Хон. проф. д.и.н. Иван Йорданов Йордановабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(99) "ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", специалност "История" (1972 )" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(111) "Археологически институт и музей при БАН - Филиал в град Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(32) "професор (от 1996 г.)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(111) "доктор по история (1978 г.) доктор на историческите науки (1992 г.)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(280) "Лекционен курс по История на Византия Лекционен курс по Нумизматика и сфрагистика Лекционен курс по История на Югоизточна Европа през Средновековието" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(244) "Специалист е в областта на средновековната нумизматиката и сфрагистиката, науки за държавните знаци и символи през средновековието." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(329) "Специализирал в Центъра по византинистика към Харвардския университет Dumbarton Oaks (Вашингтон 1989, 2002, 2004-2005, 2008); Heberden Coin Room (Оксфорд, 1993 г.) и Института по византинистика във Виена (1998 г.)." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(437) "Ръководител на Филиал на Археологическия институт и музей при БАН в Шумен (1990-1991, 1995-2003 г.). Ръководител на катедра "История" към ШУ (1994-1996 г.) Директор на Научния център по византинстика към ШУ (от 2005 г.) Председател на СУБ - клон Шумен (от 1999 г.)" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(326) "Член на международната асоциация по "Визанатийска сфрагистика" и на редколегията на специалзираното издание “Studies in Buzantine Sigillography”, излизащо във Вашингтон и Лайпциг. Член на СУБ" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д.и.н.  Иван Йорданов Йорданов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 301

Телефон: 054 830495 вътр.175

Email: jordanov_sh@yahoo.com

Приемно време: сряда от 13.00 до 15.00 - първа и втора седмица

Завършен университет, специалност

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", специалност "История" (1972 )

Месторабота преди постъпване в ШУ

Археологически институт и музей при БАН - Филиал в град Шумен

Заемани академични длъжности

професор (от 1996 г.)

Придобити научни степени

доктор по история (1978 г.)

доктор на историческите науки (1992 г.)

Водени лекции и/или упражнения

Лекционен курс по История на Византия

Лекционен курс по Нумизматика и сфрагистика

Лекционен курс по История на Югоизточна Европа през Средновековието

Области на научни интереси

Специалист е в областта на средновековната нумизматиката и сфрагистиката, науки за държавните знаци и символи през средновековието.

Специализации

Специализирал в Центъра по византинистика към Харвардския университет Dumbarton Oaks (Вашингтон 1989, 2002, 2004-2005, 2008); Heberden Coin Room (Оксфорд, 1993 г.) и Института по византинистика във Виена (1998 г.).

Заемани ръководни позиции

Ръководител на Филиал на Археологическия институт и музей при БАН в Шумен (1990-1991, 1995-2003 г.).

Ръководител на катедра "История" към ШУ (1994-1996 г.)

Директор на Научния център по византинстика към ШУ (от 2005 г.)

Председател на СУБ - клон Шумен (от 1999 г.)

Членства в научни организации

Член на международната асоциация по "Визанатийска сфрагистика" и на редколегията на специалзираното издание “Studies in Buzantine Sigillography”, излизащо във Вашингтон и Лайпциг.

Член на СУБ

Дисертации

1992г. - Корпус на византийските печати от България. София, 1992, 851 м.с. и 50 табл.(автреф.) - 1

1973г. - Монети и монетно обръщение в Източна България от периода 1081 - , София, 1978, 330 м.с. и 40 табл.(авторефeрат) - 1

Монографии

2009г. - Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria”,volume 3, part one and two, Sofia, 2009, Pages: 1282, hardbound; Size: 220 x 300 mm ISNB 978-954-92395-5-3;978-954-92395-6-0 - 2

2006г. - Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria. Volume 2. Byzantine Seals with Family Names, Sofia, 2006, р. 546 - 2

2003г. - Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria”, volume 1: The Byzantine Seals with Geographical Names, Sofia - 2

2001г. - Корпус на печатите на средновековна България, София, 2001, изд. Агато, 202 с - 2

