Хон. проф. д.ф.н. Дечка Дечева Чавдароваабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(95) "Руска филология в СУ "Св. Климент Охридски" през 1972 г." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(46) "Исторически музей, Шумен." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(52) "доцент - 1996 г. професор - 2010 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(112) "доктор по филология - 1988, доктор на филологическите науки - 2006." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(183) "Лекции и семинарни занятия по руска литература на ХІХ и ХХ век, лекции по интеркултурна комуникация." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(86) "Лекции в гр. Люблин, гр. Лодз и гр. Шедлце - Полша." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(221) "Поетика на руската и българската литература, интертекстуалност, концептология, интеркултурна комуникация, тематология." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(136) "МГУ, Москва, 1983 г., Ленинградски (сега Санкт-Петербургски) университет, 1989 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(654) "Ръководител на научните проекти "Концепти на българската култура. Речник", "Интериорът в литературата на ХVІІІ-ХХ век", "Календарът в литературата". Организатор на международните научни конференции "Виното в етнокултурата и литературата" (2001), "Интериорът в живописта, литературата, културата" (2005), "Вечният Гогол" (2009), "Календарът в литературата/културата" (2012)." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(113) "Съюз на учените в България и Дружество на русистите, България." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(89) "Грамота от Посолството на Русия в България - 2010 г." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д.ф.н.  Дечка Дечева Чавдарова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 1, стая 203

Телефон: 054 830495 вътр.278

Email: d.tchavdarova@gmail.com

Приемно време: първа седмица: вторник, 14-16 ч.; втора седмица: четвъртък, 14-16 ч.

Завършен университет, специалност

Руска филология в СУ "Св. Климент Охридски" през 1972 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Исторически музей, Шумен.

Заемани академични длъжности

доцент - 1996 г.

професор - 2010 г.

Придобити научни степени

доктор по филология - 1988, доктор на филологическите науки - 2006.

Водени лекции и/или упражнения

Лекции и семинарни занятия по руска литература на ХІХ и ХХ век, лекции по интеркултурна комуникация.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Лекции в гр. Люблин, гр. Лодз и гр. Шедлце - Полша.

Области на научни интереси

Поетика на руската и българската литература, интертекстуалност, концептология, интеркултурна комуникация, тематология.

Специализации

МГУ, Москва, 1983 г., Ленинградски (сега Санкт-Петербургски) университет, 1989 г.

Организационна дейност

Ръководител на научните проекти "Концепти на българската култура. Речник", "Интериорът в литературата на ХVІІІ-ХХ век", "Календарът в литературата". Организатор на международните научни конференции "Виното в етнокултурата и литературата" (2001), "Интериорът в живописта, литературата, културата" (2005), "Вечният Гогол" (2009), "Календарът в литературата/културата" (2012).

Членства в научни организации

Съюз на учените в България и Дружество на русистите, България.

Държавни и/или научни награди

Грамота от Посолството на Русия в България - 2010 г.

Дисертации

2006г. - Понятието естественост и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век. София, Автореферат - 1

1988г. - Повестите на Гогол. Поетика и естетически идеи: Автореферат. – София, 1988 - 1

Монографии

2015г. - Русия и руската литература в творчеството на Ив. Вазов. Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Шумен, 2015. - 2

2010г. - Храната/трапезата в руската литература (средата на ХVІІІ-началото на ХХ век). Метафора и изобразена реалност. Series ACADEMICA 1. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2010. - 2

2009г. - Rus(оист)кият идеал. Понятието \естественост\ и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век. Велико Търново, “Фабер”, 2009. - 2

2007г. - Проблеми на междукултурната комуникация в руската литература на ХІХ век. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2007. 164 с. - 2

1997г. - Homo legens в русской литературе ХІХ века. Шумен, “Аксиос”, 1997. - 2

Учебници

2001г. - Литература 10 клас. – София, 2001. (в съавторство с Вл. Атанасов, Д. Добрев и Ю. Проданов) - 6

Учебни помагала

2014г. - Творчеството на Лермонтов. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014. e-book ISBN 978-954-577-730-1 - 7

2013г. - Пушкин и руският романтизъм. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013. e-book ISBN 978-954-577-723-3 - 7

2013г. - Творчеството на Пушкин след романтизма. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013, e-book. ISBN 978-954-577-732-5 - 7

1996г. - ОПОЯЗ: Помагало. – Шумен, 1996. (в съавторство с Д. Кръстева, Св. Казакова и В. Панайотов) - 7

