Хон. доц. д-р Йорданка Златева Бибинаабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(60) "СУ "Климент Охридски", туркология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(97) "Институт за Балканистика с Център по Тракология,Б А Н" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(122) "Научен сътрудник ІІ ст Научен сътрудник І ст. Ст.н.с. ІІ ст. / Доцент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(23) "Магистър Д-р" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1414) "ШУ "Епископ К. Преславски" Увод в турското литературознание (ШУ "Епископ К. Преславски") - преди 2010 Стара турска литература (ШУ "Епископ К. Преславски", НБУ) Нова и съвременна турска литература (ШУ "Епископ К. Преславски", ЮЗУ "Н. Рилски") Теория на превода (ШУ "Епископ К. Преславски") Докторантско училище, БАН: http://edu.bas.bg/doctorant_school/spec_courses/8_histcul/histcul.html Културни политики и образователни реформи в съвременна Турция (Cultural policies and educational reforms in Modern Turkey) Съвременна турска литература (20-21 в.); Contemporary Turkish Literature (20th –early 21st centuries) Българо-турски политико-дипломатически и икономически отношения ХХ в.- началото на ХХІ в. (Bulgarian-Turkish political, diplomatic and economic relations in 20th century and the beginning of 21st century) ЮЗУ История на турската култура (ЮЗУ "Н. Рилски") - до 2010 История на турското изкуство (ЮЗУ "Н. Рилски") - до 2010" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(403) "Публични лекции в Истанбулския Университет и в Университета "Атълъм", Анкара, 2013 г. Публични лекции в университета "Догуш", Истанбул, Турция, 2011 г. Публични лекции в Тракийския Университет, гр. Одрин (лекторски панел) - 2002 г." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(801) "Турска литература и култура, европеизация на турската култура, балкански идентичности, сравнително литературознание, преводна рецепция на турската литература, литературни и културни взаимодействия, културни реформи и културни революции в Турция, глобализация и култура, културни и образователни реформи в Турция, българо-турски отношения ХХ век, Турция в системата на съвременните международни отношения, Турция и Русия на Балканите." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(172) "1991-1992 г. - стипендия Фулбрайт, изследовател в Университета Медисън, Департамент по История, САЩ" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(2318) "Международни проекти: 1. Йорданка Бибина, научен ръководител на българо-руски проект с Институт Востоковедения, РАН, на тема:”България, Русия и Турция на Балканите, 19-21 в.”, 2011-2014. 2. Йорданка Бибина, научен ръководител на международен младежки проект “Младежта на Балканите – Отворени сцени”, по европейската Програма “Младежта в действие”, 20-28 юни, гр. Каварна, с участието на младежки групи от България, Румъния, Гърция, Турция и Кипър. (за проекта вж.: www.balkanic. bg; http://zaman.bg/bg/mladezhta-na-balkanite-v-otvoreni-stseni/ Национални: 1. Йорданка Бибина, ръководител на национален научен проект “Глобализация и култура: Образователин и културни политики на Балканите”, 2011-2014 г. , ИБЦТ, БАН (с участие на колеги от Университета "Фредерик", Кипър). (вж. сайта на ИБЦТ : http://balkanstudies.bg/index.php/bg/nauchna-deinost/nauchni-proekti.html) 2. Йорданка Бибина, участник в национален проект “Балканите между Изтока и Запада – Културни и цивилизационни взаимодействия”, 2011-2014 .с научен ръководител доц. Д-р Антоанета Балчева, ИБЦТ, БАН. (вж. сайта на ИБЦТ: http://balkanstudies.bg/index.php/bg/nauchna-deinost/nauchni-proekti.html) Университетски проекти - ШУ "Епископ К. Преславски": 1. Йорданка Бибина, участник в проекта на Катедрата по турски език и литература, ШУ, „ВРЕМЕТО НА БАЛКАНИТЕ: ЕЗИК, ИСТОРИЯ, ПАМЕТ”, със статия: Времето в поезията на Ахмед Хамди Танпънар." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(635) "Ръководител Секция "Културна история на балканските народи" в Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ), БАН, от 2010 досега. Заместник-научен секретар на НС в Института за балканистика, БАН. Член на НС на ИБЦТ, БАН, от 2010 досега. Член на Общото събрание на БАН от 2012 досега. Член на Комисията за Международно сътрудничество към ОС на БАН." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(1964) "Организатор на конференции, кръгли маси и семинари през 2013 г.: 1. Конференция с международно участие: Константинопол 1453: промяната на световете? – София, 7 – 8 юни 2013. Йорданка Бибина, доклад на тема: “Двата свята”: Литературни интерпретации (Беязът Акман, Ахмед Юмит, Орхан Памук). 2. Кръгла маса с международно участие на Секция «Културна история на балканските народи», на тема: «Сладко и пикантно: Пътуване в света на балканския вкус», София, ИБЦТ, 5-6 юни 2013.(вж.: http://balkanstudies.bg/index.php/bg/nauchna-deinost/conferencii.html) 3. Международна Конференция на тема: Регионални проблеми и сътрудничество: Русия, България и Турция на Балканите, в Черноморския и Кавказкия Регион, София, 11-12 септември, 2013, ИБЦТ.(вж.: http://bulgarski.pogled.info/news/48409/Rusiya-Balgariya-i-Turtsiya-na-Balkanite-v-CHernomorskiya-i-Kavkazkiya-region) 4. Първи Студентски Семинар: “В света на турската литература”, 15 - 16 април 2013. Регионална Библиотека “Ст. Чилингиров”, Шумен.(вж.: http://www.academosbg.com/?page=news&item=45) 5. Втори студентски семинар по стара турска литература: “Откак ме озари любов”, 18 октомври 2013 г., Регионална Библиотека “Ст. Чилингиров”, Шумен. (вж.: http://www.academosbg.com/?page=news&item=45)" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(493) "Асоциация на Фулбрайтерите в България. Дружество за изучаване на ХVІІІ в., България. Асоциация за исторически изследвания "КЛИО". Академичен Кръг за сравнително литературознание (АКСЛИТ). Сдружение "Балкански културен институт", учредител и председател от 2011 г. досега." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. доц. д-р  Йорданка Златева Бибина

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Кабинет: Корпус ІІ, стая 04

Телефон: 0899 677 101

Email: yorybibina@gmail.com

Приемно време:

Завършен университет, специалност

СУ "Климент Охридски", туркология

Месторабота преди постъпване в ШУ

Институт за Балканистика с Център по Тракология,Б А Н

Заемани академични длъжности

Научен сътрудник ІІ ст

Научен сътрудник І ст.

