Гл. ас. д-р Ембие Мехмед Кязимоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(91) "СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Тюркология"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(70) "ОУ "Васил Левски" гр. Каолиново, кв. Кус." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(97) "асистент (2000 г.) ст. асистент (2004 г.) гл. асистент (2009 г.)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(71) "Доктор по Съвременен турски език - 2015 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(164) "СТЕ-Морфология СТЕ-Синтаксис ПТЕ-Граматика Диалектология Увод в тюркското езикознание" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(285) "преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Тракийския университет, гр. Одрин, Университет "Айдън", гр. Истанбул, Университет "Намък Кемал" гр. Текирдаг" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(42) "Съвременен турски език" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(4249) "2005: "Руски език и турски език в деловата сфера", ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ "Еп. К. Преславски". 2008: „Лингвометодически аспекти на национално ориентиран учебник по чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”. 2009: Системи за формиране на артикулационна и перцептивна база в национално-ориентиран учебник”, № 05274, от 11.03.2009 г. Ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова., ШУ, Еп. К. Преславски”. 2010: „Универсалното и специфичното в турската етнокултура (Традиции и обичани на етническите турци в Североизточна България) – теренно изследване в Шуменска, Търговищка и Разградска област”. Ръководител доц. Хашим Акиф. 2011: „Туркологични изследвания 2011”, ръководител доц. Хашим Акиф, ШУ “Еп. К. Преславски” 2012: „Лингвометодическите и културно-специфични аспекти на професионалния език на туризма”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”. 2012: “Туркологични изследвания 2012”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”. 2013: „Времето на Балканите: език, история, памет”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, ШУ “Еп. К. Преславски”. 2013: "Студентски практики ", проект финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд. 2014: "Места на всекидневието на Балканите", договор № РД-10-616/04.04.2014 г., ръководител доц. д-р Венета Янкова, ШУ “Еп. К. Преславски”. 2015: Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим 2016: Проект „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, с ръководител проф. д-р Т. Чалъкова 2017: Научна конференция с международно участие "По пътя на Евлия Челеби", Договор № РД-10-589/27.02.2017, ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова 2018: Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи, Договор № РД-08-148/09.02.2018 г., ръководител на проекта гл. ас. д-р Вежди Хасан Национални проекти Проект „Студентски практики” 2013 – 2014 г., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Проект „Студентски практики - Фаза 1“ към от МОН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Академичен наставник" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(99) "Член на Комисията за признаване и трансфер на кредити." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Ембие Мехмед Кязимова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Кабинет: Корпус 2, стая 04

Телефон: 054 830365 вътр.143

Email: e.kyazimova@shu.bg

Приемно време: І седмица сряда 13-15 ч. - 04, ІІ седмица понеделник 14-16 ч. - 04

Завършен университет, специалност

СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Тюркология"

Месторабота преди постъпване в ШУ

ОУ "Васил Левски" гр. Каолиново, кв. Кус.

Заемани академични длъжности

асистент (2000 г.)

ст. асистент (2004 г.)

гл. асистент (2009 г.)

Придобити научни степени

Доктор по Съвременен турски език - 2015 г.

Водени лекции и/или упражнения

СТЕ-Морфология

СТЕ-Синтаксис

ПТЕ-Граматика

Диалектология

Увод в тюркското езикознание

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Тракийския университет, гр. Одрин, Университет "Айдън", гр. Истанбул, Университет "Намък Кемал" гр. Текирдаг

Области на научни интереси

Съвременен турски език

Участия в международни и национални научни проекти

2005: "Руски език и турски език в деловата сфера", ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ "Еп. К. Преславски".

2008: „Лингвометодически аспекти на национално ориентиран учебник по чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

2009: Системи за формиране на артикулационна и перцептивна база в национално-ориентиран учебник”, № 05274, от 11.03.2009 г. Ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова., ШУ, Еп. К. Преславски”.

2010: „Универсалното и специфичното в турската етнокултура (Традиции и обичани на етническите турци в Североизточна България) – теренно изследване в Шуменска, Търговищка и Разградска област”. Ръководител доц. Хашим Акиф.

2011: „Туркологични изследвания 2011”, ръководител доц. Хашим Акиф, ШУ “Еп. К. Преславски”

2012: „Лингвометодическите и културно-специфични аспекти на професионалния език на туризма”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

2012: “Туркологични изследвания 2012”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

2013: „Времето на Балканите: език, история, памет”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

2013: "Студентски практики ", проект финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд.

2014: "Места на всекидневието на Балканите", договор № РД-10-616/04.04.2014 г., ръководител доц. д-р Венета Янкова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

2015: Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим

2016: Проект „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, с ръководител проф. д-р Т. Чалъкова

2017: Научна конференция с международно участие "По пътя на Евлия Челеби", Договор № РД-10-589/27.02.2017, ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова

2018: Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи, Договор № РД-08-148/09.02.2018 г., ръководител на проекта гл. ас. д-р Вежди Хасан

Национални проекти

Проект „Студентски практики” 2013 – 2014 г., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Проект „Студентски практики - Фаза 1“ към от МОН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Академичен наставник

Организационна дейност

Член на Комисията за признаване и трансфер на кредити.

