Хон. проф. д-р Валентина Аврамоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(119) "Софийски университет Руска филология Френски език Стенография" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(135) "Учителка в ИТ, СПТУХ и ІІ гимназия (1966-1970) Отдел "Култура", ГНС - Шумен (1970-1974)" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(107) "асистент (1974) главен асистент (1983) доцент (1988) професор (2009)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "доктор по филология (1979)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(667) "Стилистика на съвременния руски език Лексикология на съвременния руски език Съпоставителна лексикология на съвременния български и руски език Лингвокултурология Лингвокултурно съдържание на езиковата единица Експресивност на езиковата единица Културна конотация на антропонимите Лексикални иновации в съвременния руски език Културни концепти и превод" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(143) "Когнитивна лингвистика Лингвокултурология Стилистика Лексикология Превод" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(99) "Дебрецен (1981) Москва (1985) Киев (1987) Санкт Петербург (1989)" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(220) "Началник отдел "Култура" - ГНС, Шумен (1970-1974) Декан на ФЧФ (1997-2000) Зам.-декан на ФХН (2000-2008) Ръководител катедра (1990-1991, от 2008)" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(641) "Председател на Вузовския профкомитет (1980-1989) Председател на Дружеството на русистите, Шумен (от 1978) Зам.-председател на Дружеството на русистите в България (от 2003) Председател на Дружеството на русистите в България (от 2007) Съветник в ГНС (1972-1976) Член на ред. колегия на сп. “Stylistyka” (Opole) (от 2003) Член на редколегията на сп. “Болгарская русистика” (2002-2008)." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(80) "Член на СУБ (1983) Член на МАПРЯЛ, България (1974)" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(197) "“Кл. Охридски” (1987) “1300 г. България” (1981) Отличник на МНП (1983) Почетен знак на Дружеството на русистите (1991)." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д-р  Валентина Аврамова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 202

Телефон: +359 54 830365 вътр.144

Email: valentav@abv.bg

Приемно време: четвъртък 13-15 часа, К2 каб. 202

Завършен университет, специалност

Софийски университет

Руска филология

Френски език

Стенография

Месторабота преди постъпване в ШУ

Учителка в ИТ, СПТУХ и ІІ гимназия (1966-1970)

Отдел "Култура", ГНС - Шумен (1970-1974)

Заемани академични длъжности

асистент (1974)

главен асистент (1983)

доцент (1988)

професор (2009)

Придобити научни степени

доктор по филология (1979)

Водени лекции и/или упражнения

Стилистика на съвременния руски език

Лексикология на съвременния руски език

Съпоставителна лексикология на съвременния български и руски език

Лингвокултурология

Лингвокултурно съдържание на езиковата единица

Експресивност на езиковата единица

Културна конотация на антропонимите

Лексикални иновации в съвременния руски език

Културни концепти и превод

Области на научни интереси

Когнитивна лингвистика

Лингвокултурология

Стилистика

Лексикология

Превод

Специализации

Дебрецен (1981)

Москва (1985)

Киев (1987)

Санкт Петербург (1989)

Заемани ръководни позиции

Началник отдел "Култура" - ГНС, Шумен (1970-1974)

Декан на ФЧФ (1997-2000)

Зам.-декан на ФХН (2000-2008)

Ръководител катедра (1990-1991, от 2008)

Организационна дейност

Председател на Вузовския профкомитет (1980-1989)

Председател на Дружеството на русистите, Шумен (от 1978)

Зам.-председател на Дружеството на русистите в България (от 2003)

Председател на Дружеството на русистите в България (от 2007)

Съветник в ГНС (1972-1976)

Член на ред. колегия на сп. “Stylistyka” (Opole) (от 2003)

Член на редколегията на сп. “Болгарская русистика” (2002-2008).

Членства в научни организации

Член на СУБ (1983)

Член на МАПРЯЛ, България (1974)

Държавни и/или научни награди

“Кл. Охридски” (1987)

“1300 г. България” (1981)

Отличник на МНП (1983)

Почетен знак на Дружеството на русистите (1991).

