Доц. д-р Антоанета Димитрова Димитроваабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(147) "Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност Немска филология (1981 г.)" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(392) "- гимназия с усилено изучаване на английски и немски език "Хан Исперих" - гр. Нови пазар (1981 - 1987 г.), - Полувисш институт по туризъм "Иван Вазов" - гр. Варна (1987 - 1989 г.), - заклет преводач при фирма "Маяк" - гр. Варна (1989 - 1993 г.)." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(189) "-асистент по Съвременен немски език: 1994 - 1998 -главен асистент: 1999 - 2003 - доцент: от 2008 (Свидетелство от ВАК)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(170) "2003 г. - научна и образователна степен „доктор” (германски езици /немски език/) (Диплома от ВАК)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1071) "Бакалавърска степен (НФ, Приложна германистика и Приложна лингвистика): - СНЕ морфология (Л, СУ) - СНЕ синтаксис (Л, СУ) - СНЕ морфосинтаксис (Л, СУ) - СНЕ текстолингвистика (Л, СУ) - СНЕ текст и стил (Л, СУ) - ПНЕ - граматика (ЛУ) - ПНЕ - превод (ЛУ) - Специализиран превод (Л, СУ) - Художествен превод (Л, СУ) Магистърска степен (Лингвистика и превод /НФ/): - Контрастивна лингвистика (Л, СУ) - Специални теории на превода (Л, СУ) - художествен превод (ЛУ) - специализиран превод (СУ) - Немски език за академични цели (с.) Магистърска степен (ЕОБТ /немски език/): - Култура на деловото обслужване (ЛУ) - ПНЕ (ЛУ)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(359) "09.06.-13.06.2014 Преподавателска мобилност по линия на програма "ЕРАЗЪМ" в Университет Потсдам/Германия - изнасяне на 5 лекции на тема "Лъжата като езиков и културен феномен" (Die Luege als sprachliches und kulturelles Phaenomen)" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(200) "Текстолингвистика, социолингвистика, когнитивна лингвистика, преводознание и художествен превод, семантика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(76) "Германия - 1995; 1996; 1997; 1999, 2011, 2013 Австрия - 2000" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(3392) "- TEMPUS 1995-1997. - Das Fremde und der Text. Участници: университетите в Шумен, Потсдам, Мадрид, Будапеща, Истанбул. 2006-2008. - Ключови компетенции в преподаването на чужд език и култура, проект на ЕС. 2008-2009. - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, координатор от българска страна доц. С. Бойчева. 2010-2014. - международен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany 2012. - университетски проект „Всекидневието – места, памет, езици”, р-л доц. д-р Росица Ангелова, 2008. - университетски проект РД-05-268 „Културно-специфични различия в езиците и текстовете”, р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2009 - университетски проект РД-05-347 "Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век", р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2010. - университетски проект РД-05-167 "Езиците и културите във (взаимо)действие", р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2011. - университетски проект РД-05-264 "Език на културата и култура на езика". ръководител на проекта, 2012 - университетски проект РД-08-272 "Език - памет - фикция - лъжа". ръководител на проекта, 2013 - университетски проект РД-08-271 "Език и комуникация в образователната и научната сфера". ръководител на проекта, 2014 - университетски проект РД-08-318 "Германистиката - вчера, днес и утре", ръководител на проекта, 2015 - проект "Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част", научен ръководител доц. д-р Емилия Здравкова Башева-Монова, СУ „Св. Климент Охридски“, 2015 - университетски проект РД-08-120/08.02.2016 „Език – литература – медии”, р-л доц. д-р Нели Митева, 2016 - университетски проект РД-08-112/06.02.2017 „Език, медии, култура във взаимодействие ”, р-л доц. д-р Нели Митева/д-р Даниела Кирова, 2017. -- Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. "Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.", р-л д-р Даниела Кирова, 2018" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(221) "ръководител на катедра "Немска филология и ЧЕО" от 01.06.2012 г., преименувана на катедра "Германистика" (ноември 2014) до 24.06.2016 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(128) "Отговорник по качеството в катедра "Немска филология и ЧЕО" до 01.06.2012 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(237) "1 Международно литературно сдружение “Шилер” (седалище Марбах/Некар) 2. Съюз на българските германисти (седалище Велико Търново)" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Антоанета Димитрова Димитрова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 307

Телефон:

Email: toni.dimitrova57@abv.bg, a.dimitrova@shu.bg

Приемно време: вторник (I седм.) К2 13-15, сряда (II седм.), К2 307 11-13.00

Завършен университет, специалност

Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност Немска филология (1981 г.)

Месторабота преди постъпване в ШУ

- гимназия с усилено изучаване на английски и немски език "Хан Исперих" - гр. Нови пазар (1981 - 1987 г.),

- Полувисш институт по туризъм "Иван Вазов" - гр. Варна (1987 - 1989 г.),

- заклет преводач при фирма "Маяк" - гр. Варна (1989 - 1993 г.).

Заемани академични длъжности

-асистент по Съвременен немски език: 1994 - 1998

-главен асистент: 1999 - 2003

- доцент: от 2008 (Свидетелство от ВАК)

Придобити научни степени

2003 г. - научна и образователна степен „доктор” (германски езици /немски език/) (Диплома от ВАК)

Водени лекции и/или упражнения

Бакалавърска степен (НФ, Приложна германистика и Приложна лингвистика):

- СНЕ морфология (Л, СУ)

- СНЕ синтаксис (Л, СУ)

- СНЕ морфосинтаксис (Л, СУ)

- СНЕ текстолингвистика (Л, СУ)

- СНЕ текст и стил (Л, СУ)

- ПНЕ - граматика (ЛУ)

- ПНЕ - превод (ЛУ)

- Специализиран превод (Л, СУ)

- Художествен превод (Л, СУ)

Магистърска степен (Лингвистика и превод /НФ/):

- Контрастивна лингвистика (Л, СУ)

- Специални теории на превода (Л, СУ)

- художествен превод (ЛУ)

- специализиран превод (СУ)

- Немски език за академични цели (с.)

