Доц. д-р Красимир Тодоров Кръстевабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(317) "Великотърновски университет “Св., св. Кирил и Методий” - специалност “История” (1995 - 2000) Дипломна работа: “Волжко-Камска България (VII - XVI в.)”. Велико Търново, 2000, 269 с. (текст)." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(1108) "ОБУЧЕНИЕ Роден съм на 3 април 1977 г. в град Шумен. Средно образование завърших през 1995 г. в ПМГ “Нанчо Попович” – Шумен със специалност “Науки за Земята” (География и Геология). Висше образование завърших през 2000 г. във ВТУ “Св., св. Кирил и Методий”, специалност “История”. В периода 2005 – 2008 г. бях редовен докторант към ШУ “Епископ Константин Преславски”, специалност “Антична археология”. Женен съм и имам четири деца. РАБОТА 2001 - 2005: ПГСС гр. Велики Преслав - учител по история 2006 - 2007: СОУ "Йоан Екзарх Български" Шумен - учител по история 2008 - 2012: Исторически музей Поморие - уредник в отдел “Археология”" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(114) "от октомври 2015 - доцент март 2012 - септември 2015 - главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(320) "2009 - доктор по история Дисертация: Катойкиите и емпорионите на Западнопонтийските полиси през VII - I в. пр. Хр. (въз основа на археологически и нумизматични данни). Шумен, 2009, 621 с." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1437) "Праистория - лекции и упражнения (от 2012) Библейска археология - лекции и упражнения (от 2012) Тракийска археология - лекции и упражнения (от 2013) ИД Древногръцката колонизация на Западното Черноморско крайбрежие и проблемът с емпорионите (VIII – IV в. пр. Хр.) - лекции (от 2012) ИД Монетната циркулация в българските земи през XV - XVII век - лекции (от 2012) Археология на българските земи (XV - XVII в.) - упражнения (от 2012) Нумизматика - лекции и упражнения (2016-2018) Археология (за специалност История) - лекции (2016) Увод в археологията - лекции (2013 - 2014 и от 2018) Въведение в археологията - упражнения (2015) Класическа археология - упражнения (2012 - 2013) Методи на полевата археология - упражнения (2012 - 2014) Историография на българската археология - упражнения (2012 - 2013) Археология (за специалност История) - упражнения (2015)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(705) "Антропогенеза Древногръцка колонизация (VII - V в. пр. Хр.) Организация на полисната хора и емпориони (VII - I в. пр. Хр.) Военна история и археология Монетна циркулация в България, Европа и Света; антична, средновековна и съвременна нумизматика Монетно дело, теоретична нумизматика и бонистика Интердисциплинарни изследвания Историческа и политическа география; геология и палеонтология" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(640) "Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение (2013 - 2014) Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието (2013 - 2014) Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (2016 - 2017)" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(1081) "Член на Атестационната комисия към ФХН Председател на комисии по Вътрешно-тематичен одит Член на редакционната колегия и съставител на сборник Историкии, т. 7, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13 Член на Комисията по трансфер на кредити Член на ОС на ШУ Научен секретар на Научноизследователски център по археометрия Технически секретар на конкурс за придобиване на образователната и научна степен "доктор" на гл. ас. Данаил Петров Председател на научно жури за придобиване на образователната и научна степен "доктор" на Красимир Велков Член на Издателския борд (Editoral Board) на списание History Research (Ню Йорк, САЩ)" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "Съюз на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Красимир Тодоров Кръстев

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 301

Телефон: 054 830495 вътр.175

Email: krusteff77@mail.bg, krusteff77@shu.bg

Приемно време: Първа седмица: петък 12.00 - 13.00, 16.00 - 17.00; Втора седмица: четвъртък 12.00 - 13.00, петък 12.00 - 13.00

Завършен университет, специалност

Великотърновски университет “Св., св. Кирил и Методий” - специалност “История” (1995 - 2000)

Дипломна работа:

“Волжко-Камска България (VII - XVI в.)”. Велико Търново, 2000, 269 с. (текст).

Месторабота преди постъпване в ШУ

ОБУЧЕНИЕ

Роден съм на 3 април 1977 г. в град Шумен. Средно образование завърших през 1995 г. в ПМГ “Нанчо Попович” – Шумен със специалност “Науки за Земята” (География и Геология). Висше образование завърших през 2000 г. във ВТУ “Св., св. Кирил и Методий”, специалност “История”. В периода 2005 – 2008 г. бях редовен докторант към ШУ “Епископ Константин Преславски”, специалност “Антична археология”.

Женен съм и имам четири деца.

РАБОТА

2001 - 2005: ПГСС гр. Велики Преслав - учител по история

2006 - 2007: СОУ "Йоан Екзарх Български" Шумен - учител по история

2008 - 2012: Исторически музей Поморие - уредник в отдел “Археология”

Заемани академични длъжности

от октомври 2015 - доцент

март 2012 - септември 2015 - главен асистент

Придобити научни степени

2009 - доктор по история

Дисертация:

Катойкиите и емпорионите на Западнопонтийските полиси през VII - I в. пр. Хр. (въз основа на археологически и нумизматични данни). Шумен, 2009, 621 с.

