Доц. д-р Стефан Ненчев Стефановабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(379) "1993 г. – Богословски факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със специалност богословие и квалификация: специалист по богословие, богословско-педагогически и пастирско-богословски профил" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(405) "1994 – 2000 г. – църковен служител при храм “Успение Богородично”, гр. София, със следните длъжности: празничен проповедник, отговорник за порядъка и правилното извършване на богослуженията, църковен певец и четец, олтарник." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(495) "2002 г. - зачислен за редовен докторант, държавна поръчка, по християнска социология към катедра “Теология” при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” 2003 г. – хоноруван асистент-преподавател 2009 г. – редовен асистент 2010 г. - главен асистент 2013 г. - доцент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(463) "На 06.11.2007 г. - присъдена от ВАК образователната и научна степен “доктор” по научната специалност Теология (шифър 05.01.17) въз основа на успешно защитен дисертационен труд на тема: “Социалната мисия на Църквата – настояще, предизвикателства, перспективи”" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1541) "•ОКС "БАКАЛАВЪР" Литургика - лекции и семинарни упражнения Омилетика - лекции и семинарни упражнения Пастирско богословие - лекции и семинарни упражнения Християнско изкуство - лекции Християнска социология - лекции Богослужение - семинарни упражнения Църковнославянско пеене и четене - семинарни упражнения Богослужение с църковнославянско пеене и четене - лекции и семинарни упражнения Християнско изкуство - лекции ИД: Пастирско служение и социалната мисия на църквата ИД: Богослужебният типик - история и приложение ИД: Съвременни пастрологични аспекти на сектологията ИД: Христоцентризмът в раннохристиянското изкуство ФД: Богослужебният седмичен кръг •ОКС "МАГИСТЪР" Евхаристията в древнохристиянското изкуство Съвременни аспекти на пастирското служение ФД: Богословие на древнохристиянските катакомбни изображения" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(162) "литургика, църковен Типик, църковно пеене, християнско изкуство, християнска социология" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(3368) "2004-2005 г. – участие в немско-български изследователски проект “Социалната роля на православния свещеник в България и в Югоизточна Европа”, финансиран от Баварския изследователски съюз за Източна и Югоизточна Европа и включващ изследователският екип, съставен от културолози, историци и богослови. Събиране, обобщаване и предоставяне на статистически данни за свещенството от Шуменската духовна околия. 2006 г. - участие в проект, свързан с БПЦ и римокатолическите мисии в Северна България и Пиринска Македония (20-те и 30-те години на 20 век) 2007 г. - участие в проект, свързан с организирането и провеждането на международната научна конференция „Християнството в Египет и Синай” 2010 г. – участие в научен проект на Преславската книжовна школа "Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим" 2011 г. – участие в научен проект на Преславската книжовна школа "Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската култура" 2013 г. - участие в научния проект на катедра "История и археология": "България във война и мир", с ръководител доц. д-р Росица Ангелова, Вх. № РД-08-277/15.03.2013 г. 2014 г. - участие в научния проект на катедра "История и археология": "България в европейската култура, наука, образование, религия", научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. № РД-08-270/14.03.2014 г. 2015 г. - участие в научния проект на катедра "История и археология": " България в европейската история, култура, наука, образование и религия" за 2015 г. с научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-321/13.03.2015 г. 2016 г. - участие в проект "Непознати приятели - познати неприятели", научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-122. 2017 г. - Участие в проект „Война и общество“ с научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. № РД - 08-113/06.02.2017. 2018 г. - участие в проект "Личността в историята" с научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх.№ - РД-08-156/9.02. 2018." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(190) "2016-2017 г. - Ръководител на Катедрата по теология на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(3499) "Курсов ръководител на 1 курс - "Теология" •Ръководство на студенти за участие с доклади на Петите студентски и докторантски научни четения „Свети Климент Охридски – мисионер, педагог и писател“ - 12 октомври 2016 г.: 1.Пламена Енчева (студентка ІІІ курс, сп. Теология) – Иконографията на св. Климент Охридски 2.Стефан Боянов (студент ІІІ курс, сп. Теология) - Догматически и духовно-нравствени аспекти в творенията на св. Климент Охридски 3.Кристиян Пенев (студент ІV курс, сп. Теология) – Богослужебна прослава и църковно честване на св. Климент Охридски 3.Иван Тобиев (студент І курс, сп. Теология) - Гръцки извори за св. Климент Охридски. •Ръководство на студенти за участие с доклади на Четвъртите Студентски научни четения „Покръстването на българите – цивилизационен избор“ - 14 октомври 2015 г.: 1. Пламена Енчева, специалност Теология (IІ курс), с доклад на тема: „Иконографията на св. княз Борис І Покръстител“; 2. Кристиян Пенев, специалност Теология (ІV курс), с доклад на тема: „Хипотезата за местонахождението на гробницата на св. княз Борис-Михаил в местността „Кирека“ под Мадарските скали“; 3. Мария Гичева, специалност Теология (ІІІ курс), с доклад на тема: „Св. княз Борис I Покръстител – владетел и монах“. •Ръководство на студент за научна публикация за зимен семестър на учебната 2015-2016 г.: Кристиян Пенев – ІV курс, Теология •Ръководство на студент за научна публикация за летен семестър на учебната 2014-2015 г.: Кристиян Пенев – ІІІ курс, Теология •Рeцензент на научни публикации на студенти за зимен семестър на учебната 2015-2016 г.: Александър Александров – ІV курс, Теология Росица Йорданова – ІV курс, Теология •Рeцензент на научни публикации на студенти за зимен семестър на учебната 2014-2015 г.: Александър Александров – ІІІ курс, Теология Сергей Саркизов – ІІІ курс, Теология Росица Йорданова – ІІІ курс, Теология Ръководство на студентска семинарна група по Източно църковно пеене за уч. 2015-2016 и 2016-2017 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(443) "Съюз на учените в България - клон Шумен Научен център за православна култура и изкуства “Свети Архангел Михаил” към ФХН на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" Славянско дружество "Васил Друмев" - гр. Шумен Collegium Biblicum Bulgaricum" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Стефан Ненчев Стефанов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 507