1993г. - Печатите от стратегията Преслав (971 - 1088), София, 1993, изд. СУ "Св. Климент Охридски", 266 с. и 47 табл - 2

1993г. - Печатите на Преславските владетели (893 - 971), София, 1993, изд. Св. Георги Победоносец, 47 с и 13 табл - 2

1989г. - Страници от историята. Печатите в средновековна България, София, 1987, изд. Народна младеж, бил. "Ключ" [рец.: Пл. Павлов, Векове, 6, 1989, 85-88] - 2

Учебници

1987г. - Монети и монетно обръщение в средновековна България 1081-, София, 1984, 253 с., 39 табл. и 4 карти. [Рец.: K. Docev, Important contribution a l'etudesde la numismatique medievale. – Etudes balkaniques, 3, 1986, 122-125; M. Salamon, Wiadomosci numizmatycne, 4(122), 1987, 252-254] - 6

Студии

2010г. - Byzantine Lead Seals from the Village of Melnitsa (district of Elkhovo, Bulgaria), part II.- Studies in Byzantine Sigillography, 10, 2010, 33-61. - 3

Статии

2012г. - Печатът на кесаря Тервел ( 705-721).- Любословие, 2012, 44-49. - 4

2012г. - The Diocese of Thrace (Vth-VIIth c.) according to the sigillographic data.- Archeologia Bulgarica, ХVІ, 3 (2012) 57-76. - 4

2011г. - Византийската сфрагистика в България ( 1900-2010) Исторически преглед, 2011, 5-6, 236-255. - 4

2009г. - Византийските тъкани и българският владетелски двор (Х век). Печат на епарха, химатин и екзопрат Филотей, намерен в Преслав.- LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova, II, София, 2009, 155-167.( в съавторство с Ивелина Кючукова) - 4

2006г. - Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria. Volume 2. Byzantine Seals with Family Names “, Sofia, 2006, рages 546, size: 220x300 - 4

2006г. - Печати на таксиарси от територията на България.- Античная древность и средние века, 37, Екатеринбург, 2006, 212-225 - 4

2006г. - The Seals of Byzantine Fiscal Institutions (815/816-971) discovered in Bulgaria.- SBS, 9, Leipzig, 2006, 97-145 - 4

2005г. - Печати на нобелисими и протонобелисими, намерени в България.- Античная древность и средние века, 36, Екатеринбург, 2005, 104-127 - 4

2005г. - Contributii sigilografice la istoria eparhiei Vidinului in secolul al XI-lea,- Cercetari Numismatice, 9-11, 2003-2005, 527-535 - 4

2005г. - 158 Печати на фамилията Пигонити ( ХІ в.), намерени в България.- Юбилеен сборник в чест на ст.н.с. д-р Христо Харитонов, Велико Търново, 2005, 159-166 - 4

2005г. - Уникален старобългарски сфрагистичен паметник.- Сборник проф. Д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура, Велико Търново, 2005, 243-248 - 4

2005г. - Печат на Плисковиския архиепископ на България Георги, намерен в Залавар, Унгария .- Сборник Културни текстове на миналото. Носители, символи и идеи,Велико Търново, 2005, І, 160-164 - 4

2005г. - Печати на византийската фамилия Ватаци (ХІ-ХІІ в.).- Нумизматика, Сфрагистика и Епиграфика, 2, 2005, 145-168 - 4

2005г. - Отново за печатите на Дамян Добромир - дук на Тракия и Месопотамия.- Acta Musei Varnaensis, III-1. Българските земи през Средновековието (VІІ-ХVІІІ в.).Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Александър Кузев. Варна 2005, 263-271 - 4

2004г. - Печати на комеркиарията Девелт. Addenda et Corrigenda.-Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на Западното Черноморие (Acta Musei Varnensis,II), Варна, 2004, 230-246 - 4

2004г. - Печати на Григорий магистър на българите през Х век .-Civitas Divino-Humana. В чест на професор Георги Бакалов, София, 2004, 507-513 - 4

2004г. - Византийската администрация в Плиска през ХI век.- Трудове на катедрите по История и Богословие към ШУ, 5, 2004, 194-202 - 4

