Доц. д-р Иво Симеонов Топалиловабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(1612) "Завършва през 1998 г. специалност “Археология” в СУ “Св. Климент Охридски”, специализация “Класическа археология”. От 2002 г. до 2004 г. е задочен докторант по Стара история – шумерология в Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”. През 2005 г. защитава дисертация пред СНС по Стара и средновековна история, археология и етнография и получава научната степен “доктор по история “. От 2001 г. до 2008 г. работи в Регионален археологически музей - гр. Пловдив. През 2008 г. е избран за доцент в ШУ “Еп. Константин Преславски”, където от 2009 г. преподава класическа археология, тракийска археология, археология на Късната античност, Археология на Великото преселение на народите. Научните интереси са свързани с проблемите на римското градоустройство и урбанизация, проникване и разпространение на християнството, проблемите, свързани с институцията на римските преторианци и ветерани." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(82) "Регионален Археологически музей- гр. Пловдив" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(69) "от 2009 г. - доцент по антична археология" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "2005 г. - доктор по история" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(261) "Археология на Късната античност Туристически ресурси от Античността Класическа археология Стара история Тракология Библейска археология" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(163) "Mellon East-European Visiting fellowship - American academy in Rome, Italy, 2005-2006 Ernst Mach Grant - The Institute of Classical Archaeology, Vienna, 2011-2012" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(434) "-РИМСКИЯТ ФИЛИПОПОЛ. Т. 1. ТОПОГРАФИЯ, ГРАДОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА – ФНИ - НИМ01 064 - национален - „Кариерите на римския Филипопол”, проект по програма „Млади учени” към ФНИ, с ръководител гл. ас. д-р Здравко Димитров, НАИМ-БАН - консултант" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(245) "- Verein zur Foerderung der Christlichen Archaeologie Oesterreichs, Wien - Society of the Fellows of the American Academy in Rome - Association internationale pour l'etude de la mosaique antique - кореспондент за България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Иво Симеонов Топалилов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 301

Телефон: 054 830495 вътр.175

Email: ivo.topalilov@shu.bg

Приемно време: II седмица: вторник 09.00-13.00 ч.

Завършен университет, специалност

Завършва през 1998 г. специалност “Археология” в СУ “Св. Климент Охридски”, специализация “Класическа археология”. От 2002 г. до 2004 г. е задочен докторант по Стара история – шумерология в Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”. През 2005 г. защитава дисертация пред СНС по Стара и средновековна история, археология и етнография и получава научната степен “доктор по история “. От 2001 г. до 2008 г. работи в Регионален археологически музей - гр. Пловдив. През 2008 г. е избран за доцент в ШУ “Еп. Константин Преславски”, където от 2009 г. преподава класическа археология, тракийска археология, археология на Късната античност, Археология на Великото преселение на народите.

Научните интереси са свързани с проблемите на римското градоустройство и урбанизация, проникване и разпространение на християнството, проблемите, свързани с институцията на римските преторианци и ветерани.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Регионален Археологически музей- гр. Пловдив

Заемани академични длъжности

от 2009 г. - доцент по антична археология

Придобити научни степени

2005 г. - доктор по история

Водени лекции и/или упражнения

Археология на Късната античност

Туристически ресурси от Античността

Класическа археология

Стара история

Тракология

Библейска археология

Специализации

Mellon East-European Visiting fellowship - American academy in Rome, Italy, 2005-2006

Ernst Mach Grant - The Institute of Classical Archaeology, Vienna, 2011-2012

Участия в международни и национални научни проекти

-РИМСКИЯТ ФИЛИПОПОЛ. Т. 1. ТОПОГРАФИЯ, ГРАДОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА – ФНИ - НИМ01 064 - национален

- „Кариерите на римския Филипопол”, проект по програма „Млади учени” към ФНИ, с ръководител гл. ас. д-р Здравко Димитров, НАИМ-БАН - консултант

Членства в научни организации

- Verein zur Foerderung der Christlichen Archaeologie Oesterreichs, Wien

- Society of the Fellows of the American Academy in Rome

- Association internationale pour l'etude de la mosaique antique - кореспондент за България

Монографии

2012г. - Римският Филипопол. том 1. Топография, градоустройство и архитектура. Велико Търново: Фабер, 2012. - 2