Телефон: 054 830495 вътр.173

Email: stefanov67@abv.bg, s.stefanov@shu.bg

Приемно време: І учебна седмица - вторник: 12.00-14.00 ч.; ІІ учебна седмица - понеделник: 13.00-15.00 ч.

Завършен университет, специалност

1993 г. – Богословски факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със специалност богословие и квалификация: специалист по богословие, богословско-педагогически и пастирско-богословски профил

Месторабота преди постъпване в ШУ

1994 – 2000 г. – църковен служител при храм “Успение Богородично”, гр. София, със следните длъжности: празничен проповедник, отговорник за порядъка и правилното извършване на богослуженията, църковен певец и четец, олтарник.

Заемани академични длъжности

2002 г. - зачислен за редовен докторант, държавна поръчка, по християнска социология към катедра “Теология” при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

2003 г. – хоноруван асистент-преподавател

2009 г. – редовен асистент

2010 г. - главен асистент

2013 г. - доцент

Придобити научни степени

На 06.11.2007 г. - присъдена от ВАК образователната и научна степен “доктор” по научната специалност Теология (шифър 05.01.17) въз основа на успешно защитен дисертационен труд на тема: “Социалната мисия на Църквата – настояще, предизвикателства, перспективи”

Водени лекции и/или упражнения

•ОКС "БАКАЛАВЪР"

Литургика - лекции и семинарни упражнения

Омилетика - лекции и семинарни упражнения

Пастирско богословие - лекции и семинарни упражнения

Християнско изкуство - лекции

Християнска социология - лекции

Богослужение - семинарни упражнения

Църковнославянско пеене и четене - семинарни упражнения

Богослужение с църковнославянско пеене и четене - лекции и семинарни упражнения

Християнско изкуство - лекции

ИД: Пастирско служение и социалната мисия на църквата

ИД: Богослужебният типик - история и приложение

ИД: Съвременни пастрологични аспекти на сектологията

ИД: Христоцентризмът в раннохристиянското изкуство

ФД: Богослужебният седмичен кръг

•ОКС "МАГИСТЪР"

Евхаристията в древнохристиянското изкуство

Съвременни аспекти на пастирското служение

ФД: Богословие на древнохристиянските катакомбни изображения

Области на научни интереси

литургика, църковен Типик, църковно пеене, християнско изкуство, християнска социология

Участия в международни и национални научни проекти

2004-2005 г. – участие в немско-български изследователски проект “Социалната роля на православния свещеник в България и в Югоизточна Европа”, финансиран от Баварския изследователски съюз за Източна и Югоизточна Европа и включващ изследователският екип, съставен от културолози, историци и богослови. Събиране, обобщаване и предоставяне на статистически данни за свещенството от Шуменската духовна околия.

