Ст. преп. д-р Надежда Стойкова Стойковаабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(129) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Руска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(85) "СОУ "Цанко Бакалов Церковски", с.Никола Козлево" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(38) "Преподавател от 2012 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(12) "2016 г. Phd" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(293) "Практически руски език Руски език като втори чужд Бизнес комуникация Съвременен руски език - Синтаксис /СУ/ ИД: Обръщението като езиков комуникативен феномен" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(113) "Прагматика Теория на речевата дейност Синтаксис Ономастика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1963) "Vilnius University , Lithuania 02.2012 – 06.2012 г. Курс повышения квалификации „Методика преподавания русского языка как иностранного“ – 18 ч., Центр международного образования МГУ имени М. В. Ломоносова, 25.05.2012 – 26.06.2012 г., Рег.№ 0063 International scientific-practical seminar „Teacher in the space of modern educational technologies” – 18 h., Lithuania, Vilnius, 18.06.2012 – 21.06.2012 Квалификационен курс на тема: „Русский язык как иностранный на начальном этапе”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – 22 ч., гр. Варна, 27.08.2012 – 31.08.2012, Рег. №4638/31.08.2012 г. ІV Международный форум „Русский язык через русскую литературу и русское искусство“, София – Сандански, 25.06.2015 г. – 28.06.2015 г., МКИ „Столичная библиотека“ Свидетельство № 180/28.06.2015 г. IІ Международная научно-практическая сессия „Русский язык в глобальном образовательном пространстве“, ГОСИРЯ им. А.С. Пушкина, 13–15.11.2015 г., СОК „Камчия“ Повышение квалификации „Русский язык в глобальном образовательном пространстве (актуальные вопорсы)“ – 16 ч., ГОСИРЯ им. А.С. Пушкина, 24.10.2017 г., Удостоверение № 772700001796, Рег. №13-20/3566" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(2569) "2010 "Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика" Университетски проект Договор РД-05-349 / 12.03.2010 / Ръководител доц. д-р Т. Иванова 2011 "Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства" Университетски проект Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г. (Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова 2013 "Русистиката през ХХІ века: традиции и перспективи" Университетски проект Договор № №PД-08-274/ 15.03.2013 / Ръководител доц. д-р Е.Стоянова 2014 "Актуални проблеми на българската русистика" Университетски проект Договор № РД-10-611/ 04.04.2014 г.; вх.№ РД-08-274 / 14.03.2014 г./ Ръководител проф. д-р Е.Стоянова 2015 "Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици" Университетски проект Договор № РД-10-673/01.04.2015; РД-08-319/13.03.2015 / Ръководител: проф. д-р Е.Стоянова 2016 "Език. Култура. Комуникация" Университетски проект Договор № РД-08-128/ 08.02. 2016 / Ръководител: проф. д-р Е.Стоянова 2017 "Езиковата личност в контекста на националното и универсалното" Университетски проект Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова 2017 "45 лет русистике в Шуменском университете", Международен проект към фонд "Русский мир" 2018 Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.) Ръководител проф. д-р Е. Стоянова 2019 Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиева" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(46) "Отговорник по качеството" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(62) "Дружество на русистите в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ст. преп. д-р  Надежда Стойкова Стойкова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 202

Телефон:

Email: stoikovans@abv.bg, n.stoykova@shu.bg

Приемно време: I с-ца Четвъртък от 11 - 13 ч. К2, 02; II с-ца Сряда от 12 - 14 ч. К2, 02

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Руска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

СОУ "Цанко Бакалов Церковски", с.Никола Козлево

Заемани академични длъжности

Преподавател от 2012 г.

Придобити научни степени

2016 г. Phd

Водени лекции и/или упражнения

Практически руски език

Руски език като втори чужд

Бизнес комуникация

Съвременен руски език - Синтаксис /СУ/

ИД: Обръщението като езиков комуникативен феномен

Области на научни интереси

Прагматика

Теория на речевата дейност

Синтаксис

Ономастика

Специализации

Vilnius University , Lithuania 02.2012 – 06.2012 г.

Курс повышения квалификации „Методика преподавания русского языка как иностранного“ – 18 ч., Центр международного образования МГУ имени М. В. Ломоносова, 25.05.2012 – 26.06.2012 г., Рег.№ 0063

International scientific-practical seminar „Teacher in the space of modern educational technologies” – 18 h., Lithuania, Vilnius, 18.06.2012 – 21.06.2012

Квалификационен курс на тема: „Русский язык как иностранный на начальном этапе”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – 22 ч., гр. Варна, 27.08.2012 – 31.08.2012, Рег. №4638/31.08.2012 г.