Магистърска степен (ЕОБТ /немски език/):

- Култура на деловото обслужване (ЛУ)

- ПНЕ (ЛУ)

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

09.06.-13.06.2014 Преподавателска мобилност по линия на програма "ЕРАЗЪМ" в Университет Потсдам/Германия - изнасяне на 5 лекции на тема "Лъжата като езиков и културен феномен" (Die Luege als sprachliches und kulturelles Phaenomen)

Области на научни интереси

Текстолингвистика, социолингвистика, когнитивна лингвистика, преводознание и художествен превод, семантика

Специализации

Германия - 1995; 1996; 1997; 1999, 2011, 2013

Австрия - 2000

Участия в международни и национални научни проекти

- TEMPUS 1995-1997.

- Das Fremde und der Text. Участници: университетите в Шумен, Потсдам, Мадрид, Будапеща, Истанбул. 2006-2008.

- Ключови компетенции в преподаването на чужд език и култура, проект на ЕС. 2008-2009.

- Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, координатор от българска страна доц. С. Бойчева. 2010-2014.

- международен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany 2012.

- университетски проект „Всекидневието – места, памет, езици”, р-л доц. д-р Росица Ангелова, 2008.

- университетски проект РД-05-268 „Културно-специфични различия в езиците и текстовете”, р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2009

- университетски проект РД-05-347 "Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век", р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2010.

- университетски проект РД-05-167 "Езиците и културите във (взаимо)действие", р-л доц. д-р Снежана Бойчева 2011.

- университетски проект РД-05-264 "Език на културата и култура на езика". ръководител на проекта, 2012

- университетски проект РД-08-272 "Език - памет - фикция - лъжа". ръководител на проекта, 2013

- университетски проект РД-08-271 "Език и комуникация в образователната и научната сфера". ръководител на проекта, 2014

- университетски проект РД-08-318 "Германистиката - вчера, днес и утре", ръководител на проекта, 2015

- проект "Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част", научен ръководител доц. д-р Емилия Здравкова Башева-Монова, СУ „Св. Климент Охридски“, 2015

- университетски проект РД-08-120/08.02.2016 „Език – литература – медии”, р-л доц. д-р Нели Митева, 2016

- университетски проект РД-08-112/06.02.2017 „Език, медии, култура във взаимодействие ”, р-л доц. д-р Нели Митева/д-р Даниела Кирова, 2017.

-- Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. "Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.", р-л д-р Даниела Кирова, 2018

Заемани ръководни позиции

ръководител на катедра "Немска филология и ЧЕО" от 01.06.2012 г., преименувана на катедра "Германистика" (ноември 2014) до 24.06.2016 г.

Организационна дейност

Отговорник по качеството в катедра "Немска филология и ЧЕО" до 01.06.2012 г.

Членства в научни организации

1 Международно литературно сдружение “Шилер” (седалище Марбах/Некар)

2. Съюз на българските германисти (седалище Велико Търново)

Монографии

2009г. - Димитрова А. Табу, езиково табуиране и детабуиране в българското и немското публично пространство. Велико Търново: Фабер, 2009, 298 с - 2

2007г. - Димитрова А. Играта в творчеството на Херман Хесе - естетически, езикови и преводни аспекти. Велико Търново: Фабер, 2007, 283 с - 2

Учебни помагала

2013г. - Модул TEXT - 7

2013г. - Модул STIL - 7

2013г. - Помагало по художествен превод: Виолета Кънчева, „Принцесата от плетения кош“ – Violeta Kantscheva. Die Prinzessin von Flochtenkorb. Двуезично издание. Ръководство и редакция на превод от български на немски език от студентки екип. Други редактори: Снежана Филева; Каталин Себестиен. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”. - 7

2005г. - Димитрова, Антоанета. Помагало за кандидат-студенти по немски език. Шумен 2005 (в съавторство) - 7

2005г. - Димитрова, Антоанета (съст.) Hermann Hesse. „Marchen“/Херман Хесе. „Приказки“. Шумен - 7

Студии

2018г. - А. Димитрова. ХВАЛБАТА между Осанна! и Разпни го!: Измерения и символика в български, руски и немски паремии. В: „Любословие”, брой 18, Тема на броя: СИМВОЛИТЕ. УИ „Константин Преславски” – Шумен, 2018 г. (ISBN 1314-6033), с. 89 – 119. - 3

2017г. - Димитрова, А. „Между действителност и измислица: фейкове, фалшификации, имитации в класическите и новите медии. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том II. Сн. Бойчева, А. Димитрова, Д. Кирова (Съст.). Шумен: УИ, 2017. ISSN: 2367-8348 - 3

2017г. - Димитрова, А. 2017. Трима души в една лодка (става дума най-вече за Кучето). В: Добрева Е. (отг. ред.) Непознати приятели, познати неприятели. Шумен: Фабер, 2017 - 3

2017г. - Димитрова, А. 2017. „Между действителност и измислица: фейкове, фалшификации, имитации в класическите и новите медии. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том II. Сн. Бойчева, А. Димитрова, Д. Кирова (Съст.). Шумен 2017. УИ, ISSN: 2367-8348. - 3

2017г. - Димитрова, А. Трима души в една лодка (става дума най-вече за Кучето). В: Добрева Е. (отг. ред.) Непознати приятели, познати неприятели. Серия „Обществени комуникации“ № 7, Шумен: Фабер, 2017. - 3

2016г. - Димитрова, А. Третият Райх, ГДР и обединена Германия в изживяванията на един музикант: Хансгеорг Мюе и неговият автобиографичен роман „Luegen als – legitimes? – Mittel der Politik („Лъжите – легитимно? – средство на политиката). В: С. Бойчева; Н. Митева; Д. Кирова (съст.). „Език – литература – култура". Шумен: УИ 2016. - 3

2015г. - Димитрова, А. Клеветата – езиково и културно явление (въз основа на материали от български, руски и немски език). В: „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков”. Выпуск девятый. Шумен: УИ 2015, с. 218–245. - 3

2015г. - Димитрова, А. Отражение на конфликта между Украйна и Русия в две немски електронни медии. В: сп. "Любословие", годишно списание за хуманитаристика, бр. 15/2015, с. 43-84. Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2015. - 3

2015г. - Dimitrova, A. Bilder der Verleumdung in Sprache und Kultur (anhand von Belegen aus dem Deutschen und Bulgarischen). В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том I. Съставители: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц. Шумен: УИ 2015, с. 65-90. - 3