2006 г. - участие в проект, свързан с БПЦ и римокатолическите мисии в Северна България и Пиринска Македония (20-те и 30-те години на 20 век)

2007 г. - участие в проект, свързан с организирането и провеждането на международната научна конференция „Християнството в Египет и Синай”

2010 г. – участие в научен проект на Преславската книжовна школа "Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим"

2011 г. – участие в научен проект на Преславската книжовна школа "Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската култура"

2013 г. - участие в научния проект на катедра "История и археология": "България във война и мир", с ръководител доц. д-р Росица Ангелова, Вх. № РД-08-277/15.03.2013 г.

2014 г. - участие в научния проект на катедра "История и археология": "България в европейската култура, наука, образование, религия", научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. № РД-08-270/14.03.2014 г.

2015 г. - участие в научния проект на катедра "История и археология": " България в европейската история, култура, наука, образование и религия" за 2015 г. с научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-321/13.03.2015 г.

2016 г. - участие в проект "Непознати приятели - познати неприятели", научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-122.

2017 г. - Участие в проект „Война и общество“ с научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. № РД - 08-113/06.02.2017.

2018 г. - участие в проект "Личността в историята" с научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх.№ - РД-08-156/9.02. 2018.

Заемани ръководни позиции

2016-2017 г. - Ръководител на Катедрата по теология на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

Организационна дейност

Курсов ръководител на 1 курс - "Теология"

•Ръководство на студенти за участие с доклади на Петите студентски и докторантски научни четения „Свети Климент Охридски – мисионер, педагог и писател“ - 12 октомври 2016 г.:

1.Пламена Енчева (студентка ІІІ курс, сп. Теология) – Иконографията на св. Климент Охридски

2.Стефан Боянов (студент ІІІ курс, сп. Теология) - Догматически и духовно-нравствени аспекти в творенията на св. Климент Охридски

3.Кристиян Пенев (студент ІV курс, сп. Теология) – Богослужебна прослава и църковно честване на св. Климент Охридски

3.Иван Тобиев (студент І курс, сп. Теология) - Гръцки извори за св. Климент Охридски.

•Ръководство на студенти за участие с доклади на Четвъртите Студентски научни четения „Покръстването на българите – цивилизационен избор“ - 14 октомври 2015 г.:

1. Пламена Енчева, специалност Теология (IІ курс), с доклад на тема: „Иконографията на св. княз Борис І Покръстител“;

2. Кристиян Пенев, специалност Теология (ІV курс), с доклад на тема: „Хипотезата за местонахождението на гробницата на св. княз Борис-Михаил в местността „Кирека“ под Мадарските скали“;

3. Мария Гичева, специалност Теология (ІІІ курс), с доклад на тема: „Св. княз Борис I Покръстител – владетел и монах“.

•Ръководство на студент за научна публикация за зимен семестър на учебната 2015-2016 г.:

Кристиян Пенев – ІV курс, Теология

•Ръководство на студент за научна публикация за летен семестър на учебната 2014-2015 г.:

Кристиян Пенев – ІІІ курс, Теология

•Рeцензент на научни публикации на студенти

за зимен семестър на учебната 2015-2016 г.:

Александър Александров – ІV курс, Теология

Росица Йорданова – ІV курс, Теология

•Рeцензент на научни публикации на студенти

за зимен семестър на учебната 2014-2015 г.:

Александър Александров – ІІІ курс, Теология

Сергей Саркизов – ІІІ курс, Теология

Росица Йорданова – ІІІ курс, Теология

Ръководство на студентска семинарна група по Източно църковно пеене за уч. 2015-2016 и 2016-2017 г.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България - клон Шумен