2004г. - Печатите на архиепископия България (1018-1185).- В: Сфрагистика и история культуры. Санкт Петербург (Эрмитаж ), 2004, 67-78 - 4

2004г. - Печати на византийски логотети на дрома (829-971), намерени в България.- Плиска-Преслав, 10, 2004, 287-301 - 4

2004г. - Печати на византийски сановници от западен произход (ХІ-ХІІ в.), намерени в днешна България.- Нумизматика, Сфрагистика и Епиграфика, 1, 2004, 181-201 - 4

2004г. - Печати на византийски епархии по Западното Черноморие.- Россия-Крым-Балканы: диалог культур, Екатеринбург, 2004, 102-103 - 4

2003г. - Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria”, volume 1: The Byzantine Seals with Geographical Names, Sofia - 4

2003г. - The katepano of Paradounavon according to the Sphragstic Data.- SBS, 8, 2003, 63-75 - 4

2003г. - Печати на императорската фамилия Комнини-Ангели (1081-1203) от територията на днешна България.- Плиска-Преслав, 9, 2003, 26-59 - 4

2003г. - Моливдовули на Писота вардарий (ІХ-Х в.), намерени в България.- Сборник в чест на проф. Веселин Бешевлиев, С., 2003, 310-315 - 4

2003г. - Печати на византийски куропалати, намерени в България.- Античная древность и средние века, 34, Екатеринбург, 2003, 239-264 - 4

2003г. - Корпус на печатите на средновековна България, Addenda et Corrigenda.-Нумизматика и Епиграфика, 1, 2003, 95-115 - 4

2002г. - Византийски военно-административни учреждения в Созопол през IХ в.-Юбилеен сборник в чест на проф. Д. Овчаров, Велико Търново, 2002, 77-83 - 4

2002г. - Византийски печати с името на Силистра.- 100 години исторически музей Силистра, 2002, 80-91 - 4

2002г. - Byzantine Lead Seals from the Village of Melnitsa (district of Elkhovo, Bulgaria).-SBS, 7, 2002, 21-57 - 4

2002г. - Preslav.- The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century. Dumbarton Oaks Studies, XXXIX, Washington, D.C., 2002, 667-671 - 4

2002г. - Печатите на Леон Дрим и византийската администрация в българските земи през ХІ в.- Сборник в чест на проф. Иван Божилов, С., 2002, 145-150 - 4

2002г. - Мисия на византийския монах и презвитер Антоний в Средновековна България през IХ в.- Античная древность и средние века, 33, Екатеринбург, 2002, 80-85 - 4

2002г. - Печати на Нестор – бунтовникът от Паристрион”.- Сборник в чест на проф. Йордан Йорданов, Велико Търново - 4

2001г. - Печатите от стратегията Преслав (971-1088), С., 1993, изд. СУ "Св. Климент Охридски", 266 с. и 47 табл. [рец.: D. Stoimenov, Etudes Balkaniques, 4, 1994,193-195; W. Seibt, BZ, 1995, 2,.] Oikonomides, N. A propos de la premiere occupation byzantine de la Bulgarie (971-ca 986), Melanges offerts a Helene Ahrwiler, Serie BYZANTINA SORBONENSIA -16, Paris, 1988, 581-589;Frankopan, P. The Workings of the Byzantine Provincial Administration in the 10th - 12th Centuries: The Example of Preslav, Вyzantion, LXXI, 2001, 1, 73-97 - 4

2001г. - Печат на първия Асеневец.- ИИМВТ, ХV-XVI,2000-2001, 192-201 - 4

2001г. - Нови находки на византийски печати IХ-Х в. от Велики Преслав"- Преславска книжовна школа, 5, 2001, 113-121 - 4

2001г. - Печати и монети от "Голямата базилика"- Архиепископията - манастир в Плиска, С., 2001, 219-227 - 4

2001г. - Печат на монаха Арсений Тцамблак , намерен в България- Трудове на катедрите по История и Богословие към Шуменския университет, 4, 2001,40-45 - 4

