Хон. гл. ас. Владимир Николов Тулешковабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(261) "Завършва Руска филология (1981) в КГПИ „ М. Горки ” – Киев, преквалификация Френски език във ВПИ „Епископ Константин Преславски” – Шумен (1994)" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(406) "Педагогически съветник и учител по френски и руски език в ПГСС - гр. В. Преслав ( 2009 - 2011 ) Старши преподавател по руски и френски език - ( 1994 -2007 ), Военно училище, Шумен Преподавател по руски език - ( 1981- 1994 ), Военно училище, Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(645) "Преподавател по руски език ( 1981 - 1994 ), Военно училище, Шумен Старши преподавател ( 1994 - 2007 ), Военно училище, Шумен Хоноруван асистент по руски език в ШУ „Епископ Константин Преславски” (септември 2012 - февруари 2013 ) Асистент в ШУ ( март 2013 - октомври 2013 ) Гл. асистент в ШУ ( ноември 2013 - април 2014 ) Хоноруван асистент по руски език ( май 2014 - до настоящия момент )" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(135) "Практически руски език Руски език като втори чужд език Бизнес руски език" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(199) "Методика на чуждоезиковото обучение Социолингвистика Психолингвистика Интензивно чуждоезиково обучение" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(431) "Март-април 1989 - 2 - месечен курс по съвременен руски език в ГИРЯ " А. С. Пушкин ", Москва Август 1999 - 1 - месечен курс по специализиран френски език в гр. Рошфор, Франция Август 2002 - 1 - месечен курс по съвременен френски език в гр. Рошфор, Франция" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(62) "Дружество на русистите в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. гл. ас.  Владимир Николов Тулешков

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 02

Телефон: 0884324145

Email: tuleshkovvn@abv.bg

Приемно време: І седм. и ІІ седм.- вторник 12-14 ч.

Завършен университет, специалност

Завършва Руска филология (1981) в КГПИ „ М. Горки ” – Киев, преквалификация Френски език във ВПИ „Епископ Константин Преславски” – Шумен (1994)

Месторабота преди постъпване в ШУ

Педагогически съветник и учител по френски и руски език в ПГСС - гр. В. Преслав ( 2009 - 2011 )

Старши преподавател по руски и френски език - ( 1994 -2007 ), Военно училище, Шумен

Преподавател по руски език - ( 1981- 1994 ), Военно училище, Шумен

Заемани академични длъжности

Преподавател по руски език ( 1981 - 1994 ), Военно училище, Шумен

Старши преподавател ( 1994 - 2007 ), Военно училище, Шумен

Хоноруван асистент по руски език в ШУ „Епископ Константин Преславски” (септември 2012 - февруари 2013 )

Асистент в ШУ ( март 2013 - октомври 2013 )

Гл. асистент в ШУ ( ноември 2013 - април 2014 )

Хоноруван асистент по руски език ( май 2014 - до настоящия момент )

Водени лекции и/или упражнения

Практически руски език

Руски език като втори чужд език

Бизнес руски език

Области на научни интереси

Методика на чуждоезиковото обучение

Социолингвистика

Психолингвистика

Интензивно чуждоезиково обучение

Специализации

Март-април 1989 - 2 - месечен курс по съвременен руски език в ГИРЯ " А. С. Пушкин ", Москва

Август 1999 - 1 - месечен курс по специализиран френски език в гр. Рошфор, Франция

Август 2002 - 1 - месечен курс по съвременен френски език в гр. Рошфор, Франция

Членства в научни организации

Дружество на русистите в България

Доклади

2006г. - Логическите конектори в обучението по френски език.// Сборник трудове на НС на НВУ„ В. Левски“. Велико Търново, 2006 - 5

2006г. - Игровата доминанта на занятията по чужд език. // Сборник трудове на НС на НВУ„ В.Левски “. Велико Търново, 2006 - 5

1998г. - Каузаторы демотивации приобретения лингвистической компетенции у студентов инженерных специальностей.// Сборник трудове МАПРЯЛ/98. Велико Търново, 1999.( в съавт. със С. Григорова) - 5

1996г. - Определение коммуникативных задач для чтения текстов по специальности.// Сборник трудове на НС на ВВОУ „Васил Левски”. Велико Търново, 1996.( в съавт. със С. Григорова ) - 5

1995г. - Об использовании знания общей и специальной номинации в обучении терминологической лексике. // Сборник трудове на НС на ВВУАПВО„ П. Волов “. Шумен, 1995. - 5

1995г. - Проблемы структурирования и компрессии учебного текста. // Сборник трудове на НС на ВВУАПВО„ П. Волов “. Шумен, 1995. ( в съавт. със С. Григорова, Л.Бербенкова ) - 5

1995г. - Към типологията на фразеологизми във френския език с общ денотат на животно. // Сборник трудове на НС на ВВУАПВО„ П. Волов “. Шумен, 1995. ( в съавт. с Л.Бербенкова ) - 5

1995г. - Кодекс речевого поведения.// Сборник трудове на НС на ВВУАПВО„ П. Волов “. Шумен, 1995. ( в съавт. с Д. Бойчева ). - 5

1995г. - Рекламата като средство за даване на речеви образци в чуждоезиковото обучение. // Сборник трудове на НС на ВВУАПВО„ П. Волов “. Шумен, 1995. ( в съавт. със С. Григорова, Л.Бербенкова ) - 5

1994г. - . О мотивации производных слов при обучении языку специальности.// Сборник трудове на НС на ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров”. Варна, 1994. ( в съавт. със С. Григорова, С. Казакова, Л.Бербенкова ) - 5

1994г. - Совершенствование умений употребления конструкций квалификации и классификации в русском языке.// Сборник с доклади на Шестата научно-техническа конференция с международно участие. София, 1994 ( в съавт. със С. Григорова, С. Казакова, ) - 5

1994г. - Урок русского языка – что это такое. // Тезисы докладов Шестого международного симпозиума МАПРЯЛ`94. Велико Търново, 1994. ( в съавт. със С. Григорова, С. Казакова, ) - 5

1993г. - Актуализация обучения переводу на занятиях по русскому языку на базе типовых заданий.// Сборник трудове на Юбилейна научна сесия на ВВОВУ„ В. Левски “.Велико Търново, 1993.( в съавт. със С. Григорова, С. Казакова, ). - 5

1993г. - За използване на упражнения за превод в занятията по специализирана лексика.// Сборник трудове на Юбилейна научна сесия на ВВОВУ„ В. Левски “.Велико Търново, 1993.( в съавт. със С. Григорова, С. Казакова, ). - 5

1993г. - Теоретическа и емпирическа концепция за учебника по чужд език. // Сборник трудове на Юбилейна научна сесия на ВВОВУ„ В. Левски “.Велико Търново, 1993.( в съавт. със С. Григорова, С. Казакова, ). - 5

1988г. - .Опыт составления учебника с коммуникативной направленностью для всех профилей ВНВАУ.// Тезисы докладов и сообщений IV Национальной коференции по русскому языку. Бургас, 1988.( в съавт. със С. Григорова ) - 5

1988г. - Методические приемы, подсказанные языком бессознательного. // Сборник трудове на Юбилейна НС на ВВОВУ„ В. Левски “ с международно участие. В. Търново, 1988.( в съавт. със С. Григорова ) - 5

онлайн ресурси по руски език
Списък на ел. адреси на сайтове, предлагащи различни материали: тестове, книги, програми и разнообразни упражнения за самоподготовка или усъвършенствуване на уменията за свободно владеене на руски език.