КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. проф. д.п.н. Румяна Йовева Никоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(145) "Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност Българска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(69) "асистент (1980) доцент (1983) професор (2001)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(111) "доктор по филология (1979) доктор на педагогическите науки (2000)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(558) "В бакалавърска степен: Методика на обучението по литература, Методика на обучението по български език и литература, писмени ученически съчинения, съчинение интерпретация, социализация и речево развитие В магистърска степен Социализация и речево развитие, Образованието по български език и литература" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(66) "Методика Нова българска литература" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(203) "Ръководител на Катедрата по родноезиково и литературно образование (1990 - 2000) Заместник - ректор (1983 - 1986 и 1993 - 1994)" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "Съюз на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д.п.н.  Румяна Йовева Никова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 1, стая 207

Телефон:

Email: ryoveva@abv.bg

Приемно време: ...

Завършен университет, специалност

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност Българска филология

Заемани академични длъжности

асистент (1980)

доцент (1983)

професор (2001)

Придобити научни степени

доктор по филология (1979)

доктор на педагогическите науки (2000)

Водени лекции и/или упражнения

В бакалавърска степен:

Методика на обучението по литература, Методика на обучението по български език и литература, писмени ученически съчинения, съчинение интерпретация, социализация и речево развитие

В магистърска степен

Социализация и речево развитие, Образованието по български език и литература

Области на научни интереси

Методика

Нова българска литература

Заемани ръководни позиции

Ръководител на Катедрата по родноезиково и литературно образование (1990 - 2000)

Заместник - ректор (1983 - 1986 и 1993 - 1994)

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Дисертации

2000г. - Теоретически и прагматични аспекти на образованието по литература : Дисертация. Шумен, 2000 - 1

2000г. - Теоретически и прагматични аспекти на образованието по литература : Автореферат. Шумен, 2000 - 1

1979г. - Философско-историческите романи на Е. Станев: Автореферат. София, 1979 - 1

Учебници

2006г. - Мл. Енчев. Митология. Когато земята беше плоска. С. 2006 - 6

2005г. - Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, 2005. (в съавторство със Ст. Здравкова и М. Георгиева) - 6

2003г. - Писмените ученически текстове. Съчинения интерпретации. София - 6

2002г. - Литература за 12 клас. София, 2002 (в съавт. с Д. Добрев) - 6

2000г. - Методика на литературното образование. Шумен, 2000. – 251 с - 6

1985г. - Г. П. Стаматов: За някои страни от поетиката на разказа. София, 1985. – 135 с - 6

1985г. - Изучаване на епическо произведение в ЕСПУ : Литература в средното училище. София, 1985 (под редакцията на И. Котова и колектив). – с. 264 – 273; 285 – 320 - 6

1981г. - Философско-историческите романи на Емилиян Станев. София, 1981. – 199 с - 6

Статии

2012г. - По методика на обучението по литература - 4

2012г. - По литературни проблеми - 4

2012г. - Болка и памет в “Обесването на Васил Левски”. - Във: Ботев. Съвременни интерпетации. Разночетения. Велико Търново, 265 – 274 - 4

2012г. - Перспективата на идеята за борба в “Зададе се облак темен”. - Във: Ботев. Съвременни интерпетации. Разночетения. Велико Търново, 321 – 327 - 4

2012г. - Селският народ в творчеството на Ем. Станев. // сп. Български език и литера - 4

2007г. - Литературното образование в българоевропейската реалност. // сп. Български език и литература, 2007, кн. 1 - 4

2007г. - Междутекстовостта в урока по литература (2.-4. клас). // сб. Филологически и методически изследвания. Смолян – Люблин, 2007 - 4

2007г. - Не-приемането на Европа в България в “Търновската царица” на Емилиян Станев. // Литературен форум, 2007, бр. 1 и в сб. Материали от научна конференция смеждународно участие, посветена на 100 години от рождението на Ем. Станев, С, 2007 (под печат) - 4

2007г. - Градът-крепост и домът-крепост в повестите на Ем. Станев “Крадецът на праскови” и “Търновската царица”. // сб. Материали от научна конференция, посветена на100 години от рождението на Ем. Станев, ВТ, 2007 (под печат) - 4

2005г. - Литературни истории в образователния дискурс. – Във: Езикът и литературата: методически парадигми и образователни политики. София - 4

2005г. - Баснята – начин на употреба. – Във: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. София, 2005 с. 210 - 219 - 4

2005г. - Представата за герой в “Хайдути”. – Във: Ботев. Съвременни интерпетации. Разночетения. Велико Търново, 2005, 84 – 92 - 4

2004г. - Не-свободата на избора в “До моето първо либе”. // Литературна историография и възрожденска култура. Шумен - 4

2003г. - Есето в контекста на свободните съчинения. – Във: Национална конференция. Първият учителски събор в Шумен () и новобългарското образование – история исъвременност. Шумен, 2003, 307 – 315 - 4

2002г. - Юбилейна научна конференция “30 години ШУ “Епископ Константин Преславски”. – Във: Стратегии на образователната и научната политика. София, 2002 кн.1. (всъавторство с М. Георгиева) - 4

2002г. - Световете в романа “Тютюн” на Д. Димов. // Златоструй - 4

2002г. - Непостигнатият и непостижим рай. // Български език и литература, 2002, кн. 4 – 5, с. 19 – 35 - 4

2001г. - Съчинение интерпретация: Отговорът на въпрос. // Обучението по български език в началото на ХХІ век. Смолян - 4

