Хон. проф. д-р Ивайло Петров Ивановабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(341) "Софийски университет "Климент Охридски", специалност "Руска филология" Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Теология" - бакалавърска и магистърска степени" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(4) "не" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(196) "Главен асистент Доцент по руска литература Доцент по журналистика Професор по руска литература на ХХ век" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(41) "доктор по филология 1979" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(328) "Руска литература ХХ век Съъвременна руска литература Руска детска литература ХIХ - ХХ век Чуждестранна журналистика История и теория на PR История на радиото История на радиото" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(4) "не" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(310) "История на руската литература на ХХ век Съвременна руска литература Компаративистика Руско-български литературни връзки Журналистиката на ХХ век История на радиото" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(82) "Венеция /Италия/, Университет "Ка Фоскари" - 1996" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(193) "Изследване на медии - Шуменски университет Наследството на руската емиграция - ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(259) "Ръководител катедра "Литература" Председател на Общото събрание на ФХН / 2005 - 2009/ Зам.председател на Общото събрание на Шуменския университет" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(408) "Ръководител на Студентския литературен клуб "Боян Пенев" Главен редактор на списание "Болгарская русистика" Главен редактор на в-к "Шуменски университет" Член на редколегията на списание "Литературные знакомства" - Москва" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "Съюз на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(4) "не" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д-р  Ивайло Петров Иванов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Кабинет: Корпус 1, стая 518

Телефон: 0898 62 60 28

Email: petrov48@abv.bg, i.petrov@shu.bg

Приемно време: Вторник, от 13:00 до 15:00

Завършен университет, специалност

Софийски университет "Климент Охридски", специалност "Руска филология"

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност

"Теология" - бакалавърска и магистърска степени

Месторабота преди постъпване в ШУ

не

Заемани академични длъжности

Главен асистент

Доцент по руска литература

Доцент по журналистика

Професор по руска литература на ХХ век

Придобити научни степени

доктор по филология 1979

Водени лекции и/или упражнения

Руска литература ХХ век

Съъвременна руска литература

Руска детска литература ХIХ - ХХ век

Чуждестранна журналистика

История и теория на PR

История на радиото

История на радиото

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

не

Области на научни интереси

История на руската литература на ХХ век

Съвременна руска литература

Компаративистика

Руско-български литературни връзки

Журналистиката на ХХ век

История на радиото

Специализации

Венеция /Италия/, Университет "Ка Фоскари" - 1996

Участия в международни и национални научни проекти

Изследване на медии - Шуменски университет

Наследството на руската емиграция - ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра "Литература"

Председател на Общото събрание на ФХН / 2005 - 2009/

Зам.председател на Общото събрание на Шуменския университет

Организационна дейност

Ръководител на Студентския литературен клуб "Боян Пенев"

Главен редактор на списание "Болгарская русистика"

Главен редактор на в-к "Шуменски университет"

Член на редколегията на списание "Литературные знакомства" - Москва

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Държавни и/или научни награди

не

Дисертации

1979г. - Проза Василия Шукшина. Художественный мир писателя. Диссертация на соискание ученой степени "Кандидат филологических наук". Ленинград, 1979 - 1

Книги

2013г. - Широкова, Руслана. Эти ноги - не для лыж. Терапевтическая пьеса без правил.Шумен, 2013. За автора на книгата - 8

2008г. - Между нещата. Юбилеен сборник в чест на доц.д-р Ивайло Петров по случай неговата 60-годишнина. В.Търново, 2008, 455 с. - 8

2006г. - Любенов, Л., Петров,И. Литературната критика за българските преводи на творби на А.С. Пушкин.София,2006 - 8

2005г. - The tireless seeker.Неуморният търсач. Сборник научни статии, посветени на 30-годишнната преподавателска и научноизледователска работа на доц.д-р Ивайло Петров. Шумен, 2005, 366 с. - 8

2002г. - Юрий Дружников. Микророманы. Шумен, 2002. Интервью с автора. Първа публикация в България на книга на Юрий Дружников. Шумен, 2002 - 8

Монографии

2012г. - Ана Ахматова и българската литература.Част І.Велико Търново.2012 - 2

2012г. - Звонарева, Л., Петров, И. Творчество Юрия Кузнецова. София, 2012 - 2

2012г. - Звонарева, Л.,Петров, И. Мифоборец Юрий Дружников, который был верен великим традициям.София,2012 - 2

