Преп. д-р Менент Османова Шукриеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(121) "ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Турска филология"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(36) "ДУ "Нювваб" гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(148) "асистент (2000 г.), старши асистент (2005 г.), главен асистент (2011 г.), преподавател (2016 г.)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(120) "доктор по научна специалност Тюркски езици (турски език) - 14.06.2018 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(376) "Практически турски език - езикова култура и превод Теория на превода Бизнес турски език- превод Транслатология Специализиран превод на турски език Екскурзоводска практика Култура на деловото общуване" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(1056) "Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Тракийски университет гр. Одрин, Република Турция - 2014 Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Тракийски университет гр. Одрин, Република Турция - 03-08.05.2015 г. Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Тракийски университет гр. Одрин, Република Турция - 24 - 30.04.2016 г. Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Университет "Намък Кемал" гр. Текирдаг, Република Турция - 29.04.2018 - 05.05.2018 г. Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Университет "Хаджъ Бекташ Вели", гр. Невшехир, Република Турция - 21.10.2018 - 27.10.2018 г." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(168) "Специализиран превод Транслатология Терминология Съвременен турски език Турска култура" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(3979) "1. Проекти на ШУ „Епископ Константин Преславски”: 2004: "Руско – българско – турски и Българско – руско – турски речник за бизнесмени", ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”. 2005: "Руски език и турски език в деловата сфера", ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”. 2008:„Лингвометодични аспекти на национално ориентиран учебник по чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии”, ръководител Татяна Чалъкова, ШУ „Еп. К. Преславски”. 2011: „Туркологични изследвания 2011”, ръководител доц. Хашим Акиф, ШУ “Еп. К. Преславски” 2012: „Лингвометодическите и културно-специфични аспекти на професионалния език на туризма”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски” 2012: “Туркологични изследвания 2012”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски” 2013: "Времето на Балканите: език, история, памет”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, ШУ “Еп. К. Преславски 2014: „Места на всекидневието на Балканите”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, ШУ “Еп. К. Преславски" 2015: Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим 2016: „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, договор № РД-10-439/07.03.2016 г., ръководител на проекта проф. д-р Т. Чалъкова 2017: "Научна конференция с международно участие на тема "По пътя на Евлия Челеби", договор № РД-10-589/27.02.2017, ръководител на проекта доц. д-р В. Янкова 2018: "Тюркологията в образованието - традиции, иновации, перспективи", договор № РД-08-148/09.02.2018 г., ръководител на проекта гл. ас. д-р. В. Хасан 2019: "Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа", договор № РД-08-106/1.02.2019 г., с научен ръководител преп. д-р М. Шукриева 2. Национални проекти: Проект „Студентски практики” 2013 – 2014 г., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд. 3. Международни проекти: 2015: Проект "Академия Румелия" 2015 г. на Областна управа Одрин, Р Турция 2015: “Литературни пътеки – места на паметта. Образование и туризъм” , финансиран от Национален фонд Култура по програма "Публики"" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(736) "курсов ръководител от 2000 до момента курсов ръководител на магистърска програма "Езиково обслужване на туризма и бизнеса" (катедра Турски език и литература) курсов ръководител на магистърска програма "Балканистика" (катедра Турски език и литература) участие в организационния състав на различни конференции участие в подготовката и провеждането на кандидат-студентски и държавни изпити на магистри" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(118) "Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Преп. д-р  Менент Османова Шукриева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Кабинет: Корпус 2, стая 04

Телефон: 054 830 365 вътр.143 и 146

Email: mshukrieva@abv.bg, m.shukrieva@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Турска филология"

Месторабота преди постъпване в ШУ

ДУ "Нювваб" гр. Шумен

Заемани академични длъжности

асистент (2000 г.), старши асистент (2005 г.), главен асистент (2011 г.), преподавател (2016 г.)

Придобити научни степени

доктор по научна специалност Тюркски езици (турски език) - 14.06.2018 г.

Водени лекции и/или упражнения

Практически турски език - езикова култура и превод

Теория на превода

Бизнес турски език- превод

Транслатология

Специализиран превод на турски език

Екскурзоводска практика

Култура на деловото общуване

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Тракийски университет гр. Одрин, Република Турция - 2014

Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Тракийски университет гр. Одрин, Република Турция - 03-08.05.2015 г.

Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Тракийски университет гр. Одрин, Република Турция - 24 - 30.04.2016 г.

Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Университет "Намък Кемал" гр. Текирдаг, Република Турция - 29.04.2018 - 05.05.2018 г.

Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Университет "Хаджъ Бекташ Вели", гр. Невшехир, Република Турция - 21.10.2018 - 27.10.2018 г.

Области на научни интереси

Специализиран превод

Транслатология

Терминология

Съвременен турски език

Турска култура

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проекти на ШУ „Епископ Константин Преславски”:

2004: "Руско – българско – турски и Българско – руско – турски речник за бизнесмени", ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

2005: "Руски език и турски език в деловата сфера", ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

2008:„Лингвометодични аспекти на национално ориентиран учебник по чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии”, ръководител Татяна Чалъкова, ШУ „Еп. К. Преславски”.

2011: „Туркологични изследвания 2011”, ръководител доц. Хашим Акиф, ШУ “Еп. К. Преславски”

2012: „Лингвометодическите и културно-специфични аспекти на професионалния език на туризма”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”

2012: “Туркологични изследвания 2012”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”

2013: "Времето на Балканите: език, история, памет”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, ШУ “Еп. К. Преславски

2014: „Места на всекидневието на Балканите”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, ШУ “Еп. К. Преславски"

2015: Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим

2016: „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, договор № РД-10-439/07.03.2016 г., ръководител на проекта проф. д-р Т. Чалъкова

2017: "Научна конференция с международно участие на тема "По пътя на Евлия Челеби", договор № РД-10-589/27.02.2017, ръководител на проекта доц. д-р В. Янкова

2018: "Тюркологията в образованието - традиции, иновации, перспективи", договор № РД-08-148/09.02.2018 г., ръководител на проекта гл. ас. д-р. В. Хасан

2019: "Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа", договор № РД-08-106/1.02.2019 г., с научен ръководител преп. д-р М. Шукриева

2. Национални проекти:

Проект „Студентски практики” 2013 – 2014 г., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

3. Международни проекти:

2015: Проект "Академия Румелия" 2015 г. на Областна управа Одрин, Р Турция

2015: “Литературни пътеки – места на паметта. Образование и туризъм” , финансиран от Национален фонд Култура по програма "Публики"

Организационна дейност

курсов ръководител от 2000 до момента

курсов ръководител на магистърска програма "Езиково обслужване на туризма и бизнеса" (катедра Турски език и литература)

курсов ръководител на магистърска програма "Балканистика" (катедра Турски език и литература)

участие в организационния състав на различни конференции

участие в подготовката и провеждането на кандидат-студентски и държавни изпити на магистри

Членства в научни организации

Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации

Дисертации

2018г. - Съвременна турска юридическа терминология. Автореферат. Шумен. - 1

Монографии

2009г. - Лингвометодически аспекти на чуждоезиковото обучение с използване на нови информационни технологии. Изд.Фабер, В. Търново, 2009, Глава І: 1.3.1 - 2

Учебници

2006г. - Руски език и турски език в деловата сфера. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2006, 384 с. (в съавторство) - 6

2004г. - Руско-българско-турски и българско-руско-турски речник за бизнесмени. Шумен: УИ„Епископ Константин Преславски”, 2004, 520 с. (в съавторство) - 6

Учебни помагала

2019г. - Шукриева, Менент. 2019. Учебно помагало по практически турски език – лексика. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. ISBN 978-619-201-285-4 (в съавт. с Ембие Кязимова). - 7

2019г. - Шукриева, Менент. 2019. Учебно помагало по превод (от и на турски език). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. ISBN 978-619-201-320-2. - 7

2019г. - Шукриева, Менент. 2019. Текстове за превод в сферата на туризма. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. ISBN 978-619-201-318-9 (в съавт. с Бюлент Кърджалъ). - 7

2017г. - Temel Turkce - Alistirmalar V-VIII sinif. Учебно помагало. Изд. Фабер, Велико Търново, 2017 (в съавторство с Емине Халил и Фикрие Мехмед) - 7

2007г. - Temel Turkce – Alistirmalar, II. Bolum. Учебно помагало. Изд. Химера, Шумен, 2007 (в съавторство) - 7

2000г. - Temel Turkce – Alistirmalar, I. Bolum. Учебно помагало. Изд. Химера, София, 2000 (в съавторство) - 7