Дисертации

1979г. - Семантико-стилистическая характеристика прилагательных русского языка в предикативной функции в сопоставлении с болгарским языком: Дисертация заприсъждане на научната степен “кандидат на науките” (“доктор по филология”), Ленинград, 1979, 168 с - 1

Монографии

2009г. - Лингвокултурологичният подход в чуждоезиковото обучение. // Лингвометодически аспекти на чуждоезиковото обучение с използване на нови информационнитехнологии. Монография. Шумен, 2009, с. 88-95. (в съавторство) - 2

2007г. - Лингвокультурология. Монография. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2007, 243 с - 2

Учебници

2006г. - Руски език и турски език в деловата сфера. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2006, 384 с. (в съавторство) - 6

2004г. - Руско-българско-турски и българско-руско-турски речник за бизнесмени. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2004, 520 с. (в съавторство) - 6

1996г. - Русский язык для деловых людей. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 1996, с. 170-194 (в съавторство) - 6

Учебни помагала

1998г. - Пособие по учебному переводу. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 1998, 168 с - 7

1987г. - Пособие по практической стилистике русского языка. Шумен, 1987, 140 с - 7

Статии

2010г. - Късмет (Понятие късмет в болгарской ментальности). // Концепти на българската култура. Шумен: УИ “Еп.К.Преславски”, 2010, с. 232-237 - 4

2010г. - Языковой код культуры. // Език, култура, идентичност. Т. 2. Шумен: Фабер, 2010, с. 50-60 - 4

2010г. - Основные понятия лингвокультурологии (аккумулема) и фрагменты болгарской языковой картины мира. // Русский язык, литература и культура в школе и вузе, №1 (31), 2010, с. 64-70 (Украина) - 4

2008г. - Концептуализационные модели в русской и болгарской ментальности. // Проблемы когнитивного и функционального описания языка. Вып. 6. Шумен: УИ “ЕпископКонстантин Преславски”, 2008, с. 154-169 - 4

2008г. - Кинесика в антропном коде культуры. // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 7. Шумен: УИ “ЕпископКонстантин Преславски”, 2008, 59-68 - 4

2008г. - Природно-ландшафтный код культуры. // Русистика 2008. Язык, коммуникация, литература, культура. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2008, с.131-137 - 4

2007г. - Концептуализация добра и зла: универсальное и национально-специфическое. // Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Том ІІ.Пловдив, 2007, с. 112-117 - 4

2007г. - Время в болгарской языковой картине мира. // Stylistyka. ХVІ. Styl i czas. Opole. 2007, s. 95-106 - 4

2007г. - Строение человека в болгарской языковой картине мира (на фоне русской ЯКМ). // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русскогои болгарского языков. Вып. 5. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2007, с. 153-169 - 4

2006г. - Развитие метафоры в современной русской и болгарской публицистике. // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Вып. 2. Шумен: УИ“Епископ Константин Преславски”, 2006, с. 49-57 - 4

2006г. - Огонь как носитель национальной культурной памяти. // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков.Вып. 4. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2006, с. 71-80 - 4

2006г. - Антропоцентрический подход в обучении иностранному языку. // Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век. Т. 1.Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2006, с. 277-282 - 4

2005г. - О сопоставительной стилистике русского и болгарского языков. // Stylistyka. ХІV. Stylistyka i Kozyna. Opole, 2005, s. 243-249 - 4

2005г. - Колористика в национальной языковой картине мира. // Русистика 2005: Язык, коммуникация, культура. Сборник статии в чест на проф.дфн С.Димитрова. Шумен:УИ “Епископ Константин Преславски”, 2005, с. 157-174 - 4

2004г. - Стилистические возможности категории числа в русском и болгарском языках. // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Вып. І. Шумен:УИ “Епископ Константин Преславски”, 2004, с. 131-149 - 4

2004г. - Универсальное и национальное в концептуализации ментальности. // Динамика языковых процессов: История и современность. К 75-летию со дня рождения проф.дфн П.Филковой. София: Херон прес, 2004, с. 93-98 - 4

2004г. - Стереотипные гендерные характеристики в национальной культуре. // Stylistyka. XIII. Styl a plec. Style and Gender. Opole, 2004, s. 191-198 - 4