1997г. - Проза В.М.Шукшина /Художественный мир писателя/. Шумен, 1997 - 2

Учебни помагала

2011г. - 1.Руска модерна поезия.В.Търново / съставителство/,1995 2.Голямото се вижда отдалече / Творчеството на Сергей Есенин/. Шумен,1996 3. Руска модерна поезия /2-о издание/.София,2005 4.Любенов, Л., Петров,И. Литературната критика за българските преводи на творби на А.С. Пушкин.София,2006 4.Любенов, Л., Петров,И. Литературната критика за българските преводи на творби на А.С. Пушкин.София,2006 - 7

2011г. - Съвременна руска литература. Съставителство и превод. Велико Търново, 2011 - 7

2005г. - Руска модерна поезия /2-о издание/.София,2005 - 7

1996г. - Голямото се вижда отдалече / Творчеството на Сергей Есенин/. Шумен,1996 - 7

1995г. - Руска модерна поезия.В.Търново / съставителство/,1995 - 7

Статии

2015г. - Евангелие от Вера Мутафчиева /Към историята на книгоиздаването в Шумен/.//Любословие, 2015, с.297 - 301 - 4

2014г. - Андрей Макаревич "У свободы недетское злое лицо".// Серия "Общественни коммуникации" № 3 Свобода и медии Шумен, 2013, с.211 -227 - 4

2012г. - Изучение творчества Михаила Шолохова в современном болгарском литературоведении.// Шолоховские чтения.Том І.Москва, 2012,166 - 176 с. - 4

2009г. - 32. Андрей Турков: Гордея се с нашата литература // www.knigi-news.com, 5.09.2009 - 4

2009г. - Литература - это азартная игра. Беседа с Юрием Дружниковым 2002 года.// Литературные знакомства /Москва/, 2009, №1, с.191 - 197 - 4

2009г. - Звонарева, Л., Петров, И. Бестиарий Г. Газданова и Юрия Кузнецова / К проблеме зооморфного кода в русской литературе ХХ века/. - Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65- годишния юбилей на доц. д-р Лила Мончева. Шумен, 2009, с.233 - 239 - 4

2009г. - Звонарева, Л., Петров, И. Женщина, любовь, семья в лирике Юрия Кузнецова.- Миф и действительность в творчестве Юрия Кузнецова. Материалы ІІІ-ей научно - практической конференции, Звонарева, Л., Петров, И. Женщина, любовь, семья в лирике Юрия Кузнецова. // Миф и действительность в творчестве Юрия Кузнецова. Материалы \третьей научно- практической конференции, посвященной творческому наследию Ю. П. Кузнецова. 12-13.ІІ.2009. Москва, 2009, с.101 - 110. - 4

2009г. - Голямото се вижда не само отдалече - или за Юрий Кузнецов.// www.knigi-news.com,2.02.2009 - 4

2009г. - Ренесансовата личност Лев Анински // www.knigi-news.com,13.04.2009 - 4

2008г. - Съвременната ни литература е лишена от фундаментални идеи, тя има вторичен характер. // www.knigi-news.com, 2.6.2008 - 4

2008г. - Памет за Георгий Гачев //www.knigi-news.com, 2008 - 4

2008г. - Звонарева, Л., Петров, И. Бестиарий Юрия Кузнецова / К проблеме зооморфного кода в отечественной литературе. - Сын Отечества. Вторая ежегодная международная конференция, посвященная творческому наследию Юрия Кузнецова.13- 14.ІІ.2008. Москва, 2008, с.121 - 146 - 4

2008г. - Проф. Ангел Анчев - историк на руската литература на ХІХ век. - Руската литература - културни диалози. Материали от Международната научна конференция, посветена на 75-годишния юбилей на проф.д-р Ангел Анчев. Велико Търново, 2008, с.13 - 18 - 4

2007г. - Пастернак. 50 години след първото издание на "Д-р Живаго". Разговор с Елена Дойчинова, кореспондент на вестник "България сега" - Торонто /Канада/. 2.ХІІ.2007, с.1.//www.bulgariasega.com - 4

2007г. - Пътят към истината /Юрий Карякин/.// Топ- новини /Шумен/, 17.ХІІ.2007, бр.222, с.6 - 4

2007г. - Темата за Лара. Пастернак. 50 години след първото издаване на "Д-р Живаго".// Топ - новини /Шумен/, 14 - 15.ХІІ.2007 - 4

2006г. - Праздник на улице болгарской русистики. // Болгарская русистика, 2006, с.168 - 171 - 4

2004г. - Литературата като призвание.// Слово, време, литература. Юбилеен сборник по случай 80-годишнината на проф. Иван Цветков. София, 2004, с.5 - 7. - 4

2003г. - Проза Татьяны Толстой начала ХХІ века.// Тезисы международной научной конференции PRO=ЗД. Смоленск, 2003, с.111 - 112. - 4