Учебници

2014г. - 2014г. - История на стария свят, част 2. Модул на електронен учебник за бакалаври. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014 - 6

2013г. - Кратка история на религиите (в съавт. с Б. Георгиев и Д. Петров), В. Търново - 6

2013г. - 2013г. - История на стария свят, част 1. Модул на електронен учебник за бакалаври. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013 - 6

Студии

2016г. - Някои бележки върху мита за „Основателя” на града в Римска Тракия, Симпозиум, Сборник в памет на проф. Димитър Попов, София, 2016, 366-391 - 3

2012г. - Ранносредновековна керамика от Пловдив, Историкии 5, 2012, 11-37 (с К. Станев) - 3

2012г. - Philippopolis. The City from the 1st to the beginning of the 7th century. - In: (R.Ivanov, ed.) Roman Cities in Bulgaria. Vol. 1, Sofia 2012, 363-437 - 3

2011г. - ‘Roman veterans and the city institutions of Philippopolis, Thrace’ – Travaux de Symposium international Le livre, La Roumanie. L’Europe, tome IV. Routes et frontiers au Sud-Est Europeеn- relations еconomiques, militaries et culturelles, Bucharest, 2011, 536 – 581 - 3

2009г. - 2009: ‘Спасителни разкопки в Пловдив през 2003 – 2004 г.’ – Годишник на Регионалния Археологически музей – гр. Пловдив, том ХІ, 2009, 237 – 291 - 3

2004г. - ‘Спасителни разкопки в Пловдив през 1997-2003’ (с Е. Кесякова и Ж. Танкова), Годишник на Археологическия музей- Пловдив 11, 277-318 - 3

Статии

2018г. - A Note on the Name of Nicopolis ad Istrum, Open Archaeology, 2018, 4, 340-349 - 4

2018г. - A Note on the Names of the Thracian Sailors, Peuce, S.N. XVI, 2018, 199-204 - 4

2018г. - On the Eirene mosaic from Philippopolis, Thrace, Journal of Mosaic Research 11, 2018, 273-285 - 4

2018г. - Some Notes on the Late Antique necropolises of Philippopolis, Thrace. In: M. Rakocija (ed), Nish and Byzantium XVI (Nish), 2018, 93-102 - 4

2018г. - Thracian Veterans and the Pseudo-tribes, Bulletin of the National Archaeological Institute, XLIV, 2018, Proceedings of the First International Roman and Late Antique Thrace Conference “Cities, Territories and Identities” (Plovdiv, 3rd – 7th October 2016), 151-160 - 4

2018г. - An unpublished Early Christian Tomb from Plovdiv, in: International scientific conference. The basilica of St Sofia During the Transition From Paganism to Christianity, Sofia, March 11-13, 2014. vol. 7. Serdika-Sredets –Sofia 2018, 201-216 - 4

2018г. - Още веднъж за Улпия Анхиало, в: Jubilaeus VII. Общество, царе и богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева, София, 2018, 399-405 - 4

2018г. - Върху един феномен от градския живот в Тракия през IV в., THRACIA XXIII. Thraco-Anatolica. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Калин Порожанов, д-р, д.н., София, 2018 - 4

2018г. - Once More on the Benefactor of the Metropolis Philippopolis, Thrace, T. Claudius Sacerdos Iulianus, in: Studies in honour of Jan Bouzek, Prague, 2018, 457-463 - 4

2018г. - A Note on a sailor’s funeral stele from Philippopolis, Thrace, The Journal of Epigraphic Studies, 1, 2018, 203-206. - 4

2018г. - A note on the nomenclature of the Thracian veterans, Studia Antiqua et Archaeologica 23(1), 2017, 125–138 - 4

2017г. - ‘A new governor of Moesia Superior’, Zeitschrift fuer Papyrologie und Epigraphik 201, 2017, 292-296 - 4

2017г. - A note on the nomenclature of the Thracian veterans, Studia Antiqua et Archaeologica 23(1), 2017, 125–138 - 4

2017г. - New Data on the Bishop’s Complex at Parthicopolis. In: Papers of the American Research Center in Sofia 3, Ed. Nankov, E. (Sofia: American Research Center), 2017, 255-266 (with Vl. Petkov) - 4

