Проф. д.теол.н. Румен Aтанасов Ваташкиабв

array(2) { ["bio"]=> array(6) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(189) "СУ "Св. Климент Охридски", Теология, Библиотекознание и научна информация, История и теория на културата" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(148) "хонорован ст. асистент (1999 г.) главен асистент (2000 г.) доцент (2000 г.) професор (2010 г.)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(208) "Доктор на Източните църковни науки (1997 г.) в Папския институт за Изтока в Рим Доктор на Теологическите науки (2008 г.)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(879) "История на Българската православна църква История на съвремените православни църкви Инославни изповедания Нехристиянски религиозни учения Въведение в богословието Францисканската мисия в България Софийско-Пловдивският викариат под управлението на капуцините (1841-1941) Мисията на пасионистите в Никополската епархия Българската православна църква и Римокатолическите мисии в България (1860 - 30-те години на 20 век) Римокатолическата църква и нейното присъствие на Балканите" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "Историческо богословие" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(146) "СУ "История и теория на културата" (1989-1991) Папския институт за Изтока в Рим (1992-1997)" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д.теол.н.  Румен Aтанасов Ваташки

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 507

Телефон: 054 830495 вътр.173, 0899655465

Email: vatashkir@mail.bg, r.vatashki@shu.bg

Приемно време: II седмица - вторник 12.00-14.00 ч. К3-V-507, четвъртък 11-13 ч.

Завършен университет, специалност

СУ "Св. Климент Охридски", Теология, Библиотекознание и научна информация, История и теория на културата

Заемани академични длъжности

хонорован ст. асистент (1999 г.)

главен асистент (2000 г.)

доцент (2000 г.)

професор (2010 г.)

Придобити научни степени

Доктор на Източните църковни науки (1997 г.) в Папския институт за Изтока в Рим

Доктор на Теологическите науки (2008 г.)

Водени лекции и/или упражнения

История на Българската православна църква

История на съвремените православни църкви

Инославни изповедания

Нехристиянски религиозни учения

Въведение в богословието

Францисканската мисия в България

Софийско-Пловдивският викариат под управлението на капуцините (1841-1941)

Мисията на пасионистите в Никополската епархия

Българската православна църква и Римокатолическите мисии в България (1860 - 30-те години на 20 век)

Римокатолическата църква и нейното присъствие на Балканите

Области на научни интереси

Историческо богословие

Специализации

СУ "История и теория на културата" (1989-1991)

Папския институт за Изтока в Рим (1992-1997)

Дисертации

2005г. - Българската паравославна църква и римокатолическите мисии в България (1860 - 30-те години на XX век). Шумен, 2005, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 372 стр. - 1

1997г. - La missione dei cappuccini in Bulgaria 1916-1941 [Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum], Pontificium institutum Orientale, Facultas Scientairum Ecclesiasticarum Orientalium. Roma, 1997, Tipografica "Liberit", 120 p - 1

Книги

2016г. - Архимандрит Павел (Стефанов). Качества на кандидатите за свещенослужители според Библията, православните канони и българското църковно право. Шумен, 2016, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 124 стр. (Румен Ваташки е съставител, автор на предговора към книгата, рецензент и научен редактор). - 8

2015г. - Архимандрит проф. д-р Павел (Стефанов). Сборник неделни омилетични размисли. (Румен Ваташки е отговорен редактор, съставител и автор на предговора към книгата (с.27-97). С., 2015, Издателство "Образование и наука, 264 стр. - 8

2014г. - Архимандрит Методий (Жерев). Дванадесетте апостоли Христови и върховната власт в Църквата (Румен Ваташки автор на ПРЕДГОВОРА към книгата (с. 7-60). София, 2014, Издателство "Образование и наука", 288 стр. - 8

Монографии

2016г. - Родоските съвещания (1961, 1963-1964) и диалогът за всеправославно единство. В. Търново, 2016, Издателство "Фабер", 260 стр. - 2

2014г. - Българската православна църква и Вторият ватикански събор (1962-1965). Велико Търново. 2014, Издателство "Фабер", 280 стр. - 2

2011г. - Българската православна църква и римокатолическата пропаганда в България и на Балканите (IX - 30-те години на XX век). (Трето допълнено издание). В. Търново, 2011, Издателство "Фабер", 704 стр. - 2