2001г. - Корпус на печатите на средновековна България, С.2001, изд. Агато, 202 с - 4

2001г. - Byzantine Lead Seals from the Stronghold near Dobri Dol, Plovdiv, Region. - RN, 157, 2001, 443-469 - 4

2000г. - Печати на византийски сановници от арменски произход, намерени в България.- Античная древность и средние века, 31, Екатеринбург, 2000, 123-156 - 4

2000г. - Византийски комеркиарии за България (681-971). - В: Договори, хора, съдби, (Зимни понтийски четения ) на ВСУ "Черноризец Храбър", Варна, 2000,17-25 - 4

1999г. - 121а. Нов печат на Симеон І Велики (893-927).-Старини, 1, 1999, 101-106 - 4

1999г. - Zwei Zunfttypare des 17. Jahrhundert aus dem Attergau.- Mitteilungen des Institut fur Osterreichische Geschichtsforchung, Wien, 1999, 147-150 - 4

1999г. - Печат на Теофилопул ( ХIII в.) намерен в Търново.- ИИМВТ, ХIV, 1999, 183-188 - 4

1999г. - Неизвестен византийски императорски печат от ХIII в.-Нумизматика и сфрагистика, 1, 1999, 91-95 - 4

1999г. - Средновековни сфрагистични материали от Новозагорско.- В: Археологически и исторически проучвания в Новозагорско, Нова Загора, 1999, 170-180 - 4

1999г. - Печати на Йосиф Вринга, намерени във Велики Преслав.- Трудове на катедрите по История и Богословие към ШУ, 3, 1999, 51-57 - 4

1999г. - Монети и печати от Плиска 1899-- Плиска-Преслав, 8, 2000, 135-167 - 4

1998г. - Печати на Йоан Кеген магистър и архонт на Печенегия (1050-1051).- Нумизматика и сфрагистика, 1, , 96-102 - 4

1998г. - Печати на византийски севасти от територията на България. - Нумизматика и сфрагистика, 2, , 6-49 - 4

1998г. - Средновековният Ахтопол (VI-ХII в.) според данните на нумизматиката и сфрагистиката. - Нумизматика и сфрагистика, 2, , 67-89.[ в съавторство с Н. Койчев и В.Мутафов] - 4

1998г. - The Preslav Corpus of Byzantine Seals, Veliki Preslav, 1998, 25-28 - 4

1997г. - Средновековни български печати с титула багатур. - Проблеми на прабългарската история и археология, 3, Шумен, 1997, 354-363 - 4

1997г. - Печатите на Василий Апокап от втората половина на ХI в. - Нумизматика и сфрагистика, IV, 1995-1997, 106-114 - 4

1997г. - Печати на управители на етнически общности във Византия (VIII-ХI в.).- Общото и специфичното в балканските култури до края на ХIХ век., С.,1997, 151-156 - 4

1997г. - Byzantine Presence in Dobrudja from the Seventh to the Tenth Centuries. According to Sphragistic Data.- Miscellanea Bulgarica, 11, Wien, 1997, 35-39 - 4

1996г. - Печати на архиереи на Велбъжд от ХI в. - Сб. в чест на акад. Йорданов Иванов, Кюстендил - 4

1996г. - Печати на потомците на цар Иван Владислав (1016-1018) във Византия.- Археология, 4, 1996, 7-22 - 4

1995г. - Името на Преслав в документалните източници. B: Плиска-Преслав, 7, 1995, 71-81 - 4

1995г. - Печати на чужди владетели, намерени в Преслав.- Сб. одини Велики Преслав, Шумен, 1995 г., 140-154 - 4

1995г. - Medieeval Plovdiv, According to the Sphragistic Data.- SBS, vol IV, Washington, 1995, 111-138 - 4

1995г. - Акламации към Симеон I Велики (893-927) според текста от неговите печати.- Сб. Епископ-Константинови четения, 2, Шумен 1995, 228-234 - 4

1995г. - The Byzantine Administration in Dobrudza (X-XII c.). According to Sphragistic Data.- Добруджа, 12, 1995, 204-223 - 4