Водени лекции и/или упражнения

Праистория - лекции и упражнения (от 2012)

Библейска археология - лекции и упражнения (от 2012)

Тракийска археология - лекции и упражнения (от 2013)

ИД Древногръцката колонизация на Западното Черноморско крайбрежие и проблемът с емпорионите (VIII – IV в. пр. Хр.) - лекции (от 2012)

ИД Монетната циркулация в българските земи през XV - XVII век - лекции (от 2012)

Археология на българските земи (XV - XVII в.) - упражнения (от 2012)

Нумизматика - лекции и упражнения (2016-2018)

Археология (за специалност История) - лекции (2016)

Увод в археологията - лекции (2013 - 2014 и от 2018)

Въведение в археологията - упражнения (2015)

Класическа археология - упражнения (2012 - 2013)

Методи на полевата археология - упражнения (2012 - 2014)

Историография на българската археология - упражнения (2012 - 2013)

Археология (за специалност История) - упражнения (2015)

Области на научни интереси

Антропогенеза

Древногръцка колонизация (VII - V в. пр. Хр.)

Организация на полисната хора и емпориони (VII - I в. пр. Хр.)

Военна история и археология

Монетна циркулация в България, Европа и Света; антична, средновековна и съвременна нумизматика

Монетно дело, теоретична нумизматика и бонистика

Интердисциплинарни изследвания

Историческа и политическа география; геология и палеонтология

Участия в международни и национални научни проекти

Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение (2013 - 2014)

Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието (2013 - 2014)

Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (2016 - 2017)

Организационна дейност

Член на Атестационната комисия към ФХН

Председател на комисии по Вътрешно-тематичен одит

Член на редакционната колегия и съставител на сборник Историкии, т. 7, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13

Член на Комисията по трансфер на кредити

Член на ОС на ШУ

Научен секретар на Научноизследователски център по археометрия

Технически секретар на конкурс за придобиване на образователната и научна степен "доктор" на гл. ас. Данаил Петров

Председател на научно жури за придобиване на образователната и научна степен "доктор" на Красимир Велков

Член на Издателския борд (Editoral Board) на списание History Research (Ню Йорк, САЩ)

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Дисертации

2009г. - Катойкиите и емпорионите на Западнопонтийските полиси през VII - I в. пр. Хр. (въз основа на археологически и нумизматични данни). Шумен, 2009, 621 с. (текст и приложение). - 1

Монографии

2015г. - Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015, 440 с. - 2

Учебни помагала

2014г. - Тракийска археология (в съавторство с Юри Йоргов). Методическото ръководство по проект "Образованието в ШУ в служба на икономиката на знанието" (http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-1.pdf). - 7

2013г. - Въведение в библейската археология. ISBN: 978-954-577-760-8. - Център за дистанционно обучение на ШУ "Епископ Константин Преславски" (http://cdo.shu.bg/). - 7

2013г. - Въведение в праисторията. ISBN: 978-954-577-765-3. - Център за дистанционно обучение на ШУ "Епископ Константин Преславски" (http://cdo.shu.bg/). - 7

2013г. - Древногръцката колонизация по Западния Черноморски бряг и проблемът с емпорионите (VIII - IV в. пр. Хр.). ISBN: 978-954-577-755-4. - Център за дистанционно обучение на ШУ "Епископ Константин Преславски" (http://cdo.shu.bg/). - 7

Студии

2018г. - Монетни номинали в българските земи през XVI – XVII в. – Историкии, 10. Велико Търново, 2019, 42-80. - 3

2017г. - Поморийските монетни съкровища от XVI – XVII век. – Известия на Исторически музей – Поморие, 2, 2017, 163-184. - 3

2014г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI - средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. - В: Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова. Шумен, 2014, 543-558. - 3

2014г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. - 3

2014г. - Археологически обекти от втората половина на I хил. пр. Хр. на територията на община Поморие. – В: М. Първин (ред.). Проблеми и изследвания на тракийската култура, 7. Казанлък, 2014, 182-201. - 3

2013г. - Няколко аспекта на паричното обращение в Африка през Средновековието. - Любословие, 13, 2013, 203-217. - 3

2013г. - Някои проблеми, свързани с типологията на селищата, създадени в процеса на древногръцката колонизация. - В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 6. Велико Търново (Фабер), 2013, 11-48. - 3

2011г. - Емпорионът в Средиземноморието. – В: М. Първин (ред.). Изследвания на тракийската култура, V. Казанлък, 2011, 87-105. - 3

2011г. - Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. - 3

2008г. - Archaeology in the Black Sea Region in Classical Antiquity 1993 – 2007. – Archaeological Reports, No. 54, 2007-2008, 115-173 (with P. Bilde, B. Bogh, S. Handberg, J. Hojte, J. Nieling, T. Smekalova, V. Stolba, A. Baralis, I. Birzescu, D. Gergova, V. Krapivina, V. Lungu, A. Maslennikov). - 3

Статии

2018г. - Късносредновековен колан от фонда на ИМ – Поморие. – В: К. Кънев, П. Павлов, А. Николов (съст.). Симеонова България в историята на Европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой, т. II. Велико Търново, 2018, 289-311 (в съавторство с Деян Рабовянов). - 4

2017г. - Част от колективна монетна находка от XVI в. от село Горни Дъбник, Плевенско. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, 2017, 233-246 (в съавторство с В. Иванов). - 4

2017г. - Съкровище от село Каменар, община Поморие. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2017, 54-75. - 4

2017г. - Златни османски монети от XVIII – XX век от фонда на Исторически музей „Искра“ – Казанлък. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2017, 79-89. - 4

2017г. - За някои практики от дейността и контактите на български розотърговски фирми (1879 г. – края на XIX в.). – В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, т. II. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Варна, 2017, 421-446 (в съавторство с М. Маринов). - 4