2001г. - Механизми на властта и диалогът в литературнообразователния дискурс. // Български език и литература, 2001, кн. 2 – 5, с. 22 – 31 и в Обучението по българскиезик и литература – състояние и перспективи, Шумен - 4

1998г. - Прозрението от “Прозорец” на Атанас Далчев. // Български език и литература, 1998, кн. 3, с. 19-32 - 4

1998г. - Библейският Лазар в разказите на Н. Райнов. // Златоструй, 1998, с. 11 – 14 - 4

1997г. - Текстът-интерпретация в системата на ученическите писмени текстове. // Български език и литература, 1997, кн. 1-2, с. 50 – 58 - 4

1997г. - Рецепцията автор/текст в образователно-литературен дискурс. // Български език и литература, 1997, кн. 5-6, с. 15 – 21 - 4

1997г. - Принципи на структуриране на образите в историческите романи на Емилиян Станев. // Литературна мисъл, 1997, кн. 2, с. 22 – 53 - 4

1997г. - Самоидентификациите на Язовеца. // Емилиян Станев. Личност и творческа съдба, София, 1997, с. 39 – 50 - 4

1997г. - Несбъднатият рай. Размисли за “Ад”, “Ден на гнева” и “Септември” на Гео Милев. // Човек и време, София, 1997, с. 42 – 53 - 4

1996г. - И им сътвори вечна памет: За “Сливница” на Ив. Вазов. // Творчеството на Ив. Вазов - критически прочити. Шумен, 1996, с. 3 – 21 - 4

1996г. - Отклонението като норма в “Старопланински легенди”. // Поглед в Йовковия свят - материали от международна конференция, Добрич, 1996, с. 134 – 138 - 4

1996г. - Библейски и фолклорни образи, символи и модели в “Старопланински легенди” на Йордан Йовков. // Епископ-Константинови четения, Шумен, кн. 3, 1996, с. 273 –278 - 4

1995г. - Народ! - Свободен! - Без бог! // Език и литература, 1995, кн. 1, с. 92 – 104 - 4

1995г. - Обичта като смърт, смъртта като обич в поетическите текстове на Н. Вапцаров. // Никола Вапцаров. Нови изследвания, Благоевград, 1995 и Български език илитература, 1995, кн. 2, с. 6 – 20 - 4

1993г. - Концепция за литературното образование V – ХІІ клас. // Български език и литература, 1993, кн. 3, с. 25 – 41, (в съавторство) - 4

1993г. - Смъртта в поетическите текстове на Христо Ботев. // Интерпретации на класически текстове от българската литература, I, Шумен, 1993, с. 3 – 45 - 4

1993г. - Тази земя, тази чужда и своя земя: Вапцаровите песни за Родината. // Интерпретации на класически текстове от българската литература, I, Шумен, 1993, с. 69 –95 - 4

1992г. - Един възможен прочит на “Хайдути”. // А, 1992, кн. 6 – 7, с. 19 – 21 - 4

1991г. - Методи на образованието по литература. // Научна сесия на СУБ – клон Шумен по случай 10 години от учредяването на СУБ, 1991, с. 132 – 137 - 4

1991г. - Ролята на сравнителния метод за разкриване на литературата като елемент на културата. // Годишник на ВПИ, Т. ХІІІ А, Шумен, 1991, с. 33 – 54 - 4

1989г. - Художествена словесност, литературна наука, култура. // Общуване и култура, София, 1989, с. 175 – 185 - 4

1989г. - Бай Ганьо - мит и реалност. // Литературна мисъл, 1989, N 5, с. 41 – 56 - 4

1988г. - За някои особености в структурата на романа “Хоро” от Антон Страшимиров. // Годишник на ВПИ, Шумен, Т. ХІІ А, 1988, с. 3 – 12 - 4

1987г. - Анализът в системата от уроци за Елин Пелин в горна училищна степен. // Годишник на ВПИ, Т. ІХ А, Шумен, 1987, с. 139 – 151 - 4

1986г. - Бай Ганьо – съдържание и мит на Алеко-Константиновата епоха. // Сборник от научни доклади и съобщения, посветен на проф. С. Русакиев, ІІІ, 1986, с. 153 – 160 - 4

1985г. - Методически проблеми на анализа на художествения текст. // Анализ на художествен текст в училище, София, 1985, с. 18 – 24 - 4

1985г. - За реалистичното изображение в разказите на Г. П. Стаматов. // Литературна мисъл, 1985, кн. 3, с. 3 – 16 - 4

1984г. - За един от типовете в творчеството на Г. П. Стаматов. // Български език и литература, 1984, кн. 3, с. 16 – 27 - 4

1983г. - Оптимистична равносметка на едно поражение. // Септемврийското въстание в българската литература, София, 1983, с. 414 – 432 (в съавторство с Р. Ликова и Е.Константинова) - 4

1982г. - Емилиян Станев. // Творци на българската литература, Т. 3, София, 1982, с. 384 – 405 - 4

1980г. - Обективното време в романа “Под игото”. // Български език и литература, 1980, N 3, с. 11 – 25 - 4

1980г. - Селският народ в романа “Иван Кондарев” на Ем. Станев. // Септември, 1980, кн. 9, с. 195 – 210 - 4

1979г. - Тезата на полемиста в “Песен за човека” на Н. Й. Вапцаров. // Български език и литература. 1979, № 5, с. 23 – 29 - 4