2009г. - Римокатолицизмът сред православните народи на Балканите. В. Търново, 2009, Издателство "Фабер", 240 стр. - 2

2007г. - Българската православна църква и римокатолическите мисии в България (1860 - 30-те години на XX век ). (Допълнено и преработено издание). Шумен, 2007, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 515 стр. - 2

2006г. - Софийско-Пловдивският викариат под управлението на капуцините (1841-1941), Шумен, 2006, Университетско издателство “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”,208 стр. - 2

2004г. - Българската православна църква и Римокатолическите мисии в Северна България и Пиринска Македония (през 20-те и 30-те години на XX век). Шумен, 2004, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 160 стр. - 2

2004г. - Пловдивската епархийска църква и римокатолическите мисии в епархията (средата на XIX до 30-те години на XX век. Шумен, 2004, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 175 стр. - 2

2003г. - Старозагорската епархия в защита на паравославието (20-те - 30-те години на XX век). Шумен, 2003, Университетко издателство "Епископ Константин Преславски, 150 стр. - 2

2002г. - Католическата пропаганда в Сливенска епархия (20-те - 30-те години на XX век). Шумен, 2002, Издателство "Антос", 152 стр. - 2

1998г. - Мисията на пасионистите в Никополската епархия. София, 1998, Издателство "Лик", 160 стр. - 2

1998г. - La sede episcopale cattolica di Sofia e Filippopoli tra la fine del 1847 e la prima meta del secolo XX. Sofia, 1998, Tipografica "Lik", 150 pp. - 2

Статии

2017г. - 2017 г. Българската православна църква и Вторият ватикански събор (1962-1965 г.). - В: Исторически преглед, кн. 1-2, С., 2016, с. 51-59 - 4

2017г. - 2017 г. Кореспонденцията на българския патриарх Кирил с професор Джорджо Нуриджани по време на Втория ватикански събор (1962-1965 г.). - В: Епископ-Константинови четения, Т. 22, Шумен, 2016, с. с. 139-143. - 4

2016г. - Отношенията между БПЦ и Римокатолическата църква преди Четвъртата сесия на Втория ватикански събор. – В: МУЛТИКУЛТУРНИЯТ ЧОВЕК – Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена), С., 2016, Т. 2., с. 389-401. - 4

2015г. - Митрополит Методий Кусев и полските възкресенци в Стара Загора. – В: Сборник „Полша и поляците в новата българска история (средата на XIX – средата на ХХ век)“. Материали от Международна научна конференция, проведена на 20-21 март 2014 г. в София. Известия на Института за исторически изследвания, Т. XXXII, С., 2015, с. 110-121. - 4

2015г. - Плагиатството като насилие върху науката. – В: Сборник с доклади, изнесени на кръглата маса”ПЛАГИАТСТВОТО В НАУКАТА”, организирана от Комисията по етика към Съюза на учените в България и проведена през м. ноември 2014 г., С, 2015, с. 38-44. - 4

2015г. - Attempts of the Holy See to invite local Eastern Orthodox Churches to participate in the work of the Second Vatican Council. STUDIA ACADEMICA SUMENENSIA. CHRISTIANITY IN SOUTHEASTERN EUROPE (CIVILIZATIONAL AND POLITICAL PERSPECTIVE) edited by Biser Georgiev, Rumen Vatashki and Ivo Topalilov, Vol. 2, Shumen, 2015, pp. 155-168 - 4

2014г. - Опити на Ватикана да покани Вселенската патриаршия за участие в работата на Втория ватикански събор. - В: Любословие, кн.14, Шумен, 2014, с. 227-234 - 4

2013г. - Архимандрит Йоан Николов като наблюдател на Четвъртата сесия на Втория ватикански събор (14.IX - 8.XII.1965 г.). - В: Любословия, кн. 13, Шумен, 2013, стр. 218-228. - 4

2013г. - Епископ Викенти Пеев - възпитаник на Ориенталския капуцински институт. - В: Юбилеен сборник в чест на доц.д-р Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност "Теология" в Шуменския университет. Шумен, 2013, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Научен център "Преславска книжовна школа", с. 277-291. - 4

2013г. - Доц. д-р Ангел Кръстев на 60 години. - В: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на доц. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност "Теология" в Шуменския университет. Шумен, 2013, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Научен център "Преславска книжовна школа", с.11-13. - 4

