Ас. д-р Александра Стефанова Александроваабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(492) "2002-2006 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"-английска филология, бакалавър 2006-2007 - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"- конферентен превод, магистър (магистърска програма, осъществена съвместно с Генерална дирекция "Устни преводи" (SCIC) към Европейската комисия)" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(117) "2007-2008 - учител по английски език, ГПЧЕ "Никола Вапцаров", гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(27) "от 2008- асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(20) "Доктор (2017)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(544) "упражнения по Практически английски език (слушане с разбиране, четене с разбиране, писмени упражнения, писане на есе). семинарни упражнения по История на английската литература (XIX век) семинари упражнения по Лингвистика на текста Семинарни упражнения по Избираема дисциплина "Имената в медиите"" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(586) "май 2016- едноседмична преподавателка мобилност в университета на Кордоба, Испания по програма Еразъм + май 2017- едноседмична преподавателка мобилност в университета на Бидгошч, Полша по програма Еразъм + април 2019- едноседична преподавателска мобилност в университета "Етвос Лоран" в Будапеща, Унгария по програма Еразъм +" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(146) "лингвистика ономастика превод културология съвременна британска литература" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(1197) "юни 2014- участие в курс за университетски преподаватели "Методи на преподаване и модернизация на учебния план" в Университета на Рейкявик, Исландия, спонсориран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство март 2012– участие в курс по английски език за университетски преподаватели в Университета на Рейкявик, Исландия, спонсориран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2010 г. – посещение на семинар за повишаване на квалификацията в университета Айдън, Истанбул, Турция Август 2004- участие в едномесечен курс по немски език в град Аахен, Германия, финансиран от Германската служба за академичен обмен." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(4061) "Университетски проект на ШУ: ЕЗИК И КУЛТУРА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л доц. д-р Юрий Проданов. Унивеситетски проект на ШУ: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. 2013 - „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката“. Ръководител доц.д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. РД-08/273/15.03.2013г. Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014) "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ.(2014) Финансов механизъм на европейското икономическо пространство: Програма BG09 "Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство", мярка "Проекти за мобилност във Висшето образование и науката"- осъществена мобилност в университета на Рейкявик, Исландия, юни 2014 "Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ, 2015 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-311/ 14.03.2015 (ръководене на курс по английски език - ниво А2); 2016- Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език / Challenges in English teaching and research Проект „Студентски практики“ – Фаза I и чл. 15 от Договор за провеждане на практическо обучение по проект BG05M2OP001- 2.002-0001/2016 2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева. 2017 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (участник в курс по немски език) 2018 Проект № РД 08-153/ 9.02.2018 г. “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева 2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД - 08-157/09.02.2018г., р-л доц. д.ф.н. Сн. Бойчева (участие в курс по немски език - ниво В1)" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(283) "курсов ръководител на студенти от специалност Английска филология от 2010 Член на комисията по присъждане на кредити към катедра "Английска филология", ФХН" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ас. д-р  Александра Стефанова Александрова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: +359 54 830365 вътр.145

Email: aleksandra_sa@abv.bg, a.aleksandrova@shu.bg

Приемно време: I седмица: сряда 12:00-14:00 ч; II седмица: четвъртък 18:00-20:00 ч.

Завършен университет, специалност

2002-2006 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"-английска филология, бакалавър

2006-2007 - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"- конферентен превод, магистър (магистърска програма, осъществена съвместно с Генерална дирекция "Устни преводи" (SCIC) към Европейската комисия)

Месторабота преди постъпване в ШУ

2007-2008 - учител по английски език, ГПЧЕ "Никола Вапцаров", гр. Шумен

Заемани академични длъжности

от 2008- асистент

Придобити научни степени

Доктор (2017)

Водени лекции и/или упражнения

упражнения по Практически английски език (слушане с разбиране, четене с разбиране, писмени упражнения, писане на есе).