Статии

2015г. - Путешествие болгарского и русского купцов в Европу в ракурсе национальной идентичности. // Русский травелог ХVІІІ-Х Х веков. Под ред. Т. И. Печерской. Новосибирск, 2015, с. 355-377. - 4

2015г. - Образ учителя в творчестве Ивана Вазова. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica, nr 8, Mysl wartosciujaca w literaturze (miedzy porywami uczuc i proza zycia), pod red. A. Szymanskiej i E. Sadzinskiej, s. 51 - 60. - 4

2015г. - Фигурата на лъжеца в творчеството на Чудомир. // Чудомир и нашето съвремие. Ред. Я. Милчаков, Д. Матова, Е. Борисова. Казанлък, „Рамита“, с. 151-156. - 4

2015г. - Чуждият съсед, възприет чрез вкуса. Филмът на Ласе Халстрьом (Lasse Kallstrom)“На един черпак разстояние” (“The Hundred-Foot Journey”) по едноименния роман на Ричард Морей. // Епископ Константинови четения, т. 21. Непознатият съсед. Шумен, 2015, с. 7-12. - 4

2015г. - "Русский человек на rendez-vous с европейцем". // Сюжетология и сюжетография, 2015, 1. Новосибирск, с. 27-37. - 4

2015г. - „Кавказките пленници“ в съвременната руска култура:любов, културни граници и война. // Любословие, 2015, бр. 15, с. 9-18. - 4

2014г. - Руският поет-символист против библиотеката (Брюсов и Блок). // Любословие, 2014, № 14. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", с. 41-53. - 4

2014г. - „Казаларската царица“ – „Анна Каренина по български“? // Via signorum 1. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин Добрев. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“2014, с. 31-41. - 4

2014г. - Лермонтовский римейк сюжета «кавказский пленник». // Bibloteca Slavica Savariensis, Tomus XIV. Сборник научных трудов, посвященных 200-летнему юбилею М. Ю. Лермонтова. „Мы почти всегда извиняем то, что понимаем“. Szombathely, 2014, 202-207. - 4

2014г. - Идеята за съшитостта на Гоголевия "Шинел" и съвременното руско гоголеведение. // Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа. Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов. София, "Литературен вестник", 2014, с. 299-310. - 4

2014г. - Киносюжетът „От Русия с любов“ – разрушаването на клишето като клише“. // Епископ Константинови четения 20. Контакти и конфликти. Шумен, 2014, с. 27-34. - 4

2014г. - Читающий, цитирующий, пишущий человек в прозе Шукшина. // Studia Hungaro-Bulgarica, Tomus 3. Sumen-Szeged, 2014, s. 227-233. - 4

2014г. - Об одном отсутствии в чтении Макара Девушкина. // Еsemeny eskolteszet Azirodalomerteskortarshorizontjaiamagyar esanemzetkozitudomanyossagban. Tanulmanyok Kovacs Arpadhetvendikszuletesnapjara. Pannom Egeyetem, Modern Filologiai es Tarsadalomtudomanyi Kar, Veszprem 2014, pp. 299-305 - 4

2014г. - Мифологизация болгарского импорта в СССР в русской поэзии советского и постсоветского периодов. // Журнал "Лабиринт", ноябрь, 2014. journal-labirint.com/?m=201411 - 4

2013г. - Крокодил и тритон как политические метафоры в прозе и публицистике Достоевского. // Достоевский и журнализм. Под ред. В. Н. Захарова, К. А. Степанян и Г. Н. Захарова. Санкт-Петербург. Дмитрий Буланин, 2013, с. 85-93 (в съавторство с Денка Кръстева) - 4

2013г. - Рок поезия и седмичен календар. // Календарът в литературата/културата. Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Шумен, 2013, с. 294-328 (в съавторство с Диана Чавдарова) - 4

2013г. - Образът на България в руската поезия на ХХ век: историческа памет, културна памет и поетическа митологизация. // Епископ-Константинови четения 19. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", 2013, с. 98-107 - 4

2013г. - "Кладбищенская тема" в постмодернисткой интерпретации ("Кладбищенские истории Г. Чхартишвили-Б. Акунина). // Toronto Slavic Quorterly, 44, Spring 2013 - 4

2013г. - Металитературные тексты Достоевского-публициста и художественный образ литературы в романах писателя. // Достоевский и журнализм. Под ред. В. Н. Захарова, К. А. Степанян и Г. Н. Тихомирова. Санкт-Петербург. Дмитрий Буланин, 2013, с. 49-57 - 4

2012г. - Вещи как участники межкультурной коммуникации (на материале текстов болгарской литературы и мемуаристики конца ХІХ века). // Концепт вещи в славянских культурах. Москва, РАН, Институт славяноведения, 2012, с. 167-179. - 4

