Проф. д-р Веселин Божков Панайотовабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(111) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - 1979-1980" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(85) "ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Боряна - Варненски окръг" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(206) "инспектор по литература - 1981-1982. 1886 н.с. ІІ степен 1986 н.с. І степен 1990 главен асистент - 1992 доцент - 2001 професор - 2012" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(41) "доктор по филология 1986" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(617) "Стара българска литература Възрожденска литература Български фолклор Руски фолклор Стара руска литература Старобългарска духовна книжнина Календарна обредност ИД: Украса на славянската старопечатна книга; Българска фолклорна символика Знаци и знаковаст в средновековната култура ИД: Знаци и символи в старопечатната книжнина" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(216) "лекторат по български език, литература и култура Национален киевски университет "Тарас Шевченко" - Киев, Украйна 2002-2006" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(355) "Апокрифи Славянска химнография Митология и фолклор Криптография Кирилска палеография Славянски старопечатни книги Дигитални фондове и архиви Символи и знаци в книжнината и архитектурата" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(113) "1998 - ФРАЙБУРГСКИ УНИВЕРСИТЕТ 1999 - 2000 БРАТИСЛАВСКИ УНИВЕРСИТЕТ" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(745) "- Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции. – 2011-2013, МОМН, Фонд “Научни изследвания” - Международен симпозиум „Християнство и книжнина” – Университетски проект № РД-08-269/14.03.2014 – автор и ръководител; - Творчеството на Николай Райнов”. – университетски проект – № РД 08-274/14.03/2014 - Международен симпозиум „ЕПОХАТА НА ЦАР ПЕТЪР I(927-969): култури и субкултури” - Университетски проект, 2015" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(276) "Ръководител на Катедрата по история и теория на литературата към ФХН Ръководител на Научен център "Преславска книжовна школа" Зам.-декан Декан на ФХН" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(127) "Съюз на учените в България; Сдружение на българските писатели - Шумен" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Веселин Божков Панайотов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 1, стая 203

Телефон: 054 830317/вътр. 116, 120, 278

Email: vesich55@abv.bg, v.panayotov@shu.bg

Приемно време: І седмица и ІІ седмица, понеделник 13.00-15.00 каб. 214

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - 1979-1980

Месторабота преди постъпване в ШУ

ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Боряна - Варненски окръг

Заемани академични длъжности

инспектор по литература - 1981-1982. 1886

н.с. ІІ степен 1986

н.с. І степен 1990

главен асистент - 1992

доцент - 2001

професор - 2012

Придобити научни степени

доктор по филология 1986

Водени лекции и/или упражнения

Стара българска литература

Възрожденска литература

Български фолклор

Руски фолклор

Стара руска литература

Старобългарска духовна книжнина

Календарна обредност

ИД: Украса на славянската старопечатна книга;

Българска фолклорна символика

Знаци и знаковаст в средновековната култура

ИД: Знаци и символи в старопечатната книжнина

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

лекторат по български език, литература и култура

Национален киевски университет "Тарас Шевченко" - Киев, Украйна 2002-2006

Области на научни интереси

Апокрифи

Славянска химнография

Митология и фолклор

Криптография

Кирилска палеография

Славянски старопечатни книги

Дигитални фондове и архиви

Символи и знаци в книжнината и архитектурата

Специализации

1998 - ФРАЙБУРГСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1999 - 2000 БРАТИСЛАВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Участия в международни и национални научни проекти

- Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции. – 2011-2013, МОМН, Фонд “Научни изследвания”

- Международен симпозиум „Християнство и книжнина” – Университетски проект № РД-08-269/14.03.2014 – автор и ръководител;

- Творчеството на Николай Райнов”. – университетски проект – № РД 08-274/14.03/2014

- Международен симпозиум „ЕПОХАТА НА ЦАР ПЕТЪР I(927-969): култури и субкултури” - Университетски проект, 2015

Заемани ръководни позиции

Ръководител на Катедрата по история и теория на литературата към ФХН

Ръководител на Научен център "Преславска книжовна школа"

Зам.-декан

Декан на ФХН

Членства в научни организации

Съюз на учените в България;

Сдружение на българските писатели - Шумен

Дисертации

1986г. - Апокриф “Заветы двенадцати патриархов” в контексте Толковой палеи. Москва, 1986 - 1

Книги

2005г. - Маргиналии. Кн. 2. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005 - 8

2002г. - Книжовникът Атанасий Йерусалимски. Шумен, 2002, 186 с. - 8

1999г. - Маргиналии. Кн. 1. Изд. Глаукс, 206 стр. Шумен, 1999 - 8

1996г. - ОПОЯЗ. Сборник с изследвания на руските формалисти. - Съставителство, предисловие, превод и бележки. /В съавторство с Д. Кръстева, Д. Чавдарова и Св.Казакова./ Университетско издателство “Константин Преславски”, 250 стр., Шумен, 1996 - 8

Монографии

2012г. - Hymnographia incognita. – http://www.scribd.com/doc/88681616/Himnographija-INC, 2012 - 2

Учебници

2002г. - Старобългарска книжнина. Анализи. В съавторство с Грета Стоянова и Десислава Иванова. Изд. Кръгозор, София, 2002 - 6

2001г. - Литература за 9 клас. В съавторство със Симеон Хаджикосев. Изд. Кръгозор, София, 2001 - 6

1998г. - Нова христоматия по старобългарска книжнина. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 258 стр., Шумен, 1998 - 6

Учебни помагала

2013г. - Български фолклор (електронно помагало); ISBN: 978-954-577-735-6; http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=406, 2013 - 7

2013г. - Стара българска литература /Апокрифи/ (електронно помагало); ISBN: 978-954-77-720-2; http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=275, 2013 - 7

Студии

2018г. - Прабългарската следа в културата на Златния век. - В: Преславска книжовна школа. Т. 18, Шумен, 2018, с. 217-241; ISSN 2603-4522 - 3

