Хон. проф. д-р Людмила Константинова Костоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(146) "1972 – 1977 английска филология, СУ «Св. Климент Охридски»; II специалност руски език" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(267) "1977 – 1980 учител по англ. език и л-ра, АЕГ, гр. Видин 1981 – наст. ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», В. Търново 1992 – наст. ШУ “Епископ Константин Преславски”" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(138) "1981 – 1986: ас. 1986 – 1990: ст. ас. 1990 – 1998: гл. ас. 1998 – 2013: доц. д-р 2013 – наст.: проф." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(35) "1994: д-р по филология" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(2602) "Базисни лекционни курсове по история на английската литература: История на английската литература през Средновековието. (VIII – XV в.) История на английската литература през Ренесанса (XVI – XVII в.) История на британската литература през „дългия“ XVIII в. Зараждане и развитие на британския романтизъм История на детската литература на англоезичните страни II. Курс по история и цивилизация на Великобритания и Ирландия III. Избираеми лекционни курсове в рамките на бакалавърските програми на катедра “Англицистика и американистика” Готически роман и кино Развитие на британската художествена проза след 1980 г. Постромантична поезия Английска религиозна поезия през XVII в. IV. Задължителни лекционни курсове в рамките на Магистърската програма по британистика и ирландистика: Съвременни критически теории. Социология и културология на пола Британска национална митология и култура Образи на Балканите и Източна Европа в британската и ирландска литература и пътеписи (XVIII – XX в.) Култура и литература на Ирландия Култура и литература на Шотландия V. Лекционни курсове в рамките на магистърските програми по превод на Филологически факултет, ВТУ: Превод и култура Етика и превод Преподавателска дейност във ВУ в България: 1981 - наст. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" 1992 – наст. ШУ “Епископ Константин Преславски” 1999 – 2014 ПУ “Паисий Хилендарски” 1996 –наст. РУ “Ангел Кънчев” 2003 – 2008 СУ “Св. Климент Охридски” 1999 – 2002 НБУ" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(1310) "май 2013 Университет Грац, Австрия юли 2013 Улвърхамптънски у-т, Великобритания 2012 Улвърхамптънски у-т, Великобритания 27. 11. 2006 г. IFK, Виена, Австрия 09. 2006 Улвърхамптънски у-т, Великобритания 04. 2006 Улвърхамптънски у-т, Великобритания 04. 2005 Улвърхамптънски у-т, Великобритания 04. 2004 Улвърхамптънски у-т, Великобритания 12. 2003 У-т “Париж 13”, Франция 09. 2003 У-тетски колеж “Едж Хил”, Великобритания 12. 2002 У-тет “Париж 13”, Франция 05. 2002 Улвърхамптънски у-т, Великобритания 05. 2001 У-т “Париж 13”, Франция 04. 2001 Улвърхамптънски у-т, Великобритания 11. 2000 IWM, Виена, Австрия 04. 1997 IASH, Единбург, Шотландия 02. 1997 Улвърхамптънски у-т, Великобритания 12. 1993 У-тетски колеж “Едж Хил”, Великобритания 11. 1988 Щатски у-т “Хумболд”, Калифорния, САЩ" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(783) "английската литература през средновековието (VIII – XV в.) английската литература през Ренесанса (XVI – XVII в.) английската литература през XVIII век английския романтизъм детска литература на англоезичните страни история и цивилизация на Великобритания Образи на Балканите и Източна Европа в брит. литература и пътеписи (XVIII-XX в.) Култура и литература на Ирландия Култура и литература на Шотландия Превод и култура Етика и превод" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(570) "1988 – 1989 «Фулбрайт», Вашингтонски у-т, Сиатъл, САЩ 1996 ТЕМПУС, Улвърхамптънски у-т, Великобритания 1997 Институт за академични изследвания (IASH), Единбург, Шотландия 2000 Фондация «Мелън», Институт по хуманитаристика (IWM), Виена, Австрия 01.10.2006-31.01.2007 Международен център за културологични изследвания (IFK), Виена, Австрия" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(2129) "2009 – наст. Научен проект Европа: тенденции и трансформации под ръководството на проф. Мартин Дейнджърфийлд, Улвърхамптънски университет, Великобритания 2009 - наст. Научно-образователен проект по програма CEEPUS Интерамерикански изследвания 2008-2009 Научно-образователен проект Развитие на англицистиката на университетскониво в неанглофонни контексти – Източна Европа – България, координиран от проф. Суман Гупта, Свободен университет, Великобритания 2007 – наст. Научен проект по ирландистика към Посолството на Р. Ирландия в България 2003 – 2005 Научен проект Западът