2016г. - Войните на Волжка България с монголите. - История, 1, 2016, 77-88. - 4

2016г. - Колективна монетна находка от края на XVI и началото на XVII в. от с. Медовина, общ. Попово. – В: Поломието – находки, събития, личности. Велико Търново, 2016, 255-283. - 4

2016г. - Към търговските контакти на Казанлък с Франция през XIX и началото на XX век (по нумизматични данни) (в съавторство с М. Маринов). – В: Х. Харитонов (съст.). От регионалното към националното. Просветното дело и музеите. Велико Търново, 2016, 317-337. - 4

2016г. - Дубровнишки монети (XVI – XVIII в.) от фонда на ИМ „Искра“ Казанлък. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 147-158. - 4

2016г. - Колективна монетна находка от XVII в. от с. Овчага, Провадийско. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 125-145 (в съавторство с Н. Митев, Д. Георгиев). - 4

2015г. - Полските трояки и техните подражания. – Историкии, 8. Велико Търново, 2015, 49-62. - 4

2015г. - Монети на Република Венеция (XV – XVIII в.) от фонда на Исторически музей „Искра“ – Казанлък. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, 2015, 101-117 (в съавторство с Мариана Ибришимова-Петрова; авторски с. 103-117). - 4

2015г. - Османски и европейски монети (XIV – XVIII в.) от фонда на ИМ Попово. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1-2, 2015, 111-129. - 4

2015г. - Златен гулден на последния унгарски крал Лайош II, отсечен през 1517 г. от фонда на ИМ „Искра“ Казанлък. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1-2, 2015, 130-134. - 4

2015г. - Златни османски монети от XVI в. от фонда на ИМ "Искра" Казанлък. - Минало, 3, 2015, 4-11. - 4

2015г. - Османски и европейски монети (XV - XVII в.) от Поморийско, съхранявани във фонда на РИМ - Бургас. - Известия на Народния музей - Бургас, V. В памет на Цоня Дражева. Бургас, 2015, 296-304. - 4

2014г. - Османски монети от XIV – XV в. от фонда на РИМ-Бургас. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1-2, 2014, 200-213. - 4

2014г. - Монети от XIX – началото на XX век от фонда на Исторически музей „Искра“ – Казанлък. – В: „От регионалното към националното – дарителството“. Доклади и научни съобщения от VII национална научна конференция, 05 – 06.09.2013 г. Велико Търново (Абагар), 2014, 174-202. - 4

2014г. - Колективна монетна находка от края на XIV и началото на XV в. от село Лъка, Община Поморие. – В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ 17 – 19.05.2012. Шумен, 2014, 486-510. - 4

2014г. - Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., открито в село Рудник, община Бургас. – В: Б. Матева и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2013. От находката до витрината, 10. Велико Търново, 2014, 130-153. - 4

2014г. - Война и финанси в Османската империя в края на XVI и през първата половина на XVII в. – Военноисторически сборник, 2, 2014, 25-40. - 4

2013г. - Съкровище от западноевропейски монети от XVI - XVII в., намерено в Поморие. - В: Юбилеен сборник "От регионалното към националното - история, състояние и тенденции на българския музей", посветен на 100 годишнината от Балканската война от 1912 г. Велико Търново, 2013, 24-33. - 4

2013г. - Елинистически монети от фонда на Исторически музей Поморие. - В: К. Стефанова (ред.). Проблеми и изследвания на тракийската култура, VI. Казанлък, 2013, 185-193. - 4

2013г. - Колективна находка от османски монети от края на XVI и първата половина на XVII в. от фонда на Исторически музей - Поморие. - В: Ж. Михайлова и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2011 - 2012. От находката до витрината, 8-9. Велико Търново, 2013, 249-263. - 4

2013г. - Five Talers from Pomorie, Bulgaria (Second Half of 17th Century). - В: Ж. Михайлова и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2011 - 2012. От находката до витрината, 8-9. Велико Търново, 2013, 264-270. - 4

2013г. - Споменът за българската държава и пасивната съпротива срещу исляма през XV - XVII в. (по нумизматични данни). - Епископ-Константинови четения, 19. Шумен, 2013, 307-316. - 4

2012г. - Казашките нападения по южното българско черноморие през XVII век (по нумизматични данни). - Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. - 4

2012г. - Колективна монетна находка, укрита в средата на XIX в. от фонда на Исторически музей Поморие. – В: От регионалното към националното, V. Юбилеен сборник,посветен на 140-годишнината от възстановяване самостоятелността на Българската православна църква и 135-годишнината на Априлското въстание от Велико Търново, 2012, 423-443. - 4

2012г. - Термините емпорос и емпорион у Херодот. - Епохи, 3-4, 2008. Велико Търново, 2012, 45-62. - 4

2011г. - Колективна находка от дирхами на Токтамъш (1380 – 1395) от село Козичино, Община Поморие. – В: От регионалното към националното, IV. Юбилеен сборник вчест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев. Велико Търново, 2011, 226-234. - 4

2011г. - Сребърни османски и западноевропейски монети (XVIII – XIX в.) от село Горно Черковище, Казанлъшко. – В: Казанлък в миналото и днес, VIII. Казанлък, 2011,137-144. - 4

2011г. - Anchialus in der ersten Hаlfte des 17. Jahrhunderts (nach numismatischen Angaben). – Geldgeschichtliche Nachrichten, 256 (Vol. IV – Juli 2011). Frankfurt am Main, 2011,186-195. - 4