2016г. - Новооткрити химнографски творби на Климент Охридски. – В: Годишник на Филологическия факултет. Том 13. ЮЗУ “Неофит Рилски”. Благоевград, 2016, с. 7-42 - 3

2014г. - Леон Тайнописец. - В: Преславска книжовна школа. Т. 14. Шумен, 2014, с. 390-425 - 3

Статии

2017г. - Химнографската школа на Златния век. - Преславска книжовна школа. Т. 17, Шумен, 2017, с. 199-210. - 4

2016г. - Рицарят в богомилските стечки. Преславска книжовна школа. Т. 16. Шумен, 2016, с. 267-282 (в съавт. с Д. Иванова) - 4

2016г. - Барокови елементи в поетиката на Пенчо Славейков. Ракла с културни кодове / Короб культурных кодов. Велико Търново: Фабер, 2016, с. 489-502 - 4

2016г. - Любов и Апокалипсис в поезията на Иван Пейчев. – В: Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета. Шумен, 2016, с. 76-86 - 4

2016г. - Тринадесетицата – числото на езотериците. - В: Любословие. Т. 16. Шумен, 2016, с. 49-63 - 4

2016г. - Вероятни подписи на Борис. – В: Limes Slavicus. Славянството – граници на общността. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2016, с. 243-253 - 4

2016г. - Любов и апокалипсис в поезията на Иван Пейчев. – В: Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета. Шумен, 2016, с. 76-86. - 4

2015г. - Търновската поетеса Зоя. - В: Търновска книжовна школа. Т. 10. Велико Търново, 2015, с. 64-83 - 4

2015г. - Третата новооткрита средновековна българска поетеса – Томирис. – Преславска книжовна школа. Т. 15, Шумен, 2015, с. 271-282 - 4

2014г. - Стихотворен антимасонски текст в препис от 1775 г. - Via signorum, 1. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин Добрев. Шумен, 2014, с. 184-206 - 4

2014г. - Криптирани акростихове от българската химнографка Ева. - In Honorem 2. Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер. Шумен, 2014, с. 382-397 - 4

2014г. - An Acrostic with the name of Priest Bogomil. – In: Studia Hungaro-Bulgarica. Tomus 3, Szeged-Sumen, 2014, p. 141-148 - 4

2013г. - Една миниатюра от Мюнхенското евангелие на Отон ІІІ (Иисус мие краката на ап. Петър). – В: Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината на специалност Теология в Шуменския университет. Шумен, 2013, с. 224-233 - 4

2013г. - Непознат славянски химнограф. – TRIANTAFULLO Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. Фил. Н. Христо Трендафилов. Шумен, 2013, с. 267-280 - 4

2013г. - Химнографското творчество на познати и новооткрити кирилометодиеви ученици. - Преславска книжовна школа. Т. 13. Шумен, 2013, с. 22-38 - 4

2012г. - Незабелязани акростихове от епохата на свети Наум Охридски. - Преславска книжовна школа. Т. 12. Шумен, 2012, с. 42-49 - 4

2012г. - Свети Наум срещу един могъщ езически образ. – Преславска книжовна школа. Т. 12. Шумен, 2012, с. 348-354 (в съавторство с Д. Георгиев) - 4

2011г. - Тайните на средновековните текстове. – Любословие, № 11, 2011, с. 5-26 - 4

2010г. - Букви и смисли. – Концепти на българската култура. Шумен, 2010, с. 179-199 - 4

2010г. - Eразъм – неизвестен славянски химнограф. – Акы бчела любодялная. -Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Цветанка Янакиева, ст. н. с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев. Шумен, 2010, с. 81-92 - 4

2010г. - Отново за литургическата дейност на св. Кирил и св. Методий. – Преславска книжовна школа. Т. 11. Шумен, 2010, с. 24-54 - 4

2010г. - Жанровият смисъл на понятието “канон” в славянската култура. - В: Представи за българския литературен канон. Кн. ІІ, Фабер, 2010, с. 77-88 - 4

2009г. - Акростихът за Василий Блажени. – Доброе слово дати (Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Лила Мончева), Шумен, 2009, с.59-66 - 4

2009г. - Каноничен и псевдоканоничен текст – В: Представи за българския литературен канон. Кн. І, Фабер, 2009, с. 20-32 - 4

2009г. - Три важни ограничения пред славянските химнографи. – Професии и професионалисти (Епископ-Константинови четения. Т. 14, Шумен, 2009, с. 3-12 - 4

2009г. - За началото на българското възраждане. Възможен ли е българският Ренесанс? – В: 80 години от рождението на Тончо Жечев. Шумен, 2009, с. 85-98 - 4

2008г. - Терминологични проблеми на славянската химнография. - Любословие, 8, 2008, с. 79-141 - 4

2008г. - Уникален (глаголически?) превод на канон за Петдесетница със спазване на византийския акростих. – Историкии, т. 3, Шумен, 2008, с. 358-370 - 4

2008г. - Мистика на буквата. - In: Studia Hungaro-Bulgarica. Tomus 2. Sumen - Szeged, 2008, p. 231-247 - 4

2008г. - Ранните славянски химнографи. – В: Християнската култура в средновековна България. Велико Търново, 2008, с. 271-277 - 4

2008г. - Carmina figurata и славянският акростих. – Игри и играчки (Епископ-Константинови четения. Т. 13), Шумен, 2008, с. 182-200 - 4

2008г. - Каноните за св. Димитър Солунски и техните автори. – Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, с. 97-105 - 4

2007г. - За творческото сътрудничество на старобългарските поети. - Златоструй, кн. 11, 2007, с.103-109 - 4

2007г. - Българските средновековни поетеси. – In: Studia Hungaro-Bulgarica. Tomus 1, Szeged-Sumen, 2007, p. 217-226 - 4

2006г. - Теодосиев канон за св. Николай. // Глубины книжныи, кн. 4, Шумен, 2006, с. 213-217 - 4