ІV Международный форум „Русский язык через русскую литературу и русское искусство“, София – Сандански, 25.06.2015 г. – 28.06.2015 г., МКИ „Столичная библиотека“ Свидетельство № 180/28.06.2015 г.

IІ Международная научно-практическая сессия „Русский язык в глобальном образовательном пространстве“, ГОСИРЯ им. А.С. Пушкина, 13–15.11.2015 г., СОК „Камчия“

Повышение квалификации „Русский язык в глобальном образовательном пространстве (актуальные вопорсы)“ – 16 ч., ГОСИРЯ им. А.С. Пушкина, 24.10.2017 г., Удостоверение № 772700001796, Рег. №13-20/3566

Участия в международни и национални научни проекти

2010 "Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика" Университетски проект Договор РД-05-349 / 12.03.2010 / Ръководител доц. д-р Т. Иванова

2011 "Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства" Университетски проект Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г. (Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова

2013 "Русистиката през ХХІ века: традиции и перспективи" Университетски проект Договор № №PД-08-274/ 15.03.2013 / Ръководител доц. д-р Е.Стоянова

2014 "Актуални проблеми на българската русистика" Университетски проект Договор № РД-10-611/ 04.04.2014 г.; вх.№ РД-08-274 / 14.03.2014 г./ Ръководител проф. д-р Е.Стоянова

2015 "Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици" Университетски проект Договор № РД-10-673/01.04.2015; РД-08-319/13.03.2015 / Ръководител: проф. д-р Е.Стоянова

2016 "Език. Култура. Комуникация" Университетски проект Договор № РД-08-128/ 08.02. 2016 / Ръководител: проф. д-р Е.Стоянова

2017 "Езиковата личност в контекста на националното и универсалното" Университетски проект Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2017 "45 лет русистике в Шуменском университете", Международен проект към фонд "Русский мир"

2018 Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.) Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2019 Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиева

Организационна дейност

Отговорник по качеството

Членства в научни организации

Дружество на русистите в България

Дисертации

2015г. - СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩЕНИЙ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ, Шумен, 218 с. - 1

Студии

2016г. - К вопросу о переводе обращений в романе Ивана Вазова „Под игото“// Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков, Вып. 10, 2016г., с. 189 – 238. - 3

Статии

2019г. - Impersonal phatic metacommunicatives in the Russian and Bulgarian colloquial speech // SocioBrains, ISSUE 54, February 2019, p. 53 – 62. - 4

2019г. - Metacommunikative question constructs in phatic communication (based on examples from initial speech lines) // SocioBrains, ISSUE 54, February 2019, р. 63 – 71. - 4

2018г. - Обращения и речевые этикетные стереотипы при стартировании речевой интеракции // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков, Вып. 12, 2018 г. С. 121 – 145. (в съавт. с докт. Ст. Александрова) - 4

2018г. - Теоретические подходы к изучению обращения в русской лингвистической литературе // Юбилейна национална конференция "Русистика: вчера, сегодня, завтра", София, 2018 г., 285 - 293 с. - 4

2018г. - Вульгарные никнеймы как часть современного интерент ономастикона //Русистика 2018. Экология языка и современная коммуникация, изд. „Химера“, Шумен, 2018, С. 262 – 251. - 4

2018г. - Лев Толстой и Елин Пелин: творческие параллели // Юбилейна национална конференция "Русистика: вчера, сегодня, завтра", София, 2018 г., 503 - 507 с. (в съавторство с В. Абрамова, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н.Толстого) - 4

2018г. - Vulgar nicknames as a part of modern internet onomasticone // SocioBrains, ISSUE 44, APRIL 2018, p.25 – 27; - 4

2018г. - Обращение и коммуникативные неудачи в диалогическом общении // Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Факултет по хуманитарни науки, том XXIХ A, Шумен, 2018 г., с. 190 – 203. - 4

2018г. - Anthroponyms in the function of vocatives in Russian and Bulgarian languages//SocioBrains, ISSUE 52, DECEMBER 2018, p. 97 – 106. - 4

2018г. - О некоторых моделях русской и болгарской систем коммуникативного поведения в фатическом общении//SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, issue 52, Desember 2018, p. 107-116. - 4

