Хон. проф. д.ф.н. Ана Стоева Димоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(72) "Софийски университет, Немска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(87) "Гимназия с преподаване на немски език в Хасково" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(120) "Асистент 1973 - 1979 Главен асистент 1979 - 1988 Доцент 1988 - 2007 Професор 2007" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(107) "Доктор по филология 1979 Доктор на филологическите науки 2006" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(434) "Увод в германистичната лингвистика Лексикология и словообразуване на съвременния немски език Стилистика на съвременния немски език Теория на превода Интеркултурна комуникация Контрастивна лингвистика Специални теории на превода" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(328) "Лектор по български език и култура - Университет Мюнхен 1998-2001 Гост лектор в университета Байройт 2003 Гост лектор в университета в Потсдам 2005 Гост лектор в университета в Мюнхен 2005" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(158) "Германско и съпоставително езикознание Теория на превода Интеркултурна комуникация" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(538) "Лайпциг, Институт по германистика, 1985 Виена, Институт по преводознание на Виенския университет, 1988 Ерланген, Институт по сравнително литературознание, 1995 Мюнхен, Институт по европейска етнология, 2005 Гьотинген, Институт по интеркултурна германистика, 2010 Потсдам, Институт по германистика, 2010" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(397) "Ръководител на катедрата по чужд езици 1980 - 1990 Ръководител на катедрата по английска и немска филология 1990 -1997 Ръководител на катедрата по немска филология 1997 - 2007 Зам. ректор по международната и научна дейнност 2001-2007" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(424) "Международно дружество на германистите Международно дружество по интеркултурна германистика Съюз на германистите в Бълггария Съюз на преводачите в България Международно дружество "Елиас Канети" Международно сдружение "Гьоте"" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(109) "Австрийска награда за превод на художествена литература 1997" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д.ф.н.  Ана Стоева Димова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 307

Телефон:

Email: ana.dimova@abv.bg, a.dimova@shu.bg

Приемно време: По график в Катедрата

Завършен университет, специалност

Софийски университет, Немска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

Гимназия с преподаване на немски език в Хасково

Заемани академични длъжности

Асистент 1973 - 1979

Главен асистент 1979 - 1988

Доцент 1988 - 2007

Професор 2007

Придобити научни степени

Доктор по филология 1979

Доктор на филологическите науки 2006

Водени лекции и/или упражнения

Увод в германистичната лингвистика

Лексикология и словообразуване на съвременния немски език

Стилистика на съвременния немски език

Теория на превода

Интеркултурна комуникация

Контрастивна лингвистика

Специални теории на превода

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Лектор по български език и култура - Университет Мюнхен 1998-2001

Гост лектор в университета Байройт 2003

Гост лектор в университета в Потсдам 2005

Гост лектор в университета в Мюнхен 2005

Области на научни интереси

Германско и съпоставително езикознание

Теория на превода

Интеркултурна комуникация

Специализации

Лайпциг, Институт по германистика, 1985

Виена, Институт по преводознание на Виенския университет, 1988

Ерланген, Институт по сравнително литературознание, 1995

Мюнхен, Институт по европейска етнология, 2005

Гьотинген, Институт по интеркултурна германистика, 2010

Потсдам, Институт по германистика, 2010

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедрата по чужд езици 1980 - 1990

Ръководител на катедрата по английска и немска филология 1990 -1997

Ръководител на катедрата по немска филология 1997 - 2007

Зам. ректор по международната и научна дейнност 2001-2007

Членства в научни организации

Международно дружество на германистите

Международно дружество по интеркултурна германистика

Съюз на германистите в Бълггария

Съюз на преводачите в България

Международно дружество "Елиас Канети"

Международно сдружение "Гьоте"

Държавни и/или научни награди

Австрийска награда за превод на художествена литература 1997

Дисертации

2006г. - Вицът като езиков и културен феномен. Немско-български паралели и контрасти. Преводимост. Автореферат. София 2006 - 1

1979г. - Semantik, Syntax und Stilistik des Pronomens man in der deutschenGegenwartssprache unter Berucksichtigung seiner Aquivalente im Bulgarischen: [Машинопис]. - Leipzig 1979 - 1

Монографии

2006г. - Вицът като езиков и културен феномен. Велико Търново, 2006. 348 с - 2

1995г. - Импресионизъм и превод: Импресионистичният стил в австрийскаталитература и проблеми на превода. - Велико Търново, 1995. - 246 с - 2