1994г. - Възникване и утвърждаване на царската институция в средновековна България [според данните на сфрагистиката].- Сб. Етническият проблем и националниявъпрос в България, Пловдив, 1994, 95-11 - 4

1994г. - Бронзов пръстен печат (V-VI в.) от калето до село Ковачевец.- Сб. Попово в миналото, Варна, 1994, 22-27 - 4

1994г. - Новооткрит моливдовул на Никифор Декан - куропалат, дук и анаграф на Ниш от колекцията на НИМ.- ГНИМ, Х, 1994, 75-79 - 4

1994г. - Византийски печати със славянски имена (IХ-Х в.), намерени в България.- Сб. Нумизматика, Велико Търново, 1994, 62-68 - 4

1994г. - Средновековният Ветрен на Дунав, Шумен, 1994, 96 с. и 26 табл. [в съавт. с Г. Атанасов] - 4

1994г. - Нови данни за историята на Месемврия през втората половина на ХI в.- Сб. в чест на акад. Димитър Ангелов, С., 1994, 281-287 - 4

1993г. - Берое (Х-ХII в.) - според данните на сфрагистиката.- ИМЮБ, ХV, 1993, 57-79 - 4

1993г. - Unpublished Byzantine Seals from tje village of Zlati Voyvoda.- SBS, vol III, Washington, 1993, pp. 69-84 - 4

1993г. - Още веднъж за моливдовулите на Георги - архиепископ на България.- Преслав, 4, 1993, 315-323 - 4

1993г. - За култа към св. Георги (Кпхресйьфзт) според данните на някои византийски печати.- Приноси към българската археология, II, 1993, 166-170 - 4

1993г. - Нов анонимен печат на български владетел от IХ в.- B: Плиска-Преслав, 6, 1993, 127-132 - 4

1993г. - Печатите на Преславските владетели (893-971), С., 1993, изд. Св. Георги Победоносец, 47 с и 13 табл - 4

1993г. - Печатите на Преславските владетели (893-971). Addenda et corrigenda.- Преслав, 4, С., 1993, 201-209 - 4

1993г. - Анхиало според данните на сфрагистиката.- Археология, 3,1993,36-51 - 4

1993г. - Новооткрит печат на протонобелисима Алексий Сиаус.- ГНАМ, IХ, 1993, 219-223 - 4

1993г. - Новооткрит моливдовул на вестарха Георги Кедрин, датиран в последната четвърт на ХI в.-ИИМШ, 8, 1993 [1996], 302-308 - 4

1992г. - Корпус на византийските печати от България. Докторска дисерт., С., 1992, 851 м.с. и 50 табл.(автреф.) - 4

1992г. - Още веднъж за булотириона от археологическия музей в София.-ГНМ, VIII, 1992, 387-393 - 4

1992г. - Византийски оловни печати от Плиска.- В: Плиска-Преслав, 5, 1992, 281-301 - 4

1992г. - Средновековни монети и печати от Мадара.- В: Мадара, 3, 1992, 201-211 - 4

1992г. - Печат на Филотей, синкел и митрополит на Евхаита, ръководител на дипломатически мисии в България.- Приноси към българската археология, I, 1992, 120-125 - 4

1992г. - Печатите на комеркиарията Девелт, Поселищни проучвания, 1992, 2, изд.Диос, С., 1992, 88 с., и 15 табл - 4

1992г. - Печати на архиереи на Дръстър от ХI век.-Добруджа, 2, 1992, 163-168 - 4

1992г. - Монетите и печатите от разкопките на средновековния манастир в кв. " Веселчане" - Кърджали.- РП, 24, 1992, 101-107 - 4

1992г. - Sceau d'archonte de ПATZINAKIA du XI siecle.- Etudes Balkaniques, 2, 1992, 79-82- - 4

1992г. - Неиздадени византийски оловни печати от Силистра, [IV]- ИНМВ, 43, 1992 [1996] 229-245 - 4

1991г. - Сфрагистични паметници на ранната българска държава.- Проблеми на прабългарската история и култура, Шумен, 2, 1991, 36-43 - 4