2012г. - Стилиян Чилингиров за кинематографа - pro et contra. // Стилиян Чилингиров. Сборник, посветен на 130 години от рождението на Стилиян Чилингиров. Шумен, 2012, с. 37-44. - 4

2012г. - Семантиката на август в руската литература на ХХ век. // Литературознанието като възможност за избор. Сборник в чест на Рая Кунчева. София, "Контекст", 2012, с. 66-81. - 4

2012г. - Русское слово в речи болгарского интеллигента второй половины ХІХ века (на материале исторических записок Михаила Грекова и Стояна Заимова). // Человек пишущий, человек читающий. Сборник к 60-летию профессора М. В. Строганова. Составители: Е. Г. Милюгина, Е. Н. Строганова, Т. В. Белова. Тверь, СФК-офис, 2012. - 4

2012г. - Н. Язиков и канонът на на руската литература в българската култура на ХІХ век. // Класика и канон в руската литература. Българският поглед. Ред. и съст.: Л. Димитров, Г. Петкова, Р. Евтимова. София, "Факел", 2012. - 4

2012г. - "Август, август...". Семантиката на август в българската поезия. // Епископ-Константинови четения 18. Календар и време. Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, с. 39-46. - 4

2012г. - Миф Чехова и болгарское паломничество в Россию в драме П. Русевой "Москва". Международна научна конференция "Европа чете Чехов". Велико Търново, 7-9 октомври 2010. Доклади и съобщения. Ред.: Ю.Доманский, Г. Гърдев, Н. Няголова, Бл. Благоев. Велико Търново, 2012, с. 153-156. - 4

2011г. - Професията на интелигента в творчеството на Чехов (лекар, инженер, учител) в контекста на позитивизма. // Светът на словото. Сборник в чест на проф. НиколайДаскалов. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2011, с. 207-216 - 4

2011г. - Любовь-Пища (Любовь-Пир) и символы русского символизма. // Symbol w kulturze: funkcje i semantyka. COLLOQUIA LITTERARIA Sedlensia x. Redakcja serii: RomanMnich (redactor naczrlny), Roman Bobryk (sekretarz redakcji), Justyna Urban, Andrzej Borkowski, s. 35-48 - 4

2011г. - Фигура инженера в русской литературе ХІХ-начала ХХ века. // Образ мира, в слове явленный. Сборник в честь 70-летия Профессора Ежи Фарыно. Редакция: RomanBobryk, Justyna Urban, Roman Mnich. Siedlce 2011, s.311-321 - 4

2011г. - Метафората любов-пир в поезията на Игор Северянин. // Епископ-Константинови четения 16. Издателство на Шуменския университет "Епископ-Константин Преславски", Шумен, 2011, с. 140-147. - 4

2011г. - Прототип судит автора. Случай из болгарской социалистической культуры. // Slavica Tergestina 13 (2011), pp. 107-112. - 4

2010г. - Болгаро-русский диалог в творчестве Вазова – (не)проблематическая любовь. // Болгария и Россия (ХVІІІ-ХХ вв.): взаимопознание. Под ред. на Г. Гачев и Р.Дамянова. Москва - 4

2010г. - Homo legens - Ars amandi в русской литературе (Пушкин, Гончаров, Бунин, Цветаева). // Юбилеен сборник 35 години катедра \"Обща и сравнителналитературна история\". Великотърновски университет. Университетско издателство \"Св. св. Кирил и Методий\". Велико Търново, 2010, с. 25-28 - 4

2010г. - Русия. // Концепти на българската култура. Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\". Шумен, 2010, с. 247-273 - 4

2010г. - Железница. //Концепти на българската култура. Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\". Шумен, 2010, с. 200-211 (всъавторство с Даниела Катеринова) - 4

2010г. - Хаджи Димитър. // Концепти на българската култура. Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\". Шумен - 4

2010г. - Каталогизация мира в драме Н. Коляды „Старосветские помещики”. // Вечният Гогол. Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция,проведена в Шумен. 6-7 октомври, 2010, с. 131-138 - 4

2010г. - Български поглед към юбилея на Гогол от // Вечният Гогол. Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция, проведена в Шумен. 6-7октомври, 2010, с. 152-156. (в съавторство с Пресиян Пенчев) - 4

2010г. - „Каноничният” Алеко Константинов и „неканоничният” Николай Лейкин. // Представи за българския литературен канон. Книга 2. „Фабер”, 2010, с. 132-141 - 4