Дисертации

2015г. - Инфинитните глаголни форми в съвременния турски език. Автореферат. Шумен - 1

Монографии

2016г. - Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, 227 стр. (в съавт. с Т. Чалъкова, Е. Стоянова, Е. Кязимова, Н. Чуфадар, В. Янкова) - 2

2009г. - Лингвистични основи на националноориентиран учебник по чужд език на базата на нови информационни технологии. Изд. "Фабер", В. Търново, 2009.Глава І: 1.3.1, 19-33 стр. (в съавторство). - 2

2004г. - Инфинитните глаголни форми на турския език в изданията на български. Изд. "Анализ", Истанбул, 2004, 121 стр. - 2

Учебници

2006г. - Руски и турски език в деловата сфера. Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2006, 7-67 стр. (в съавторство) - 6

Учебни помагала

2019г. - Кязимова, Е. 2019. Учебно помагало по практически турски език – лексика. Шумен, 2019: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. ISBN 978-619-201-285-4 (в съавт. с Менент Шукриева). - 7

Статии

2018г. - Кязимова, E. 2018. Реалии по българските земи в пътеписа на Евлия Челеби. //Сборник „По пътя на Евлия Челеби”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, стр. 115-132.ISBN 978-619-201-245-8 - 4

2017г. - Аудирането като ключова компетенция при обучението по практически турски език. - В: Сборник "Туркологични изследвания 2017", УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2017, стр. 23-38. (в съавт. с Т. Чалъкова) - 4

2017г. - Топик структури в турското изречение като фактор за формиране на полипредикативност.- In: SOCIOBRAINS – international scientific Refereed online journal ISS 2367-5721 ISSU 38 OCTOBER 2017, 25-30. - 4

2016г. - Нелинейная предикативность топиковых структур в турецком языке (на материале инфинитных форма глагола). - В: Грамматические категории в сопоставительном аспекте. Москва, 2016, (в съавторство с Т. Чалъкова). - 4

2016г. - Числата и сакралният ъгъл като матрица за моделиране на света. Sociobrains ISSUE 17. Yan. 2016. www//Sociobrains.com.(в съавторство с Т. Чалъкова). - 4

2015г. - Семантические рефлексы архетипических значений Единицы/Единого. -В: Язык, культура, текст: контрастивный анализ. Материалы IV Международной научно-практической конференции. Славянск-на-Кубани, 2015, с.67-72. - в съавторство с Т. Чалъкова. - 4

2015г. - Народното лечителство при българи и турци и съответните вярвания. - Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве", 21-23 октомври 2015, гр. Одрин, Турция - 4

2015г. - Особености на превода на инфинитива, причастието и деепричастието от турски език на български – В: Годишник на ШУ (ФХН). Т. ХХVІ А, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2015. - 4

2014г. - Функцията на инфинитните форми и топик структури в турския език. // Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, том ХХV А, 2014, с. 5-33 - в съавторство с Т. Чалъкова. - 4

2014г. - Инфинитните форми на глагола в езиковото строителство. - В: Сб. Времето на Балканите: език, история, памет, Шумен, 2014, с. 54-67. - 4

2012г. - Инфинитните форми на глагола в предтурския период. - В: Сб. "Туркологични изследвания 2012", Шумен, 2012, с. 83-105 - 4

2012г. - Инфинитните глаголни форми в османската езикова практика. - В: Сб. "Туркологични изследвания 2012", Шумен, 2012, с. 63-82 - 4

2011г. - Dogum Gelenekleri.Bulgaristan Turk Halkbilimi. - В: Сб. Турски фолклор в България, Велико Търново: Фабер, 2011, с. 42-49 - 4

2009г. - Към въпроса за зависимите номинални изречения в тюркските езици. - В: Сб. материали от юбилейна международна конференция "Турският език и балканското културно взаимодействие" на Катедрата по турски език и литература (04-08 юни 2008). Шумен, 2009, с. 153-160 - 4

2007г. - Инфинитните форми на глагола в сродни езици. - В: Сб. Лингвистични студии по туркология, Т. І. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 137-143 - 4

2006г. - Към въпроса за глагола и инфинитните форми на глагола в съвременното турско езикознание по данни на терминологичните речници. В: сб. материали от международната научна конференция “Mеждуетнически контакти. Интеркултурна комуникация Изток- Запад”, Шумен, 2006, с.67-76 - 4

2004г. - Турските деепричастни форми в българския превод на романа "Чучулигата" на Решат Нури. - В: Сб. материали от научна конференция "Турският език и турската култура в контекста на диалога Изток-Запад" - Шумен, 2004, с. 102-118 - 4

Доклади

2018г. - Кязимова, Ембие. 2018. Bulgaristan’da Tas Kesilme Motifi ve Efsaneleri. В: Международен симпозиум „Турската култура на Балканите: България”, Истанбулски университет, 27-29 септември 2018, Истанбул, Турция - 5

2018г. - Кязимова, Ембие. Turk Dillerinde Eylem Konusu. Mеждународeн научно-преподавателски семинар „Тюркологията в образованието – традиции и тенденции”, 01.11.2018, гр. Къркларели, Турция - 5

2018г. - Кязимова, Ембие. 2018. Osmanli Turkcesinin Isiginda Bulgarcanin Dil Bilgisi Ozellikleri. В: Международен симпозиум „Миграции и културни взаимодействия в Османската империя и Турция”, Университет „Сабахатин Заим“, 2-3 април 2018 г., гр. Истанбул, Турция - 5

2018г. - Turk Dillerinde Eylem Konusu - Mеждународeн научно-преподавателски семинар „Тюркологията в образованието – традиции и тенденции”, 01.11.2018, гр. Къркларели, Турция. - 5

2015г. - Народното лечителство при българи и турци и съответните вярвания. - Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве", 21-23 октомври 2015, гр. Одрин, Турция - 5

Други публикации

2017г. - Библиографски справочник.– В: Туркологични изследвания 2017. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2017, с. 157-228. /в съавт. с М. Салим, М. Шукриева, Б. Кърджалъ и др./ - 12