Проф. д-р Росица Жечкова Ангеловаабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(164) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Магистър - Български език и история" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(39) "ІІ ОУ "Д-р Петър Берон"" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(165) "асистент - 1996 г. старши асистент - 1999 г. главен асистент - 2003 г. доцент - 2008 г. професор - 2014 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(145) "Доктор по научна специалност 05. 03 06 История на България (Нова българска история)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(114) "Нова българска история Архивистика Архивистика и музеология" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(142) "Нова българска история Историческото образование през възрожденската епоха" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(293) "ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - История на балканските народи Специализация в Република Македония, Университет „Свети Кирил и Методий“, Скопиe, 1 март – 1 май 2018 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(1442) "Проект "Война и общество" - РД-08-113/06.02.2017. Проект „Непознати приятели – познати неприятели” – РД-08-122/08.02.2016 Проект "България в европейската история, култура, наука, образование и религия". - РД-08-321/13.03.2015. Проект "България във война и мир" - РД - 08 - 277/ 15.03. 2013. Проект "България в световното културно наследство" - РД - 05 - 262/ 15. 03. 2012. Проект Грюндвиг, Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5. Водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany - РД-08/270/2014 г. - България в европейската култура, наука, образование, религия” - РД-08-321/13.03.2015 г. - „България в европейската история, култура, наука, образование, религия“ - РД-08-122/08.02.2016 г. „Непознати приятели, познати неприятели“ - РД-08-113/06.02.2017 г. „Война и общество“ - РД-08-156/9.02.2018 г. „Личността в историята“" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(122) "Ръководител катедра "История и археология" - април 2010 г. - април 2014 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(164) "Председател на Общото събрание на ФХН (2008-2016) Член на Атестационната комисия на ФХН (2008-2016)" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(168) "Член на Съюза на учените в България, клон Шумен Член на Националния комитет по балканистика" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(331) "Грамота от ДАА, ДА Шумен за дългогодишна и ползотворна съвместна дейност Грамота от Национална и университетска библиотека „Свети Климент Охридски“, Скопие, Република Македония" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Росица Жечкова Ангелова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 301

Телефон: 054 830495 вътр.175

Email: rosi_angelova@abv.bg, r.angelova@shu.bg

Приемно време: вторник І седмица и сряда ІІ седмица 10. 00 - 12. 00

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Магистър - Български език и история

Месторабота преди постъпване в ШУ

ІІ ОУ "Д-р Петър Берон"

Заемани академични длъжности

асистент - 1996 г.

старши асистент - 1999 г.

главен асистент - 2003 г.

доцент - 2008 г.

професор - 2014 г.

Придобити научни степени

Доктор по научна специалност 05. 03 06 История на България (Нова българска история)

Водени лекции и/или упражнения

Нова българска история

Архивистика

Архивистика и музеология

Области на научни интереси

Нова българска история

Историческото образование през възрожденската епоха

Специализации

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - История на балканските народи

Специализация в Република Македония, Университет „Свети Кирил и Методий“, Скопиe, 1 март – 1 май 2018 г.

Участия в международни и национални научни проекти

Проект "Война и общество" - РД-08-113/06.02.2017.

Проект „Непознати приятели – познати неприятели” – РД-08-122/08.02.2016

Проект "България в европейската история, култура, наука, образование и религия". - РД-08-321/13.03.2015.

Проект "България във война и мир" - РД - 08 - 277/ 15.03. 2013.

Проект "България в световното културно наследство" - РД - 05 - 262/ 15. 03. 2012.

Проект Грюндвиг, Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5. Водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany

- РД-08/270/2014 г. - България в европейската култура, наука, образование, религия”

- РД-08-321/13.03.2015 г. - „България в европейската история, култура, наука, образование, религия“

- РД-08-122/08.02.2016 г. „Непознати приятели, познати неприятели“

- РД-08-113/06.02.2017 г. „Война и общество“

- РД-08-156/9.02.2018 г. „Личността в историята“

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра "История и археология" - април 2010 г. - април 2014 г.

Организационна дейност

Председател на Общото събрание на ФХН (2008-2016)

Член на Атестационната комисия на ФХН (2008-2016)

Членства в научни организации

Член на Съюза на учените в България, клон Шумен

Член на Националния комитет по балканистика

Държавни и/или научни награди

Грамота от ДАА, ДА Шумен за дългогодишна и ползотворна съвместна дейност

Грамота от Национална и университетска библиотека „Свети Климент Охридски“, Скопие, Република Македония

Дисертации

2003г. - Развитие и дейност на Народната партия (1899-1911). Велико Търново, 2003, 304 с. - 1

Книги

2006г. - Професионалното образование в Шумен 1878-1944. Велико Търново, 2006, 86 с. - 8

Монографии

2014г. - Образователното дело в Шумен (1878-1919). Шумен, 2014, 131 с. В съавторство с Цв. Ризова. - 2

2013г. - Шуменското общество (1919-1944). Велико Търново, 2013, 608 с. - 2

2013г. - Образователното дело в Шумен (1919-1944). Шумен, 2013, 230 с. В съавторство с М. Жекова - 2

2012г. - Миналото на Шумен (1912-1919). Велико Търново, 2012, 290 с. - 2

2011г. - Миналото на Шумен (1878-1912). Велико Търново, 2011, 720 с. - 2

2007г. - Почетните граждани на Шумен (1942-2007). Велико Търново, 2007, 183 с. В съавторство с Донка Иванова. - 2

