Гл. ас. д-р Румянка Русева Малчеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(297) "2000 г. – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, специалност Теология 2003 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Философия" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(375) "1976 – 1984 г. – ЗТА „Мадара” гр. Шумен 1984-1991 г. – ДНА – Шумен 1995-2000 г. – „Аптечно” АД гр. Шумен 2001 – 2013 г. Професионална гимназия по икономика гр. Шумен, учител по Психология и логика, Етика и право и Философия" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(82) "2011г.- хонорован асистент 2013 - главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(104) "2009 г. – защитена образователна и научна степен „доктор”" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(281) "Апологетика, История на религиите, Хоспитиране, Методика на обучението по теология, Текуща педагогическа практика, Преддипломна педагогическа практика," ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(1241) "2008 г. - участие в проект "Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция" с научен ръководител доц. д-р Цветанка Янакиева. Вх.№ РД-07-922/09.06.2008. 2014 г. - участие в проект "Християнство и книжнина" с научен ръководител проф. д-р. Веселин Панайотов. Вх. № РД-08-269/14.03.2014. 2015 г. - участие в проект "България в европейската история, култура, наука, образование и религия" с научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-321/13.03.2015. 2016 г. - участие в проект "Непознати приятели, познати неприятели" с научен ръководител проф. д-р. Р. Ангелова. Вх. № РД–08–122/08.02. 2016 г. 2017 г. - участие в проект "Война и общество" с научен ръководител проф. д-р. Р. Ангелова. Вх. №РД-08-113/06.02.2017 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "Преславска книжовна школа" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Румянка Русева Малчева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 507

Телефон: 054 830495 вътр.173

Email: rumiana_malcheva@abv.bg, r.malcheva@shu.bg

Приемно време: понеделник от 12 до 14 часа

Завършен университет, специалност

2000 г. – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, специалност Теология

2003 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Философия

Месторабота преди постъпване в ШУ

1976 – 1984 г. – ЗТА „Мадара” гр. Шумен

1984-1991 г. – ДНА – Шумен

1995-2000 г. – „Аптечно” АД гр. Шумен

2001 – 2013 г. Професионална гимназия по икономика гр. Шумен, учител по Психология и логика, Етика и право и Философия

Заемани академични длъжности

2011г.- хонорован асистент

2013 - главен асистент

Придобити научни степени

2009 г. – защитена образователна и научна степен „доктор”

Водени лекции и/или упражнения

Апологетика, История на религиите, Хоспитиране, Методика на обучението по теология, Текуща педагогическа практика, Преддипломна педагогическа практика,

Участия в международни и национални научни проекти

2008 г. - участие в проект "Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция" с научен ръководител доц. д-р Цветанка Янакиева. Вх.№ РД-07-922/09.06.2008.

2014 г. - участие в проект "Християнство и книжнина" с научен ръководител проф. д-р. Веселин Панайотов. Вх. № РД-08-269/14.03.2014.

2015 г. - участие в проект "България в европейската история, култура, наука, образование и религия" с научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-321/13.03.2015.

2016 г. - участие в проект "Непознати приятели, познати неприятели" с научен ръководител проф. д-р. Р. Ангелова. Вх. № РД–08–122/08.02. 2016 г.

2017 г. - участие в проект "Война и общество" с научен ръководител проф. д-р. Р. Ангелова. Вх. №РД-08-113/06.02.2017 г.

Членства в научни организации

Преславска книжовна школа

Дисертации

2009г. - “Библия и наука – съвместимост и противоречия”, Автореферат, София, 2009. - 1

Статии

2017г. - Среща на науката с вярата, В: Историки, т. 10, 2017 - 4

2016г. - Летни седенкарски песни от с. Марково (Шуменско), В: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф.д-р Веселин Панайотов, Шумен, 2016, с. 537-544. - 4

2016г. - Лечителската дейност на св. Йоан Рилски, В: Преславска книжовна школа, т. 16, Шумен, 2016, с. 204-215 - 4

2015г. - Християнската вяра - подбудител за сътрудничество и взаимоотношение с нашите съседи - мюсюлманите. В: Непознатият съсед, т. 21, Шумен, с. 109-118 - 4

2015г. - Културотворната сила на християнството в Първото българско царство, В: Преславска книжовна школа, т. 15, Шумен, 2015, с. 372-383 - 4

2014г. - Рождественските катавасии в източното църковно пеене, В: Преславска книжовна школа, т. 14, Шумен, 2014, с. 522-529. - 4

2014г. - Съществува ли конфликт между Библия и наука? В: Контакти и конфликти, т. 20, Шумен, 2014, с. 100-106. - 4

2013г. - Случайност ли е математическият план на Вселената? – В: Сб: Вяра и разум. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност Теология в Шуменския университет, Шумен, 2013, с.257-266 - 4

2013г. - Библията и науката в паметта на хората. В : Епископ Константинови четения, Шумен, 2013, Т. 19, с.117-122. - 4

2011г. - Свидетелствата на съвременната космология потвърждаващи библейската истина за началото на Вселената. - В: Епископ-Константинови четения,16, Шумен, 2011, 260-266 - 4

2011г. - Свидетелство на физиката за Божието битие. - В: Епископ-Константинови четения, 15, Шумен, 2011, 219-223 - 4

2010г. - Въздействие на християнството върху науката. - В: Юбилеен сборник в чест на доц. д-р. Цветанка Янакиева, ст. н. с. ІІ ст. д-р. Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев, Шумен, 2010, 281- 296 - 4

2006г. - Християнство и екология. – В: Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски”), 9, Шумен, 2006, 119-123. - 4

Доклади

2015г. - Лечителската дейност на св. Йоан Рилски, симпозиум "Епохата на цар Петър І (927-969): култури и субкултури, Шумен, 13-14 ноември, 2015 - 5

2015г. - Християнската вяра - подбудител за сътрудничество и взаимоотношение с нашите съседи - мюсюлманите, ХХІІ Епископ-Константинови четения, Шумен, май 2015 - 5

2014г. - Съществува ли конфликт между Библия и наука?, ХХІ Епископ-Константинови четения, Шумен, май 2014 - 5

2014г. - Културотворната сила на християнството в Първото българско царство, Международен симпозиум "Християнство и книжнина", Шумен, 24-25 октомври, 2014. - 5

2013г. - Рождественските катавасии в източното църковно пеене, Международен симпозиум "Св.Св.Кирил и Методий и Българският златен век", Велики Преслав, 1-13 ноември, 2013 - 5

2004г. - Бог – основа на всяко познание. - В: Сборник научни доклади от конференция на докторанти, 08. 11. 2003 г., Шумен, 2004, 115-119. - 5

Цитирания

2012г. - 2012 - Малчева, Р., Християнство и екология. В: Трудовете на катедрите по история и богословие, Т. 9, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2006. Цитирано в: Йорданова, Г., 2012, Вяра и знание (съвременни предизвикателства), УИ 4Епископ Константин Преславски"с. 77. - 11