Гл. ас. д-р Тодорка Симеонова Вълчеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(99) "Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(96) "асистент - 2000 г. ст.асистент - 2003 г. гл. асистент - 2011 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(81) "образователна и научна степен "доктор" - 2015 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(206) "упражнения по История на балканските народи, История на българските земи и народ XV-XVII в. и Нова българска история" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(38) "История на Югославия" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(1382) "Проект " България в световното културно наследство" / РД - 05 - 262 / 15. 03. 2012 / Проект " България във война и мир" / РД - 08 - 277 / 15. 03. 2013 / Проект " България в европейската култура, наука, образование, религия" / РД - 08 - 270/ 14. 03. 2014 / Проект " България в европейската история, култура, наука, образование и религия" / РД - 08 - 321/ 13.03. 2015 / Проект " Непознати приятели, познати неприятели" / РД - 08 - 122 / 08. 02. 2016 / Проект " Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ "Епископ К. Преславски" / РД - 08 - 065 / 2016 Проект " Война и общество" / РД - 08 - 113 / 06. 02. 2017 / Проект "Личността в историята" / РД - 08 - 156 / 09. 02. 2018/ Проект " Град и градска култура" / РД - 08 - 110 / 01. 02. 2019 / Проект " Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ "Епископ К. Преславски" / РД - 08 - 97 / 01.02.2019/" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(86) "Член на Съюза на учените в България, клон Шумен" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Тодорка Симеонова Вълчева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 301

Телефон: 054/830 495/вътр. 175

Email: tedi.simeonova@shu.bg / dori76@abv.bg

Приемно време: I седмица: четвъртък: 9 - 11 ч.; II седмица: понеделник: 9 - 11 ч..

Завършен университет, специалност

Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски"

Заемани академични длъжности

асистент - 2000 г.

ст.асистент - 2003 г.

гл. асистент - 2011 г.

Придобити научни степени

образователна и научна степен "доктор" - 2015 г.

Водени лекции и/или упражнения

упражнения по История на балканските народи, История на българските земи и народ XV-XVII в. и Нова българска история

Области на научни интереси

История на Югославия

Участия в международни и национални научни проекти

Проект " България в световното културно наследство" / РД - 05 - 262 / 15. 03. 2012 /

Проект " България във война и мир" / РД - 08 - 277 / 15. 03. 2013 /

Проект " България в европейската култура, наука, образование, религия" / РД - 08 - 270/ 14. 03. 2014 /

Проект " България в европейската история, култура, наука, образование и религия" / РД - 08 - 321/ 13.03. 2015 /

Проект " Непознати приятели, познати неприятели" / РД - 08 - 122 / 08. 02. 2016 /

Проект " Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ "Епископ К. Преславски" / РД - 08 - 065 / 2016

Проект " Война и общество" / РД - 08 - 113 / 06. 02. 2017 /

Проект "Личността в историята" / РД - 08 - 156 / 09. 02. 2018/

Проект " Град и градска култура" / РД - 08 - 110 / 01. 02. 2019 /

Проект " Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ "Епископ К. Преславски" / РД - 08 - 97 / 01.02.2019/

Членства в научни организации

Член на Съюза на учените в България, клон Шумен

Дисертации

2015г. - Българо - югославски политически и дипломатически отношения (1929 - 1934 г.). Автореферат на дисертацията., 38 стр., Шумен, 2015. - 1

Статии

2019г. - Симеонова, Т. Международните отношения, Балканите и българо - югославският пакт от 24.01.1937 г. (Втора част). - В: Журнал за исторически и археологически изследвания; 1 брой, Шумен, 2019, 125 - 140, ISSN 1314 - 748X - 4

2018г. - Симеонова, Т. Международните отношения, Балканите и българо - югославският пакт от 24.01.1937 г. (първа част). - В: Журнал за исторически и археологически изследвания; 2 брой, Шумен, 2018, 130 - 142, ISSN 1314-748X - 4

2018г. - Симеонова, Т. Изборите от 21 юни 1931 г. и политическите борби в България 1931 - 1933 г. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности; том 13, Варна, 2018, 101 - 120, ISBN 978-619-00-0752-4 - 4

2017г. - Симеонова, Т. Владо Черноземски и атентата в Марсилия – 09. 10. 1934 г.- В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности; том 12, Варна, 2017, 165 - 171, ISBN 978-619-00-0602-2 - 4

2016г. - Симеонова, Т. Църковно и просветно дело в град Разград през 40 -те - 70 -те години на XIX век. - В: Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена); том 1, София, 2016, 259 - 265, ISBN 978-619-176-080-0 - 4

2016г. - Симеонова, Т. Партийно - политически борби в България през 1930 - 1931 г. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности; том 11, Варна, 2016, 116 - 132, ISBN 978-619-00-0392-2 - 4

2015г. - Симеонова, Т. Пиротски споразумения 1929 - 1930 година. - В: Историкии; том 8, В. Т., 2015, 171 - 184, ISBN 978-619-00-0325-0 - 4

2014г. - Симеонова, Т. България в годините на Голямата депресия 1929 – 1934 г.- В: Историкии; том 7, Шумен, 2014, 257 - 278, ISBN 978-619-00-0150-8 - 4

