 2011 г. 195-203. - 4

2011г. - T?rgoviste ili Gunekoy Turk Halk Kulturunun Baz? Gelenek Ve Gorenekleri. - В: Bulgaristan Turk Halkbilimi. Derleyen: Hasim Akif. V. T?rnovo. Faber Yay? nevi 2011, 26-41. - 4

2010г. - Митологеми и персонификации на съдба (опит за интерпретация на антропонима „Коркут”. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Факултет по Хуманитарни Науки. Т. ХХI A. Университетско издателство „Еп. Константин Преславски” . Шумен, 2010, 100-120. - 4

2010г. - T?rgoviste ili Gunekoy turk halk kulturunun baz? gelenek ve gorenekleri. Uc Ayl?k Haber, Arast?rma ve Yorum Dergisi: HOSGORU. Say?: 30, Y?l:8, Nisan-May?s-Haziran 2010, Bask?: Poligraf - ET – Razgrad Yay?nevi Matbaas?. (сп. „Хошгьорю”, брой 30 април-май-юни-издание на Полиграф - ЕТ „Пулс-Х. Кьосев”, Разград) - 4

2010г. - Mythologemes and Personifications of the Fate : The Attempt for Interpretation of the Anthroponomy Korkut In: Multikultarizm in Education. ULUSLARAS? Sempozyumu Bildiri Ozetleri Kitab?- (10 Haziran, 2009), Isparta, Turkiye, 2010, 35-43. - 4

2009г. - Кут и Кадер – Жизнената сила и Предопределението. – В: Епископ – Константинови четения. Професии и професионалисти, Том 14, Университетско издателство, „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2009, 275-287. - 4

2009г. - Kader Tasavvurlar? ve Teizim ve islam?da Kad?n?n Rolu. (Представите за съдба и ролята на жената в тенгризма и исляма). – В: Uluslararas? 5.Balkan Egitim ve Bilim Kongresi. The 5th International Balkan Education and Science Congress. (Пета Балканска Международна Конференция за образование и наука). Тракийски Университет гр. Одрин, Турция, 01 – 03.10.09 г. Том 2, 2009, 261-263. - 4

2009г. - Dede Korkut Kitab?nda Korkut Ata?n?n Kimligi Ve Bu Eserin Degeri. – В: Турският език и балканското културно взаимодействие. Юбилейна международна конференция на катедра Турски език и литература (04-08 2008). Издателство Фабер. В.Търново, 2009, 335-347. - 4

Доклади

2018г. - Доклад: Bulgaristanda Turk Halk Bilim Chalishmalari- Geledshek Neslin Egitim ve Kultur Temeli. XVIII Turkish Congress of History . October 1-5, Ankara, 2018. - 5

2018г. - Доклад: Eski Cuma (Turgovishte) Yoresi Cheyiz Urunlerinde - Suslemelerin Sozsuz Iletishimsel Anlamu ve Degeri (Невербалното комуникативно значение и ценност на декорациите в продуктите за зестра в област Търговище). Mеждународна конференция „Примерът за България” , 27.09.- 01.10. 2018 Истанбул, Турция. - 5

2018г. - Доклад: Gizli Chichek Dilinin Turk Halk Kulturunde Iletishimsel OzellIklerI. (съавтор Ферди Руменов - студент). ”Комуникативни особености на тайния език на цветята в турската народна култура”, Международен семинар, Университет Намък Кемал, гр. Къркларели, Турция. - 5

2017г. - Bulgaristan un Kuzyedogu Bolgesinde Koroglu Halk Anlatmalaru. Научна конференция с международно участие " По пътя на Евлия Челеби" (03 – 05 ноември 2017), Шумен. - 5

2017г. - Доклад: Koroglu Chalushmalarunun Dyunyu, Bugyunyu, Yarunu Uluslararasu Chalushtayu. Международна конференция "Изследвания за Кьороглу, вчера, днес и утре" Университет Абант Изет Байсал, гр. Болу, Турция. 15-16 септември 2017. - 5

2017г. - Доклад: Свободата на жената в огузкото общество.Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е ? Международна научна конференция, 25-26 април, гр. Русе, 2017 г. Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе. - 5

2016г. - Доклад: Kултурната ценност на произведенията на турската народна култура при детското възпитание. Епископ Константинови Четения, Шумен, 2016 г. - 5

2015г. - Доклад: Непознатият-познат съсед: турската жена в историята на турската култура и литература. Епископ-Константинови Четения. „Непознатият съсед” , Шумен 2015. - 5

2015г. - Доклад: Agach, Su ve Tash Gibi Doga Birimlerin Sagalt?m Gyucyu. Uluslararas? Syoz, Sanat, Sagl?k Sempozyumu 21-23 Ekim, 2015 / Trakya Universitesi, Edirne.Международна конференция "Слово, изкуство, здраве. - 5

2014г. - Доклад: Числата в епоса „Книгата на Деде Коркут”. Епископ - Константинови четения. Контакти и Конфликти Т , Шумен, 2014. - 5

2013г. - Доклад: Моделът на света при огузите и пространствено – времевата структура на епоса „Книгата на Деде Коркут”. Епископ Константинови четения: “Памет и Спомен”, Шумен, 2013. - 5

2011г. - Доклад: Конят и неговите функции в епоса Китаб-и Деде Коркут. Епископ Константинови Четения. Шумен, 2011. - 5