2004г. - Концептосфера на думата земя в български, руски и турски език. // Турският език и турската култура в контекста на диалога Изток-Запад. Шумен: УИ “ЕпископКонстантин Преславски”, 2004, с. 58-66. (в съавторство с М.Шукриева) - 4

2004г. - Концептосфера оценочности в национальной языковой картине мира (ІІ). // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков.Вып. 3. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2004, с. 17-30 - 4

2003г. - Прякорът в медиите. // Властта на медиите. Студии и статии. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 274-286 - 4

2003г. - Статус лингвокультурологии. // Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Велико Търново, 2003, с. 97-101 - 4

2003г. - Формирование и развитие лингвокультурологического концепта. // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”,2003, с. 352-356 - 4

2003г. - Концептосфера оценочности в национальной языковой картине мира (І). // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков.Вып. 2. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 109-117 - 4

2002г. - Евфемизмът като манипулация. // Текстът като манипулация. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2002, с. 58-65 - 4

2002г. - Концептът пить-пия в руската и българската менталност. // Виното в етнокултурата и литературата. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2002, с. 265-269 - 4

2002г. - Этикетные формулы в лингвокультурологическом аспекте. // Язык и культура. Вып. 4. ІІ. Часть І. Культурологический компонент языка. Киев, 2002, с. 7-12 - 4

2002г. - Концепт вода в русской и болгарской картине мира. // Русский язык: Проблемы истории, теории и методики преподавания. Шумен: УИ “Епископ КонстантинПреславски”, 2002, с. 115-121 - 4

2002г. - Компоненты лингвокультурологического концепта. // Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ века.Велико-Тырново, 2002, с. 377-382 - 4

2000г. - Фразеологизм как конденсат национального менталитета. // Чтения, посвященные Дням славянской письменности и культуры. Чебоксары, 2000, с. 224-231 - 4

1999г. - Социолингвистичен аспект на експресивизацията. // Проблеми на социолингвистиката. VІ. Езикът и съвременността. София, 1999, с. 128-131 - 4

1999г. - Функционально-стилистическое микрополе оценочност. // Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен: УИ “Епископ КонстантинПреславски”, 1999, с. 13-19 - 4

1997г. - Сопоставление функционально-стилистических полей. // Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным. Пловдив, 1997,с. 81-83 - 4

1995г. - Взаимовлияние и взаимопроникновение функциональных стилей в русском языке. // Филологические исследования. І. Шумен, 1995, с. 58-63 - 4

1994г. - Семантика и прагматика словосочетаний с прилагательными цветообозначениями в русском и болгарском языках. // Вопросы современного состояния иисторического развития систем русского и болгарского языков. Шумен: Изд. “Константин Преславски”, 1994, 118-135 - 4

1984г. - Функционально-семантическая характеристика полных и кратких имен прилагательных в предикативной функции. // Болгарская русистика, 1984, № 2, с. 51-60 - 4

1984г. - О проблемах лингвистической стилистики в советском языкознании. // Достижения советской русистики за 60 лет. София, 1984, с. 208-214 - 4

1983г. - О переводе на болгарский язык русских кратких прилагательных в предикативной функции. // Изучение русского языка в сопоставлении с болгарским. София:Народна просвета, 1983, с. 183-191 - 4

1982г. - Синонимичные предложные словосочетания с целевыми значениями в русском и болгарском языках (На материале публицистического стиля). // Учебныематериалы по проблеме синонимии . Часть І. Ижевск, 1982, с. 53-54. (в съавт. С Н.Качалина, А.Николова, С.Войнова) - 4

1982г. - Полная и краткая форма прилагательного в предикативной функции и их эквиваленты в болгарском языке. // Изследвания в чест на проф.д-р С.Русакиев. Шумен,1982, с. 99-109 - 4

Доклади

2009г. - Архитектурный код культуры. // Acta Dissertationes Slavicae. Ling. XXVIII. Szeged, 2009, 5-15 - 5

2009г. - Експресивни средства в съвременната преса (прецедентни имена). // Отговорността пред езика. Сб., посветен на 65-год на проф. д-р К.Вачкова. Шумен, 2009, с.325-330 - 5