2014г. - Димитрова, А. Български фамилни имена от прякори, диалектизми и чужди думи в семантичното поле ‘лъжа’. В: Годишник на ШУ, ФХН, т. ХХV А/2014 г., с. 79–112. Шумен: УИ - 3

2012г. - Димитрова, Антоанета. „Отваряй си очите, кому се доверяваш! - Trau, schau wem : Измамата в българската и немската езикова картина на света (въз основа на ексцерпиран материал от лексикографски източници)”. В: Годишник на Шуменския университет, Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІІ А, 2012 г. , с. 141-181. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” - 3

2010г. - Табу и проклятие в българската и немската езикова картина на света. В: Годишник на Шуменския университет, Факултет по хуманитарни науки, том XXIA, 2010, с. 36-64,.Шумен Унив. издателство „Епископ Константин Преславски” . Ел.публикация от 18.10.2012 г. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=72 - 3

2010г. - Табу, евфемизъм и дисфемизъм. В: Годишник на Шуменския университет. Факултет по хуманитарни науки, том XXIA, с. 79-99/ 2010. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. . - 3

Статии

2017г. - Димитрова, Антоанета 2017. Одеса, 2 май 2017 година (въз основа на материали от руски, немски и български онлайн медии). http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=258. - 4

2016г. - Димитрова, А. 14. „Чужди, непознати простори“: Херман Хесе и Русия. В: Д. Даскалова и др. (ред. кол.). LIMES SLAVICUS. Славянството – граници на общността. Доклади от международна научна конференция, Шумен, юни 2015. Шумен: УИ 2016, с. 294–302. - 4

2016г. - Димитрова, А. Фрагментираната българска социалистическа действителност – табута, лъжи и истини в романа на Илия Троянов „Macht und Widerstand“ („Власт и съпротива“). В: Електронно издание на ХФН, “Епископ-Константинови четения”. „Фрагментирани светове”. Шумен: УИ 2016. - 4

2015г. - Димитрова, А. Проблемни моменти при превода на немски език на книгата на Виолета Кънчева „Принцесата от плетения кош“. В: Годишник на ШУ (ФХН). т. ХХVІ А/2015 г., с. 118–134. Шумен: УИ 2015. - 4

2015г. - Dimitrova, A. Kontroverse Reaktionen ueber die Ukraine-Krise in russischen und polnischen Diskussionsforen. В: М. Грозева-Минкова (отг. ред.); Н. Бурнева; Р. Килева-Стаменова; П. Стефанова (съст.). Germanistik in Bulgarien. Band I. София: Издателство на НБУ, 2015, с. 63–78. - 4

2015г. - Димитрова, А. Херман Хесе и руската литература. 2015. вж. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=191. - 4

2015г. - Димитрова, А. От „стена до стена с врага“ до „обичай своите врагове“: Холандският съсед в новелата „Курортист“ от Херман Хесе. В: “Епископ-Константинови четения”. “Непознатият съсед”. Том XXI, с. 25-38. Шумен: УИ 2015. - 4

2015г. - Димитрова, А. Херман Хесе и руската литература. 2015. В: електронно издание "Литермедиа", вж.: http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=191. - 4

2015г. - Димитрова, А. Третият Райх: възход и погибел. В: Димитрова, А. (съст.). Die kleinen Leute und der grosse Krieg – Малките хора и голямата война. Сборник разкази – двуезично издание. Шумен: УИ 2015, с. 6-15. - 4

2015г. - Dimitrova, A. Untersuchungsort Bulgarien: Das Selbst-Erleben im mitfuehlenden Erleben der Andersheit in Inga Deors Kriminalromanen. В: Сборник доклади от II конгрес на германистите от Югоизточна Европа, Велико Търново (2010). St. Ingbert: Roehrig Universitaetsverlag 2015. - 4

2014г. - Димитрова А. А сега накъде? Tекстов жанр „пътеводител“ (въз основа на немски пътеводители за България), 2014, вж. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=165. - 4

2014г. - Димитрова А.. Опит за докосване до другия „в мъглата“ на превода : стихотворението „Im Nebel“ от Херман Хесе в три български варианта. B: А. Димова; С. Бойчева; А. Димитрова (съст.). Език и комуникация в образователната и научната сфера. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, с. 209-224. ISBN 978-954-577-982-4 - 4

2013г. - Димитрова, А. Херман Хесе : Албум на спомените (картини от Детството). В: Сборник „Епископ-Константинови четения“, том XIX/2013, с. 68–78, http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19d_opt_0.pdf. - 4

2012г. - Namen machen Leute? Zur Semantik bulgarischer Familiennamen, entstanden aus Dialektismen und Beinamen (Makrofeld Fraudation). В: Павел Петков, Снежана Бойчева, Антоанета Димитрова (съст.). „Език на културата и култура на езика”. Сборник с научни статии в чест на проф. д.ф.н. Ана Димова. Фабер – В. Търново 2012, с. 96-103. - 4

2012г. - Dimitrova, Antoaneta. „Die angewandte Linguistik an der Universitaet Schumen”. В: Ana Dimova, Snezhana Boycheva, Neli Miteva, Bettina Wenzel (Hg.). Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert. Veliko Tarnovo: Faber 2012, с. 252-257. - 4

2012г. - Димитрова, Антоанета. „Всеки човек лъже - Jeder Mensch ist ein Luegner : ЛЪЖАТА в българската и немската езикова картина на света (въз основа на ексцерпиран материал от лексикографски източници)”. В: Сборник „Епископ-Константинови четения”, том XVIII/ 2012, електронно издание, с. 182-200, http://shu.bg/sites/default/files/EK_18_New_1.pdf - 4

2012г. - Димитрова, Антоанета. „Нарушаване на табу и прояви на толерантност и нетолерантност в интеркултурната комуникация: България през погледа на Инга Дьор и Сибиле Левичаров”. В: Natalia Dlugosz (съст.). Tabu w oku szeroko otwartym. Poznan: Wydawnictwo Naukowe Rys 2012, с. 365-376. - 4

2012г. - Dimitrova, Antoaneta. „Die Beschimpfung in der Jugendsprache (anhand von Belegen aus dem Bulgarischen, Polnischen und Deutschen)”. В съавторство с Агнешка Методиева. Публикация от 18.октомври 2012 г., в: http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=72. - 4

