Хон. проф. д.ф.н. Добрин Начев Добревабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(129) "1974 - Българска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(243) "1976 – 1977 - преподавател в Института за чуждестранни студенти, филиал Сливен 1978 – 1980 - експерт по литература в отдел “Просвета”, Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(894) "1980 - асистент в Шуменския университет 1989 - доцент по Теория на литературата с хабилитационен труд на тема: “Поетика на Йовковия разказ” 2001 - професор по Обща и литературна семиотика 1990 – 1994 - хоноруван доцент в Софийския университет 1995 - хоноруван доцент във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” 1995 – 2000 - хоноруван доцент във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” 1997 – 2000 - гост-лектор по български език, литература и култура във Виенския университет" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(588) "1984 - защита на дисертация по Теория на литературата на тема “Проблеми на семиотичния анализ на художествената литература” за получаване на научната степен “доктор по филология” 1999 - защита на дисертация на тема “Символите в българския символизъм” за получаване на научната степен “доктор на филологическите науки”" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(385) "Семиотика на културата Стилове и направления в изкуството Увод в литературната теория Нова и най-нова българска литература Език, литература, култура Методика на литературата Естетика на модерното изкуство" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(157) "1997 – 2000 - гост-лектор по български език, литература и култура във Виенския университет" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(289) "Семиотика История на идеите в изкуството Теория на литературата Нова и най-нова българска литература Преподаване на литературата в училище Криптокултури" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(109) "1980 – София 1984 – Бърно 1986 – Прага 1988 – Москва 1989 – Варшава" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(529) "2002-2004 - Създаване на център за дистанционно обучение в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" 2012-2014 - Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(365) "1984 - 1990 - заместник-ръководител на Научно изследователския сектор в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” 2002 - 2007 - ректор на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "Съюз на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(753) "1989 – наградата на гр. Шумен за наука 2001 – за втори път наградата на гр. Шумен за наука 2015 – за трети път наградата на гр. Шумен за наука 2008 и 2009 – включен в ТОП 100 на водещите преподаватели в света по номинация на Международния биографичен център в Кеймбридж (IBC), Англия 2009 – включен в списъка на 2000-те най-изтъкнати интелектуалци на ХХІ век по номинация на Международния биографичен център в Кеймбридж (IBC), Англия" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д.ф.н.  Добрин Начев Добрев

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 1, стая 203

Телефон: 054 830495

Email: prof.dobrev@gmail.com

Приемно време:

Завършен университет, специалност

1974 - Българска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1976 – 1977 - преподавател в Института за чуждестранни студенти, филиал Сливен

1978 – 1980 - експерт по литература в отдел “Просвета”, Шумен

Заемани академични длъжности

1980 - асистент в Шуменския университет

1989 - доцент по Теория на литературата с хабилитационен труд на тема: “Поетика на Йовковия разказ”

2001 - професор по Обща и литературна семиотика

1990 – 1994 - хоноруван доцент в Софийския университет

1995 - хоноруван доцент във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”

1995 – 2000 - хоноруван доцент във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”

1997 – 2000 - гост-лектор по български език, литература и култура във Виенския университет

Придобити научни степени

1984 - защита на дисертация по Теория на литературата на тема “Проблеми на семиотичния анализ на художествената литература” за получаване на научната степен “доктор по филология”

1999 - защита на дисертация на тема “Символите в българския символизъм” за получаване на научната степен “доктор на филологическите науки”

Водени лекции и/или упражнения

Семиотика на културата

Стилове и направления в изкуството

Увод в литературната теория

Нова и най-нова българска литература

Език, литература, култура

Методика на литературата

Естетика на модерното изкуство

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

1997 – 2000 - гост-лектор по български език, литература и култура във Виенския университет

Области на научни интереси

Семиотика

История на идеите в изкуството

Теория на литературата

Нова и най-нова българска литература

Преподаване на литературата в училище

Криптокултури

Специализации

1980 – София

1984 – Бърно

1986 – Прага

1988 – Москва

1989 – Варшава

Участия в международни и национални научни проекти

2002-2004 - Създаване на център за дистанционно обучение в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски"

2012-2014 - Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”

Заемани ръководни позиции

1984 - 1990 - заместник-ръководител на Научно изследователския сектор в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

2002 - 2007 - ректор на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Държавни и/или научни награди