2010г. - Пища и идентичность в русской и болгарской литературах ХІХ века. // Коды повседневности в славянской культуре: еда и одежда. Санкт-Петербург, Алетейя 2011,с. 283-294 - 4

2009г. - От “Движението на другостта” до “Въпросът за Другия” в светлината на литературоведската русистика. // Цветан Тодоров – теоретик и хуманист. Сборник в чест наЦветан Тодоров. София, 2009, издателски център “Боян Пенев”, с. 174-187 - 4

2009г. - Пир любви в поэзии М. Кузмина. // Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Лила Мончева. Университетскоиздателство “Епископ Константин Преславски. Шумен, 2009, с. 183-192 - 4

2009г. - Книга и книжный шкаф в интерьерах русской литературы ХІХ – начала ХХ века. // Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилейна доц. д-р Лила Мончева. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски. Шумен, 2009, с. 165- 176. (в съавторство с Денка Кръстева) - 4

2009г. - Името Фьодор в руската литература / култура. // Приятели за науката. Сборник в чест на проф. дфн Тодор Балкански по случай неговата 65-годишнина. ВеликоТърново, Знак’94, 2009, с.412-418 - 4

2009г. - Достоевски в мирогледа на Тончо Жечев. //Сборник от Национална научна конференция 80 години от рождението на Тончо Жечев. Шумен, 20 ноември 2009.Издателство „Фабер”, 2011, с.147-153 - 4

2008г. - Бегство от книг. // Studia Hungaro – Bulgarica. Tomus 2. Sumen-Szeged 2008, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, с. 291-300 - 4

2008г. - Студията на Б. Пенев върху романтизма в контекста на теорията и историята на литературата (в съавторство с Рачо Чавдаров). // Боян Пенев – (не) забравенотонаследство. Шумен, “Фабер”, 2008, с. 18-26 - 4

2008г. - Иван Вазов и Боян Пенев – две идеи за ролята на руската литература в българската култура. // Боян Пенев – (не) забравеното наследство. Шумен, “Фабер”, 2008,с.151-154 - 4

2008г. - Моцарт на руските поети от “сребърния век”. // Моцарт – литературни сюжети, тематизации и контексти. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.Пловдив,Летера, 2008, с. 197-207 - 4

2008г. - М. Кузмин – “различната” любов и “поезията на граматиката”. // Любословие, 2008, №9, с. 88-99. Шумен, Университетско изд - 4

2008г. - Москва и Петербург в пътеписа на Вазов “Извън България”. // Литературна мисъл, 2008, 2, с. 130-139 - 4

2008г. - Образът на поляка в творчеството на Достоевски. // Славистични изследвания 8. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София, 2008, с. 396-402 - 4

2008г. - Новите проекти за история на руската литература и репутацията на “натуралната школа”. // Болгарская русистика, 2008, № 1-2, с. 56-66 - 4

2008г. - (Не)связность текста в романтической поэме Пушкина (на основе поэмы “Цыгане”). // Русистика. Язык. Коммуникация. Культура. Сборник статей, посвященный35-летию создания русистики в Шуменском университете. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2008, с. 288-296 - 4

2008г. - Концептуализацията на парите в руската “селска” проза в контекста на социалистическата култура (“Пари за Мария” на В. Распутин). //Епископ Константиновичетения 14. Издателство на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, с. 96-101 - 4

2007г. - Концепты русской культуры с точки зрения литературоведа. // Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Конференция МАПРЯЛ. Сборникдокладов. Том ІІ. Болгария, Пловдив, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2007, с. 236-242 - 4

2007г. - Трапеза и идентичность в русской литературе ХVІІІ-первой четверти ХІХ века. // Studia Hungaro-Bulgarica. Tomus 1. Szeged-Sumen, s. 257-269 - 4

2007г. - Пир любви в стихотворении М. Цветаевой Boheme. // Русская литература. История и современность. Методика преподавания русской литературы. ХІ конгрессМАПРЯЛ. Мир русского слова и русское слово в мире. Т. 7. София, 2007, с. 570-573 - 4

2007г. - Четящият човек в творчеството на Вазов в литературноисторическа перспектива. //Български език и литература, № 6, 2007, с. 52-63 - 4

2007г. - Семантика дивана в русской литературе ХVІІІ.ХІХ веков. // Интериорът във фолклора, литературата, изкуството/културата. Унив. Изд., Шумен, 2007, с. 60-70 - 4

2006г. - Любовный сюжет русский (русская) – француженка (француз) в русской литературе ХІХ века. // Междукултурната комуникация и руските литературни модели.Межкультурная коммуникация и русские литературные модели. София, 2006, с. 29-36 - 4