2011г. - Под знака на ilinx: “Душата ми, залята с вино” - виното в метафори и като метафора у Виолета Кънчева. В: Сборник „Епископ-Константинови четения”, т.16/2011, с. 85-90, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, - 4

2011г. - Професии, свързани с река - метафорична употреба в българската и немската езикова и културна общност. В: Сборник „Епископ-Константинови четения”, т.16/2011,с. 66-77, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.. - 4

2011г. - Случаят Батак 2007: Хроника на едно предопределено негодувание - модалност, моделиране и манипулация в медиите. В: Росица Ангелова (съст.). Общности и идентичности в европейското пространство. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ 2011, с. 13-38. - 4

2011г. - Професии, свързани с вода – образни послания в българската и немската народопсихология (в съавторство със Севгинар Ибрям). В „Любословие“, годишно списание за хуманитаристика 11/2011. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2011, с. 79-93. - 4

2009г. - Измерения на пространството в другостта/чуждостта: Шумен през погледа на Сибиле Левичароф и Михаел Бузелмайер. В: Р. Ангелова (съст.). Всекидневието –места, памет, езици. Велико Търново: Фабер, 2009, 195-214. - 4

2009г. - Die Textsorte Reisefuehrer-Artikel – Textaufbau und sprachliche Gestaltung im Deutschen (anhand Reisefuehrer uber Bulgarien). В: Лексика и лексикография. Сборник научных трудов. Выпуск 20, Москва: РАН, Орел ГТУ, 2009, 167-178 - 4

2008г. - Табу и табуиран дискурс. В: сп. “Език и литература” 2008, №1-2, 160-177 - 4

2008г. - Galgen-Vogel Hesse: Humor und Heiterkeit. В: T.Hoffmann, M.-Chr.Lercher, A.Middeke, K. Tittel (Hg.). Humor. Grenzuberschreitende Spielarten eines kulturellen Phanomens.Gottingen: Universitatsverlag 2008, 105-117 - 4

2008г. - Raumbilder Bulgariens aus drei Sichten (в съавторство с Ася Бонева). В: B. Wenzel, G. Tiemann, R. Fornoff (Hg.). Figuration des Raums. Beitrage zum spacial turn ausliteratur- und kulturwissenschaftlicher Sicht. V. Tarnovo: Ivis, 2008, 100-124 - 4

2008г. - Riten und Tabus im Lebensrad intra-/interkulturell betrachtet (в съавторство с Албена Иванова). Доклади от V международна конференция „Езикът – феномен безграници”, Медицински университет - Варна (12-14.06.2008) 2008, 473-484 - 4

2008г. - Играта в творчеството на Херман Хесе – естетически аспекти. - В: „Епископ-Константинови четения”, т. 13, Шумен: Унив. изд. „Епископ Константин Преславски”, 2008,298-317 - 4

2007г. - Международна рецепция на творчеството на Херман Хесе: фактори в публичното пространство. Преводна рецепция на Хесе в България. В: “Превод и културен трансфер”. Доклади от конференция в чест на 70-годишнината на доц. Анна Лилова. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2007. с. 81 – 94 - 4

2007г. - Табу, толерантност и интеркултурна комуникация в романа „Хамбург – Варна, а обратно?“ на Инга Дьор. В: Годишник на ШУ, Факултет по хуманитарни науки, том XXА/ 2007 г., с. 226-249.Шумен: Унив. изд. „Епископ Константин Преславски” . - 4

2006г. - Табу и интеркултурна комуникация – етнологични аспекти (в съавторство с Албена Иванова). В: Образование и квалификация на педагoгическите кадри – развитиеи проекции през XXI век. Сборник от юбилейната научна конференция, посветена на 50-годишнината на ДИПКУ – Варна. Шумен 2006, том II, с. 277 – 285 - 4

2006г. - Bilder des Schonen im deutschen und im bulgarischen Volksmund und ihre Erfassung in der zweisprachigen Lexikographie. B: Germanistische Linguistik 184 - 185, Hilseheim/Zurich/ New York 2006, S. 151 - 168 - 4

2006г. - Riten und Tabus im Jahresring intra-/interkulturell betrachtet (в съавторство с Албена Иванова). В: ВТУ – Филологически факултет. Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. Велико Търново 2006. Том I, с. 788 – 807 - 4

2005г. - Преводът като стъпала между два свята: Стихотворението на Херман Хесе „Стъпала“. В: Сборник, посветен на 70-годишнината на проф. Хилмар Валтер, почетендоктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново 2005, с. 48 – 58 - 4

2005г. - За превода на приказките на Херман Хесе. В: Hermann Hesse. „Marchen“ / Херман Хесе. „Приказки“. Шумен 2005, с. 118 – 135 - 4

2005г. - Календарни празници и табута в немскоезичния и славянския (предимно българския) културен ареал (в съавторство с Албена Иванова). В: “Епископ-Константинови четения”. “Личност и социум”. Том X, част I. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” 2005. с. 77 – 96 - 4

2004г. - Der tri-via-le Hermann Hesse im „Puppenspiel“ des „feuilletonistischen Zeitalters“. В: Texte aus dem Supermarkt, Beitrage zur Trivialliteratur. Шумен 2004, с. 118 – 135 - 4

2003г. - Das Wortspiel in Hermann Hesses Dichtungen. B: Wort und Grammatik. Festschrift fur Pavel Petkov (Germanistische Linguistik 171 - 172), Hilseheim/ Zurich/ New York 2003,S. 291 - 305 - 4

2003г. - Игра на стъклени перли или Игра на мънистен хармониум? /Предизвикателствата на един неологизъм към преводача на Glasperlenspiel/ В: Диалогът на литературите в текста на културата. Шумен 2003, с. 34 – 57 - 4

2002г. - Lehmanns Erzaehlungen oder So schoen war mein Mаrkt. Einige Gedanken und Tips zum Gebrauch literarischer Texte im Wirtschafts-Deutsch ald Fremdsprache (WDaF). В:Germanistentreffen, раздел Fachsprachen und Fachsprachenunterricht. Internationale Konferenz Oktober 1996. Veliko Tarnovo 2002, с. 676-684 - 4

2002г. - Das Glas-perlen-spiel. Homo ludens als homo bulla im Schleier der Verganglichkeit. В: Beitrage zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. Шумен 2002, с. 105 - 116 - 4

