Доц. д.н. Венета Петрова Янковаабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(166) "1978 - Шуменски университет, Българска филология 2003 - Шуменски университет, Турска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(206) "Учител в ПМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен Директор на Гимназия с преподаване на чужди езици "Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(613) "2018 - лектор по български език и култура в университет ELTE (Будапеща) 2008 - 2012 – лектор по български език и култура в Дебреценския университет (Унгария) 2007 – доцент по фолклористика 2005 – лектор по български фолклор 1996 – 1997; 1992 – 1993; 1982 – 1983 – хоноруван преподавател 1996 – 1997 - научен сътрудник в Научен център „Преславска книжовна школа”" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(84) "1990 - Доктор 2017 - Доктор на науките за културата" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(640) "Семиотични аспекти на турската култура Турски фолклор Културни и цивилизационни контакти на Турция Етнология и етнокултура История на турската култура Културна антропология. Увод Визуална антропология Мит и митологии на Балканите Маска, маскарад и карнавал Български фолклор Българска етнография Стара/Средновековна българска литература" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(686) "2018 - лектор по български език и култура в университет ELTE (Будапеща) 2016 - Вилнюски университет (Литва) 2015 - Букурещки университет (Румъния) 2014 - Тракийски университет (Одрин) 2008 - 2012 – лектор по български език и култура в Дебреценския университет (Унгария) 2012 - Вилнюски университет (Литва) 2012 - Ягеллонски университет (Краков) 2009 – 2010 - Славянски университет в Баку (Азербайджан)" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(422) "Идентичности; Памет (културна, историческа); Интеркултурна комуникация; Балкански култури и културни взаимодействия; Етнокултурни взаимодействия; Традиции на етническите и на етноконфесионалните общности; Средновековна култура" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(143) "• 2008 – 2012 - Дебреценски университет (Унгария) • 1980 - 1981 – Софийски университет" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(2487) "• „Пътят на българските градинари” – Дружество на българите в Унгария • Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим • Вътрешноуниверситетски проект „Места на всекидневието на Балканите” – 2014 г., ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова • Вътрешноуниверситетски проект „Времето на Балканите: език, история, памет” – 2013 г., договор № РД-08-284/ 15.03./ 2013 г., ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова • 2013 – 2014 – "Memory boxes" (European commission – Lifelong Learning Program) • 2012 – 2013 – “Устна история на татарите в Литва” (Литва) • 2012 - „България в световното културно наследство” (ШУ) • 2011 - „Преводът и унгарската култура”. СУ, ИЛ при БАН, Съюз на преводачите в България и Институт "Балаши" (Будапеща). • 2011 - „Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия”. – ИЕФЕМ. БАН. • 2011 - „Град и памет” (ШУ) • 2010 - 2011 - „Общности и идентичности в европейското пространство” ( ШУ) • 2008 – 2010 – “Българи в Унгария – памет и идентичности” (Унгария) • 2010 - „Концепти на българската култура” (ШУ) • 2009 - „Селски туризъм. (Състояние, проблеми, тенденции)”. Проект ТЕРЕСС • 2008 – 2009 – “Всекидневието – места, памет, езици” (ШУ) • 2003 – 2004 – “Изгреви над Шумен и залези над Валенсия” (Испания)" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(312) "2013 - 2018 - директор на Центъра по туркологични изследвания и интеркултурни комуникации 1992 – 1996 – директор на Гимназия с преподаване на чужди езици "Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(805) "2017 - Председател на Организационния комитет за провеждането на юбилейна научна конференция с международно участие "По пътя на Евлия Челеби" 2015 - Ръководител на научно-методически семинар "Тюркска митология и транслатология" 2014 - Ръководител на научно-методически семинар "Тюркска митология" 2004- 2007 - Инициатор и заместник-председател на Организационния комитет за провеждането на празник на етническото многообразие "Етнопалитра" в Шумен" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(204) "Европейски фолклорен институт (Будапеща) Унгарско етнографско дружество (Будапеща) Съюз на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д.н.  Венета Петрова Янкова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Кабинет: Корпус 2, стая 04

Телефон: 054 830365 вътр.143; 146

Email: v.yankova@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

1978 - Шуменски университет, Българска филология

2003 - Шуменски университет, Турска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