2006г. - Служба за Иларион Мъгленски. //Глубины книжныи , кн. 4, Шумен, 2006, с. 228-244 - 4

2006г. - Акростих в канона за Филип дякон по два варианта. // Глубины книжныи, кн. 4, Шумен, 2006, с. 170-181 - 4

2006г. - Акростих в четирипеснец от Цветния триод. // Глубины книжныи, кн. 4 , Шумен, 2006, с. 162-165 - 4

2006г. - За един ранен пласт в службата на свети Йоан Рилски по преписа от одина. // Глубины книжныи, кн. 4, Шумен, 2006, с. 218-227 - 4

2006г. - Йоаким - автор на Канона за кръста. // Глубины книжныи, кн. 4, Шумен, 2006, с. 208-212 - 4

2006г. - Асен - автор на акростиха в последния канон от Октоиха. // Глубины книжныи, кн. 4, Шумен, 2006, с. 166-169 - 4

2006г. - Възможни азбучни стихири в службата за св. Сава Сръбски. // Глубины книжныи, кн. 4, Шумен, 2006, с. 245-252 - 4

2006г. - Два акростиха в рядко старопечатно издание. – В: Проф. д-р Тотю Тотев и столицата Велики Преслав, София, 2006, с. 361-376 - 4

2006г. - Акростих с името на Леон. // Глубины книжныи, кн. 4, Шумен, 2006, с. 157-161 - 4

2006г. - Разказ за убийството на император Валент от “българите” през 378 г. // Глубины книжныи, кн. 4 , Шумен, 2006, с. 288-289 - 4

2006г. - Фрагмент от акростих в канона за Емилиан Кизически. //Глубины книжныи, кн. 4, Шумен, 2006, с. 202-207 - 4

2006г. - Особености на службата за св. Параскева по вариант от ХVІІІ век. // Глубины книжныи, кн. 4, Шумен, 2006, с. 253-271 - 4

2006г. - Възможен славянски акростих в службата за св. Йоан Рилски. // Глубины книжныи, кн. 4, Шумен, 2006, с. 182-201 - 4

2006г. - Две бележки за творчеството на Георги Скилица. // Глубины книжныи, кн. 4, Шумен, 2006, с. 290-295 - 4

2006г. - Първата българска поетеса. // Глубины книжныи, кн. 4, Шумен, 2006, с. 272-287 - 4

2006г. - Дуалистични архетипи в поезията на П. К. Яворов. – Болгарський щорiчник, т. VІ, Киiв, 2006, с. 173-191 - 4

2005г. - Първата “енциклопедия” на сръбската поезия. – Любословие, т. 6, 2005, с. 128-138 - 4

2005г. - Акростишните подписи на св. Климент Охридски. – Црквене студиjе, Год. ІІ, бр. 2, Ниш, 2005, с. 313-327 - 4

2005г. - Нови находки за творческата дейност на св. Сава. - Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 8, Шумен, 2005, с. 133-143 - 4

2005г. - Маргиналии от ръкописи, съхранявани в Словакия. – Маргиналии, кн. 2, Шумен, 2005, с. 128-146 (в съавторство с Д. Иванова) - 4

2005г. - Акростих и маргиналии. – Маргиналии, кн. 2, Велико Търново, 2005, с. 96-106 - 4

2005г. - Възгледът на Б. Райков за маргиналиите и неговото влияние върху днешните публикации. – Маргиналии, кн. 2, Шумен, 2005, с. 73-95 - 4

2005г. - Маргиналиите в презвитер Григориевия сборник по преписа от ХV век. – Маргиналии, кн. 2, Шумен, 2005, с. 114-127 - 4

2004г. - Системността в славянските богомилски текстове. – В: Преславска книжовна школа. Т. 7. Изследвания в памет на професор Иван Гълъбов. Шумен, 2004, с.308-315 - 4

2004г. - “Песня к Богу певам” – акростихове на св. Методий? – Глубины книжныи, Архив за старобългарски извори. ІІ, Шумен, 2004, с. 77-86 - 4

2004г. - Слово за майката грешница. – В: Глубины книжныи, Архив за старобългарски извори. ІІ, Шумен, 2004, с. 196-200 (в съавторство с Д. Иванова) - 4

2004г. - Канон за Теодор Тирон от Климент. – В: Глубины книжныи, Архив за старобългарски извори. ІІ, Шумен, 2004, с. 100-110. Цит.: Калоянов А. Кому принадлежатвставките в Климентовото Похвално слово за Кирил. – Преславска книжовна школа. Т. 10, с. 165-177 (с. 167); Калоянов А. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. Велико Търново,2007, с. 236 - 4

2004г. - Сведения за покръстването на българите в едно полемическо съчинение. – В: Глубины книжныи, Архив за старобългарски извори. ІІ, Шумен, 2004, с. 111-115 - 4

2004г. - Правила и послания за ересите. – В: Глубины книжныи, Архив за старобългарски извори. ІІ, Шумен, 2004, с. 116-122 - 4

2004г. - Антиеретическият цикъл в кормчаята от ХVІ век. – В: Глубины книжныи, Архив за старобългарски извори. ІІ, Шумен, 2004, с. 123-137 - 4

2004г. - Лечебници. – В: Глубины книжныи, Архив за старобългарски извори. ІІ, Шумен, 2004, с. 138-155 - 4

2004г. - Хрониката на Исай. – В: Глубины книжныи, Архив за старобългарски извори. ІІ, Шумен, 2004, с. 156-195 - 4

2004г. - Из старославянската химнография. - Любословие, 5, 2004, с. 18-33 - 4

2004г. - Два канона на славянския книжовник Боян. – В: Глубины книжныи, Архив за старобългарски извори. ІІ, Шумен, 2004, с. 201-210 - 4