2008г. - Концептуализация игры в национальной ментальности. // Епископ-Константинови четения. “Игри и играчки”. Том 13. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”,2008, с. 22-32 - 5

2007г. - Аккумулема – базовая единица лингвокультурологии. // ХІ конгресс МАПРЯЛ. Мир русского слова и русское слово в мире. Том 4. Язык, сознание, личность. София:Херон-пресс, 2007, с. 6-10; Русский язык за рубежом, 2007, № 6, с. 52-55 - 5

2007г. - Судьба как ключевое слово культуры. // Епископ-Константинови четения май . Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски” - 5

2006г. - Фрагменты русской и болгарской языковых картин мира. // Теоретические и методические проблемы РЯКИ. Новые информационные технологии в лингвистическойи методологической науке. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 2006, с. 410-414 - 5

2004г. - Функционально-стилистические поля в сопоставительной стилистике. // Доайенът. Юбилеен сборник, посветен на 100-годишнината на проф. Н.М.Дилевски. София:УИ “Св.Климент Охридски”, 2004, с. 127-133 - 5

2003г. - Концептуализация сравнения и национальный менталитет. // Х конгресс МАПРЯЛ. Русское слово в мировой культуре. Пленарные доклады. Т. І. Санкт-Петербург,2003, с. 211-216 - 5

2003г. - Концептът в обучението по чужд език. // Научни трудове. Педагогически колеж, Добрич. Т. ІІІ С. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 72-75 - 5

2000г. - Универсальное и национальное во фразеологии. // Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков. // Београд, 2000, с.230-234; Тезисы докладов, с. 5 - 5

2000г. - Национально-культурная специфика концепта звезда. // Studia Slavica. Сборник, посветен на 90-годишнината от рождението на проф.д-р С.Русакиев. Шумен:Аксиос, 2000, с. 46-50 - 5

2000г. - Ум и глупость в русской и болгарской картине мира. // Международная научная конференция на тему “Русский язык и культура (изучение и преподавание)”.Материалы конференции. Москва: ЭКОН, 2000, с. 203-204 - 5

1999г. - Номинация в русской и болгарской разговорной речи. // Юбилейна научна конференция ”25 години ШУ “Епископ Константин Преславски”. Доклади. Руски език.Шумен, 1999, с. 25-29 - 5

1999г. - Функционально-стилистическое микрополе интенсивности. // VІІ Международный симпозиум “Лингвистические, культурологические и методические вопросыобучения РЯКИ”. Велико-Тырново, 1999, с. 160-163 - 5

1999г. - О возможности выделения функционально-стилистических полей. // ІХ Международный конгресс МАПРЯЛ “Русский язык, литература и культура на рубеже веков”.І. Тезисы докладов и сообщений. Братислава, 1999, с. 11-12 - 5

1998г. - Национально-культурный смысл слова в тексте. // Изучение славянских языков, литератур и культур в инославянской среде. Београд, 1998, с. 414-418; Тезисы ирезюме, с. 5 - 5

1997г. - Коннотативное значение лексической единицы. // Лингводидактические аспекты описания языка и гибкая модель обучения: Проблемы и перспективы. Москва:“Диалог-МГУ”, 1997, с. 157-161 - 5

1997г. - Стилистический аспект сопоставительной лексикологии. // Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”. Т. ХІV А. Шумен, 1997, с. 113-121 - 5

1996г. - Лакуны и понимание инокультурного текста. // Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного. Тезисымеждународной научно-методической конференции. Москва, 1996, с. 6-7 - 5

1995г. - Коннотативное значение лексической единицы в коммуникативном аспекте. // Лингвистика на исходе ХХ века: итоги и перспективы. Тезисы международнойконференции. Том І. Москва, 1995, с. 10-11 - 5

1995г. - К вопросу об использовании компьютерных технологий в обучении языкам. // Международная конференция “Мультимедиа в преподавании языков”, 21-23 ноября1995. Тезисы докладов. Москва, 1995, с. 3 - 5

1994г. - Экспрессивная лексика в русском и болгарском языках. // VІ Международный симпозиум на тему: “Сопоставление русского языка с родным в научныхисследованиях и в практике преподавания”. Тезисы докладов и иссобщений. Велико-Тырново, 1994, с. 3-4. (в съавт. с Л.П.Иванова) - 5

