Гл. ас. д-р Даниела Георгиева Кироваабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(108) "ШУ Еп. Константин Преславски, специалност Немска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(99) "ГПЧЕ Н. Й. Вапцаров Шумен - главен учител по немски език" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(93) "2001-2011 - хоноруван преподавател 2011 - главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(56) "2009 доктор по Немска литература" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(873) "История на немската литература I и II част (л/сем.у) - Приложна лингвистика История на немската литература I част (л/сем.у) - Приложна германистика История на немската литература III част (л/сем.у) - Приложна германистика Немски като втори чужд език -(лаб.у) Практически немски език (лаб.у) Текстанализ (лаб.у) Превод (лаб.у.) Хоспитиране ПДПП (лаб.у.) Делова кореспонденция (л.) Ключови компетентности в академичната сфера (л/у) Увод в хотелиерството - (л.) Увод в ресторантьорството - (л.)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(441) "Немско-български литературни и културни отношения Немскоезична литература на 20 век Културология Медиазнание Методика и дидактика на обучението по немски като чужд език Нови технологии в обучението по немски език Литературна дидактика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(834) "1994-1995 Университет Ерланген–Нюрнберг, Германия 1997 Гьоте-Институт Изерлон, Германия 2000 Гьоте-Институт Берлин, Германия 2002 Гьоте-Институт Мюнхен, Германия 2005 FELS Неймеген, Холандия 2005 Баварска лятна академия Регенсбург, Германия 2005 Университет Ерланген–Нюрнберг, Германия 2006 Ваймарски летен университет, Германия 2009 Университет Гьотинген, Гемания 2011 Университет Пасау, Германия 2012 Университет Потсдам, Германия 2014 Университет Потсдам, Германия" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(5056) "- Проект РД 19-08-05 "Език и комуникация - медиалингвистични измерения". р-л преп. д-р Гергана Герова, 2019 - Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. "Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.", р-л д-р Даниела Кирова, 2018 - Университетски проект РД-08-157/09.02.2018 "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет", р-л доц. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева, 2018 - Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, 2018 - Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, 2017 - Университетски проект РД-08-94/06/02/2017 "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, р-л доц. д-р С. Бойчева, 2017 - Проект РД-08-112/06.02.2017 „Език, медии, култура във взаимодействие ”, р-л д-р Даниела Кирова, 2017 - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, 2016-2017 - Проект РД-08-120/08.02.2016 „Език-литература-медии”, р-л доц. д-р Нели Митева, 2016 - Университетски проект РД-08-065/01/02/2016 "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, р-л доц. д-р С. Бойчева, 2016 - Проект РД-08-318 "Германистиката - вчера, днес и утре", р-л доц. д-р А. Димитрова, 2015 - Университетски проект РД-08-311/13/03/2015 "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, р-л доц. д-р С. Бойчева, 2015 - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, 2014-2015 - Университетски проект № РД-08-248/14/03/2014 "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви." р-л доц. д-р С. Бойчева, 2014 - Проект РД-08-271 „Език и комуникация в научната и образователната сфера", р-л доц. д-р А. Димитрова, 2014 - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, 2013-2014. - Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики" -18.01.2012 - 31.10.2014 - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, 2010-2013. - Проект РД-08-272 "Език - памет - фикция - лъжа". р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2013 - Проект РД-05-264 "Език на културата и култура на езика". р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2012 - Проект РД-05-167 "Езиците и културите във (взаимо)действие", р-л доц. д-р Снежана Бойчева, 2011. - Проект РД-05-347 "Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век", р-л доц. д-р Снежана Бойчева, 2010. - Проект РД-05-268 „Културно-специфични различия в езиците и текстовете”, р-л доц. д-р Снежана Бойчева, 2009 - "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование, 2007-1013", дейност 3 и 4, проект на ЕС - "Ключови компетенции в преподаването на чужд език и култура, 2008-2009", проект на ЕС. - "Чуждото и текстът 2006-2008." Участници: университетите в Шумен, Потсдам, Мадрид, Будапеща, Истанбул." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(185) "Член на Комисията по присъждане, признаване и трансфер на кредити към Факултета по хуманитарни науки" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(161) "Съюз на германистите в България Дружество на преподавателите по немски език в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Даниела Георгиева Кирова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: 054 830 365