Научен център за православна култура и изкуства “Свети Архангел Михаил” към ФХН на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

Славянско дружество "Васил Друмев" - гр. Шумен

Collegium Biblicum Bulgaricum

Дисертации

2006г. - Социалната мисия на Църквата – настояще, предизвикателства, перспективи. София, 2006, 239 стандартни компютърни страници. - 1

Монографии

2012г. - Евхаристията в катакомбното изкуство - образци, приемственост, литургически аспекти. Издателство „Тола“. София, 2012, 472 печатни страници. ISBN 978-954-92990-1-4 - 2

2008г. - Социалната мисия на Българската православна църква. Издателство „Аксиос“. Шумен, 2008, 223 печатни страници. ISBN 978-954-310-031-6 - 2

Студии

2013г. - Жертвоприношението на Авраам в сакралните текстове и в раннохристиянското изкуство. Издателство „Тола-Живка Гинчева“. София, 2013, 64 печатни страници. ISBN 978-954-92990-2-1 - 3

2013г. - Господнята молитва в богослужебно-евхаристиен аспект. С оглед на четвъртото прошение: „насъщния ни хляб дай ни днес" (Мат. 6:11). Издателство „Тола-Живка Гинчева“. София, 2013, 55 печатни страници. ISBN 978-954-92990-4-5 - 3

2013г. - Литургийните антифони в богослужебната практика на Българската православна църква (литургическо изследване). Издателство „Тола-Живка Гинчева“. София, 2013, 62 печатни страници. ISBN 978-954-92990-3-8 - 3

2011г. - За светите мощи (догматически, богослужебни и духовно-нравствени аспекти). Издателство "Тола". София, 2011, 64 печатни страници. ISBN 978-954-92579-4-6 - 3

Статии

2014г. - Църковнославянските служби на св. св. Кирил и Методий в съвременното богослужение (богословско-литургически аспекти. - В: Сборник с научни доклади, предсставени на Международния симпозиум „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ И БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК“, посветен на 1120 години от обявяването на Велики Преслав за столица на България. Проведен в гр. Велики Преслав на 1-3 ноември 2013 г. Издателство „Фабер“. Шумен, 2014, с. 530-542. ISBN 978-619-00-0138-6 - 4

2014г. - Монографията „Християнството и войната“ (1943 г. ) от Борис Попов – богословски и духовно-нравствени аспекти (По случай 70 години от издаването на съчинението). – В: Историкии (сборник с научни доклади). Издателство „Фабер“. Велико Търново, 2014, с. 323-335. ISBN 978-619-00-0150-8 - 4

2013г. - Нестинарството. – В: Прозорец, № 2, 2013, с. 14-17, ISSN 1311-9893 - 4

2013г. - Църковно-богослужебният Всекидневник, издаден през 1943 година, и отразените в него особености на българската богослужебна практика (по случай 70 години от отпечатване на изданието). – В: Сборник научни трудове, представени на научната конференция с международно участие: „Етнопсихолингвистични и социолингвистични ключови проблеми аспекти на езика на медиите в България”, проведена в Бургаския свободен университет на 14-15 юни. Бургас, 2013, с. 212-219, ISBN 978-954-9370-93-5 - 4

2013г. - Ектенията на оглашените – между традицията и съвременността. - Във: „Вяра и знание” (Юбилеен сборник в чест на 60 –годишнината на проф. А. Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност „Теология” в Шуменския университет). Издателство „Фабер“. Шумен, 2013, с. 211-223, ISBN 978-954-400-865-9 - 4

2012г. - Библейският деветдесети псалом в богослужебен и духовно-нравствен аспект. – В: 40 години Шуменски университет 1971-2011 (Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012, с. 686-693, ISBN 978-954-577-604-5 - 4

2011г. - Библейският Каин в светоотеческата и богослужебната традиция. - В: Сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г. София, 2011, с. 318-329, ISBN 978-954-400-617-4 - 4

2011г. - Православно-етическият възглед за войната и въоръжените конфликти през призмата на светоотеческата традиция и съвременни авторитетни документи. - В: Сборник научни трудове, представени на Майските четения „Дни на науката 2011”, проведени във Великотърновския университет на 27 май 2011 г. Т. I, Велико Търново, 2011, с. 116-125, ISSN 1314-2283 - 4