1989 – наградата на гр. Шумен за наука

2001 – за втори път наградата на гр. Шумен за наука

2015 – за трети път наградата на гр. Шумен за наука

2008 и 2009 – включен в ТОП 100 на водещите преподаватели в света по номинация на Международния биографичен център в Кеймбридж (IBC), Англия

2009 – включен в списъка на 2000-те най-изтъкнати интелектуалци на ХХІ век по номинация на Международния биографичен център в Кеймбридж (IBC), Англия

Дисертации

1999г. - Символите в българския символизъм (машинопис) - за присъждане на научна степен "доктор на филологическите науки" (защитена предСпециализирания научен съвет по литература на ВАК в гр. София през април 1999 ) - 1

1984г. - Проблеми на семиотичния анализ на художествената литература (машинопис) - за присъждане на научна степен "кандидат на филологическите науки"(защитена пред Специализирания научен съвет по литература на ВАК в гр. София през февруари 1984 ) - 1

Монографии

2014г. - Изкуството. История на идеите, В. Търново: Фабер, 2014, 284 с - 2

2010г. - Тайните на Томбул джамия. Въведение в практическата семиотика на културата, София: Национален институт "Св. Йоан Кръстител", 2010, 191 с - 2

2003г. - “Бай Ганьо” на Алеко Константинов. Контексти на прочита, София: Кръгозор, 2003, 150 с - 2

2000г. - Символите в творчеството на българските символисти, София: Ciela, 2000, 395 с - 2

1996г. - Справочник на символите в българския символизъм, Шумен: Глаукс, 1996, 263 с. - Книгата е издадена с конкурс на Националния център по книгоиздаване към Министерството на културата - 2

1993г. - Поетика на Йовковия разказ, София: Университетско издателство “Климент Охридски”, 1989, 139 с. (второ издание - Шумен: Глаукс, 1993) - 2

1992г. - Справочник на семиотичните термини, Шумен: Глаукс, 1992, 157 с. (в съавторство с Е. Добрева) - (второ издание - Шумен, Глаукс, 1993) - 2

1988г. - Теорията за знака в лингвистиката и литературната наука, София: Наука и изкуство, 1988, 228 с. (в съавторство с Е. Добрева) - 2

Учебници

2014г. - Най-нова българска литература (част II). - cdo-shu-bg, 2014, ISBN: 978-954-577-802-5 - 6

2013г. - Добрев Д., Добрева Е.Интертекстуалност в масовите комуникации: основни понятия, примери, задачи – cdo-shu.bg, 2013, ISBN 978-954-577-816-2 - 6

2013г. - Най-нова българска литература (част I). - cdo-shu-bg, 2013, ISBN: 978-954-577-779-0 - 6

2004г. - Увод в литературната теория, Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2004, 199 с. (в съавторство с М. Костадинова) - 6

2003г. - Български език и литература : правила понятия, тестове, София: Кръгозор, 2003, 255 с. (в съавторство с Е. Добрева и И. Савова) - 6

2002г. - Учебник по литература за 12. клас (задължителна и профилирана подготовка), София: Кръгозор, 2002, 280 с. (в съавторство с Р. Йовева) - 6

2001г. - Тестове по български език и литература (Помагало за самоподготовка на кандидат-студенти), Шумен: Университетско издателство "Епископ КонстантинПреславски, 2001, 188 с. (в съавторство с Е. Добрева, И. Савова, М. Енчев) - 6

2001г. - Учебник по литература за 10. клас (задължителна подготовка), София: Кръгозор, 2001, 383 с. (в съавторство с В. Атанасов, С. Хаджикосев, Ю. Проданов, Д.Чавдарова) - 6

2001г. - Учебник по литература за 10. клас (профилирана подготовка), София: Кръгозор, 2001, 205 с. (в съавторство с В. Атанасов, С. Хаджикосев, Ю. Проданов, Д.Чавдарова) - 6

2001г. - Учебник по литература за 11. клас (задължителна и профилирана подготовка), София: Кръгозор, 2001, 380 с. (в съавторство с В. Атанасов) - 6

1996г. - Учебник по литература за 11. клас на средните общообразователни училища, София: Анубис, 1996, 280 с. (в съавторство с В. Стефанов) - 6

1996г. - Христоматия по литература за 11. клас на средните общообразователни училища, София: Анубис, 1996, 278 с. (в съавторство с В. Стефанов) - 6