2007г. - Читалищната мрежа в Шумен (1878-1944). Велико Търново, 2007, 132 с. В съавторство с Виолета Папазова. - 2

2006г. - Стопанско развитие на Шумен (1878-1944). Велико Търново, 2006, 335 с. - 2

Учебници

2008г. - Нова българска история (1878-1944). Велико Търново, 2008, 452 с. - 6

2007г. - Знанието за историята в българското възрожденско училище. Велико Търново, 2007, 256 с. - 6

Учебни помагала

2017г. - Извори за новата българска история. Сборник от текстове и документи. ВТ, 2017, 228 с. - 7

2014г. - Историческото образование през Възраждането. Модел 1- Теоретични аспекти. - http://cdo.shu.bg/file.php/268/modul1/contents.pdf - 7

2014г. - Историческото образование през Възраждането. Модул 2 - Възрожденски учебници и помагала. - http://cdo.shu.bg/file.php/7658/modul2/contents.pdf. - 7

2014г. - Нова българска история. Националноосвободителните борби на българите в Македония и Одринска Тракия (1878-1939). - http://cdo.shu.bg/file.php/314/modul1/contents.pdf. - 7

2014г. - Ангелова, Р. Нова българска история. - http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-1.pdf, с. 142-175. - 7

2009г. - Тестове по история на България. В съавторство с Вера Бонева, Тодор Тодоров. Шумен, 2009, 140 с. - 7

2007г. - Шумен в европейската текстуалност ХV-ХІХ в. Велико Търново, 2007, 282 с. - 7

2006г. - Помагало по методика на обучението по история. Шумен, 2006, 246 с. В съавторство с Г. Калайджийска. - 7

2004г. - Тестове по история на България. Велико Търново, 2004, 100 с. В съавторство с Вера Бонева. - 7

1999г. - Шумен в европейската текстуалност (ХV-ХІХ). Шумен, 1999, 150 с. - 7

Студии

2017г. - Съюзът на Евангелските баптистки църкви в България (1920-1928). – В: IN HONOREM 3. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р В. Панайотов. Шумен, 2016, 585-607. - 3

2017г. - Баптизмът по българските земи (средата на ХІХ-началото на ХХ век). – Известия на Исторически музей Шумен. Книга 17. Шумен, 2017, 237-269. - 3

2017г. - Павел Мишков начело на Съюза на Евангелските баптистки църкви в България (1932-1937). – Годишник на Висшия евангелски богословски институт. С., 2017. Том 9, 7-54. ISSN:1313-6402. - 3

2016г. - Съюзът на Евангелските баптисти църкви в България при председателството на Христо Марчев (1921-1923). – Журналза исторически и археологически изследвания, 2016, кн. 1-2, 125-151. - 3

2015г. - Съюзът на Евангелските петдесятни църкви между толерантността и гоненията. –В: Годишник на ШУ. ФХН. Т. ХХVІА, 2015, 284-330. - 3

2015г. - Петдесятната църква в България от учредяването на СЕПЦ до влизането й в ОЕЦ (1928 – 1932). – В: Годишник на Висшия евангелски богословски институт. Т. 8. С., 2015, 7 – 99. - 3

2015г. - Подполковник Пенчо Шиваров и политическата криза от 1886 г. – В: Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство. Т. 4. Варна, 2015, 56-93. - 3

2014г. - Учителските институти в Шумен (1919-1944). - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 10. Варна, 2014, 286-314. - 3

2014г. - Шумен по време на Първата световна война (1 септ. 1915-27 ноември 1919). - В: България в световното културно наследство. Шумен, 2014, 976-1004. - 3

2014г. - Юнашкото движение в Шумен (1899 – 1944). – В: Известия на Историческия музей Шумен. Т. 15. Шумен, 2014, 245 – 274. - 3

2013г. - Атанас Краев - неосъщественият министър. - Минало, 2013, кн. 3, 20-46. - 3

2013г. - Неизвестните герои, или тези, чийто имена останаха неизвестни за бъдещите поколения, но завинаги записани в българската история. - Историкии. Т. 6. ВТ, 2013, 107-160. - 3

2013г. - Приносът на Добрин Василев (1893-1957) за развитието на библиотечното дело във Варна. - В: Понятия, времена, ценности. Варна, 2013, 343-373. В съавторство с В. Бонева - 3

2012г. - За Александър Редигер или за съдбата на един руски офицер в България. – Минало, 1912, кн. 4, 64-85. - 3

2012г. - Общественикът на Варна - Добрин Василев (1893-1957). В съавторство с В. Бонева. - http://litermedia.com/index.php?ind=reviews&op=result_search, 2012. - 3

2012г. - Първоначалните училища в Шумен (1919-1944) - традиции и развитие. В съавторство с Мария Жекова. - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=106, 2012. - 3

2012г. - Лицата на руската дипломация в България (1879-1915). - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 8. Варна, 2012, 422-449. - 3

2012г. - Педагогическото образование в Шумен (1879-1944). - Любословие, 2012, кн. 12, 132-168. - 3

2012г. - Ангелова, Р. Български възпитаници на Одеското пехотно юнкерско училище (1865-1918) – професионална реализация и политическа съдба. – Историкии. Т. 5. ВТ, 2012, 135-167. - 3

2011г. - Шумен в началото на ХХ век (19. 01. 1901-16. 03. 1911). - В: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. дин Димитър Игнатовски. ВТ, 2011, 299-357. - 3