2011г. - Църковнославянските служби на преподобни Наум Охридски в контекста на съвременния му богослужебен култ. - В: Сборник научни трудове, представени на Майските четения „Дни на науката 2011”, проведени във Великотърновския университет на 27 май 2011 г. Т. I, Велико Търново, 2011, с. 108-115, ISSN 1314-2283 - 4

2011г. - „Френската сватба” в Шумен през 1875 в църковно-правен и пастрологичен аспект (с оглед на съвременни аналози). – В: „Девети Светиниколаевски православни образователни четения”, проведени на 04-05 декември 2010 г. в Бургас. (Сборник с доклади и съобщения). Издателство „Димант”. Бургас, 2011, с. 233-249, ISSN 1313-9541 - 4

2011г. - Богослужението в българската армия – традиции и приемственост. – В: Сборник научни трудове, представени на Международната научна конференция: „Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения”, проведена в Бургаския свободен университет (24-25 юни). Т. ІV. Бургас, 2011, с. 135-142, ISBN 978-954-9370-81-2 - 4

2011г. - Църковната служба на св. св. Кирил и Методий – богослужебни и духовно-нравствени аспекти. - В: Съвременна хуманитаристика (Издание на Центъра по хуманитарни науки – Бургаски свободен университет), № 2, 2011, с. 67-77, ISSN 1313-9924 - 4

2010г. - Великият покаен канон на св. Андрей Критски в съвременното богослужение. - В: Представи за българския литературен канон”. - В: Сборник научни трудове, представени на конференция, проведена на 26 ноември в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Велико Търново, 2010, с. 89-98 - 4

2010г. - Нестинарски култови сгради и свещени места – опит за православна визия (в помощ на теренните проучвания на православните краеведи). – В: Сборник научни трудове, представени на “Осмите Светиниколаевски православни образователни четения”, проведени на 04-05 декември в Бургас. Бургас, 2010, с. 259-278 - 4

2009г. - Отражение на тайнството Евхаристия върху иконографията на олтара на православния храм. - В: Епископ-Константинови четения. Т. 14, Шумен, 2009, с. 153-160 - 4

2007г. - Енорийската общност и разгръщане на социалната дейност на енорийско ниво – перспективен поглед. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 10, Ч. 2, Шумен, 2007, с. 137-146 - 4

2006г. - Социалната мисия на Църквата в богословско-теоретичен аспект. – В: Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 9, Шумен, 2006, с. 134-148 - 4

2006г. - За социалната мисия на Църквата през апостолския век. – В: Проф. дин Тотю Тотев и столицата Велики Преслав (сборник, посветен на 75 години от рождението на проф. дин Тотю Тотев). София, 2006, с. 343-351 - 4

2006г. - Социалната дейност на Църквата през апостолския век. – В: Сборник научни трудове (конференция на докторанти). Шумен, 2006, с. 99-113. - 4

2004г. - Женското служение в контекста на мисията на Църквата в исторически и съвременен аспект. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 9, Шумен, 2004, с. 387-399. - 4

2004г. - Нестинарската общност като религиозен феномен и парацърковна структура. – В: Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 7, Шумен, 2004, с. 44-59 - 4

2004г. - Методът на пластинацията в християнско-етическо осветление. – В: Любословие. Т. 6, Шумен, 2004, с. 217-223 - 4

2003г. - Подвигът на свети мъченик Райко Шуменски в контекста на българското новомъченичество. – В: Сборник, посветен на 200 години от мъченическата кончина на св. Райко Шуменски. Шумен, 2003, с. 46-52 - 4

2003г. - Богословски и социално-етични мотиви в житията и църковните служби на българските атонски новомъченици. – В: Епископ-Константинови четения. Т. 8, Шумен, 2003, с. 415-421 - 4

Доклади

2017г. - Даклад:„Екзархийското църковнославянско издание на Типика в Търново през 1890 г. и българското богослужение“. – Единадесети международен сиппозиум „Търновската книжовна школа – пространствата на паметта“, проведен на 27-29 октомври, гр. Велико Търново. - 5