Email: d.kirova@shu.bg

Приемно време: I седмица; II седмица

Завършен университет, специалност

ШУ Еп. Константин Преславски, специалност Немска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

ГПЧЕ Н. Й. Вапцаров Шумен - главен учител по немски език

Заемани академични длъжности

2001-2011 - хоноруван преподавател

2011 - главен асистент

Придобити научни степени

2009 доктор по Немска литература

Водени лекции и/или упражнения

История на немската литература I и II част (л/сем.у) - Приложна лингвистика

История на немската литература I част (л/сем.у) - Приложна германистика

История на немската литература III част (л/сем.у) - Приложна германистика

Немски като втори чужд език -(лаб.у)

Практически немски език (лаб.у)

Текстанализ (лаб.у)

Превод (лаб.у.)

Хоспитиране

ПДПП (лаб.у.)

Делова кореспонденция (л.)

Ключови компетентности в академичната сфера (л/у)

Увод в хотелиерството - (л.)

Увод в ресторантьорството - (л.)

Области на научни интереси

Немско-български литературни и културни отношения

Немскоезична литература на 20 век

Културология

Медиазнание

Методика и дидактика на обучението по немски като чужд език

Нови технологии в обучението по немски език

Литературна дидактика

Специализации

1994-1995 Университет Ерланген–Нюрнберг, Германия

1997 Гьоте-Институт Изерлон, Германия

2000 Гьоте-Институт Берлин, Германия

2002 Гьоте-Институт Мюнхен, Германия

2005 FELS Неймеген, Холандия

2005 Баварска лятна академия Регенсбург, Германия

2005 Университет Ерланген–Нюрнберг, Германия

2006 Ваймарски летен университет, Германия

2009 Университет Гьотинген, Гемания

2011 Университет Пасау, Германия

2012 Университет Потсдам, Германия

2014 Университет Потсдам, Германия

Участия в международни и национални научни проекти

- Проект РД 19-08-05 "Език и комуникация - медиалингвистични измерения". р-л преп. д-р Гергана Герова, 2019

- Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. "Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.", р-л д-р Даниела Кирова, 2018

- Университетски проект РД-08-157/09.02.2018 "Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет", р-л доц. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева, 2018

- Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, 2018

- Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, 2017

- Университетски проект РД-08-94/06/02/2017 "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, р-л доц. д-р С. Бойчева, 2017

- Проект РД-08-112/06.02.2017 „Език, медии, култура във взаимодействие ”, р-л д-р Даниела Кирова, 2017

- Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, 2016-2017

- Проект РД-08-120/08.02.2016 „Език-литература-медии”, р-л доц. д-р Нели Митева, 2016

- Университетски проект РД-08-065/01/02/2016 "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, р-л доц. д-р С. Бойчева, 2016

- Проект РД-08-318 "Германистиката - вчера, днес и утре", р-л доц. д-р А. Димитрова, 2015

- Университетски проект РД-08-311/13/03/2015 "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, р-л доц. д-р С. Бойчева, 2015

- Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, 2014-2015

- Университетски проект № РД-08-248/14/03/2014 "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви." р-л доц. д-р С. Бойчева, 2014

- Проект РД-08-271 „Език и комуникация в научната и образователната сфера", р-л доц. д-р А. Димитрова, 2014

- Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, 2013-2014.

- Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики" -18.01.2012 - 31.10.2014

- Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, 2010-2013.

- Проект РД-08-272 "Език - памет - фикция - лъжа". р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2013

- Проект РД-05-264 "Език на културата и култура на езика". р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2012

- Проект РД-05-167 "Езиците и културите във (взаимо)действие", р-л доц. д-р Снежана Бойчева, 2011.

- Проект РД-05-347 "Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век", р-л доц. д-р Снежана Бойчева, 2010.

- Проект РД-05-268 „Културно-специфични различия в езиците и текстовете”, р-л доц. д-р Снежана Бойчева, 2009

- "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование, 2007-1013", дейност 3 и 4, проект на ЕС

- "Ключови компетенции в преподаването на чужд език и култура, 2008-2009", проект на ЕС.

- "Чуждото и текстът 2006-2008." Участници: университетите в Шумен, Потсдам, Мадрид, Будапеща, Истанбул.

