Хон. гл. ас. д-р Христина Добрева Дамяноваабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(98) "ШУ "Еп. К. Преславски", специалност "Руска филология ”" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(78) "гр.Суворово, СОУ 1978-1979, учител по руски език" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(98) "01. 04. 1979 - асистент, 1998 - ст. асистент, 1.04.2011 - гл.асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(12) "доктор" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(42) "Практически руски език" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(237) "Обмен по образователни програми. Еразмус, 2012, Полша, университет "Казимир Велики" в гр. Бидгошч, лекционни курсове. 14 -19 октомври 2012." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(188) "съвременен руски език (морфология и синтаксис), функционална граматика, теория и прагматика на превода" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(138) "Специализации към Московския държавен университет „М.В.Ломоносов” (1978, 1989)" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(1837) "университетски проекти Проблеми на когнитивното и функционално описание на руския и българския език. ръководител доц. T.Иванова 2006. Проблеми на когнитивното и функционално описание на руския и българския език. ръководител доц.А.Николова. 2007. Балканите и диалогът на културите в съвременния свят. Университетски проект РД-05-272/ 11.03.2009. Ръководител проф. д-р В. Аврамова, 2008. Международен проект: Федеральная целевая программа „Русский язык". Информационно-изследователски център „Старая площадь”, Москва. 2009, 2010. Проблеми на когнитивното и функционално описание на руския и българския език. Университетски проект. Договор РД-05-349/12.03.2010, ръководител проф. д-р Т.Иванова. 2010. Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г. (Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова. Русистиката през 21 в. Традиция и перспективи. 2013 г. Ръководител доц.д-р Е. Стоянова Участие РД-08-274/14.03.2014. „Актуални проблеми на българската русистика". Доц. д-р Елена Стоянова" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(184) "Новогодишна студентска вечер "Капустник" Конкурс за есе "Россия и Болгария " - прошлое и настоящее". ." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(63) "Дружество на русистите в България." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. гл. ас. д-р  Христина Добрева Дамянова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 202 тел. 054830365

Телефон: 054 830365 вътр.144

Email: hristinadobreva@abv.bg

Приемно време: понеделник от 8 –10 К2 ,кат. 02

Завършен университет, специалност

ШУ "Еп. К. Преславски", специалност "Руска филология ”

Месторабота преди постъпване в ШУ

гр.Суворово, СОУ 1978-1979, учител по руски език

Заемани академични длъжности

01. 04. 1979 - асистент, 1998 - ст. асистент, 1.04.2011 - гл.асистент

Придобити научни степени

доктор

Водени лекции и/или упражнения

Практически руски език

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Обмен по образователни програми. Еразмус, 2012, Полша, университет "Казимир Велики" в гр. Бидгошч, лекционни курсове. 14 -19 октомври 2012.

Области на научни интереси

съвременен руски език (морфология и синтаксис), функционална граматика, теория и прагматика на превода

Специализации

Специализации към Московския държавен университет „М.В.Ломоносов” (1978, 1989)

Участия в международни и национални научни проекти

университетски проекти

Проблеми на когнитивното и функционално описание на руския и българския език. ръководител доц. T.Иванова 2006.

Проблеми на когнитивното и функционално описание на руския и българския език. ръководител доц.А.Николова. 2007.

Балканите и диалогът на културите в съвременния свят. Университетски проект РД-05-272/ 11.03.2009. Ръководител проф. д-р В. Аврамова, 2008.

Международен проект: Федеральная целевая программа „Русский язык". Информационно-изследователски център „Старая площадь”, Москва. 2009, 2010.

Проблеми на когнитивното и функционално описание на руския и българския език. Университетски проект. Договор РД-05-349/12.03.2010, ръководител проф. д-р Т.Иванова. 2010.

Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г. (Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова.

Русистиката през 21 в. Традиция и перспективи. 2013 г. Ръководител доц.д-р Е. Стоянова

Участие РД-08-274/14.03.2014. „Актуални проблеми на българската русистика". Доц. д-р Елена Стоянова

Организационна дейност

Новогодишна студентска вечер "Капустник"

Конкурс за есе "Россия и Болгария " - прошлое и настоящее".

.

Членства в научни организации

Дружество на русистите в България.