2011г. - Катойкии и емпориони в хората на Месамбрия. – В: Епископ Константинови четения, XV. Шумен, 2011, 44-50. - 4

2011г. - Възникване и развитие на Волжка България (до началото на X век). – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история,археология и културен туризъм „Пътуване към България” - Шумен, 14-16.05. Шумен, 2011, 469-481. - 4

2011г. - Монетите на Месамбрия от фонда на Исторически музей Поморие и проблемите, свързани с най-ранната история на Анхиало. – В: Историкии, IV. Научни изследвания в чест на проф. д.и.н. Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 48-60. - 4

2010г. - Накит, съставен от сребърни монети от село Горно Черковище, Казанлъшко. – В: Юбилеен сборник Доклади и научни съобщения от III национална научна конференция „От регионалното към националното – нумизматика, сфрагистика, епиграфика и музейно дело“ на Исторически музей – Полски Трембеш, посветена на 65-годишнината на ст.н.с. д-р Христо Харитонов. 6-7.09.2009 г. I част. Велико Търново, 2010, 153-163. - 4

2010г. - Археологически обекти в землището на село Козичино, Община Поморие. – ИМЮИБ, XXV. Сливен, 2010, 55-78. - 4

2010г. - Археологические разведки в окресностях деревни Козичино, Община Поморие. – В: Есенни четения Сборяново. От находката до витрината, VII. Варна, 2010, 212-238. - 4

2009г. - Римски и късноантични обекти по левия бряг на язовир Порой (Проблемът с локализацията на Казалет). – ИМЮИБ, XXIV. Сливен, 2009, 118-134. - 4

2008г. - Монетната циркулация в Шуменския регион през V – I в. пр. Хр. – В: МИФ, XIV. Тракия и околният свят, II. София, 2008, 420-434. - 4

2008г. - Емпориони и антични селища в град Бургас и близкия район. – В: Историкии, III. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. Шумен, 2008, 87-99. - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2015г. - Ново списание на катедра История и археология - Любословие, 15, 2015, 326-328. - 10

Цитирания

2018г. - Накит, съставен от сребърни монети от село Горно Черковище, Казанлъшко. – В: Юбилеен сборник Доклади и научни съобщения от III национална научна конференция „От регионалното към националното – нумизматика, сфрагистика, епиграфика и музейно дело“ на Исторически музей – Полски Тръмбеш, посветена на 65-годишнината на ст.н.с. д-р Христо Харитонов. 6-7.09.2009 г. I част. Велико Търново, 2010, 153-163. ISBN 978-954-427-894-6 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 23. ISBN 978-619-00-0722-7 - 11

2018г. - Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. ISBN 978-954-92433-2-1 Цитирано в: М. Николов. Бележки за няколко колективни монетни находки от Южното Черноморие от XVII в. – Известия на Бургаския музей, VI, 2018, 32-33. ISSN 0407-9477 - 11

2018г. - Колективна находка от дирхами на Токтамъш (1380 – 1395) от село Козичино, Община Поморие. – В: От регионалното към националното, IV. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев. Велико Търново, 2011, 226-234. ISBN 978-954-427-926-4 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 131. ISBN 978-619-00-0722-7 - 11

2018г. - Колективна монетна находка, укрита в средата на XIX в. от фонда на Исторически музей Поморие. – В: От регионалното към националното, V. Юбилеен сборник, посветен на 140-годишнината от възстановяване самостоятелността на Българската православна църква и 135-годишнината на Априлското въстание от 1876 г. Велико Търново, 2012, 423-443. ISBN 978-954-427-966-0 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 23. ISBN 978-619-00-0722-7 - 11

2018г. - Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. ISSN 0204-4080 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 23, 262. ISBN 978-619-00-0722-7 - 11

2018г. - Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. ISSN 0204-4080 Цитирано в: М. Николов. Бележки за няколко колективни монетни находки от Южното Черноморие от XVII в. – Известия на Бургаския музей, VI, 2018, 32-33. ISSN 0407-9477 - 11

2018г. - Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., намерено в Поморие. – В: Юбилеен сборник "От регионалното към националното - история, състояние и тенденции на българския музей", посветен на 100 годишнината от Балканската война от 1912 г. Велико Търново, 2013, 24-33. ISBN 978-619-168-039-9 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 23, 313. ISBN 978-619-00-0722-7 - 11

2018г. - Колективна монетна находка от края на XIV и началото на XV в. от село Лъка, Община Поморие. – В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ 17 – 19.05.2012. Шумен, 2014, 486-510. ISBN 978-954-577-869-8 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 23, 39, 298. ISBN 978-619-00-0722-7 - 11

2018г. - Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 23, 62, 75, 118, 129, 183, 187, 205, 219, 229, 260, 278, 298, 326, 327, 380-381, 385, 410. ISBN 978-619-00-0722-7 - 11

2018г. - Дубровнишки монети (XVI – XVIII в.) от фонда на ИМ „Искра“ Казанлък. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 147-158. ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online) Цитирано в: К. Димов. Разпръсната колективна монетна находка с дубровнишки талери от с. Чомаковци. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2018, 128. ISSN 1314-748X - 11

2017г. - Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 47. - 11

2017г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI – средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. – В: П. Георгиев (ред.). Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова, Шумен, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Шумен, 2014, 543-558. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 31, 54. - 11