през погледа на Изтока, ръководен от проф. У. Брейсуел, Зам. директор на Института по славистика и източноевропейски изследвания на Лондонския университет и подкрепян от Британската академия Координатор на проекти по Еразъм: 2011 - наст. Университет в Зийген, Германия 2009 – наст. Университет в Чукурова, Турция 2008 – наст. Сарагоски у-т, Испания 2008 – наст. Университетски колеж, Корк, Р. Ирландия 2007 – наст. Университет в Бамберг, Германия 2005 - наст. Институт по журналистика, Ягелонскиу-тет, Полша: 2001 - наст. Улвърхамтънскиу-тет, Великобритания 2001 - 2004 Университетски колеж „Едж Хил”, Великобритания" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(658) "2003 – наст. Координатор на Магистърска програма по конферентен превод, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 1995 – наст. Ръководител на катедра “Англицистика и американистика”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 1995 – наст. Координатор на Магистърска програма по британистика и ирландистика, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 2003 –2007. Зам-декан, ФФ, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(4241) "11-13 септември 2014: съорганизатор на Borders&Crossings, международна интердисциплинарна конференция за пътеписната литература, организирана от ВТУ и Улвърхамптънския университет, Великобритания септ. 2012: BritishWomenWritingtheOttomanEmpire (18th-19thcc.) - семинар в рамките на ХI-та конференция на Европейскатаасоциация на англицистите (ESSE), Истанбул, Турция (съвм. с проф. А. Мюлер, Университет в Сийген, Германия) септ. 2010: Reading Beyond the Gaze - семинар в рамките на Х-та конференция на Европейската асоциация на англицистите(ESSE), Торино, Италия (съвм. с проф. Михаела Иримия, Букурещки у-т, Румъния) юни 2010: съорганизатор на Comparisons, Interactions, andContestationswithin/acrossCultures - съвместна научна конференция на англицистичните катедри в Букурещкия университет и ВТУ с широко международно участие. Букурещ и В. Търново юни 2007: организатор на I-вата интердисциплинарна конференция по Ирландистика в България, Ireland Across Cultures. В. Търново септ. 2006: Ethics on the Move– сесия, организирана на VIII-та конференция на Европейската асоциация на англицистите (ESSE), Лондон, Великобритания дек. 2005: Border Zones: Travel, Fantasy and Representation – сесия, организирана в рамките на международната интердисциплинарна конференция Innovations and Reproductions in Cultures and Societies. Виена, Австрия юни 2005: съорганизатор на съвместна българо-гръцка научна конференция Politics [and/in] Aesthetics, У-тет „Аристотел”, Солун, и ВТУ септ. 2004: Travel and Ethical Dilemmas Past and Present- сесия, организирана на VII-та конференция на Европейската асоциация на англицистите(ESSE), Сарагоса, Испания ноември 2003:организатор на специализирана сесия “Феминизъм и женско писане в Източна и Централна Европа”, конференция “ Обединяващи аспекти на културата”, Виена, Австрия септ. 2002: Mapping the Other, Mapping the Self: Discourses of Travel from the 18th Century to the Present - семинар, организиран на VI-та конференция на Европейската асоциация на англицистите (ESSE), Страсбург, Франция септ. 2000: организатор на специализирана научна сесия “Образи на европейска другост от Просвещението до края на XIX в.”, конференция на Европейската асоциация на англицистите, Хелзинки, Финландия авг. 1996: организатор на специализирана научна сесия “Парадигми на спомена, парадигми на забравата: литературни изображения на тоталитаризма преди и след 1989 г.”, конференция на Международното дружество за проучване на европейски идеи, Утрехт, Нидерландия март 1993: съорганизатор на I-вата конференция по британистика, проведена извън Великобритания" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(722) "юни 2014 – наст. Председател на Българската асоциация на англицистите (БДА) март 2007 – наст. член на Британската асоциация за сравнително литературознание (BCLA) 2004 – наст. член на Българско дружество за проучване на XVIII в. 1998 – наст. член на УС наБългарската асоциация на англицистите (БДА) 1998 – наст. член на УС на Европейска тематична мрежа за британски изследвания (ENBAS) 1992 – наст. член на БДА и ESSE" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(258) "2001 – почетен научен сътрудник на Унив. колеж „Едж хил”, Великобритания 2007 - почетен научен сътрудник на Улвърхамптънски у-т, Великобритания" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д-р  Людмила Константинова Костова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: 054 830365 вътр.145