Учител в ПМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен

Директор на Гимназия с преподаване на чужди езици "Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен

Заемани академични длъжности

2018 - лектор по български език и култура в университет ELTE (Будапеща)

2008 - 2012 – лектор по български език и култура в Дебреценския университет (Унгария)

2007 – доцент по фолклористика

2005 – лектор по български фолклор

1996 – 1997; 1992 – 1993; 1982 – 1983 – хоноруван преподавател

1996 – 1997 - научен сътрудник в Научен център „Преславска книжовна школа”

Придобити научни степени

1990 - Доктор

2017 - Доктор на науките за културата

Водени лекции и/или упражнения

Семиотични аспекти на турската култура

Турски фолклор

Културни и цивилизационни контакти на Турция

Етнология и етнокултура

История на турската култура

Културна антропология. Увод

Визуална антропология

Мит и митологии на Балканите

Маска, маскарад и карнавал

Български фолклор

Българска етнография

Стара/Средновековна българска литература

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

2018 - лектор по български език и култура в университет ELTE (Будапеща)

2016 - Вилнюски университет (Литва)

2015 - Букурещки университет (Румъния)

2014 - Тракийски университет (Одрин)

2008 - 2012 – лектор по български език и култура в Дебреценския университет (Унгария)

2012 - Вилнюски университет (Литва)

2012 - Ягеллонски университет (Краков)

2009 – 2010 - Славянски университет в Баку (Азербайджан)

Области на научни интереси

Идентичности; Памет (културна, историческа); Интеркултурна комуникация; Балкански култури и културни взаимодействия; Етнокултурни взаимодействия; Традиции на етническите и на етноконфесионалните общности; Средновековна култура

Специализации

• 2008 – 2012 - Дебреценски университет (Унгария)

• 1980 - 1981 – Софийски университет

Участия в международни и национални научни проекти

• „Пътят на българските градинари” – Дружество на българите в Унгария

• Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим

• Вътрешноуниверситетски проект „Места на всекидневието на Балканите” – 2014 г., ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова

• Вътрешноуниверситетски проект „Времето на Балканите: език, история, памет” – 2013 г., договор № РД-08-284/ 15.03./ 2013 г., ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова

• 2013 – 2014 – "Memory boxes" (European commission – Lifelong Learning Program)

• 2012 – 2013 – “Устна история на татарите в Литва” (Литва)

• 2012 - „България в световното културно наследство” (ШУ)

• 2011 - „Преводът и унгарската култура”. СУ, ИЛ при БАН, Съюз на преводачите в България и Институт "Балаши" (Будапеща).

• 2011 - „Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия”. – ИЕФЕМ. БАН.

• 2011 - „Град и памет” (ШУ)

• 2010 - 2011 - „Общности и идентичности в европейското пространство” ( ШУ)

• 2008 – 2010 – “Българи в Унгария – памет и идентичности” (Унгария)

• 2010 - „Концепти на българската култура” (ШУ)

• 2009 - „Селски туризъм. (Състояние, проблеми, тенденции)”. Проект ТЕРЕСС

• 2008 – 2009 – “Всекидневието – места, памет, езици” (ШУ)

• 2003 – 2004 – “Изгреви над Шумен и залези над Валенсия” (Испания)

Заемани ръководни позиции

2013 - 2018 - директор на Центъра по туркологични изследвания и интеркултурни комуникации

1992 – 1996 – директор на Гимназия с преподаване на чужди езици "Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен

Организационна дейност

2017 - Председател на Организационния комитет за провеждането на юбилейна научна конференция с международно участие "По пътя на Евлия Челеби"

2015 - Ръководител на научно-методически семинар "Тюркска митология и транслатология"

2014 - Ръководител на научно-методически семинар "Тюркска митология"

2004- 2007 - Инициатор и заместник-председател на Организационния комитет за провеждането на празник на етническото многообразие "Етнопалитра" в Шумен

Членства в научни организации

Европейски фолклорен институт (Будапеща)

Унгарско етнографско дружество (Будапеща)