Ст.н.с. ІІ ст. / Доцент

Придобити научни степени

Магистър

Д-р

Водени лекции и/или упражнения

ШУ "Епископ К. Преславски"

Увод в турското литературознание (ШУ "Епископ К. Преславски") - преди 2010

Стара турска литература (ШУ "Епископ К. Преславски", НБУ)

Нова и съвременна турска литература (ШУ "Епископ К. Преславски", ЮЗУ "Н. Рилски")

Теория на превода (ШУ "Епископ К. Преславски")

Докторантско училище, БАН: http://edu.bas.bg/doctorant_school/spec_courses/8_histcul/histcul.html

Културни политики и образователни реформи в съвременна Турция (Cultural policies and educational reforms in Modern Turkey)

Съвременна турска литература (20-21 в.); Contemporary Turkish Literature (20th –early 21st centuries)

Българо-турски политико-дипломатически и икономически отношения ХХ в.- началото на ХХІ в. (Bulgarian-Turkish political, diplomatic and economic relations in 20th century and the beginning of 21st century)

ЮЗУ

История на турската култура (ЮЗУ "Н. Рилски") - до 2010

История на турското изкуство (ЮЗУ "Н. Рилски") - до 2010

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Публични лекции в Истанбулския Университет и в Университета "Атълъм", Анкара, 2013 г.

Публични лекции в университета "Догуш", Истанбул, Турция, 2011 г.

Публични лекции в Тракийския Университет, гр. Одрин (лекторски панел) - 2002 г.

Области на научни интереси

Турска литература и култура, европеизация на турската култура, балкански идентичности, сравнително литературознание, преводна рецепция на турската литература, литературни и културни взаимодействия, културни реформи и културни революции в Турция, глобализация и култура, културни и образователни реформи в Турция, българо-турски отношения ХХ век, Турция в системата на съвременните международни отношения, Турция и Русия на Балканите.

Специализации

1991-1992 г. - стипендия Фулбрайт, изследовател в Университета Медисън, Департамент по История, САЩ

Участия в международни и национални научни проекти

Международни проекти:

1. Йорданка Бибина, научен ръководител на българо-руски проект с Институт Востоковедения, РАН, на тема:”България, Русия и Турция на Балканите, 19-21 в.”, 2011-2014.

2. Йорданка Бибина, научен ръководител на международен младежки проект “Младежта на Балканите – Отворени сцени”, по европейската Програма “Младежта в действие”, 20-28 юни, гр. Каварна, с участието на младежки групи от България, Румъния, Гърция, Турция и Кипър. (за проекта вж.: www.balkanic. bg; http://zaman.bg/bg/mladezhta-na-balkanite-v-otvoreni-stseni/

Национални:

1. Йорданка Бибина, ръководител на национален научен проект “Глобализация и култура: Образователин и културни политики на Балканите”, 2011-2014 г. , ИБЦТ, БАН (с участие на колеги от Университета "Фредерик", Кипър). (вж. сайта на ИБЦТ : http://balkanstudies.bg/index.php/bg/nauchna-deinost/nauchni-proekti.html)

2. Йорданка Бибина, участник в национален проект “Балканите между Изтока и Запада – Културни и цивилизационни взаимодействия”, 2011-2014 .с научен ръководител доц. Д-р Антоанета Балчева, ИБЦТ, БАН.

(вж. сайта на ИБЦТ: http://balkanstudies.bg/index.php/bg/nauchna-deinost/nauchni-proekti.html)

Университетски проекти - ШУ "Епископ К. Преславски":

1. Йорданка Бибина, участник в проекта на Катедрата по турски език и литература, ШУ, „ВРЕМЕТО НА БАЛКАНИТЕ: ЕЗИК, ИСТОРИЯ, ПАМЕТ”, със статия: Времето в поезията на Ахмед Хамди Танпънар.

Заемани ръководни позиции

Ръководител Секция "Културна история на балканските народи" в Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ), БАН, от 2010 досега.

Заместник-научен секретар на НС в Института за балканистика, БАН.

Член на НС на ИБЦТ, БАН, от 2010 досега.

Член на Общото събрание на БАН от 2012 досега.

Член на Комисията за Международно сътрудничество към ОС на БАН.

Организационна дейност

Организатор на конференции, кръгли маси и семинари през 2013 г.:

1. Конференция с международно участие: Константинопол 1453: промяната на световете? – София, 7 – 8 юни 2013. Йорданка Бибина, доклад на тема: “Двата свята”: Литературни интерпретации (Беязът Акман, Ахмед Юмит, Орхан Памук).

2. Кръгла маса с международно участие на Секция «Културна история на балканските народи», на тема: «Сладко и пикантно: Пътуване в света на балканския вкус», София, ИБЦТ, 5-6 юни 2013.(вж.: http://balkanstudies.bg/index.php/bg/nauchna-deinost/conferencii.html)

3. Международна Конференция на тема: Регионални проблеми и сътрудничество: Русия, България и Турция на Балканите, в Черноморския и Кавказкия Регион, София, 11-12 септември, 2013, ИБЦТ.(вж.: http://bulgarski.pogled.info/news/48409/Rusiya-Balgariya-i-Turtsiya-na-Balkanite-v-CHernomorskiya-i-Kavkazkiya-region)

4. Първи Студентски Семинар: “В света на турската литература”, 15 - 16 април 2013. Регионална Библиотека “Ст. Чилингиров”, Шумен.(вж.: http://www.academosbg.com/?page=news&item=45)

5. Втори студентски семинар по стара турска литература: “Откак ме озари любов”, 18 октомври 2013 г., Регионална Библиотека “Ст. Чилингиров”, Шумен. (вж.: http://www.academosbg.com/?page=news&item=45)

Членства в научни организации

Асоциация на Фулбрайтерите в България.

Дружество за изучаване на ХVІІІ в., България.

Асоциация за исторически изследвания "КЛИО".

Академичен Кръг за сравнително литературознание (АКСЛИТ).

Сдружение "Балкански културен институт", учредител и председател от 2011 г. досега.