Дисертации

2014г. - Поле пассивности в русском языке.(на фоне болгарского языка). Докторска дисертация по научна специалност Славянски езици (05.04. 18). Съвременен руски език. 2014. - 1

Монографии

2012г. - Функционально-семантическое поле пассивности в русском языке. Анализ поля. LAP Lambert Academic Publishin, Saarbrucken, 2012. https://www.morebooks.de.store/ru/book /Функционально-семантическое - поле -пассивности - в - русском - языке/ isbn 978-3-659-25284-6.. - 2

Учебници

2007г. - Русский язык. Практический курс. Е.Стоянова, М.Демирова, Х.Дамянова, Х.Христова, Шумен, 2007 - 6

Студии

2012г. - Функционально-семантическая категория "пассив" в русской и болгарской картине мира. // Славянская историко-культурная и языковая ситуация. Коллективная монография. Славянск-на-Кубани. 2012. - 3

2008г. - Статальность - шаг к лексикализации русского пассива. Годишник на ШУ "Еп. К.Преславски", ФХН, т. ХІХА, Шумен 2008, с. 62- 78. - 3

Статии

2016г. - Повторы русских глагольных форм интенсивной семантики в русском и болгарском языках.// The European scien tific community. Vol.2, №8, 2016. ( Sciences of Europe.Praha), с. 33– 37. - 4

2015г. - Функционально-семантическая категория интенсивности в русском и болгарском языках. // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 9, УИ "Епископ Контстантин Преславски" 2015, с. 85 - 104.(в съавторство с Наталия Маринова) - 4

2015г. - Периферийные средства выражения интенсификации в русском языке. // Служение слову. К 65-летию профессора Тотки Ивановой. Юбилейный сборник научных трудов. УИ "Епископ Константин Преславски". Шумен, 2015.с. 38– 52 ( в съавторство с Наталия Маринова) - 4

2014г. - Сивка-Бурка на страницах средств массовой информации. // Любословие. 2014. №14. с. 160- 171.. - 4

2014г. - О некоторых переходных типах условных предложений в болгарском и русском языках. // Служение слову. К 70-летию проф.В.Аврамовой. Юбилейный сборник научных трудов. УИ "Еп.Константин Преславски", Шумен, 2014,с.72 – 80. - 4

2013г. - О модальном поле предположения в русском языке. // Русский язык как инославянский. Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянском окружении. Славистическое общество Сербии. Белград, выпуск V, 2013, с. 48-55.http://www.slavistickodrustvo.org.rs/Izdanja/RJKI.htm. - 4

2012г. - Акциональные пассивные конструкции в русском языке. / / Служение слову.. Сборник, посвященный 70-летию доц.. д-ра А. Николовой, УИ "Еп.К.Преславски", Шумен 2012. , с . 322- 333 - 4

2011г. - Грамматические лакуны и перевод. // Текст. Язык. Человек. Неделя русской филологии в Мозырском гос. пед. ун-те им. И.П.Шамякина. сб. научных трудов в 2частях. ч. 1, Мозырь, 2011, 50-52 - 4

2011г. - Българските имам-перфектни конструкции и техните руски аналози. Материалы Первого Международного симпозиума. Шумен, 14-16 окт. 2010, 2011, с.68-75 - 4

2011г. - Имперсонални конструкции в два славянски езика. Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. вып. 8, Шумен, 2011 с. 282-312 - 4

2011г. - Фразеологическая репрезентация качественной оценки лица в русском и болгарском языках. Сб. научни трудове от национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971- 2011”, Шумен, 2011. с.135-144. - 4

2010г. - Конструкции на българския възвратен модален пасив и техните функционални руски съответствия. Език, култура, идентичност. В памет на проф. Жана Молхова.Language, Culture, Identity. Езикознание, литературознание, т.1, Шумен, 2010, с. 174-180 - 4

2010г. - Конструкции с отглагольными номинализациями на -не в болгарском языке и их русские соответствия. Болг. русистика, 2010, № 1-2, с.44-52 - 4

2009г. - Окказиональные преобразования пословиц в газетных заголовках. Болгарская русистика. 2009, 1-2, с.14- 21 - 4

2009г. - Отадъективные номинализации в поле пассивности. Русистика. Язык. Коммуникация. Литература. Культура. сб.статей, посвященный 35-летию создания русистики в Шуменском университете Шумен, 2009. с.237-247 - 4

2009г. - Прагматика перевода авторских преобразований компаративных фразеологизмов.. В: Русский яык: взгляд из-за рубежа. сб. статей. М, „Старая площадь”. 2009,с.191- 201 - 4

2009г. - Болгарские футурные пассивные формы и их русские функциональные соответствия. http//rusistika.ru/articles.php?artide_id-=121 Русистика.ру. 2009.Специализированный информационный ресурс по русской словесности - 4

2009г. - Прагматика болгарского перевода русских форм на -им, -ем. // Текст. Язык. Человек. сб. научных трудов в двух частях. ч. І, УО МГПУ им. И.П.Шамякина. Мозырь, 2009, с. 198- 201 - 4