2017г. - Обращение как основная фатическая коммуникема // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков, Вып. 11, 2017г. С. 204 – 225. - 4

2017г. - Address and stereotypical etiquette phrases for starting speech interaction (On material from contemporary speech) // SocioBrains, № 40, December, 2017. – p. 121 – 135. (в съавт. с докт. Ст. Александрова) - 4

2017г. - Crime nicknames of the bulgarian onomasticone in the modern subculture // SocioBrains, № 35, july, 2017. – p. 133 – 137. http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/133_137_Nadezhda_Stoykova_CRIME_NICKNAMES_OF_THE_BULGARIAN_ONOMASTICONE_IN_THE_MODERN_SUBCULTURE.pdf - 4

2016г. - Conventional forms of address in Russian and Bulgarian languages, expressing positive evaluation // SocioBrains, issue 27, nov. 2016, p.6 – 12 http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/6_12_Nadezhda_Stoykova_CONVENTIONAL_FORMS_OF_ADDRESS_IN_RUSSIAN_AND_BULGARIAN_LANGUAGES_EXPRESSING_POSITIVE_EVALUATION.PDF - 4

2016г. - Специфика заголовков о террористических актах на страницах болгарских газет // Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016. — 290 с. ISSN 2312-0274, с. 198 - 4

2016г. - Синтактични особености на обръщенията в българския език // Епископ-Константинови четения, том. 22, Шумен, с.82-88. - 4

2015г. - Синтаксические особенности обращений в русском языке // Проблемы когнитивного и фукционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. вып 9., Ун. изд. “Епископ Константин Преславски”, Шумен. 2015. с. 104-114. - 4

2015г. - Русская литература, культура и история во внеаудиторной работе со студентами-русистами Шуменского университета.// Болгарская Русистика, 2015/ 3-4, с. 186-195 (в съавт. с Т. Терзиева) - 4

2014г. - Турцизмы в роли обращения в болгарском языке и их перевод на русский язык, Одиннадцатый международный симпозиум – МАПРЯЛ, «Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание» 03 – 06 апреля 2014 г., с. 328-334. - 4

2014г. - Специфика обращения в текстах ранних рассказов Михаила Зощенко. - Годишник, т.XXV А, 2014, 113-124. /в съавт. с А.Николова/ - 4

2014г. - Антропонимы в роли обращений в русском и болгарском языках // Litera Scripta Manent Служение слову Том II. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на проф. д-р В. Аврамова. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2014, с. 209 – 222 - 4

2013г. - Национально-специфические обращения в русском и болгарском языках и проблема их перевода – В: Русистика 2013, Юбилеен сборник, посветен на 40-годишнината на русистиката в ШУ , 283 с. - 4

2013г. - Семантика и перевод уменьшительно-ласкательных обращений в русском и болгарском языках, ХХ Епископ- Константинови четения „Памет и спомен”, Т. 19, 2013 г., с. 236 – 244. - 4

2012г. - Обращение как средство выражения агрессии в русском и болгарском коммуникативном поведении // Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени, Сб-к материалов, международной научно-практической конференции, посвященной 135-летий начала Русско-турецкой войны 1877 – 1878гг., Част II, Славянск на Кубани, 2012, с. 165 – 170. - 4

2012г. - Стойкова Н. К вопросу о функциях обращения в русском языке // Епископ-Константинови четения, т. 18 Календар и време, Шумен, 2012 г., с.139 – 146. - 4

2011г. - Стойкова,Н.Изучаване на обръщението в руската лингвистика.- Проблемы когнитивного и фукционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. вып.8, Ун. изд. “Еп. К. Преславски”, Шумен. 2011. с. 312-326 - 4

2010г. - Стойкова, Н. Casus vocativus или категорията вокатив в руския и българския език.-Международен симпозиум „Русское слово на Балканах”. 14-17 октомври, Шумен., 2010 с. 34-42 - 4

Доклади

2019г. - За комуникативните подаръци в общуването (върху примери от фатически емотиви, изразяващи комплимент в руската и българската речева практика)//XXV "Епископ-Константинови четения", 20 май 2019 г. - 5

2018г. - Вульгарные никнеймы как часть современного интерент ономастикона // Международный симпозиум "Экология языка и современная коммуникация", 26 - 29 април 2018 г. Камчия - 5