2011г. - Гражданското общество в Шумен (1879-1912). - В: Общности и идентичности в европейското пространство. Шн, 2011, 180-325. - 3

2011г. - Партийни проекти за промяна на Търновската конституция в навечерието и по време на Петото ВНС (1910-1911). - В: Историкии. Т. 4. Велико Търново, 2011, 369-395. - 3

2011г. - Политическата роля на военните министри в Княжество България (1879-1885). - В: Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски". ФХН. Т. ХХІІА. Шумен, 2011, 229-327. - 3

2008г. - Шумен и шуменци в Балканските войни (1912-1913). - В: Годишник на Шуменския университет "Еп. Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2008. Т. ХІХ А, 240-317. - 3

2008г. - Просветни институции в Шумен, регулиращи образователната система (1878-1912).- Педагогика, 2008, бр. 9, 74-103. - 3

2007г. - Занаятите в Шумен – традиция, изменение, състояние (1879-1944). – Историкии. Т. 2. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2007, 235-254. - 3

2006г. - Хранително-вкусовата индустрия в Шумен (1878-1947). – В: Историкии. Т. 1. ВТ, 2006, 114-136. - 3

2005г. - Банково и кредитно дело в Шумен (1879-1947). Велико Търново, 2005, 64 с. - 3

2005г. - Идейно-политическо развитие на Народната партия (1899-1911) – В: Сборник в памет на проф. дин Радослав Попов, София, 2005, 107-135. - 3

2003г. - Периодичният печат на протестантските църкви в България (1844-1948). Библиографски обзор. Предговор, съставителство и бележки. София, 2003, 91 с. - 3

2003г. - Периодичният печат в Шумен /1844-1944/. Библиографски обзор. Предговор, съставителство и бележки. Велико Търново, 2003, 64 с. - 3

Статии

2018г. - Организация и дейност на Съюза на Евангелските баптистки църкви в навечерието и по време на войните за национално обединение. - В: 90 години РИМ Хасково. Хасково, 2018, 113-127. - 4

2018г. - HE LETTERS OF HRISTO MARINOV A SOURCE OF KNOWLEDGE ON BULGARIAN LOCAL HISTORY. – SocioBrains, 41, януари 2018, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/Section%202/12_%20Rositsa%20Angelova%20-%20HE%20LETTERS%20OF%20HRISTO%20MARINOV%20-%20A%20SOURCE%20OF%20KNOWLEDGE%20ON%20BULGARIAN%20LOCAL%20HISTORY.pdf. - 4

2018г. - За войната, мечтите и смъртта. Александър Стоянов Димитров (1922-1944). - Материалы XV международной научно-практической конференции «Исследование по общественным наукам в 2018 году», Краматорск, 112-118. - 4

2017г. - Периодичният печат на Евангелските баптистки църкви в България (1908-1939)- В: Humanities and Social Science,V 21,ISSUE 130, 2017 38-43. - 4

2016г. - Тодор Шишков и историческата образованост през Възраждането. – В: Посланията на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. С., 2016, 45-56. - 4

2016г. - История на Петдесятната църква в България (1920-1928). – В: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, 585-607. - 4

2015г. - Руският журналист Александър Молчанов за българо-руските отношения (1882). - Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски". ФХН. ХХIА, 2013, 291-312. - 4

2015г. - Калю Малев – земеделец и парламентарист (1860 – 1946). – Минало, 2015, кн. 3, 37 – 48. - 4

2015г. - Периодичният печат на протестантските църкви в България (1876 – 1949). – Историкии. Т. 8. Велико Търново, 2015, 73 – 92. - 4

2015г. - За търговското образование, за милосърдието или за Марко Пенков Божилов (1877-1968). – В: България в европейската култура, наука, образование, религия. Част. 2. Шумен, 2015, 222-228. - 4

2014г. - Народният музей в Скопие (1941-1944)през погледа на Иван Венедиков. - Известия на ИМ Шумен. Шумен, 2014, том ХVІ, 124-134. - 4

2014г. - Шумен в пътеписите от края на ХVІІІ и началото на ХІХ в. - В: България в световното културно наследство. Шумен, 2014, 889-895. - 4

2014г. - Руският журналист Александър Молчанов за българо-руските отношения (1882 г.). - В: Годишник на ШУ. ФХН. Т.ХХІVА, 2013, 290-311. - 4

2014г. - Възможности за религиозен туризъм в Шуменска област. - В: Сборник с материали от VІІ Черноморски туристически форум „Историко-археологически туризъм – наследство с перспектива”. Варна, 2014, 414-431. - 4

2013г. - Свещеник Иван Дочев (1879-1972) - между ежедневието и войната. - Журнал за исторически и археологически изследвания, 2013, кн. 2, 103-117. - 4

2013г. - От дипломати за дипломати (Петър Нейков). - В: Социокультурн,е проблемы развития регионов. Краснодар, 2013, 34-42. - 4

2013г. - Русская гимназия в Шумене и традиции преподавания руского языка в Болгарии. - В: Русское зарубежье и славянский мир. Белград, 2013, 194-204. В съавторство с Елена Стоянова. - 4

2013г. - Щрихи към дейността на Шуменското добруджанско дружество (1919-1942). - В: Добруджа на кръстопътя на историята. Тутракан, 2013, 279-284. - 4

2013г. - Константин Панайодов (1866-1944) - министър и дарител. - В: Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве. Славянск - на - Кубани, 2013, 15-21. - 4

2013г. - Руският журналист Александър Молчанов за българо – руските отношения (1882). – Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски". Т. 24, 2013, 291-312. - 4