1991г. - Новооткрит моливдовул на деспот Константин Дука Палеолог.- ИМЮБ, 13, 1991, 47-53 [в съав. с Д. Драганов] - 4

1991г. - Византийски оловни печати от долното течение на Тунджа и Марица.- Сб. Марица-Изток, 1, 1991, 125-139 - 4

1991г. - Непубликувани оловни византийски печати от Хасковско (I).- Археология,1, 1991, 44-56 [ в съавт. с Д. Аладжов] - 4

1990г. - Molybdobulles de domestiques des scholes du dernier quart du X s. - SBS, 2, 1990, 203-213 - 4

1990г. - Le molybdobulle du vestes Jean Aaron.- Paleobulgarica, 1,1990, 106-110 - 4

1990г. - Моливдовул на ко-нстантинополския патриарх Макарий, намерен в мелник.- Векове, 1, 1990, 16-19 - 4

1990г. - Нумизматичната колекция на археологическия музей Балчик - исторически извор за историята на града и околностите му.- Сб. Балчик - древност и съвремие,Балчик, 1990, 49-56 - 4

1990г. - Средновековни сфрагистични материали от колекцията на Историческия музей на град Балчик.- Сб. Балчик - древност и съвремие, Балчик, 1990, 49-56 - 4

1989г. - Страници от историята. Печатите в средновековна България, С., 1987, изд. Народна младеж, бил. "Ключ" [ рец.: Пл. Павлов, Векове, 6, 1989,85-88] - 4

1989г. - Неиздадени византийски печати от Силистра (III).- ИНМВ, 24, 1989, 88-104 - 4

1989г. - Византийски оловни печати от музея в Нова Загора.- ИМЮБ, 11, 1989, 37-44 - 4

1989г. - Болгария и Византия на Нижнем Дунае в конце Х века (по данным сфрагистики).- Balcanica Posnanensia, 2, Posnan, 1989, 79-86 - 4

1989г. - Още веднъж за моливдовулите на Йоан Багатур.- Проблеми на прабългарската история и култура, Шумен, 1, 1989, 390-399 - 4

1989г. - Mise au jour d'un monnayage hyperpere byzantin de la premiere moitie du XIII s.- Etudes Balkaniques, 4, 1989, 101-107 - 4

1989г. - Непубликувани византийски оловни печати от Созопол в колекцията на НИМ.- ГНИМ, 8, 1989, 79-85 - 4

1988г. - Quelques nouvelles donnes sur l'administration byzantine au Bas-Danube ( fin du X-XI s).- Serie Byzantina Sorbonensia, 7, Paris, 1988, 119-127 [ в съавт.V.Tapkova-Zaimova] - 4

1987г. - [ Рец.: K. Docev, Important contribution a l'etudes la numismatique medievale.- Etudes Balkaniques, 3, 1986, 122-125; M. Salamon, Wiadomosci numizmatycne,4(122), 1987, 252-254] - 4

1987г. - Моливдовули на Алексий Комнин, намерени в българските земи.- Нумизматика, 1, 1987, 12-19 - 4

1987г. - Съкровище от византийски перпери от с. Пайдушко, Търговищки окръг.- Археология, 1, 1987, 27-38 [в съавт. с Г. Гинев] - 4

1987г. - Dobrudja (491-1092) - selon les donnes de la numismatique et de la sphragistique.- Dobrudza, 1987, 182-207 - 4

1987г. - La strategie de Preslav aux X-XI siecles - selon les donnes de la sigillographie.- SBS, 1, 1987, 89-97 - 4

1987г. - Матрици за печати на средновековни български владетели Х, ХIII и ХIV в.- Втори международен конгрес по Българистика, 6, София, 1987, 668-677 - 4

1987г. - Имената на селищата в средновековна България според данните на сфрагистиката.- Труды V международного конгреса по славянской археологии, III.2, Москва,1987, 126-139 - 4

1987г. - Моливдовули на Писота вардарий.- ГСУ, център"Иван Дуйчев", 1, 1987 [ 1990 ], 67-71 - 4