2018г. - Семантико-прагматични особености на метакомуникативните въпросителни конструкции в руския и българския език // МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ”, Шумен, 27 - 29 септември 2018 г. - 5

2017г. - Теоретические подходы к изучению обращения в русской лингвистической литературы // Юбилейна национална конференция „Русистика: вчера, сегодня, завтра“, София, 29.06 - 02.07. 2017 г. - 5

2017г. - Лев Толстой и Елин Пелин: творческие параллели // Юбилейна национална конференция „Русистика: вчера, сегодня, завтра“, София, 29. 06 - 02. 07. 2017 г. (в съавт. с Вероника Абрамова, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого) - 5

2017г. - Система статусных и регулятивных обращений в русском и болгарском языках // ХХIІІ Епископ-Константинови четения „Реалното и виртуалното”, Шумен, 19. 05. 2017г. - 5

2017г. - Национальная специфика обращения в русском и болгарском языках // Кръгла маса на тема „Лингвоспецифические и национально-культурные особенности языковой личности“, посветена на 45 г. Русистика в Шуменския университет, 12 май 2017 г. - 5

2016г. - Синтактични особености на обръщенията в българския език.//XXXIII "Епископ-Константинови четения", Шумен, 19.05.2016г. - 5

2016г. - СПЕЦИФИКА ЗАГОЛОВКОВ О ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ НА СТРАНИЦАХ БОЛГАРСКИХ ГАЗЕТ, // 1st International Conference "Language in the Coordinates of the Mass Media", Varna, September 6-9, 2016 - 5

2015г. - Русская литература, культура и история во внеаудиторной работе со студентами-русистами Шуменского университета //ІV Международный форум "Русский язык через русскую литературу и русское искусство", София, Сандански, 25-28.06.2015г. (в съавт. с Т. Терзиева) - 5

Цитирания

2018г. - Стойкова Н. С., Синтаксические особенности обращений в русском языке // Проблемы когнитивного и функционального описания славянских языков, Вып. 9, 2015 г., с. 104 - 114. Цитирано в: Николова А., Вклад болгарских русистов в исследование синтаксиса русского языка // Проблемы когнитивного и функционального описания славянских языков, Вып. 12, 2018 г., с. 60. - 11

2018г. - Турцизмы в роли обращения в болгарском языке и их перевод на русский язык // МАПРЯЛ "Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание", 03 - 06 април 2014 г., с. 328 - 334. Цитирано в: Николова А. Вклад болгарских русистов в исследование синтаксиса русского языка // Проблемы когнитивного и функционального описания славянских языков, Вып. 12, 2018 г., с.60. - 11

2018г. - Стойкова Н. С. Антропонимы в роли обращений в русском и болгарском языках // Litera Scripta Manent Служение слову Том II. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на проф. д-р В. Аврамова. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2014, с. 209–222 Цитирано в: Николова Анна, Вклад болгарских русистов в исследование синтаксиса русского языка// Проблемы когнитивного и функционального описания славянских языков, Вып. 12, 2018 г. с. 60. - 11

2018г. - Стойкова Н. С. К вопросу о функциях обращения в русском языке // Епископ-Константинови четения, т. 18 Календар и време, Шумен, 2012 г., с.139 – 146. Цитирано в: Николова Анна, Вклад болгарских русистов в исследование синтаксиса русского языка// Проблемы когнитивного и функционального описания славянских языков, Вып. 12, 2018 г. с. 60. - 11

2017г. - Стойкова Н. С. Обращение как средство выражения агрессии в русском и болгарском коммуникативном поведении // Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени, Сб-к материалов, международной научно-практической конференции, посвященной 135-летий начала Русско-турецкой войны 1877 – 1878гг., Част II, Славянск на Кубани, 2012, с. 165 – 170. Цитирано в: Николова Анна, Лингвистические параметры конфликтного речевого поведения // Проблемы когнитивного и функционального описания славянских языков, Вып. 11, 2017г., с.78. - 11

2016г. - К вопросу о функциях обращения в русском языке // Епископ-Константинови четения. Календар и време. Т. 18, Шумен, 2012. с. 139 – 145. Цитирано в: Томо Х., Обучение иностранцев использованию обращений в русском языке как лингводидактическая проблема // Русская словесность в научном, культурном и образовательном пространстве (к 90-летию со дня рождения профессора в. И. Максимова), Санкт-Петербург, 2016, с. 433-436 ISBN: 978-5-7937-1188-3 - 11