1996г. - Книга за учителя за 11. клас на българските училища, София: Анубис, 1996, 80 с. (в съавторство с Л. Попова, К. Манолова и Т. Душанова) - 6

1992г. - Литературно образование и интерпретация на художествен текст в училище, Шумен: Глаукс, 1992, 142 с. (в съавторство с Т. Тенева) - 6

Учебни помагала

2013г. - Добрева Е. Савова И., Добрев Д., Енчев М. Помагало за самоподготовка по български език и литература. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013 (185 стр.) - 7

Студии

2017г. - Тайните на глаголицата – В: : Limes slavicus 2. Културни концепти на славянството, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017 - 3

2016г. - Изследването на доминантни мотиви в художествените творби и теоретичните превъплъщения на психоанализата – В: Ракла с културни кодове. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова, Велико Търново: Фабер, 2016 - 3

2016г. - „О, капитане мой, изхвърлен в кръчмата-пристанище“ – В: Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета. Психография и критика, Велико Търново: Фабер, 2016 (в съавторство с И. Начева) - 3

2002г. - Историята и теориите на един Пигмалион - В: Тончо Жечев, Историята и теориите на един Пигмалион. Смъртта на лебеда, Велико Търново: Слово, 2002 - 3

2000г. - Сломи се мойта гордост пред моята самотност - В: Пантеон (избрано от творчеството на Т. Траянов), София: Анубис, 2000 - 3

1992г. - Проблеми на общата текстова типология. - В: сб. Общуване с текста, София: Университетско издателство “Климент Охридски”, 1992 - 3

1992г. - Огледалният свят на българския символизъм. - В: сб. Интерпретации на класически текстове от българската литература - I, Шумен: Глаукс, 1992 - 3

1987г. - Още веднъж за особеностите на Йовковия реализъм. Литературна мисъл, 1987, кн. 3 - 3

1982г. - Аспекти на художествените системи. Знакови характеристики. Годишник на СУ “Климент Охридски”, ФСС, том 76, кн. 2, 1982 - 3

Статии

2018г. - Още веднъж за образа на Ирина от романа "Тютюн" на Димитър Димов – В: Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018 - 4

2016г. - Проблемът за властта и официалното изкуство в православна и католическа Европа през средновековието – В: Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов, Шумен: Научен център „Преславска книжовна школа“, 2016 - 4

2014г. - Николай Райнов между контактите с езотеричните общества и конфликтите с Православната църква – В: електронния сборник Николай Райнов (1889-1954), Шумен, 2014 - 4

2014г. - Философски идеи и естетически пристрастия на Николай Райнов – В: електронния сборник Николай Райнов (1889-1954), Шумен, 2014 - 4

2014г. - Специфика на литературния стил на Николай Райнов – В: електронния сборник Николай Райнов (1889-1954), Шумен, 2014 - 4

2014г. - Николай Райнов – живот и творчески път – В: електронния сборник Николай Райнов (1889-1954), Шумен, 2014 - 4

2012г. - За "мъжките" и "женските" календари в културата.– В: Епископ-Константинови четения, т. ХVІІІ. Унив. издат. “Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2012 - 4

2012г. - Стилиян Чилингиров – фашист? – В: Сборник, посветен на 130 години от рождението на Стилиян Чилингиров, Шумен, 2012 - 4

2011г. - Тайните на Томбул джамия и връзките на посветителските общества от Изтока и Запада. Любословие, том 11, 2011 - 4

2009г. - Плагиат и литературен канон - В: Представи за българския литературен канон, Книга І, Велико Търново: Фабер, 2009 - 4

2008г. - Бай Ганьо и Андрешко – любимци на българската журналистика. – Във: Viva vox. Юбилеен сборник в чест на професор Веселин Димитров. София: Университетскоиздат. “Св. Климент Охридски”, 2008 (в сэавт. с Е. Добрева) - 4

2008г. - От Модернизъм към Постмодернизъм или за играта между реално и фикционално. Епископ-Константинови четения, том 13, Шумен, 2008 - 4

2007г. - Enlightenment, Freemasonry and National Identity - В: Studia hungaro-bulgarica, Tomus I, Szeged-Sumen, 2007 - 4

2005г. - Пиянство и смисъл в литературния образ на националноосвободителните борби в България - В: Пиянство и смисъл, Велико Търново: Фабер, 2005 - 4