2013г. - Младен Синигерски, Русия и политическата криза от 1886 г. - Журнал за исторически и археологически изследвания.Шумен, 2013, 91-106. - 4

2012г. - Ангелова, Р., П. Живкова Румъния в балканската политика на правителството на Андрей Ляпчев (1926-1931). – 2012, ; http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=86. - 4

2012г. - Александър Мосолов и изграждането на българската гвардия (1879-1883). - В: Юбилеен сборник „40 години Шуменски университет”, Шумен, 2012, 619-631. - 4

2012г. - Флигел-адютантът на княз Александър І разказва: Александър Мосолов и неговите спомени за следосвобожденска България. - В: Град и памет. Пазарджик, 2012, 262-272. - 4

2012г. - Должность "товарищ" болгарского военного министра (1879-1890) - функции и субекты. - В: Социокультурние проблемы истории регионов. Краснодар, 2012, 34-40. - 4

2012г. - Обществено-политическа дейност на Жечо Бакалов (1867-1921). – Епископконстантинови четения. Шумен, 2012, 269-284. - http://shu.bg/sites/default/files/EK_18_New_1.pdf. - 4

2011г. - Поборническо-опълченското дружество в Шумен - създаване и дейност (1883-?). - Минало, 2011, бр. 1, 7-28. - 4

2011г. - Мисията на Николай В. Каулбарс в България (1886) чрез публицистичното кредо на Евгений Кочетов. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Варна, 2011, Т. 7, 313-327. - 4

2011г. - Приносите на Христо Г. Данов за историческото образование през Възраждането. - Любословие, 2011, кн. 11, 56-66. - 4

2011г. - Дневник аристократа Александра Батенберга - ценный источник для истории. - В: Актуальные проблемы регионоведения. Част І. Славянск-на-Кубани, 2011, 15-23. - 4

2011г. - История на катедра "История и археология". - В: История на катедрите в ШУ "Епископ Константин Преславски" (1971-2011). Шумен, 2011, 56-66. - 4

2011г. - Велико Дюгмеджиев в аналите на българската музикална култура. - В: От тука започва България. Шумен, 2011, 567-600. - 4

2011г. - Шумен като политически феномен (1899-1901). - В: Епископконстантинови четения. Т. 15. Шумен, 2011, 68-79. - 4

2011г. - За Димитър Кънчев или за заспалата съвест на шуменци. - Известия на Исторически музей Кюстендил. Т. ХVІІ. Велико Търново, 2011, 481-493. - 4

2011г. - Етническите общности в Шумен и вписването им в образователните и културни процеси (1879-1912). - В: Краезнание. Т. І. Велико Търново, 2011, 96-114. - 4

2011г. - Организация на обучението по история през Възраждането. - Епископконстантинови четения. Т. 16. Шумен, 2011, 243-252. - 4

2011г. - Еманципацията на шуменки: Женско дружество "Родолюбие" (1872-1944). - В: Светът на българина през ХХ век. С., 2011, 335-352. - 4

2011г. - Българи, възпитаници на Новоросийския императорски университет. - В: Епископконстантинови четения. Т. 17. Шумен, 2011, 59-70. - 4

2010г. - Петър Драгулев, Македония и шуменския периодичен печат. - Македонски преглед, 2010, бр. 1, 103-116. - 4

2010г. - Историята и нейната дидактика в творческите търсения на Гогол. - Във: Вечният Гогол. Сборник с доклади от Международна научна конференция. Велико Търново, 2010, 157-168. - 4

2010г. - Любен Каравелов и историческото образование през Възраждането. - История, 2010, бр. 5-6, 1-14. - 4

2010г. - Учебниците по история на Османската империя през възрожденската епоха. - В: Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски". ФХН. Т. ХХІ А. Шн, 2010, 203-224. - 4

2009г. - Шумен и стенографското движение в България (1879-1944). – В: Шумен и шуменци в националната история. Велико Търново, 2009, 294-309. - 4

2009г. - Нумизматичните знания като компонент на историческата образованост. – Епископконстантинови четения, т. ХІІ. Шумен, 2009, 37-46. - 4

2009г. - Всекидневието на населението от Шуменско по данни на шуменския окръжен управител Васил Попов. – Във: Всекидневието - места, памет, езици. Велико Търново, 2009, 226-239. - 4

2009г. - Историята и нейната дидактика в творческите дирения на Гогол – ел. сп. „Аргументи” – http://www.argumenti.net/?cat=10 - 4

2009г. - Патриарх Кирил за протестантството и „Зорница” (1953-1971). – В: Класически и модерни измерения на религиозното откровение. С., 2009, 198-208. - 4

2009г. - Дружества на професионална основа в Шумен (1879-1912). - В: Съвременната история: времена, реалности и промени. Варна, 2009, 248-260. - 4

2008г. - П. Р. Славейков в контекста на историческата образованост през Възраждането. – Педагогика, 2008, бр. 2, 70-80. - 4

2008г. - Частно писмо – универсална картина на североизточните български земи през 60-те години на ХІХ в. – В: Историкии. Т. 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. Шумен, 2008, 253-262. - 4

2008г. - Измеренията на другостта в „Кратка българска история” (1866) на Драган Цанков. – Минало, 2008, бр. 1, 42-51. - 4

2008г. - Градът и човекът в две епохи. Шумен през призмата на един човешки живот: Рафаил Мощев (1856-1931). – Известия на РИМ Русе. Русе, 2008, т. ХІІІ, 338-346. - 4