2011г. - Доклад: Митологично мислене и митологема като единица знание. Епископ-Константинови четения – 20.05.2011 “Vivat academia” , Т. XVII., Шумен, 2011. - 5

2010г. - Вода, Дърво и Камък – свързващи структурни елементи в модела на света при древните тюрки. Сборник научни доклади. – В: Сборник с доклади от научната конференция на докторантите от Шуменския университет 30 октомври 2009 г. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2010, 50-59. - 5

2009г. - Доклад: Кут и Кадер – Жизнената сила и Предопределението. Епископ – Константинови четения. Професии и професионалисти, Шумен, 2009. - 5

Цитирания

2018г. - Чуфадар 2013: Чуфадар, Н. Митологеми „Съдба” и „Смърт” в Книгата на Деде Коркут. Университетско издателство на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013. Цитирано в: Хасан, В. „Bulgaristan Topraklarunda Yetishen Ashuklar”, с. 101. Сборник Туркологични изследвания 2018. Катерина Венедикова-лъч на османистичната наука в България. Шумен, 2018. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. - 11

2017г. - Чуфадар, Н. Непознатият-познат съсед: турската жена в историята на турската култура и литература. Епископ-Константинови Четения. „Непознатият съсед” Т. 21. Университетско издателство ШУ „Еп. Константин Преславски”. Шумен 2015, стр. 73-87. Цитирано в: Хасан, В. CONTRIBUTION OF SULTAN POETS TO DIWAN POETRY SOCIOBRAINS: SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR ISSUE 38, OCTOBER 2017, стр. 85. - 11

2017г. - Чуфадар, Н. Непознатият-познат съсед: турската жена в историята на турската култура и литература. Епископ-Константинови Четения. „Непознатият съсед” Т. 21. Университетско издателство ШУ „Еп. Константин Преславски”. Шумен 2015, стр. 73-87. Цитирано в: Хасан, В. Особености но старата турска литература през Втория класически период. В: Сборник с доклади от Националната научна конференция на тема: “Образование и наука – за личностно и обществено здраве”, 27-28 октомври 2017, Смолян, стр. 80 - 11

2017г. - Чуфадар, Н. Непознатият-познат съсед: турската жена в историята на турската култура и литература. Епископ-Константинови Четения. „Непознатият съсед” Т. 21. Университетско издателство ШУ „Еп. Константин Преславски”. Шумен 2015, стр. 73-87. Цитирано в: Хасан, В. Мирем, С. Свободата на словото и печата. Сборник доклади от Международна научна конференция, 25-26 април, гр. Русе, 2017 г. Регионална библиотека Любен Каравелов международна научна конференция, 25-26 април, гр. Русе, 2017 г. стр. 252. - 11

2016г. - Чуфадар, Н. Митологеми на съдба и смърт в Епоса книгата на Деде Коркут. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013, 326 стр. Цитирано в: Чалъкова, Т. Янкова, В., Салим, М., Кязимова, Е. Стоянова, Е. Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, стр. 34 - 11

2016г. - Чуфадар, Н. Малката смърт на бейовете в Книгата на Деде Коркут. – В: Годишник на Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски”, Факултет по Хуманитарни Науки. Т.XXII A. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен 2011 г. 195-203. Цитирано в: Чалъкова, Т. Янкова, В., Салим, М., Кязимова, Е. Стоянова, Е. Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, стр. 145 - 11

2016г. - Чуфадар, Н. Традиции и обичаи в турската народна култура в село Копрец, Търговищка област. – В: Турският фолклор в България. Съставител: Хашим Акиф. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011,32-51. Цитирано в: Чалъкова, Т. Янкова, В., Салим, М., Кязимова, Е. Стоянова, Е. Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, стр. 150 - 11

2016г. - Чуфадар, Н. Числата в епоса „Книгата на Деде Коркут”. Епископ Константинови четения „Контакти и конфликти”, Брой 20, Т. XX. 2014, Издателство ШУ Еп. Константин Преславски. Електронно издание стр. 268-277 Цитирано в: Чалъкова, Т. Янкова, В., Салим, М., Кязимова, Е. Стоянова, Е. Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, стр. 158 - 11

2014г. - Чуфадар, Н. Конят и неговите функции в епоса Китаб-и Деде Коркут. – В: Епископ Константинови четения, Том 16, Университетско издателство, „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2011, с.168-174. Цитирано в: Чалъкова, Т. Понимание: звук, слово, текст между преданием и языком. - УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, стр. 179 - 11

2014г. - Чуфадар, Н. Малката смърт на бейовете в Книгата на Деде Коркут. – В: Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Факултет по Хуманитарни Науки. Т.XXII A. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен 2011 г. 195-203. Цитирано в: Чалъкова, Т. Понимание: звук, слово, текст между преданием и языком. - УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, стр. 186. - 11

2014г. - Чуфадар, Н. Личността на Коркут Ата в Книгата на Деде Коркут.– В: Турският език и балканското културно взаимодействие. Юбилейна международна конференция на катедра „Турски език и литература” 04-08 2008. Издателство Фабер. В.Търново, 2009, 335-347. Цитирано в: Чалъкова, Т. Понимание: звук, слово, текст между преданием и языком. - УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, стр. 186 - 11