Студии

2019г. - Шукриева, Менент. 2019. За необходимостта от изучаване на академична дисциплина "Терминология" в специалност "Турска филология с бизнес комуникация". // Сборник "Тюркологията в образованието - традиции, иновации, перспективи". УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2019, стр. 62-114 (в съавт. с Б. Кърджалъ); ISBN 978-619-201-317-2 - 3

Статии

2018г. - Шукриева, Менент. 2018. Фактори, влияещи върху турската юридическа терминология. // „Туркологични изследвания 2018”: Сборник с доклади в чест на доц. д-р К. Венедикова, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. - 4

2018г. - Шукриева, Менент. 2018. Sumnu Universitesinde Turk Filolojisinin Acilmasina Vesile Olup Kuruculugunu Yapan Mehmed Beytullah. // Сборник „По пътя на Евлия Челеби”: Сборник с доклади от научна конференция „По пътя на Евлия Челеби“, посветена на 25-годишнината от създаването на специалността „Турска филология“ в Шуменския университет, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. - 4

2017г. - Siirle Gulumsesin Dunya Diyen Deliormanli Sair Mustafa Cete. - В: Туркологични изследвания 2017. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017, с. 131-144. - 4

2017г. - За някои словообразувателни модели в съвременния турски юридически език. - В: Туркологични изследвания 2017. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017, с. 95-113 - 4

2017г. - За някои специфични особености на турския юридически език. Sociobrains ISSUE 38. Oct. 2017. www//Sociobrains.com - 4

2017г. - Опит за класификация на турските юридически термини. Sociobrains ISSUE 38. Oct. 2017. www//Sociobrains.com - 4

2017г. - Езикът на турското право. - В: Годишник на Факултета по хуманитарни науки, том XXVIII A. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2017, с. 224-233. - 4

2016г. - Лексикални и семантични изменения при превод. - Сборник с доклади от Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве", 21-23 октомври 2015, гр. Одрин, Издателство на Тракийския университет, одрин, 2016, стр. 59-66 - 4

2015г. - Osmanli Imparatorlugunda Kadilik Kurumu - В: Места на всекидневието на Балканите. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, с. 44-50 - 4

2015г. - Karadeniz Mutfak Kulturu - В: Места на всекидневието на Балканите. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, с. 166-176 (в съавт. с Имрен Тасинова) - 4

2015г. - Превод на термини-словосъчетания в турския юридически език. – В: Епископ-Константинови четения. “Непознатият съсед”. Том 21. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, стр. 281-293 - 4

2014г. - Турска правна терминология. - Сборник "Времето на Балканите: език, история, памет", Шумен, 2014, с. 32-53 (в съавт. със С. Федаил) - 4

2013г. - Особености на превода на научно-техническа литература от турски език на български и обратно. Сборник "Туркологични изследвания 2013", Шумен, 2013, с.74-98 - 4

2012г. - Особености на превода на юридически текстове от турски на български език и обратно - Сборник "Туркологични изследвания 2012", Шумен, 2012, с.163-178 - 4

2012г. - Динамиката на терминологията и езиковата картина на света през призмата на турските правни документи – сб. „Епископ- Константинови Четения”, http://shu.bg/faculties/fhn/izdaniq/ek-cheteniq, 2012 (в съавт. с Татяна Чалъкова) - 4

2012г. - Метафората „джудже” в българския и турския медиен дискурс – LiterMedia, 2012, (в съавт. с Христо Атанасов) - 4

2011г. - Сватбените традиции в Североизточна България.// сб. Турски фолклор в България, изд. Фабер, 2011 - 4

2011г. - Silistre Yoresinde Dugun Gelenekleri. Bulgaristan Turk Halkbilimi// сб. Турски фолклор в България, Велико Търново: Фабер, 2011 - 4

2009г. - Turkceye Girmis Ingilizce Kelimeler. Сборник “Турският език и балканското културно взаимодействие”, Юбилейна международна конференция на катедра “Турски език и литература” Шумен - 4

2005г. - Концептите "огън" и "вода" в българския и турския език. Сборник от Конференция с международно участие “Междуетнически контакти Изток-Запад интеркултурна комуникация”, Шуменски университет, 2005 (в съавт. с Емине Халил) - 4