Съюз на учените в България

Дисертации

2017г. - Венета Янкова. ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ И ОБРАЗИ НА МИНАЛОТО. (ПО ПРИМЕРИ ОТ БЪЛГАРИЯ, УНГАРИЯ, ПОЛША И ЛИТВА). Дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките за културата” по научна специалност Етнография, професионално направление 3. 1. Социология, антропология и науки за културата, област на висше образование 3. Социология, стопански и правни науки. ИЕФЕМ – БАН, София, 2017 г. - 1

1990г. - Венета Янкова. ПРОСТРАННИТЕ ЖИТИЯ НА ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ СВЕТЦИ - ОТШЕЛНИЦИ. Дисертация за присъждане на научната степен “кандидат на филологическите науки”. Машинопис. София. Висша атестационна комисия. 1990. - 1

Монографии

2017г. - МАСКАРАДЪТ – НИЕ И ДРУГИТЕ. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". Шумен. ISBN 978-619-201-205-2. - 2

2014г. - Венета Янкова. Българите в Унгария - културна памет и наследство. София, ИК "Арка", 2014. Формат 32х84х108. Мека корица. 302 с. ISBN 978-954-8356-53-4 - 2

2007г. - Топоси, памет, идентичности. (Към фолклора на мюсюлманите и християните в Шуменско). - 2

2005г. - Етнокултурни взаимодействия - 2

1997г. - Между устното и писаното слово: фолклорът и народните жития. - 2

Учебници

2014г. - Митология и фолклор. Шумен. ШУ„Еп. Константин Преславски”. 2014. ISBN: 978-954-577-848-3. On-line: cdo.shu.bg - 6

Учебни помагала

2015г. - Янкова, В. Теренното фолклористично изследване – стъпка по стъпка. (Ръководство за студенти). Шумен: Изд. ШУ „Еп. Константин Преславски”. 2015. - 7

Студии

2015г. - Янкова 2015: Янкова, В. Татарски образи в българския национален разказ. – В: Годишник на Факултета по хуманитарни науки. 2015. - 3

2014г. - Татарски образи в историографията и в историческата памет. (По материали от Полша и Литва). Част 2. – В: Slavica. XLII, Debrecen, 2013-2014, 189 - 207. - 3

2013г. - Янкова, В. Миграции, мигранти и конструиране на общностна митография. (По биографични разкази на българи в Унгария) – В: Българска етнология. Кн. 2, 2013, 163 - 179. - 3

2000г. - Мотивът “Делба на светци”. //Етнографски проблеми на народната култура. Т. 6. С. 2000:9-33. - 3

Статии

2018г. - Yankova 2018: Family Memory and Popular Historiography. About the Tatars from Bulgarian Dobrudja. - Ethnologia Balkanica 21 (2018), 74 – 80. - 4

2018г. - Yankova 2018: The Tatars in Bulgaria and Their Oral History: The Migration from Crimea. – The I-st Annual Kurultai of the endangered culture heritage. AKECH 2018, 5 – 8 Julay, Constanta, Romania. Constanta: Anticus Press, 21- 30. - 4

2018г. - Янкова, Местанов 2018: Венета Янкова, Сунай Местанов. Топоними и топонимични предания от село Чернокапци (Карабашкьой), Омуртагско. – В: “По пътя на Евлия Челеби”. Научна конференция с международно участие. Шумен: Издателство ШУ, 303 – 312. - 4

2017г. - Yankova 2017: Янкова, В. Family memory and popular historiography. (About the Tatars from Bulgarian Dobroudja). - 8th Congress of the International Association for Southeast European Anthropology. Balkan Life Courses: Family, Childhood, Youth, and Old Age in Southeast Europe. – In: Ethnologia Balkanica №20 + 21. - 4

2017г. - Янкова 2017: Янкова, В. Българите в Унгария: организации и общностен живот пред предизвикателствата на XXI век. – В: Българи в чужбина, чужденци в България: институции, организации, общностен живот.София: ИЕФЕМ-БАН, 53 - 66. - 4