1986г. - Новооткрити моливдовули на Борис и Симеон.- Нумизматика, 4, 1986, 27-31 - 4

1986г. - Още веднъж за златните монети на Сермон стратилат.- Сб. в чест на Й. Юрукова, С., 1986, 37-38 - 4

1986г. - Les sceaux de deux chefs militaires byzantins trouves a Preslave: le magistros Leon Melissenos et le patrice Theodorokan.- Byzbul., 8, 1986, 183-189 - 4

1985г. - Srednowieczne panstwo Bulgarskie (VII-XIV w.) w swietle danych numismatycznych.-Balcanica Posnanensia, Poznan, 1,1985, 19-31 - 4

1985г. - Неиздадени византийски печати от Силистра (II).- ИНМВ, 21, 1985, 98-107 - 4

1985г. - Монети от разкопките на външните крепостни стени на Велики Преслав.- В: Плиска-Преслав, 4, 1985, 207-215 - 4

1985г. - Нов моливдовул на Никита Карики - дук на България.- Векове, 4, 1985, 64-68 - 4

1985г. - Управители на Филипопол през Х-ХI в.- Юбилеен сборник Пловдив, 1985, 164-172 - 4

1984г. - Моливдовули на стратези на Преславица от ХI в. - Нумизматика, 1984, 1, 5-12 - 4

1984г. - Моливдовули на Дамян Добромир, дук на Тракия и Месопотамия.- ИНМВ, 20, 1984, 99-105 - 4

1984г. - Монети и монетно обръщение в средновековна България 1081-, С., 1984, изд." Наука и изкуство"253 с., 39 табл. и 4 карти - 4

1984г. - Molybdobulles de Boris Mihail (865-889) et de Simeon (893-913). - Etudes Balkaniques, 4, 1984, 89-93 - 4

1983г. - Ранни форми на монетно производство (ХI-ХII в.) в българските земи.- Нумизматика, 2, 1980, 4-16.[ Рец.: P. Diaconu, S-au emis monede in Dobrogea bizantina(secolele X-XII). - SCIVA, 3, 1983, 407-412] - 4

1983г. - Кой български град е бил наречен Теодоропол? - Векове, 1983, 1, 58-63 - 4

1983г. - Монетите от Преславското съкровище.- Нумизматична информация, С., 1983, 8-11 - 4

1983г. - Нови данни за Преслав в края на Х в.- Преслав, 3, 1983, 104-114 - 4

1983г. - Неиздадени византийски печати от Силистра (I).- ИНМВ, 19, 1983, 97-110 - 4

1983г. - Sceau et inscription de Gregoire Kourkouas - duc de Philippopolis.- Etudes Balkaniques, 1, 1983, 103-107 - 4

1983г. - Molybdobulles novelements decouvert de Basile Apokapes. - Etudes Balkaniques, 1, 1983, 103-107 - 4

1982г. - Малък Преслав или Преславец Х-ХI в. по сфрагистични данни.-: В: България 1300, 2, С., 1982, 335-340 - 4

1982г. - Etablissement administrativ a Preslav aux X-XI s.- Actes XVI Intern. Byzant. Kongress.-JOB, 32.2, 1982, 35-44 - 4

1982г. - Печати на Леон Саракинопул от Велики Преслав.- Археология, 1982, 1, 12-23 - 4

1982г. - Монетите от Чиракман.- Сборник " Чиракман-Карвуна-Каварна", С., 1982, 56-59 - 4

1982г. - Монетосечене на българските владетели от Добруджа (втора половина на ХIV в.).-В: Средновековна България и Черноморието, Варна, 1982, 119-131 - 4

1982г. - Още веднъж за монетите на Теодор-Петър.- Нумизматика, 4, 1982, 17-25 - 4

1982г. - Средновековно българско монетосечене.- Нумизматични публикации, С., 1982, 14-25 - 4

1981г. - Паричното обръщение в средновековна България.- История на финансовата и кредитна система в България, 1, Варна, 1981, 23-36; 61-71; 91-108 - 4