2008г. - Важничать” в русской и болгарской фразеологии. // Фразеология и когнитивистика. сб. материалов 1 международной научной конференции по проблемам когнитивной фразеологии. 3-5 мая, Белгород, 2008, с.192-196 - 4

2008г. - Фразеологические единицы пассивной семантики. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. вып.6, Шумен, 2008, с.246-258 - 4

2008г. - Предложно-именные конструкции пассивной семантики в русском языке. В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков.вып. 7, Ун. изд. „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, с.132- 151 - 4

2007г. - Сравнение как лингвокультурный знак и его модификация в переводе. // Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика . Сб. материалов 1международной научной конференции 10-12 сентября, 2007, Красноярск, 2007, с.56-60 - 4

2006г. - Прагматическая адаптация художественного текста в двустороннем русско-болгарском переводе.// Езиковата политика на Европейския съюз и европейскотоуниверситетско пространство. т.1, В.Търново. 2006. с.276-284 - 4

2005г. - Рефлексивный имперфективный пассив в русском языке. //Русистика 2005. Язык, коммуникация, культура. Сб. статии в чест на проф. дфн Стефана Димитрова.Шумен, 2005, с.275- 288 - 4

2005г. - Поле пассивности в русском языке. //Европейские языки: историография, теория, история. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 5, Елец. 2005, с.117-122 - 4

2005г. - Агентивные существительные с семой „ пассив” в русском и болгарском языках. //Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Вып. 2, Шумен - 4

2005г. - Инактивные существительные с семой „пассив”в русском и болгарском языках. // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Вып. 3, Шумен, 2005, с.246-259 - 4

2004г. - Пассив и пассивность в русском и болгарском языках.// Пловдивски университет ”П.Хилендарски”. Научни трудове. т.40, кн.1. 2002. Пловдив, 2004, с.239-244 - 4

2004г. - Рефлексивный перфективный пассив в русском языке. //Динамика языковых процессов: история и современность (к 75- летию ко дня рождения проф. П.Филковой).С, 2004, с.226- 234 - 4

2004г. - Смысл и дефективность. //Европейские языки: историография, теория, история. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 4, Елец. 2004, с.102- 106 - 4

2004г. - Пассивные прилагательные в русском и болгарском языках. //Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Вып. 1, Шумен, 2004, с.249- 263 - 4

2003г. - Неканонические средства в русском переводе болгарских пассивных конструкций. //Русистика. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003, с. 265-270 - 4

2002г. - Об одном типе переводческих трансформаций. //Русский язык. Проблемы истории, теории и методики преподавания. Сб. научных трудов, посвященных 30-летиюШуменского университета и 120-летию педагогического образования в Шумене. Шумен. 2002, с.355-361 - 4

1999г. - Видовая конкуренция в помощь переводу. // Русский язык и русская литература в современном обществе, Шумен, 1999 , с.56 -62 - 4

1999г. - О русском переводе болгарского пассива состояния. // Юбилейна научна конференция "25 години Шуменски университет. „Еп.К.Преславски”, Шумен, 1999,с.45-49 - 4

1998г. - Об одном типе вариативности в функционально-семантическом поле. // Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ'98. Велико Търново, 1998, с.292 -295 - 4

1997г. - К вопросу о разноуровневой синонимии. // Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным. Пловдив, 1997, с.105-108 - 4

1995г. - Разноуровневая синонимия в русском переводе одного типа болгарских конструкций. // Шестой международный симпозиум МАПРЯЛ'94. Велико Търново,1995, с.115-117 - 4

1995г. - О темпоральной структуре русского сказочного фольклорного текста. // Лингвистика на текста. Велико Търново, 1995, с.136-138 - 4

1994г. - Об одной переводной модели межъязыковой асимметрии. // Вопросы современного состояния и исторического развития систем русского и болгарского языков.Шумен, 1994 , с.78 -84 - 4

1994г. - Проблема моделирования перевода. // Научни трудове на ЮНС Русе. 1994 , с.244- 248 - 4

1993г. - Синтактичната синонимия като основа на преводния модел. // Първи колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. Велико Търново, 1993, с.192-200 - 4

1990г. - Синтактичната синономия като функционален модел за превод. Съпоставително езикознание, , N 1, с.42-29 - 4

1986г. - Наблюдения над русским переводом форм болгарского аналитического пассива с составным компонентом страдательным причастием несов. в. //Болгарская русистика, 1986, N 5, с.49 - 55 - 4

1984г. - Безличните причастни изречения в руския и българския език. // Българо-руски и българо -съветски връзки през вековете. Приморско, 1983, ч. I. София, 1984,с.271-282 - 4