2017г. - Бележка върху Житието на св. Теодота, In: Tempus fugit, Шумен, 2017, 45-50 - 4

2017г. - Една бележка върху т. нар. Златна порта на Константинопол, Исторически преглед 1-2, 2017, 3-22. - 4

2017г. - Религиозната политика на Теодосий I и Филипопол – в: Християнските деноминации – минало, настояще и бъдеще, София, 2017, 14-28 - 4

2016г. - Porta aurea на късноантичния Филипопол, Bulgaria Mediaevalis 7, 2016, 3-20. - 4

2016г. - Средновековни оловни печати от крепостта край с. Добри дол, Пловдивско. In: Проф. д-р. Борис Борисов. Приятели и ученици, В. Търново, 2016, 831-844 (в съавт. с Иван Йорданов) - 4

2016г. - Средновековни глинени улуци от Пловдив, в Известия на Националния Археологически институт, 63, 2016, 461-467 (в съавторство с Камен Станев) - 4

2016г. - Once again on the Ulpiain cities in Roman Thrace, Studia classica Serdicensia V, Sofia, 382-392 - 4

2016г. - ‘Christianity, Heresies, and paganism in the religious policy of Theodosius I in Thrace’, in: Quis est qui ligno pugnat? Missionaries and Evangelization in Late Antique and Medieval Europe (4th - 13th centuries), Verona, 99-121 - 4

2016г. - ‘On the Syrian influence over the mosaics in Philippopolis, Thrace in 4th - 5th c.’, Hortus Artium Mediev. 22, 118-129 - 4

2016г. - ‘The Mosaic Pavements of the Bishop’s Basilica in Philippopolis, Thrace. Chronology and workshops (Preliminary report)’, Atti Convegno Aiema 2012, Venice, 591-600 - 4

2016г. - ‘Mosaik aus dem Martyrium der 38 Martyrer von Philippopolis/Plovdiv (Plan, Abb. 300, Nr. 13)’, Popova, V., Pillinger, R., Lirsch, A. Corpus der spaetantiken und fruehchristlichen Mosaiken Bulgariens, Wien, 257-263 - 4

2016г. - ‘Mosaik aus einem spaetantiken (fruehchristlichen) Gebaeudekomplex in der Alexander Puschkin-Strasse Nr. 4 (Plan, Abb. 300, Nr. 17)’, Popova, V., Pillinger, R., Lirsch, A. Corpus der spaetantiken und fruehchristlichen Mosaiken Bulgariens, Wien, 254-257 - 4

2016г. - ‘The Impact of the Religious Policy of Theodosius the Great on the Urbanization of Philippopolis, Thrace’-in: ACTA XVI CONGRESSVS INTERNATIONALIS ARCHAEOLOGIAE CHRISTIANAE, COSTANTINO E I COSTANTINIDI L’INNOVAZIONE COSTANTINIANA, LE SUE RADICI E I SUOI SVILUPPI (Curatela scientifica Olof BRANDT, Vincenzo FIOCCHI NICOLAI), Citta del Vaticano, 2016,1853-1862 - 4

2014г. - ‘Някои бележки върху трибната принадлежност на тракийските ветерани’, Любословие 14, 2014, 212-226 - 4

2014г. - Barbarians and Philippopolis, Thrace, in the second half of the 6th century (on archaeological data), Studia academica Sumenensia, 1, 2014, 94-113 - 4

2014г. - Two Bulgar Pagan Burials from Plovdiv -In: Avars, Bulgars and Magyars on the middle and lower Danube (ed. L. Doncheva-Petkova, C. Balogh, A. Turk), Proceedings of the Bulgarian-Hungarian Meeting,Sofia, May 27–28, 2009, София - Piliscsaba, 2014, 83-92 (with K. Stanev) - 4

2014г. - An aspect of the political propaganda in Philippopolis, Thrace, during II c. AD - in: Studia Hungaro-Bulgarica 3 (ed. Pl. Panayotov, V. Panayotov, G. Balazs), Sumen-Szeged, 2014, 5-18 - 4

2014г. - ‘Късносредновековен некропол в Пловдив’, Годишник на Регионалния Археологически музей- Пловдив, 12, 361-380 (с К. Станев) - 4