Учебници

2002г. - Немска граматика в съпоставка с граматиката на българския език. Велико Търново, 2002. 422 с. (в съавт. с П. Петков и др.) - 6

2001г. - Увод в теорията на превода. - Шумен, 2001. - 121 с - 6

1992г. - Българо-немски речник. – София, 1992. -10000 единици. (в съавт. с Е. Мичри) - 6

1988г. - Deutsches Lesebuch fur Bulgaristik und Russistikstudenten. Schumen, - 1988. 185 c - 6

Статии

2013г. - Das Fremde und die Uebersetzung. // Чуждоезиковото обучение днес. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Павлина Стефанова. София: Нов българнски университет. - 4

2013г. - За превода на драматически текст. Шилеровите "Разбойници" и преводите им на български език. // Сборник по повод 80-годишнината на проф. Бистра Алексиева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски". - 4

2012г. - Wie viel Verfremdung vetraegt die literarische Uebersetzung. // Cross Cultural Communication. Frankfurt/M. et al: Peter Lang 2012, S.513-530. - 4

2012г. - Entphilologisierung - Rephilologisierung. Moeglichkeiten einer angewandten Germanistik. // Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert. Veliko Tarnobvo: Faber, 2012, S.23-31. - 4

2011г. - Kulturspezifik und Sprache. // Philologie und Kulturwissenschaft in der Wende.Veliko Tarnovo: Universtaetsverlag, 2011, S.223-233. - 4

2010г. - Das Fremde und das Eigene: philosophische, kulturelle und sprachliche Reflexionen. // Das Fremde und der Text. W.-D.Krause (Hg.). Potsdam: Univetrsitatsverlag, 2010, S.17-28. (zusammen mit S. Boitcheva) - 4

2010г. - Das Fremde in der Ubersetzung. // Das Fremde und der Text. W.-D.Krause (Hg.). Potsdam: Univetrsitatsverlag, 2010, S. 73-93 - 4

2010г. - Kontrastive Analyse Deutsch - Bulgarisch. // Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Bd. 1, Berlin et al.: De Gruyter, 2010, S.538 - 543. - 4

2010г. - Deutsch in Bulgarien. // Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein Internationales Handbiuch. Band 2. Berlin et. al.: De Gruyter 2010, S.1628 - 1632. - 4

2009г. - Schleiermacher und die Folgen. // Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Dresden: Thelem 2009, S.29-44 - 4

2009г. - Balkan und Europa im Spiegel der Phraseologie. // Differenzen : Interkulturelle Probleme und Moglichkeiten in Sprache, Literatur und Kultur. Frankfurt/ Main et al.: Peter Lang 2009, S.183-198 - 4

2009г. - Paul Celan in Bulgarien. // Reise in die Nachbarschaft. Zur Wirkungsgeschichte der deutschsprachigen Literatur aus der Bukovina und Galizien nach 1918. Wien: LIT Verlag2009, S. 31-37 - 4

2009г. - Joseph Roth in Bulgarien. // Reise in die Nachbarschaft. Zur Wirkungsgeschichte der deutschsprachigen Literatur aus der Bukovina und Galizien nach 1918. Wien: LIT Verlag2009, S. 133-139 - 4

2009г. - За другото време. Несвоевременни разсъждения за културно специфичните различия в езиците. // Любословие. Годишно списание за хуманитаристика. Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", № 10/2009, 17-21 - 4

2008г. - Wie osterreichisch ist Dimitre Dinevs Prosa in sprachlicher Hinsicht. // Osterreichische Literatur zwischen den Kulturen. St. Ingbert: Rohrig Universitatsverlag 2008, S.81-88 - 4

2008г. - Uberlegungen zur Uebersetzbearkeit von Humor und Witz. // Studia Hungaro-Bulgarica. Sumen-Seged 2008, p.107-120 - 4

2008г. - Humor und Witz als Uebersetzungsproblem. // Humor. Grenzuberschreitende Spielarten eines kulturellen Phanomens. Gottingen: Universitatsverlag 2008, S. 7-20 - 4

2007г. - За превода в обучението по чужд език и за интеркултурната компетентност. // За човека и езика. Сборник научни статии, посветен на 60. годишнината на проф.дфн Майя Пенчева. София: Университетско издателство „Св.КлиментОхридски”, 2007, с.481.491 - 4

2006г. - Вицът като езиков феномен. // Език и литература, кн. 1-2, 2006, с. 199-218 - 4

2006г. - Celan Uebersetzen oder Uebersetzen als Graben. // Bachtin im Dialog. Festschrift fur Jurgen Lehmann. Heidelberg: Universitatsveroag Winter, 2006, S. 65-86 - 4