Монографии

2014г. - Пътища и пътеки на европеизма на Балканите, ИБЦТ, 2014 (съставителство: Й.Бибина, А. Балчева) - 2

2010г. - Йорданка Бибина България и Кипър – страници от историята, Изд. Фабер, 2010, 178 стр. ISBN: 978-954-400, (Bulgaria and Cyprus: Pages from History ) - 2

2000г. - История на турската литература, От зараждането й до Танзимата.Т.І. Академично издателство М. Дринов. 2000, 265 с. (A History of Turkish Literature. Part I. From the Beginning to the Tanzimat, Sofia, M. Drinov Academic Publishing House,Sofia, 2000, 265 p.) - 2

Учебници

1998г. - Yordanka Bibina. Turkish Language for the Peace Corps Volunteers in Bulgaria, Sofia, 1998, 98 p. - 6

Студии

2013г. - Йорданка Бибина.Калина Пеева. Свиленград в европейската пътеписна книжнина. – Сборник, издаден от Общински исторически музей, Свиленград,2013, стр. 101-128, ISBN 978-954-92-94-72-9 - 3

2013г. - Yordanka Bibina. Istanbul Through the Eyes of a Bulgarian Artist. - In: Papers on Turkish-Bulgarian relations, Ed. Yeliz Okay, History and Civilization. 8th Eastern Publishing House, 1st edition, August, 2013, pp. 27-48. ISBN: 978-605-5296-33-9. - 3

2013г. - Yordanka Bibina.To meet in Translation or The bridge Between two Countries). – In: Journal of Balkan Studies, Balkan Studies Institute at Thracia University, Turkey, Vol.II, No 1, July, 2013, pp. 55-83 . ISSN 2147-1371. - 3

2013г. - Йорданка Бибина. “Вятърът на промяната”: Българо-турските отношения през 60-те години на ХХ в. – В: сборник Турция, Балканите, Европа. История култура. Изследвания в чест на проф. Дженгиз Хаков, Парадигма: София, 2003, 114-135. - 3

2012г. - Йорданка Бибина. Турското висше образование пред предизвикателствата на глобализацията, Историческо бъдеще, № 1-2, 2011 (излязло от печат 2012), стр. 78 – 97. - 3

2010г. - Йорданка Бибина Анатомия на времето. – в: Голямото вписване или Какво сравнява сравнителното литературознание”, София, Унив. Изд. “Св. Климент Охридски”, 2010, стр. 213-233. ISBN:978-954-07-2926-8. - 3

2010г. - Йорданка Бибина. Исмаил Джем и турско-гръцкото сближение. - В: Сб. “30 години секция История на света и международните отношения в ново и най-ново време”, С., Институт по история – БАН, 2010, стр. 63-85. ISBN 978-954-92267-9-9. - 3

2008г. - Представата за Родопите в пътеписи на западни пътешественици, ХVІ-ХІХ в. – В: Сб. Рудозем и околностите му – археология, етнография и история. Том 1, София, 2008 г., стр.242-257. - 3

2007г. - Yordanka Bibina. Bulgarian Translations of Omar Khayam. – In: Medeniyet ve Klasik. 2007, pp. 145-168 - 3

2006г. - Бибина, Й. Българо-турските отношения през 60-те и 70-те години на ХХ-и в. – В:Проблемът Изток-Запад. България и Балканите, С., Асоциация „КЛИО”, 2006, 276-308. (Bulgarian-Turkish Relations in 60s and 70s. – In: The East-West: Bulgaria and the Balkans, CLIO Association, 2006.) - 3

2006г. - Бибина, Й. Културните взаимоотношения между България и Турция през 60-те – 70-те години на ХХ в.. – В: Юбилеен сборник. Изследвания в чест на 80-годишнината на проф. Кръстьо Манчев.София, изд. „Парадигма”, 2006, стр. 488 – 505. (Cultural relations between Bulgaria and Turkey in 60s-70s. – In: Miscellaneous in honor of Prof. Kr. Manchev, Sofia,2006) - 3

2006г. - Bibina, Y. Bulgarian-Turkish Economic Relations (1965-1975). – In: International Turkologia, Paris, vol.1, No 1, 2006, pp. 55-76. - 3

2006г. - Bibina, Y. Bulgarian-Turkish Relations In the First Half of The 1970s Through the Eyes Of Bulgarian Diplomats. – In: Etudes Balkaniques, Sofia, 2006, No 2, pp. 45-70. - 3

2006г. - Йорданка Бибина. Европейските граници: стремежи и съмнения (Турция в ЕС). – В: „Историческо бъдеще”, бр.1-2, 2006, стр. 87-116 - 3

2005г. - Yordanka Bibina. 20. yuzyilin 70’li yillarin ilk yarisinda Bulgar-Turk Iliskileri. – In: Osmanli ve Cumhuriyet Doneminde Turk-Bulgar Iliskileri, Bildiriler, ss. 317-325, Eskisehir, 2005. - 3

2004г. - Bibina, Y. The Banks and Culture in Contemporary Turkey. - In: Words, Money, Memory, Sofia, 2004, pp. 298-314. Web publication: http://www.slovar.org/c18/ - 3

2004г. - Бибина, Й. Преводната рецепция на турската литература в България.- В: 50 години специалност тюркология в Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Юбилеен сборник, София, 2004, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2004, с. 233-253. - 3

2004г. - Bibina, Y. Bulgarian Policy on the Cyprus Issue, 1950s-1960s. – In: Journal for Studies on Turkey, 16. Jahrgang 2003, Heft 1+2, 2004, pp. 145 – 166. - 3

2004г. - Yordanka Bibina Kemalism: Yesterday and Today: - In: The Conflicts and Compromises in the World History, Proceedings of the Conference, June 3-4 2004, pp. 15-19, Yaroslavl State University, Russia. - 3

2003г. - Йорданка Бибина. Балканските идентичности през призмата на тюрклюка. – В: Балкански идентичности, т. ІV, София, с. 291-328. - 3

2003г. - Йорданка Бибина. Турската култура между Изтока и Запада: Литературните визии на Халиде Едип Адъвар. – В: Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива. С., Парадигма, 2003, pp. 437-442, 479-490. - 3

2002г. - Йорданка Бибина. На прага на времето: Ахмед Хамди Танпънар и модерната турска поезия. В: Модерността:Вчера и днес, София, 2002, стр. 313-321. - 3

2002г. - Йорданка Бибина. Българите и тяхната история в турските учебници по история. - В: История на българите: Изкривявания и фалшификации ч.1, изд. Тангра ТанНакРа, София, 2002, стр. 121-157. ISSN 9549942414 - 3

2001г. - Йорданка Бибина.Идеята за балканска федерация в българския печат (1908-1912).- В: Изследвания в чест на чл.-кор. Страшимир Димитров, Studia Balkanica, XXIII, Том 2, София, Издателство на БАН, 2001, pp. 632-656. - 3

2001г. - Йорданка Бибина. “Гласовете ви чувам” – турската литература в България. – В: Сб. Многоцветие, София, 2001, с. 186-218. - 3