2017г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 31, 38, 40, 41, 42, 47, 48, 51, 52, 54, 55. - 11

2017г. - Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 39, 42. - 11

2017г. - Five Talers from Pomorie, Bulgaria (Second Half of 17th Century). – В: Ж. Михайлова и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2011 – 2012. От находката до витрината, 8-9. Велико Търново, 2013, 264-270. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 51. - 11

2017г. - Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., открито в село Рудник, община Бургас. – В: Б. Матева и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2013. От находката до витрината, 10. Велико Търново, 2014, 130-153. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 31, 55. - 11

2017г. - Колективна находка от дирхами на Токтамъш (1380 – 1395) от село Козичино, Община Поморие. – В: От регионалното към националното, IV. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев. Велико Търново, 2011, 226-234. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 40. - 11

2017г. - Сребърни османски и западноевропейски монети (XVIII – XIX в.) от село Горно Черковище, Казанлъшко. – В: Казанлък в миналото и днес, VIII. Казанлък, 2011, 137-144. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 510. - 11

2017г. - Колективна монетна находка, укрита в средата на XIX в. от фонда на Исторически музей Поморие. – В: От регионалното към националното, V. Юбилеен сборник, посветен на 140-годишнината от възстановяване самостоятелността на Българската православна църква и 135-годишнината на Априлското въстание от 1876 г. Велико Търново, 2012, 423-443. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 52. - 11

2017г. - Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., намерено в Поморие. – В: Юбилеен сборник "От регионалното към националното - история, състояние и тенденции на българския музей", посветен на 100 годишнината от Балканската война от 1912 г. Велико Търново, 2013, 24-33. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 47. - 11

2017г. - Колективна находка от османски монети от края на XVI и първата половина XVII в. от фонда на Исторически музей Поморие. – В: Ж. Михайлова и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2011-2012. От находката до витрината, 8-9. Велико Търново, 2013, 249-263. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 51. - 11

2017г. - Полските трояки и техните подражания. – Историкии, 8. Велико Търново, 2015, 49-62. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, XVI. - 11

2017г. - Накит, съставен от сребърни монети от село Горно Черковище, Казанлъшко. – В: Юбилеен сборник Доклади и научни съобщения от III национална научна конференция „От регионалното към националното – нумизматика, сфрагистика, епиграфика и музейно дело“ на Исторически музей – Полски Тръмбеш, посветена на 65-годишнината на ст.н.с. д-р Христо Харитонов. 6-7.09.2009 г. I част. Велико Търново, 2010, 153-163. ISBN 978-954-427-894-6 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 23. ISBN 978-619-00-0722-7 - 11

2017г. - Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. ISBN 978-954-92433-2-1 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 248-249, 299. ISBN 978-619-90806-1-0 - 11

2017г. - Колективна находка от дирхами на Токтамъш (1380 – 1395) от село Козичино, Община Поморие. – В: От регионалното към националното, IV. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев. Велико Търново, 2011, 226-234. ISBN 978-954-427-926-4 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 232, 299. ISBN 978-619-90806-1-0 - 11

2017г. - Сребърни османски и западноевропейски монети (XVIII – XIX в.) от село Горно Черковище, Казанлъшко. – В: Казанлък в миналото и днес, VIII. Казанлък, 2011, 137-144. ISSN 1310-3466 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 299. ISBN 978-619-90806-1-0 - 11

2017г. - Колективна монетна находка, укрита в средата на XIX в. от фонда на Исторически музей Поморие. – В: От регионалното към националното, V. Юбилеен сборник, посветен на 140-годишнината от възстановяване самостоятелността на Българската православна църква и 135-годишнината на Априлското въстание от 1876 г. Велико Търново, 2012, 423-443. ISBN 978-954-427-966-0 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 249, 250, 299. ISBN 978-619-90806-1-0 - 11

2017г. - Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. ISSN 0204-4080 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 249, 299. ISBN 978-619-90806-1-0 - 11

2017г. - Five Talers from Pomorie, Bulgaria (Second Half of 17th Century). – В: Ж. Михайлова и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2011 – 2012. От находката до витрината, 8-9. Велико Търново, 2013, 264-270. ISBN 978-954-400-966-3 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 304. ISBN 978-619-90806-1-0 - 11

2017г. - Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., намерено в Поморие. – В: Юбилеен сборник "От регионалното към националното - история, състояние и тенденции на българския музей", посветен на 100 годишнината от Балканската война от 1912 г. Велико Търново, 2013, 24-33. ISBN 978-619-168-039-9 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 299. ISBN 978-619-90806-1-0 - 11

2017г. - Колективна находка от османски монети от края на XVI и първата половина XVII в. от фонда на Исторически музей Поморие. – В: Ж. Михайлова и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2011-2012. От находката до витрината, 8-9. Велико Търново, 2013, 249-263. ISBN 978-954-400-966-3 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 186, 299. ISBN 978-619-90806-1-0 - 11

2017г. - Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. Цитирано в: Д. Ницов. Юруците в Анхиалска каза XV – началото на XVIII век. – Известия на Исторически музей – Поморие, 2, 2017, 185, 187-188. - 11

2017г. - Монетите на Месамбрия от фонда на Исторически музей Поморие и проблемите, свързани с най-ранната история на Анхиало. – В: Историкии, IV. Научни изследвания в чест на проф. д.и.н. Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 48-60. Цитирано в: А. Койчев. Тракийски владетелски монети от музея в Поморие и региона. – Известия на Исторически музей – Поморие, 2, 2017, 46-47. - 11