семинарни упражнения по История на английската литература (XIX век)

семинари упражнения по Лингвистика на текста

Семинарни упражнения по Избираема дисциплина "Имената в медиите"

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

май 2016- едноседмична преподавателка мобилност в университета на Кордоба, Испания по програма Еразъм +

май 2017- едноседмична преподавателка мобилност в университета на Бидгошч, Полша по програма Еразъм +

април 2019- едноседична преподавателска мобилност в университета "Етвос Лоран" в Будапеща, Унгария по програма Еразъм +

Области на научни интереси

лингвистика

ономастика

превод

културология

съвременна британска литература

Специализации

юни 2014- участие в курс за университетски преподаватели "Методи на преподаване и модернизация на учебния план" в Университета на Рейкявик, Исландия, спонсориран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

март 2012– участие в курс по английски език за университетски преподаватели в Университета на Рейкявик, Исландия, спонсориран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

2010 г. – посещение на семинар за повишаване на квалификацията в университета Айдън, Истанбул, Турция

Август 2004- участие в едномесечен курс по немски език в град Аахен, Германия, финансиран от Германската служба за академичен обмен.

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проект на ШУ: ЕЗИК И КУЛТУРА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л доц. д-р Юрий Проданов.

Унивеситетски проект на ШУ: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

2013 - „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката“. Ръководител доц.д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. РД-08/273/15.03.2013г.

Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

"Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ.(2014)

Финансов механизъм на европейското икономическо пространство: Програма BG09 "Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство", мярка "Проекти за мобилност във Висшето образование и науката"- осъществена мобилност в университета на Рейкявик, Исландия, юни 2014

"Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ, 2015

Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-311/ 14.03.2015 (ръководене на курс по английски език - ниво А2);

2016- Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език / Challenges in English teaching and research

Проект „Студентски практики“ – Фаза I и чл. 15 от Договор за провеждане на практическо обучение по проект BG05M2OP001- 2.002-0001/2016

2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

2017 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (участник в курс по немски език)

2018 Проект № РД 08-153/ 9.02.2018 г. “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД - 08-157/09.02.2018г., р-л доц. д.ф.н. Сн. Бойчева (участие в курс по немски език - ниво В1)

Организационна дейност

курсов ръководител на студенти от специалност Английска филология от 2010

Член на комисията по присъждане на кредити към катедра "Английска филология", ФХН

Дисертации

2017г. - Александрова, А. "Етноними, топоними и лични имена в английския език и в българския език (върху материали от медийни текстове)". Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен “доктор“ Докторска програма: Германски езици (съвременен английски език) Професионално направление: 2.1.Филология Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки Научен ръководител: проф. д-р Румяна Тодорова. ШУ "Епископ Константин Преславски": Шумен - 1

2017г. - Александрова, А. "Ethonyms, Toponyms and Proper Names in English and Bulgarian Media Texts"- Дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен “доктор“ Докторска програма: Германски езици (съвременен английски език) Професионално направление: 2.1.Филология Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки Научен ръководител: проф. д-р Румяна Тодорова. ШУ "Епископ Константин Преславски": Шумен - 1

Учебни помагала

2015г. - Тодорова, Р., Т. Сеизова-Нанкова (ред.) „120 български и английски текста за превод” (второ издание). Асеневци трейд ЕООД, 2015. ISBN: 978-954-8898-58-4. (в колектив) - 7

2011г. - 120 български и английски текста за превод (съавтор). УИ „Епископ К. Преславски”. Шумен, 2011 - 7

Статии

2019г. - Aleksandrova, A. From Watergate to Bremain: forming name-based neologisms from already existing ones. XX International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 29-30.03.2019 Vrnjacka Banja, Serbia. In: Dimitrovski, R (ed.) KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL Vol. 30.5, 1161- 1165 - 4

2019г. - Aleksandrova, A. Ways of Expressing Disagrement in Media Texts on International Relations.In Dimitrovski R. (ed.) KNOWLEDGE International Journal Scientific papers. Vol. 32.1, July 2019.GRAFOPROM – Bitola.197-200 - 4