2014г. - The Barbarians and the city: A case study on the impact of the barbarian invasion from AD 376-378 and AD 442-447 on the urbanism of Philippopolis, Thrace, in: K. Parry & D. Dzino (eds) Byzantium and Neighbors. Byzantina Australiensia, vol. 20, 223-244 - 4

2013г. - ‘Източната порта на Филипопол’-в: Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност ‘Теология’ в Шуменския университет, Шумен, 2013, 117-123 - 4

2013г. - ‘Още веднъж за стратегия Бесика’- в: Журнал за археологически и исторически изследвания, 1, 10-19 - 4

2013г. - ‘Veterani classiarii in Philippopolis (Thrace)’, Ancient West and East 12, 251-264 - 4

2013г. - ‘The veterans and their descendents in the elite of Philippopolis, Thrace’-In: Armees grecques et romaines dans le nord des Balkans. Conflits et integration des communautes guerrieres (ed. A. Rufin Solas), Akanthina 7, Gdansk, 2013, 185-199 - 4

2013г. - The Origo of the Thracian Praetorians in the Time of Severans- in: (ed. De Sena), The Roman empire during the Severan Dynasty: Case studies in history, art, architecture, economy and literature, American Journal of Ancient History, New Series 6-8, 2007-2009, (2013), 287-300 - 4

2012г. - Philippopolis, Tabula Imperii Romani, K-35/2 - Philippopolis, Sofia, 2012 - 4

2012г. - Roman Sailors at Philippopolis, Thrace - Actes du Symporium International. Le livre, La Roumanie, L Europe, Bucuresti, 2012, 545-557 - 4

2012г. - Nikopolis e peri Aimon или Nicopolis ad Istrum –в: Herakleous Soteros Tasion, В. Търново, 2012, 761-767 - 4

2011г. - 2011: ‘Ролята на монетите на Филип ІІ Македонски в градската пропаганда на Филипополис през ІІ-ІІІ в.’, Miscellanea in honour of Alexander Minchev, Acta Musei Varnensis VIII-2, 97-102 - 4

2011г. - ‘Hadrian and Philippopolis, Thrace’ – The Roman Empire and Beyond: Archaeological and Historical Research on the Romans and Native Cultures in central Europe (ed. De Sena, Dobrzanska), BAR International Series 2236, 2011, 23 - 33 - 4

2011г. - ‘Една група преторианци от Филипопол’.- Историкии, Шумен, 2011, 257-268 - 4

2010г. - ‘Новооткрити римски скулптурни паметници от Филипопол’, Изкуствоведски четения, 2010, 180-185 (с Марина Колева) - 4

2010г. - ‘Арианите в Тракия’, Епископ Константинови четения, 16, 2010, 31-40 - 4

2010г. - 2010: ‘Neue Uberlegungen zum hexakonchalen Martyrium von Philippopolis (Plovdiv, Bulgarien)’ - Mitteilungen zur Christlichen Archaologie 16, 2010 (mit A. Ljubenova) - 4

2009г. - 2009: ‘Един кистен от Пловдив’, Паметници, консервация, реставрация 3-4, 21-22 - 4

2009г. - 2009: ‘Керамични лули от Пловдив’ – в: Годишник на Регионалния Археологически музей – гр. Пловдив, том ХІ, 2009, 201 – 210 (в съавт. с Вл. Тодоров) - 4

2009г. - 2009: ‘За датата на надгробния надпис на T. Aurelius Secundus’, В: Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на Черноморското крайбрежие, Acta Musei Varnaensis VII – 2, Варна, 2008, 247 – 252 (Международна конференция в памет на ст. н. с. Милко Мирчев, Варна, 2005) - 4

2009г. - 2009: ‘Кой е C. Scentius Celer от надгробната плоча от Пловдив’. –в: Ив. Джамбов (ред). Problems and challenges of the archaeological and cultural historical researches, vol. 1 (Plovdiv), 106-114 - 4

2008г. - 2008: ‘Гробните съоръжения в некрополите на римския и късноантичния Филипопол’- В: Phosphorion. Studia in honorem M. Cicikova (съст. Д. Гергова), София, 2008, 556 – 673 - 4

2008г. - 2008: ‘CIL VI 37184 и преторианците от Пауталия’ – Известия на Историческия музей – гр. Кюстендил, том. ХV, 59 - 70 - 4