2001г. - Йорданка Бибина. Поколението от 1914 г. и раждането на турската живопис вначалотона ХХ век. – В: Творецът в Югоизточноевропейските култури, Акад. Издателство “Марин Дринов”, София, 2001, с. 147-165. - 3

2001г. - Yordanka Bibina. The Language of Symbols: the Turkish Tradition and the Balkan Kilims – In: Cultural Interrelations on the Balkans and Turkish Architecture, Proceedings of the International Symposium, May 17-19, Shoumen, Published by the Ataturk Cultural center, 2001. Vol. I, pp. 138-157 - 3

2000г. - Йорданка Бибина. В търсене на нова национална и културна идентичност: Турция на границата на два века. - Историческо бъдеще, 2000, 1/2, 85-105. - 3

2000г. - Yordanka Bibina The Image of the Turks in Bulgarian Literature and Painting. - In: The Image of the Turk in Europe From the Declaration of the Republic in 1923 to the 1990s.The ISIS Press, Istanbul, 2000, pp.335-393, ill. - 3

1999г. - Йорданка Бибина. Поезията на българските турци след Втората световна война. - Литературата на малцинствата в България след Освобождението. С., 1999, 181-201. - 3

1999г. - Yordanka Bibina. Istanbul in the Painting of Vladimir Dimitrov - The Master - In: Melange, Prof. Mchiel Kill, Publication de la Fondation Temimi por la recherche Scientifique et l”information Zagouhan, Octobre 1999, 181-201. ill. - 3

1998г. - Yordanka Bibina The Image of "The Other" In The Turkish Textbooks. - In:The Image of The Other.Analyses of the high-school textbooks in History from the Balkan Studies. Sofia1998, Balkan Colleges Foundation, pp.60-77. (на английски) - 3

1998г. - Йорданка Бибина. Турската литература в края на ХІХ и началотона ХХ в.: Между традиционното и модерното. – В: Сп. Историческо бъдеще, София, 1998, кн. 2, с. 119-154. - 3

1998г. - Yordanka Bibina. Turkic History in Turkish Textbooks. - Etudes Balkaniques, 1998, 3-4, 28-47 - 3

1997г. - Yordanka Bibina Elements of “Europeisation” in late 19th and Early 20th century Turkish and Bosnian Prose. - Etudes Balkaniques, 1997, 3-4, pp. 49 - 62. - 3

1993г. - Yordanka Bibina Turkey and Europe. - In: The New Europe and the World, ed. by L. Ziring, Western Michigan University, 1993, 225-243. - 3

1990г. - Yordanka Bibina Some Problems of Culture in the Programs of the Political Parties in Turkey. - Etudes Balkaniques, No. 1, 1990, 7-22. - 3

1988г. - Йорданка Бибина. Образът на Другия в турските учебници по история. – В: Образът на Другия в учебниците поистория на балканските страни, Изд. Балкански колежи, София, 1998. с.60-77. (на български) - 3

Статии

2015г. - Бибина, Й. Пътят към модерността в турската литература: от Сервет-и Фюнун до Феджр-и Ати. - В: Сборник от Международна конференция, посветена на 20-годишнината от създаването на специалност Балканистика, София, 30–31 май 2014 г: Балканските езици, литератури и култури.Дивергенция и конвергенция. София , 2015, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, ISBN 978-954-07-3955-7,354-361. - 4

2015г. - Бибина, Й. Фатих-Харбийе: Символните пространства на града между Изтока и Запада. - В: Сборник „Места на всекидневието на Балканите“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен. 2015, ISBN: 978-619-201-062-1, 66-75. - 4

2015г. - Бибина, Й. Отново за „Турците в България“. – В: Либерален преглед, http://librev.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2744&Itemid=1000 - 4

2015г. - Бибина, Й. Отново за „Турците в България“. – В: Либерален преглед, http://librev.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2744&Itemid=1000 - 4

2015г. - Бибина, Й. Отново за „Турците в България“. – В: Либерален преглед, http://librev.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2744&Itemid=1000 - 4

2014г. - Bibina, Y.The memories of Ahmed Hamdi Tanpinar& an important egodocument of the time – In:"The role of egology in the history of science". "О писменах", Sofia, 2014, p. 62-72, ISBN 978-619-185-017-4. - 4

2014г. - Йорданка Бибина. Михри Мюшвик: Първата и необикновената. – В: Пътища и пътеки на европеизма на Балканите, 2014, ИБЦТ, стр. 312-334. (съставител Й.Бибина, А. Балчева). - 4

2014г. - Секция "Културна история на балканските народи" - В: Половин векИнститут за Балканистика:Център по тракология.Алманах.стр.54-60. - 4

2013г. - Йорданка Бибина.Калина Пеева. Свиленград в европейската пътеписна книжнина. – Сборник, издаден от Общински исторически музей, Свиленград,( 2013), стр. 101-128, ISBN 978-954-92-94-72-9 - 4

2013г. - Йорданка Бибина. Езикът на Изтока в съвремената турска поезия:Асаф Халет Челеби. – В: Езиците на културата, т. ІІ, Сборник с материали от конференция Езиците на културата, проведена на 29-30.10.2011 г. в чест на 80-годишнината на проф. дфн. Надежда Драгова и 35 години ЮЗУ “Неофит Рилски”, Университетско издателство “Неофит Рилски”, Благоевград, ISBN 978-954-680-867-7, стр. 24 – 37. - 4

2013г. - Yordanka Bibina. Bulgaristan’da Turk Edebiyati Cevirleri. – I. Uluslararasi Balkan Kongresi Bildirileri. Ed. Fatih Iyiyol, Oguz Uras. Suleyman Sah Universitesi. ISBN: 978-605-63388-0-9, 2013, 2008-2022. - 4

2013г. - Йорданка Бибина. .Познаваме ли се отнякъде? Отново за “Турците в България”. - Списание “Обектив”, Брой 206. ISSN-1310-3911, 30 Януари 2013: http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/iordanka-bibina/2013-01/poznavame-li-se-otnyakde-otnovo-za-turcite-v-blgariya/ - 4

2013г. - Йорданка Бибина. Романът "Гурбет" на Нихат Бехрамоглу. - В: Мигриращи култури и социални практики. Библиотека "Голямото вписване". Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр. 283-297. - 4

2012г. - Йорданка Бибина.Орхан Памук и неговият Истанбул. – В: Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото. Юбилеен сборник в чест на проф. Лилия Кирова. Изд. Фабер, София, 2012, стр. 182-198 - 4