2008г. - Янко Сакъзов и участието на БРСДП (ш.с.) в Патриотичния блок от 1907 г. – Любословие, 2008, бр. 9, 189-200. - 4

2008г. - Следосвобожденският Шумен (1878-1881). – В: Университетски четения и изследвания по българска история. С., 2008, 358-377. - 4

2007г. - Парламентаристът Стилиян Чилингиров в защита на учителя и училището. – В: 125 години от рождението на Стилиян Чилингиров. Шн, 2007, 95-103. - 4

2007г. - За дидактическите средства в обучението през Възраждането или още за Александър Хаджи Русет. – Педагогика, 2007, бр. 2, 93-97. - 4

2007г. - Шуменски приноси в българската периодика през 1906 г. – Библиотека, 2007, бр. 1, 50-53. - 4

2007г. - Васил Йорданов – незаслужено забравен шуменец. – Библиотека, 2007, бр. 5-6, 60-71. - 4

2007г. - Двубоят Шумен - Стефан Стамболов (1887-1894). – В: Историята: време и реалности. Т. 4. Варна, 2007, 277-294. - 4

2007г. - Проверката и оценката в дистанционно обучение – състояние и перспективи.- ЕпископКонстантинови четения. 10, ч. ІІ, Шумен, 2007, 37-41. - 4

2007г. - Екатерина Златоустова за учебните програми по история. - Епископконстантинови четения. Т.10, ч. ІІ, Шумен, 2007, 56-60. - 4

2006г. - Депутатите от Шуменски окръг в Учредителното събрание. – Минало, 2006, бр. 1, 35-45. - 4

2006г. - Обществена и педагогическа дейност на Фотина Момирова. – Библиотека, 2006, бр. 1, 43-46. - 4

2006г. - Петко Горбанов за ролята на учителя в българското възрожденско училище. – Педагогика, 2006, бр. 4, 98-102. - 4

2006г. - За едно посвещение (за Никола Бацаров). – В: Будители народни от Шумен и Шуменско. Велико Търново, 2006, 53-60. - 4

2006г. - Занаятчийското образование в Шумен и ролята на Иван Моллов за утвърждаването му (1924-1944). – В: 170 години новобългарско образование. Габрово, 2006,199-205. - 4

2006г. - Териториален обхват и административно устройство на Шуменска околия (1879-1947). – В: Историята: време и реалност. Варна, 2006, 282-289. - 4

2006г. - Създаване и развитие на Шуменската библиотека (1922-2006). – В: Историята: време и реалности. Варна, 2006, 265-281. В съавторство с Жулиян Георгиев - 4

2006г. - Вътрешнопартийните проблеми на Народната партия (1894-1898).- В: Преломни времена. Сборник в чест на 65 годишнината на проф. Л. Огнянов. С., 2006,143-155 - 4

2005г. - Шуменската полиграфическа индустрия – фактор в стопанския и обществения живот (1878-1947). – Библиотека, 2005, 61-67. - 4

2005г. - Ролята на Шумен за утвърждаване на историята като учебен предмет в новобългарското училище. – Педагогика, 2005, бр. 2, 72-81. - 4

2005г. - Развитие и дейност на Шуменския опитен педагогически институт (1935-1943). – Образование, 2005, бр. 3, 70-79. - 4

2005г. - Развитие на тютюневата индустрията в Шумен (1878-1947). – Известия на Регионален исторически музей Русе. Русе, 2005, кн. ІХ, 278-289. - 4

2005г. - За конфликта монарх-Народна партия през призмата на един документ. - В: Сборник в чест на 65-годишнина на проф. дин Д. Игнатовски, Шумен, 2005, 201-207. - 4

2005г. - Проф. Иван Шишманов за подобряване на педагогическата подготовка на бъдещи учители. - Педагогика, 2005, кн. 9, 72-81 - 4

2004г. - Мемоарите на Михаил Маджаров като източник за дейността на Народната партия (януари 1899-февруари 1901 г.). – Исторически преглед, 2004, бр. 1-2, 188-200. - 4

2004г. - Ангелова, Р. , Г. Калайджийска Сарашкото училище в гр. Шумен (1922-1944). - В: Образование и изкуство. Шумен, 2004, т. І, 220-224. - 4

2004г. - Девическото педагогическо образование в Шумен (1922-1935). – В: Образование и изкуство. Шумен, 2004, т. І, 224-229. - 4

2004г. - Ангелова, Р., Д. Димов Списание “Утро” . – Библиотека, 2004, бр. 3-4, 65-68. - 4

2004г. - Народната партия в опозиция на правителствата (19.01.1899-12.01.1901) – Минало, 2004, бр. 3, 53-63. - 4

2004г. - Народната партия през призмата на Юбилейния събор от 1904 г. – В: Понятия, времена, ценности в историческото познание. Варна, 2004, 245-257. - 4

2004г. - Химическата индустрия в Шумен (1878-1944). – Химия, 2004, бр. 4, 75-81. - 4

2004г. - Българската 1907 г. в кореспонденцията на ген. Майор Стефан Паприков. – Любословие, 2004, 124-138. - 4

2004г. - За стопанската дейност на Георги Карамфилов (1929-1947). – ЕпископКонстантинови четения, 2004, т. ІХ, 361-366. - 4

2003г. - Народната партия и вътрешнополитическото развитие на България (1903-1908 ) – Исторически преглед, 2003, бр. 1, 3-31. - 4