Организационна дейност

Член на Комисията по присъждане, признаване и трансфер на кредити към Факултета по хуманитарни науки

Членства в научни организации

Съюз на германистите в България

Дружество на преподавателите по немски език в България

Дисертации

2009г. - Литературни и публицистични текстове в рубриката „Фейлетон“ на българския немскоезичен вестник „Дойче Балканцайтунг“. Автореферат на дисертация, Шумен:Университетско издателство: „Епископ Константин Преславски”, 2009 - 1

Монографии

2014г. - Литературни и публицистични текстове в рубриката „Фейлетон“ на българския немскоезичен вестник „Дойче Балкан-Цайтунг“. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014,188 с - 2

Статии

2018г. - Хедвиг Куртс-Малер - непозната, но превеждана В: България в немскоезичния свят: транскултурни взаимодействия. Сборник в чест на проф. дфн Емилия Стайчева. София: УИ "Св. Климент Охридски", с. 149-156 - 4

2017г. - Autonomes Fremdsprachenlernen mit Kommunikationstechnologien В: Balkan Educational Studies 2017, Trakya University Publication No: 188, C. 330-335 - 4

2017г. - Дигитални измерения на литературата: медийна трансформация на романа на Роберт Музил „Мъжът без качества“. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том II. Сн. Бойчева, А. Димитрова, Д. Кирова (Съст.). Шумен: УИ, 2017. ISSN: 2367-8348 - 4

2016г. - Digitalisierung der Bildung – Zukunft des Lernens B: Митева, Н., Бойчева, С., Кирова, Д.: Език - литература - медии, ел. издание, Издателство на ШУ, 2016. - 4

2014г. - Die Zeitung „Balkan-Nachrichten mit Orient-Markt“. B: А. Димова; С. Бойчева; А. Димитрова (съст.). Език и комуникация в образователната и научната сфера. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 174-181 - 4

2012г. - Werke deutschsprachiger Schriftstellerinnen in der Deutsche(n) Balkan-Zeitung, в Перспективи и шансове на германистиката през ХХІ век, Велико Търново: Фабер,2012, 258-264 - 4

2010г. - Първи преводи на произведения от български писатели в българския немскоезичен вестник „Дойче Балканцайтунг” 1917-, в Годишника на Шуменския университет„Епископ Константин Преславски”, Шумен: Университетско издателство: „Епископ Константин Преславски”, том 11, 2010, 144-161 - 4

2009г. - Неизвестни моменти от живота и творчеството на Димитър Шишманов в сп. „Любословие”, Шумен: Университетско издателство: „Епископ Константин Преславски”,том 10, 2009, 114-121 - 4

Доклади

2018г. - Virtuelles, praxisorientiertes, autonomes Training im Modul "Tourismus" (в съавторство със Сунай Алиев) в: VI. Национална конференция на Съюза на германистите в България 26 - 28 октомври 2018 г. на тема: „Немски език за професионални цели и смесено обучение (blended learning) в българските университети“. - 5

2018г. - Виртуална, добавена и смесена реалност – иновативни практики в обучителния процес (в съавторство със Сунай Алиев) в: Втора Варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Комуникация във виртуална среда. 07-08 юни 2018 г. Сборник с доклади, Издателство на МУ – Варна, 2018, с. 44-50 - 5

2017г. - Обучението по чужд език във виртуалния свят. В: Чуждият език и съвременното висше образование. Сборник с доклади VІІІ международна научна конференция 23-25. VI. 2017 г., Варна, България, част 2. Варна: Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, с. 584-591. - 5

2017г. - „Android-Apps im Deutschunterricht und zum autonomen Lernen“. В: Методико-дидактически семинар: „Interkulturelle Momente in Germanistik und DaF-Unterricht”, организиран от Съюз на германистите в България и Департамент по романистика и германистика към НБУ, София (27 – 29.10. 2017 г.) - 5

2016г. - Mobile Learning и Android-Apps в обучението по немски език в: Първа Варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието. Сборник с доклади на участниците в конференцията, Издателство на МУ – Варна, 2016, с. 176-184 - 5