Email: lkostova@mbox.digsys.bg, l.kostova@shu.bg

Приемно време: ...

Завършен университет, специалност

1972 – 1977 английска филология, СУ «Св. Климент Охридски»; II специалност руски език

Месторабота преди постъпване в ШУ

1977 – 1980 учител по англ. език и л-ра, АЕГ, гр. Видин

1981 – наст. ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», В. Търново

1992 – наст. ШУ “Епископ Константин Преславски”

Заемани академични длъжности

1981 – 1986: ас.

1986 – 1990: ст. ас.

1990 – 1998: гл. ас.

1998 – 2013: доц. д-р

2013 – наст.: проф.

Придобити научни степени

1994: д-р по филология

Водени лекции и/или упражнения

Базисни лекционни курсове по история на английската литература:

История на английската литература през Средновековието. (VIII – XV в.)

История на английската литература през Ренесанса (XVI – XVII в.)

История на британската литература през „дългия“ XVIII в.

Зараждане и развитие на британския романтизъм

История на детската литература на англоезичните страни

II. Курс по история и цивилизация на Великобритания и Ирландия

III. Избираеми лекционни курсове в рамките на бакалавърските програми на катедра “Англицистика и американистика”

Готически роман и кино

Развитие на британската художествена проза след 1980 г.

Постромантична поезия

Английска религиозна поезия през XVII в.

IV. Задължителни лекционни курсове в рамките на Магистърската програма по британистика и ирландистика:

Съвременни критически теории.

Социология и културология на пола

Британска национална митология и култура

Образи на Балканите и Източна Европа в британската и ирландска литература и пътеписи (XVIII – XX в.)

Култура и литература на Ирландия

Култура и литература на Шотландия

V. Лекционни курсове в рамките на магистърските програми по превод на Филологически факултет, ВТУ:

Превод и култура

Етика и превод

Преподавателска дейност във ВУ в България:

1981 - наст. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

1992 – наст. ШУ “Епископ Константин Преславски”

1999 – 2014 ПУ “Паисий Хилендарски”

1996 –наст. РУ “Ангел Кънчев”

2003 – 2008 СУ “Св. Климент Охридски”

1999 – 2002 НБУ

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

май 2013 Университет Грац, Австрия

юли 2013 Улвърхамптънски у-т, Великобритания

2012 Улвърхамптънски у-т, Великобритания

27. 11. 2006 г. IFK, Виена, Австрия

09. 2006 Улвърхамптънски у-т, Великобритания

04. 2006 Улвърхамптънски у-т, Великобритания

04. 2005 Улвърхамптънски у-т, Великобритания

04. 2004 Улвърхамптънски у-т, Великобритания

12. 2003 У-т “Париж 13”, Франция

09. 2003 У-тетски колеж “Едж Хил”, Великобритания

12. 2002 У-тет “Париж 13”, Франция

05. 2002 Улвърхамптънски у-т, Великобритания

05. 2001 У-т “Париж 13”, Франция

04. 2001 Улвърхамптънски у-т, Великобритания

11. 2000 IWM, Виена, Австрия

04. 1997 IASH, Единбург, Шотландия

02. 1997 Улвърхамптънски у-т, Великобритания

12. 1993 У-тетски колеж “Едж Хил”, Великобритания

11. 1988 Щатски у-т “Хумболд”, Калифорния, САЩ

Области на научни интереси

английската литература през средновековието (VIII – XV в.)

английската литература през Ренесанса (XVI – XVII в.)

английската литература през XVIII век

английския романтизъм

детска литература на англоезичните страни

история и цивилизация на Великобритания

Образи на Балканите и Източна Европа в брит. литература и пътеписи (XVIII-XX в.)