2004г. - За читателя на ръкописа. (Анонимен поетически текст от началото на ХІХ век). – В: Литературна историография и възрожденска литература. Сборник, посветен на 65-годишнината на доц. д-р Н. Димков, Шумен, 2004, с. 37-41 - 4

2003г. - За химнографското наследство на д-р Франциск Скорина. - Любословие, 4, 2003, с. 42-52 - 4

2003г. - Vie de Pionios. – Slavica Occitania, N 16, Toulouse, 2003, p. 79-89 - 4

2003г. - Чин на свети Йоан Рилски. – Глубины книжныи, І, Шумен, 2003, с. 223-235 - 4

2003г. - Псевдоепиграфи на свети цар Петър и свети Йоан Рилски. - Глубины книжныи, І, Шумен, 2003, с. 236-246 - 4

2003г. - Сисиниева молитва от ХVІ-ХVІІ век. - Глубины книжныи. І, Шумен, 2003, с. 247-251 - 4

2003г. - Молитва към Богородица с акростих по гръцката азбука. - Глубины книжныи, І, Шумен, 2003, с. 252-253 - 4

2003г. - Апокрифна молитва, включваща съня на Богородица – Глубины книжныи, І, Шумен, 2003, с. 254-256 - 4

2003г. - Слово на свети Йоан Богослов за Успение Богородично – Глубины книжныи, І, Шумен, 2003, с. 257-269 - 4

2003г. - Неизвестна редакция на Апокрифния апокалипсис на свети Йоан Богослов – Глубины книжныи, І, Шумен, 2003, с. 270-278 - 4

2003г. - «За Енох и Илия» - тълкование върху Апокалипсиса – Глубины книжныи, І, Шумен, 2003, с. 279-283 - 4

2003г. - «Смъртта на Авраам» в сборник от ХVІ век – Глубины книжныи, І, Шумен, 2003, с. 284-291 - 4

2003г. - Реликти на дуализма в българската поезия. – В: Християнската традиция и царската институция в българската култура. Шумен, 2003, с. 129-137 - 4

2002г. - Библейската история за Йосиф – фолклорен вариант. - Епископ-Константинови четения, 6-7, Шумен, 2002, с. 5-13 - 4

2002г. - Средновековни възгледи за виното (По материали от славянската ръкописна традиция) – Виното в етнокултурата и литературата. Шумен, 2002, с. 34-41 - 4

2002г. - Бележката в Супрасълския сборник. - В: Преславска книжовна школа. Т. 6. София, 2002, с. 210-219 - 4

2002г. - Тезиси към текстовата манипулативност. – В: Текстът като манипулация. Шумен, 2002, с. 10-14 - 4

2001г. - Числовата системност в Слово за кръстното дърво на презвитер Йеремия. – В: Преславска книжовна школа. Т. 5. Изследвания в чест на проф. д. ист. н. Т. Тотев.Шумен, 2001, с. 257 - 266 - 4

2001г. - Християнски и езически елементи в поезията на Гео Милев. - В: Сб. Следите на свещената книга в българската литература. Велико Търново, 2001, с. 117-120 - 4

2001г. - Арменски източници за историята на богомилството. - Епископ-Константинови четения, 4-5, Шумен, 2001, с. 63 - 70 - 4

2001г. - За народността на монах Калистрат Зографски. - Македонски преглед, 2, 2001, с. 109-114 - 4

2000г. - Старобългарската рима. - Сп. Златоструй, 2000, кн. 4, с.105-112 - 4

2000г. - За редакциите на Азбучната молитва - Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, Т. ХV А, 2000, с. 18-29 - 4

2000г. - Персонификация на злото в славянското средновековие. II. Жената и злото. “25 години Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2000, с.61-75 - 4

1999г. - За “народното житие” на св. Йоан Рилски - Преславска книжовна школа. Т. 4. Шумен, 1999, с.75 - 99 - 4

1999г. - Игумен Давид и монах Давид Рилски. - Преславска книжовна школа. Т. 4. Шумен, 1999, с. 62 - 68 - 4

1999г. - Заветният текст в средновековната българска книжнина (Опит за класификация). – В: Преславска книжовна школа. Т. 4. Шумен, 1999, с. 153-164 (в съавторство сН. Николов) - 4

1998г. - Проява на злата сила според писмата на Николай Мистик до цар Симеон I. - В: Преславска книжовна школа. Т. 3. Шумен, 1998, с. 151-158 - 4

1998г. - “Соть медвенъ” – евангелско тълкование по препис от ХV век. - Любословие, 3, 1998, с. 103-112 - 4

1998г. - Заветът като понятие и жанр в старобългарската книжнина. - В: Преславска книжовна школа. Т. 3. Шумен, 1998, с. 168-179(в съавторство с Н. Николов) - 4

1997г. - Персонификация на злото в славянското средновековие. I. Демонологията в апокрифа Завети на дванадесетте патриарси (по Архивския препис от ХV в.).Преславска книжовна школа. Т. 2, Шумен, 1997, с. 151-162 - 4

1997г. - “Скитник” - Към върха”: диалог на пътищата. - В: Кирил Христов. Нови изследвания. Шумен, 1997, с. 63-69 - 4

1997г. - Кратките текстове в старобългарската книжнина. - В: Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Т. ХIV А, 1997, с. 6 - 31 - 4

1997г. - Канонически правила, свързани с книжовната дейност на Атанасий Йерусалимски. - Palaeobulgarica /Старобългаристика, ХХI (1997), 2, с. 35-50. Цит.:Цибранска-Костова, М., М. Райкова – Богомилите в църковно-юридическите текстове и паметници. – Старобългарска литература, 39-40, 2008, с. 197-219, (с. 200, 217); Каткуте А. Болгарские славяне в литературной ицерковной жизни Великого княжества Литовского. Диссертация на соискание ученой степени доктора гуманитарных наук. Вильнюс, 2005, с 108 - 4

1997г. - Идеологически нива в две песни от сборника на братя Миладинови. - Любословие, 2, 1997, с. 60-67 - 4