2008г. - 2008: ‘Една раннохристиянска гробница от Пловдив’ – В : Югоизточна Европа през Античността (VІ в. пр. Хр.- началото на VІІ в. сл. Хр.), Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova-Milcheva (съст. Е. Генчева), София, 2008, 455 – 470 (в съавт. с Й. Йорданов, Бр. Димитрова) - 4

2008г. - 2008: ‘Проблеми на урбанистичното развитие на Филипопол през І - началото на ІV в.’ – Римски и ранновизантийски селища в България, т. 3 (под ред. на Р.Иванов), С., 162 – 203 - 4

2007г. - 2007: ‘Имената на някои от градовете в Тракия в преторианските надписи от Рим’ – Известия на Историческия музей – гр. Кюстендил, том ХІІІ, Кюстендил, 2007, 207 – 218 (V Международен симпозиум „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил и прилежащите им територии, Кюстендил 2006”) - 4

2007г. - 2007: ‘Още веднъж за Tiberius Claudius Sacerdos Iulianus, procurator provinciae Thraciae’, Известия на Историческия музей – Стара Загора, ІІ, 256 - 260 - 4

2007г. - 2007: ‘Praesidion в Тракия. Опит за локализация’- Человек в истории и культуре: Сборник научных работ в честь 70 - летия профессора В. Н. Станко, Одесса- Терновка, 196 - 201 - 4

2007г. - 2007: ‘По въпроса за появата и разпространението на епитета Ulpia в имената на перегриналните градове в Римска Тракия – І’ - Acti Musei Varnensis, 5. 400-421 - 4

2007г. - 2007: ‘Ulpia Nicopolis ad Istrum and Claudia Leucas. Two examples with drawn peregrine city-titles- (Proceedings of the 10th International congress of Thracology), Athens, 2007, 620-625 - 4

2007г. - 2007: ‘По въпроса за първите имена на Пловдив (IV в. пр. н. е – IV в. от н. е.)’, Критика и хуманизъм, том 24, 105- 114 - 4

2007г. - 2007: ‘Neue archaologische Forschungen in Philippopolis (Plovdiv, Bulgarien): Ein spatantikes (fruehchristliches) Gebaude in der Alexander Puschkin-Strasse)’- Mitteilungen zur Christlichen Archaeologie 13, 2007, 37-62 - 4

2006г. - 2006: ‘The Praetorians and pseudo-tribes: the evidence from Philippopolis’ –In honorem Gheorghe Popilian, Craiova 2006, 360-372 - 4

2006г. - 2006: ‘Two new Roman grave reliefs from Philippopolis’ (with M. Ivanov), Archaeologia Bulgarica, 1, 35-43 - 4

2006г. - 2006: ‘По въпроса за образуването на koinon ton Trakon’ – Научни трудове. Том 1, кн. 1. История, ПУ “Паисий Хилендарски”, 53-60 - 4

2006г. - 2006: ‘Един епиграфски паметник за отношенията между Киш и Лагаш по времето на Урнанше’, Историкии, 1, 25-31 - 4

2005г. - 2005: ‘Ulpia Topiros. Един пример за значението на императорския nomen gentilicium в титлите на перегриналните градове в Тракия’, Старини. Списание за балканската археология 2000-2005, 47-51 - 4

2005г. - 2005: ‘Ulpia Nicopolis pros Istro, Thracia XVI. In honorem X congressus studiorum Thracicorum Graecia 2005, 251-262 - 4

2005г. - 2005: ‘Aelia Pautalia’ Известия на Историческия музей- гр. Кюстендил, X, 93-99 - 4

2005г. - 2005: ‘Върху един аспект от политиката на Веспасиан в Тракия’- Stephanos Archaeologicos in Honorem Prof. Lyudmili Getov, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis,Supplementum 4, 685-692 - 4

2004г. - 2004: ‘Семейные релефы’ Ур-Нанше как источник истории Лагаша с конца ХХVІ- начала ХХV вв. до н. э.’, Bulgarian Historical Review, 1-2, 1-11 - 4

2004г. - 2004: ‘Колективна находка от електронови номизми на Алексий І Комнин (1081-1118) от Пловдив’ (с К. Дочев), Годишник на Археологическия музей- Пловдив 11, 253-263 - 4