2005г. - Der Wortschatz des Komischen und die zweisprachige Lexikographie. // Germanistische Linguistik 177-178), Hildesheim/Zurich/New York 2005, 137-151 - 4

2005г. - Uber die (Un)ubersetzbarkeit von Humor. // Informatologija 38, 2005, 1-2, p.71-76 - 4

2005г. - Виц и табу. // Русистика 2005. Язык, коммуникация, культура. Сборник статии в чест на проф. дфн. Стефана Димитрова. Шумен, 2005, с.88-110 - 4

2005г. - Да се греши е човешко, ако грешките не са безчовечни. Игрословици в афоризми и вицове. // Сборник посветен на Василка Радева. София, 2005, с.683-693 - 4

2005г. - Виц и табу в контекста на преводимостта. // Превод и културен трансфер. Научна конференция, посветена на Анна Лилова. София - 4

2005г. - Buridans Esel zwischen Globalisiierung und Europaisierung oder Warum lernt man in Bulgarien Deutsch. // The Language Policy of the EU and Euroopean University Education.Verliko Tarnovo 5-7 October 2005, с.285-291 - 4

2004г. - Ние и другите във фразеологията. // Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. София, 2004, с.159-169 - 4

2004г. - Какво ни казва текстът. // Сборник, посветен на 70 годишнината на Хилмар Валтер. Велико Търново, 2004, с. 25-35 - 4

2003г. - Das Wort Ubersetzung. //Wort und Grammatik. Festschrift fur Pavel Petkov (Germanistische Linguistik 171-172), Hildesheim/Zurich/New York 2003, S. 307-317 - 4

2003г. - Celan ins Bulgarische ubersetzen? // Akten des X Internationaler Germanistenkongress. Wien, 2000, Bd.11: Ubersetzung und Literaturwissenschaft (Jahrbuch furInternationale Germanistik, Reihe A, Bd.63, Peter Lang Bern 2003), S.173-178 - 4

2003г. - Globalisierung und Wissenschaftssprache aus osteuropaischer Sicht. // Die Kosten der Mehrsprachigkeit: Globalisierung und sprachliche Vielfalt. Wien, 2003, S.147-149 - 4

2002г. - Aphorismus und Witz interkulturell. // Kanon und Text in interkultureller Perspektive: Andere Texte anders lesen. Stuttgart, 2002, S.199-215 - 4

2002г. - Ubersetzen als Graben: Der Weg zu Paul Celan. // Beitrage zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. Schumen, 2002, S.117-134 - 4

2001г. - Kontrastive Studien Deutsch-Bulgarisch (Artikel 40). // Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch (1.Halbband). Berlin /New York: De Gruyter 2001, S.410-416 - 4

2001г. - Deutschunterricht und Germanistikstudium in Bulgarien (Artikel 142). // Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch (2.Halbband). Berlin/New York: De Gruyter 2001,S.1551-1555 - 4

2001г. - Humor zwischen Sprachen und Kulturen oder: Lasst sich Humor ubersetzen? / Хуморът между езиците и културите или: Преводим ли е хуморът? // Elias Canetti.Internationale Zeitschrift fur transdisziplinare Kulturforschung / Елиас Канети. Международно списание за трансдисциплинарно изследване на културата. 2001, №2, S.40-55 - 4

2001г. - Преводима ли е лириката на Паул Целан.// Паул Целан: Ничията роза. София: АБ 2001, с.165-174 - 4

1999г. - Zur Situation des Deutschunterrichts und der Zusammenarbeit mit den Mittlerorganisationen. Expertise Bulgarien. // Sprachen – Brucken uber Grenzen. Deutsch alsFremdsprache in Mittel- und Osteuropa. Wien, 1999, S.55-91.(zusammen mit I. Kamburova) - 4

1999г. - Ein Gedicht von Paul Celan als hermeneutischer Grenzfall und die (Un)moglichkeit seiner Ubersetzung. // Deutsch und Bulgarisch im Kontrast. Sprach- undliteraturwissenschaftliche Beitrage. Hildesheim/Zurich/New York, (=Germanistische Linguistik), Vol. 149-150, 1999, S.185-197 - 4

1999г. - Karl Kraus’ Beziehung zur Sprache. // 70 Jahre Germanistik in Bulgarien. Sofia: Universitaetsverlag 1999, S.72-81 - 4