2017г. - Доклад: „Септемврийският метеж през 1923 г. в официални документи на Светия Синод и мемоари на духовници“. - Международна научна конференция „Война и общество”, проведена в гр. Шумен, 2-3 ноември 2017 г. - 5

2017г. - Доклад: „Светостта в църковната служба на всички български светии, съставена от епископ Партений Левкийски“. - Международна научна конференция „СЪВРЕМЕННАТА СВЯТОСТ: ИСТОРИЯ, ОБРАЗИ, СИМВОЛИ, ПРАКТИКИ“ (9 и 10 ноември 2017 г. в гр. Пловдив). - 5

2016г. - Пленарен доклад: „25 години катедра специалност „Теология“ “ - Научна конференция с международно участие, посветена на 25-годишния юбилей на специалност “Теология” на ШУ “Епископ Константин Преславски” - 9 декември (петък) 2016 г. - 5

2016г. - Доклад: „Месиански предобрази и пророчества от псалмите в богослужението на празника Рождество Христово”- Шестите академични Рождественски четения – 19 декември 2016 г. - 5

2016г. - Доклад: „Църковнославянските служби на свети Климент Охридски от йеромонах Калистрат Зографски и от епископ Партений Левкийски“. - Международен симпозиум „КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЛИСКА“, проведен на 28-29 октомври 2016 г., гр. Шумен. - 5

2016г. - Доклад: „Фрагментни и цялостни богослужебни текстове в Типиците, използавани в богослужебната практика на Българската православна църква“. - XXII-те Епископ Константинови четения, проведени на 19-20 май, 2016 г. - 5

2014г. - Доклад „Църковни служби на български новомъченици и богослужебни указания в цариградските типици от 19 и 20 век за празниците им“. Международната научна конференция на катедра „Класически и източни езици и култури“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, проведена на 25-26 април 2014 г. в гр. Велико Търново. - 5

2013г. - Доклад "Евхаристийните трапези в катакомбената живопис и саркофагната пластика - тенденции и аспекти на приемственост в християнското изкуство". Научна конференция с международно участие на тема: "Съвременни аксиологични аспекти на религията, културата и изкуството", проведена на 28-29 март 2013 г. в гр. София - 5

2013г. - Доклад: „Богослужебните указания за празниците на българските светии в църковнославянските цариградски типици от 19 век“. - Десети международен симпозиум на Търновска книжовна школа“, посветен на 50-годишнината на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и на 650-годишнината от успението на преп. Теодосий Търновски (17-19 октомври 2013 г., гр. Велико Търново) - 5

2013г. - Доклад: „Църковнославянските служби на св. св. Кирил и Методий в съвременното богослужение (богословско-литургически аспекти)“. - Международен симпозиум „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ И БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК“, посветен на 1120 години от обявяването на Велики Преслав за столица на България. Проведен на 1-3 ноември 2013 г., гр. Велики Преслав - 5

2012г. - Доклад „Библейските патриарси в катакомбното изкуство – аспекти на приемственост в иконографията и богослужебните текстове”; Библейски семинар „Изходът от Египет”, проведен в кв. Бояна, гр. София на 14-16.12.2012 г. - 5

2012г. - Доклад „Изразът „насъщният ни хляб дай ни днес“ (Мат. 6:11) от Господнята молитва в паметници на старобългарската книжнина (богословско-екзегетическо осмисляне на различните варианти)“; Международен симпозиум „Българския Златен век“, проведен в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (18-19 май 2012 г.). - 5

2011г. - Доклад „Библейската книга „Псалми” в контекста на богослужението и употребата й като частно домашно четиво за християните”; Международна конференция „Творец, библиотеки, читатели”, посветена на 130 години от рождението на Стилиян Чилингиров, проведена в Шумен (29.09. – 1.10.2011 г.). - 5

2011г. - Доклад „Псалмите в богослужението на Велики петък и Велика събота“; Библейски семинар „Познатата непозната книга Псалтир”, проведен в гр. Несебър на 4-6.12.2011 г. - 5

2011г. - Доклад „Рождество Христово в катакомбното изкуство и иконографията“; Втори Рождественски четения, проведени в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” на 20 декември 2011 г. - 5