2003г. - Звонарева, Л., Петров, И. Модернизация традиционого жанра и трансформация хронотопа в литературе русского зарубежья: карнавальный хронотоп в свете теории М. Бахтина.// Болгарская русистика, 2003, №1,с.26 - 31 - 4

2003г. - Звонарева,Л., Петров, И. Модернизация традиционного жанра и трансформация хронотопа в Звонарев, Л., Петров, И. Модернизация традиционного жанра и трансформация хронотопа в литературе русского зарубежья: карнавальный хронотоп в свете теории М. Бахтина. // Перекресток эпох, вып.4. Москва, 2003, с.50 - 63. - 4

2003г. - Литературната интерпретация на руската история в романа на Владимир Максимов "Заглянуть в бездну".// Научни трудове. Педагогически колеж. Добрич, т.ІІІ. Шумен, 2003, с.69 - 72 - 4

2002г. - Творчеството на Борис Акунин: стилизацията като средство за обновяване на жанра.// Епископ Константинови четения, т.6-7. Шумен, 2002, с.212 - 218 - 4

2001г. - Александър Петрович Дехтерев.- Бялата емиграция в България. София,2001,с.244 - 245 - 4

2001г. - Болгарская тетрадь. Возвращаясь в потерянный рай. // Литературная учеба /Москва/,2001,№ 4, с.170 - 172 - 4

2001г. - По ту сторону добра и зла. 90 години от рождението на проф.д-р Симеон Русакиев.// Болгарская русистика, 2001, №1, с.66 - 68 - 4

2000г. - Реквием / За Здравко Петров/// Златоструй. Лит- сборник. Кн.4. Шумен, 2000, с.123 -124 - 4

1999г. - Животът е всичко Проф. Тончо Жечев на 70 години.// Тича, 26.ХІ.1999, с.6 - 4

1999г. - "Сдвигология" А. Крученых и И. Терентьева как теоретическая основа поэтического языка русского авангарда. // Западноевропейският модернизъм и славянските литератури. В.Търново, 1999, с.283 - 289 - 4

1998г. - Христо Герчев - преводач на Антон Чехов и Максим Горки.// Юбилейна научна конференция. Христо Герчев.Сборник. Шумен, 1998, с.56 - 61 - 4

1996г. - Как сделана поэма Сергея Есенина "Анна Снегина".// "Голямото се вижда отдалече" / Творчеството на Сергей Есенин/. Шумен, 1996,с.36 - 41. - 4

1989г. - Оксфордската мантия на Анна Ахматова. Спомени на Аркадий Райкин. // Пулс, 22.08.1989,с.5 - 4

1989г. - Анна Ахматова и болгарская литература 20-х годов.// Болгарская русистика, 1989, №4, с.38 - 43 - 4

Доклади

1992г. - Структура на хармонията / Времето и пространството в творчеството на Андрей Вознесенски/.// Международен симпозиум. Художественное время и пространство в русской литературе. Сборник тезисов. София, 1992, с.28 - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2014г. - Трендафилов, Христо. Сиянието на една барака. Рецензия за книгата:Петров,Ивайло. Ана Ахматова и българската литература. Част І. // Любословие, № 14, 2014, с-260 - 263 - 10

Други публикации

2014г. - Предчувствие океана поэзии.// Шорохов, Алексей. Предчувствие Океана. Усещане за Океан. Предисловие. София, 2014 г., с.5 - 10 - на руски език;с.11 - 16 - на български език - 12

2008г. - 4.Любенов, Л., Петров,И. Литературната критика за българските преводи на творби на А.С. Пушкин.София,2006 2.The tireless seeker.Неуморният търсач. Сборник научни статии, посветен на 30-годишната преподавателска и научно- изследователска работа на доц.д-р Ивайло Петров. Шумен, 2005,366 с. 3. Между нещата. Юбилеен сборник в чест на доц.д-р Ивайло Петров по случай неговата 60-годишнина. В.Търново, 2008, 455 с. - 12

Художествено-творчески дейности

2015г. - Евангелие от Вера Мутафчиева / Към историята на книгоиздаването в Шумен/ // Любословие, 2015, с.297 - 301 Дни духовного единения и продолжение культурных традиций // пБолгария глазами русских писателей и художников 2000 - 2015. ВТырново, 2015, с.15 - 19 - 13

2015г. - Дни духовного единения и продолжение культурных традиции. // Болгария глазами русских писателей и художников 200 - 2015. ВТырново, 2015, с.15 - 19 - 13

Казачья драма
Статия на Б.Алмазов


Публикации
Публикации след 1986 година


Публикации 1973 - 1986 г.
Публикации след 1973 година