2010г. - Йорданка Бибина. Турската европеизация – духовно приобщаване или синтез? – В: Балканите – многоликите измерения на европейската култура (Сб.). В. Търново, Фабер, 2010, 102–115. - 4

2009г. - Йорданка Бибина. Из историята на българо-турските отношения (60-те-70-те години на ХХ в.) – В: Общите граници на разбирателството. България и Турция партньори в ХХІ век. – IMIR, 2009, с. 127 – 135. - 4

2009г. - Yordanka Bibina- Blaga Ivanova. Aspects Of Interaction Between The Bulgarian Art And Turkish Culture Through The Ages. – In: 6th International Congress on Turkish Culture, Ankara, 2009, ISBN 978-975-1650-4 (1. c.), pp.133-149.English - 4

2009г. - Yordanka Bibina- Blaga Ivanova. Aspects Of Interaction Between The Bulgarian Art And Turkish Culture Through The Ages. – In: 6th International Congress on Turkish Culture, Ankara, 2009, ISBN 978-975-1650-4 (I.Vol.), pp.133-149. Turksih - 4

2007г. - Бибина, Й. Кафето и кафенето в турската култура. – В: „Кафене „Европа”.Изд. Дамян Яков, София, 2007, стр. 7-17. (Coffee and coffeehouse in Turkish Culture) - 4

2007г. - Бибина, Й.” Турските преходи на ХХ век”. – В: „Общувания с Изтока”, Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Стоянка Кендерова, .София, НБКМ.2007 г. - 4

2007г. - Yordanka Bibina. Dancing in Turkish Literature. – In: Edition de l’Institut d’Etudes Balkaniques, Sofia, Artois Presses, Arras, 2007, pp. 312-323. English - 4

2004г. - Bibina, Y. Kemalism: Yesterday and Today: - In: The Conflucts and Compromises in the World History, Proceedings of the Conference, June 3-4 2004, pp. 15-19, Yaroslavl State University, Russia. - 4

2004г. - Бибина, Й. Танцът в турската литература. - В: Танцът в балканските литератури, София, изд. Балкани,2004, с. 175-187 (български) - 4

2004г. - Йорданка Бибина. Тъжната усмивка на Йомер Сейфеттин. В: Просветеният смях: доклади от Международна конференция на Българско общество за проучване на 18 век:2004:http://www.bulgc18.com/smehat/bibina.htm - 4

2004г. - Йорданка Бибина. Банките и културата в съвременна Турция. – В: Думи, пари, памет. София, 2004, 298-314. - 4

2004г. - Yordanka Bibina. L’europeisation de la culture torque ou la voie vers la modernite. – In: L’Europe, la France, les Balkans. Literatures Balkaniques et literatures compares. Artois Presses, Universite Arras, 2004. pp. 34-40. - 4

2002г. - Yordanka Bibina. Turkey in the Bulgarian Press (1908-1912): Proceedings of the 13th Historical Congress of TTK, TTK Publ., 2002, Vol. III, pp. 1035-1041. - 4

2001г. - Йорданка Бибина. Раждането на модерната турска живопис. – В: сп. “Изкуство”, София, 2001, кн. 4, с. 14-25. - 4

2001г. - Йорданка Бибина. Образът на Турчина в българското изобразително изкуство. – В: Да мислим Другото: Образи, Стереотипи, Кризи, ХVІІІ – ХХ век. София, изд. Кралица Маб, 2001,. 407-424. ISBN 9545330457 - 4

1999г. - Yordanka Bibina . The Problems of Teaching the Turkish as a Mother Tongue in Bulgaria. – In: Dil Dergisi, No 82, August, 1999, p. 106-110 - 4

1999г. - Yordanka Bibina. The Late Ottoman Turkey and the Balkan federation ideas in the Bulgarian Press. - In: - In: Yeni Turkiye Yayinlari, Osmanli Siyaset, 1999, Vol. II, pp.495-504. - 4

1998г. - Йорданка Бибина. За взаимодействието Изток-Запад на Балканите. – В: Дарове и съкровища: Духовна приемственост на Балканите. Академично издателство "Проф.Марин Дринов", 1998, с. 306-318. - 4

1995г. - Yordanka Bibina Turkish Culture in Bulgarian Literature. - Etudes Balkaniques, 1995, N 1, 19-34. - 4

1994г. - Yordanka Bibina Ahmed Hashim and Turkish Symbolism. - Etudes Balkaniques, 1994, No. 1, 59-72. - 4

1994г. - Йорданка Бибина. Ролята на интелигенцията в културната политика на Турция след втората светован война. – В: Студия Балканика, 22, т. ІІ, 1994, София, Академично издателство “Марин Дринов”,1994, с. 85-98. - 4

1994г. - Йорданка Бибина. За някои естетически тенденции в съвременната турска поезия. – В: литературно-естетически процеси на Балканите, София, Академично издателство “Марин Дринов”, 1994, с.395-412. - 4

1992г. - Йорданка Бибина. Театърът в Републиканска Турция и неговата публика. – В: Студия Балканика, 22, т. І, Култура и Общество, с. 113-120. - 4

1991г. - Yordanka Bibina. Bulgarian-Turkish Cultural Relations After the WWII (1944-1980). – In: The Second International Symposium on Ataturk, September 1991, Ankara, Turkey. 1996. Vol. II, pp. 1127-1137. - 4

1990г. - Yordanka Bibina The Evolution of political culture in post-war Turkey, 1945-1960. - Etudes Balkaniques, 1990, No. 4, 3-15. - 4

Доклади

2014г. - КРЪГЛА МАСА „ЖЕНИТЕ В НАУКАТА” - Опит за социокулурен профил на турската жена в науката. - 5

2014г. - Пространства души и города в картинах Деврима Ербиля - 5

2014г. - Quest for Turkish Identity in EU Integration Process - 5

2014г. - Пътят към модерността в турската литература: от Сервет-и Фюнун до Феджр-и Ати Йорданка Бибина - 5

2014г. - Чудният свят в пътеписа на Евлия Челеби „Сеяхатнаме“ - 5

2013г. - Yordanka Bibina Public Art in Turkey: Between Politics and Aesthetics. - International Conference on: Public art in the Balkans from the Roman Empire to Yesterday: intention, interpretation, controversy, march 14-15, 2013. - 5

2012г. - The Ottoman Imperial Center in Personal Memoirs Written in Albanian, Romanian, and Slavic Languages (19th – 20th centuries). Orient-Institut Istanbul, 3 June 2012, доклад на тема: “Истанбул между Изтока и Запада: Спомените на един български художник”, РРР езентация и доклад. - 5

