Преп. д-р Гергана Георгиева Героваабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(155) "Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, специалност Английска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(250) "ГПЧЕ "Никола Вапцаров" - гр.Шумен - учител по английски език НВУ "Васил Левски", Департамент ЧЕО - гр. Шумен - преподавател по английски език" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(67) "Заема длъжността "преподавател" 2013 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(12) "доктор" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(55) "Практически английски език (у)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(207) "Методика и дидактика на обучението по английски като чужд език Когнитивна психология Образователна психология" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(591) "Програма за военна помощ за обучение (MTAP) - Курс за обучение на преподаватели в Езикова школа на Канадската армия - Отава, Канада, август-декември 2007 Мобилност с цел преподаване по програма "Еразъм +" - IESF, Фафе, Португалия, април 2015 Мобилност с цел преподаване по програма "Еразъм +" - Университет на Кордоба, Испания, ноември 2017" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(2164) "Международна конференция на IATEFL в Стара Загора, 1999 Международна конференция на IATEFL в Краков, Полша, 2000 Международна конференция на IATEFL в Пловдив, 2001 Проект № РД-08-272/2013 г. на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет- "Език – памет – фикция – лъжа“, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова Проект № РД-08-271/2014 г. „Език и комуникация в научната и образователната сфера, р-л на проекта доц. д-р А. Димитрова Проект № РД-08-318/13.03.2015 г. „Германистиката – вчера, днес и утре“, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова. - международен проект - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, координатор от българска страна доц. Сн. Бойчева. 2015. - Проект № РД-10-440/07.03.2016 г. „Език - литература – медии“, ръководител доц. д-р Нели Митева - 26-та Годишна международна конференция на BETA-IATEFL и 1ST FIPLV European Regional Congress, 22.06. - 25.06.2017, Варна - Проект № РД 08-112/06.02.2017 г. „Език, медии, култура във взаимодействие“ - Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, 2018 - Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. "Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.", р-л д-р Даниела Кирова, 2018 - Проект РД 19-08-05 "Език и комуникация - медиалингвистични измерения". р-л преп. д-р Гергана Герова" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(168) "Участие в провеждането на КСК Координатор по проект „Еразъм +“ на Катедра „Германистика“" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(50) "ВЕТА - Bulgarian English Teachers' Association" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп. д-р  Гергана Георгиева Герова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 307

Телефон: 054 830495

Email: g.gerova@shu.bg

Приемно време: I седмица четвъртък 13.00-15.00 (К2 - 307); II седмица четвъртък 11.00-13.00 (К1 - 209)

Завършен университет, специалност

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, специалност Английска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

ГПЧЕ "Никола Вапцаров" - гр.Шумен - учител по английски език

НВУ "Васил Левски", Департамент ЧЕО - гр. Шумен - преподавател по английски език

Заемани академични длъжности

Заема длъжността "преподавател" 2013 г.

Придобити научни степени

доктор

Водени лекции и/или упражнения

Практически английски език (у)

Области на научни интереси

Методика и дидактика на обучението по английски като чужд език

Когнитивна психология

Образователна психология

Специализации

Програма за военна помощ за обучение (MTAP) - Курс за обучение на преподаватели в Езикова школа на Канадската армия - Отава, Канада, август-декември 2007

Мобилност с цел преподаване по програма "Еразъм +" - IESF, Фафе, Португалия, април 2015

Мобилност с цел преподаване по програма "Еразъм +" - Университет на Кордоба, Испания, ноември 2017

Участия в международни и национални научни проекти

Международна конференция на IATEFL в Стара Загора, 1999

Международна конференция на IATEFL в Краков, Полша, 2000

Международна конференция на IATEFL в Пловдив, 2001

Проект № РД-08-272/2013 г. на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет- "Език – памет – фикция – лъжа“, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова

Проект № РД-08-271/2014 г. „Език и комуникация в научната и образователната сфера, р-л на проекта доц. д-р А. Димитрова

Проект № РД-08-318/13.03.2015 г. „Германистиката – вчера, днес и утре“, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова.

- международен проект - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, координатор от българска страна доц. Сн. Бойчева. 2015.

- Проект № РД-10-440/07.03.2016 г. „Език - литература – медии“, ръководител доц. д-р Нели Митева

- 26-та Годишна международна конференция на BETA-IATEFL и 1ST FIPLV European Regional Congress, 22.06. - 25.06.2017, Варна

- Проект № РД 08-112/06.02.2017 г. „Език, медии, култура във взаимодействие“

- Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, 2018

- Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. "Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.", р-л д-р Даниела Кирова, 2018

- Проект РД 19-08-05 "Език и комуникация - медиалингвистични измерения". р-л преп. д-р Гергана Герова

Организационна дейност

Участие в провеждането на КСК

Координатор по проект „Еразъм +“ на Катедра „Германистика“

Членства в научни организации

ВЕТА - Bulgarian English Teachers' Association

Статии

2019г. - 2019 - Metacognition in Bulgarian University Students’ Methodological Preparation and Pre-service Training. SocioBrains, Issue 53, January 2019, ISSN 2367-5721 - 4

2017г. - 2017 -. Метакогниция, саморегулиране и саморегулирано учене // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XXI D Педагогически факултет, Научни трудове от конференция на тема "Иновации в образованието", 27.10.-29.10.2017, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2017, с. 140-147, ISSN 1314-6769 - 4

2017г. - 2017 - За някои психологически и педагогически аспекти на метакогницията. В Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика. Сборник с научни трудове по проект на катедра „Социална педагогика“ № РД-10-568/27.02.2017, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 43-50, ISBN: 978-619-201-211-3 - 4

2017г. - 2017 - Мултимедийните продукти на интернет платформата TED и някои идеи за тяхното използване в процеса на обучението по чужд език. Научна поредица „Филологически ракурси“. Том II. Съставители: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, Даниела Кирова, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISSN: 2367-8348, в рамките на проект РД-08-112/06.02.2017 „Език, медии, култура във взаимодействие” - 4

2016г. - 2016 - Кратка история на възникването на метакогницията. В: Митева, Н., Бойчева, С., Кирова, Д.: Език - литература – медии. Сборник с доклади по проект РД-08-120/08.02.2016, ел. издание, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016 г. ISBN 978-619-201-134-5 - 4

2016г. - 2016 - Някои аспекти на метакогницията в контекста на педагогическата подготовка и преподавателската практика на студентите. В Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XX D Педагогически факултет, Научни трудове от конференция на тема "Иновации в образованието", 30.09. - 2.10. 2016 стр. 215-221, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016 - 4

2014г. - 2014 - Очаквания на обучаемите относно предстоящ курс по чужд език. В сборник с научни статии "Език и комуникация в образователната и научната сфера", стр. 24-30, ISBN 978-954-577-982-4, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” - 4

2014г. - 2014 - Очакванията и тяхната роля в обучението по чужд език. В „Любословие” № 14, стр. 235-241, ISSN 1314-6033, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” - 4

2010г. - 2010 - Преподаването в екип като алтернативен метод в обучението. В сборник научни трудове Научна сесия 2010, част II, стр. 264-267, издание на НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - 4

Други публикации

2018г. - 2018 – Герова, Г. Автореферат към дисертационен труд за присъждане на ОКС „Доктор“ на тема „Метакогнициите в обучението на студентите по чужд език“, 2018 - 12