2017г. - Yankova 2017: Stories for the „sultans” Giray from Gerlovo region. (By data from the Historical archive in Shumen). – In: SocioBrains. JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 38, OCTOBER 2017 , 87–95. On-line: http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/87_95_Veneta_Yankova_STORIES_FOR_THE_SULTAINS_GRAY_FROM_GERLOVO_REGION._BY_DATA_FROM_THE_HISTORICAL_ARCHIVE_IN_SHUMEN_.pdf - 4

2017г. - Янкова 2017: Янкова, В. Маски и хронотопи. (Между Долна Секирна, Макак и Сурва в Перник). – В: Карнавалите в маскарада. Сборник с доклади от научната конференция, проведена в рамките на XXV Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” – Перник 2016. Перник: Кракра, 2017, 156-163. - 4

2017г. - Янкова 2017: Янкова, В. Професор Емил Боев и татарознанието в България. – В: Евтимова, Т., Саръиванова, И., Йорданова, М., Желязкова, Ж., Даскалова. М. (съст.) Български учен, ориентиран към изтока. Научен сборник в памет на проф. Емил Боев. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 332 – 341. - 4

2017г. - Янкова 2017: Към традиционната култура на татарите от Североизточна България. (По данни от ДИА - Шумен). - В: Тюркологията днес. УИ „Св. Климент Охридски“, 2017,. 262-269. - 4

2015г. - Янкова, В. Водачите – названия, образи, функции, метаморфози. (По примери от маскарадния тип „Джамал”). – Във: Водачите на маскарада. Сборник с доклади от научната конференция, проведена в рамките на XXIII Международен фестивал на маскарадните игри „СУРВА” – Перник 2014. Перник 2015. Аргус, 31 – 42. - 4

2015г. - Янкова 2015: Янкова, В. Утраквистичните светилища като общи места на паметта. – В: Георгиева, Цв. (съст. и редактор) Религии: култури и политики. София: Ан - Ди, 2015, 61 - 73. - 4

2015г. - Янкова, В. „От Джамадиновия род съм...” (Към устната история на татарите в Добричко). – В: Епископ-Константинови четения. “Непознатият съсед”. Том 21. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 61 - 71 - 4

2014г. - Музеят и нематериалното културно наследство. (По примери от Унгария). – В: Известия на Историческия музей - Шумен. Кн. 16. Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи. Сборник с доклади от Международната научна конференция, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей – Шумен, Шумен, 2014, 117 – 123. - 4

2014г. - • Историческата памет – между миналото и идентификацията. (Идеи, проблеми, тенденции). – Във: Времето: език, история, памет. ШУ„Еп. Константин Преславски”. 2014, 76 - 87. - 4

2014г. - Образы прошлого. (О татарах в Литве и Польше). Диалог со временем. Альманах интелектуальной истории. Москва. 2014, 189 – 204. http://roii.ru/dialogue/roii-dialogue-47.pdf - 4

2014г. - Религиозност и идентичност. За погребалната обредност при татарите в Полша. – В: Тюркологията - настояще и бъдеще. 60 години специалност Тюркология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. София: УИ „Св. Климент Охридски”. 2014, 56 – 64. - 4

2014г. - Между биографичното и легендата. (За тюрколога Ищван Мандоки Конгур). - В: Унгаристични изседвания. 30 години специалност „Унгарска филология”, СУ „Св. Климент Охридски”. София: Изток – Запад. 2014, 113 – 124. - 4

2014г. - За функциите на турския език в българските маскарадни игри. – В: Епископ-Константинови четения. Том 20 „Контакти и конфликти”. УИ „Епископ Константин Преславски”. Шумен. 2014, 234 – 246. - 4

2014г. - Янкова, В. Музеят и нематериалното културно наследство. (По примери от Унгария). – В: Известия на Историческия музей - Шумен. Кн. 16. Културно наследство и културен туризъм: музейни перспективи. Сборник с доклади от Международната научна конференция, посветена на 110-годишнината на Регионалния исторически музей – Шумен, Шумен, 2014, 117 – 123. - 4

2014г. - Янкова, В. Историческата памет – между миналото и идентификацията. (Идеи, проблеми, тенденции). – Във: Времето: език, история, памет. ШУ„Еп. Константин Преславски”. 2014, 76-87. - 4