2002г. - Woher nimmst du bloss die vielen Geschichten, Hermann? Der „Seelenbiograph“ Hermann Hesse und die Psychoanalyse. В: Ein kleines Welttheater. Didaktische Materialien zur Wiener Moderne fuer Studierende der germanistischen Literaturwissenschaft. Пловдив, 2002, с. 71 - 86 - 4

2002г. - Kommende Vergangenheit in marchenhafter Gegenwart: Hermann Hesses Marchen „Die beiden Bruder“. В: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и разминавания. ПУ „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян. Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция „40 години педагогическо образование в гр. Смолян“, 28–29. май 2002), 2002, том V, с.49 – 55 - 4

2000г. - За утробата на Кита и превращенията на Духа-затворник. В: Юбилейна научна конференция – 25 години ШУ „Епископ Константин Преславски“ 1996. Доклади.Литературознание и методика на литературното обучение. Шумен 2000, с. 256 - 263 - 4

2000г. - Jugendsprache Deutsch - Jugendsprache Bulgarisch. В: Die Grenzen offnen. Beitrage zu einer europaischen Germanistik. Essen 2000, с. 189-199 - 4

1999г. - “Захарче Доротея” или образността в българския и немския младежки говор. В: Проблеми на социолингвистиката VI, Езикът и съвременността. София с. 201-209. - 4

1997г. - Behandlung des Themas „Inflation“ anhand verschiedеner Textsorten bei Fortgeschrittenen im (spezialisierten) DaF-Unterricht. В: Professional Development for LanguageTechers and Trainers - East Bulgaria. TEMPUS JEP 07307-94. Collected Papers. July - 4

1997г. - Michael Buselmeier - eine unerwartete Entdeckung. В: Professional Development for Language Techers and Trainers - East Bulgaria. TEMPUS JEP 07307-94. Collected Paper - 4

Доклади

2017г. - Димитрова, А. Одеса от 2 май 2014 – три години по-късно в руски, немски и български онлайн-медии. Доклад. В: МЕДИАЛИНГВИСТИКА. Материалы II Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор А.А. Малышев. 2017. Издательство: Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (Санкт-Петербург), https://elibrary.ru/item.asp?id=30578614. - 5

2016г. - Димитрова, А. Раболепието в български, руски и немски online-медии. В: МЕДИАЛИНГВИСТИКА. Выпуск 5: Язык в координатах массмедиа. Материалы I. Международной научно-практической конференции 6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария. Санкт-Петербург: Издательство: Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 2016, с. 129–131. - 5

2015г. - Димитрова, А. „Чужди, непознати простори“: Херман Хесе и Русия. Доклад, изнесен на Международна научна конференция "LIMES SLAVICUS. Славянството - граници на общността", 04.-05.06.2015 г., Шумен. - 5

2015г. - Димитрова, А. От „стена до стена с врага“ до „обичай своите врагове“: Холандският съсед в новелата „Курортист“ от Херман Хесе. В: Сборник „Епископ-Константинови четения“ на тема Непознатият съсед. Том XXI/2015 г., с. 25–38. http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK21_indesign.pdf. - 5

2014г. - А. Димитрова. Quo vadis, Krim? Рефлексии върху референдума в Крим и украинската криза в български и полски дискусионни форуми – изнесен на Юбилейна международна научна конференция „Диалогични пространства” (40 год. Лекторат по полски език и култура и 20 год. полонистика във ВТУ), 13-14.05.2014 – Велико Търново. - 5

2014г. - A. Dimitrova. Kontroverse Reflexionen ueber den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine (anhand von Belegen aus russischen, polnischen, bulgarischen und deutschen Diskussionsforen) - изнесен на Конференция на Съюза на българските германисти „Schwerpunkte der bulgarischen Germanistik im 21. Jh.”, 31.10.-01.11.2014 – София. - 5

2014г. - Dimitrova, A. Kontroverse Reaktionen ueber die Ukraine-Krise in russischen und polnischen Diskussionsforen. Доклад, изнесен на конференцията на Съюза на германистите в България, НБУ – София, 30.10.-1.11.2014. - 5

2013г. - Dimitrova Antoaneta: Das Wortfeld der Luege im Deutschen und Bulgarischen. Vortrag an der Internationalen Tagung „90 Jahre Germanistik. Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung. Sofia 11-12 Oktober 2013. - 5

2013г. - Антоанета Димитрова: Херман Хесе : Албум на спомените (картини от Детството). Доклад на „Епископ-Константинови четения”, май 2013. - 5

2012г. - Отваряй си очите, кому се доверяваш! - Trau, schau wem : Измамата в българската и немската езикова картина на света (въз основа на ексцерпиран материал от лексикографски източници). Доклад на „Епископ-Константинови четения”, Шумен, май 2012. - 5

2010г. - Die angewandte Linguistik an der Universitaet Schumen. Презентация на Международна Юбилейна конференция послучай 20 години германистика в ШУ на тема „Perspektiven und Chancen der Germanistik im 21. Jahrhundert”, Шумен 2010. - 5

2010г. - Untersuchungsort Bulgarien: Das Selbst-Erleben im mitfuehlenden Erleben der Andersheit in Inga Deors Kriminalromanen. Доклад, изнесен на II конгрес на германистите от Югоизточна Европа, Велико Търново 2010. - 5

2009г. - Нарушаване на табу и прояви на толерантност и нетолерантност в интеркултурната комуникация: България през погледа на Инга Дьор и Сибиле Левичаров. Доклад, изнесен на международна конференция на славистите в Познан, Полша (10-12.12.2009 г.). - 5

2009г. - Die Beschimpfung in der Jugendsprache (anhand von Belegen aus dem Bulgarischen, Polnischen und Deutschen). В съавторство с Агнешка Методиева. Доклад, изнесен на конференцията на Съюза на германистите в България, Велико Търново, 26-29.10.2009. - 5

2009г. - Под знака на ilinx: “Душата ми, залята с вино” - виното в метафори и като метафора у Виолета Кънчева. Доклад на „Епископ-Константинови четения”, май 2009. - 5

2008г. - Riten und Tabus im Lebensrad intra-/interkulturell betrachtet. Доклад на V Международна конференция „Езикът – феномен без граници”, изнесен съвместно с Албена Иванова, Медицински университет, май 2008, Варна. - 5