2010г. - Доклад „Църковните проповеди и богословските съчинения на архиепископ Серафим Соболев в духовно-нравствено отношение“; Първи Международен симпозиум „Русское слова на Балканах” (14.10.2010 г.) в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. - 5

2010г. - Доклад „Канонични, неканонични и апокрифни книги в контекста на църковно-богослужебната традиция“; Юбилейна конференция, посветена на проф. Донка Петканова, София (17 ноември 2010 г.). - 5

2010г. - Доклад „Агиографските категории на светостта в църковното богослужение“; Юбилейна конференция, посветена на проф. Климентина Иванова, София (18 ноември 2010 г.). - 5

2010г. - Доклад „Празникът Рождество Христово в съвремието (богослужебни и духовно-нравствени аспекти)“; Първи Рождественски четения, проведени в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” на 17 декември 2010 г. - 5

2010г. - Доклад "Отражение на тайнството Евхаристия върху иконографията на олтарите на храмовете в Стария град (Пловдив)"; Научна конференция с международно участие "Християнство, Църква, култура през вековете", Пловдив,19-20 октомври 2010. - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2015г. - 2015 г. – АРХИМАНДРИТ ПРОФ. Д-Р ПАВЕЛ (СТЕФАНОВ) КАТО ПРОПОВЕДНИК – В: Стефанов, П. Сборник неделни омилетични размисли. Издателство „Образование и наука“. София, 2015, с. 14-25. - 10

2014г. - Рецензия на електронен модул: Йорданова, Г. Философия на морала (електронно помагало) - 59 компютърни стр. - 10

Цитирания

2015г. - Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква. Шумен: Аксиос, 2008. Цитирано във: Ваташки, А. Църквата, православният християнин и социалната дейност. - https://prespanski.wordpress.com/category/ -14.08.2015 г. - (Бележка 9 – след края на статията) - 11

2013г. - Стефанов, Ст. За светите мощи (догматически, богослужебни и духовно-нравствени аспекти). София: Тола, 2011.Цитирано в: Йорданова, Г. Кратък наръчник по християнска етика. Част І (елекронно помагало). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 9, ISBN 978-954-577-679-3 - http://shu.bg/tadmin/upload/storage/587.pdf - 11

2013г. - Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква. Шумен: Аксиос, 2008. Цитирано в: Янев, И. Пастирски грижи за младите хора в риск. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен доктор. Научен ръководител: проф. д-р Божидар Андонов (защитена успешно на 3.06.2013 г.), с. 97, с. 136, с. 235, с. 236. - 11

2012г. - Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква. Шумен: Аксиос, 2008. Цитирано в: Янев, И. Пастирски грижи за деца и млади хора в риск в Древната църква. - http://bg-orthodox-theology.blogspot.com/ (Бележка 10 – след края на статията) - 11

2012г. - Стефанов, Ст. Нестинарството – езическа ритуалност и болна мистика. Опит за православна визия. - pravoslavieto.com/inoverie/nestinarstvo/nestinarstvoto.htm (2005 г.) Цитирано в: Висарион (Зографски), йеромонах, Йоан (Филипов), йеромонах. Суеверия сред днешните християни. Издава манастир „Свети вмчк Георги Зограф“, Атон, 2012, ISBN 978-954-770-385-8, с. 80-94. - 11

Други публикации

2012г. - Нестинарството – болна мистика и езическа ритуалност - http://www.budiveren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=671:2012-06-10-21-14-29&catid=54:2010-06-04-20-22-35&Itemid=91 (10 Юни 2012г.) - 12

2004г. - Нестинарството – култ и духовна същност. - Църковен вестник, № 12, с. 8, 2004. - 12

2004г. - 210 години от началото на православното благовестие в Северна Америка. - Църковен вестник, № 18, 2004, с. 5 - 12

2003г. - Богослужебният типик на Църквата. - Църковен вестник, № 11, 2003 с. 6. - 12

2003г. - Преподобни Паисий Величковски и неговото “Добротолюбие”. - Църковен вестник, № 21, 2003. - 12

2003г. - Някои пояснения относно записването на имена за Св. Литургия. – Църковен вестник, № 14, 2003, с. 6. - 12

2003г. - За земните поклони по време на богослужение в храма. – Църковен вестник, № 15, 2003, с. 6. - 12