2018г. - Aleksandrova, A. “The Transition of Names: from Proper Names to Common Nouns”. In Todorova, R. et al (Eds.) Studies in Linguistics,Culture and FLT. Vol. 4 Trends and intersections in media studies, linguistics and FLT. Asenevtsi Trade Ltd. 70-77. (2018 IF = 4.685) - 4

2018г. - The Person for a Salient Feature Metonymy in English and Bulgarian Media Texts. KNOWLEDGE. International Journal, Vol. 22.1. Global Impact and Quality Factor 1.322. Vrnjacka Banja, Serbia. 2018. 1563-1566 - 4

2017г. - Alesandrova, A. "I Know Them by Name". In Kambovski V. et al. (eds.). KNOWLEDGE – International Journal. Vol. 19.3, September, 2017. GRAFOPROM – Bitola. 1077-1081. IF 1.322 (2016) - 4

2017г. - Aleksandrova, A. "Love and Friendship across Borders". In Dimitrovski R. (ed.) KNOWLEDGE International Journal Scientific papers. Vol. 16.1 Skopje, 2017. 261-267. ISSN 1857-923X. (Global IF 1.023) - 4

2017г. - Aleksandrova, A. "Family Beyond Borders" In: Todorova et al. (eds.). Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. – Series in Linguistics, Culture and FLT, issue 2. Assenevtsi, 2017. 21-28. - 4

2016г. - Aleksandrova, A. "Understanding Name-based Neologisms". In Todorova et al. (eds.) “Challenges in English Teaching and Research”. Asenevtsi, 2016. - 4

2015г. - Aleksandrova, A. "Polysemy and Proper Names". In The Global And The Local: Current Trends In English Studies And Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015. 5-13. - 4

2014г. - The Name of the Conflict. Сборник Епископ- Константинови четения. Шумен, 2014. (www.shu.bg) - 4

2014г. - What Does a Name Mean? In Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание (in print) - 4

2013г. - Aleksandra Aleksandrova. Associative Meaning of Proper Names in Media Texts. Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. Konstantin Preslavsky University Press. 2013. 10-15 - 4

2012г. - Diminutives in English and Bulgarian Media Text . Сборник Епископконстантинови четения. Шумен, 2012. (www.shu.bg) - 4

2010г. - The Use of Proper Names in English and Bulgarian Phraseological Units, в сборник "Език, познание, комуникация", по проект "Език,познание,комуникация", Шумен 2010: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски - 4

2010г. - English Idioms Containing Ethnonyms, в сборник "Език, култура, идентичност" по проект "Език и култура във всекидневното общуване".Шумен: изд. Фабер, 2010 - 4

Доклади

2017г. - Aleksandrova A. Family beyond borders.// „Съвременни тенденции в обучението по английски език“, 7-9 юни 2017, гр. Панагюрище. - 5

2013г. - The Use of First Names inMedia Texts. Сборник Епископ - Константинови четения. Шумен, 2013. www.shu.bg - 5

2012г. - Nicknames in English and Bulgarian Media Texts. Сборник по проект „Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план“ на катедра Английска филология на ШУ „Епископ Константин Преславски” - 5

2011г. - Proper Names in English and Bulgarian Media Texts.Сборник от юбилейна научна конференция „40 години Шуменски университет”. Шумен, 2012 - 5

Цитирания

2019г. - Aleksandrova A. “The Transition of Names: from Proper Names to Common Nouns”. In Todorova, R. et al (Eds.) Studies in Linguistics,Culture and FLT. Vol. 4 Trends and intersections in media studies, linguistics and FLT. Asenevtsi Trade Ltd. 70-77. (2018 IF = 4.685). 2018.Цитирано в: Peneva D. A corpus-based study on the prepositional phrases in legal vocabulary in English and Bulgarian. XXth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.29-31.03.2019. Vrnjacka Banja, Serbia. In: KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers Vol. 30.5; ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X; GIF 1.822 (2017). 1101-1106. - 11