2004г. - Творчеството на Саит Фаик Абасъйанък. Сборник от Международния симпозиум “Турският език и турската култура в контекста на диалога Изток-Запад”, Шуменски университет, 2004. - 4

2003г. - Концептосфера на думата “земя” в български, руски и турски език. Сборник от Международния симпозиум “Турският език и турската култура в контекста на диалога Изток-Запад”, Шуменски университет, 2003, (в съавт. с В. Аврамова) - 4

Доклади

2019г. - Шукриева, Менент. 2019. Sumnu Universitesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu Ogrencilerinin Ceviride Yaptiklari Hatalar Uzerine Bir Degerlendirme. В: II-ри международен симпозиум Румели (език, литература, превод). Къркларели, Република Турция, 12-13.04.2019 г. - 5

2018г. - Шукриева, М. Acilisindan Kapanisina Kadar Bulgaristan Turklerinin Onemli Kultur Muesseselerinden Sumnu Devlet Turk Estrat Tiyatrosu. ХVІІІ международен конгрес на турския исторически институт – 5-10 октомври 2018 г., Анкара, Турция (в съавт. с Бюлент Кърджалъ) - 5

2018г. - Шукриева, М. Mutercim Tercumanlik Bolumlerinde Terminoloji Dersinin Onemi. Mеждународeн научно-преподавателски семинар „Тюркологията в образованието – традиции и тенденции”, 01.11.2018, гр. Къркларели, Турция (в съавт. с Бюлент Кърджалъ). - 5

2018г. - Шукриева, Менент. 2018. Cihan Pehlivan Koca Yusuf’un Heykelini Yapan Heykeltiras Behcet Danaci. В: Международен симпозиум „Турската култура на Балканите: България”, Истанбулски университет, 27-29 септември 2018, Истанбул, Турция - 5

2017г. - Шукриева, М. Sumnu Universitesinde Turk Filolojisinin Acilmasina Vesile Olup Kuruculugunu Yapan Mehmed Beytullah. - Юбилейна научна конференция с международно участие на тема "По пътя на Евлия Челеби", (По случай 25 години от създаването на специалността Турска филология в Шуменския университет), 3 - 5 ноември 2017, Шумен - 5

2015г. - Лексикални и семантични трансформации при превод - Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве", 21-23 октомври 2015, гр. Одрин, Турция - 5

2010г. - Kuzeydogu Bulgaristanda Dugun Gelenekleri. II. Uluslar Arasi Dunya Turk Kulturu Kurultayi, Измир, 2010 - 5

2009г. - Turkceye Girmis Ingilizce Kelimeler. Юбилейна международна конференция на катедра “Турски език и литература” - 5

2005г. - Концептите "огън" и "вода" в българския и турския език. Сборник от Конференция с международно участие “Междуетнически контакти Изток-Запад интеркултурна комуникация”, Шуменски университет, 2005. - 5

2004г. - Творчеството на Саит Фаик Абасъйанък. Сборник от Международния симпозиум “Турският език и турската култура в контекста на диалога Изток-Запад”, Шуменски университет, 2004. - 5

2003г. - Концептосфера на думата “земя” в български, руски и турски език. Международен симпозиум “Турският език и турската култура в контекста на диалога Изток-Запад”, Шумен, 2003 г. - 5

Други публикации

2017г. - Библиографски справочник. В: Туркологични изследвания 2017. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017, с.157-228 /в съавт. с М. Салим, Е. Кязимова, Б.Кърджалъ и др./. - 12

Примерен тест по Практически турски език


Примерен тест по Практически турски език


Примерен тест по Практически турски език


Примерен тест по Практически турски език


ПРЕВОД НА ВЕСТНИКАРСКО-ПУБЛИЦИСТИЧНИ ТЕКСТОВЕ


юридическа лексика
Текстове и упражнения, предназначени за занятията по Практически турски език - аспект "лексика" и аспект "езикова култура и превод".


Технически превод
Текстове, предначзначени за занятията по ПТЕ - аспект "езикова култура и превод" и Специализиран превод.


Бланкови документи
Текстове, предназначени за занятията по ПТЕ - аспект "езикова култура и превод" и Специализиран превод.


Примерен тест по Практически турски език


Лексика - примерни упражнения, Част 1


Лексика - примерни упражнения, Част 2


Лексика - примерни упражнения, Част 3


Лексика - примерни упражнения, Част 4


Лексика - примерни упражнения, Част 5