2017г. - Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Европейски монети (XVII – XVIII век) от фонда на ИМ-Провадия. – Известия на Националния исторически музей-София, т. XXIX, 2017, 190. - 11

2017г. - Монетите на Месамбрия от фонда на Исторически музей Поморие и проблемите, свързани с най-ранната история на Анхиало. – В: Историкии, IV. Научни изследвания в чест на проф. д.и.н. Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 48-60. Цитирано в: И. Христов. Антични каменни котви, каменни и оловни щокове от експозицията на Исторически музей – Поморие. – Известия на Исторически музей – Поморие, 2, 2017, 32. - 11

2017г. - Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015. Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Талеров фалшификат на саксонския курфюрст Август I (1567 – 1586) от района на с. Добрина, Провадийско. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 2, 2017, 146-147. - 11

2017г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. ISBN 978-619-00-0150-8 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 186, 213, 232, 248-249, 282, 299. ISBN 978-619-90806-1-0 - 11

2017г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. ISBN 978-619-00-0150-8 Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Монети на Жечпосполита (XVI – XVIII в.) от фонда на историческия музей в Провадия. – В: Добруджа, 32, 2017, 600. ISSN 0205–2210 - 11

2017г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI – средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. – В: П. Георгиев (ред.). Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова, Шумен, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Шумен, 2014, 543-558. ISBN 978-619-00-0139-3 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 299. ISBN 978-619-90806-1-0 - 11

2017г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI – средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. – В: П. Георгиев (ред.). Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова, Шумен, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Шумен, 2014, 543-558. ISBN 978-619-00-0139-3 Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Монети на Жечпосполита (XVI – XVIII в.) от фонда на историческия музей в Провадия. – В: Добруджа, 32, 2017, 600. ISSN 0205–2210 - 11

2017г. - Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015. Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Европейски монети (XVII – XVIII век) от фонда на ИМ-Провадия. – Известия на Националния исторически музей-София, т. XXIX, 2017, 190, 191. - 11

2017г. - Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., открито в село Рудник, община Бургас. – В: Б. Матева и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2013. От находката до витрината, 10. Велико Търново, 2014, 130-153. Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Европейски монети (XVII – XVIII век) от фонда на ИМ-Провадия. – Известия на Националния исторически музей – София, т. XXIX, 2017, 191. - 11

2017г. - Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., открито в село Рудник, община Бургас. – В: Б. Матева и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2013. От находката до витрината, 10. Велико Търново, 2014, 130-153. ISBN 978-619-00-0122-5 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 197-198, 299. ISBN 978-619-90806-1-0 - 11

2017г. - Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. Цитирано в: К. Дочев. Монети на византийската фамилия Палеолози в паричното обращение на българската държава (1259 – 1396), т. I. Велико Търново, 2017, 240. - 11

2017г. - Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: Л. Василев. Две редки монети от централната част на град Бургас. Нов османски документ за града от първата половина на XVII в. – Морски вестник (електронно издание), 14.10.2017 г., 4. - 11

2017г. - Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Венециански и дубровнишки монети (XIII – XVIII в.) от фонда на ИМ-Провадия. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, 2017, 237, 240. ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online) - 11

2017г. - Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Монети на Жечпосполита (XVI – XVIII в.) от фонда на историческия музей в Провадия. – В: Добруджа, 32, 2017, 599, 600. ISSN 0205–2210 - 11

2017г. - Полските трояки и техните подражания. – Историкии, 8. Велико Търново, 2015, 49-62. ISBN 978-619-00-0325-0 Цитирано в: Н. Марков. Кратки бележки за „левантинските“ френски монети, за техните подражания от 50-те и 60-те години на XVII век и за техния прием в Османската империя. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, 2017, 257, 283. ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online) - 11

2017г. - Полските трояки и техните подражания. – Историкии, 8. Велико Търново, 2015, 49-62. ISBN 978-619-00-0325-0 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 60-61, 299. ISBN 978-619-90806-1-0 - 11

2017г. - Дубровнишки монети (XVI – XVIII в.) от фонда на ИМ „Искра“ Казанлък. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 147-158. ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online) Цитирано в: Б. Томова. Западноевропейски монети от съкровището от с. Копиловци, Монтанско. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, 2017, 290, 291. ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online) - 11

2017г. - Монети на Република Венеция (XV – XVIII в.) от фонда на Исторически музей „Искра“ – Казанлък. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, 2015, 101-117 (в съавторство с Мариана Ибришимова-Петрова). ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online) Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Венециански и дубровнишки монети (XIII – XVIII в.) от фонда на ИМ-Провадия. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, 2017, 236, 240. ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online) - 11

2017г. - Колективна монетна находка от XVII в. от с. Овчага, Провадийско. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 125-145 (в съавторство с Н. Митев, Д. Георгиев; авторски: 125-128, 130, 133-145). ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online) Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 87. ISBN 978-619-90806-1-3 - 11

2016г. - Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. Цитирано в: Д. Ницов. Обедняване на населението в Анхиалската каза (средата на XVII – 30-те години на XVIII век). – Исторически преглед, 3-4, 2016, 93, 94. - 11

2016г. - Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015. Цитирано в: Д. Ницов. Обедняване на населението в Анхиалската каза (средата на XVII – 30-те години на XVIII век). – Исторически преглед, 3-4, 2016, 93. - 11