2012г. - «Глобализация и култура на Балканите:културни и образователни политики», 30-31 Май 2012, (Пета Кръгла Маса на Секция «Културна история на балканските народи», с доклад на тема «Културните политики на Турция през ХХ в.» - с международно участие. - 5

2003г. - Йорданка Бибина. Балканските идентичности през призмата на тюрклюка http://balkansbg.eu/content/b-identichnosti/118-balkanskite-identichnosti-prez-prizmata-na-tyurklyuka.html (резюме на английски език) - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2013г. - Йорданка Бибина. Глобализация и Култура. Образователни и културниполитики в Югоизточна Европа, 30-31 май 2013 г.- В: сп..Балкани, бр. 2, 2013, с.114-116. - 10

2008г. - Йорданка Бибина.Две нови постижения на руската тюркология. – В: Историческо бъдеще, 2—7, кн. 1-2, 2008, стр. 286-294. - 10

2002г. - Yordanka Bibina.An Interesting Book on Bulgarian Turks. Omer Turan. Turkish Minority in Bulgaria. – Etudes Balkaniques, 2002, N 2, pp. 153-157. - 10

2001г. - Yordanka Bibina.Two books from Cyprus. - Etudes Balkaniques, 2001, N 1, pp. 149-154 - 10

1997г. - Yordanka Bibina.Turkish Literature in Bulgaria. Reference on: Turkiye Disindaki Turk Edfebiyatlari Antolojisi, Vol.8, T.C. Kultur Bakanligi, Ankara, 1997, 446. - In Etudes Balkaniques, 1999, No 1-2, 222-228. - 10

1997г. - Yordanka Bibina.he Notions of the Time and History in the Culture. 7th conference of the Slavic and Balkan Studies Society. – Historical Future, Sofia, 1997, 2, pp. 241-243. - 10

1996г. - Yordanka Bibina .Book Reference: Staynova, M. Ottoman arts on the Balkans - Etudes Balkaniques, N 3-4, 1996, 161-165 p. - 10

1994г. - Yordanka Bibina.12th Congress of the Turkish Historical Society. - Etudes Balkaniques, 1994, No. 4, 149-152. - 10

Цитирания

2013г. - Дипломна работа на Музаффер Ватансевер, защитена в Близкоизточния Технически Университет, Анкара, Турция. Еuropeanization of minority rights in bulgaria:turks of Фulgaria as a case study. A thesis submitted to the graduate school of social sciences of Middle Est Tchnical Uversity. By: Muzaaffer Vatansever Kutlay, July , 2013, p 67, 124. - 11

2013г. - Йорданка Бибина. Турската общност в България и ролята на ДПС в българската политика след прехода към демокрация. Анкетно допитване от: Muzaffer Vatansever KUTLAY. Еuropeanization of minority rights in Bulgaria: Turks of Bulgaria as a case study , публикувано на стр 124.Електронно издание на изследването на: :http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616121/index.pdf - 11

2013г. - Yordanka Bibina, “Bulgarian-Turkish Relations in the first half of the 1970s through the eyes of Bulgarian Diplomats”, Etudes Balkaniques, 2 (2006), pp. 45-70. – Цит от: Eirini Karamouzi. Managing the “Helsinki Spirit” in the Balkans: The Greek Initiative for Balkan Co-operation, 1975–1976. – В: Diplomacy & Statecraft, Volume 24, Issue 4, 2013, pages 597-618. ( на стр. 622). - 11

2013г. - Йорданка Бибина. История на турската литература. От началото до Танзимата, София, Акад. Изд. „М. Дринов“, 2000 - Неврие Чуфадар. Митологеми „Съдба“ и „Смърт“ в епоса „Книгата на Деде Коркут“, Унив. издателство „Еп. Константин Преславски“, Шумен, 2013, стр. 239. - 11

2013г. - Йорданка Бибина.Сняг над Турция. - В: „Култура“, бр. 36, 2006, с. 9. – Цитирана от Евдокия Борисова. На ръба на Изтока Запада. Романите на Орхан Памук. Словесност, Шумен, 2013, стр. 163, бел. 55. - 11

2012г. - Йорданка Бибина. На прага на времето:Ахмед Хамди Танпънар и модерната турска поезия. – В: Модерността вчера и днес, София, 2003, с.313. –Цитирано от Евдокия Борисова в: На ръба на Изтока Запада. Романите на Орхан Памук. Словесност, Шумен, 2012, стр.256, бел. 102, стр. 257. Бел. 103- 106, стр. 258, бел. 108. - 11

2011г. - Евдокия Борисова. На ръба на Изтока и Запада. Романите на Орхан Памук. Изд. Словесност,Шумен 2011, стр.163, 256-257-258, 292-295, 341. - 11

2011г. - Добрин Добрев.Тайните на Томбул Джамия. Въведение в практическата семиотика на културата. В. Търново, Фабер, 2011, стр. 211. - 11

2010г. - Гергана Дончева. Образът на Балканите в балкански и западни филми. Стратегии за представяне., изд. Фабер, 2010.ISBN 978-954-400-306-7, с. 32. - 11

2010г. - Йорданка Бибина. Турската европеизация – духовно приобщаване или синтез? – В: Preshlenova, Roumiana. "Балканите–многоликите измерения на европейската култура, Редколегия: Лилия Кирова, Антоанета Балчева, Йорданка Бибина, Пенка Данова. Etudes balkaniques 4 (2010): 240-243. - 11

2010г. - 2. Йорданка Бибина. Турската европеизация – духовно приобщаване или синтез? – В: "Балканите–многоликите измерения на европейската култура, Редколегия: Лилия Кирова, Антоанета Балчева, Йорданка Бибина, Пенка Данова. Цитирано в:Учени и книги. Многоликите измерения на европейската култура, стр. 286: ceeol.com: http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFgQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ceeol.com%2Faspx%2Fgetdocument.aspx%3Flogid%3D5%26id%3D1fca5c0646cd490dbfe43c485d21caba&ei=n5KzU8DzMIGu0QWkuIHYCA&usg=AFQjCNHLJL03v0CSp5YRXVLDGfrM90_K3g&sig2=-jrwU6jIS6u__PyBtPXjng&bvm=bv.70138588,d.d2k - 11

2009г. - Nedret Kuran Burcoglu. Reflections on the Image of the Turk in Europe. The ISIS Press.Istanbul.2009, ISBN: 978-975-428-394-5, p. 90. - 11