Култура и литература на Ирландия

Култура и литература на Шотландия

Превод и култура

Етика и превод

Специализации

1988 – 1989 «Фулбрайт», Вашингтонски у-т, Сиатъл, САЩ

1996 ТЕМПУС, Улвърхамптънски у-т, Великобритания

1997 Институт за академични изследвания (IASH), Единбург, Шотландия

2000 Фондация «Мелън», Институт по хуманитаристика (IWM), Виена, Австрия

01.10.2006-31.01.2007 Международен център за културологични изследвания (IFK), Виена, Австрия

Участия в международни и национални научни проекти

2009 – наст. Научен проект Европа: тенденции и трансформации под ръководството на проф. Мартин Дейнджърфийлд, Улвърхамптънски университет, Великобритания

2009 - наст. Научно-образователен проект по програма CEEPUS Интерамерикански изследвания

2008-2009 Научно-образователен проект Развитие на англицистиката на университетскониво в неанглофонни контексти – Източна Европа – България, координиран от проф. Суман Гупта, Свободен университет, Великобритания

2007 – наст. Научен проект по ирландистика към Посолството на Р. Ирландия в България

2003 – 2005 Научен проект Западът през погледа на Изтока, ръководен от проф. У. Брейсуел, Зам. директор на Института по славистика и източноевропейски изследвания на Лондонския университет и подкрепян от Британската академия

Координатор на проекти по Еразъм:

2011 - наст. Университет в Зийген, Германия

2009 – наст. Университет в Чукурова, Турция

2008 – наст. Сарагоски у-т, Испания

2008 – наст. Университетски колеж, Корк, Р. Ирландия

2007 – наст. Университет в Бамберг, Германия

2005 - наст. Институт по журналистика, Ягелонскиу-тет, Полша:

2001 - наст. Улвърхамтънскиу-тет, Великобритания

2001 - 2004 Университетски колеж „Едж Хил”, Великобритания

Заемани ръководни позиции

2003 – наст. Координатор на Магистърска програма по конферентен превод, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

1995 – наст. Ръководител на катедра “Англицистика и американистика”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

1995 – наст. Координатор на Магистърска програма по британистика и ирландистика, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

2003 –2007. Зам-декан, ФФ, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Организационна дейност

11-13 септември 2014: съорганизатор на Borders&Crossings, международна интердисциплинарна конференция за пътеписната литература, организирана от ВТУ и Улвърхамптънския университет, Великобритания

септ. 2012: BritishWomenWritingtheOttomanEmpire (18th-19thcc.) - семинар в рамките на ХI-та конференция на Европейскатаасоциация на англицистите (ESSE), Истанбул, Турция (съвм. с проф. А. Мюлер, Университет в Сийген, Германия)

септ. 2010: Reading Beyond the Gaze - семинар в рамките на Х-та конференция на Европейската асоциация на англицистите(ESSE), Торино, Италия (съвм. с проф. Михаела Иримия, Букурещки у-т, Румъния)

юни 2010: съорганизатор на Comparisons, Interactions, andContestationswithin/acrossCultures - съвместна научна конференция на англицистичните катедри в Букурещкия университет и ВТУ с широко международно участие. Букурещ и В. Търново

юни 2007: организатор на I-вата интердисциплинарна конференция по Ирландистика в България, Ireland Across Cultures. В. Търново

септ. 2006: Ethics on the Move– сесия, организирана на VIII-та конференция на Европейската асоциация на англицистите (ESSE), Лондон, Великобритания

дек. 2005: Border Zones: Travel, Fantasy and Representation – сесия, организирана в рамките на международната интердисциплинарна конференция Innovations and Reproductions in Cultures and Societies. Виена, Австрия

юни 2005: съорганизатор на съвместна българо-гръцка научна конференция Politics [and/in] Aesthetics, У-тет „Аристотел”, Солун, и ВТУ

септ. 2004: Travel and Ethical Dilemmas Past and Present- сесия, организирана на VII-та конференция на Европейската асоциация на англицистите(ESSE), Сарагоса, Испания

ноември 2003:организатор на специализирана сесия “Феминизъм и женско писане в Източна и Централна Европа”, конференция “ Обединяващи аспекти на културата”, Виена, Австрия

септ. 2002: Mapping the Other, Mapping the Self: Discourses of Travel from the 18th Century to the Present - семинар, организиран на VI-та конференция на Европейската асоциация на англицистите (ESSE), Страсбург, Франция