2003г. - Народната партия и обявяването на Независимостта през 1908 г.– Любословие, 2003, бр. 4, 115-124. - 4

2003г. - Народната партия в опозиция на вътрешната политика на правителствата (12 януари 1901- 6 май 1903). – История, 2003, бр. 3-4, 61-72. - 4

2003г. - Мъжкото опитно педагогическо училище с пансион и стопанство в Шумен (1924-1935). – Педагогика, 2003, бр. 10, 101-107. - 4

2003г. - Народната партия за взаимоотношенията на България с балканските държави (1899-1911). – В: История, общество, религия. Шумен, 2003, 201-211. - 4

2003г. - Монархическата институция във възгледите на Константин Стоилов (1879-1886). – В: Християнската традиция и царската институция в българската култура. Шумен, 2003, 153-160. - 4

2002г. - Народната партия и национално-освободителното движение в Македония и Одринска Тракия. Част І. - Македонски преглед, 2002, бр. 2, 33-65. - 4

2002г. - Народната партия и национално-освободителното движение в Македония и Одринска Тракия. Част ІІ. - Македонски преглед, 2002, бр. 3, 31-55. - 4

2001г. - Войниковият учебник по родна история. – Образование, 2001, бр. 3, 72-78. - 4

2001г. - Църковно-народния събор на Българската православна църква (1921 –1922 ) на страниците на в. “Зорница”. - Българско богословие, 2001, бр. 3, 51-61. - 4

2001г. - Хараламби Буров и идеята за обединена България. - Македонски преглед, 2001, бр. 4, 61-73. - 4

2001г. - Народната партия и идеята за спестовността. - Архивен преглед, 2001, бр. 3-4, 56-70. - 4

2000г. - Царственикът на Христаки Павлович от 1844 г. - Образование, 2000, бр. 6, 51 - 60. - 4

2000г. - Фамилията Чакалови. - Българско богословие, 2000, бр. 2, 59 - 67. - 4

2000г. - Джорджо Момчев - виден търновски читалищен и партиен деец. - Участие, 2000, бр. 3-4, 53-55. - 4

1999г. - Някои възможности за формиране на система от понятия в обучението по история в V клас. - Образование, 1999, бр. 3, 15 - 26. - 4

1999г. - Протестантите - “другите” за шуменската общественост през втората половина на XIX столетие. – В: Религия и църква в България. София, 1999, 363 - 372. - 4

1998г. - Длъжност - народен учител. - Денница. Габрово, 1998, бр. 12, 30 - 40. - 4

1998г. - Историческият образ на Раковски в действащите у нас учебници по история. - Образование, 1998, бр. 4, 38 - 43. - 4

1998г. - XVIII и XIX век в балканските учебници по история. - Отворено образование, 1998, бр. 7 - 8, 30 - 40. - 4

1998г. - Укрепеният четириъгълник в румънските пътеписи от XIX век. – В: Научните трудове на ВВОУ “В. Левски”. Велико Търново, 1998, № 60, 186 - 193. - 4

1997г. - Населението на Шумен и Шуменска околия 1878 - 1900 /Демографско състояние/. - В: Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”. Велико Търново, 1997, № 54, 257 -264. - 4

1997г. - Населението на Шумен и Шуменска околия 1878 - 1900 /Демографски измерения на стопанските отношения/. – В: Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”. ВеликоТърново, 1997, № 54, 265 - 272. - 4

1997г. - Североизточните български земи през погледа на един австрийски офицер - кап. Щад /1740 -1741/. – В: Научни трудове на ВВУАПВО “Панайот Волов ”. Шумен,1998, № 4, 87 - 92. - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2011г. - Преди англичаните да ни станат съседи. Параскевов, В. България и Великобритания преди и по време на Студената война: политика, икономика и пропаганда (1944-1953).Шумен, 2011, 372. – Любословие, 2012, кн. 12, 198-201. - 10

2010г. - Йордан Желев. Из всекиднението на Жеравна през Възраждането. Писма от родственици на Васил Д. Стоянов (1869-1885). С., 2009. - Котленски край, бр. 9, септември 2010, 4-5. - 10

2009г. - Генерал-майор Петър Хаджииванов – Един завет, 2009, бр. 1, 37-38. - 10

2009г. - Йордан Желев. Из всекиднението на Жеравна през Възраждането. Писма от родственици на Васил Д. Стоянов (1869-1885). С., 2009. - Архивен преглед, 2009, бр. 3-4, 127-130. - 10

2008г. - М. Радева. Училищното историческо образование в България (1878-1944). – Педагогика, 2008, бр.9, 104-107. - 10

2007г. - Петър Хаджииванов. Спомени. С., 2007. - http://edinzavet.wordpress.com/ - 10

2002г. - Том първи от петтомната история на Стария свят. - Образование, 2002, бр. 6, 63-67. - 10

2002г. - Ново помагало по методика на историята. - Образование. София, 2002, бр. 4, 86-89. - 10

2000г. - Още един учебник по история за V клас. - История, София, 2000, 12 - 16. - 10

Цитирания

2014г. - Ангелова, Р. За дидактическите средства в обучението по историа през Възраждането или още за Александър Хаджи Русет. – Педагогика, 2007, кн.2. Цитирано в: 1. Евтимова, Р. Историографски проблеми но Балканското възраждане. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 10. Варна, 2014, с. 173. - 11