2012г. - Отношението на Светия Синод на Българската православна църква към римокатолическата пропаганда през 20-те и 30-те години на ХХ век. - В: Епископ-Константинови четения, Т. 17, Шумен, 2011, с. 3-12. - 4

2011г. - Митрополит Иларион Сливенски (1922-1939) като защитник на православието. - В: Девети "Светиниколаевски православни образователни четения 4 - 5 декември 2010 г.", Бургас, 2011, с. 39-53. - 4

2011г. - Действия на Св. Синод на Българската православна църква за ограничаване на римокатолическата пропаганда в страната през 20-те - 30-те години на XX век. - В: Трудове на катедра Теология, Т. 1, Пловдив, 2011. Университетско издателство "Паисий Хилендарски", с. 67-74. - 4

2007г. - Установяване на апостолически делегати в България и тяхното отношение към мисията на капуцините.- В : Реформацията - история и съвременни измерения. Нов Български университет, София, 2007, с. 125-141 - 4

2005г. - Българската православна църква и римокатолическите училища в Софийско - Пловдивската епархия през 20-те и 30-те години на ХХ век. - Междуетнически контакти Изток - Запад - интеркултурна комуникация, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, с. 265-274 - 4

2004г. - Нов поглед върху мисията на архиепископ Ронкали в България (1925-1934 г.) - Трудове на катедрите по история и богословие на ШУ "Епископ Константин Преславски" в чест на 75-годишнината на видния църковен историк проф.д.т.н. Тодор Събев. Т. 8, C., 2004, с. 254-363 - 4

2003г. - Създаване на унитската енория в Свиленград. - В: "Християнската традиция и царската институция в българската култура". Велико Търново, 2003, с. 242-246 - 4

2003г. - За униатската енория в град Казанлък. - В: Епископ-Константинови четания, кн. 8. Шумен, 2003, с. 490-495 - 4

2002г. - Нови документи за историята на католическото проникване в гр. Шумен и с. Царев брод, Шуменско. - Златоструй, кн. 6, Шумен, 2002, с. 111-113. - 4

2002г. - Създаването на православната енория в с. Ендже (Царев Брод), Шуменско.- В: Юбилеен сборник "Васил Друмев – митрополит Клемент Търновски", Шумен, 2002, с. 77-82. - 4

2001г. - Социализмът според философията на Н. Бердяев. - "Епископ-Константинови четения". Т. 4-5, Шумен, 2001, с. 179-183. - 4

2001г. - I Bulgari al Pontificio istituto orientale. - Трудове на катедрите по история и богословие, Шумен, 2001, kn. 4, с. 258-265 - 4

1999г. - Пасионистите в България. - Български месечник, София, 1999, бр. 9, с. 174-180 - 4

1999г. - Нови документи за пасионистката мисия в България. - Трудове на катедрите по история и богословие. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Т. 3, Шумен, 1999, с. 153-163. - 4

1998г. - Българи в Папския институт за Изтока. - Трудове на катедрите по история и богословие. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Т. 2, 1998, с.189-195 - 4

1998г. - Беседа. - Демократически преглед, София, 1998, есен, кн. 37, с. 392-395 - 4

1998г. - Патриарх Евтимий и литургическата реформа в България през ХІV век. - Трудове на катедрите по история и богословие. кн.2, Шумен, 1998, с. 143-153 - 4

1998г. - Францисканската мисия в България 1245-1595. - "Преславска книжовна школа". Т. 3. Шумен, 1998, с. 233-238. - 4

Доклади

2016г. - "Нови документи за сборника с проповеди на архим. Павел (Стефанов)", Шести академични Рождественски четения (19 декември 2016 г.) - 5

2016г. - Отношенията между Българската православна църква и Вселенската патриаршия (1953-1963). Международна конференция "25 години специалност Теология в ШУ", 9 - 10 декември 2016 г. - 5

2015г. - „Св. Райко Шуменски – мъченик за вярата българска”; Кръгла маса на тема „Пролетни празници на духовността”, организирана в рамките на студентско-преподавателския семинар на Катедрата по теология при ФХН на 28 май (четвъртък) в зала 309. - 5

Художествено-творчески дейности

2001г. - Късни кокичета (поетична книга). Шумен, 2001, Издателство "Аксиос", 56 стр. - 13