Хoн. преп. Елка Григорова Тодороваабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(85) "ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Френска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(130) "1978-1983 ТМТ Христо Ботев, гр. Шумен 1983-1986 РИО Шумен, експерт по чужди езици" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(125) "1986 - асистент 1990 - старши асистент 2011 - гл. асистент 2014 - преподавател" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(399) "- Семинарни упражнения по френски език като втори чужд за специалностите АФ, НФ, БФ, Журналистика, Връзки с обществеността, История, Туризъм, редовно и задочно обучение. - Факултативна Дисциплина "Френски език и Култура"" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(136) "Областта на транскултурната комуникация и ранното чуждоезиково обучение." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(359) "Специализирала е методика на чуждоезиковото обучение и културна история на Франция, участвала е в квалификационни курсове: Севър - Париж - 1982, Сорбона - 1987, Безансон - 1998, Улвърхемптън - 1997, Париж - 1994." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(2902) "2008 РД-09-1366 „Чуждото и текстът”, проект на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Снежана Бойчева 2009 „Всекидневието: места, памет, езици”, проект на на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Росица Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски” 2009 РД-05-268 „Културно-специфични различия в езиците и текстовете”, проект на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Снежана Бойчева 2010 РД-05-347 „Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век", проект на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Снежана Бойчева 2011 РД-05-167 „Езиците и културите във (взаимо)действие”, проект на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Снежана Бойчева 2012 РД-05-264 „Език на културата и култура на езика”, проект на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова 2013 РД-08-272 "Език – памет – фикция – лъжа“, проект на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова 2014 РД-08-271 "Език и комуникация в научната и образователната сфера", проект на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова 2015 РД-08-318 „Германистиката – вчера, днес и утре“, ръководител доц. д-р А. Димитрова, ШУ „Епископ К. Преславски“ 2015 РД-08-311 „Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, ръководител доц. д-р С. Бойчева" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(183) "Участие в подготовката и провеждането на КСК Координатор на сектор "Чуждоезиково обучение" - 2004-2008г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хoн. преп.  Елка Григорова Тодорова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: +359 896 797 559

Email: e.todorova@shu.bg

Приемно време: Всеки четвъртък от 11 до 12ч. (ст. 310, К2)

Завършен университет, специалност

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Френска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

1978-1983 ТМТ Христо Ботев, гр. Шумен

1983-1986 РИО Шумен, експерт по чужди езици

Заемани академични длъжности

1986 - асистент

1990 - старши асистент

2011 - гл. асистент

2014 - преподавател

Водени лекции и/или упражнения

- Семинарни упражнения по френски език като втори чужд за специалностите АФ, НФ, БФ, Журналистика, Връзки с обществеността, История, Туризъм, редовно и задочно обучение.

- Факултативна Дисциплина "Френски език и Култура"

Области на научни интереси

Областта на транскултурната комуникация и ранното чуждоезиково обучение.

Специализации

Специализирала е методика на чуждоезиковото обучение и културна история на Франция, участвала е в квалификационни курсове: Севър - Париж - 1982, Сорбона - 1987, Безансон - 1998, Улвърхемптън - 1997, Париж - 1994.

Участия в международни и национални научни проекти

2008 РД-09-1366 „Чуждото и текстът”, проект на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Снежана Бойчева

2009 „Всекидневието: места, памет, езици”, проект на на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Росица Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски”

2009 РД-05-268 „Културно-специфични различия в езиците и текстовете”, проект на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Снежана Бойчева

2010 РД-05-347 „Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век", проект на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Снежана Бойчева

2011 РД-05-167 „Езиците и културите във (взаимо)действие”, проект на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Снежана Бойчева

2012 РД-05-264 „Език на културата и култура на езика”, проект на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова

2013 РД-08-272 "Език – памет – фикция – лъжа“, проект на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова

2014 РД-08-271 "Език и комуникация в научната и образователната сфера", проект на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова

2015 РД-08-318 „Германистиката – вчера, днес и утре“, ръководител доц. д-р А. Димитрова, ШУ „Епископ К. Преславски“

2015 РД-08-311 „Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, ръководител доц. д-р С. Бойчева

Организационна дейност

Участие в подготовката и провеждането на КСК

Координатор на сектор "Чуждоезиково обучение" - 2004-2008г.

Учебници

1991г. - Избрани текстове по френски език: за студенти от Педагогическия факултет на ШУ. - Шумен, 1991. - 189 с - 6

Статии

2013г. - Food culture in Great Britain and France (в съавторство с Д. Димитрова). В сборник от доклади от Епископ-Константинови четения, том 19, Шумен: Университетско изд. „Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 164 - 171. - 4

2012г. - Проблемът за оценяването в контекста на дейностно-ориентирания подход и европейската рамка за чужди езици. В съавторство с Дориета Чакърова. В: И. Савова, В. Попова (ред.). 40 години Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 1971 - 2011. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" 2012, с. 153-158. - 4

2009г. - Храна и културна идентичност.//Сборник по проект „Всекидневието:места, памет, езици”, Изд. Фабер, Велико Търново,2009,стр.51-57. (в съавт. с А.Добрева) - 4

2007г. - Intercultural pragmatics in jokes; in Cognitive Modeling in Linguistics-Proceedings of the IX-th International Conference, 2007, Sofia. (в съавт. с А.Добрева) - 4

2007г. - Initiation culturelle dans l’apprentissage des langues etrangeres, Годишник на ШУ, окт - 4

2005г. - Мотивацията за изучаването на чужд език – някои наблюдения и проблеми.//( В съавторство с Д. Чакърова). Годишник на Шуменския университет,2005,ФХН,ТомХVIII, стр.137-143 - 4

2005г. - За някои особености при овладяване на интеркултурната и социокултурна компетентност по чужд език.//Унив. Изд. ШУ, сборник, стр.188-192, 2005.(в съавт. сД.Чакърова) - 4

2002г. - L‘expression a l‘oral – une priorite dans l‘enseignement precoce des langues etrangeres. Сборник научных трудов. Университетско издателство, Шумен 2002, с. 230-237 - 4

1994г. - Някои паракинесически аспекти на комуникативните актове. // Сборник от Юбилейна научна сесия, ВТУ "А. Кънчев" - гр. Русе, 1994, с. 139 - 145. (всъавт. с Л. Евтимова и В. Джелепов) - 4

1987г. - Особености в словообразуването на химичната терминологична подсистема, върху материали на английски, немски, френски и български език. // Сборник отЮбилейна научна сесия, МЕИ - гр. Варна, 1987, с. 119 - 125. (в съавт. с П. Смядовска и С. Атанасова) - 4

Художествено-творчески дейности

2011г. - Росица Ангелова, За историята на град Шумен (1878-1912) – L’histoire de la ville de Choumen (1878-1912). В: Росица Ангелова. Миналото на Шумен 1878-1912. Велико Търново: Фабер. 2011 г. Резюме- превод на френски език. - 13