2005г. - Вл. Висоцки – творецът на метафори. // The Tireless Seeker. Неуморният търсач. Сборник, посветен на 30- годишната преподавателска и научноизследователскаработа на доц.д-р Ивайло Петров. Шумен - 4

2005г. - Как руската литература твори реалност – история и перспективи. // Как с думи се правят светове. СУ, 2005, с. 221-235 - 4

2004г. - Метафора любовь-пища в русской литературе ХІХ века. // Алфавит. Строение повествовательного текста. Смоленск, 2004, с. 222-230 - 4

2004г. - Соотношение любовь-пища в прозе Чехова и русский Эрос. // Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. Dialogues with Chekhov:100years later. София, “Факел”, 2004, с. 91-98 - 4

2004г. - Коммуникация в поезде (Гончаров, Достоевский, Толстой). // Dzielo literackie jako dzielo literackie. Литературное произведение как литературное произведение.Сборник, посвященный профессору Ежи Фарино. Bydgoszcz, 2004, s. 479-491 - 4

2004г. - Пътеписът на Гончаров и проблематичното търсене на “рая”. // Слово, време, литература. Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на професор Иван Цветков.София, 2004, с. 56-63 - 4

2003г. - Eтническите стереотипи и дискурсът за Запада в “Зимни бележки за летни впечатления” на Ф. М. Достоевски. // Четене на литературната класика. Юбилеенсборник в чест на професор д. Ф. Н. Петко Троев. София, 2003, с. 96-103 - 4

2003г. - Трапезата в романа на Пушкин “Евгений Онегин”. // Диалогът на литературите в текста на културата. Университетско издателство “Епископ КонстантинПреславски”. Шумен, 2003, с. 116-125 - 4

2003г. - Болгарин. Bulgar. Bulgarian. // Идеи в России. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod redakcja Andrzeja de Lazari w 5 tomach. Lodz, 2003, s.26-34 - 4

2003г. - Концепт шпион в творчестве Достоевского. // Russian Literature, North-Holland, LIII-IV, 15 May, 2003, pp. 471-484 - 4

2003г. - Към концептуализацията на парите в творчеството на Достоевски в контекста на руската култура. // Русистика. Язык. Коммуникация. Культура. Университетскоиздателство “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 372-384 - 4

2003г. - Митологизацията на Кавказ в руската литература в светлината на актуалните междуетнически конфликти. // България като мост между евразийските култури.Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2003, с. 60-69 - 4

2003г. - Возможности и границы мифопоэтического подхода (на материале творчества Гоголя). // Проблеми, имена и школи в руското литературознание през ХХ век.Проблемы, имена и школы в русском литературоведении ХХ века. София, Факел, 2003, с. 121-130 - 4

2003г. - Паралитературният текст в практиката на славянските авангардисти (в съавторство с Рачо Чавдаров). // Епископ Константинови четения 8. Университетскоиздателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 137-144 - 4

2003г. - Образът на България в руската поезия на ХХ век: историческа памет, културна памет и поетическа митологизация. // Епископ-Константинови четения 19. Шумен, 2013, с. 98-107 - 4

2002г. - Как Б. Ейхенбаум “разглобява” разказа “Шинел” на Гогол. // Разказът “Шинел” на Гогол – Сътворен! Направен? Съшит??. София, “Ариадна”, 2002, с.97-109 - 4

2002г. - Писателят като сплетник. // Литературен форум, бр. 2, 15.I – 21.I, 2002. (в съавторство с Денка Кръстева) - 4

2002г. - Чистота/нечистота в художественном мире Достоевского. // Sine arte, nihil. Сборник научных трудов в дар профессору Миливое Йовановичу. Новейшиеисследования русской литературы, выпуск первый. Белград – Москва, “Пятая страна”, 2002, с. 391-400 - 4

2002г. - Семантични трансформации на виното в лириката на Пушкин и съдбата на руския пир. // Виното в етнокултурата и литературата. Изд. На Шуменския университет“Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2002, с. 204-215 - 4

2002г. - Към поетиката на кулинарните метафори в творчеството на Гогол. // Епископ-Константинови четения, № 6-7. Шумен 2002, с. 201-211 - 4

2002г. - Етническите стереотипи в руската литература на XIX век и проблемът за манипулацията. // Текстът като манипулация. Университетско издателство “ЕпископКонстантин Преславски”. Шумен, 2002, с. 163-173 - 4

2002г. - Образът на Кавказ в творчеството на Лермонтов и руската национална идея. // Болгарская русистика, 2002, № 1, с. 32-40 - 4