септ. 2000: организатор на специализирана научна сесия “Образи на европейска другост от Просвещението до края на XIX в.”, конференция на Европейската асоциация на англицистите, Хелзинки, Финландия

авг. 1996: организатор на специализирана научна сесия “Парадигми на спомена, парадигми на забравата: литературни изображения на тоталитаризма преди и след 1989 г.”, конференция на Международното дружество за проучване на европейски идеи, Утрехт, Нидерландия

март 1993: съорганизатор на I-вата конференция по британистика, проведена извън Великобритания

Членства в научни организации

юни 2014 – наст. Председател на Българската асоциация на англицистите (БДА)

март 2007 – наст. член на Британската асоциация за сравнително литературознание (BCLA)

2004 – наст. член на Българско дружество за проучване на XVIII в.

1998 – наст. член на УС наБългарската асоциация на англицистите (БДА)

1998 – наст. член на УС на Европейска тематична мрежа за британски изследвания (ENBAS)

1992 – наст. член на БДА и ESSE

Държавни и/или научни награди

2001 – почетен научен сътрудник на Унив. колеж „Едж хил”, Великобритания

2007 - почетен научен сътрудник на Улвърхамптънски у-т, Великобритания

Дисертации

1995г. - 01.1995 Liberating the Poetic Genius: William Blake and Mid- and Late Eighteenth-Century Literary History - 1

Монографии

1999г. - Liberating the Poetic Genius: William Blake and Mid- and Late-Eighteenth-Century Literary History (in English). (232 pp.) Veliko Turnovo: Faber, 1999. - 2

1997г. - Tales of the Periphery: the Balkans in Nineteenth-Century British Writing (in English) (240 pp.). VelikoTurnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 1997. - 2

Учебници

1999г. - Liberating the Poetic Genius: William Blake and Mid- and Late- Eighteenth-Century Literary History. (232 pp.) Veliko Turnovo: Faber - 6

Студии

2013г. - Writing across the Native/Foreign Divide: the Case of Kapka Kassabova’s Street Without a Name. Travel Writing and Ethics: Theory and Practice. Corinne Fowler, Charles Forsdick and Ludmilla Kostova (eds.). London & New York: Routledge, 2013, 165-182. ISBN 978-0-415-99539-9 - 3

2012г. - A Voluptuous Tsarina in the Republic of Letters? Catherine “the Great” in Leopold von Sacher-Masoch’s Russian Court Tales and Malcolm Bradbury’s To the Hermitage. Comparisons and Interactions Withinin/Across Cultures. Ed. L. Kostova, I. Sarieva, M. Irimia. Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012, 201-232. - 3

Статии

2013г. - Charles Forsdick, Corinne, Fowler and LudmillaKostova. Introduction: Ethics on the Move, Travel Writing and Ethics: Theory and Practice. Corinne, Fowler, Charles Forsdick and Ludmilla Kostova (eds). London and New York: Routledge, 2013. 1-14. ISBN 978-0-415-99539-9 - 4

2013г. - (Re-)Gaining Prophetic Authority through the Poetic Genius: William Blake and Eighteenth-Century Religious Enthusiasm, Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honour of Alexander Shurbanov, E. Pancheva, Ch. Stamenov, M. Pipeva, G. Niagolov (eds.). Sofia: St. Kl. Ohridski University Press, 2013, 189-200. - 4

2012г. - Travel and (Un)Desirable Intimacies: Julia Pardoe, Georgina Muir Mackenzie, Adeline Paulina Irby and Fanny Janet Blunt in South Eastern Europe, изд. в рубриката Aktuell на Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK), http://alt.ifk.ac.at/aktuell.php?e=14 - 4

2012г. - *Електронното списание TRANS се реферира в MLA International Bibliography - 4

2012г. - Travel and (Un)Desirable Intimacies: Julia Pardoe, Georgina Muir Mackenzie, Adeline Paulina Irby and Fanny Janet Blunt in South Eastern Europe, изд. в рубриката Aktuell на Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK), http://alt.ifk.ac.at/aktuell.php?e=14 - 4

2012г. - * Списание Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing се реферира в MLA International Bibliography - 4

2012г. - Women in Bulgaria: Between the Legacy of the Past and the Challenges of the Present. European Feminist Initiative, http://efi-ife.org/index.php/en/. 2012. - 4