1997г. - За авторството на “Първо” слово за Рождество, приписвано на Йоан Екзарх Български. - Любословие, 2, 1997, с. 139 - 147 - 4

1996г. - Към въпроса за датировката на един славянски паметник. – В: Литературознание. Езикознание. Обществознание. 1986, с. 13-17 - 4

1996г. - Симеоновата библиотека (Теоретически аспект). В: Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996, с. 226-230 - 4

1996г. - За редакциите на Тълковната палея. - В: Епископ-Константинови четения, т. 2, Шумен 1996, с. 256-260 - 4

1996г. - “Посланието до Панко” и богомилството. Любословие, 1, 1, 1996. с. 26-42 - 4

1996г. - Южнославянският препис на апокрифа “Завети на дванадесетте патриарси”. Епископ-Константинови четения, 3, Шумен, 1996, с. 67-70 - 4

1995г. - Богомилските корени на една детска песен. - В: Сб. Филологически изследвания. Т. I, Шумен, 1995, с. 83-88 - 4

1995г. - Тълковната палея в Симеоновия век. - Във: Велики Преслав. Т. 2, Шумен, 1995, с. 109-117 - 4

1995г. - За “книгите” на Константин-Кирил Философ. В: Преславска книжовна школа, т.1, С., 1995, с. 150-156 - 4

1993г. - Реализация на библейския генотип в българската литература. - Литературна мисъл, 3-4 1993, с. 36-43 /в съавторство със Св. Казакова/ - 4

1989г. - Проникване на старобългарски паметници в Киевска Русия. - Die slawischen Sprachen, B. 17, 1989, S. 75-83 - 4

1989г. - Личността в тоталитарната система (Средновековие и съвременност). - Сб. Наука. Човек. Социална промяна. Варна, 1989, с. 21-23 - 4

1988г. - “Слово на ползу души” - новооткрит богомилски паметник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХII (1988), 3, с. 113-119 - 4

1987г. - Сведения за богомилството в “Писмото до Панко” на Атанасий Йерусалимски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХI, (1987), 3, с. 84-91 - 4

1983г. - Изследовател на българската култура. В: Плиска. Мадара. Преслав, N 15, 1983, с. 7 - 4

Доклади

2015г. - Три старобългарски поетеси – Международна конференция "LIMES SLAVICUS. СЛАВЯНСТВОТО – ГРАНИЦИ НА ОБЩНОСТТА", Шумен, 2015, 4-5 ЮНИ - 5

2015г. - Богомилствата. – Международен симпозиум „Епохата на цар Петър I (927-969): култури и субкултури. Шумен, 13-14 ноември, 2015 - 5

2014г. - Акростих на химнографката Томирис. – Международен симпозиум „Християнство и книжнина”, Шумен, 2014 - 5

1997г. - Творческият субект в лириката на Пенчо Славейков. - В: Пенчо П. Славейков. Материали от научна конференция. Шумен, 1997, с. 15-20 - 5

1996г. - Богомилски вариант на притчата за еднорога. В: Медиевистични изследвания (в памет на П. Димитров), Шумен, 1996, с. 25 - 36 - 5

1996г. - Образът на дъното или “Чичовци” от Иван Вазов - В: Творчеството на Иван Вазов. Критически прочити. Шумен 1996, с. 105 - 111 - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2001г. - Основополагащо изследване върху балканското новоманихейство - Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХХV (2001), 1, с. 105 - 110 - 10

1998г. - Митра и Заратустра (Труд върху взаимоотношенията между религиите) - Любословие, 3, 1998, с. 151-158 - 10

1998г. - Нов принос за изследването на Владислав Граматик. - Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХХII (1998), 1, с. 120 - 122 - 10

1997г. - Нова антология на Златния век на българската книжнина. - Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХХI (1997), 3, с. 118 - 120 - 10

1996г. - Подхвърляни от съдбата или абсурда на властта. Любословие, 1, 1, 1996, с. 156 - 159 - 10

1987г. - Изследване върху народната култура на средновековието. В: Език и литература, 1987, N 2, с. 132 - 134 - 10

1985г. - Изследване върху историята на една апокрифна легенда. Palaeobulgarica / Старобългаристика, IХ, (1985), 3, с. 130 - 131 - 10

1985г. - Авторитет или имитация? - Литeратурен фронт, 1985, бр.10, с. 2 - 10

Цитирания

2018г. - Панайотов, В. За творческото сътрудничество на старобългарските поети. - В: Златоструй, кн. 11, 2007, с. 103-109. Цитирано в: Герчева Т. Новооткрити химнографски творби на св. Климент Охридски в Октоиха. – В: Преславска книжовна школа. Т. 18. Фабер, 2018, с. 242-258, с. 253. - 11

2018г. - Панайотов, В. Ранните славянски химнографи. – В: Християнската култура в средновековна България. Велико Търново, 2008, с. 271-277. Цитирано в: Герчева, Т. Новооткрити химнографски творби на св. Климент Охридски в Октоиха. – В: Преславска книжовна школа. Т. 18. Фабер, 2018, с. 242-258, с. 253. - 11

2018г. - Панайотов, В. Леон Тайнописец. - Преславска книжовна школа. Т. 14. Шумен, 2014, с. 390-425. Цитирано в: Герчева, Т. Новооткрити химнографски творби на св. Климент Охридски в Октоиха. – В: Преславска книжовна школа. Т. 18. Фабер, 2018, с. 242-258, с. 243. - 11

2018г. - Панайотов, В. Вероятни подписи на Борис – Limes slavicus. Славянството. Граници на общността. Шумен, 2016, с.243-253. Цитирано в: Герчева Т. Новооткрити химнографски творби на св. Климент Охридски в Октоиха. – В: Преславска книжовна школа. Т. 18. Фабер, 2018, с. 242-258, с. 253. - 11