2008г. - Kulturkonflikt infolge der Verletzung eines sakralen Tabus – Martina Balevas und Ulf Brunnbauers Forschungsprojekt Batak. Доклад на Юбилейна конференция, посветена на 120 г. Софийски университет "Св. Климент Охридски" и 30 г. сътрудничество между Софийския и Хамбургския университет - София, 12-13 октомври 2008 - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2014г. - Димитрова, А.АТРАКТИВНО ПОДНАСЯНЕ НА ТЕОРИЯТА (ATTRACTIVE PRESENTATION OF THE THEORY).Марийка Димитрова, Нели Пейчева.Textlinguistik und Pragmalinguistik: Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, 319 с. В: сп. "Чуждоезиково обучение" бр. 3/2014 (Foreign Language Teaching Volume 41, Number 3, 2014), с. 301-303; - - - Димитрова, А. Ценен помощник за преподаватели в сферата на германистичната лингвистика (A valuable tutorial for lecturers in the field of German linguistics). В: сп. "Любословие 14/2014, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", с. 273-275. - 10

Цитирания

2015г. - Димитрова, А. „Всеки човек лъже - Jeder Mensch ist ein Luegner : ЛЪЖАТА в българската и немската езикова картина на света (въз основа на ексцерпиран материал от лексикографски източници)”. В: Сборник „Епископ-Константинови четения”, том XVIII/ 2012, с. 182-200. Цитирано в: Дечка Чавдарова. Фигурата на лъжеца в творчеството на Чудомир. В: Яни Милчаков, Добрина Матова, Евдокия Борисова (ред.). Чудомир и нашето съвремие – научна конференция. Сборник, посветен на 125 години от рождението на Чудомир. Казанлък: Рамита 2015, с. 151-156, цит. на стр. 153. - 11

2014г. - Димитрова, А. Табу, езиково табуиране и детабуиране в българското и немското публично пространство. Фабер: Велико Търново 2009. цитирано в монография: Севгинар Динчерова. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 42 и сл.; стр. 90. - 11

2014г. - Димитрова, А. Табу, езиково табуиране и детабуиране в българското и немското публично пространство. Фабер: Велико Търново 2009. цитирано в дисертация: Айля Илиязова. Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. Шумен 2014. - 11

2014г. - Димитрова, А. Табу, езиково табуиране и детабуиране в българското и немското публично пространство. Фабер: Велико Търново 2009. цитирано в автореферат: Агнешка Данута Методиева. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”. УИ “Епископ К. Преславски”, Шумен 2014, с. 14; 15 40. - 11

2014г. - Димитрова, А. Играта в творчеството на Херман Хесе – естетически, езикови и преводни аспекти. Фабер : Велико Търново 2007. цитирано в монография: Севгинар Динчерова. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 232. - 11

2014г. - Димитрова, А. Табу и проклятие в българската и немската езикова картина на света. В: Годишник на ШУ, ФХН, том ХХIA/2010, УИ „Епископ Константин Преславски“ : Шумен, с. 36-64 (студия). цитирано в монография: Севгинар Динчерова. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 91. - 11

2014г. - Димитрова, А. Табу и проклятие в българската и немската езикова картина на света. В: Годишник на ШУ, ФХН, том ХХIA/2010, УИ „Епископ Константин Преславски“ : Шумен, с. 36-64 (студия). цитирано в автореферат: Агнешка Данута Методиева. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”. УИ “Епископ К. Преславски”, Шумен 2014, с. 12-13; 16-17; 22-23; 27-28; 30; 31; 41. - 11

2014г. - Димитрова, А. Табу и проклятие в българската и немската езикова картина на света. В: Годишник на ШУ, ФХН, том ХХIA/2010, УИ „Епископ Константин Преславски“ : Шумен, с. 36-64 (студия). цитирано в дисертация: Айля Илиязова. Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. Шумен 2014. - 11

2014г. - Димитрова, А. „Табу, евфемизъм и дисфемизъм”. В: Годишник на ШУ, ФХН, том XXIA/2010, с. 79-99. УИ „Епископ К. Преславски””, Шумен 2010. цитирано в автореферат: Агнешка Данута Методиева. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”. УИ “Епископ К. Преславски”, Шумен 2014, с.15; 41. - 11

2014г. - Димитрова, А. „Евфемистични и дисфемистични езиково-стилистични средства в немското и българското публично пространство”. В: Годишник на ШУ, ФХН, том XXIIA/2011, с. 117-195 (студия). УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен. цитирано в автореферат: Агнешка Данута Методиева. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”. УИ “Епископ К. Преславски”, Шумен 2014, с. 15; 42. - 11

2014г. - Димитрова, А. Професии, свързани с река – метафорична употреба в българската и немската езикова и културна общност. В: Сборник „Епископ-Константинови Четения“, том XVI/2011, УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен, с. 66-77. цитирано в монография: Севгинар Динчерова. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 232. - 11

2014г. - Dimitrova, A. „Namen machen Leute? Zur Semantik bulgarischer Familiennamen, enstanden aus Dialektismen und Beinamen (Makrofeld Fraudation)“. In: Pavel Petkov, Snezhana Boycheva, Antoaneta Dimitrova (Hg.), unter Mitarbeit von Katalin Sebestyen. Sprache der Kultur und Kultur der Sprache, Festschrift fuer Prof. Dr. sc. Ana Dimova. Faber: Veliko Tarnovo 2012, с. 96-103. Цитирано в статия: С. Динчерова. Personennamen in deutschen und bulgarischen Phraseologismen und Sprichwoertern. B: А. Димова; С. Бойчева; А. Димитрова (съст.). Език и комуникация в образователната и научната сфера. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, с. 62; 67. - 11

2014г. - Димитрова, А. Отваряй си очите, кому се доверяваш! - Trau, schau wem : ИЗМАМАТА в българската и немската езикова картина на света (въз основа на ексцерпиран материал от лексикографски източници). В: Годишник на ШУ, ФХН, т. ХХІІІ А, 2012 г., с. 141-181. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски” (студия). Цитирано в статия: Стефка Петкова-Калева. Ложь как коммуникативный феномен (в контексте болгарской и русской лингвокультуры) - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. Лодз, т.10, 2014. - 11