2016г. - Хедвиг Куртс-Малер – непозната, но превеждана. В: Юбилейна научна сесия в чест на проф. дфн Емилия Стайчева на тема ”Присъствие на немскоезичната литература в българския културен контекст“, 30.11.2016 – 02.12.2016 г., СУ „Св. Климент Охридски“: - 5

2015г. - Киното в творчеството на Гео Милев В: Сборник с доклади от Епископ-Константинови четения, том 21 "Непознатият съсед". Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ 2015, с. 355 – 364 - 5

2015г. - Das Kino in der deutschen und der bulgarischen expressionistischen Literatur в: Germanistik in Bulgarien, Band I. София: Издателство на Нов български университет, 2015, с. 266- 278 - 5

2013г. - Medien in der Literatur und die Literatur in den Medien В: Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung: 90 Jahre Germanistik an der St.-Kliment-Ochridski-Universitaet Sofia: Akten der Jubilaeumskonferenz der Fachrichtung Deutsche Philologie 11.-12. Oktober 2013. Universitaetsverlag St. Kliment Ohridski, Sofia, с. 393-401 - 5

2012г. - Sehen, Hoeren, Lesen. Mediengestuetzter Literaturunterricht (в съавторство със Снежана Бойчева), в Перспективи и шансове на германистиката през ХХІ век, ВеликоТърново: Фабер, 2012, 80-88 - 5

2009г. - Вестникът „Дойче Балканцайтунг” в контекста на българо-немските културни отношения, в Текстове и прочити - Сборник доклади от юбилейната Десетанационална конференция за студенти и докторанти, Пловдив , Пловдив: Контекст, 2009, 194-200 - 5

2009г. - Die „Deutsche Balkan-Zeitung” als spezifischer Kulturvermittler в Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer, Dresden: Telem-Verlag, 2009, 205-221 - 5

2009г. - Немските училища в България през Първата световна война, в Епископ-Константинови четения. Т. 14: Професии и професионалисти. Шумен, 2009, 316-321 - 5

2009г. - Die Redaktion der „Deutschen Balkan-Zeitung“ в Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien, Universitaetsverlag Goettingen, 2009, 215-222 - 5

Цитирания

2019г. - Die Redaktion in der Deutschen Balkan-Zeitung. Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Sommerschule fuеr Alumni aus Osteuropa und der Welt 16.–27. August 2009. Hg. Hiltraud Caspar-Hehne und Irmy Schweiger. Goettingen: Universitaetsverlag Goettingen, 2009. 215-222. цитирано в: Langer, Benjamin (2019) Fremde, ferne Welt: Mazedonienimaginationen in der deutschsprachigen Literatur seit dem 19. Jahrhundert. transcript Verlag. с. 88 - 11

2019г. - Deutsch-bulgarischer Kulturtransfer im Kontext der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. цитирано в: May Nina (2019) „Diese Beitraege ziehen Grenzen, statt Bruecken zu bauen“ Ueber das verzerrte Balkanbild in deutschen Medien am Beispiel Bulgariens в: ADZ /4. Mai 2019, с. 2 https://www.uni-regensburg.de/forschung/dimos/medien/ankuendigungen/20190504_konferenz_konstanza_balkanbild.pdf - 11

2018г. - Das Kino in der deutschen und bulgarischen expressionistischen Literatur. In: Germanistik in Bulgarien. Bd. 1. Hrsg. von Maria Grozeva, Nikolina Burneva, Reneta Kileva-Stamenova und Pavlina Stefanova. Sofia: Nov bаlgarski universitet, 2015. S. 266–278. цитирано в: Bastert et.al (2018) GERMANISTIK Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2018. с. 165 - 11

2016г. - Sehen, Hoeren, Lesen. Mediengestuetzter Literaturunterricht (в съавторство със Снежана Бойчева), в Перспективи и шансове на германистиката през ХХІ век, ВеликоТърново: Фабер, 2012, 80-88. цитирано в: Савова, Елена (2016) Дигитални медии и работа с художествени текстове в обучението по немски език като чужд в: Чуждоезиково обучение, книжка 6, година XLIII, 2016, ISSN 0205-1834. с. 652 - 665 - 11