1998г. - Arthur Schnitzler in Bulgarien. // Internationale Zeitschrift fur Kulturwissenschaften Jura Soyfer. Wien, 1998, S.16-20 - 4

1998г. - Interkulturalitat erlebt. // Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, Munchen: iudicium, Vol.24, 1998, S.451-456 - 4

1998г. - Херметично-херменевтично: Опит за интерпретация /и превод/ на едно стихотворение от Паул Целан. // Lettre internationale (София). 1998, №18, с.22-25 - 4

1997г. - Ubersetzen im Fremdsprachenunterricht = Interkulturelle Kommunikation? // Professional Development for Language Teacher und Trainer. Collected Papers. Bradford andIlkley Community College, 1997, p.169-178 - 4

1997г. - Die Ubersetzung (in) der geretteten Zunge. // Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Roehrig Universitatsverlag, Vol.2, 1997, S.305-313 - 4

1997г. - Masse und Macht auf bulgarisch. // Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft. Roehrig Universitatsverlag Vol.2, 1997, S.169-180 - 4

1995г. - Метафора за превода. // Филологически изследвания І. Шумен: Университетско издатевство "Еп. Константин Преславски" 1995, с.145-150 - 4

1993г. - Доминиращи стилистични елементи в прозата на Виенския импресионизъм и проблеми на превода. // Проф. Константин Гълъбов, основател на българскатагерманистика. София: Моранг 1993, с.158-171 - 4

1993г. - Stiltyp und Stilelemente als Informationsangebot. // Чуждоезиково обучение, София 1993, №2, с.63-69 - 4

1993г. - За смисъла на безсмислените начинания. // Lettre Internationalе (Sofia). 1993, №4, стр. 74-78 - 4

1993г. - Auslandsgermanistik: Fremdsprachenphilologie und/oder Deutschlehrerausbildung. // DAAD Dokumentationen & Materialien (Germanistentreffen BRD - Bulgarien -Rumanien). Bonn: DAAD 1993, S.393-401 - 4

1990г. - Literaturwissenschaftliche Kompetenz und Landeskunde. // Germanistisches Jahrbuch. Sofia,1990, S.25-34 - 4

1989г. - Das Definieren in Naturwissenschaftlichen Fachtexten. // Germanistisches Jahrbuch. Sofia, 1989, S.85-93 - 4

1989г. - Естетическа комуникация – чуждоезикова комуникация - чуждоезиково обучение. // Общуване и култура. София,1989, стр. 10-17 - 4

1988г. - Textlinguistische Aspekte der Wortbildung im Deutschen und Bulgarischen. // Archiv fur bulgarische Philologie. Sofia,1988, №1, S.57-65 - 4

1986г. - Текстолингвистични аспекти на словообразуването в научната проза на немски и български език. // Теория и практика на научен и научно-технически текст.София, 1986, с.5-13 - 4

1985г. - Univerbierungstendenzen im Funktionalstil der Wissenschaft unter dem Aspekt des Sprachvergleichs (Deutsch-Bulgarisch). // Deutsch als Fremdsprache,1985, №6, S.342-344 - 4

1984г. - Някои синтактични възможности за реализиране на стилообразуващата черта “абстрактност – обобщеност” в научния стил на немски и български език. // Годишникна ВПИ Шумен, Т.VІІІА,1984, с.57-78 - 4

1983г. - Модалните конструкции sein + zu + Infinitiv и sam + za + nomen actionis.// Съпоставително еикознание, 1983, №1, с.35-43 - 4

1983г. - Словообразуването като средство за синтактична и семантична конденация. // Език и литература, 1983, №6, с. 59-65 - 4

1982г. - Модални конструкции с глагола “имам” в български език на фона на съответните конструкции в немски и английски език. // Сборник доклади на Юбилейна научнасесия, 20-22. октомври 1981. Езикознание. Шумен, 1982, с.96-105 - 4

1981г. - Die Polysemie des Pronomens man in der deutschen Gegenwartssprache und die Kontextbedingungen fur seine Monosemierung.// Beitrage zur Erforschung der deutschen Sprache.1981, №1, S.41-75. - 4

1981г. - Die Polysemie des deutschen Pronomens man unter Berucksichtigung seiner Aquivalente im Bulgarischen. // Deutsch als Fremdsprache, 1981, №1, S.38-44 - 4

1981г. - Verba sentiendi in Satzen mit man unter dem Aspekt des Sprachvergleichs (Deutsch-Bulgarisch). // Linguistische Arbeitsberichte, 1981, №29, S.56-59 - 4