2014г. - Димитрова, А. Отваряй си очите, кому се доверяваш! - Trau, schau wem : ИЗМАМАТА в българската и немската езикова картина на света (въз основа на ексцерпиран материал от лексикографски източници). В: Годишник на ШУ, ФХН, т. ХХІІІ А, 2012 г., с. 141-181. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски” (студия). Цитирано в статия: Polina Marinova. Bulgarische und deutsche Phraseologismen im Wortfeld prahlen. B: А. Димова; С. Бойчева; А. Димитрова (съст.). Език и комуникация в образователната и научната сфера. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, с. 116. - 11

2014г. - Димитрова, А. Всеки човек лъже - Jeder Mensch ist ein Luegner : ЛЪЖАТА в българската и немската езикова картина на света (въз основа на ексцерпиран материал от лексикографски източници). В: Сборник „Епископ-Константинови четения”, том XVIII/2012, електронно издание, с. 182-200, в: http://shu.bg/sites/default/files/EK_18_New_1.pdf. Цитирано в статия: Polina Marinova. Bulgarische und deutsche Phraseologismen im Wortfeld prahlen. B: А. Димова; С. Бойчева; А. Димитрова (съст.). Език и комуникация в образователната и научната сфера. УИ „Епископ К. Преславски“, Шумен, 2014, с. 116. - 11

2014г. - Dimitrova, A. Text. Електронен модул. 2013. - http://cdo.shu.bg/file.php/397/ModulTextThema4.pdf Цитирано в статия: Берна Мустафа. Немски графити. B: А. Димова; С. Бойчева; А. Димитрова (съст.). Език и комуникация в образователната и научната сфера. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, с. 130. - 11

2014г. - Димитрова, А. Професии, свързани с вода – образни послания в българската и немската народопсихология.“ В съавторство със Севгинар Динчерова Ибрям. В: сп. „Любословие“ № 11/2011, УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен, с. 79-93. цитирано в монография: Севгинар Динчерова. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 232. - 11

2014г. - Димитрова, А. Табу в интеркултурната комуникация – етнологични аспекти. В съавторство с Албена Иванова. В: Образование и квалификация на педагoгическите кадри – развитие и проекции през XXI век. Сборник от Юбилейната научна конференция, посветена на 50-годишнината на ДИПКУ- Варна. Том II. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2006, с. 277-285. цитирано в монография: Севгинар Динчерова. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 232. - 11

2014г. - Димитрова, А. Табу в интеркултурната комуникация – етнологични аспекти. В съавторство с Албена Иванова. В: Образование и квалификация на педагoгическите кадри – развитие и проекции през XXI век. Сборник от Юбилейната научна конференция, посветена на 50-годишнината на ДИПКУ- Варна. Том II. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2006, с. 277-285. цитирано в автореферат: Агнешка Данута Методиева. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор”. УИ “Епископ К. Преславски”, Шумен 2014, с. 11; 31; 42. - 11

2014г. - Димитрова, А. Календарни празници и табута в немскоезичния и славянския (предимно българския) културен ареал. В съавторство с Албена Иванова. В: Сборник „Епископ-Константинови Четения“. Том X, част I. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2005, с. 77-96. цитирано в монография: Севгинар Динчерова. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 232. - 11

2014г. - Димитрова, А. Календарни празници и табута в немскоезичния и славянския (предимно българския) културен ареал. В съавторство с Албена Иванова. В: Сборник „Епископ-Константинови Четения“. Том X, част I. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2005, с. 77-96. цитирано в автореферат: Агнешка Данута Методиева. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” УИ “Епископ К. Преславски”, Шумен 2014, с. 11; 31; 42. - 11

2014г. - Димитрова, А. Красивото в българската и немската езикова картина на света (въз основа на ексцерпиран материал от народното творчество и лексикографски източници)“. В съавторство със Сирма Николова. В: „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков“. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2011, с. 108-131. цитирано в монография: Севгинар Динчерова. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 233. - 11

2014г. - Димитрова, А. Случаят Батак 2007: Хроника на едно предопределено негодувание - модалност, моделиране и манипулация в медиите. В: Р. Ангелова (съст.). Общности и идентичности в европейското пространство. УИ „Епископ К. Преславски”: Шумен 2011, с. 13-38. цитирано в дисертация: Айля Илиязова. Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. Шумен 2014. - 11

2013г. - Димитрова, А. Измерения на пространството в другостта/чуждостта : Шумен през погледа на Сибиле Левичароф и Михаел Бузелмайер. В: Ангелова, Р. (съст.). Всекидневието – места, памет, езици. Велико Търново: Фабер 2009, 195-214. Цитирано в: Ilieva, Katerina. Kulturtransfer in einem literarischen Text : Bulgarien- und Deutschlandbilder im Roman von Sibylle Lewitscharoff – Apostoloff. ЛИТЕРМЕДИА, 2013. - 11

2013г. - Играта в творчеството на Херман Хесе - естетически аспекти. В Сборник с доклади от Епископ-Константинови четения „Игри и играчки“, том 13. Шумен: „Епископ Константин Преславски“ 2008, с.298-321. Цитирано в: Албена Иванова. Словесната игра в български и немски рекламни текстове. Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“. - 11

2013г. - „Die Textsorte Reisefuehrer-Artikel – Textaufbau und sprachliche Gestaltung im Deutschen (anhand Reisefuehrer ueber Bulgarien)”. В: Лексика и лексикография. Сборник научных трудов. Выпуск 20. Москва: РАН, Орел ГТУ 2009, 167-178. Цитирано в: Снежана Бойчева. Ксенология. Електронен учебник - cdo.shu.bg. 2013. - 11

2013г. - „Das Glas-Perlen-Spiel. Homo Ludens als Homo Bulla im Schleier der Vergaenglichkeit“. In: Ana Dimova u.a. (Hrsg.) Beitraege zur Germanistik und zu Deutsch als Fremdsprache. Schumen: Episkop Konstantin Preslawski 2002, S.105-117. Цитирано в: Албена Иванова. Словесната игра в български и немски рекламни текстове. Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“. - 11

2013г. - Играта в творчеството на Херман Хесе – естетически, езикови и преводни аспекти. В. Търново: Фабер 2007. Цитирано в: Албена Иванова. Словесната игра в български и немски рекламни текстове. Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“. - 11