1981г. - Съкровище на билонови монети (ХII в.) от Шуменска крепост.-ГМСБ, 6, 1981,44-49 - 4

1981г. - Оловен печат на Симеон Метафраст, магистър и логотет от Велики Преслав.- Векове, 1, 1981, 16-19 - 4

1981г. - Sceaux de deux notables byzantins de la fin du XI s.- Etudes Balkaniques, 3, 1981, 92-97 - 4

1981г. - Български монети от Преслав.-МПК, 3, 1981, 9-15 - 4

1981г. - Монетосечене на Мичо Aсен (1256-1263) във Велики Преслав.- Нумизматика, 4, 1981,21-42 - 4

1980г. - Характер на монетната циркулация в средновековните български столици Преслав и Търново.- В: Средновековният български град, С., 1980, 229-239 - 4

1980г. - Une trouvaille collective de monnaies du Moyen age (XIII s.) pres du village de Dolna Kabda, dis. de Targoviste.- Byzantinobulgarica, 6, 1980, 173-211 - 4

1980г. - Оловен отпечатък от матрица за сребърни милиаренсии на Йоан I Цимисхий (969-976).- Нумизматика, 4, 1980, 16-18 - 4

1979г. - Billon Trachea from the First Half of the Thirteenth Century with the Name and Image of St. John of the Baptist.- Numismatic Chronicle, 1979, p. 213 - 4

1979г. - Златни медальони на хан Омуртаг (814-831).- Археология, 2, 1979, 25-33 [ в съавт. с П. Славчев] - 4

1979г. - Византийски фалшиви златни монети (VI-ХI в.).-Нумизматика, 4, 1979, 8-16 - 4

1978г. - Монети и монетно обръщение в Източна България от периода 1081-, канд. дисерт., С., 1978, 330 м.с. и 40 табл.(автреф.) - 4

1978г. - Единични и колективни находки на средновековни монети (ХII-ХIIIв.) от Кърджалийски окръг.- Ахридъ, 1, 1978, 137-153 - 4

1978г. - Монетната реформа на Алексий I Комнин (1081-1118) в светлината на нумизматичните находки от Източна България.- Археология, 1, 1978, 7-12 - 4

1978г. - Българско имитативно монетосечене от началото на ХIII в.- Нумизматика, 3, 1978, 3-18; Векове, 2, 1978, 29-38 - 4

1977г. - За началото на монетосечене в Средновековна България.- Нумизматика, 3, 1977, 3-23 - 4

1977г. - Редки и неизвестни медни монети от ХIII в.- Нумизматика, 4, 1977, 10-24 - 4

1976г. - Монетосечене на Теодор Мангафа – узурпатор във Филаделфия през 1189-1190 и 1204- – Нумизматика, 1-2, 1976, 20-28 - 4

1976г. - Колективна находка на корубести монети от с. Кортен, Новозагорско.- Археология, 1, 1976, 61-70 - 4

1976г. - Едностранни златни монети-медальони с името на хан Омуртаг.- Нумизматика, 4, 1976, 18-32 - 4

1976г. - Неиздадени монети на Мицо (Мичо) 1256- от Североизточна България.- ГМСБ, 2, 1976, 228-234 - 4

1975г. - Колективна находка на византийски корубести монети от с. Овчарци, Сливенски окръг.- Археология, 1, 1975, 61-67 - 4

1975г. - Препечатани византийски монети.- Нумизматика, 2-3,1975,11-18 - 4

1975г. - "Чужди" монети в паричния пазар на средновековния Шумен (ХIII-ХVв.).- ГМСБ, 1, 1975, 141-152 - 4

1974г. - Тракийски монети - подражания на тетрадрахмите на Маронея.- Нумизматика, 3, 1974, 1-4 - 4

1974г. - Монетосеченето на Константин Асен (1257-1277).- Нумизматика, 4, 1974, 1-6 - 4

1973г. - Редки византийски монети.- Нумизматика, 3, 1973, 11-14 - 4

1973г. - Няколко необнародвани колониални монети от музея н Нова Загора.- Нумизматика, 4, 1973, 1-3 - 4