Доклади

2016г. - Повторы глагольных форм интенсифицирующего значения в русской разговорной речи.(Повторени глаголни форми с интензифициращо значение в руската разговорна реч.// Проблеми на устната комуникация. Книга 10. част 1, Десета международна научна конференция 7– 8 ноември 2014. В.Търново.УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2016. с. 133– 140. - 5

2015г. - Потенциально-условные предложения в русском и болгарском языках // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ (г.Гранада, Испания, 13–20 сентября 2015) в 15 т. СПб,: МАПРЯЛ, 2015. - 5

2015г. - Болгарские отглагольные имена и переводческие трансформации в русском художественном тексте. // Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ (16 – 18 октомври 2014г. Благоевград). Благоевград, УИ "Неофит Рилски", 2015. с.391 –398. - 5

2014г. - "Быстрая вода" – "Тихая вода" в спортивном лексиконе.// Епископ-Константинови четения. Контакти и конфликти. т. 20, УИ "Еп.Константин Преславски". Шумен, 2014, с. 84– 93. - 5

2014г. - Выражение наглядно-примерных условно-следственных отношений в русском и болгарском языках”.// Мапрял 2014. Одиннадцатый международный симпозиум. Доклады и сообщения. Велико-Тырново. Ивис. 03-06 апреля. 2014, с. 134 – 137. - 5

2013г. - Выражение неуверенности в русском и болгарском дискурсах. // Проблеми на устната комуникация. Книга девета. ІІ, ІХ Международна научна конференция, 28-29 октомври 2011. УИ "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново. 2013, с. 239-249. - 5

2013г. - О символике волка в русской и болгарской фразеологии и паремиологии.. // Наука и искусство: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. Материалы международной заочной научно-практической конференции. ч.1. г. Новосибирск, 2013, с. 6-16. - 5

2013г. - Концепт "хитрость" в русской и болгарской паремиологии и фразеологии. // Русистика 2013. Сборник материалов международной научной конференции: "Русистика ХХІ века: традиции и перспективы". 11-12 октября 2013 г. Химера. Шумен. 2013. - 5

2013г. - О субъективно-модальной категории сомнения в русском и болгарском дискурсе (на примере романа "Новь" И.С.Тургенева. // Текст. Язык. Человек. сб. научных трудов. в двух частях. ч. 2, Мозырь, МГПУ им. И.П.Шамякина. 2013, с. 147-150. - 5

2013г. - Реклама пивных кружек. // Современное информационное пространство: коммуникация в рекламе и PR. Материалы международной научной конференции ( 9 апреля 2013), ЛГУ им. А.С.Пушкина. СПб 2013, с. 14- 21. - 5

2012г. - Роль функционально-семантической категории в сопоставительных исследованиях русского и болгарского языков. VІІ Международный научный симпозиум "Достижения и перспективы сопоставительного изучения русского и других языков". Доклады. Белград, .1 - 2 июня, 2012, с. 179-186. . - 5

2012г. - Квазипассив в русском языке. Юбилейная международная научная конференция "Русистика: Язык. Культура. Перевод". С., 23- 25 ноября 2011. Доклады. Изток. - Запад, С, 2012., с. 151- 158 - 5

2012г. - . Концепт “ красота” девушки” в болгарских и русских устойчивых и авторских сравнениях “ – Международная научно-практическая конференция “Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени” 2 - 4 августа, Славянск на Кубани, 2012, с. 214-218 - 5

2011г. - Функционально-семантическая категория "пассив" в русском и болгарском языках. Десятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2010. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Доклады и сообщения. Болгария. Велико-Тырново. 8-11 апреля 2011. с. 204-207 - 5

2007г. - Номинализованные структуры пассивной семантики. // 11 конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. т.1. Новое вструктурно-семантическом описании современного русского языка. т.1. Варна, С, 2007, 86-89 - 5

2006г. - Пассивные наречия в русском и болгарском языках. // Международный научный симпозиум „Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры.Пловдив, 1-3 ноември, 2006, с.139-143 - 5

2002г. - Конверсия в переводе и контекст. //Мапрял 2002. Восьмой международный симпозиум. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного вначале 21 века. Доклады и сообщения. В.Търново, 4-7 апреля, 2002, с.278-281 - 5

1994г. - Вариативност и синтактична синономия. // Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. Велико Търново, 1994 , с.104-111 - 5

Други публикации

2010г. - Некатегориальные фразеологические средства выражения пассивности. Русский язык: исторические судьбы и современность. ІV Международный конгресс исследователей русского языка. Труды и материалы. М, МГУ, 20-23 марта, 2010, с. 15-16.www.philol.msu.ru/-rlc2010/abstracts/rl2010_abstracts_contents.pdf - 12