2012г. - Removing “Erroneous Misconceptions”: Strategies of Intercultural Mediation in Krystyn Lach-Szyrma’s Letters, Literary and Political on Poland (1823). Sprache der Kultur und Kultur der Sprache. Hrsg. von P. Petkov, Sn. Boycheva, Ant. Dimitrova. VelikoTurnovo: Faber, 2012, 210-217. - 4

2010г. - Of Literary Representations of Violence and their Ethical Coordinates. In: Literary into Cultural History, Mihaela Irimia and Dragos Ivana (eds.), Bucharest: Institutul CulturalRoman, 2010, 110 – 122 - 4

2010г. - Straining the Limits of Interpretation: Bram Stoker's Dracula and Its Eastern European Contexts," Post/modern Dracula. From Victorian Themes toPostmodern Praxis, ed. John Bak, (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007, pp. 13-30. Студията е преиздадена в The Journal of the Modern Art History Department, Faculty of Philosophy, University of Belgrade 6 (2010),69-82, с мое съгласие и със съгласието на редактора на Post/modern Dracula. From Victorian Themes to Postmodern Praxi - 4

2009г. - Defining the Literary Parameters of Englishness in Bulgarian Academic Culture: the Case of Marco Mincoff’s History of English Literature. In: English Studies on This Side.Post-2007 Reckonings, Suman Gupta and Milena Katsarska (eds.), Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, 75 -96 - 4

2009г. - Postcommunist and Postcolonial Voices Singing in Unison? Reflections on an Ongoing Critical Practice, Boundaries, Boundary Crossing, Cross-Boundary Transfer, VladimirTrendafilov and Irena Vassileva (eds.), Blagoevgrad: South Western University Press, 2009, 74 -86 - 4

2009г. - Getting to Know the Big Bad West? Images of Western Europe in Bulgarian Travel Writing of the Communist Era (1945 – 1985), Balkan Departures. Travel Writing from SouthEastern Europe, Wendy Bracewell and Alex Drace-Francis (eds.), Oxford: Berghahn Books, 2009, 105-36. (преиздадена през ) - 4

2009г. - Viewing Mozart and His Magic Singspiel through Seriocomic Spectacles: W. H. Auden’s “Metalogue to The Magic Flute,”Sabine Coelsch-Foisner, Dorothea Flothow and Wolfgang Gortschacher (eds.). Mozart in Anglophone Cultures. SEl&C Vol. 4. Frankfurt, Main: Peter Lang, 2009, 159-73 - 4

2008г. - Claiming a ‘Great Briton’ for Bulgaria: Reflections on Byron’s Bulgarian Reception (1880s-1920s), Byron: Heritage and Legacy, ed. Cheryl A. Wilson, New York: Palgrave, 2008, 45-60 - 4

2007г. - 'Racial' Politics and Personal Ethics in Thomas Hope's Anastasius, or Memoirs of a Greek, Студията излиза в притурката към първото иединствено съвременно издание на роман от началото на XIX в. , Thomas Hope’s Anastasius in the 21st Century, Glasgow, KY: The Long Riders’ Guild Press, 2007, 492-512 - 4

2007г. - Degeneration, Regeneration and the Moral Parameters of Greekness in Thomas Hope’s Anastasius, Or Memoirs of a Greek, Comparative Critical Studies 4. 2 (2007), SpecialIssue: “Literature Travels”, Benjamin Colbert and Glyn Hambrook (eds.), 177-192 - 4

2007г. - Straining the Limits of Interpretation: Bram Stoker's Dracula and Its Eastern European Contexts," Post/modern Dracula. From Victorian Themes toPostmodern Praxis, ed. John Bak, (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007, pp. 13-30. Студията е преиздадена в The Journal of the Modern Art History Department, Faculty of Philosophy, University of Belgrade 6 (2010),69-82, с мое съгласие и със съгласието на редактора на Post/modern Dracula. From Victorian Themes to Postmodern Praxi - 4

2007г. - Degeneration, Regeneration and the Moral Parameters of Greekness in Thomas Hope’s Anastasius, Or Memoirs of a Greek, Comparative Critical Studies 4. 2 (2007), SpecialIssue: “Literature Travels”, Benjamin Colbert and Glyn Hambrook (eds.), 177-192 - 4