2001г. - Шпонька и Обломов –отсутствие чтения (отказ от чтения). // Russian Literature XLIX – III, 1 IV, 2001, pp. 315-324 - 4

2001г. - Стереотипът на българина в руската култура на XIX век. // Да мислим Другото. Образи. Стереотипи. Кризи XVIII-XX век. София, “Кралица Маб”, 2001, с. 130-142 - 4

2001г. - Темата за Амазонката у Марина Цветаева и Елисавета Багряна. // Епископ Константинови четения, № 4/5, 2001, с. 109-117 - 4

2001г. - Тема болезни в европейской литературе (предварительный осмотр). // Studia Litteraria Polono-Slavica 6. Morbus, medicamentum et sanus – Choroba, lek i zdrowie. SOW,Warszawa, 2001, s. 205-216. (В съавторство с Бисерка Стоименова) - 4

2000г. - Още за литературните насекоми. // Литературен вестник, бр.12, 29.3-4.4 - 4

2000г. - Чистота/нечистота в романа на Гончаров “Обломов”. // Studia Slavica. Сборник в чест на проф. д-р Симеон Русакиев. Шумен, 2000, с. 51-61 - 4

2000г. - Името на човека (наблюдения над собствените имена в творчеството на Достоевски). // Доклади от Юбилейна научна конференция “25 години ШУ “ЕпископКонстантин Преславски”. Литературознание и методика на литературното обучение. Шумен, Университетско издателство, 2000, с. 207-216 - 4

2000г. - Миф России и стереотип русского в болгарской культуре по сравнению с польским стереотипом. // Polacy w oczach Rosjan. Rosjanie w oczach Polakow. Warszawa,2000, s. 201-212 - 4

2000г. - Пьянство. // Идеи в России. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Lodz, 2000, s. 466-468 - 4

2000г. - Газета. Ее функции и коннотации в двух социокультурных мирах (болгарский вариант). // Studia Litteraria Polono-Slavica 5. Instytut Slawistyki PAN. SOW. Warszawa,2000, s. 25-34 - 4

2000г. - Диалог цивилизация-натура: жанровые трансформации в русской и болгарской поэме (А. С. Пушкин и П. Р. Славейков). // Literatura. Mit. Sacrum. Kultura. RossicaLublinensia UMCS. Lublin, 2000, s. 43-51 - 4

1999г. - Мусор в тоталитарной и посттоталитарной прессе. // Utopia czystosci i gory smieci – Утопия чистоты и горы мусора. Studia Litteraria Polono-Slavica. PAN. InstytutSlawistyki. Warszawa, 1999, s. 27-33 - 4

1999г. - Вазов и Пушкин. // Пушкин и българската култура. София, 1999, с. 110-122 - 4

1999г. - Кабак в романе Достоевского “Преступление и наказание”. // Филологический анализ текста, вып. III, Барнаул, 1999, с. 34-41 - 4

1999г. - Книгата и храната (Пушкин и Гогол в търсене на хармонията). // Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, том 37, кн. 1, 1999. Филология, с. 169-174 - 4

1998г. - Метафората и свързаността на текста в разказа на Елин Пелин “Кал”. // Вестник “Култура, изкуство, литература”. Варна, 1998, бр. 4 - 4

1998г. - Вестникът – семантика и поведение. // Демократически преглед, 1998, есен - 4

1998г. - Znakowosc (nie) nadmieniania czystosci w dialogu roznych kultur. // Wokol smieci. Praktyka, symbolika, metafora. Materialy III Miedzynarodowej Konferencji MlodychFilologow. Siedlce, 11-13. XII. 1997. Smiecie / мусор w praktyce, w jezyku/kulturze, w sztuce/literaturze. Komentarz: Jerzy Faryno. Redakcja: Roman Bobryk, Marzena Kryszczuk, Justyna Urban-Puszkarska. IH WSP, Siedlce 1998,s. 29-38 - 4

1998г. - Мимезис в изображенном мире Ф. Достоевского (В поисках сущности вещей среди иконических знаков). // Kieleckie Studia Rusycystyczne, 1998, t. 8, s. 67-71. - 4

1997г. - Руската идея и сп. “Континент”. // Емиграцията – драма и мотивация. София, 1997, с. 199-207 - 4

1997г. - Czytajacy czlowiek i kryzys kultury w dramaturgii Czechowa. // Ze studiow nad literatura rosyjska przelomu XIX-XX wieku. Poetyka i konteksty kulturowe. T. II, Lublin, 1997, s.93-103 - 4

1996г. - Homo faber в руската литература на XIX век. // Епископ Константинови четения. Шумен, 1996, с. 334-339 - 4