2009г. - Йорданова, Юлия. Записки по балканските литератури. Рецензия за сборника „Танцът в балканските литератури”. Електронно списание LiterNet, 31.03.2009, № 3 (112). http://liternet.bg/publish5/iuiordanova/zapiski.htm - 11

2009г. - Милена СТОЯНОВА, сп. "Геополитика" 2/2009 - рецензия на книгата Studia Balcanica 26 „Изследвания в памет на Апостолос Христакудис”, 388 с., Институт по Балканистика, София, 2008, http://seesbg.com/?b=art&art=507 (Йорданка Бибина представя „Кипърският проблем в българският печат”. Детайлното проследяване на медиите очертава нагласата на печата да следва тенденцията на геополитическа ориентация на България. Подобряването на отношенията с Турция намалява емоциите. Във вътрешен план има пряка обвързаност между етническите проблеми на България и т.нар „кипърски синдром”, особено в периодите на предизборна ситуация. Изводите се илюстрират с приложената библиография от основните публикации по кипърският въпрос през 90-те години на ХХ век.) - 11

2009г. - Анализи за превода и съдържанието на младата турска поезия в превод на Й. Бибина: Самотата от друг порядък. Съвременна турска поезия в списание “КРЪГ”: http://diyanaboeva.blogspot.com/2009/11/blog-post.html - 03.11.2009. - 11

2009г. - За Й. Бибина: биография, кратка библиография, статии: http://sites.google.com/site/turkofil/trliteraturebg - 11

2009г. - Маламир Спасов., Еквилибристиките на А-за, кандидатска дисертация, стр. 12. - 11

2008г. - Дончева, Гергана. Кафене „Европа”. Рецензия за сборника „Кафене Европа”. Електронно списание LiterNet, 07.03.2008, № 3 (100). http://liternet.bg/publish22/g_doncheva/kafene.htm - 11

2008г. - Миндова, Л. Мигриращи култури и социални практики. Интердисциплинарен колоквиум. Отзив за научния колоквиум „Мигриращи култури, социални практики”, 16-17 ноември 2007 година. – В: Информационен бюлетин на БАН. Брой 3 (121). Година ХІІІ. март 2008. с. 14-15. - 11

2008г. - Миндова, Л. Мигриращи култури. Рецензия за научния колоквиум „Мигриращи култури, социални практики” в Института по балканистика към БАН, 16-17 ноември 2007 година. – В: вестник Култура. Бр. 2 (2485). 18 януари 2008 - 11

2008г. - (Отзив за) Бибина, Й. «История на турската литература», 24 септември 2008, сряда http://bookstr.blogspot.com/2008/09/blog-post.html (Това е първата история на турската литература, публикувана на български език Пътят на турската литература се проследява от самото й създаване, от епоса, мита и легендата до възприемането на ислямските културни и духовни ценности и до издигането й до нивото на най-развитите през този период източни литератури - персийската и арабската. Разглеждането на литературния канон е своеобразно въвеждане към особеностите на големите литератури на Ориента. Анализирано е взаимодействието между „свое" и „чуждо", породено от важните цивилизационни промени и редуващите се смени на парадигмата - от по-древната тюркска литературна традиция към дълбоката и същностна промяна, настъпила през XIII-XIV в. след приемането на исляма и усвояването на водещата източна литературна традиция - арабско-персийската, която от своя страна отстъпва и се руши под влияние на задълбочаващата се „европеизация", започнала в началото на XVIII в....) - 11

2007г. - Вежди Мехмед Хасан. Дисертация. на тема: “Особености на Диванската литература през ХVІІ в. с оглед творчеството на Юмер Нефи”, Шумен, 2007. с. 5. - 11

2006г. - THIRD INTERNATIONAL CONGRESS ON ISLAMIC CIVILISATION I N THE BALKANS. Bucharest, Romania, 1-5 November 2006. Paper on: The traces of Ottoman Cultural heritage in the Region of Smolyan.:www.ircica.org/third-international-congress-on-islamic-civilisation-in-the-balkans/irc713.aspx: Yordanka Bibina and Kalina Peeva (Bulgarian Academy of Sciences) presented the recorded and photographic documentation from their field-work on the Ottoman-era monuments of the Smolyan region of Bulgaria). - 11

2006г. - Мила Милева Маева. Българските турци преселлници в Република Турция. (Култура и идентичност). Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия, София, 2006. ISBN-10: 954-8872-62-5, ISBN-13: 978-954-8872-62-1. Цит. статия:Йорданка Бибина. “За българо-турските отношения през 60-те години» вж. Бибина, Й. “Вятърът на промяната” – българо-турските отношения през 60-те години - В: Турция, Балканите, Европа...., 114-135. - 11

2006г. - Василка Алексова. Танцът в балканските литератури. Балканистичен Форум, кн. 1-2, 2006, стр. 430-433. - 11

2006г. - Любомир Миков, Божидар Алексиев. VІ Международен конгрес по турска култура. - В: Български фолклор, № 2, 2006., стр. 132. - 11

2006г. - Василка Алексова. Танцът в балканските литератури. Балканистичен Форум, кн. 1-2, 2006, стр. 430-433 - 11

2005г. - Turan, Sibel. Turk Dis Politikasina Yon Veren Etkenlerin Isiginda Turk-Bulgar iliskileri Uzerine bir Inceleme (1923-2004) - In: Osmanli ve Cumhuriyet Donemi Turk-Bulgar Iliskileri, Uluslararasi Sempozyum Bildiriler Kitabi, 11-13 May 2005, Osmangazi Universitesi Fen ve Edebiyat Fakultesi Tarih Bolumu, Odunpazari Belediyesi Yayinlari, Eskisehir, 2005. - 11

2005г. - Osmanli ve Cumhuriyet Donemi Turk-Bulgar Iliskileri, Uluslararasi Sempozyum Bildiriler Kitabi, 11-13 May 2005, Osmangazi Universitesi Fen ve Edebiyat Fakultesi Tarih Bolumu, Odunpazari Belediyesi Yayinlari, Eskisehir, 2005. - 11

2005г. - Bulgarian Studies, Bulgarica. Information Bulletin. 10/2005, Sofia 2005, Marin Drinov Academic Piblishing House. p.61. ISSN 1311-8544. - 11

2000г. - Mustafa Biyikli, Turk Dis Politikasi ve Kibris Sorunu Gercegi Bibliografyasi. Kitaplar ve makaleler. No 45. Yordanka Bibina, Bulgar Basininda Kibris Sorunu, 1989-1999. Third International Congress on Cyprus Studies, 13-17 November, 2000, Vol. III, ed. Ismail Bozkurt, Famagusta, East Egean Univesrity, 2000, pp. 325-347: http://politika.dumlupinar.edu.tr/calismaodasi/c.htm - 11