2018г. - Панайотов, В. Вероятни подписи на Борис – Limes slavicus. Славянството. Граници на общността. Шумен, 2016, с.243-253. Цитирано в: Стоянова, Г. Служба за Методий от Константин Преславски и Служба за Текла – една възможна връзка. – В: Преславска книжовна школа. Т. 18. Фабер, 2018, с. 271. - 11

2016г. - Панайотов, В. Барокови елементи в творчеството на Пенчо Славейков. – Ракла с културни кодове/Коробок культурных кодов. Велико Търново, 2016, с. 489-502. Цитирано в: Шуликов П. „С Русия в сърцето“ – празнично „имеславие“. - Език и литература, 3-4, 2016, с. 221. - 11

2015г. - Панайотов, В. Сведения за богомилството в “Писмото до Панко” на Атанасий Йерусалимски. - Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХI, (1987), 3, с. 84-91; Цитирано в: Мустафова, А. Х. Реликти на дуализма в Супрасълския сборник. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Шумен, 2015, с. 54, 201; - 11

2015г. - Панайотов, В. “Слово на ползу души” - новооткрит богомилски паметник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХII (1988), 3, с. 113-119; Цитирано в: Мустафова А. Х. Реликти на дуализма в Супрасълския сборник. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Шумен, 2015, с. 103, 165, 171 - 11

2015г. - Панайотов, В. Богомилските корени на една детска песен. - В: Сб. Филологически изследвания. Т. I, Шумен, 1995, с. 83-88. Цитирано в: Мустафова, А. Х. Реликти на дуализма в Супрасълския сборник. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Шумен, 2015, с. 103; - 11

2015г. - Панайотов, В. Тълковната палея в Симеоновия век. - В: Сб. 1100 години Велики Преслав. Т. 2, Шумен, 1995, с. 109-117. Цитирано в: Мустафова, А. Х. Реликти на дуализма в Супрасълския сборник. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Шумен, 2015, с. 84, 226. - 11

2015г. - Панайотов В. Богомилски вариант на притчата за еднорога. - В: Медиевистични изследвания (в памет на П. Димитров), Шумен, 1996, с. 25 - 36. Цитирано в: Мустафова А. Х. Реликти на дуализма в Супрасълския сборник. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Шумен, 2015, с. 103, 134, 145, 148; - 11

2015г. - Панайотов, В. Идеологически нива в две песни от сборника на братя Миладинови. - Любословие, 2, 1997, с. 60-67. Цитирано в: Мустафова А. Х. Реликти на дуализма в Супрасълския сборник. – Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Шумен, 2015, с. 22. - 11

2015г. - Панайотов, В. Арменски източници за историята на богомилството. - Епископ-Константинови четения, 4-5, Шумен, 2001, с. 63 - 70. Цитирано в: Мустафова, А. Х. Реликти на дуализма в Супрасълския сборник. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Шумен, 2015, с. 44, 60, 230. - 11

2015г. - Panayotov, V. Vie de Pionios. – Slavica Occitania, N 16, Toulouse, 2003, p. 79-89. Цитирано в: Мустафова, А. Х. Реликти на дуализма в Супрасълския сборник. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Шумен, 2015, с. 116, 153-154, 226. - 11

2015г. - Панайотов, В. Системността в славянските богомилски текстове. – В: Преславска книжовна школа. Т. 7. Изследвания в памет на професор Иван Гълъбов. Шумен, 2004, с. 308-315. Цитирано в: Мустафова А. Х. Реликти на дуализма в Супрасълския сборник. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Шумен, 2015, с. 6, 75-76, 172-173, 230; - 11

2015г. - Панайотов, В. Системността в славянските богомилски текстове. – В: Преславска книжовна школа. Т. 7. Изследвания в памет на професор Иван Гълъбов. Шумен, 2004, с. 308-315. Цитирано в: Мустафова, А. Х. Реликти на дуализма в Супрасълския сборник. – Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Шумен, 2015, с. 18. - 11

2015г. - Панайотов, В. За колекциите, книгите и техните истории. – В: Старопечатни издания от фондовете на Регионален исторически музей – Шумен. Своден каталог. “Фабер”, 2011, с. 5-8. Цитирано в: Георгиев Д. Маргиналии и книги от сбирки на възрожденци, съхранявани в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен. – В: По следите на българската книга. Описи. Находки. Библиология. Пловдив, 2015, с. 203-219. ISBN 978-954-9546-82-8, съставител Антоанета Лесенска, с. 204. - 11

2015г. - Панайотов, В. Маргинални текстове от старопечатната сбирка на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”- Шумен. В: - За книгите, библиотеките и хората в тях. Шумен, 2013, с. 41-51 . (В съавторство с Данко Георгиев). Цитирано в: Георгиев, Д. Маргиналии и книги от сбирки на възрожденци, съхранявани в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен. – В: По следите на българската книга. Описи. Находки. Библиология. Пловдив, 2015, с. 203-219. ISBN 978-954-9546-82-8, съставител Антоанета Лесенска, с. 204, 208. - 11

2015г. - Panayotov, V. An Acrostic with the name of Priest Bogomil. – In: Studia Hungaro-Bulgarica. Tomus 3, Szeged-Shumen, 2014, p. 141-148. Цитирано в: Мустафова, А. Х. Реликти на дуализма в Супрасълския сборник. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Шумен, 2015, с. 22, 103, 169, 226; - 11

2014г. - Панайотов, В. 4. “Слово на ползу души” - новооткрит богомилски паметник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХII (1988), 3, с. 113-119; Цитирано в: Мустафова, А. Аскетическият идеал за подражание в Житие на Анин. – В: Преславска книжовна школа. 14, 2014, с. 264 - 11

2014г. - Панайотов, В. Богомилски вариант на притчата за еднорога. - В: Медиевистични изследвания (в памет на П. Димитров), Шумен, 1996, с. 25 - 36. Цитирано в: Мустафова А. Аскетическият идеал за подражание в Житие на Анин. – В: Преславска книжовна школа. 14, 2014, с. 257 - 11