1995г. - Ние и Европа – страхът и срамът като поведенчески регулатори. // Литературен вестник, 1995, бр. 4, 22-28. II - 4

1995г. - Четящият човек в творчеството на Гончаров и Чехов. // Филологически изследвания I, Шумен, 1995, с. 95-101 - 4

1995г. - Отношението на руската емиграция към Запада на страниците на сп. “Континент”. // Демократически преглед, 1995, бр. 2-3, с. 230-235 - 4

1995г. - Руското бягство от действителността в текста, съня, пиянството. // Епископ Константинови четения. Шумен, май, 1995, с. 147-152 - 4

1994г. - Homo faber – homo legens (homo citans) в повести Чехова “Дуэль”. // Studia Rossica II. Zwiazki interdyscyplinarne w badaniach rusycystycznych. Warszawa, 1994, s.45-50 - 4

1994г. - Антимир Гоголя и “читающий” человек. // Swiat przedstawiony w dzielach pisarzy wsodniej Slowianszczyzny. Zielona gora, 1994, s. 71-81 - 4

1993г. - Интерпретациите на текста и движението към цялостния смисъл. (“Изворът на Белоногата” – още един прочит. // Език и литература, 1993, №2, с. 106-111 - 4

1992г. - Диалогът автор-читател и съдбата на една книга в руската култура. // Литературна мисъл, 1992, №5/6, с. 175-179 - 4

1991г. - Межтекстовой диалог в русской поэзии Пушкинского периода. // Болгарская русистика, 1991, №5-6, с. 93-109. (в съавторство с Денка Кръстева) - 4

1990г. - Текст и интерпретация: Наблюдения над маленькими трагедиями Пушкина. // Болгарская русистика, 1990, №2, с. 33-36 - 4

1990г. - Dwa oblicza Petersburga u Mickiewicza i Puszkina. // Dziesiec wiekow zwiazkow wschodniej Slowianszczyzny z kultura Zachodu. Lublin, 1990, s. 72-87. (в съавторство с РачоЧавдаров) - 4

1989г. - К проблеме повествования в цикле повестей Гоголя “Вечера на хуторе близ Диканьки”. // Болгарская русистика, 1989, №1, с. 27-38 - 4

1989г. - Съотношението разказ-описание и същността на изобразения свят. // Език и литература, 1989, №6, с. 18-26 - 4

1915г. - Путешествие болгарского и русского купцов в Европу в ракурсе национальной идентичности. // Русский травелог ХVІІІ-ХХ веков. Под ред. Т. И. Печерской. Новосибирский государственный педагогический университет. Новосибирск, 2015, с. 355-377. - 4

Доклади

2015г. - Теоретические подходы к исследованию темы чтения и книги в литературе. // Круглый стол с участием зарубежных специалистов. 30 апреля 2015г. Выступления посредством IP-телефонии и Skype. Книга, чтение, письмо на перекрестке литературы и литературоведения. - 5

2015г. - Бегство от литературы – обретения и утраты. // Международна научна конференция „Литературоведчедкая русистика: самосознание, геокультурная вариабельность, границы профессии. 21-23 май, 2015. София, БАН. - 5

2015г. - Культурные границы славянства в творчестве А. Константинова и Н. Лейкина. // Международна конференция LIMES SLAVICUS. Славянството – граници на общността. 4-5 юни, Шумен, 2015. - 5

2012г. - Чавдарова Д. Календарът в поезията на М. Цветаева. // Научна конференция с международно участие „Литература и календар”. Шумен, 1-2 октомври, 2012. - 5

2012г. - (Не)проблематичната свързаност на Гоголевия текст през българския прочит (Никола Георгиев и Радосвет Коларов). Доклад на Юбилейната конференция "Школите - видими и невидими (М. Янакиев, Н. Георгиев, Р. Коларов). София, 28 - 30. 11. 2012. - 5

1997г. - Две интерпретации евангельских тем в поэзии М. Цветаевой и Е. Багряны. // Западноевропейският модернизъм и славянските литератури (края на 19- началото на20 век и 20-те години). Велико Търново, 1999. (Материали от научна конференция на Катедрата по чужди литератури – 8-10 май, 1997.) - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2015г. - Модерна литературоведска интерпретация на връзката власт – литература. Рецензия на книгата на Д. Кръстева „Владетелят, престолонаследникът и писателят наставник в епохата на Николай Пълви. // Любословие, 2015, с. 306-311. - 10