2004г. - 2004: ‘Развитието на форумите и агорите през римската епоха. Общи положения и особености’, Археология на българските земи (под ред. на Р. Иванов), София, 257-277 - 4

2003г. - 2003: ‘Архаичността в надписите на Урнанше. Проблеми и интерпретации’, Епископ-Константинови четения 8, Shumen, 326-340 - 4

2003г. - 2003: ‘Върху някои проблеми на търговските връзки между Лагаш и Дилмун по времето на Урнанше’, История, общество, религии, Shumen, 10-20 - 4

2002г. - 2002: ‘По въпроса за съюзното монетосечене между Nicopolis ad Istrum и Hadrianopolis’, Arheologij ta etnologija Shidnoi Evropi: materialoi i doslidjennja, Odessa, 3, 145-146 - 4

2002г. - 2002: ‘A Roman veteran's tombstone from Philippopolis’, Archaeologia Bulgarica. 1, 59-65 - 4

2002г. - 2002: ‘Manche Notizen zur ‘Geographia’ von Claudius Ptolemaeus uber die Staedte in roemischen Provinz Thrakien’,The Roman and Late Roman city. Nicopolis ad Istrum. International conference, Sofia, 276-278 - 4

2001г. - 2001: ‘Приноси към историята на Филипопол през І - началото на ІІ в. ’, Годишник на Археологическия музей- Пловдив 10, 67-86 - 4

2001г. - 2001: ‘Някои аспекти от ранната история на Никополис ад Иструм’, Seminarium Thracicum 5, 163-169 - 4

2000г. - 2000: Научен редактор на Н. Неделчев. Древноизточните цивилизации. София - 4

1999г. - 1999: ‘Върху едно изображение на персонификацията на река Истрос върху монетите на Никополис ад Иструм’, Studia Numismatica 3-4, 27-32 - 4

Цитирания

2012г. - Топалилов И. Върху един аспект от политиката на Веспасиан в Тракия – В: Stephanos Archaeologikos in honorem Ludmili Getov, София, 2005, 685-692. Цитирано в: Паунов, Е. Монети и монетна циркулация в Кабиле и неговия хинтерланд, - 100 г. пр. Хр. – 98/117 г. сл. Хрл - В: Herakleous Soteros Tasion, В. Търново, 2012,457; 569 - 11

2012г. - Topalilov I. ‘Neue archaeologische Forschungen in Philippopolis (Plovdiv, Bulgarien): Ein spaetantikes (fruehchristliches) Gebaeude in der Alexander Puschkin-Strasse)’- Mitteilungen zur Christlichen Archaeologie 13, 2007, 37-62. Цитирано в:Станев, К. Тракия през ранното Средновековие, В. Търново, 2012, 30 - 11

2012г. - Джамбов И., Попов Ст., Топалилов И. Спасителни археологически разкопки на обект: Руини на късноантичната и средновековна крепост в землището на с. Драгойново, община Първомай, Пловдивска област, АОР през 2008 г., София, 2009, 640-641. Цитирано в:Станев, К. Тракия през ранното Средновековие, В. Търново, 2012, 23 - 11

2012г. - Топалилов И., Станев, К. Спасителни разкопки на ул. Т. Каблешков № 14, АОР през 2008 г., София, 2009, 391-394. Цитирано в: Даскалов, М. Колани и коланни украси от VІ-VІІ век (от днешна България и съседните земи), София 2012, 134 - 11

2012г. - Топалилов И. Проблеми на урбанистичното развитие на Филипопол през І началото на ІV в.- В: Р. Иванов (ред.). Археология на българските земи, том 3, София, 2008, 162-203. Цитирано в: Паунов, Е. Монети и монетна циркулация в Кабиле и неговия хинтерланд, - 100 г. пр. Хр. – 98/117 г. сл. Хрл - В: Herakleous Soteros Tasion, В. Търново, 2012, 458 - 11

2012г. - Topalilov I. A Roman Veteran’s Tombstone in Philippopolis, Archaeologia Bulgariaca, 1, 2002, 59-65. Цитирано в: Иванов, М. Социална и културна принадлежност в провинция Тракия според надгробните паметници – В: Herakleous Soteros Tasion, В. Търново, 2012, 746 - 11

Други публикации

2013г. - Античният Филипопол (съавт. Здр. Димитров), Летера, Пловдив - 12