2014г. - Панайотов, В. Бележката в Супрасълския сборник. - В: Преславска книжовна школа. Т. 6. София, 2002, с. 210-219. Цитирано в: Мустафова А. Аскетическият идеал за подражание в Житие на Анин. – В: Преславска книжовна школа. 14, 2014, с. 260. - 11

2013г. - Панайотов, В. Бележката в Супрасълския сборник. - В: Преславска книжовна школа. Т. 6. София, 2002, с. 210-219. Цитирано в: Мустафова А. Елементи на дуализъм в Житие на Кодрат от Ретковия сборник. - В: Преславска книжовна школа. Т. 13. София, 2013, с. 240, 243, 245; - 11

2012г. - Панайотов, В. Числовата системност в Слово за кръстното дърво на презвитер Йеремия. – В: Преславска книжовна школа. Т. 5. Изследвания в чест на проф. дин. Т. Тотев. Шумен, 2001, с. 257 - 266. Цитирано в: Geller F. Poetics of errors . – In: – Productive Errors: Scientific Concepts in Antiquity. Max-Planck Institute for the History of Science. Berlin, 2012, p. 208, 215. - 11

2012г. - Панайотов, В. "За Енох и Илия" - тълкование върху Апокалипсиса – В: Глубины книжныи, І, Шумен, 2003, с. 279-283. Цитирано в: Geller, F. Poetics of errors . – In: – Productive Errors: Scientific Concepts in Antiquity. Max-Planck Institute for the History of Science. Berlin, 2012, p. 215. - 11

2011г. - Панайотов, В. Сведения за богомилството в “Писмото до Панко” на Атанасий Йерусалимски. - Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХI, (1987), 3, с. 84-91; Цитирано в: Geller, F. The Sea of Tiberias& Between Apocryphal Literature and Oral Tradision. – In: The Old Testament Apocrypha in the Slavonic Tradition. Tubingen, 2011, P. 15; - 11

2011г. - Панайотов, В. Бележката в Супрасълския сборник. - В: Преславска книжовна школа. Т. 6. София, 2002, с. 210-219. Цитирано в: Милчаков Я. Маргиналното – описателна или ценностна категория. – В: Маргиналното в/на литературата. Marginality in/of literature София, 2011, с. 13-23, с. 22; - 11

2011г. - Панайотов, В. Бележката в Супрасълския сборник. - В: Преславска книжовна школа. Т. 6. София, 2002, с. 210-219. Цитирано в: Милчаков Я. Маргиналното – описателна или ценностна категория. – В: Маргиналното в/на литературата. Marginality in/of literature София, 2011, с. 13-23, с. 22; - 11

2009г. - Панайотов, В. Два канона на славянския книжовник Боян. – В: Глубины книжныи, Архив за старобългарски извори. ІІ, Шумен, 2004, с. 201-210. Цитирано в: Кръстанов, Тр. Кариера на св. Йоан Екзарх, архиепископ и патриарх на българската земя, и на св. Климент, епископ Велички и Охридски чудотворец в провинция Западна България. 2009, с. 81. - http://tksi.org/SUB/papers/1-1/1-1-10.pdf - 11

2009г. - Панайотов, В. Чие дело е славянският Цветен триод? – В: Преславска книжовна школа. Т. 8, Шумен, 2005, с. 111-131. Цитирано в: Кръстанов, Тр. Кариера на св. Йоан Екзарх, архиепископ и патриарх на българската земя, и на св. Климент, епископ велички и охридски чудотворец в провинция Западна България, 2009, с. 81. - http://tksi.org/SUB/papers/1-1/1-1-10.pdf - 11

2009г. - Панайотов, В. За един ранен пласт в службата на свети Йоан Рилски по преписа от 1451 година. - В: Глубины книжныи, кн. 4, Шумен, 2006, с. 218-227. Цитирано в: Калоянов, А. Трите ранни служби на свети Иван Рилски. – Слово и образ, бр. 1, 2009, с. 37-49 (с. 37, 43, 49). - 11

2009г. - Панайотов, В. Възможен славянски акростих в службата за св. Йоан Рилски. - В: Глубины книжныи, кн. 4, Шумен, 2006, с. 182-201. Цитирано в: Калоянов, А. Трите ранни служби на свети Иван Рилски. – Слово и образ, бр. 1, 2009, с. 37-49 (с. 49). - 11

2009г. - Панайотов, В. Акростих и маргиналии. – В: Маргиналии, кн. 2, Велико Търново, 2005, с. 96-106. Цитирано в: Милчаков, Я. Социални полета на литературата. София, 2009, с. 51. - 11

2009г. - Панайотов, В. Терминологични проблеми на славянската химнография. - Любословие, 8, 2008, с. 79-141. Цитирано в: Милчаков, Я. Социални полета на литературата. София, 2009, с. 51. - 11

2008г. - Панайотов, В. “Слово на ползу души” - новооткрит богомилски паметник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХII (1988), 3, с. 113-119; Цитирано в: История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова, София, 2008, с. 278, 362. - 11

2008г. - Панайотов, В. Канонически правила, свързани с книжовната дейност на Атанасий Йерусалимски. - Palaeobulgarica /Старобългаристика, ХХI (1997), 2, с. 35-50. Цитирано в: Цибранска-Костова, М., М. Райкова – Богомилите в църковно-юридическите текстове и паметници. – Старобългарска литература, 39-40, 2008, с. 197-219, (с. 200, 217) - 11

2008г. - Панайотов, В. 59. Канон за Теодор Тирон от Климент. – В: Глубины книжныи. Архив за старобългарски извори. ІІ, Шумен, 2004, с. 100-110. Цитирано в: Калоянов А. Кому принадлежат вставките в Климентовото Похвално слово за Кирил. – Преславска книжовна школа. Т. 10, 2008, с. 165-177 (с. 167); - 11