2014г. - Ангелова, Р. Миналото на Шумен (1878-1912). ВТ, 2011. Цитирано в: 1. Горчев, А. Родно място и начално образование на Стоян Данев (1857-1875)- В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 143. 2.Мирчева, Д. Спомените на Илия Петков като извор за историята на Добруджа. – В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 248 - 11

2014г. - Ангелова, Р. Депутатите от Шуменски окръг в Учредителното събрание. – Минало, 2006, 35-45. Цитирано в: 1. Горчев, А. Родно място и начално образование на Стоян Данев (1857-1875)- В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 144. 2. Иванов, И. Христо Калфов – начело на българската дипломация (9 юни 1923-4 ян. 1926). Шумен, 2014, с. 49. - 11

2014г. - Ангелова, Р. Учебниците по история на Османската империя през възрожденската епоха. – Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”ФХН. Т.ХХІ.Шумен, 2010, 203-214. Цитирано в: 1. Горчев, А. Родно място и начално образование на Стоян Данев (1857-1875)- В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 144. - 11

2014г. - Ангелова, Р. Рачко Матев Рачев – виден шуменски педагог и общественик. – В: Българо-американски културни и политически връзки през ХІх и първата половина на ХХ в. с., 2004, 56-63. Цитирано в: 1. Горчев, А. Родно място и начално образование на Стоян Данев (1857-1875)- В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 153. - 11

2014г. - Ангелова, Р. Нова българска история (1878-1944). ВТ, 2008, 450 с. Цитирано в: 1. Мирчева, Д. Спомените на Илия Петков като извор за историята на Добруджа. – В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 248. 2.Симеонова, Т. България в годините на голямата депресия 1929-1934. – В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 265. 3. Иванов, И. Христо Калфов в битността му на председател на ХХV ОНС. – В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 281. - 11

2014г. - Ангелова, Р. Шумен като политически феномен (1899-1901). – Епископ-константинови четения. Т. 15. Шумен, 2011, 68-79. Цитирано в: Мирчева, Д. Спомените на Илия Петков като извор за историята на Добруджа. – В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 248 - 11

2013г. - Ангелова, Р. Българското възраждане в балканските учебници по история. – В: Научните трудове на ВВОУ “В. Левски”. Велико Търново, 1998, № 63, 186 - 193. Цитирано в: Терзиев, П. Балканските войни в учебниците на държавите от Балканския регион. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Варна, 2013, с. 150. - 11

2013г. - Ангелова, Р. Помагало по методика на обучението по история. Шумен, 2006, 246 с. В съавторство с Г. Калайджийска. Цитирано в: Сакарска, Т. Характеристика на възможностите в обучението по история и цивилизация – наследство и съвременност. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Варна, 2013, с. 236. - 11

2013г. - Ангелова, Р. Помагало по методика на обучението по история. Шумен, 2006, 246 с. В съавторство с Г. Калайджийска. Цитирано в: Сакарска, Т. характеристика на възможностите в обучението по история и цивилизация – наследство и съвременност. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Варна, 2013, с. 237. - 11

2012г. - Ангелова, Р., В. Папазова. Читалищната мрежа в Шумен (1878-1944). ВТ, 2007. Цитирано в: Женско дружество „Родолюбие”-Шумен 1872-1912. Библиографски указател. Съставител К. Николова. Шумен, 2012, с. 12. - 11

2012г. - Ангелова, Р. Еманципацията на шуменки: Женско дружество „Родолюбие” (1872-1944). – В: Светът на българина през ХХ век. С., 2011. Цитирано в: Женско дружество „Родолюбие”-Шумен 1872-1912. Библиографски указател. Съставител К. Николова. Шумен, 2012, с. 12. - 11

2012г. - Ангелова, Р. Миналото на Шумен (1878-1912). ВТ, 2011. Цитирано в: Женско дружество „Родолюбие”-Шумен 1872-1912. Библиографски указател. Съставител К. Николова. Шумен, 2012, с. 12, 51, 54. - 11

2012г. - Ангелова, Р. Обществена и педагогическа дейност на Фотина Момирова. – Библиотека, 2006, бр., 43-46. Цитирано в: Женско дружество „Родолюбие”-Шумен 1872-1912. Библиографски указател. Съставител К. Николова. Шумен, 2012, с. 55. - 11

2012г. - Ангелова, Р. Читалищната мрежа в Шумен (1878-1944). ВТ, 2007, 132 с. В съавторство с Виолета Папазова. Цитирано в: Хараланова, Б., Д. Руменов, Ст. Славчева. Шуменци за Шумен. 199 био-библиографии. ВТ, 2012, с. 185. - 11

2012г. - Ангелова, Р. За стопанската дейност на Георги Карамфилов (1929-1947). – Епископ- Константинови четения, 2004, т. ІХ, 361-366. Цитирано в: Хараланова, Б., Д. Руменов, Ст. Славчева. Шуменци за Шумен. 199 био-библиографии. ВТ, 2012, с. 94. - 11

2012г. - Ангелова, Р. Васил Йорданов – незаслужено забравен шуменец. – Библиотека, 2007, бр. 5-6, 60-71. Цитирано в: 1Хараланова, Б., Д. Руменов, Ст. Славчева. Шуменци за Шумен. 199 био-библиографии. ВТ, 2012, с. 93. - 11

2012г. - Ангелова, Р. Българското възраждане в балканските учебници по история. – В: Научните трудове на ВВОУ “В. Левски”. Велико Търново, 1998, № 63, 186 - 193. Цитирано в: Терзиев, П. Развиване на критично отношение към миналото чрез използване на източници от учебници на балкански страни.– В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 8. Варна, 2012, с. 197. - 11