1981г. - Zur bewussten Konfrontierung der Muttersprache mit der Fremdsprache.// Dokumentaion zur XI wissenschaftlichen Landeskonferenz bulgarischer Deutschlehrer. Sofia, 1981,S.60-65 - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2009г. - Елка Добрева. Нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат. Критически лингвосемиотичен анализ. Велико Търново: Фабер 2009. //Любословие. Годишно списание за хуманитаристика. Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", № 10/2009,135-138 - 10

2005г. - Emilia Baschewa. Objekte und Objektsatze im Deutschen und Bulgarischen. Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien: Peter Lang. Europaischer Verlagder Wissenschaften.2004. // Съпоставително езикознание. 2005/2, с.133-135 - 10

2000г. - Ilija Trojanov. Die Welt ist gro? und Hoffnung lauert uberall. // Elias Canetti. Internationale Zeitschrift fur transdisziplinare Kulturforschun. 2000, №3, S.53-56 - 10

1995г. - Павел Петков. Съпоставително изследване на глоголните времена в немски и българския език. // Съпоставително езикознание.1995, № 4-5, с.60-63 - 10

Художествено-творчески дейности

2013г. - Ханс Фалада: Всеки умира сам. Роман. Пловдив: Летера (превод от немски език) - 13

2011г. - Орошаков, Харалампи Г.: Аферата “Батенберг”. Пловдив: Летера, 2011, 718 с. (превод от немски) - 13

2007г. - Рот, Юлиана / Клаус Рот: Студии по интеркултурна комуникация. София: Академично издателство “Марин Дринов” 2007, 297 с (превод от немски) - 13

2005г. - Sozialismus: Realitaten und Illusionen. Europaische Ethnologie. Wien 2005, 180 S (превод на немски) - 13

2003г. - Nikolai Kantchev. Botschaften eines Fu?gangers. // Akzente, Munchen, 2003, Nr.4, S.354-363 (превод на немски) - 13

2001г. - Асман, Ян. Културната памет. - София, 2001, 352 с (превод от немски) - 13

2001г. - Целан, Паул. Ничията роза. Стихотворения. Двуезично издание. – София, 2001, 179 с. (превод от немски) - 13

1999г. - Michajlovsky, Stojan. Halbwahrheiten und Apophtegmata (Aphorismen). // Neue Sirene, Munchen,1999, Nr.10, S.117-120 (превод) на немски - 13

1999г. - Podvarzatschov, Dimitar. Gedanken und Paradoxe (Aphorismen). // Neue Sirene, Munchen, 1999, Nr. 10, S.120-122 (превод на немски) - 13

1999г. - Ralin, Radoj. Wildgewachse (Aphorismen). // Neue Sirene, Munchen, 1999, Nr.10, S.122-127 (превод)на немски - 13

1999г. - Dimitrova, Blaga. Balkan-Hollen-Spiele (Terzinen). // Neue Sirene, Munchen, 1999, Nr.11, S.8-18 (превод на немски) - 13

1999г. - Канети, Елиас.Тайното сърце на часовника. - Велико Търново, 1999, 158 с. (съвместно с П. Ангелова) (превод от немски) - 13

1996г. - Зойфер, Юра. От рая до края на света. Пиеси. - Велико Търново, 1996 (съвместно с Пенка Ангелова), 230 с (превод от немски) - 13

1996г. - Краус, Карл. Съсипаната литература. // Веселият апокалипси:. Естетика и литература на виенския fin de siecle. Пловдив, 1996, с.112-126 (превод от немски) - 13

1994г. - Грубер, Мариане. Протоколи на страха. Разкази и есета. - Велико Търново,1994 (съвместно с Елисавета Кузманова), 189 с (превод от немски) - 13

1992г. - Рансмайр, Кристоф. Последният свят. Роман. - София, 1992, 206 с (превод от немски) - 13

1991г. - Краус, Карл. Кутията на Пандора. Есета и афоризми. - София, 1991, 238 с (превод от немски) - 13

1989г. - Милетич, Любомир. Източните български говори. - София,1989 (съвместно с А.Александров) (превод от немски) - 13

1986г. - Рот, Йозеф. Гробницата на капуцините. Разкази и роман. - София, 1986, 381 с (превод от немски) - 13

1985г. - Вайс, Ернст. Бедният прахосник. Роман.- София, 1985,415 с (превод от немски) - 13

1983г. - Хермлин, Щефан. Вечерна светлина. Разкази и новели. - София, 1983. - 297 с (превод от немски) - 13