2008г. - Панайотов, В. Чие дело е славянският Цветен триод? – В: Преславска книжовна школа. Т. 8, Шумен, 2005, с. 111-131. Цитирано в: Кръстанов, Тр. “Охридската легенда” като житие на св. Сава и/или житие на св. Климент Български ? – В: Кирилицата в духовността на европейската информационна цивилизация. Пета национална конференция с международно участие, София, 1 ноември 2007 г., София, 2008, с. 588, 590. - 11

2008г. - Панайотов, В. Акростих и маргиналии. – В: Маргиналии, кн. 2, Велико Търново, 2005, с. 96-106. Цитирано в: Милчаков, Я. Поезията като игри – теорията като загуби. – В: Игри и играчки. Епископ-Константинови четения. Т. 13. Шумен, 2008, с. 160-181; с. 161, 178. - 11

2008г. - Панайотов, В. Терминологични проблеми на славянската химнография. - Любословие, 8, 2008, с. 79-141. Цитирано в: Милчаков, Я. Поезията като игри – теорията като загуби. – В: Игри и играчки. Епископ-Константинови четения. Т. 13. Шумен, 2008, с. 160-181; с. 161, 178. - 11

2007г. - Панайотов, В. Проникване на старобългарски паметници в Киевска Русия. - Die slawischen Sprachen, B. 17, 1989, S. 75-83. Цитирано във: Водолазкин Е. Г. Новое о палеях (некоторые итоги и перспективы изучения палейных текстов). - http://www.literary.ru/literary.ru/ = Русская литература. 2007, № 1, с. 3–23 - 11

2007г. - Панайотов, В. Канон за Теодор Тирон от Климент. – В: Глубины книжниыи , Архив за старобългарски извори. ІІ, Шумен, 2004, с. 100-110. Цитирано в: Калоянов, А. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. Велико Търново, 2007, с. 236. - 11

2005г. - Панайотов, В. Сведения за богомилството в “Писмото до Панко” на Атанасий Йерусалимски. - Palaeobulgarica / Старобългаристика, ХI, (1987), 3, с. 84-91; Цитирано в: Каткуте А. Болгарские славяне в литературной и церковной жизни Великого княжества Литовского. Диссертация на соискание ученой степени доктора гуманитарных наук. Вильнюс, 2005, с 108 - 11

2005г. - Панайотов, В. Богомилски вариант на притчата за еднорога. - В: Медиевистични изследвания (в памет на П. Димитров), Шумен, 1996, с. 25 - 36. Цитирано в: Каткуте, А. Болгарские славяне в литературной и церковной жизни Великого княжества Литовского. Диссертация на соискание ученой степени доктора гуманитарных наук. Вильнюс, 2005, с. 108; - 11

2005г. - Панайотов, В. Канонически правила, свързани с книжовната дейност на Атанасий Йерусалимски. - Palaeobulgarica /Старобългаристика, ХХI (1997), 2, с. 35-50. Цитирано в: Каткуте А. Болгарские славяне в литературной и церковной жизни Великого княжества Литовского. Диссертация на соискание ученой степени доктора гуманитарных наук. Вильнюс, 2005, с 108. - 11

2003г. - Панайотов, В. Проникване на старобългарски паметници в Киевска Русия. - Die slawischen Sprachen, B. 17, 1989, S. 75-83. Цитирано в: Славова Т. Тълковна палея. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 4. София, 2003, с. 212; - 11

2003г. - Панайотов, В. Тълковната палея в Симеоновия век. - В: Сб. 1100 години Велики Преслав. Т. 2, Шумен, 1995, с. 109-117. Цитирано в: Славова Т. Тълковна палея. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 4. София, 2003, с. 212. - 11

2003г. - Панайотов, В. За редакциите на Тълковната палея. - В: Епископ-Константинови четения, т. 2, Шумен 1996, с. 256-260. Цитирано в: Славова Т. Тълковна палея. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 4. София, 2003, с. 212. - 11

2002г. - Панайотов, В. Проникване на старобългарски паметници в Киевска Русия. - Die slawischen Sprachen, B. 17, 1989, S. 75-83. Цитирано в: Славова, Т. Тълковната палея в контекста на старобългарската книжнина. София, 2002, с. 20, 364 и др. - 11

2002г. - Панайотов, В. Глаголица и кирилица в книжовната практика (Върху материал от превода на V гл. от кн. Битие). - Die slawischen Sprachen, B. 20, 1990, S. 33-41. Цитирано в: Славова Т. Тълковната палея в контекста на старобългарската книжнина. София, 2002, с. 364 и др. - 11

2002г. - Панайотов, В. Тълковната палея в Симеоновия век. - В: Сб. 1100 години Велики Преслав. Т. 2, Шумен, 1995, с. 109-117. Цитирано в: Славова Т. Тълковната палея в контекста на старобългарската книжнина. София, 2002, с. 364 и др. - 11

2002г. - Панайотов, В. За редакциите на Тълковната палея. - В: Епископ-Константинови четения, т. 2, Шумен 1996, с. 256-260. Цитирано в: Славова, Т. Тълковната палея в контекста на старобългарската книжнина. София, 2002, с. 22, 24-25, 364 и др. - 11

1998г. - Панайотов, В. Тълковната палея в Симеоновия век. - В: Сб. 1100 години Велики Преслав. Т. 2, Шумен, 1995, с. 109-117. Цитирано в: Thomson F. J. The Slavonic Translation of the Old Testament. – In: Interpretation of the Bible. Ljubljana; Sheffield, 1998, р. 872; - 11

1998г. - Панайотов, В. За редакциите на Тълковната палея. - В: Епископ-Константинови четения, т. 2, Шумен 1996, с. 256-260. Цитирано в: Thomson F. J. The Slavonic Translation of the Old Testament. – In: Interpretation of the Bible. Ljubljana; Sheffield, 1998. p. 872; - 11