1994г. - Проблемы сопоставительной стилистики русского и болгарского языков. // Русский язык и литература в современном диалоге культур. VІІІ Международныйконгресс МАПРЯЛ. Тезисы докладов, Регенсбург, 1994, с. 57-58 - 5

1990г. - Функционально-стилистическая характеристика названия женщин по профессии, специальности, должности в русском и болгарском языках. // Годишник на ВПИ. Т.ХІІ А. Шумен, 1990, с. 81-103 - 5

1990г. - Стилистические возможности категории числа в русском и болгарском языках. // V Международный симпозиум на тему “Лингвистические и методические вопросыобучения русскому языку как иностранному”. Тезисы докладов и сообщений. Велико-Тырново, 1990, с. 18-19 - 5

1987г. - О проблемах сопоставительной стилистики русского и болгарского языков. // Национальная научная конференция, посвященная 70-ой годовщине Великойоктябрьской социалистической революции. Тезисы докладов и сообщений. София, 1987, с. 23 - 5

1986г. - Руският език и съчинението на Сава Доброплодни “Нова лесна метода да се изучи българский език а практически русский и грьцкий”. // Сава Ил.Доброплодни.Сборник от научни доклади и съобщения, изнесени на сесията по случай 165 г. от рождението му. Шумен, 1986, с. 143-146 - 5

1985г. - Конденсированные атрибутивные словосочетания в газетной речи в русском и болгарском языках. // Юбилейна научна сесия “40 години ВМЕИ “В.И.Ленин”.Доклади (микрофилмирани). София, 1985, 6 с - 5

1985г. - Окказиональное слово в советской поэзии и его передача на болгарский язык. // Международный симпозиум “Место и роль художественной литературы в практикепреподавания русского языка”, Шумен, 1985, с. 1 - 5

1984г. - К вопросу о стилистическом сопоставлении русского и болгарского языков. // ІV Международный симпозиум на тему: “Изучение русского языка в сопоставлении сродным”. Тезисы докладов и сообщений. Велико-Тырново, 1984, с. 15-16 - 5

1984г. - Лингвостилистический анализ художественного текста как форма внеаудиторной работы. // Международный симпозиум “Организация и формы внеаудиторнойработы как средство совершенствования речевых навыков”, Ташкент - 5

1983г. - Лексико-грамматические особенности и смысловые различия форм полных и кратких прилагательных в русском языке. // Годишник на ВПИ. Т. VІІ А. Филологическифакултет. Шумен, 1983, с. 63-72 - 5

1982г. - О переводе диалектизмов с русского на болгарский язык в плане сопоставительной стилистики. // Сборник доклади, посветени на 1300-годишнината набългарската държава и 10-годишнината на ВПИ. Руски език. Шумен, 1982, с. 88-98 - 5

1982г. - Синонимичные предложно-падежные конструкции, выражающие целевые отношения (на материале русского и болгарского языков). // Сборник доклади, посветенина 1300-годишнината на българската държава и 10-годишнината на ВПИ. Руски език. Шумен, 1982, с. 99-109 (в съавт. с А.Николова и Н.Качалина) - 5

1979г. - Способы перевода русского прошедшего времени на болгарский язык (О передаче русского прошедшего времени на болгарский язык формами аориста). //Годишник на ВПИ. Т.3. Шумен, 1979, с. 267-274 - 5

1977г. - О передаче русского прошедшего времени на болгарский язык формой имперфекта. // Сборник от доклади и научни съобщения, изнесени пред научната сесия,посветена на 60-годишнината на ВОСР на тема “Октомври и съвременната наука”. Шумен, 1977, с. 201-208 (в съавт. с Л.Жарова) - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2004г. - Д.Попов. Фоностилистика на дискурса. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 204 с. // В: Stylistyka. XIII. Styl a plec. Style and Gender. Opole, 2004, s. 383-387 - 10

2003г. - В.М.Шаклеин. Лингвокультурная ситуация и исследование текста. Москва: Общество любителей русской словесности. 1997, 184 с. // В: Болгарская русистика, 2003,бр. 1-2, с. 75-77 - 10