2013г. - Янкова, В. Фолклорът като наследство. (Към културната памет на българите в Унгария). – В: Любословие, №13, 2013, ШУ„Еп. Константин Преславски”, 180 – 202. - 4

2013г. - Янкова, В. Игры в масках – между Европой и Азией. – В: Российское государство и общество в XX – начале XXI в. Проблемы взаимоотношений. (К Году Российской истории). Махачкала. 2013, 155-160. - 4

2013г. - • Културното наследство – определяния и предизвикателства. – В: Историкии. Том 6. УИ „Еп. Константин Преславски”, 2013, 285 – 297. • Игры в масках – между Европой и Азией. – В: Российское государство и общество в XX – начале XXI в. Проблемы взаимоотношений. (К Году Российской истории). Махачкала. 2013, 155-160. • „Огледало с памет”. (Бележки към визуалната история на татарите в Полша). – В: Епископ-Константинови четения, Т. 19 „Памет и спомен”. УИ „Еп. Константин Преславски”. Шумен. 2013, 90 – 97. • Към концепта „етничност”: политики в преброяването на населението. – В: Културни концепти на политическото. – Изд. „За буквите – О писменехь”. София. 2013, 296-302. • Русия в българската фолклорна песен – образи и историческа памет. – В: Первые Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. Сборник статей. Махачкала, 2013, 149 – 152. • Историческата памет – между миналото и идентификацията. (Идеи, проблеми, тенденции). – Във: Времето: език, история, памет. ШУ„Еп. Константин Преславски”. 2014, 76-87. - 4

2013г. - • Русия в българската фолклорна песен – образи и историческа памет. – В: Первые Всероссийские (с международным участием) историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича. Сборник статей. Махачкала, 2013, 149 – 152. - 4

2012г. - Българо-турската граница – прекосяване в спомени. В: Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия. Конференция, София, 2-3 дек. 2011. София. ИЕФЕМ. БАН. 2012:54-60. - 4

2011г. - Венета Янкова. Образи на родното в общностната памет на българите в Унгария. (Предварителни бележки). – In: Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis. XXXIX - XL. Debrecen. 2011, 331-349. - 4

2009г. - Венета Янкова. Към проблема за „превода” на езика на „другата”култура. In: Slavica. Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis. XXXVIII. Debrecen, 2009, 105-115. - 4

2008г. - Ориенталски реалии в поезията на Димитър Подвързачов. – В: Литературен свят. Бр. 4, дек, 2008. http://geom-bg.com/?p=4842 - 4

2008г. - Районът на Плиска. (Бележки към записаната и към устната му история). В: Сборник в чест на доц. д-р Ст. Витлянов. Издателство на Шуменския университет. Шумен, 2008, 165-176. - 4

2006г. - “Видрицата”, фолклорът и етноконфесионалните отношения. // Епископ-Константинови четения. Т. 10. Шумен. 2006:145-153. - 4

2005г. - Саяджълар в Развигорово.(Предварителни бележки). // Проблеми на българския фолклор. Том 10. Фолклор-идентичност-съвременност. Акад. Изд. “Марин Дринов”. С. 2005:399-407. - 4

2005г. - Бележки за маскарадните игри при мюсюлманите в България.// LiterNet. 2005. Кн.1. http://www.liternet.bg/publish13/v_iankova/maskaradni.htm - 4

2000г. - Света гора и Хилендар в балканската фолклорна традиция. (Български аспекти). / Света Гора и Хиландар у балканоскоj фолклорноj традиции: Бугарски аспекти.// Осам векова Хиландара. Международни научни скуп. САНУ. Београд. 2000:295-306. - 4

2000г. - Ат. Вас. Върбански - един (не)забравен фолклорист. //Науковий вiсник Измаiльского державного педагогiчного iнституту. Випуск 9. Измаiл. 2000:203-210. - 4

2000г. - Будима града - епос, етнос, ерос. //Българска етнология. Год. XXVI. 2000. Кн. 1:95-113. - 4

1999г. - Разкази и разказвачи. Из фолклора на турците в Шуменско.//Турският фолклор в България. Шумен. 1999:110-125. - 4

1998г. - Чудесата: проблеми на генезиса. //Български фолклор. 1998. Кн. 4:38-50. - 4