2016г. - Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015. Цитирано в: М. Класнаков. Пет рядко срещани в българските земи късносредновековни монети (XVI – XVII в.) от състава на Ахтополското съкровище. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 118, 119, 120. - 11

2016г. - Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015. Цитирано в: Д. Ницов. Нов изследователски поглед върху историята на Османската империя от края на XVI и първата половина на XVII век. – История, 3, 2016, 321-324. - 11

2016г. - Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015. Цитирано в: Л. Василев. Два солида на град Рига под шведска власт от Пловдивско. – Реверс, 2, 2016, 27. - 11

2016г. - Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015. Цитирано в: Л. Василев. Двойно контрамаркирана медна испанска монета от XVI век от района на град Бургас. – Паметници, реставрация, музеи, 1-2, 2016, 45. - 11

2016г. - Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: Л. Спасов, Д. Борисов, М. Маринова. Стопанска история на България, Европа и света XV – XX век. Част 1: България. София, 2016, 43-44. ISBN 978-954-9388-70-1 - 11

2015г. - Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. Цитирано в: М. Класнаков, И. Пеев. Колективна находка с руски монети от с. Горно Ябълково, Бургаско. – Нумизматика, сфрагистика, епиграфика, 11, 2015, 119, 121. - 11

2015г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI – средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. – В: П. Георгиев (ред.). Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова, Шумен, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Шумен, 2014, 543-558. Цитирано в: М. Класнаков, И. Пеев. Колективна находка с руски монети от с. Горно Ябълково, Бургаско. – Нумизматика, сфрагистика, епиграфика, 11, 2015, 119, 121. - 11

2015г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. Цитирано в: М. Класнаков, И. Пеев. Колективна находка с руски монети от с. Горно Ябълково, Бургаско. – Нумизматика, сфрагистика, епиграфика, 11, 2015, 119, 121. - 11

2015г. - Колективна монетна находка от края на XIV и началото на XV в. от село Лъка, Община Поморие. – В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ 17 – 19.05.2012. Шумен, 2014, 486-510. Цитирано в: P. Grossman, E. Gielen, G. Nikolov et all. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. – Byzantinische Zeitschrift, Band 108, Heft 1, 2015, 508-509. - 11

2015г. - Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. Цитирано в: Д. Ницов. Анхиало от средата на XV до края на XVII в. (кратък историографски преглед). - Минало, 2, 2015, 24. - 11

2015г. - Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII век (по нумизматични данни). - Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. Цитирано в: Д. Ницов. Анхиало от средата на XV до края на XVII в. (кратък историографски преглед). - Минало, 2, 2015, 25. - 11

2015г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI - средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. - В: Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова. Шумен, 2014, 543-558. Цитирано в: Д. Ницов. Анхиало от средата на XV до края на XVII в. (кратък историографски преглед). - Минало, 2, 2015, 25. - 11

2015г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. Цитирано в: Д. Ницов. Анхиало от средата на XV до края на XVII в. (кратък историографски преглед). - Минало, 2, 2015, 25. - 11

2015г. - Теренни обхождания в землищата на селата Оризаре, Кошарица и Гюльовци, Община Несебър. – АОР през 2007. София, 2008, 784-788 (в съавторство с И. Карайотов). Цитирано в: И. Карайотов. Анхиалос през античността. Бургас, 2015, 93, 183. - 11

2015г. - Монетите на Месамбрия от фонда на Исторически музей Поморие и проблемите, свързани с най-ранната история на Анхиало. – В: Историкии, IV. Научни изследвания в чест на проф. д.и.н. Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 48-60. Цитирано в: И. Карайотов. Анхиалос през античността. Бургас, 2015, 93-94, 183-184. - 11

2015г. - Теренни обхождания в землищата на селата Оризаре, Кошарица и Гюльовица, Община Несебър. – АОР през 2006. София, 2007, 600-602 (в съавторство с проф.д.и.н Иван Карайотов). Цитирано в: И. Карайотов. Анхиалос през античността. Бургас, 2015, 93, 183. - 11

2015г. - Казашките нападения по южното българско черноморие през XVII век (по нумизматични данни). - Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. Цитирано в: В. Беков, Н. Митев. Антични, средновековни и ренесансови монети от колекцията на Христо Раев. варна, 2015, 7, 36. - 11

2015г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI - средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. - В: Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова. Шумен, 2014, 543-558. Цитирано в: В. Беков, Н. Митев. Антични, средновековни и ренесансови монети от колекцията на Христо Раев. Варна, 2015, 7, 36, 90. - 11

2015г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. Цитирано в: В. Беков, Н. Митев. Антични, средновековни и ренесансови монети от колекцията на Христо Раев. Варна, 2015, 7, 36, 37, 90. - 11

2015г. - Five Talers from Pomorie, Bulgaria (Second Half of 17th Century). - В: Ж. Михайлова и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2011 - 2012. От находката до витрината, 8-9. Велико Търново, 2013, 264-270. Цитирано в: В. Беков, Н. Митев. Антични, средновековни и ренесансови монети от колекцията на Христо Раев. Варна, 2015, 7, 37, 92. - 11

2015г. - Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. Цитирано в: М. Николов. Археологическите обекти край кв. Крайморие, гр. Бургас: Порос/Поро/Форос (Предварително съобщение). – В: Известия на Народния музей – Бургас, т. V (В памет на Цоня Дражева). Бургас, 2015, 121. - 11

2014г. - Османски монети от XIV – XV в. от фонда на РИМ-Бургас. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1-2, 2014, 200-213. Цитирано в: Н. Митев. Акче на Муса Челеби (1411 - 1413) от Пловдивско. - Журнал за исторически и археологически изследвания, 1-2, 2014, 199. - 11