2014г. - Оригинальное исследование автотекстуальности. Радосвет Коларов. Повторение и сътворение. Поетика на автотекстуалността. София, Просвета, 2009. // Миргород, 2014, № 2(4). - 10

2012г. - За Орхан Памук - с любов. Евдокия Борисова. На ръба на Изтока и Запада. Романите на Орхан Памук. Шумен, "Словесност", 2011. // Любословие, № 12, 2012, с. 209-214. - 10

2012г. - Рецензия на дисертацията на Денка Кръстева за присъждане на научната степен "доктор на филологическите науки" на тема: "Политически метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ-ХІХ век (Власт - Идеология - Литература)". Шуменски университет "Епископ- Константин Преславски", 2012. - 10

2009г. - Препрочитането на Достоевски като съкровен диалог с писателя от позицията на вярата. Ванда Смоховска - Петрова. Пътят и спасението в творчеството наДостоевски. // Литературна мисъл, 2009, 1 - 10

2009г. - Симпозиумът (пирът) и концептуализацията на храната в културата. // Български фолклор, 2009, кн. 2, с. 120-122 - 10

2007г. - Интериорът през погледа на хуманитаристите. // Език и литература, 60, 2007, 1-2, с. 245 - 10

2002г. - O polskosci w kulturze bulgarskiej. Weliczko Todorow. Obstuvane s ceremonii ili bylgarskite obrazi na Polsa i poljacite. Imaginisticna studija. Etnolingvistyka 14, Lublin - 10

2000г. - Поредно обсъждане на проблема за другостта в междукултурния диалог. (Международна научна конференция “Polacy w oczach Rosjan. Rosjane w oczach Polakow.Warszawa, 1999) // Литературен вестник, бр. 4 - 10

1999г. - Нова среща на литературното “сметище”. (Международна научна конференция “Мусор в быту, в языке/культуре, в искусстве/литературе. Варшава, декември, 1998)// Литературен вестник, бр. 7 - 10

1997г. - За медиите и превозните средства. (Международна научна конференция “Связь и транспорт в быту, в языке/культере и в искусстве/литературе. Siedlce, Polska, 1996// Литературен вестник, бр. 11 - 10

1996г. - Руският манталитет – поглед отвън и отвътре. (Mentalnosc rosyjska. Katowice, 1995) //Български фолклор, № 1-2 - 10

1996г. - Националният манталитет и социализмът. (Mentalnosc rosyjska. Katowice, 1995 // Демократически преглед, бр. 6-7 - 10

1981г. - Убедителен глас в спора за Достоевски. (В. Ветловская. Поэтика романа “Братья Карамазовы”. Ленинград, 1977) // Език и литература, № 6 - 10

Цитирания

2015г. - "Казаларската царица" - "Анна Каренина" по български?// Литернет, 28.01.2015, № 2 (183). Цитирано в: Ивелина Иванова. Фаталната жена - съпоставка между романите "Анна Каренина" на Лев Толстой и "Казаларската царица" на Иван Вазов. Дипломна работа. ВТУ, 2015. - 11

2015г. - Диалогът автор-читател и съдбата на една книга в руската литература. // Литературна мисъл, 1992, № 5-6, 175-179. Цитирано в: Христо Манолакев . Слово и Тяло. Из историята и херменевтиката на руския литературен канон на ХІХ век. Дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. ВТУ 2015. - 11

2015г. - Homo legens в русской литературе ХІХ века. Шумен, „Аксиос”, 1997. Цитирано в: Христо Манолакев . Слово и Тяло. Из историята и херменевтиката на руския литературен канон на ХІХ век. Дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. ВТУ 2015. - 11

2015г. - Храната/Трапезата в руската литература (ХVІІІ – началото на ХХ век). Метафора и изобразена реалност. Велико Търново, „Фабер”, 2010. Цитирано в: Христо Манолакев . Слово и Тяло. Из историята и херменевтиката на руския литературен канон на ХІХ век. Дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. ВТУ 2015. - 11

2015г. - Rus(оист)кият идеал. Концептът естественост и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век. Велико Търново, „Фабер”, 2009. Цитирано в: Христо Манолакев . Слово и Тяло. Из историята и херменевтиката на руския литературен канон на ХІХ век. Дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. ВТУ 2015. - 11

2015г. - Мотив детства в раннем творчестве Достоевского. // Ann. Inst.Philol. Slav. Univ. Debreceniensis de Lud. Kossuth nom. Slavica, vol. XXI. Debrecen, 1984, 73-84. Цитирано в: Д. Кръстева. Владетелят, престолонаследникът и писателят наставник в епохата на Николай І. Университетско изд. „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2015. - 11