2012г. - Ангелова, Р. XVIII и XIX век в балканските учебници по история. - Отворено образование, 1998, бр. 7 - 8, 30 - 40. Цитирано в: Терзиев, П. Развиване на критично отношение към миналото чрез използване на източници от учебници на балкански страни.– В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 8. Варна, 2012, с. 197. - 11

2012г. - Ангелова, Р. XVIII и XIX век в балканските учебници по история. - Отворено образование, 1998, бр. 7 - 8, 30 - 40. Цитирано в: Терзиев, П. Развиване на критично отношение към миналото чрез използване на източници от учебници на балкански страни.– В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 8. Варна, 2012, с. 197. - 11

2012г. - Ангелова, Р. Помагало по методика на обучението по история. Шумен, 2006, 246 с. В съавторство с Г. Калайджийска. Цитирано в: Сакарска, Т. Възможности за учебна реализация на темите от цикъла „Средновековна българска култура” в обучението по история и цивилизация. – В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 8. Варна, 2012, с. 253. - 11

2012г. - Професионалното образование в Шумен (1878-1944). ВТ, 2006, 86 с. Цитирано в: Женско дружество „Родолюбие”-Шумен 1872-1912. Библиографски указател. Съставител К. Николова. Шумен, 2012, с. 12. - 11

2011г. - Периодичният печат в Шумен (1844-1944). Библиографски обзор. Велико Търново, 2003. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с. 379, 535, 883, 887, 888,888,888,888,888. - 11

2011г. - Шумен в европейската текстуалност ХV-ХІХ в. ВТ, 2007, 282 с. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с. 883. - 11

2011г. - Стопанското развитие на Шумен (1878-1944). ВТ, 2006, 335 с. Цитирано в: Руменов, Д., Ст. Славчева Дружествени организации в Шумен 1878-1944 г. ВТ, 2011, - с. 34, 35, 36, 37, 44, 101,102, 107, 107, 109, 122,131,135,137, 150,152, 156,158, 164, 166, 166, 172, 173, 182, 187, 202, 213, - 11

2011г. - Стопанското развитие на Шумен (1878-1944). ВТ, 2006, 335 с. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с.491, 582, 780, 780. - 11

2011г. - Шумен и стенографското движение в България (1879-1944). – В: Шумен и шуменци в националната история. ВТ, 2009, 294-309. Цитирано в: Руменов, Д., Ст. Славчева Дружествени организации в Шумен 1878-1944 г. ВТ, 2011, с. 44. - 11

2011г. - Дружества на професионална основа в Шумен (1879-1912). – В: Съвременната история: времена, реалности, промени. Варна, 2009, Т. 6, 248-260. Цитирано в: Руменов, Д., Ст. Славчева Дружествени организации в Шумен 1878-1944 г. ВТ, 2011, с. 220. - 11

2011г. - Ангелова, Р., В. Папазова. Читалищната мрежа в Шумен (1878-1944). ВТ, 2007. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с. 709, 729. - 11

2011г. - Развитие и дейност на Шуменския опитен педагогически институт (1935-1943). – Образование, 2005, бр. 3, 70-79.. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с. 593. - 11

2011г. - Градът и човекът в две епохи. Шумен през призмата на един човешки живот: Рафаил Мощев (1856-1931). – Известия на РИМ Русе. Т. ХІІІ. Русе, 2008, 338-346. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с. 431. - 11

2011г. - Мъжко опитно педагогическо училище с пансион и стопанство в Шумен (1824-1935). – Педагогика, 2003, бр. 10, 101-107. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с. 500. - 11

2011г. - Почетните граждани на Шумен: Да си спомним за акад. Емил Георгиев. - Шуменска заря, бр. 5, 8 ян. 2010 г. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с. 503. - 11

2011г. - Ангелова, Р. Българското възраждане в балканските учебници по история. – В: Научните трудове на ВВОУ “В. Левски”. Велико Търново, 1998, № 63, 186 - 193. Цитирано в: Терзиев, П. Опит за критическо преосмисляне на историческото образование в балканския регион.– В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 7. Варна, 2011, с. 121. - 11

2011г. - Ангелова, Р. XVIII и XIX век в балканските учебници по история. - Отворено образование, 1998, бр. 7 - 8, 30 - 40. Цитирано в: Терзиев, П. Опит за критическо преосмисляне на историческото образование в балканския регион.– В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 7. Варна, 2011, с. 119. - 11

2007г. - Шумен в европейската текстуалност ХV-ХІХ в. ВТ, 2007, 282 с. Цитирано в: Българските градове през Възраждането. Историческо, социологическо и политологическо изследване. Част І, С., 2007, с. 958. - 11

2004г. - Периодичният печат в Шумен (1844-1944). Библиографски обзор. Велико Търново, 2003, 64 с. Цитирано в: Б. Хараланова - Земеделският периодичен печат, издаван в град Щумен. – В: Земеделското движение в България – история, развитие, личности. Пазарджик, 2004 , с. 249. - 11

Други публикации

2014г. - Шумен в пътеписите от края на ХVІІІ и началото на ХХ век. - - В: България в световното културно наследство. Шумен, 2014, 889-895. - 12

2004г. - Био-библиография на проф. Елена Стателова. Съставителство и научна редакция (в съавторство с доц. В. Танкова). Шумен, 2004, 36 с. - 12

1999г. - 120 години просветно дело в с. Драгоево. Шумен, 1999, 12 с. - 12