2004г. - Нюанси в метафориката на злото (“Бай Ганьо прави избори”) - Във: Вечните страсти български – почит към Тончо Жечев, София: Издателски център "БоянПенев", 2004 - 4

2004г. - Българската Европа и европейската България - В: Европейска интеграция и интеркултурна комуникация, София: Софийски университет “Свети Климент Охридски”,2004 (в съавторство с Е. Добрева) - 4

2004г. - Същото ли е отвъд парадигмите на нормата, авторитетите и властта? - В: Идентичности, отражения, игри, София: Университетско издателство “Свети КлиментОхридски”, 2004 - 4

2004г. - Фигурата на пътешественика в културата на Българското възраждане - В: Литературната география – пътешественици и домоседи, Велико Търново: Фабер, 2004 - 4

2004г. - Трансформиране на традиционните представи за обучение - В: Новите технологии в образованието и професионалното обучение, Пловдив, 2004 (в съавторство сГ. Чобанов и С. Великова) - 4

2003г. - Die Ideale der Aufklдrung und Mein Gebet von Christo Botev (Идеалите на Просвещението и стихотворенията "Борба" и "Моята молитва" наХристо Ботев) - В: Българската литература: история и съвременност, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2003 - 4

2003г. - Проект "Университет на толерантността" - В: Националната идентичност в диалога между културите, Плевен: Леге Артис, 2003 - 4

2003г. - Център за дистанционно обучение на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” - В: Национална конференция за обмен на опит в изпълнението напроекти за подобряване на качеството на обучение и управление на висшите училища, Албена: IntelDAY, 2003 - 4

2003г. - Идилиите и драмите на Петко Тодоров и модерната немска индивидуалистична естетика - В: Словесност и литература, Благоевград: Университетско издателство"Неофит Рилски", 2003 - 4

2002г. - Компетентности, свързани с литературната теория и история. Български език и литература, 2002, 2-3 - 4

2002г. - За околоплодната вода или домашен аквариум за акули - В: Хидрофилия и хидрофоби, Велико Търново: Фабер, 2002 - 4

2002г. - Същото ли е отвъд парадигмите на нормата, авторитетите и властта? - В: Текстът като манипулация, Шумен: Университетско издателство "ЕпископКонстантин Преславски", 2002 - 4

2001г. - Относно някои трансформации в текста на разказа ”Изкушение” от Елин Пелин - В: Следите на свещената книга в българската литература, Велико Търново: Фабер,2001 - 4

2001г. - Съвременната култура и нейният език - В: Прагът на времето, Плевен: Леге артис, 2001 - 4

2001г. - От "Пиян баща убиец на децата си" до "Жени и вино, вино и жени" - Във: Виното в етнокултурата и литературата, Шумен: Университетскоиздателство "Епископ Константин Преславски", 2001 - 4

2000г. - Изтичащото битие. Български език и литература, 2000, 3-4 - 4

2000г. - Вазов и противопоставянето между стари и млади. Български език и литература, 2000, 6 - 4

2000г. - Baj Ganju bei Jirecek oder Bulgarische Images in zwei Bьhern von vor hundert Jahren.Elias Canetti (Internationale Zeitschrift fьr transdisziplinдre Kulturforschung), JahrgangII, Heft 3, 2000 - 4

1999г. - Между патрицианските наслади и ориенталските кефове (”Бай Ганьо тръгна по Европа”). Литературен вестник, бр. 24 (23-29.06.1999) - 4

1998г. - Честотни характеристики на символите в творчеството на българските символисти. Любословие, том 3, 1998 - 4

1997г. - Естетическите възгледи на Атанас Далчев. - В: сб. Юбилейна научна конференция ”25 години Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”. Доклади,Шумен, 1997 - 4

1996г. - Смислотворни механизми и смисъл в романа ”Под игото”. - В: сб. ”Под игото” на Иван Вазов. Критически прочити, Шумен: Глаукс, 1996 - 4

1996г. - Символиката на трона, венеца и жезъла в културната традиция. - В: сб. Бог и цар в българската история, Пловдив: Хр. Г. Данов, 1996 - 4

1996г. - Поемата ”Септември” на Гео Милев. Епископ-Константинови четения, том 3, Шумен, 1996 - 4