2006г. - Malcolm Bradbury’s To the Hermitage: Fiction, History, and the East/West Divide. In: Trans, No 16 (2006), http://www.inst.at/trans/index.htm. ISBN 3-9501947-4-6 - 4

2006г. - Ludmilla Kostova, Yonka Krasteva and Svilen Stanchev, Introduction, America Across Cultures: Europe and Beyond. Veliko Turnovo: PIC Publishers, 2006. ISBN954-736-103–1 - 4

2006г. - Malcolm Bradbury’s To the Hermitage: Fiction, History, and the East/West Divide. In: Trans, No 16 (2006), http://www.inst.at/trans/index.htm. ISSN 1560-182X (peerreviewed electronic journal) - 4

2005г. - Travelling Intellectuals and Royal Collectors: Malcolm Bradbury's To the Hermitage as a Parable of Power. In: The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context, Madeleine Danova (ed.), Sofia: Polis Publishing, 2005, 259-269. ISBN 954-796-012-1 - 4

2005г. - Travelling Intellectuals and Royal Collectors: Malcolm Bradbury's To the Hermitage as a Parable of Power. In: The Transatlantic and the Transnational in aChanging Cultural Context, Madeleine Danova (ed.), Sofia: Polis Publishing, 2005, 259-269 - 4

2004г. - Taking Care of Nations: Rebecca West’s Black Lamb and Grey Falcon and the Ethics of Self and Other. In: TRANS, No 15 (2004), http://www.inst.at/trans/index.htm. ISSN1560-182X. *Електронното списание TRANS се реферира в MLA International Bibliography - 4

2004г. - Ориенталски нелепици: (не)просветеният смях на лейди Елизабет Крейвън, сп. “Литературна мисъл”,. XLVIII (2004), 1, 60-69. ISSN 0324-0495 - 4

2003г. - Meals in Foreign Parts: Food in Writing by Nineteenth-Century British Travellers to the Balkans, Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol. IV/1(2003), 21-44. Special issue edited by Corinne Fowler and Ludmilla Kostova - 4

2003г. - Corinne Fowler and Ludmilla Kostova, Cultural Terrae Incognitae: Ongoing Ethical and Theoretical Dilemmas, Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing,Vol. IV/1 (2003), 1-5. Special issue edited by Corinne Fowler and Ludmilla Kostova - 4

2003г. - A Gateway to Europe's Orient(s): Austria in Nineteenth-Century British Travel Writing and Vampire Literature. In: Austria and Austrians: Images in WorldLiterature, ed. Wolfgang Gortschacher and Holger Klein. Tubingen: Stauffenburg, 2003, 93-105 - 4

2003г. - Fowler and Ludmilla Kostova, Cultural Terrae Incognitae: Ongoing Ethical and Theoretical Dilemmas, Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol.IV/1 (2003), 1-5. ISSN 1465–2609 - 4

2002г. - A Fatal Adventure in Europe's ‘Wild East’: Fantasy and Fear in Julian Osgood Field's "A Kiss of Judas", University of Bucharest Review. AJournal of Literary and Cultural Studies, vol. IV, No. 3-4, 2002, 85-107 - 4

2002г. - Love and Death Across Cultures: Richard Henry Savage's In the Old Chateau, a Story of Russian Poland and Late Nineteenth-Century American Images of EasternEurope. In: Dialogues. American Studies in an International Context, Milena Katzarska (ed.), Plovdiv: Zombori, 2002, 199-206 - 4

2001г. - Constructing Oriental Interiors: Two Eighteenth-Century Women Travellers and Their Easts. In: Travel Writing and the Female Imaginary, Vita Fortunati, Rita Monticelli andMaurizio Ascari (eds.), Bologna: Patron Editore, 2001, 17–33 - 4

2001г. - Defining an Ethics of Travel: Lady Mary Wortley Montagu and the Balkans. In: Pulverfass Balkan. Mythos oder Realitaet, Roehrig Universitaetsverlag, 2001, 163–187 - 4

2001г. - Fathers Good and Bad: Mary Shelley's Matilda and the Issue of Female Education. In: Britain and Europe: the Case for Women, Margarita Churova and Ludmilla Kostova (eds.), Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2001, 76-191. ISBN 954-07-1356-0 - 4