2016г. - Die Redaktion der „Deutschen Balkan-Zeitung“ в Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien, Universitaetsverlag Goettingen, 2009, 215-222. цитирано в: Vordermayer, Thomas (2016) Bildungsburgertum und volkische Ideologie: Konstitution und gesellschaftliche Tiefenwirkung eines Netzwerks volkischer Autoren (1919-1959) Oldenbourg: Walter de Gruyter, с. 123 - 11

2015г. - Sehen, Hoeren, Lesen. Mediengestuetzter Literaturunterricht (в съавторство със Снежана Бойчева), в Перспективи и шансове на германистиката през ХХІ век, ВеликоТърново: Фабер, 2012, 80-88. цитирано в: Савова, Елена (2015) Художествените текстове в обучението по немски език като чужд. Фараго, София, с. 317- 333 - 11

2015г. - Sehen, Hoeren, Lesen. Mediengestuetzter Literaturunterricht (в съавторство със Снежана Бойчева), в Перспективи и шансове на германистиката през ХХІ век, ВеликоТърново: Фабер, 2012, 80-88. цитирано в: Savova, Elena (2015) Zum Stellenwert literarischer Texte im Unterricht fuer Deutsch als Fremdsprache in Geschichte und Gegenwart. In: Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung : 90 Jahre Germanistik an der St.-Kliment-Ochridski-Universitaet Sofia: Akten der Jubilaeumskonferenz der Fachrichtung Deutsche Philologie 11.-12. Oktober 2013. Universitaetverlag St. Kliment Ohridski, Sofia, pp. 759-772, с. 768 - 11

2011г. - Die „Deutsche Balkan-Zeitung” als spezifischer Kulturvermittler в Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer, Dresden: Telem-Verlag, 2009, 205-221 цитирано в: Comati, Sigrun (2011) Anzeigen und Rezensionen. в: Bulgarien-Jahrbuch 2009/2010, Verlag Otto Sagner Muenchen – Berlin, с. 151 - 11

Други публикации

2017г. - Национално външно оценяване за VIII клас с интензивно изучаване на немски език в профилирани гимназии и профилирани паралелки в СУ 23 юни 2017 г. https://www.mon.bg/bg/95 - 12

2012г. - Национално външно оценяване за осми клас с интензивно изучаване на немски език в профилираните гимназии и профилирани паралелки в СОУ, 20 юни 2012 г. https://www.mon.bg/bg/95 - 12

2011г. - Национално външно оценяване за осми клас с интензивно изучаване на немски език в професионалните гимназии 20 юни 2011 г. https://www.mon.bg/bg/95 - 12

2010г. - Национално външно оценяване за осми клас с интензивно изучаване на немски език в профилираните гимназии и профилирани паралелки в СОУ, 23 юни 2010 г., (в съавторство с Нели Митева и Айля Илиязова) https://www.mon.bg/bg/95 - 12

2006г. - Превод: Щанцелайт, Барбара „Музикален театър в изпълнителската практика с деца“ В: МУЗИКА – ТЕАТЬР. Взаимодействия между универсалното и националното. Фондация „Панчо Владигеров“, София, 2006, S. 130-137 - 12

2006г. - Превод: фон Шонберг, Мехтхилд „...не забравяй така нареченото популярно... За популярността на Моцарт“ В: МУЗИКА – ТЕАТЬР. Взаимодействия между универсалното и националното. Фондация „Панчо Владигеров“, София, 2006, с. 178-188 - 12

1994г. - Превод: По кратката процедура. В: Хакермюлер, Ротраут: Стихия. В. Търново: ПИК, 1994, с. 30 - 36 - 12

Antonyme
Интерактивно лексикално упражнение за ниво А1


Gramatische Uebung - Passiv
Интерактивно граматическо упражнение за ниво В2


Leseverstehen Zuordnung
Интерактивно упражнение - четене с разбиране за ниво А2


Leseverstehen Zuordnung
Интерактивно упражнение - четене с разбиране за ниво B2


Gramatische Uebungen
Интерактивно граматическо упражнение за ниво В1


Das Kino in der deutschen und der bulgarischen expressionistisch
Kirova, Daniela 2015: Das Kino in der deutschen und der bulgarischen expressionistischen Literatur В: Germanistik in Bulgarien, Band I. София: Издателство на Нов български университет, 2015, с. 266- 278