2013г. - Табу, езиково табуиране и детабуиране в българското и немското публично пространство. В. Търново: Фабер 2009. Цитирано в: Снежана Бойчева. Ксенология. Електронен учебник - cdo.shu.bg. - 11

2013г. - Нарушаване на табу и прояви на толерантност и нетолерантност в интеркултурната комуникация: България през погледа на Инга Дьор и Сибиле Левичаров. В: Natalia D. (съст.). Tabu w oku szeroko otwartym. Poznan: Wydawnictwo Naukowe Rys 2012, с. 365-376. Цитирано в: Ilieva, Katerina. Kulturtransfer in einem literarischen Text : Bulgarien- und Deutschlandbilder im Roman von Sibylle Lewitscharoff – Apostoloff. ЛИТЕРМЕДИА, 2013. - 11

2012г. - Табу, езиково табуиране и детабуиране в българското и немското публично пространство. В. Търново: Фабер 2009. Цитирано в: Севгинар Ибрям. Когнитивната метафора вода в българския, немския и турския медиен дискурс. Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“. - 11

2012г. - Табу, езиково табуиране и детабуиране в българското и немското публично пространство. Фабер – Велико Търново 2009. Цитирано в: Методиева, Агнешка. Благословията и проклятието чрез призмата на табуираната сфера, свързана с магия, страх, суеверие и религиозни вярвания. В: Годишник на ШУ, ФХН, том ХХІІІ А, 2012 г., Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски” (студия). - 11

2012г. - Табу и проклятие в българската и немската езикова картина на света. В: Годишник на ШУ. ФХН, том XXIA 2010, с. 36-64. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски” (студия). Цитирано в: Методиева, Агнешка. Благословията и проклятието чрез призмата на табуираната сфера, свързана с магия, страх, суеверие и религиозни вярвания. В: Годишник на ШУ, ФХН, том ХХІІІ А, 2012 г. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски” (студия). - 11

2012г. - Играта в творчеството на Херман Хесе – естетически, езикови и преводни аспекти. В. Търново: Фабер 2007. Цитирано в: Севгинар Ибрям. Когнитивната метафора вода в българския, немския и турския медиен дискурс. Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“. 2012. - 11

2012г. - Играта в творчеството на Херман Хесе. Естетически, езикови и преводни аспекти. Велико Търново: Фабер 2007. Цитирано в: Staneva, Katerina. Symbolfiguren in Hermann Hesses Roman „Demian“. ЛИТЕРМЕДИА, 2012. - 11

2011г. - Табу, езиково табуиране и детабуиране в българското и немското публично пространство. Фабер – Велико Търново 2009. Цитирано в: Добрева, Елка. Масмедийно демонизиране: основни обекти и техники в българския печат. - В: Изследване на медиите. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2011. - 11

2011г. - Табу, езиково табуиране и детабуиране в българското и немското публично пространство. Фабер – Велико Търново 2009. Цитирано в: Добрева, Елка. Аспекти на масмедийната “реалност”. Велико Търново: Фабер, 2011. - 11

2008г. - Димитрова, Антоанета 2011: Професии, свързани с река - метафорична употреба в българската и немската езикова и културна общност. В: Сборник „Епископ-Константинови четения”, том XVI/2011, с. 66-77. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”. Цитирано в: Ибрям, Севгинар: „Метафорика на водата в българската, немската и турската фразеология и паремиология“. В: Годишник на ШУ за 2008 г., ФХН, том ХІХ А, с. 152-177. - 11

2008г. - Димитрова, Антоанета; Ибрям, Севгинар 2011: „Професии, свързани с вода – образни послания в българската и немската народопсихология”. В „Любословие“, годишно списание за хуманитаристика 11/2011, с. 79-93. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”. Цитирано в: Ибрям, Севгинар: „Метафорика на водата в българската, немската и турската фразеология и паремиология“. В: Годишник на ШУ за 2008 г., ФХН, том ХІХ А, с. 152-177. - 11

Други публикации

2017г. - Димитрова, А. Медии – език: Комуникация в интернет. Форми на комуникация в „новите медии“. Чат комуникация. Дискусионен форум. Тематизиране на референдума в Крим в български и полски дискусионни форуми. В: Сн. Бойчева, А. Димитрова, Д. Кирова (Съст.). Научна поредица „Филологически ракурси“. Том II. Шумен: УИ 2017, ISSN: 2367-8348 - 12

2011г. - Научен превод: Росица Ангелова, За историята на град Шумен (1878-1912) – Zur Geschichte der Stadt Schumen (1878-1912). В: Росица Ангелова. Миналото на Шумен 1878-1912. Велико Търново: Фабер. 2011, с. 687-694. - 12

Художествено-творчески дейности

2018г. - Книга „Любов експромпто” (АнДи) – УИ „Константин Преславски” 2018 г. ISBN 978-619-201-255-7. - 13

2018г. - Книга „Ненаредена софра” (АнДи) – УИ „Константин Преславски” 2018 г. ISBN 978-619-201-254-0. - 13

2018г. - Книга „Вечерник” (АнДи) – УИ „Константин Преславски” 2018 г. ISBN 978-619-201-256-4. - 13

2013г. - SCHWARZ-WEISS : musikalisch-literarisches Schach – БЯЛО & ЧЕРНО : австрийска поезия на шахматната дъска. Превод от немски на български език Двуезично издание. Художествена редакция: Виолета Кънчева; обща редакция: Пенка Ангелова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”. - 13

2009г. - Виолета Кънчева, „Приказни зодии” – Violeta Kantscheva. Die Sternzeichen: Traum- und Maerchenbilder. Превод на немски език по художественотворчески прект към СБП Шумен, проектът е спонсориран от Община-Шумен. Редактор: Инга Дьор. Велико Търново: Фабер, 2009, 87 с. - 13

2008г. - Антоанета Димитрова. Писанията на един монах. Фабер, В. Търново 2008, 64 с. ISBN 978-954-400-018-9 - 13

2002г. - АнДи (АНтоанета ДИмитрова). Вечерник ИЛИ Изповед за един Дивак. "Антос полиграф", Шумен 2002, 72 с. ISBN 954-8901-81-1. - 13

1997г. - АНтоанета ДИмиторва. Скубляци. Бряг Принт, Варна 1997, 48 с. ISBN 954-799-838-2 - 13