2001г. - Margarita Churova and Ludmilla Kostova, Preface to Britain and Europe: the Case for Women, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2001. ISBN 954-07-1356-0 - 4

2001г. - Charles Vallancey and G. S. Rakovsky: In Search of the ‘Roots’ of Bulgarian and Irish Identities (in Bulgarian), Evropa 2001 5 (2008), 17-18 - 4

Доклади

2013г. - COUNTERING THE THREAT OF RACIAL DECLINE: THE CASE OF BRAM STOKER’S THE LADY OF THE SHROUD: Юбилейна конференция на ВТУ, май 2013 г. - 5

2013г. - ‘DISCOVERING‘ EUROPEAN ‘SLAVDOM’: GEORGINA MUIR MACKENZIE AND ADELINE PAULINA IRBY ‘ACROSS THE CARPATHIANS’ AND IN ‘THE SLAVONIC PROVINCES OF TURKEY-IN-EUROPE’: международна интердисциплинарна конференция “Borders and Crossings/Seuilset Traverses”, Liverpool Hope University, Ливърпул, Великобритания, юли 2013 г. - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2005г. - Review of Hammond, Andrew (ed.). The Balkans and the West. Constructing the European Other, 1945-2003. Ashgate Publishing Limited, Aldershot and Burlington, VT, 2004.xxiii + 236. Bibliography. Index. ISBN 0754632342. The Slavonic and Eastern European Review, 83, 4, 2005, 751-5. ISSN 0037 6795 - 10

2001г. - Theorising Europe’s ‘Wild East’ (review of Imagining the Balkans and Inventing Ruritania), The European English Messenger, Vol. X/1 (Spring 2001), 71-73. ISSN 0960 4545 - 10

Цитирания

2013г. - Kostova, Ludmilla. “Writing Across the Native/Foreign Divide: the Case of Kapka Kassabova’s Street Without a Name (2008).” Travel and Ethics. Eds. Corinne Fowler, Charles Forsdick and Ludmilla Kostova. London and New York: Routledge, 2013.165-182. (1) Цитирано в: Цонева, Петя: Tsoneva, Petya, 2013: дисертация за присъждане на ОНС „доктор“: Перспективи върху дома и бездомността в творчеството на Антоан дьо Сент-Егзюпери и Салман Рушди (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“): с. 12. - 11

2013г. - Kostova, Ludmilla and IonaSarieva, Introduction to Comparisons and Interactions Within/ Across Cultures, Ludmilla Kostova, Iona Sarieva and Mihaela Irimia (eds.), Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012, 17-32. (2) Цитирано в: Цонева, Петя: Tsoneva, Petya, 2013: дисертация за присъждане на ОНС „доктор“: Перспективи върху дома и бездомността в творчеството на Антоан дьо Сент-Егзюпери и Салман Рушди (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“): с. 6, с. 8, с. 12, с. 24, с. 58 - 11

2013г. - Kostova, L., Tales of the Periphery: the Balkans in Nineteenth-Century British Writing, VelikoTurnovo: St. Cyril and St. Methodius, 1997. Цитирано в: Петков, Павел: Petkov, Pavel, 2013: защитена дисертация за присъждане на ОНС „доктор“: Образи на Китай в англоезичната пътеписна литература на XX век: с. 1, с. 2, с. 15, с. 26, с. 29, с. 30, с. 31, с. 38, с. 104, с. 105, с. 226, с. 228, с. 230, с. 263 и т. н. - 11

2013г. - Kostova, L., Tales of the Periphery: the Balkans in Nineteenth-Century British Writing, VelikoTurnovo: St. Cyril and St. Methodius, 1997. Цитирано в: Петков, Павел: Petkov, Pavel, 2013: защитена дисертация за присъждане на ОНС „доктор“: Образи на Китай в англоезичната пътеписна литература на XX век: с. 1, с. 2, с. 15, с. 26, с. 29, с. 30, с. 31, с. 38, с. 104, с. 105, с. 226, с. 228, с. 230, с. 263 и т. н. Drace-Francis, Alex, 2013: Review of The British and the Balkans by Eugene Michail (Continuum, 2011), Twentieth-Century British History, http://tcbh.oxfordjournals.org/content/early/2013/03/14/tcbh.hwt002.extract. - 11