Други публикации

2012г. - Йорданка Бибина. Турски и/или български. стр. 141- 147. В: В: Турците в България. История, традиции, култура, изд. Вагабонд Медия, София, 2012. - 12

2012г. - Йорданка Бибина. Турска кухня. От кюфтето до буламача. стр. 149-154. – В: Турците в България. История, традиции, култура, изд. Вагабонд Медия, София, 2012. На английски език: 149-154. - 12

Художествено-творчески дейности

2014г. - Изложба "50 години Институт за балканистика", 18 постера. - 13

2014г. - БАЛКАНСКИ СЛЕДИ. Изложба на художничката Антония Дуенде, посветена на 50-ГОДИШНИНАТА НА ИБЦТ Йорданка Бибина - организатор - 13

2014г. - Студентско-преподавателсик семинар по транслатология "Изгубени в превода" - 13

2014г. - Студентско-преподавателски семинар по нова турска литература - плакат, програма, модериране - 13

2014г. - Студентско-преподавателски семинар по Стара турска литература - 13

2014г. - Студентско-преподавателски семинар по Нова и най-нова турска литература: "Намерени страници", 14 ноември 2014 - 13

2013г. - Йорданка Бибина. Превод на романа на Ахмед Юмит «Спомените на Истанбул» в обем от 650 стр. за издателство «Колибри», предстои да бъде публикувано през м. октомври 2013 г. - 13

2013г. - Йорданка Бибина. Превод на романа на Орхан Кемал «Лъжовен свят», Второ преработено издание, ръкопис от 360 стр. За Издателство ДелаКорт. - 13

2012г. - Йорданка Бибина. Предговор към преводната книга с разкази на Йомер Сейфеттин. Йомер Сейфеттин. Избрани разкази, А-Прес, София, 2012, с.5-10. - 13

2010г. - Йорданка Бибина.Пала, Искендер. Смърт във Вавилон, любов в Истанбул. Изд. Еднорог, София, 2010. - 13

2008г. - Йорданка Бибина.Пънар Кюр. Жена за обесване. Изд. Летера, 2008 - 13

2007г. - Йорданка Бибина , превод на статията на Йелда Демираг. Османските панидеологии:опити за запазване на империята. В: Историческо бъдеще, 2007, кн. 1-2, стр.93-105 - 13

2006г. - Йорданка Бибина. Млади турски поети. В: Национално младежко списание за литература, преводи и графика КРЪГ, Бр. 36, год. 7, 2006, стр. 5 – 60. - 13

2003г. - Yordanka Bibina.Bushra Ersanli. Turksih Historical Thesis and its Aftermath. –Translation from English. – Balkan Identities, vol. 4, Sofia, 2003, pp. 263-290. - 13

1998г. - Йорданка Бибина.Подстрочник за 700 стиха - В: Откак ме озари любов. Ашъкско-сазова поезия, ХІІІ-ХХ век. София, Изд. къща "Златорог", 1998. 192 стр. - 13

1987г. - Yordanka Bibina.The translation of the two movies and two documentaries from Turkish into Bulgarian, VI the Balkan Films Festival in Sofia, 1987 - 13

1984г. - Йорданка Бибина.(преводач). Кемал, Орхан. Лъжовен свят. София. 1984, Изд. "Народна култура". 325 стр - 13

Константинопол 1453: промяната на световете:Програма
Програма на коференцията с докладите на участниците.


Сладко и пикантно: Пътуване в света на балканския вкус
Програма на конференцията.


Регионални проблеми и сътрудничество: Русия, България и Турция н
Програма на Конференцията на тема: Регионални проблеми и сътрудничество: Русия, България и Турция на Балканите, в Черноморския и Кавказкия Регион


Първи Студентски Семинар: “В света на турската литература”
Плакат на Семинара


Втори студентски семинар по стара турска литература: “Откак ме о
Програма и плакат


Втори студентски семинар по стара турска литература: “Откак ме о
Програма


Ахмед Паша
Матирали за османския поет Ахмед Паша


Ахмеди
Материали за османския поет Ахмеди


Ашък Паша
Материали за Ашъйк Паша


Баки
Материали за османския поет Баки подготовка за студентския семинар.


Хаджъ Байрам Вели
Матириал за студентския семинар: Философията на Хаджъ Байрам Вели.


Фузули
Материали за поета Фузули за подготовка на студентите за семинара по стара турска литература


Недим
Материали за поета Недим за подготовка на студентите за семинара по стара турска литература.


Шейх Галиб
Матириали за поета Шейх Галиб за студенския семинар.


Пир Султан Абдал
Материали за поета Пир Султан Абдал за студенския семинар.


Сюлейман Челеби
Материали за Сюлейман Челеби за подготовка за студентския семинар по стара турска литература


Анализ на качеството на превода
Материал по Транслатология


Turkish Poems - Bilingual Translations
Турска поезия. Образци на художествен превод - билингва.


Стихове на Шейх Галиб
Стихове на Шейх Галиб с речник на новотурските думи и обяснения на изразите.


Asaf Halet Metatekst
IСтатия за метатекстуалността впоезията на Асаф Халет


Tevfik Fikret ve Guzel sanatlar
Статия за поезията на Тевфик Фикрет


Ahmet Hamdi Tanpinar Siir Anlayisi
Статия за възгледите на Ахмед Хамди Танпънар за поетиката


Asaf Halet Celebi Poetikasi
Статия за поетиката на Асаф Халет


Bedri Eyubglunun siirinde isik ve rengleri
Статия за светлината и цветовете в поезията на Бедри Рахми Еюбоглу


Reng Siimgeciligi ve Seyh Galibib 3 rengi
Статия за символиката на цветовете в мистичната поезия на Шейх Галиб


Minyatur ve edebiyat
Статия за старата турска литература през призмата на изкуството на миниатюрата


Cenab Sehabeddin siirinde pitoresk
Статия за цветовете в поезията на Дженаб Шехабеддин


Eski Turk kulturunde renk
Статия за символиката на цветовете в древните тюркски култури


Ahmed Hasim Siirinde Renk
Статия за цветовете в поезията на Ахмед Хашим


Mai ve siyah romanin uslubu
Статия за стила и метода на романа "Синьо и Черно"


Цветните заглавия на Орхан Памук
Статия по темата на Мюжден Мехмедова