2013г. - Симеонова, Т. Балкански конференции 1930 -1933 г. - В: Историкии; том 6; Шумен, 2013, 204 – 223, ISBN 978-954-400-968-7 - 4

2012г. - Симеонова, Т. Българо- югославски отношения 1933-1934 година. - В: Историкии; том 5, Шумен, 2012, 238 – 256, ISBN 978-954-400-804-8 - 4

2011г. - Симеонова , Т. Харемът – семейство на султана. - В : Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности, В. T, 2011, 298 - 306, ISBN 978-954-400-450-7 - 4

2011г. - Вълчева, Т. Мировой экономический кризис и его проявления в Югославии (1929 -1934). - В: Актуальные проблемы регионоведения. Материалы международнойнаучно- практической конференции- 24-25 апреля 2011 года; часть I; Славянск- на- Кубани; Издательский центр СГПИ; 2011; 40 - 45, ISBN 978-5-91980-022-4 - 4

2009г. - Симеонова, Т. Династическите бракове в Османската империя. - В: Съвременната история: времена, реалности, промени, В.T, 2009, 270 - 282, ISBN 978-954-400-199-5 - 4

2008г. - Симеонова, Т. Българо - Югославски отношения през 1929 -1932 година на страниците на българския печат.- В: Историкии - юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60- годишнина, Шумен, 2008, 324 -329, ISBN 978-954-577-493-5 - 4

2008г. - Симеонова, Т. Сътрудничеството на Българския и Руския Червен кръст по време на войните през XIX -XX век. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности, том 5, В.T, 2008, 274-277, ISBN 978-954-400-034-9 - 4

2007г. - Симеонова, Т. България и Югославия - опит за сближение през 30-те години на XX век на страниците на българския печат.- В: Понятия, ценности, промени.Историята: време и реалности, том 4, В.T, 2007, 140 -146, ISBN 978-954-8387-02-6 - 4

2006г. - Симеонова, Т. Българското малцинство в Югославия между двете световни войни. - В: Понятия , ценности, промени. Историята: време и реалности, Варна, 2006, 238 - 242, ISBN 978-954-760-119-2 - 4

2005г. - Симеонова, Т. Сръбската национална доктрина през 30 - 40 те години на XIX век. - В: Образование и квалификация на педагогическите кадри,развитие и проекциипрез XXІ век,том 2, Шумен , 2005, 23 - 27 ISBN 978-954-577-366-2 - 4

2005г. - Симеонова, Т. Световната икономическа криза и отражението и върху Югославия и България. - В:Понятия ,времена ,промени. Историческото образование , Варна, 2005, 253 - 259, ISBN 978-954-760-100-0 - 4

2003г. - Симеонова, Т. Състоянието на Сръбската църква през XVII век според два писмени източника. - В: История, общество, религия, Шумен, 2003, 94 - 99. - 4

2003г. - Симеонова, Т. Дейността на Шуменския клон на Българския червен кръст за подготовката на помощни медицински кадри (1909-1939). - В: Епископ-Константинови четения, Т.8, Шумен, 2003, 439 - 443, ISBN 954-577-205-0 - 4

2002г. - Симеонова, Т. Васил Друмев през погледа на един художник. - В: Юбилеен сборник “Васил Друмев-митрополит Климент Търновски”, Шумен, 2002, 98 - 100. (в съавт.Й. Янева), ISBN 954-8789-95-7 - 4

Доклади

2018г. - Симеонова, Т. Международните отношения, Балканите и българо - югославски пакт - 24.01. 1937 г. - научна конференция, Варна, 2 - 7. 07. 2018 г. - 5

2017г. - Симеонова, Т. Изборите от 21 юни 1931 г. и политическите борби в България 1931 - 1933 г. - научна конференция, Варна, 10 - 15 . 07. 2017 г. - 5

2016г. - Симеонова, Т. Владо Черноземски и атентатът в Марсилия – 09. 10. 1934 г. - научна конференция, Варна, 4 - 9.07. 2016 г. - 5

2015г. - Симеонова, Т. Партийно - политически борби в България през 1930 - 1931 г. - научна конференция, Варна, 6 - 12. 07. 2015 г. - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2017г. - Симеонова, Т. Ангелова, Р. Извори за Новата Българска история. Сборник от текстове и документи. Фабер, Велико Търново, 2017, 227 с. - В: Историкии; том 10, В.Т; 2017, 275 - 282, ISBN 978-619-00-0901-6 - 10

Цитирания

2013г. - Симеонова, Т. Сръбската национална доктрина през 30 - 40 - те години на XIX век. - В: Юбилеен сборник 50 години ДИПКУ - Варна. Образование и квалификация на педагогическите кадри, развитие и проекции през XXI век, Варна, 2005, 23 - 27. Цитирано в: Петров, Д. Преподавателската дейност на Анани Явашев в град Разград. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности (юбилейно издание), 9 том, Варна, 2013, с. 375. - 11

2012г. - Симеонова, Т. Дейността на шуменския клон на Българския Червен кръст за подготовка на помощни медицински кадри ( 1909 - 1939). – Епископ – Константинови четения. Т. 8. Шумен, 2003, с. 440. Цитирано в: Ангелова, Р. Миналото на Шумен 1912 – 1919, 2012, с. 32 - 11