2014г. - Спасително проучване в античния некропол на Анхиало, ПИ 57491.16.633 в м. Кротиря, гр. Поморие. – АОР през 2011 г. София, 2012, 236-237. Цитирано в: Я. Тачев. Нов тип провинциална монета на Анхиало. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 3, 2014, с. 131. - 11

2014г. - Някои проблеми, свързани с типологията на селищата, създадени в процеса на древногръцката колонизация. - В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 6. Велико Търново (Фабер), 2013, 11-48. Цитирано в: Я. Тачев. Монетосеченето на Дионисополис (IV в. пр. Хр. - III в. сл. Хр.). София, 2014, 147, 149. - 11

2014г. - Монетната циркулация в Шуменския регион през V – I в. пр. Хр. – В: МИФ, XIV. Тракия и околният свят, II. София, 2008, 420-434. Цитирано в: Я. Тачев. Монетосеченето на Дионисополис (IV в. пр. Хр. - III в. сл. Хр.). София, 2014, 109, 164, 165. - 11

2014г. - Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. Цитирано в: Д. Ницов. Поглед върху изследванията за Анхиало (края на XV – XVII в.) – Исторически преглед, 3-4, 2014, 174. - 11

2014г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI – средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. – В: П. Георгиев (ред.). Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова, Шумен, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Шумен, 2014, 543-558. Цитирано в: Д. Ницов. Поглед върху изследванията за Анхиало (края на XV – XVII в.) – Исторически преглед, 3-4, 2014, 174. - 11

2014г. - Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. Цитирано в: Д. Ницов. Поглед върху изследванията за Анхиало (края на XV – XVII в.) – Исторически преглед, 3-4, 2014, 174. - 11

2014г. - Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. Цитирано в: Д. Ницов. Поглед върху изследванията за Анхиало (края на XV – XVII в.) – Исторически преглед, 3-4, 2014, 174. - 11

2013г. - Archaeology in the Black Sea Region in Classical Antiquity 1993 – 2007. – Archaeological Reports, No. 54, 2007-2008, 115-173. Цитирано в: F. Lisetskii, V. Stolba, E. Ergina, M. Rodionova, E. Terekhin. Post-agrogenic evolution of soils in ancient Greek land use areas in the Herakleian Peninsula, southwestern Crimea. – The Holocene, 23 (4), 2013, 506. - 11

2011г. - Archaeology in the Black Sea Region in Classical Antiquity 1993 – 2007. – Archaeological Reports, No. 54, 2007-2008, 115-173. Цитирано в: M. Dimanidou. Urban planning in the ancient Greek colonies from their foubdation until the Roman conquest in the western and northwestern Black Sea region. Thessaloniki, 2011, 32, 42, 43, 44, 49, 61. - 11

2010г. - Теренно издирване на археологически обекти в землището на село Козичино, Община Поморие. – АОР през 2008. София, 2009, 785-786. Цитирано в: В. Динчев. Теренни обхождания в землището на село Голица, Община Долни Чифлик. - АОР през 2009 г. София, 2010, 646. - 11

Други публикации

2017г. - Монета на Източно-индийската компания от Казанлък. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2017, 76-78. - 12

2016г. - Монети на Полша под руска власт от ИМ „Искра“ Казанлък. – Реверс, 1, 2016, 34-37. - 12

2012г. - Спасително проучване в античния некропол на Анхиало, ПИ 57491.16.633 в м. Кротиря, гр. Поморие. – АОР през 2011 г. София, 2012, 236-237. - 12

2010г. - Теренни обхождания в землището на село Козичино, Община Поморие през – АОР през 2009. София, 2010, 669-672. - 12

2009г. - Теренно издирване на археологически обекти в землището на село Козичино, Община Поморие. – АОР през 2008. София, 2009, 785-786 (в съавторство с Йордан Михайлов). - 12

2008г. - Теренни обхождания в землищата на селата Оризаре, Кошарица и Гюльовци, Община Несебър. – АОР през 2007. София, 2008, 784-788. - 12

2007г. - Теренни обхождания в землищата на селата Оризаре, Кошарица и Гюльовица, Община Несебър. – АОР през 2006. София, 2007, 600-602 (в съавторство с проф.д.и.н Иван Карайотов). - 12

2007г. - Археологически сондажи в землището на с. Оризаре, Община Несебър. – АОР през 2006. София, 2007, 304-305 (в съавторство с проф. д.и.н. Иван Карайотов). - 12

Възникване и устройство на емпорионите
Статия в помощ на студентите, изучаващи ИД: Древногръцката колонизация и проблемът с емпорионите.


Термините емпорос и емпорион у Херодот
Статия в помощ на студентите, изучаващи ИД: Древногръцката колонизация и проблемът с емпорионите.


Съкровище от западноевропейски монети от XVI - XVII в.
Статия в помощ на студентите, изучаващи ИД: Монетната циркулация в българските земи през XV - XVII в.


Политически и икономически аспекти на кризата
Монография в помощ на студентите, изучаващи дисциплините Археология на българските земи през XV - XVII в. и Монетната циркулация в българските земи през XV - XVII в.


Монети от XVI - XVIII в.
Статия в помощ на студентите, изучаващи дисциплините Археология на българските земи през XV - XVII в. и Монетната циркулация в българските земи през XV - XVII в.