1995г. - За три сватби в творчеството на Елин Пелин. - В: сб. Интерпретации на класически текстове от българската литература - IV, Шумен: Глаукс, 1995 - 4

1994г. - Поетическите видения на Апокалипсиса и разочарованието на повярвалия (размисли над поезията на Христо Смирненски). - В: сб. Интерпретации на класическитекстове от българската литература - III, Шумен: Глаукс, 1994 - 4

1993г. - ”Гераците” на Елин Пелин - повест за разрушената хармония. - В: сб. Интерпретации на класически текстове от българската литература - II, Шумен: Глаукс, 1993 - 4

1993г. - Юлия Кръстева - към една нова семиотика. Литературна мисъл, 1993, 4 - 4

1993г. - Концепция за литературно образование V - XII клас. Български език и литература, 1993, 3 (в съавторство с А. Панов, Й. Холевич и Н. Матеева) - 4

1992г. - Проблеми на изучаването на композицята на художествените текстове. Литературна мисъл, 1992, 5-6 - 4

1992г. - Огледалният свят на българския символизъм. - В: сб. Интерпретации на класически текстове от българската литература - I, Шумен: Глаукс, 1992 - 4

1992г. - Теория на комуникацията, семиотика и проблеми на съвременната филология. - В: сб. Литература и култура, Издателство на БАН, София, 1992 (в съавторство с Е.Добрева) - 4

1991г. - Наблюдения относно функционалността на някои художествени универсалии в съвременния български разказ. - В: сб. Материали от втория международенколоквиум “Проблеми на българската литература”, София, 1991 - 4

1988г. - Понятието култура и някои негови тълкувания. Филосфска мисъл, 1988, 1 - 4

1988г. - Разказът “Мечтател” на Й. Йовков и абсурдността на битието в един антихуманен свят. Годишник на ВПИ - Шумен, ФФ, том XII, А, 1988 - 4

1988г. - Изследване на символите в българския символизъм - методика за текстообработка с компютър. - В: сб. Юбилейна научна сесия по случай 25-годишнината на ВТУ“Кирил и Методий” (резюмета), Велико Търново, 1988 (в съавторство с Д. Атанасчева и В. Спасова ) - 4

1987г. - Ефектът на огледалото в българския символизъм. Език и литература, 1987, 2 - 4

1986г. - Характеристики и функции на текстологичните заемки в творчеството на Йордан Йовков. - В: Сборник, посветен на академик Емил Георгиев, София, 1986 - 4

1986г. - Функции на лексическия пласт на художествения текст в разказа “Свирач на флейта” на Йордан Йовков. - В: Сборник, посветен на проф. Симеон Русакиев, Новипазар, 1986 - 4

1986г. - Относно смислово-емоционалните стойности на някои символи (тезиси). Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Б. Филология, том 24, кн. 1, 1986 - 4

1985г. - Semiotisch-strukturelle Besonderheiten poetischer Texte. - In: Kongressbericht, Halle - Wittenberg, 1985 (в съавторство с Е. Добрева) - 4

1985г. - Естетическата функция на художествените обекти и механизмите на реализацията й. Философска мисъл, 1985, 4 - 4

1985г. - Проблеми и перспективи на семиотичното и системно-структурното аналитично описание на литературни обекти от художествен тип. Годишник на ВПИ - Шумен,ФФ, том IX, А, 1985 - 4

1985г. - Относно механизмите на емоционалното въздействие на литературните творби и пътищата за тяхното изследване в процеса на аналитичното изучаване на текстав училище. - В: сб. Анализ на художествения текст в училище, София, 1985 - 4

1985г. - Поглед към проблемите и възможностите на лингвопоетиката. Литературна мисъл, 1985, 3 - 4

1985г. - Относно съотношението между форма и съдържание в литературните произведения. Език и литература, 1985, 5 - 4

1984г. - Тенденции в развитието на наратологията. - В: сб. Лингвистика, поетика, литературна история, София, 1984 - 4

1983г. - За някои теоретични източници на американската “Нова критика”. Философска мисъл, 1983, 7 - 4

1983г. - Някои наблюдения върху ритмичността на Йовковата проза. Литературна мисъл, 1983, 9 - 4

1983г. - За цикличността в творчеството на Йовков. Език и литература, 1983, 2 - 4

1978г. - Изводи от един практикум. Български език и литература, 1978, 6 - 4